2 работиш – 1 получаваш, да си по-среден от средното и други подобни

Тази статия е за едно интервю, с един министър, някъде по света, и за част от онова, което се казва, и което не

Да се замразява ли възрастта за пенсиониране или не?
По-изгодно от гледна точка печелене на гласове е да се спре нарастването на пенсионната възраст, за да се спечелят симпатиите на онези, които са близко до пенсиониране. Обаче това не може да се приеме с толкова голяма категоричност по няколко причини:
1-во – замразяването на нарастването на възрастта за пенсиониране към момента не съвпада с интереса на младите, от една страна, защото пенсионирането за тях е в далечни хоризонти, и от друга, защото те плащат за издръжката на пенсионерите. Като има повече пенсионери, това са повече разходи, за които някой трябва да плати. И вместо едни пари да отидат за децата на младите, те ще трябва да отидат за техните родители. Ако се съди по наличните животински инстинки за самосъхранение, подобна политика е самоубийство. Това, че децата не могат да гласуват, а пенсионерите могат, не би трябвало да се използва срещу бъдещето на вида.
2-ро – на онези 2 милиона вече пенсионирали се им е все едно колко ще е пенсионната възраст, защото те вече получават пенсия. И това не е всичко, колкото повече стават пенсионерите, толкова са по-малки възможностите на държавата да увеличи с цел печелене на симпатии настоящите пенсии. Така че на пенсионерите, нови пенсионери конкуренция за бюджета за пенсии, не им са притрябвали изобщо
3-то – на власт, която хипотетично има големи мераци да краде, ако получи подобна възможност, увеличаването на разходите за пенсии не са от някаква полезност, тъй като по-голяма част от данъците трябва да се върне при хората, и за крадене ще остане по-малко.
Не е практично заради гласовете на 100-200 хиляди бъдещи пенсионери, да се работи против интересите на младите и на вече пенсиониралите се. Няма рационална управленска причина да се замразява възрастта за пенсиониране, освен ако не се залагат капани за следващите, които ще дойдат на власт, и които ще трябва да гласуват, че възрастта за пенсиониране ще продължи да расте

Да се въведе автоматичен механизъм за увеличаване на пенсионната възраст?
Това е добро, само че не може да се реализира на практика, тъй като няма как да се запишат такива правила в закона, или по-скоро няма как заради закон автоматично хипотетично да трябва хората да се пенсионират на 63 години, 10 месеца, 6 дни, 12 часа и 5 минути, тъй като актюерските прогнози имали такива разчети, че точно да вържат сметките. Не е практично и е неизпълнимо подобно обещание. Винаги пенсионната възраст ще се определя с политическо решение. Все пак добре е да има предвидимост какво да се очаква в следващите примерно 5 години, за повече няма как да се мечтае, живота е твърде динамичен

Оптимално съотношение живот в трудова възраст към години в пенсия е 2 към 1?
Това би трябвало да значи, че ще плащаш 2 години осигуровки, а ще получаваш 1 година пенсия. В такъв случай ако искаш да получаваш пенсия равна на 50% от дохода си преди това, би трябвало да плащаш 25% осигуровка за пенсия докато работиш. В такъв случай трябва да се очаква увеличаване на осигуровките за пенсия от сегашните 12,8% (5%, които потъват във финансовите пирамиди ДЗПО може да се отпишат) до 25% или с 95% по-голяма осигуровка за пенсия. И пак сметките няма да излязат.

Трябва да има по-скоро връзка между броя пенсионери и броя работещи, защото по всяко време 2-ма трябва да внасят, а 1 да получава. При налични над 2 милиона пенсионери, а работещи под 3 милиона, или броя на работещите трябва да се увеличи, или броя на пенсионерите трябва да се намали, или размера на пенсиите трябва да се намали. Тъй като последното би довело до загуба на 2 милиона електорат (а то всичко за гласоподаватели се прави), в същото време вноса на работещи китайци за момента не се дискутира, най-правдоподобна опция изглежда повишаване на пенсионната възраст, където ще се ударят интересите само на 100-200 хиляди кандидат пенсионери. Незначителен електорален потенциал на практика, който може да се ощети с размах и традиционен непукизъм

Трябва ли да изчезне „стажа“ като понятие въобще?
Абсолютно, за получаване на обезщетения и пенсии не трябва да се гледа колко формално е декларирал някой, че е работил, а какъв е резултатът от тази му работа. За осигурителната система резултат може да се измерва чрез данъците (част от тях наричани за по-благозвучно осигуровка за пенсия, осигуровка за безработица и т.н.), които лицето и неговия работодател плащат. Вместо да се мери стаж, който може да се придобива по най-различни начини и с най-различни усилия, трябва да се мери единствено осигурителен принос. Понятието „стаж“ трябва да се заличи, защото от него няма нужда и само вреди.

„Златно швейцарско правило“ и принципи
Експерт-специалисти непрекъснато говорят как трябвало да се върне „златното швейцарско правило“ и как въпросът е принципно въпрос на принципи. Обаче най-накратко казано – „златно швейцарско правило“ не съществува. Индексация на пенсиите в Швейцария се прави на 2 години веднъж по искане на осигурителната институция и след политическо решение. Ако няма политическо решение, няма индексация. В България не е ли сега така? И винаги е било така, а и не само в България е така. Какво тогава златно и швейцарско ще се връща?

Кога делът на държавата във финансирането на пенсиите ще се върне отново на 20%, както беше през 2000 г.?
Въпрос на намаляване на размера на пенсиите или на броя на пенсионерите. Геноцида (официално обявения) не е позволен, намаляване на пенсиите пък не е добре от партийна гледна точка. Така че няма да е скоро.

Защо да не се национализира втория стълб?
По-правилния въпрос е защо да не се приватизира втория стълб? Парите на хората да си отидат при хората. Те да решат дали щетите, които са им нанесени от финансовите пирамиди наричани „универсални пенсионни фондове“ да останат за тяхна сметка и да си приберат това, което е останало от парите им, или да дадат остатъците на НОИ и да си възстановят пълните права за държавна пенсия. Приватизация му е майката. Власт на хората

Трябва ли да падне тавана на пенсиите?
При настоящата дефектна формула за изчисляване размера на пенсията, която зависи от „осигурителен стаж“ и избор на 3 години от кариерата до 1996 г., тавана трябва да стои и да се закове на фиксирана сума, без значение колко ще се повишава максималния осигурителен доход. Максималната пенсия да е не повече от средната нетна работна заплата в страната. Първо по чисто субективни причини – някак си не е етично когато младия човек трябва със средна заплата да гледа жена и деца, да има пенсионери, които да се разполагат с такава сума само за себе си, осигурена от солидарната пенсионна система при това. Обаче етиката и морала са относителни категории. Далеч по-убедителен аргумент е, че голяма част от пенсионерите, изобщо не са заслужили пенсиите, които получават в момента. Или ако тази част от пенсионерите с незаслужено големи пенсии не е чак толкова голяма, то тогава друга група пенсионери получават незаслужено много по-голяма пенсия, отколкото трябва. Причините се коренят в дефектната формула за изчисляване размера на пенсиите, зависеща от стаж, и индивидуалния коефициент на лицето, който не може да отрази правилно приноса. Когато чуете, че някой има осигурителен стаж 80 години или пък индивидуалния му коефициент е 50 (значи уж е работил върху 50 пъти по-големи доходи от средните), ами това не е грешка. Просто формулата на НОИ е дефектна и такива недоразумения са възможни. Някой може би ще каже, че подобни случаи са изключения и не влияят на общата картина, обаче не е съвсем така, защото…

Към 30 юни 2013 г. средния пенсионер в България е около 14,7% по-среден от средното. Информацията е взета от бюлетина на НОИ за пенсиите към 30 юни 2013 г. Според нея разпределението на брой пенсионери получаващи пенсия за стаж и възраст, според индивидуалния им коефициент е следното:

Индивидуален коефициент Брой пенсионери
1 638 160
Без индивидуален коефициент 12 409
до 0,5 18 680
0,5-1 535 683
1,01-1,2 293 650
1,21-1,4 234 377
1,41-1,6 168 688
1,61-1,8 114 555
1,81-2 76 210
2,01-2,5 100 979
2,51-3 49 247
3,01-4 28 114
4,01-6 4 819
6,01-8 510
8,01-10 143
над 10 96

За да се изчисли колко е средния индивидуален коефициент на настоящите пенсионери ще се отстранят от сметките 12 409 пенсионера без индивидуален коефициент и 96 пенсионера с коефициент над 10, но неясно колко точно. След това ще се допусне, че във всяка група в неравномерен интервал всички пенсионери имат средния индивидуален коефициент за групата. Например в групата 1,01-1,2 ще се допусне, че има 293 650 пенсионера с индивидуален коефициент 1,10 (средното за групата). При тези допускания може да се каже, че структурата на получаващите пенсия за стаж и възраст в България изглежда така:

Индивидуален коефициент Брой пенсионери Коефициент * брой пенсионери
0.25 535 683 133 921
1.10 293 650 323 015
1.30 234 377 304 690
1.50 168 688 253 032
1.70 114 555 194 744
1.90 76 210 144 799
2.25 100 979 227 203
2.75 49 247 135 429
3.50 28 114 98 399
5.00 4 819 24 095
7.00 510 3 570
9.00 143 1 287
Общо 1 606 975 1 844 183

След още малко калкулации се оказва, че средния пенсионер в България има индивидуален коефициент около 1 844 183 / 1 606 975 = 1.147, тоест средния пенсионер в България е с индивидуален коефициент 14,7% по-среден от медианата.

Ако индивидуалния коефициент за целите на получаване на пенсия в България се определяше точно, такова драстично разминаване не би трябвало да има, а средния пенсионер трябваше да е с индивидуален коефициент 1 или с някакво минимално отклонение от средното. От къде се получава обаче това разминаване? Основно поради това, че за годините до 1997 г., могат да се избират само 36 поредни най-добри месеца (когато дохода на лицето е бил най-висок спрямо средното в страната). Така за онези, които са работили 37 години да пасат кравите на село с минимални доходи, но са били за 3 години депутати например, или са работили на експертна длъжност при организирания фалит на банковата система през 90-те години на 20 век, и всичко това се е случило преди 1996 г., то за тези лица индивидуалния им коефициент за пенсия се смята върху депутатската (експерт-специалната) заплата, така сякаш са я получавали 40 години. Колкото повече е работило лицето след 1996 г., толкова по-малко е изкривяването на индивидуалния му коефициент, но ето че към юни 2013 г. все още изкривяването средно е 14,7%. И нямаше да е толкова страшно ако на всички пенсионери индивидуалния им коефициент беше надценен с 14,7% (всички ще са средно по-средни от средното). Лошото е, че за повечето това надценяване ще да е 3%, а за други ще е 300%, за най-големите експерт-специалисти (тези, които си пишат законите да им са удобни за лично ползване и най-вече кръговете около тях) може и 3000% да достига надценяването. Така е, някои по-средни от средното, са по-средни от по-средните от средното.

Затова средния данъкоплатец не би трябвало да се трогва много как някои специалист-експерти трогателно затрогват по телевизията колко нечестно е да има таван на пенсиите, и как това демотивирало младите да се осигуряват на истинските си доходи, правило било системата неатрактивна и така нататък (че кой обича да плаща данъци и да му взимат пари насила). Не би трябвало да е проблем на обществото, че някои пенсионери получават заради тавана на пенсиите едва 770 лева месечно необлагаеми (когато това е мечта за по-голямата част от работещите). Проблемът е, че средната пенсия в страната е около 300 лева, с които физическото съществуване на средния пенсионер е цяло чудо. А още по-големия проблем средните доходи на работещите в страната. Докато те не се повишат, и докато броя на работещите не се увеличи значително спрямо броя на пенсионерите, пенсиите няма на каква база да се повишават. И докато проблематиката за доходите и за демографските процеси се нуждае от мащабни икономически промени, то балансите в пенсионната система могат да почнат да се търсят и с прости законодателни мерки по модела на осигурителния принос

Locations of visitors to this page
Tyxo.bg counter
Site Meter
Google Analytics Alternative
Clicky

Реклама

Сектанти за проблемите на пенсионните системи

Напоследък от сектите представящи се за „новите либерали“, а всъщност самозвани либерали, са се активизирали отново по темите за пенсионната система, здравната система и образоватилната система. И нормално, за тяхната религия това са най-омразните неща на света:
– пенсионери, които получават средства, за да живеят
– хора, които не са на колене от болести
– както и хора, които могат да мислят.

А и идват избори, не трябва да има съмнение, че някои от партиите жадни да харчат парите на данъкоплатците, се пробват как ще реагират последните на разните им жалки провокации.

Напоследък от сектите със самозвани либерали са почнали много непочтено да го карат обаче. Вероятно са разбрали емпирично, че като си пуснат традиционните лица по телевизии или вестници или интернет да си говорят за религията, обикновения човек автоматично отговаря с „Пак ли тия …. ХХХ (цензурирано съдържание)“ и благопожелания за майките.

Та са тръгнали да финансират нови организации и да събират деца, които да представят развалената им религия пред обществото, и при които вместо постигане на ефекта „Пак ли тия …. ХХХ (цензурирано съдържание)“ и благопожелания за майките, обикновения човек реагира по-скоро със съжаление. Обаче това съжаление ще трае само до няколко появявания. Но на сектантите и толкова им трябва.

Хващат си деца да им представят фалшивата религия, щом започнат при появяването си автоматично да предизвикват реакцията с нецензурно съдържание, значи е време за подмяната им. Така от сектите използват и изхвърлят. Намират си нови деца, може би откриват нови организации, които да представят фалшивата им религия на обществото.

Старата плоча на самозваните либерали за държавните пенсионни системи

Както вече казахме, работят много непочтено, използват млади хора за жалката си пропаганда. Какво ново са подготвили в последно време:

Пенсионните системи по света можем да разделим най-общо на 2 модела: капитало-покриваща и разходопокривна

Всъщност по-просветените в тематиката знаят, че най-популярните 2 вида пенсионни системи са тип „Бисмарк“ и тип „Беверидж“. В нормалните развити държави ползват в една или друга степен кръстоска между тях. И двата вида се администрират от държавата, а сектантите биха ги отразили като „разходопокривни“.

До скоро от сектите самозвани либерали пропагандираха за някакъв модел по „Чили тип“, който бил по-добър от държавните пенсионни системи (поне това гласи пропагандата), и който бил „капиталово-натрупващ„. Сега обаче за първи път се появява ново понятие „капиталово-покриваща“ пенсионна система. Нещо сценариста сигурно е объркал текста или текста грешно е прочетен?

На сектантите самозвани либерали да им го кажем още веднъж (бавно загряват) защо в развитите държави се ползват пенсионни системи от „разходопокривен тип“. Защото при „разходопокривните“ системи няма време, в което някой нагъл мошеник да успее да окраде парите за пенсии. Каквото се събере като данъци (извиняваме се – някои лобисти отричат осигуровките да са данъци, за да плащат по-малко данъци), веднага се връща обратно при населението – в случая при пенсионерите. Няма време да се краде, няма време да се източва. Много лошо, нали така? „Не е ефективно“.

Една толкова загубена държава като Германия, понастоящем има минимални капиталови резерви за плащането на пенсиите за 2 седмици напред. Те защото са много прости, затова не разчитат на „капиталово-натрупваща“ пенсионна система, а на обещанията на държавата да плати.

Като начин на функциониране капитало-покриващата пенсионна система е близка до частните застрахователни системи

А така, втори път печатната грешка с „капиталово-покриване“, вместо „капиталово-натрупване“. Интересно кой ще го покрива този капитал, а кой го натрупва при „частните пенсионни системи“ е ясно – организаторите на схемата.

Може би трябва да се обясни защо „капиталово-покриващата“ пенсионна система е само близка до частните застрахователни системи, а не е като тях. Ами първо като отидеш да си направиш застраховка, то е за да може при настъпване на нежелани събития някаква голяма организация да покрие извънредните разходи на застрахования. Защо пенсионната система не може да работи на застрахователен принцип? Ами защото риска самолет да падне вероятно е 1 на милион, докато „риска“ човек да остарее е прекалено голям и никой нормален застраховател не би желал да участва в подобна схема, при която ще трябва да плаща на всички (няма печалба, няма интерес). Или ако някой застраховател би се заел с такава схема, то несъмнено ще има отдел за отстраняване на „рискови клиенти“ – това биха били клиентите, на които им предстои пенсиониране. Този отдел би трябвало да има задача да се погрижи клиентът да не доживее до пенсионна възраст, за да не се плащат пенсии. Така за частния застраховател ще има само прибиране на застраховки и ако отдела за отстраняване на „рискови клиенти“ си върши добре работата, няма да се плащат никакви пенсии – това би говорело за много добра ефективност на една частна фирма, нали така? Защо да не въведем пенсионна система на „частно застрахователен принцип“? Кажете сега. Стига сте се срамували толкова

При капитало-покриващата пенсионна система човек акумулира капитал под формата на индивидуални вноски в лична сметка и при настъпване на определена възраст получава пенсия

Леле, впечатлени сме вече, много даже. Значи не само му събират на човека вноските, а и пенсия се получавало дори. Не сме го виждали как се получават пенсии от частни фирми още, но имаме обещанието някога да платят? Нали? Или нямаме дори и обещание?

Сметките се управляват от частни пенсионни компании, които се конкурират помежду си

Представете си сега човек, който изрича това изречение, как в момента, в който казва „конкурират“, така случайно премигва продължително, в знак на изключителната убеденост в твърдението си.

Тези компании инвестират натрупания капитал в нискорискови ценни книжа на фондовите пазари

Нисък риск и фондови пазари? Спор няма. Какъв ти риск, когато резултатът е повече от предизвестен

Разходопокривната система е държавна

Много се разочаровахме. Ама наистина ли? Значи щом е „капиталово-натрупване“ е частна системата, а щом е „разходопокривна“ е държавна? Това в коя глава от наръчника на добрия шарлатанин го пишеше? Всъщност май дори първата пенсионна система на Ото фон Бисмарк е кръстоска между така презираната „разходопокривна“ система, от която не може да се краде, и капитало-натрупваща система, за която не може да се каже същото.

Ото фон Бисмарк прави компромис между лобиращите за система с „капиталово натрупване“ и разума системата да връща веднага при населението това, което му е взела. Кога фалира на практика този модел? Когато лобито борещи се за „капиталово натрупваща система“ надделява и вместо на данъкоплатците да им се намалят данъците, не, парите да се капиталовонатрупват. Резултатът след хиперинфлацията и изгарянето на всичко „капиталовонатрупано“ в началото на 20-ти век е обицата на ухото за немците. Те и затова си имат понастоящем скромна държавна пенсионна система, при която каквото се събере от населението, това и му се връща веднага. Минималните капиталови резерви са за 2 седмици напред. Няма време да се краде, няма време да се източва. Това е неефективно, нали господа шарлатани?

При разходопокривната система средствата за пенсиите се изземват от доходите на хората в трудоспособна възраст под формата на пенсионно-осигурителни вноски

Трябва дебело да се подчертае, че когато става дума за даването на пари на „частни фондове“ заради държавна принуда, това се нарича „човек натрупва капитал под формата на индивидуални вноски в лична сметка“. Когато обаче същите тези пари се дават на държавата, това се нарича изземване. Има разлика нали? Едното е принудително „натрупване на капитал“, а другото е принудително „изземване на доходи“.

Всъщност май и в двата случая е изземване? Плащане на данъци. Обаче някак си да плащаш данъци на „частна фирма“ звучи извратено? Или не, страшно ефективно е… за организаторите на схемата

Срещу тези вноски те получават обещанието за бъдеща държавна пенсия

Интересното е, че както изглежда обещанието за бъдеща държавна пенсия се спазва. От повече от век развитите държави все обещават плащане на пенсии и все ги плащат тези пенсии. Още по-интересно е и, че там където се твърди, че пенсионната система била частна, на „капиталово-натрупващ“ принцип, пак държавата плаща пенсиите на мнозинството от пенсионерите. Значи „частни фирми прибират парите за пенсии“, а държавата плаща.

Какви са основните недостатъци на сегашната пенсионна система в България? … На първо място, при сегашната структура няма пряка връзка между личния принос на всеки пенсионер и размера на пенсията, която получава

Да, така е, няма връзка между реалния принос на всеки пенсионер, спрямо реалния принос на всички останали пенсионери. Формулата за изчисляване на размера на пенсията е дефектна и дава възможност на немалко хора да се облагодетелстват, за сметка на… данъкоплатците естествено. Обаче едно е да се облагодетелстват милион човека с по малко, друго е да се облагодетелстват няколко човека с милиони, нали? А иначе и в двата случая данъкоплатците ще платят

… Това поставя пенсионерите в зависимост от политическата воля на управляващите от една страна и от икономическата активност на сегашното поколение от друга

Един съществен момент се изпуска, по принцип в демократичните държави управляващите се избират от гласоподавателите. Ако управляващите не си изпълняват обещанията, гласоподавателите ще си дадат съответната присъда. Интересно обаче кое е това „сегашно поколение“? Може би се има предвид икономическата активност на всички? Защото нали и пенсионерите са хора, и те купуват, могат да работят, плащат данъци?

Вътрешната небалансираност на разходопокривната система води до все по-голямо изземване от дохода на хората, което допълнително влошава демографските фактори и намалява стимула на младите да остават в страната ни

Значи тук се криел отговорът на всички проблеми за демографските процеси? А не беше ли България офшорката на Европа? Страната с най-ниските данъци? Ако следваме логиката не би трябвало да има никаква миграция от България към например Великобритания (където данъците са много по-високи), а напротив – би трябвало англичаните да се нареждат на опашка за българско гражданство. Не, че и това няма да стане някой ден, но за момента поне се наблюдава страх при британците, да не би българи и румънци да отидат да им оправят демографията

В същото време, сегашната разходо-покривна система гарантира намаляване на пенсиите

Да, това е вярно, защото родените в България след 1959 г. са принудени със закон да плащат данъци на „частни фирми“ наричани „универсални пенсионни фондове“ – данък ДЗПО 5%. В резултат губят значителна част от правата си за държавна пенсия. Това е повече от гаранция за намаляване на пенсиите за родените след 1959 г., ако задължителните „частни пенсионни фондове“ не бъдат закрити и правата за държавна пенсия на младите не бъдат възстановени.

Разходопокривната система ни поставя в парадоксалната ситуация да отчитаме това, че живеем по-дълго като нещо негативно

А, тук нещо май съвсем сме се объркали? Само преди месец някъде представители на схемата със задължителните „частни пенсионни фондове“ бяха много притеснени, че хората живеели прекалено дълго, а „частните фондове“ ще трябва да плащат. Малко цитати: “Пенсионните дружества може да се окажат в невъзможност да изплащат бъдещите втори пенсии заради прекалено многото рискове, които крие допълнителното задължително пенсионно осигуряване – дълголетие на клиентите, недобро инвестиране на средствата, сривове заради икономически кризи

Ние искахме да регламентираме това още при правенето на пенсионната реформа през 2000 г. Но това беше малко след фалитите на банките, рухването на финансовите пирамиди и първите реакции на хората бяха, че правим още една пирамида. Затова отложихме решаването на въпроса за по-нататък”, призна Йордан Христосков, един от авторите на големите пенсионни промени преди 12 г.

Значи кой ни поставяше в парадоксалната ситуация да отчитаме това, че живеем по-дълго като нещо негативно? Държавната пенсионна система или „частните пенсионни фондове“?

В резултат на действията на разходопокривната пенсионна система се натрупва огромен скрит вътрешен дълг на държавата под формата на обещания за изплащане на бъдещи пенсии. Този дълг се прехвърля на следващите поколения, които в даден момент ще се окажат безсилни да финансират поетите обещания

А гледайте какво е решението тогава:

Работещият пенсионен модел е този, при който вие можете сами да осигурите старините си

Всъщност явно не е това модела, иначе защо щеше да се появява държавната пенсионна система през 19-ти век, след като преди нея всеки е можел сам да си осигури старините?

Ами защото това няма как да стане. Много е неприятно, но едни могат да правят хляб, други да садят картофи, трети да произвеждат леки коли, четвърти са програмисти, пети музиканти и т.н. Ако можеше човек сам да си прави всичко, то нямаше да има нужда и от пенсионна система.

В такъв случай кое му е работещото на този модел, при който няма модел, тъй като всеки сам си осигурява каквото има да си осигурява? Ами такъв „работещ пенсионен модел“ не съществува. Елементарно шарлатанство е някой да твърди подобно нещо.

Представете си за момент, че вие определяте бъдещето си

Представихме си, колко е хубаво. Къде го има това? Кажете, кажете

Отделяте в лична пенсионна сметка толкова от заплатата си, колкото прецените

И това е много хубаво. Къде го има? В Чили ли? Защото там отделянето от заплатата е принудително. А защо трябва да е в лична пенсионна сметка? Защо да не е в банка? Ами хората не го ли правят това и без друго? Доброволно отиват и си спестяват в банка. В банката няма ли лична сметка? Ама там не е „пенсионна“, това ли е проблемът? Ами тогава банките да ги кръстят депозитите „пенсионни сметки“ и това сигурно ще реши проблемите на пенсионната система, така ли?

Ролята на държавата е да се грижи в системата да няма кражби и измами

Както комисията за финансов надзор го прави в България, нали?

Тръпнем в очакване официално да се обяви коя партия ще е лицето на така отправените провокации за  „радикални промени на пенсионната система“. Някои очевидно са се наточили да „управляват“ парите на данъкоплатците, но колко купени гласове ще могат да си позволят?

Locations of visitors to this page
Tyxo.bg counter
Site Meter
Google Analytics Alternative
Clicky