Сключване на трудов договор – документи, правила, процедури

Какво е нужно за сключване на трудов договор?

Документите, които са необходими за сключването на трудов договор са регламентирани от НАРЕДБА за документите, които са необходими за сключване на трудов договор и са както следва:

 1. Документ за самоличност, който работодателя трябва да върне веднага
 2. Ако е необходим образователен или друг ценз, документ за придобиването му
 3. Ако е необходим минимален трудов стаж за длъжността, документ за придобиването му
 4. Ако лицето постъпва за първи път на работа или не е било на работа по трудов договор за повече от 3 месеца, документ за медицински преглед, удостоверяващ, че лицето може да заема длъжността
 5. Ако със закон или друг нормативен акт се изисква чисто съдебно минало за определени длъжности, свидетелство за съдимост. В противен случай работодателя няма право да го изисква
 6. Ако лицето не е навършило 18 години, разрешение от инспекцията по труда

Работодателя може да изисква други документи единствено ако за заемане на съответната длъжност са предвидени в закон или друг нормативен акт.

Сключване на трудов договор

Трудовия договор се сключва задължително в писмена форма, като работника и работодателя получават по 1 екземпляр. Минималните реквизити, които трябва да съдържа се регламентират от кодекса на труда:

 1. Номер на трудовия договор
 2. Дата на сключване на трудовия договор
 3. Основание за сключване на договора (чл. 67 – чл. 70, чл. 230 или чл. 235 от кодекса на труда)
 4. Наименование на фирмата, седалище и адрес на управление
 5. Идентификационен код на фирмата (по БУЛСТАТ или по ЗДДС)
 6. Трите имена на управителя на фирмата, постоянен адрес и ЕГН
 7. Трите имена на работника, постоянен адрес и ЕГН (не е задължително и правилно да се пише друга информация от личната карта на работника)
 8. Вид и степен на образование на работника (ако се изисква за длъжността)
 9. Наименование на длъжността (от изброените в Националната класификация на професиите и длъжностите)
 10. Код по националната класификация на икономическите дейности
 11. Място на работа (града, в който ще се изпълнява трудовата дейност)
 12. Продължителност на работния ден или седмица
 13. Времетраене на договора (ако не е уговорено друго, се смята за сключен за неопределено време, недействително е да се сключи срочен трудов договор за повече от 3 години, освен ако в нормативен акт не е предвидено друго)
 14. Размер на основния и удължения платен годишен отпуск и на допълнителни платени годишни отпуски (минималния платен годишен отпуск е 20 работни дни)
 15. Основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер (основното трудово възнаграждение не може да е по-малко от минималната работна заплата при пълно работно време 8 часа на ден; съгласно кодекса на труда за всяка пълна година трудов стаж на сходна длъжност задължително се полага минимум 0,6% надбавка за стаж към основното трудово възнаграждение, ако друго не е уговорено се счита, че допълнителното трудово възнаграждение е 0,6% за всяка пълна година трудов стаж на сходна длъжност; задължително се изплащат допълнителни възнаграждения за нощен и извънреден труд съгласно наредбата за структурата и организацията на работната заплата)
 16. Периодичност на изплащане на трудовите възнаграждения (ако не се договори друго съгласно кодекса на труда, възнаграждението на работника се изплаща всеки месец на два пъти – авансово и окончателно)
 17. Задължение на страните (в глава шеста от кодекса на труда са разписани стандартните задължения на страните, конкретните задължения на работника се посочват в длъжностната характеристика, която е приложение към договора и му се връчва задължително при постъпване на работа)
 18. Еднакъв срок за предизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор (не повече от 3 месеца, всякакви други договорки са недействителни, ако не е уговорено, се счита, че е 30 дни; ако е срочен трудов договор не повече от остатъка до края на договора)
 19. Начало на изпълнение на трудовия договор – (до 3 дни след сключването на трудовия договор, трябва да му се направи регистрация в НАП съгласно НАРЕДБА № 5 ОТ 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от кодекса на труда; работника не може да постъпи на работа преди да получи копие от документите за регистрация на договора, в противен случай на работодателя се налага глоба, а работника не може да е сигурен, че действително е назначен на работа и не трябва да започва трудова дейност)
 20. Подписи на двете страни по договора

В трудовия договор могат да се уреждат и други условия, които не могат да са по-неблагоприятни за работника от установените в закона или с колективен трудов договор.

С уверение се удостоверява датата на постъпване на работа (не преди работника да получи копие от документите за регистрация на договора, и не по-късно от 7 дни от получаването на документите за регистрация).

Ако работника не е работил по трудови правоотношения до момента, работодателя трябва да му издаде трудова книжка (не да прати работника до книжарницата да си купи сам)

При постъпването на работа работника задължително трябва да е запознат с правилата за вътрешния ред в организацията, което се удостоверява с писмена декларация в свободна форма.

Трудовия договор не може да се променя без писменото съгласие и на двете страни (освен за повишаване на трудовото възнаграждение на работника, за което не е нужно съгласието му).

Работодателят е длъжен най-късно до 1 месец след влизането на изменението в сила да предостави на работника необходимата писмена информация за извършените промени.

Работодателят подава уведомление в НАП в срок 3 календарни дни от всяка промяна на трудов договор, или в срок 7 дни от прекратяването му.

Уведомленията се попълват и подават писмено по образец или по интернет, като в този случай се използва не особено удобния софтуерен продукт на НАП за генериране на файла.

Locations of visitors to this page
Tyxo.bg counter
Site Meter
Google Analytics Alternative
Clicky

Реклама

78 коментара to “Сключване на трудов договор – документи, правила, процедури”

 1. Михаил Съмналиев Says:

  Здравейте. Постъпих на нова работа, но през първият ден подписвахме документи, представяха ни фирмата и чак към 15:00 часа ни въведоха по работните места. Принципно, такъв ден заплаща ли ни се, или не напълно?
  Благодаря ви в аванс!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ако това е деня на постъпването, деня трябва да се заплати. Това си е нормална практика в първия работен ден много да не се работи

 2. Krisi Says:

  Здравейте дала съм всички документи но не искам да работя в тази фирма само 1ден имам работен но без да съм подписвала нищо ще имали някакъв проблем

 3. mikey Says:

  Здравейте! Ходих на интервю за работа в известна ф-ма . Одобриха ме и казаха да си занеса документите, като ги изкарам (копие от документ за самоличност,копие от диплома,свидетелство за съдимост и медицинско, тр. книжка). Занесох ги и казаха, че щели да ги пратят в София, и че на другия ден съм на работа. Доста се учудих, че направо на другия ден ще съм на работа , преди да подпиша трудов договор. Отидох на другия ден на работа видях се с т.нар. управителка, нищо не ми каза, направо се заеха да ме обучават, даже ме оставяха и сама да работя до вечерта с малко надзор разбира се, но за договор и дума не стана. Обема на работа беше зашеметяващ,прибрах се „скапана“. Реших, че определено не е работата за мен и че не искам да се заемам, и на сутринта се обадих, че се отказвам от работата, а те ми отговориха, че съм имала пуснат договор и, че без предизвестие сигурно щяло да има някакви последствия. Въпросът ми е имам ли право да си искам оригиналите на свидетелството за съдимост и медицинското заедно с трудовата книжка?
  И как е възможно да имам пуснат трудов договор без да съм подписала нищо?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ако не е подписан трудов договор, не може да има никакви последици. Може би това, което са искали да кажат е, че са подали уведомление по чл. 62 в НАП, което се прави в 3 дневен срок от сключване на договора, но такъв след като не е подписан, значи не е сключван. Вероятно блъфират. Ако създават проблем, може да се сигнализира инспекция по труда

 4. Fikrie Ibryam Says:

  Здравейте,съпруга ми е машинист и в момента ползва платен годишен отпуск,след което продължава с неплатен ,а в същото време в Германия е сключил договор за работа,тъй като датите се застъпват може ли да има проблеми ?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, недопустимо ще е да се осигурява и в България и Германия по едно и също време. Ако има договор, но още не е постъпил, защото е в отпуск на старата работа, не би трябвало да има проблем

 5. Мария Says:

  Здравейте! Преди месец напуснах една фирма и веднага започнах работа в друга, без прекъсване. В момента съм с подписан едномесечен договор, като ще последва шест-месечен. Работата не е това, което очаквах реално и не искам да продължа. Предполагам, че просто не трябва да преподпиша. Кога да уведомя сегашният работодател. Да изчакам до края или по-рано? Много ми е притеснено и без това. Ако го известя по-рано, не знам как ще продължа да ходя. Имам две седмици до края. Ако е в последният момент, да не стане кофти за него. Моля за съвет!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, зависи от работодателя и условията на договора. Но вероятно с отказа за преподписване на нов договор не би трябвало да има проблем. Честно ще е да му се каже поне 1 седмица по-рано, за да си намери друг човек

   • Мария Says:

    Благодаря ви! Да, и аз мисля, че ще е честно да кажа по-рано. Подозирам, че ще прекъсне договора ми веднага, което не е проблем за мен.

 6. Vanilaaa Says:

  Здравейте,
  Миналата седмица бях на интервю за работа. Интервюира ме самият началник и ме хареса много, предложи ми да започна веднага щом ми е удобно и ме накара да попълня и подпиша „Молба за назначаване“.
  На следващия ден обаче ми се обадиха от предишно интервю и ми предложиха работа, чийто условия ми харесват повече и затова предпочитам да започна там. Бихте ли ми казали обвързва ли ме по някакъв начин попълнената от мен „Молба за назначаване“? В нея пише само имената ми, ЕГН, на каква длъжност моля да бъда назначена и от коя дата да постъпя на работа.
  Според мен Молбата е едностранно волеизявление и като такова мога да го оттегля по всяко време…все пак не съм подписала договор.

 7. Радостин Says:

  Здравейте,
  копие от екземпляр от сключен трудов договор, които е подписан от двете страни, но работодателя не е предоставил на работника, ОТКЪДЕ МОЖЕ ДА СЕ СНАБДЯ С ТАКЪВ?
  В ТД на НАП имат ли копие и мога ли директно от там да поискам такова, след като на многото ми молби отпратени към Работодателя, той мълчи?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, в НАП нямат копия на трудовите договори. Само от работодателя може да се вземе

 8. kuneva87 Says:

  Здравейте,
  И аз имам един въпрос, който ме „мъчи“. Та ситуацията е следната – кандидатствах за социален работник, явих се на интервю, след няколко дни ми звъннаха и казаха, че съм одобрена. Обаче споменаха една „лека“ подробност – че, ако се съглася, ще бъда назначена като социален работник, но реално ще работя друго, тоест ще изпълнявам друга роля. Въпросът ми е къде е уловката в случая и кой ще заеме мястото на социалният работник, все пак свободното работно място е за тази длъжност? Ще съм Ви благодарна, ако ми отговорите.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, това няма как да се отгатне. Ако има нещо смущаващо може да се сигнализира антикорупционен орган или да се даде за журналистическо разследване случая

 9. Тихомир Says:

  Здравейте, аз искам да попитам, преди няколко дни си прекратих трудовия договор и си изработих предизвестието и не работя вече на въпросното място, та въпросът ми е мога ли да искам обезщетение за неизползвания отпуск който ми се полага или вече е късно?

 10. Петя Says:

  Здравейте!!!

  Наскоро подписах трудов договор, но след два дена работа в конкретната фирма установих, че работата не ми харесва и помолих да бъда освободена. Попълних молба за освобождаване по взаимно съгласие и си тръгнах. На следващият ден ми се обадиха от друга фирма с предложение за работа от началото на следващия месец, което приех.
  Говорих с административния отдел от старата фирма и те ми казаха, че всичко ми е готово, просто управителя трябва да разпише съответната заповед (молба), за да мога да отида да си взема документите и трудовата книжка.
  Това означава ли, че договорът ми е прекратен?
  Притеснявам се, че ако се забавят няма да могат да ме назначат в новата фирма, въпреки че те нямат полза да не го прекратят.
  Мога ли също така да отида до НАП, за да си извадя идентификационен код, с който да проверя дали все още се водя на трудов договор?

  Благодаря за помощта предварително!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, най-добре да се извади персоналния код от НАП, там цялата информация за назначения и освобождавания по трудов договор е налична

 11. Стоян Says:

  Здравейте,

  Възможно ли е да сключа ТД с нов работодател, при който постъпването ми на работа ще е 2 месеца по-късно, преди изтичането на предизвестието по ТД с настоящия работодател? Няма ли така да се водят 2 едновременни договора на едно и също лице? Доколкото знам това би ми създало проблеми с институциите…..

  Или е по-добре да се сключи предварително споразумение, с което да се подсигуря, че работодателя ще ме наеме след изтичането на предизвестието?

  Благодаря!

 12. Violeta Taseva Says:

  Здравейте, ще подписвам ТД тази седмица, а датата за започване на работа е след 3 седмици. Ако през това време получа по-добра оферта имам ли опция да се откажа от вече подписания ТД или той е влезнал в сила и се дължи предизвестие, без реално да съм работила и ден.

 13. Мариета Карагьозова Says:

  Здравейте,имам нужда от помощ-започването ми на работа е обвързано с 10 дневен курс на обучение, въпросът ми е кога работодателят трябва да ми направи трудов договор с започването на десет дневният курс или след приключването му.Благодаря Ви

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, в договора трябва да пише това. А сключването на трудов договор не е задължително да води до започване на работа

 14. Екатерина Says:

  Здравейте, когато трудовият договор е сключен на 17.12.2015, но е записано,че влиза в сила на 01.02.2016 г., възможно ли е, ако работодателят се откаже да назначи служителя в този месец и половина, да анулира трудовия договор и с какъв документ трябва да уведоми служителя за анулирането?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, възможно е, както и до края на изпитателния срок работодателя едностранно да прекрати договора

 15. Борис Says:

  Здравейте, много Ви моля за мнението Ви. Трябваше да започна работа във фирма – и бях там 2 дни през работното време. На ден 1 не ми взеха документите за постъпване, на ден 2 ги взеха и към края на работното време ме извикаха от чов. ресурси да уточним заплата, трудов стаж и др. Имаше незаконно предложение за плащане на част от заплатата на ръка (необявено), казах, че не съм съгласен – и нещата останаха да се решат на ден 3. През нощта и на другата сутрин реших твърдо, че не мога да работя при работодател, който нарушава законите от първия ден. Отидох и си взех документите (непопълнена книжка и др.), но ми беше казано, че тр. договор е регистриран в НАП. Попитах как, след като не само не съм го подписал, но и видял, казаха, че не е било необходимо. След това напуснах офиса, като ги предупредих, че нарушават законите на България. Интересувам се, дали ако наистина е регистриран договора в НАП, ще имам проблем, ако например не го заличат? Трябва ли аз да предприема нещо сега? Има ли друга опасност за мен, при положение, че нито съм подписал договор, нито ми е връчена дл. характеристика, нито инструктаж? Предварително Ви благодаря.

 16. Б. А. Says:

  Здравейте, имам един сложен въпрос … Започнах работа преди близо месец и половина в Хотел в столицата.До сега не съм подписвал нито договор нито справка от НАП . Попълних молба за постъпване на работа и дадох копие от лична карта , но нищо не съм подписвал освен молбата.Може ли работодателя ми да сключи договор на базата на документите дадени от мен , но без моят подпис ? Имам ли изобщо валиден договор или се води ,че не съм на работа ?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, препоръчително е да се извади персонален идентификационен номер от НАП (безплатно е и го вадят за 1-2 минути). С този код може да се провери на сайта им дали в момента има сключен договор и при какви условия, както и много други справки могат да се правят. Няма никаква гаранция, че работодателят е декларирал договора и чрез НАП може да се провери. Във всеки случай работодателят е направил голямо нарушение, което би се санкционирало от инспекцията по труда от 1500 до 15000 лева за това, че е допуснал на работа работник, без да му даде да подпише справката от НАП, че трудовия договор е регистриран.

 17. Веселина Says:

  Здравейте.Искам да попитам като стм била в неплатена отпуска нужно ли е да предам предизвестие за напускане.И какво бих могла да направя в случай ,че преди 20 дни са ми казали ,че съм освобена от работа и след толкова дни ми предоставят док.със задни дати.Благодаря за вниманието предварително.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, би могло да се атакува освобождаването като незаконосъобразно. Свържете се с адвокат в тази област

 18. Анелия Says:

  Здравейте,

  Работя на трудов договор като кандидатствах и бях одобрена за по-висока позиция. Подписах анекс, но ми прави впечатление, че код-а на позицията е същият както на предната позиция. Това нормално ли е? Може ли две позиции да са с един и същи код? Опасявам се, че не са подали уведомление, защото го подписах със задна дата(месеци назад).
  Бихте ли ме посъветвали това как би ми се отразило на работния стаж?

  Благодаря предварително,

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, в НАП дават персонален код, с който може да се провери какво е регистрирал работодателя и много други неща за данъци и осигуряване

 19. mart Says:

  Здравейте, интересува ме какъв договор работодателите избират по-често-безсрочни с някакъв срок на предизвестие при желание за напускане или за обвързване на конкретната работна позиция за определен период?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, зависи от работодателя и зависи какви са плановете му за позицията. Обичайното е да има 6 месеца срок на изпитание

 20. Ana Says:

  Zdraveite imam vupros tui kato sum naznachena na 4chasov trudov dogovor rabotodatelqt mi ima li pravo da uvelichi rabotnite chasove na 8 bez da me usvedomi i bez moq podpis?

 21. таня янакиева Says:

  Здравейте! Моят казус е следния. В момента все още съм на Трудовата борса, която изтича в средата на м. август, Поради липса на работа в малкия ни град(даже и за агрономи), ще трябва да сключа трудов договор със съпруга ми,който е земеделски производител и да работя за него. Какво трябва да направя? Благодаря ви.

 22. Andji Says:

  Здравейте.Имам пуснат договор от 19-ти юни и започнах работа на 22-ри юни.Работих 2 дни,като на 3-я ден исках да напусна и те ми казаха,че не можело и че им дължа 1 месец предизвестие ( това го пише и в договора за предизвестието).Та въпроса ми е следния : Истина ли е,че след като подпишеш договора и до 7 работни дни,ако не ти хареса работата, може да се анулира самия договор? Защото те ми казаха,че си го измислям това нещо 🙂 Благодаря предварително 🙂

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, обикновено договорите имат изпитателен срок, в който може по всяко време да се прекрати работата (би трябвало да е уговорен в полза и на двете страни)

 23. Нина Says:

  Здравейте, един служител си е сменил личната карта трябва ли да пусна допълнително споразумение към договора. Промяната е в номера на личната карта и адреса

 24. Преслава Says:

  Здравейте, ситуацията е следната- започвах работа без да съм подписала трудов договор , след няколко дни връчиха трудов договор,който подписах аз и моят работодател ,но нямаше дата. И след кратко време се установи,че няма да продължим да работим заедно и се стига до словестни обиди от работодателите ми ,при което ми беше заявено,че няма да ми бъде заплатено заработеното време. Имам ли законово право и какъв е реда да изискам изработените от мен дни? Благодаря ви!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, трябва да се сигнализира инспекцията по труда и да им се разкаже за случая. Ако няма свидетели трудно ще се докаже нещо. Във всеки случай ако трудовия договор го има наличен на хартия на работодателя може да му се докарат много големи глоби ако го хванат, че не е подал уведомлението в НАП. Инспекция по труда е за такива некоректни фирми

   • Преслава Says:

    А аз подлежа ли на някакви санкции, когато съм работила няколко дена без да съм подписала трудов договор, на който няма дата. Имам ли законово право да изисквам да ми бъдат заплатени изработените дни? Благодаря !

    • Alexander Todorov Network Says:

     Не би трябвало, вината е на работодателя, че не го е изготвил както трябва

 25. Silvi Says:

  Здравейте!В момента съм по майчинство втората година от службата ме викат да подпиша анекс-за промяна на длъжност редно ли е да подписвам след като съм в майчинство?И още нещо мога ли да си пусна предизвестие за напускане по време на майчинството ми?Благодаря!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, такива „промени на длъжност“ вероятно се правят, за да се съкрати работника. Най-добре да не се подписва нищо, освен ако идеята не е да се напусне и обезщетението за безработица да е минималното

 26. Ева Says:

  Здравейте, искам да попитам мога ли да пусна уведомление със задна дата в НАП. Примерно да назнача служител със вчерашна дата и днешния ден да се води работен за него.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, това е невъзможно, служителят към момента на постъпването си трябва да подпише справка от НАП за регистрацията на договора му

 27. Denica Says:

  Здравейте! Бих искала да попитам редно ли е във втория или трети работен ден работник, който решава, че няма да продължи работа да му бъде изискан трудовия договор и това да се смята за официално приключване на трудовите взаимоотношения? Прочетох, че работодателят трябва да извести в 7дневен срок в НАП прекратяването на договора. Има ли основания за каквито и да било притеснения от страна на работника? Много ви благодаря

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, трудовия договор има 2 копия – едното за работодателя, другото за работника. Няма законова причина, с която работодателя да изиска и второто копие. А иначе в рамките на срока на изпитание трудовия договор се прекратява с едностранна заповед от работодателя. Това, което най-вероятно е станало е, че работодателя изобщо не е регистрирал трудовия договор в НАП – това се прави до 3 дни след сключването на договора и работника не може да почне работа преди да подпише справката от НАП, че договора е регистриран, или поне това е задължително да се направи по закон. И както договора не е бил регистриран, работодателя може да го е страх да не отиде служителя и да го покаже, след което ще следва глоба

 28. Силвена Says:

  Здравейте,
  На 18.11 подписах безсрочен договор.В него не беше написана дата за пращане на заплата.Дни след това ми казаха,че ще ми задържат заплатата и ще ми я изплащат с един месец назад.Поради други причини ми се наложи да подам предизвестие за напускане на 08.11.Днес ме освободиха.Въпросът ми е дали след напускането ми трябва да ми се изплатят парите веднага или имат право да ги забавят?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, 60% трябва да се платят веднага, но за останалите не е ясно. Ако работодателя създава проблеми се обърнете към Инспекцията по труда

 29. lomonosov Says:

  Здравейте, преназначават ни на нови трудови договори (закрива се старата фирма и се открива нова) и управителят ни иска свидетелство за съдимост без конкретна причина. Заеманата длъжност е продавач-консултант. Попитах го конкретно за какво му трябва свидетелството, и той отговори: Защото работиш с пари. Въпросът ми към Вас е: Има ли право в конкретния случай , и на какво основание работодателят има право да изисква въпросното свидетелство?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, в статията са изброени нещата, които работодателят може да иска и свидетелството за съдимост едва ли е задължително по закон за продавач. Обаче едва ли ще е добра идея да се каже на бъдещия работодател „покажи на какво основание ми го искаш този документ“…

 30. Мони Says:

  ЗДРАВЕЙТЕ
  Проблима ми е слидния , преди два месеца почнах работа в един денонощен магазин.Сега имам семейни проблеми и ми си налага да се върна в родния ми град.Обадих се на шефовете и им го съобщих последва голямо викане. Казаха ми че поради това че ни съм дала един месец предизвестие дължа една брутна заплата. Пониже в договора пише че трябва предизвестие , също така пише че за една седмица трябва да работя 40 часа и да почивам два дни а аз от две седмици не съм почивала. Искам да питам дали наистина нищо дължа и дали могат да ме съдят или нещо такова. Благодаря ви

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, по принцип имат право, но най-вероятно няма да им се занимава да ходят по съдилища за дела, които могат с години да се проточат, и които могат и да се загубят

 31. Elena Says:

  Здравейте!
  В момента тече едномесечното предизвестие за напускане на работа.Не бях намерила нова,но междувременно се договорих да започна работа.Ще ме изчакат да свърши предизвестието,но проблема е че следва серия почивни дни 1-6 май в които не може да се регистрира новия договор.Говорих със сегашния си работодател да прекратим договора 2 дена по рано,но той не е съгласен.Въпросът ми е:Може ли да подпиша новия договор на 28 .04 или 29.04 ,да се уточни датата 2.05 за започване на новата работа и да се регистрира новия договор,въпреки че все още съм в предизвестието и работя ?
  Благодаря предварително!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, трудовия договор трябва да се регистрира до 3 дни след сключването, а самото постъпване на работа може да е в последствие

 32. Милчева Says:

  Здрамейте,в момента напускам работа в една фирма,пусната съм в платен отпуск до приключване на предизвестието ми,но в този срок ми предстои подписване на договор в друга фирма.Вапросът ми е-възможно ли е това да се случи или ще бъде проблем?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, подписването на договор с новата фирма не е проблем, но ще може да се постъпи на новото място, когато се приключат взаимоотношенията с първата

 33. Емилов Says:

  Здзравейте! За първи път в живота ми ще сключвам трудов договор с работодател, защото досега съм бил само ученик и никога работещ. Страхувам се да не подпиша нещо подвеждащо и неотговарящо на устните ни уговорки с работодателя. Страшно съм неопитен. Как мога да си гарантирам, че договора който ще ми предложат да подпиша ще отговаря на всички гореизброени условия? Мога ли да отложа подписването и да взема екземпляр от договора за да го прочете и адвокат? Ще ми разрешат ли да го взема преди да е подписан. Може ли друг /например майка ми/ да присъства заедно с мен на подписването или няма да го позволят? В деня на подписването на договора аз получавам ли екземпляр от него или чакам да го регистрират и тогава?
  Предварително благодаря за отговора.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, не би трябвало да има проблем да се вземе договора, да се прочете внимателно преди да се подпише. Не би трябвало и да има проблем с някой друг да се чете договора на място, въпреки, че сигурно от гледна точка на работодателя ще изглежда странно такова недоверие. Зависи си от работодателя как ще реагира

 34. Aygyul Aydinova Says:

  Здравейте! Искам да включа допълнителни клаузи към трудовия договор на служителите. Това, по какъв начин може да стане и трябва ли да ги формулирам, според членовете на трудовия кодекс? Благодаря!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, няма пречка да се уговарят допълнителни условия към трудовия договор (освен задължителните реквизити) стига тези условия по някакъв начин да не противоречат на кодекса на труда или на друг закон

 35. boris tasev Says:

  Принудително съм в неплатен отпуск.Мога ли да работя в друга фирма на трудов договор по време на неплатения ми отпуск от първата ?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, това е цитат от в. Труд:
   „Възможно ли е да поискам дълъг неплатен отпуск от сегашния си работодател и да започна през това време работа по трудов договор на друго място? Трябва ли ми разрешение от работодателя?
   Цв. В., София
   Ако в трудовия договор няма забрана за работа другаде и работодателят разреши ползването на неплатен отпуск, няма пречка по времето му да се работи в друго предприятие. И то на пълен работен ден. Разрешение от работодателя не е нужно.
   По искане на служителя работодателят може да му разреши неплатен отпуск, независимо дали е ползвал платения годишен отпуск и независимо от трудовия му стаж. Право на работодателя е да прецени дали да разреши неплатен отпуск по този ред или не, както и в какъв размер. Такъв отпуск може да бъде разрешен както за дни, така и за няколко месеца или години.
   В закона няма забрана по време на отпуск да се работи другаде. Работникът може да сключва трудови договори и с други работодатели за работа в извън установеното работно време по основното трудово правоотношение.
   При повече от един трудов договор работното време трябва да се определи така, че да не се нарушават задължителните минимални почивки: 12 часа междудневна и 48 часа седмична. По време на неплатен отпуск служителят може да сключи трудов договор с другия работодател за пълно работно време.
   По време на отпуск може да се работи другаде и по т.нар. граждански договори. За това също не се изисква разрешение на работодателя по основния трудов договор.
   Справка: чл. 111 и чл. 160, ал.1 от Кодекса на труда“

 36. Valeriq Kolewa Says:

  Благодаря Ви за бързия отговор, статиите Ви са чудесни, вчера Ви намерих и всичко което прочетох ми беше изключително полезно, статиите са разбираеми и увлекателни!
  Поздрави!

 37. Valeriq Kolewa Says:

  Здравейте,
  Искам да Ви попитам, по кой член трябва да назнача работник, който ще замества друг работник( по програма за инвалиди от БЮРОТО ПО ТРУДА са и двамата), налага се да назнача заместник, понеже лицето наето първоначално е в болничен с голяма продължителност. Лицето което предстои да назнача не се знае до кога ще трябва да работи, ще го освободим веднага щом се върне другото лице, затова моля помогнете ми по какъв член да го назнача? Очаквам отговора Ви.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, може да се назначи по чл. 68, ал. 1, т. 3:
   Чл. 68. (1) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишен текст на чл. 68, доп. – ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Срочен трудов договор се сключва:
   1. (изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г.) за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 3 години, доколкото в закон или в акт на Министерския съвет не е предвидено друго;
   2. (изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г.) до завършване на определена работа;
   3. (изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г.) за заместване на работник или служител, който отсъствува от работа;

   Няма да е лошо обаче да се направи консултация с бюрото по труда, да не би да има някакви специални правила за тези програми

   • Асен Says:

    Здравейте,искам да попитам за 3 месечен договор в Германия,ако искаш да напуснеш работа преди да изтекат тези 3 месеца ше имали някво наказиние глоба например?

 38. Съдържание на блога « Alexander Todorov Network Says:

  […] пенсионни фондове“ За и против добавката за стаж Сключване на трудов договор – документи, правила, проц… Лудостта по лалетата Има ли нужда от поставяне на […]

 39. Защо се подава данъчна декларация при граждански договори задължително? (по дилемата на затворника) « Alexander Todorov Network Says:

  […] Трудовите договори се регистрират в НАП в 3 дневен срок след сключването им. Гражданските договори напротив, те никога не се […]


Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d блогъра харесват това: