Банкови сметки и кодове за плащане на данъци при НАП от 01.03.2014 г.

Кодове за видовете плащания:
11 00 00 – за всички данъци постъпващи в републиканция бюджет (ДДС, корпоративен данък, данък върху дохода)
55 11 11 – за всички осигуровки в държавното обществено осигуряване (за пенсии, общо заболяване и майчинство, ТЗПБ, безработица)
56 11 11 – здравни осигуровки
58 11 11 – ДЗПО

Сметки за плащане

ТД на НАП СОФИЯ-ГРАД

СИБАНК АД BUIBBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет
офис ЦЕНТЪР BG72BUIB98888188844300
офис СЕРДИКА BG89BUIB98888188843800
офис ИЗТОК BG38BUIB98888188845300
офис ПОДУЯНЕ BG22BUIB98888188845200
офис ИЛИНДЕН BG24BUIB98888188844000
офис НАДЕЖДА BG56BUIB98888188844200
офис ОВЧА КУПЕЛ BG39BUIB98888188844700
офис КРАСНО СЕЛО BG06BUIB98888188845100
офис ВЪЗРАЖДАНЕ BG07BUIB98888188844500
офис ОБОРИЩЕ BG55BUIB98888188844800
офис КРАСНА ПОЛЯНА BG08BUIB98888188843900
офис МЛАДОСТ BG88BUIB98888188844400
офис ВИТОША BG23BUIB98888188844600
офис ЛЮЛИН BG71BUIB98888188844900
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG36BUIB98888588845400
Сметка за приходите за НЗОК BG96BUIB98888688845500
Сметка за ДЗПО BG42BUIB98888892830100
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG28BUIB98883322943300

Пълния списък тук: http://www.nap.bg/page?id=20

 

 

 

Реклама

Банкови сметки и кодове за плащане на данъци при НАП от 01.01.2013 г.

Внимание! След абсолютно некомпетентното решение на „конституционния съд“, не съвсем единната сметка се отменя. Бизнеса ще трябва да прави 4 превода, вместо 2 всеки месец, и да плаща 4 такси, вместо 2. Информация за новите сметки от 1 март 2014 г. може да се намери тук

От началото на 2013 г. в България всички видове данъци ще се плащат с единно платежно нареждане (е почти, заради едни нагли лобисти отново единното платежно няма да е единно).

Кои са новите кодове и банкови сметки за плащане към бюджета (и към финансовите пирамиди)

Администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК – код 11 11 11

Осигурителни вноски и наказателни лихви за ДЗПО – код 58 11 11

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Банкови сметки за плащанията

01.   ТД на НАП СОФИЯ-ГРАД  офис БЛАГОЕВГРАДРайфайзенбанк  (България)  ЕАД Банков код – RZBBBGSF

пл. „Г. Измирлиев-Македончето“ № 9
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG10RZBB91558120002006
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG21RZBB91558820002017
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG86RZBB91553320002004

02.ТД на НАП – БУРГАС Райфайзенбанк  (България)  ЕАД Банков код – RZBBBGSF

ул. Цар Петър 5Б
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG24RZBB91558120019117
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG79RZBB91558820019112
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG20RZBB91553320019100

02.ТД на НАП – БУРГАС СДО Райфайзенбанк  (България)  ЕАД Банков код – RZBBBGSF

Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG39RZBB91558120019138
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG94RZBB91558820019133
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG62RZBB91553320019120

03.ТД на НАП ВАРНА – ТБ „Инвест банк“ АД – Банков код – IORTBGSF

ул.“Русе“ № 15
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG27IORT73778100330000
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG90IORT73778800380000
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG66IORT73773300310003

03.ТД на НАП – ВАРНА СДО – ТБ „Инвест банк“ АД – Банков код – IORTBGSF

Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG12IORT73778100630000
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG75IORT73778800680000
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG51IORT73773300610003

04.ТД на НАП  ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ТБ „Инвест банк“ АД – Банков код – IORTBGSF

пл.Център № 2
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG10IORT80438110000000
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG97IORT80438828000000
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG31IORT80433310020000

04.ТД на НАП  ВЕЛИКО ТЪРНОВО СДО – ТБ „Инвест банк“ АД – Банков код – IORTBGSF

Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG58IORT80438110010000
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG48IORT80438828010000
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG79IORT80433310030000

05.ТД на НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС  ВИДИН Райфайзенбанк  (България)  ЕАД Банков код – RZBBBGSF

пл. „Бдинци“ № 2
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG98RZBB91558120020210
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG50RZBB91558820020216
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG18RZBB91553320020203

06.ТД на НАП  ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ВРАЦА Райфайзенбанк  (България)  ЕАД Банков код – RZBBBGSF

ул.“Васил Кънчов“ 86
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG53RZBB91558120008410
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG05RZBB91558820008416
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG70RZBB91553320008403

07.ТД на НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ГАБРОВО – СИБАНК АД – Банков код – BUIBBGSF

ул.“Априловска“ № 7
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG10BUIB98888193683000
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG92BUIB98888893682800
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG27BUIB98883322798400

08.ТД на НАП ВАРНА ОФИС ДОБРИЧ – СИБАНК АД – Банков код – BUIBBGSF

ул.Независимост №7
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG65BUIB78778114888800
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG16BUIB78778815190300
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG14BUIB78773322799300

09.ТД на НАП ПЛОВДИВ ОФИС КЪРДЖАЛИ – СИБАНК АД – Банков код – BUIBBGSF

ул. „Деспот Слав “ №1
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG10BUIB78978106670000
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG67BUIB78978806840000
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG52BUIB78973322798800

10.ТД на НАП СОФИЯ ОФИС КЮСТЕНДИЛ – ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД-С-Я – Банков код – IABGBGSF

ул.“Демокрация „№55
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG62IABG74908100357800
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG46IABG74908800358200
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG84IABG74903300357800

11.ТД на НАП  ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ЛОВЕЧ – ТБ „Инвест банк“ АД – Банков код – IORTBGSF

Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG56IORT80468100083200
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG55IORT80468800084300
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG63IORT80463310083200

12.ТД на НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС МОНТАНА – СИБАНК АД – Банков код – BUIBBGSF

ул.“Л.Каравелов“ № 11
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG28BUIB78908113777500
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG35BUIB78908893779400
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG12BUIB78903322801900

13.ТД на НАП ПЛОВДИВ ОФИС  ПАЗАРДЖИК Райфайзенбанк  (България)  ЕАД Банков код – RZBBBGSF

ул.“Асен Златаров“ № 7
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG57RZBB91558120022403
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG09RZBB91558820022409
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG36RZBB91553320022401

14.ТД на НАП  СОФИЯ ОФИС ПЕРНИК – СИБАНК АД – Банков код – BUIBBGSF

ул.“Св.Ив.Рилски“ № 1
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG32BUIB78378113700000
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG90BUIB78378813500800
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG48BUIB78373322802200

15.ТД на НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН – ТБ „Инвест банк“ АД – Банков код – IORTBGSF

ул.“Дойран“ № 43
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG20IORT73808135550000
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG24IORT73808835557800
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG58IORT73803335550100

16. ТД на НАП  ПЛОВДИВ – ТБ „Инвест банк“ АД – Банков код – IORTBGSF

ул.Скопие № 106
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG44IORT73758150000000
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG25IORT73758850002200
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG94IORT73753350002503

16. ТД на НАП  ПЛОВДИВ СДО – ТБ „Инвест банк“ АД – Банков код – IORTBGSF

Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG92IORT73758150010000
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG59IORT73758850040000
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG31IORT73753350050003

17.ТД на НАП ВАРНА ОФИС  РАЗГРАД Райфайзенбанк  (България)  ЕАД Банков код – RZBBBGSF

пл. „Независимост“ №1
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG66RZBB91558120023502
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG18RZBB91558820023508
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG45RZBB91553320023500

18. ТД на НАП ВАРНА ОФИС РУСЕ – СИБАНК АД – Банков код – BUIBBGSF

Ул.“Пирот“ №24
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG43BUIB71148112100100
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG37BUIB71148893584200
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG52BUIB71143322797300

19. ТД на НАП  ВАРНА ОФИС СИЛИСТРА – ТБ „Инвест банк“ АД – Банков код – IORTBGSF

ул.“Скобелев“№8
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG35IORT73798150011800
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG34IORT73798850012900
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG20IORT73793310011800

20.ТД на НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН – УниКредит Булбанк  АД – Банков код – UNCRBGSF

ул. Ген. Столипин 19
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG25UNCR96608112017013
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG74UNCR96608812017019
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG71UNCR70003319316870

21.ТД на НАП ПЛОВДИВ ОФИС СМОЛЯН – ТБ „Инвест банк“ АД – Банков код – IORTBGSF

Бул. „България“ № 12
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG71IORT80198100079500
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG05IORT80198800080800
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG39IORT80193300451400

22. ‘ТД на НАП  СОФИЯ- град – СИБАНК АД – Банков код – BUIBBGSF

ул. „Аксаков“ №21

Офис ЦЕНТЪР

BG11BUIB98888193944300
ул. “ 6 – ти септември “№ 10

Офис СЕРДИКА

BG28BUIB98888193943800
бул. “Мария Луиза“№ 88

Офис ИЗТОК

BG74BUIB98888193945300
ул.“Шипченски проход“ 69 А

Офис ПОДУЯНЕ

BG58BUIB98888193945200
ул.“Константин Фотинов“№ 2

Офис ИЛИНДЕН

BG60BUIB98888193944000
кв.Захарна Фабрика, бл..51 А вх.Б

Офис НАДЕЖДА

BG92BUIB98888193944200
ул.“Илиенско шосе“ № 8

Офис ОВЧА КУПЕЛ

BG75BUIB98888193944700
бул.“Цар Борис III“№ 136 В

Офис КРАСНО СЕЛО

BG42BUIB98888193945100
бул. „Македония“ №3 /в сградата на Фонд „Републиканска пътна инфраструктура“

Офис ВЪЗРАЖДАНЕ

BG43BUIB98888193944500
бул.“П.Петков“ № 107

Офис ОБОРИЩЕ

BG91BUIB98888193944800
ул.“Силистра“№ 8

Офис КРАСНА ПОЛЯНА

BG44BUIB98888193943900
бул.“Възкресение“ №1А

Офис МЛАДОСТ

BG27BUIB98888193944400
бул. «Цариградско шосе» №111 /в сградата на Изпълнителна агенция «Държавна собственост» към Министерство на отбраната/  

Офис СТУДЕНТСКА

BG76BUIB98888193944100
жс „Студентски град“ бл.5 ет.  3

Офис ВИТОША

BG59BUIB98888193944600
бул.“Цар Борис III“№ 215

Офис ЛЮЛИН

BG10BUIB98888193944900
бул. „Захари Стоянов“ № 15
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG42BUIB98888892830100
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG28BUIB98883322943300

ТД на НАП  СОФИЯ- град ДИРЕКЦИЯ Средни Данъкоплатци и Осигурители – СИБАНК АД – Банков код – BUIBBGSF

ул. „Гурко“ №12
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG12BUIB98888193943700
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG22BUIB98888822943900
Сметка за принудително събиране на публични вземания ВG43BUIB98883322944000

23. ТД на НАП СОФИЯ- град ОФИС СОФИЯ област Райфайзенбанк  (България)  ЕАД Банков код – RZBBBGSF

бул.“Витоша“ №6
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG09RZBB91558120025207
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG64RZBB91558820025202

24.ТД на НАП ПЛОВДИВ ОФИС СТАРА ЗАГОРА – СИБАНК АД – Банков код – BUIBBGSF

ул.Кенали №1
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG37BUIB79008193580300
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG23BUIB79008823914100
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG20BUIB79003322803400

25. ТД на НАП ВАРНА ОФИС ТЪРГОВИЩЕ Райфайзенбанк  (България)  ЕАД Банков код – RZBBBGSF

пл.“Свобода“ № 1
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG55RZBB91558120017201
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG07RZBB91558820017207
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG07RZBB91553320017200

26. ТД на НАП ПЛОВДИВ ОФИС ХАСКОВО Райфайзенбанк  (България)  ЕАД Банков код – RZBBBGSF

пл.“Свобода“ 2
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG15RZBB91558120018018
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG70RZBB91558820018013
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG38RZBB91553320018000

27. ТД на НАП ВАРНА ОФИС ШУМЕН Райфайзенбанк  (България)  ЕАД Банков код – RZBBBGSF

пл.“Освобождение“ № 2
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG38RZBB91558120024200
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG87RZBB91558820024206
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG11RZBB91553320024209

 28. ТД на НАП БУРГАС ОФИС  ЯМБОЛ – СИБАНК АД – Банков код – BUIBBGSF

ул.Търговска № 2
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG72BUIB78998118043200
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG42BUIB78998893605300
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG68BUIB78993322802100

ТД „Големи данъкоплатци и осигурители“ на НАП София – ЦКБ АД – Банков код – CECBBGSF 

гр.София, ул. „Врабча” 23
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG45CECB97908166981400
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG62CECB97908866981400
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG67CECB97903366981400

Винаги актуална информация за банковите сметки може да се намери на този адрес: http://portal.nap.bg/page?id=21

За съжаление и банковите сметки не са 1, 2 или 3, а са различни за отделните области, както има и разделение по признак банка, чрез която се превеждат данъците.

Вероятно не би имало проблем всичко да се превежда по една банкова сметка при БНБ?

Да, не би имало и проблем за финансовите пирамиди в пенсионната система известни като ДЗПО, да не се правят отделни плащания, по привилегирована сметка, още повече, че съществуването им по принцип е крайно вредно за данъкоплатците?

Е да, за някои ще има проблем вероятно. Затова по-добре гражданите и фирмите да продължат да се гърчат, нали така? И все пак 2013 г. всичко е доста по-облекчено от 2012 г. или преди това

Locations of visitors to this page
Tyxo.bg counter
Site Meter
Google Analytics Alternative
Clicky