Да се пенсионираш във Великобритания


Да се пенсионираш във Великобритания

Съдържание

 1. Законодателна рамка
 2. Основни принципи
 3. Област на приложение
 4. Изключения за задължителното социално осигуряване
 5. Минимален период за осигуряване
 6. Условия за получаване на пълна пенсия
 7. Пенсионна възраст
 8. Пенсионна възраст за ранно пенсиониране
 9. Отлагане на пенсионирането
 10. Определящи фактори за размера на пенсията
 11. Формула за изчисляване на пенсията
 12. Основа за изчисляване на пенсията
 13. Периоди без вноски, които се взимат под внимание
 14. Доплащания за лицата на издръжка
 15. Специални доплащания
 16. Минимална пенсия
 17. Максимална пенсия
 18. Размер на пенсията при ранно пенсиониране
 19. Размер на пенсията при отлагане на пенсионирането
 20. Актуализация на пенсиите
 21. Частични пенсии
 22. Редуциране на пенсията ако пенсионера продължава да работи
 23. Данъци върху пенсиите
 24. Лимит на дохода за получаване на данъчни облекчения
 25. Вноски за социално осигуряване от пенсията

Законодателна рамка

Social Security Contributions and Benefits Act 1992 и допълнителните регулации към него. Pensions Act 1995. Pensions Act 2004.

Основни принципи

Държавната пенсия за навършилите пенсионна възраст се състои от основна държавна пенсия в еднакъв размер за всички, свързана с дохода допълнителна държавна пенсия (State Earnings-Related Pension Scheme (SERPS) и State Second Pension, която реформира SERPS от април 2002 г.), и свързана с доходите Graduated Retirement Benefit. Не свързана с доходите държавна пенсия се плаща на някои лица на 80 и повече годишна възраст при определени условия. Допълнителни доброволни частни пенсионни схеми могат да се използват вместо допълнителната държавна пенсия.

Област на приложение

Основна държавна пенсия – всички наети и самоосигуряващи се лица (с изключение на омъжени жени, които са избрали преди април 1977 г. да правят редуцирани национални осигурителни вноски), които са правили вноски за необходимия минимален брой години. Доброволни вноски могат да се платят от тези, които не са се осигурявали върху необходимата сума през всяка една година.

Graduated Retirement Benefit – всички наети лица, които са правили свързани с дохода прогресивни вноски между 6 април 1961 г. и 5 април 1975 г.

SERPS – в зависимост от доходите на наетото лице между април 1978 г. и април 2002 г., за които са били направени национални осигурителни вноски(National Insurance Contributions) за доходите между NI lower limit и NI upper earning limit.

State Second Pension – втора държавна пенсия се въвежда от 6 април 2002 г. и реформира SERPS, за да предоставя по-добра държавна пенсия за лицата с ниски и средни доходи.

Изключения за задължителното социално осигуряване

Не се правят вноски и не се полагат обезщетения за лица с доходи под Lower Earnings Limit (102 паунда (113 евро)) на седмица, или от самоосигуряващите се лица с годишен доход под 5315 паунда (5873 евро).

Минимален период в осигуряване

Основна държавна пенсия – 1 година за навършилите пенсионна възраст след 5 април 2010 г.

Graduated Retirement Benefit – лицето трябва да е направило достатъчно graduated вноски свързани с дохода между 1961 и 1975 г., за да има поне 1 unit за пенсия от този вид (1 unit се получава при направени вноски от 7,50 паунда (8,28 евро) за мъжете и 9 паунда(9,94 евро) за жените).

SERPS – необходима е поне 1 година с доходи над Lower Earnings Limit между април 1978 г. и 5 април 2002 г.

State Second Pension – за поне една година след април 2002 г. трябва да се изпълни поне едно от следните условия:

–          Доходите на лицето да са над Lower Earnings Limit

–          Лицето няма доходи или има доходи под годишния Lower Earnings Limit, и се грижи за дете под 6 годишна възраст и за което се получава подпомагане, или се грижи за болно лице или лице с увреждане, което има право на домашни грижи

–          Лицето има право на обезщетение за дълготрайна неработоспособност или получава  Severe Disability Allowance, толкова дълго, колкото до пенсионна възраст е работило и плащало Class 1 национални осигуровки, или е внасяло Class 1 национални осигуровки за поне 10% от трудовата си кариера до 1978 г.

Условия за получаване на пълна пенсия

Основна държавна пенсия – за навършили пенсионна възраст след 5 април 2010 г. – 30 години осигурителен период. За навършилите пенсионна възраст преди 6 април 2010 г. – 44 години за мъжете и 39 години за жените.

Пенсионна възраст – 65 години за мъжете и 60 за жените (като ще достигне 65 през 2020 г.).

Пенсионна възраст за ранно пенсиониране – няма

Отлагане на пенсионирането – неограничено

Определящи фактори за размера на пенсията

Основна пенсия – броя години в осигуряване

SERPS (State Earning-Related Pension Scheme) – нивото на доходите от 1978 г. до април 2002 г.

Graduated Retirement Benefit – сумата от вноските платени между 1961 г. и 1975 г.

State Second Pension – нивото на доходите или дали лицето изпълнява условията ако се е грижило за болен или лице с увреждания

Формула за изчисляване на пенсията

Основна пенсия – 102,15 паунда (113 евро) седмично. Изплаща се в пропорционален размер ако годините в осигуряване на лицето са по-малко от минималните изисквания.

Graduated Retirement Benefit – 0,1189 паунда (0,13 евро) седмично за всеки 7,50 паунда от мъжете и 9 паунда от жените направени вноски.

SERPS (State Earning-Related Pension Scheme) – 1,25% годишно от средния доход на лицето между 1978 г. и 5 април 2002 г. за доходите между Lower и Upper Earnings Limit. За навършилите пенсионна възраст след 5 април 2000 г. 1% годишно.

State Second Pension – 2% на година от средните доходи на лицето с вноски между Lower Earnings Limit и Low Earnings Threshold. 0,5% за средните доходи между Low Earnings Threshold(LET) и дохода до 3*Low Earnings Threshold – 2*Low Earnings Limit. 1% годишно от средните доходи между 3*Low Earnings Threshold – 2*Low Earnings Limit и Upper Earnings Limit.

Основа за изчисляване на пенсията

SERPS – изчислява се на базата на средните доходи на лицето между Lower и Upper Earnings Limit, за които са направени вноски (за периода между 1978 г. и 5 април 2002 г.).

State Second Pension – изчислява се на базата на средните доходи на лицето между Lower и Upper Earnings Limit, за които са направени вноски (за периода след април 2002 г.)

Периоди без вноски, които се взимат под внимание

Основна пенсия – броя години необходим за получаване на пълна основна пенсия, намален с броя години след 1978 г. прекарани в грижа за деца, болни или инвалиди. Но броя години необходим за получаване на пълна основна държавна пенсия не може да се намали под 20 чрез грижи. Отделно от това, служебни периоди са тези, в които лицето е получавало Carer’s Allowance, Working Tax Credit, Statutory Maternity Pay, Statutory Adoption Pay, периодите в неработоспособност и безработица.

State Second Pension – лица с дълготрайна неработоспособност или с увреждания, които отговарят на определени условия, могат да бъдат кредитирани с вноски, за периодите, в които не могат да работят.

Доплащания за лицата на издръжка

Основна пенсия – за съпруга(та) 58,80 паунда (65 евро) на седмица. След 2010 г. не е възможно да се иска доплащане за съпруга(та). За всяко дете, за което се получава детски надбавки 11,35 паунда (13 евро) на седмица

Специални доплащания

Коледен бонус – 10 паунда (11 евро) през първата седмица на декември.

Добавка за старост – 0,25 паунда (0,27 евро) на седмица за навършилите 80 години.

Плащане за сметките през зимата – годишна еднократна помощ за навършили 60 години, за покриване на разходите им за сметките през зимата. 200 паунда (221 евро) за лица от 60 до 79 години, или до 300 паунда (331 евро) за навършили 80 години.

Плащания за студено време – 25 паунда (28 евро) автоматично за получаващите специфични обезщетения свързани с доходите, когато средната температура, където живее лицето е отчетена или се очаква да бъде 0 градуса или по-ниска, за 7 последователни дни, в периода от 1 ноември до 31 март.

Минимална пенсия

Основна пенсия – за навършилите пенсионна възраст преди 6 април 2010 г. 25% от пълната основна пенсия, ако са правени вноски за поне 10-11 години. За навършилите пенсионна възраст след 5 април 2010 г. 1/30 от пълната основна пенсия за всяка година в осигуряване

Graduated Retirement Benefit – 0,1189 паунда (0,13 евро) на седмица.

Максимална пенсия

Основна пенсия – 102,15 паунда (113 евро) на седмица

SERPS и State Second Pension – 159,52 паунда (176 евро) на седмица

Graduated Retirement Benefit – 10,23 паунда (11 евро) на седмица

Размер на пенсията при ранно пенсиониране – няма

Размер на пенсията при отлагане на пенсионирането

Държавните пенсии се увеличават с 10,4% за всяка година на отлагане на пенсионирането. Лицата, които отлагат за поне 12 поредни месеца, ще могат да получат отложената пенсия като една сума плюс лихва 2% над основния лихвен процент на Bank of England.

Актуализация на пенсиите – всяка година. От април 2011 г. основната пенсия се увеличава с най-високото от повишаването на заплатите, индекса на цените или 2,5%.

Частични пенсии – Няма

Редуциране на пенсията ако пенсионера продължава да работи – допустимо е лицето да продължава да работи и да получава пенсия.

Данъци върху пенсиите – получаваните пенсии подлежат на данъчно облагане, но добавките при отглеждане на деца не са.

Лимит на дохода за получаване на данъчни облекчения – данъците върху пенсиите се подчиняват на общите правила за данъчно облагане.

Вноски за социално осигуряване от пенсията – Няма

Източник: European Commission

Реклама

70 коментара to “Да се пенсионираш във Великобритания”

 1. Lidia Says:

  Интересувам се каква помощ могат да получат деца под 18 години с родител с телк

 2. Мария Андреева Says:

  Здравейте!
  Пенсионер съм от 2015 г. в България. Работя и се осигурявам в Англия също от тогава. Засега имам 6 осигурени години в Англия и работя 7-ма година.. Как стоят нещата с пенсионирането ми в Англия? Дойде ми формуляр, като навърших 66г. в началото на 2021г. Не зная дали не сгреших, че не го направих, но си помислих да направя изискуемия минимум за 10 осигурени години. Говоря за самостоятелна пенсия от Англия. Не зная Брексита да не повлие, ако не успея да направя 10 години и пожелая да се пенсионирам в Англия.
  Благодаря Ви!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ще трябва да попитате в службите във Великобритания, които отговарят за материята. Към статията има линкове

   • Toni Says:

    Здравейте,имам 4 години осигуряване в Англия за периода 2007-2011г как мога да си приравня стажа в България или да взема документ от Англия

  • Офелия Борисова Says:

   Здравейте, съпругът ми е в Англия Бирмингам от 2016 и се самоусигурява. В момента е на 71 години и взима инвалидна пенсия от България. Въпросът ми е може ли да взима от Англия някаква минимална пенсия и към когода се обърнем?

   • Alexander Todorov Network Says:

    Здравейте, най-добре да направите консултация в НОИ, особено след като Великобритания не е вече част от ЕС

 3. Тони Says:

  Здравейте,имам около 4 години плащане на self employed за периода 2007-2011г.на кой мейл мога да поискам документ за да имам черно на бяло че съм работил там и имам стаж, или някъде да си проверя сам в някой сайт?
  също така колко минимално трябва да съм се осигурявал за да ми се признае за част от пенсията ми
  благодаря предварително.

 4. Надя Says:

  Здравейте! Имам стаж в България 33г.10мес.От две г.работя в Англия като самоусигуряващо се лице.Месец юли 2020 ми предстои подаване на документи за пенсиониране.Какви документи за стаж и здравни осигуровки трябва да изискам.След изискването на документа за здрави осигуровки прекъсват ли се в Англия,защото ще се връщам отново да работя.Благодаря!

 5. Мариана Минчева Says:

  Имам 8 години в UK.
  В България 28 години.
  Каква пенсия ми се полага от Обединеното кралство.
  Благодаря

 6. Мариана Минчева Says:

  Работила съм в Обединеното кралство 8 години. От 2012 до 2020 година. В България имам 28. години трудов стаж.
  Каква пенсия ми се полага от Обединеното кралство

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, българския стаж трябва да се признае в UK, не се знае обаче брекзита до какво ще доведе. Най-добре да се избърза с пенсионирането там докато още са в ЕС

 7. Надежда Says:

  Здравейте! Снощи зададох въпросите си, но нещо май се обърка и не виждам ни въпросите си, ни отговори, затова сега оак ще ги напиша. Имам стаж в България 34г.Трябва да се оенсионирам 06.2020г.От м септември 2018г.работя като самоусигуряващо се лице в Англия. Мога ли да се пенсионирам като направя 1 год стаж в Англия ,т.е след септември 2019г и ще съм на 60г.и 9месеца.Дано сте разбрали въпроса ми. Благодаря предварително!

 8. valentina rusinova Says:

  Zraveite g-n Todorov!
  I az kato vsichki tuk se interesuvam za badeshtata si pensia. Rabotih v BG do 2008 I bez prekusvane v uk do sega /11/godini.
  Mislite li che breksita shte promeni usloviata za pensionirane I kakav suvet mojete da mi dadete?
  Mnogo blagodatria,
  Valentina

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, едва ли някой може да прогнозира бъдещето, особено за Великобритания – никой не очакваше изобщо да има такива резултати първия референдум

 9. Stefan tanev Says:

  Zdr,iskam da popitam.idvam ot 5 godini na ferma v uk i imam okolo 4 godini staj.kolko trudov staj mi e nujen za kandidastvane za angliiska pensiq sled vreme.i dali e problem che moite 4 godini staj sa sumarni s prekasvane.blagodarq

 10. Станимир Колев Says:

  Здраввейте,имам следния въпрос.Когато влезя в сайта на GOV,ми показва че имам 7 от 10 минимални години за пенсия-интересното е.че имам само 4 пълни години-с платен иншурънс и още 4 или 5 за които пише,че не са пълни и мога да доплатя за да станат пулни,но като цяло пише 7 от 10.Догодина мисля да ми е последна година и искам да доплатя 3 от годините,които не са цели за да станат 10 години.Достатъчно ли ще бъде това за някъква пенсия,и дали имате представа каква може да буде към днешна дата.Благодаря Ви

 11. Мария Василева Says:

  Добър вечер!
  Аз съм жена на 61г. Имам 28 години трудов стаж в България и 8 години и половина стаж в Англия като все още работя. В моята ситуация какво бихте ми препоръчали да се пенсионирам в двете държави или да прехвърля стажа си от Англия в България? Възможно ли е да ми сложат тавам на пенсията, ако придвижа нещата по втория начин?
  Благодаря предварително!

  • Димитър тодив Says:

   Здравей навреших 68години от 7 години работя във Англия мога ли да вземам и каква пенсия димитар

 12. Eliza Ivanova Says:

  Здравейте! От 3 г работя в Република Ирландия, на 55 г съм. Кандидатствах за постоянна работа в Англия и има шансове да я получа. Имам 25 г стаж в България. В Ирландия условието за получване на пенсия е 10 г трудов стаж, заминанайки, ще го загубя. Ще имам ли шансове в Англия на пенсия, много се колеба, особено при новите условия, какво бихте ме посъветвали. Фирмата е стабилна и предлага Private healthcare and pension.

 13. Silvia Angelova Says:

  Zdraveite g-n Todorov,
  Bih iskala da popitam kak stoi vaprosa s pensioniraneto po bolest v UK. Jiviah i rabotih v UK poveche ot 10 godini i se osigu riavah kato self-emploed. Kam kogo triabva da se obarna za poveche info?

 14. Иванка Цветанова Says:

  Г-н Александър Тодоров, бихте ли отговорили и на моя въпрос от м. юни на кой адрес и мейл в Англия може да се изпратят документи за пенсиониране, на работил там и върнал се в България българин, който има и англ. гражданство? Благодаря!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, в НОИ в България поддържат контакти с аналозите им в другите страни.
   Във Великобритания запитванията относно обезщетенията и пенсиите в две или повече страни трябва да са адресирани до:
   Department for Work and Pensions
   International Pension Centre
   Newcastle upon Tyne
   United Kingdom
   NE98 1BA
   Tel.: (44-191) 218 77 77
   E-mail: TVP-IPC-Customer-Care@thepensionservice.gsi.gov.uk

 15. Paulina Kadreeva Says:

  Здравейте, до 2023 година ще имам около 38 години стаж в България и 13 години стаж във Великобритания. Чух, че трябвало да се кандидатства само в една държава за пенсия. Ако подам документи в Англия, ще ми бъде ли признат там стажа от България или трябва да подавам документи в двете държави и ще получвам от двете места? Благодаря

  • Katya Ilieva Says:

   Подавате документи и в .двете страни.В България ще ви признаят трудовия стаж в Англия, но няма да Bи бъде платен.При навършване на пенсионна възраст англичаните Bи изпращат формуляр-State Pension claim form, и след като го попълните го изпращате na aдрес:
   International Pension Ctre
   Tyneview Park
   Whitley Road
   Benton
   Newcastle Upon Tyne
   NE98 1BA
   В зависимост от това колко трудов стаж имате в Англия, Bи се изчислява съответната седмична пенсия и това е всичко.Няма нищо сложно.

  • Toni Says:

   Здравейте,аз съм работил 4г в Англия. в периода 2007-2011г. ще ми бъде ли калкулирана някаква сума при пенсиониране? благодаря преварително

 16. Krasimir Bonev Says:

  Здравейте,
  Срещнах няколко мнения по въпроса дали трябва да имам британско гражданство / или такова не е необходимо / за да получавам английска пенсия в България. Как и от къде мога да получа коректна информация. Благодаря

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, не е задължително да се получава такова гражданство, за да се получава тяхната пенсия

 17. Penka Dineva Says:

  Na 58 godini sam imam 15god platen in6yrans moga li da se pensioniram na60 godini v uk

 18. Иванка Цветанова Says:

  Здравейте!
  Бихте ли посочили адрес, мейл-адрес на който работил в Англия и върнал се в България човек може да изпрати документите си за да бъде регистриран в тяхната пенсионна система и да получава пенсия?
  Също и какви точно документи са необходими?
  Човекът, за когото се интересувам е и английски поданик.
  Благодаря!

 19. Гена Райчева Says:

  Пенсионер съм над 60г, с трудов стаж в Бг 42г. От 1 г. имам постоянно местоживеене, работа и осигуровки в Англия.
  Въпросът ми е: Мога ли да получавам минимална държавна пенсия в Англия, като от НОИ изпратят потвърждение за осигурителния ми стаж?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, трябва да се провери в осигурителната институция във Великобритания. По принцип страните в ЕС са задължение да признават стажа в други страни от съюза реципрочно

 20. Asya Filipova Says:

  zdravey te,az sam na 60 godini ot 2011 g se osigoryavam,moga li da si platya s zadna data osigoritelni godini koito mi trybvat 3 za da se pensioniram ,i moga li da poluchavam 2 pensii v Bg i Angliya i koga shte se pensioniram,rodena sam na 12.02 1955

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, в България може да се купува стаж в размер годините в университет, ако лицето не е работило през това време. Иначе пенсионната възраст за жените е 60 години и 8 месеца в България към момента при 34 години и 8 месеца стаж

 21. Marinova Says:

  zdraveite gospodin Todorov, mnogo sei radvam 4e otkrih tozi sait makar i malko kusno, bihte li mi kazali na kakuv tel. moga da Vi pozvunq za suvet v London?Blagodarq Vi,Marinova

 22. Дианка Рускова Станчева Says:

  Благодаря Ви за информацията!

 23. Дианка Рускова Станчева Says:

  Здравейте, г-н Тодоров!
  Казвам се Диана. На 1-ви март 2015 г. ще навърша 60 г. Работя в Англия три поредни години, но по 5-6 месеца, (т.е. – с прекъсване). След като ми приключи договорът, се връщам в България и така, до следващия договор, през м. май. Все още не е ясно кога ще се пенсионирам в България, но при този начин на работа, който практикувам в Англия, мога ли да разчитам на някаква пенсия от там и при какви условия? Предварително благодаря за Вашия отговор!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, пенсията от Великобритания ще е пропорционална на годините стаж, което ще означава, че ще е нещо много символично. В статията пише как се изчислява размера. За повече информация може да се ползват контактите в края на тази статия: https://alexanderbtodorov.com/2011/08/15/social-security-united-kingdom/

 24. Мария Says:

  как се преизчисляват 20 г трудов стаж категория 2 за Великобритания?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, трябва да се попита при институциите във Великобритания, но най-вероятно ще го третират като стаж от нормалната категория труд

 25. Mladenka Mihaylova Todorova Says:

  Пенсионерка съм в България от септември 2011година.В Англия работя от април 2013 година като self-employed и се осигурявам и до момента /юли 2014/.Ще ми бъде ли актоализирана пенсията и с колко ако продължа да работя.Към кой трябва да се обърна.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, стажът в страни от ЕС се признава в България. Трябва да се поиска в НОИ актуализация на пенсията. Там ще дадат информация какви документи трябва да им се представят

 26. kunka Says:

  Zdraveite,Gospodin Todorov az sam na 55 godini i imam 17 god. osiguritelen staj.moga li da se pensioniram sega,i ako moga kolko pensiq bih poluchila?gospod da vi pojivi za razqsneniqta.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, основната държавна пенсия е малко над 100 паунда седмично при 30 години стаж. За по-малко години пенсията е пропорционална на годините стаж. Изискванията за възраст обаче към 2020 година ще достигнат 65 за жените

 27. Penka Nikolova Says:

  Г-н Тодоров,
  в един от отговорите, цитирам: „Пенсията е приблизително 100 паунда седмично при 30 години в осигуряване. За всяка година по-малко тези 100 паунда се намаляват пропорционално” ,
  При тези данни означава, че за периода от 30 години за пенсия се отдържат по по 3 паунда на седмица или по 12 паунда на месец. Съпруг ми е британец, има 22 осигурени години, при тези изчисления седмичната му пенсия ще бъде 66 паунда или за месец 264 паунда.
  Допълнителните ми въпроси са:
  1. Верни ли са тези изчисления?
  2. Може ли да се платят осигуровките до 30 години, както е в България, за да се получи пълна държавна пенсия?
  3. Каква сума на година трябва да се плати за изравняване на стажа?
  4. Къде може да се провери, с неговия NIN , какви суми са плащали работотаделите за неговите пенсионни осигуровки, кой е сайта за тази информация?
  Благодаря ви предварително за отговора.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте,
   1. не е задължително това, което ще се удържа да има връзка с получаваната пенсия, дори напротив – почти във всички случаи ще има диспропорция
   2. по всяка вероятност не, но все пак трябва да се пита. В края на тази статия има адреси за контакти с институциите във Великобритания, които могат да са от полза: https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2011/08/15/social-security-united-kingdom/

 28. Petya Petrova Says:

  В един от отговорите, цитирам: „Пенсията е приблизително 100 паунда седмично при 30 години в осигуряване. За всяка година по-малко тези 100 паунда се намаляват пропорционално” , което означава 400 паунда на месец.
  При тези данни означава, че се отдържат за периода от 30 години за пенсия по 12 паунда или по 3 паунда на седмица. Съпруг ми има 22 осигурени години и това ще рече, че седмичната му пенсия ще бъде 66 паунда или за месец 264 паунда.
  Допълнителните ми въпроси са:
  1. Верни ли са тези изчисления?
  2. Може ли да се платят осигуровките до 30 години, както е в България, за да се получи пълна държавна пенсия?
  3. Каква сума на година трябва да се плати за изравняване на стажа?
  4. Държавата плаща ли осигуровките , когато лицето получава ESA и DLA?
  Благодаря ви предварително за отговора.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте,
   1. не са съвсем верни, колко ще се удържа си зависи от данъците към момента, а колко ще се получава, отново е политическо решение. При 22 години стаж, това прави пенсия от 22 / 30 * 110 паунда и малко (толкова е към 2013 последната информация) на седмица
   2,3 и 4 https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2011/08/15/social-security-united-kingdom/ – в края на тази статия има адрес на институциите в UK, където може да се пита за това

 29. адриана стоева Says:

  Много Ви благодаря за разяснението!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Още едно разяснение 110,15 паунда на седмица е актуалната държавна пенсия при 30 години стаж. За всяка година по-малко, пенсията се намалява пропорционално

 30. Trendafil Uzunov Says:

  Zdraveite!
  Az sam na 62 g0dini.imam platen in6urans 11 godini.kakav 6te bade razmera na pensiqta koqto 6te polu4avam sled pensionirane?Moga li da q polu4avam v Balgariq,ako se zavarna da jiveq tam sled navar6vane na pensionna vazrast?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, пенсията ще е от порядъка на 11/30 * около 100 паунда седмично. Не би трябвало да има проблем пенсията от там да се получава в България, но за всеки случай няма да е лошо да се провери да нямат във Великобританя някаква забрана подобна на тази от САЩ и други страни

 31. Paulina Kadreeva Says:

  Регистрирана съм в UK като self employed. Започнах да се осигурявам от 2011 год. Сега съм на 53 години. Кога ще мога да кандидатствам за пенсия и колко горе долу ще бъде тя? Предварително благодаря…

 32. Цветана Кирилова Says:

  Имам трудов стаж във Великобритания 9 години – за 4 от тях съм се осигурявала и получавам по 11 паунда на седмица.. Като се има в предвид, че това са 4/30 от 100 паунда/приблизително/, не е ли малка сумата, която ми е определена. Коѝ може да ми помогне

 33. Петър Says:

  Колко стаж е необходим за минимална пепсия

  • Alexander Todorov Network Says:

   Минимална пенсия няма. Пенсията е приблизително 100 паунда седмично при 30 години в осигуряване. За всяка година по-малко тези 100 паунда се намаляват пропорционално

 34. Да се пенсионираш в… « Alexander Todorov Network Says:

  […] се пенсионираш в… … Белгия … Бразилия … Великобритания … Германия … Канада … САЩ … Франция […]

  • адриана стоева Says:

   Здравейте! Каква пенсия ще вземе човек работил и осигурявал се 15 години в Англия? Има ли значение каква е била годишната му заплата за размера на пенсията? Има ли смисъл да се осигурява и допълнително за да си повиши пенсията?

   • Alexander Todorov Network Says:

    Здравейте, пенсията ще бъде нещо от рода на 15 / 30 * около 100 паунда седмично. В статията е описано как се изчислява.
    Допълнително осигуряване в пенсионен фонд – не, спестявания и инвестиции да

    • адриана стоева Says:

     Значи, дали ще работиш 5, 10 или 30 години, пенсията ще бъде между 90 и 110 паунда седмично? И няма значение дали годишната заплата ти е била 15000 паунда или 25000 паунда?

     • Alexander Todorov Network Says:

      Има значение, 1 година стаж = 1/30 от основната държавна пенсия от около 100 паунда седмично.
      15 години ще са 15/30, а 30 години стаж ще са около 100 паунда седмично пенсия.
      Това разбира се е само основната държавна пенсия. За работещите има и допълнителни фондове за лицата с определен доход. Повече тук: https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2011/08/15/social-security-united-kingdom/

    • адриана стоева Says:

     Здравейте!
     Значи, мъжете във Великобритания, при навършване на 65 години имат право да се пенсионират на база осигурителен стаж. Основната държавна пенсия към момента е 110.15 паунда на седмица при 30 години стаж.
     Например, ако има 10 години: 110.15 х 10 =1100.15 : 30 =36.70 паунда на седмица.
     Нали така?
     И отново имам няколко въпроса:
     1. Има ли някакъв коефициент при по-голяма заплата и съответно по-големи осигурителни вноски, да се увеличи тази основна държавна пенсия?
     2. Удачно ли е сега работещия човек да започне допълнително пенсионно осигуряване? (на работното място му предлагат такава оферта за 7% допълнително пенсионно осигуряване) Какво ще спечели ако започне да се осигурява или няма смисъл от това?

     • Ivanka. Subeva Says:

      Здравейте живея и работя от 2004 в U.K. Пет години се осигурявах на минимална работна заплата От 2010 работя имплой и освен. Задьлжителните вноски от агенцията ни внасят допълнително осигуряване за допълнителна пенсия. Аз съм на 63 години и ми пратиха писмо че мога да се пенсионирам след две години. В моя случай трябва ли да чакам след две години пенсия и колко мога да получавам пенсия освен редовната имам и допьлнителна


Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d блогъра харесват това: