Да се пенсионираш в Германия


Съдържание

 1. Законодателна рамка
 2. Основни принципи
 3. Област на приложение
 4. Изключения за задължителното социално осигуряване
 5. Минимален период за осигуряване
 6. Условия за получаване на пълна пенсия
 7. Пенсионна възраст
 8. Пенсионна възраст за ранно пенсиониране
 9. Отлагане на пенсионирането
 10. Определящи фактори за размера на пенсията
 11. Формула за изчисляване на пенсията
 12. Основа за изчисляване на пенсията
 13. Периоди без вноски, които се взимат под внимание
 14. Доплащания за лицата на издръжка
 15. Специални доплащания
 16. Минимална пенсия
 17. Максимална пенсия
 18. Размер на пенсията при ранно пенсиониране
 19. Размер на пенсията при отлагане на пенсионирането
 20. Актуализация на пенсиите
 21. Частични пенсии
 22. Редуциране на пенсията ако пенсионера продължава да работи
 23. Данъци върху пенсиите
 24. Лимит на дохода за получаване на данъчни облекчения
 25. Вноски за социално осигуряване от пенсията

Законодателна рамка

Social Code (Sozialgesetzbuch), Book VI, въведен с Pension Reform Act (Rentenreformgesetz) of 18 December 1989, във версията публикувана на 19 February 2002 (BGBl. I S. 754, 1404, 3384) последно изменение с Art. 19 of the Act 9 December 2010 (BGBl. I S. 1885).

Основни принципи

Социално-осигурителната система се финансира от вноските и данъците покривайки работниците и някои групи със самоосигуряващи се лица и предоставяйки свързани с дохода пенсии, зависещи от вноските и периода в осигуряване.

Област на приложение

Задължителни участници са работещите и някои групи самоосигуряващи се лица. Доброволно осигуряване е възможно за всички навършили 16 години, пребиваващи в Германия, и за всички германци в чужбина.

Изключения за задължителното социално осигуряване – не се дължат осигурителни вноски за доходи до 400 евро месечно или при краткотрайна заетост (до 2 месеца или 50 работни дни годишно), ако тази заетост не е присъща на професията.

Минимален период в осигуряване – 5 години с осигурителни вноски и заместващи периоди

Условия за получаване на пълна пенсия – не се ползва концепцията за „пълна пенсия“

Пенсионна възраст – 67 години (стандартна пенсионна възраст). Със закон за актуализиране на стандартната пенсионна възраст към демографските промени (Pension Insurance Retirement Ages Act – RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz) of 20 April 2007 (BGBl. I p. 554), пенсионната възраст се повишава до 67 години между 2012 и 2029 г, като започва с родените през 1947 г. Първите 12 години пенсионната възраст ще се повишава с 1 месец от 65 г. до 66 г., а след това пенсионната възраст се повишава с 2 месеца годишно, до достигане на 67 г. за всички родени след 1963 г. стандартната пенсионна възраст ще е 67 г. Ще бъде възможно пенсиониране на 65 г. ако лицето има 45 години с вноски от труд, грижи и отглеждане на дете до 10 години.

Пенсионна възраст за ранно пенсиониране – пенсионната възраст за ранно пенсиониране трябва да се актуализира към новата стандартна пенсионна възраст. Когато стандартната пенсионна възраст е 67, ранното пенсиониране е възможно на 63 (за хората с увреждания от 62), след 35 години осигурителен стаж. Стандартната пенсионна възраст остава 65 и ранното пенсиониране е възможно при следните условия: на 60 години за жени родени преди 1952 г. след поне 15 години осигурителен стаж, като поне в 10 години трябва да са правени осигурителни вноски до навършване на 40 годишна възраст, като стандартната пенсионна възраст в случая се брои за 65; на 63 за лицата родени преди 1952 г. с 15 години осигурителен стаж ако са внасяли осигуровки за поне 8 от последните 10 години, и са били безработни за 52 седмици след навършване на 58,5 години или са били назначени на непълно работно време на длъжности за възрастни за 24 календарни месеца.

За компенсация за по-дългия период за получаване на пенсия, при ранно пенсиониране размера на пенсията се намалява с 0,3% за всеки месец преди стандартната пенсионна възраст.

Отлагане на пенсионирането – пенсионирането може да се отлага неограничено

Определящи фактори за размера на пенсията – размера на доходите през цялата кариера и доброволните вноски, както и периодите при отглеждане на дете.

Формула за изчисляване на пенсията – размера на пенсията = пенсионните точки (persönliche Entgeltpunkte) * коефициент за вида на пенсията (Rentenartfaktor) * стойността на 1 пенсионна точка към съответния момент (aktueller Rentenwert). Една пенсионна точка се получава, когато през една година лицето се осигурява върху средния осигурителен доход в страната. Коефициента за вида пенсия за възраст е 1, като е по-висок в някои случаи (при инвалидност). Стойността на 1 пенсионна точка се актуализира всяка година според равнището на доходите. 1 пенсионна точка към 2010 г. се оценява на 27,20 евро в Западна Германия и 24,13 евро в Източна Германия.

Основа за изчисляване на пенсията – осигурителния доход на лицето през цялата кариера. Тавана на месечния осигурителен доход е 5500 евро в Западна Германия и 4800 евро в Източна. Периодите в отглеждане на дете до 3 години (до 1 година за родените деца преди 1992 г.) се смятат за период с вноски върху средния осигурителен доход.

Периоди без вноски, които се взимат под внимание (Anrechnungszeiten) – периодите в болнични, рехабилитация, безработица, получаване на пенсии, обучение след 17 годишна възраст. Заместващи периоди (Ersatzzeiten) преди 31.12.1991 г. са в изпълнение на военна служба или при задържане по политически причини. Други периоди, които се взимат под внимание (Berücksichtigungszeiten) – периодите в отглеждане на дете до 10 години.

Доплащания за лицата на издръжка – Няма

Специални доплащания – Няма

Минимална пенсия – Няма

Максимална пенсия – няма таван на пенсията

Размер на пенсията при ранно пенсиониране – пенсията се редуцира с 0,3% за всеки месец по-ранно пенсиониране преди навършване на пенсионната възраст.

Размер на пенсията при отлагане на пенсионирането – пенсията се увеличава с 0,5% за всеки месец по-късно пенсиониране след стандартната пенсионна възраст.

Актуализация на пенсиите – пенсиите се актуализират всяка година на 1 юли според равнището на средния осигурителния доход в страната чрез промяна на стойността на 1 пенсионна точка. Отделно от промените в средния осигурителен доход се взима под внимание промените в съотношението между плащащи осигурителни вноски и броя на пенсионерите (sustainability factor). Има предпазна клауза, която не позволява стойността на пенсионната точка да се понижава. Вместо това, през следващите периоди стойността й ще се повишава с половината от полагащата се актуализация. Сегашния размер на пенсионната точка е от 2009 г. и не беше намален през 2010 г., благодарение на предпазната клауза.

Частични пенсии – пенсиите за възраст могат да се получават като пълни пенсии (Vollrente) или като частични пенсии (Teilrente) в размер 1/3, 1/2 или 2/3 от пълната пенсия.

Редуциране на пенсията ако пенсионера продължава да работи – няма ограничения за доходите от труд след навършване на стандартната пенсионна възраст. Но получатели на пълна пенсия с доходи от труд преди навършване на стандартната пенсионна възраст, не трябва да надхвърлят 400 евро месечно. Всякакви доходи над тази сума рефлектират в намаление на пенсията със съответния размер. Пенсията се спира в случай на превишаване на максималния размер на допълнителните доходи.

Данъци върху пенсиите – 50% от размера на пенсиите отпуснати преди края на 2005 г. се облагат с данъци. На тази основа се изчислява размера на пенсията свободна от данъци. Частта от пенсията свободна от данъци ще се увеличава с 2% всяка година до 2020 г. и от 2021 до 2040 г. с 1%.

Лимит на дохода за получаване на данъчни облекчения – 16 236 евро годишно за пенсия отпусната през 2010 г. са свободни от данъци ако лицето няма други доходи. Сумата е в двоен размер за женена двойка. 15 703 евро годишно от пенсиите отпуснати през 2011 г. не се облагат с данъци. Необлагаемата сума е в двоен размер за женени двойки.

Вноски за социално осигуряване от пенсията – 7,3% здравна осигуровка + допълнителна вноска от 0,9%. В допълнение пенсионера плаща допълнителна вноска несвързана с дохода на здравния фонд. Размера на допълнителната вноска се определя от здравния фонд. Пенсионерите, които не са в състояние да плащат тази допълнителна вноска получават подпомагане (Sozialausgleich). Пенсионера плаща 1,95% вноска за дълготрайни грижи. Пенсионерите родени след 1939 г., които нямат деца, плащат допълнителна вноска от 0,25%.

Източник: European Commission

Locations of visitors to this page
Tyxo.bg counter
Site Meter
Google Analytics AlternativeClicky

Реклама

87 коментара to “Да се пенсионираш в Германия”

 1. Д Диана Says:

  Здравейте,Аз искам да питам,когато се пенсионира човек в Германия и съпътства болест за подаването на документи,нужни ли са актовете за раждане на децата(пълнолетни)?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ще трябва да се направи консултация с институциите в Германия за точната необходима документация

 2. Виолета Says:

  Здравейте г-н. Тодоров ! На приятелят ми му спря сърцето по време на работа ,сега е със пейсмейкър. Въпросът ми е ,може ли да взима пенсия по болест? И същевременно да работи?Благодаря

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, препоръчвам да се консултирате със специалист в Германия или аналога на НОИ там

 3. В.Митков Says:

  Здрасти г-н Тодоров работил съм в Германия 4години обаче преди 4години претърпях трудова злополука от тогава насам са ми оперирани и двата крака, получих хипертония след първата операция, а преди няколко дни семейния лекар след като ми прави изследване потвърди ДИАБЕТ И МИ ИЗПИСА лекарства. Въпроса ми е мога ли да се пенсионирам в Германия по болест, тъй като тук се разболях и съм почти нетрудоспособен ,и в момента водя дело за обезштетение. То вече е в съда но още не е взето решение. Имам ли някакъв шанс.

 4. Запренка Христова Says:

  Здравейте, г-н Тодоров!
  Получавам наследствена пенсия от Германия в размер на 347 евро.
  Преди няколко седмици получих съобщение от Германия, че дължа годишен данък върху пенсията си в размер на 386 евро, като са ме задължили да заплатя за четири години назад. Аз получавам пенсията от 2010 г. Нямам друг доход освен тази пенсия. Няма ли значение, че нямам допълнителни доходи, както и това, че съм вдовица?
  Благодаря предварително за отговора!
  Бъдете жив и здрав!

 5. Emiliya Mihaylova Says:

  Здравейте, г-н Тодоров! Почти 5 години работя в Германия, но през повечето време съм осигурявана на 6 -часов работен ден. Ако искам да получа немска пенсия за 5 години, трябва ли да работя повече от това време, за да се изравни стажът ми с нормалната за Германия 39, 5 – часова работна седмица?
  И още един въпрос, който интересува много българи. Вярно ли е, че мога да си изтегля всички осигуровки от Германия при окончателно завръщане в България, ако се откажа от немска пенсия? Благодаря предварително за отговорите!

 6. Емилия Михайлова Says:

  Здравейте, г-н Тодоров! Работя ит почти 5 години в Германия, но повечето време съм била осигурявана на 6- часов работен ден. Трябва ли да работя повече от 5 години например, за да се изравни стажът ми с 39, 5 – часовата нормална работна седмица, за да имам право на пенсия за тези 5 години? И още един въпрос. Има ли нещо вярно в това, че мога да изтегля всичките си осигуровки ако реша да се върна в България като се откажа от немска пенсия? Благодаря Ви предяарително за отговорите!

 7. Емилия Михайлова Says:

  Здравейте! От почти 5 години работя в Германия, но съм осигурявана повечето време на 6 часа. Трябва ли да работя по-дълго време, за да се изравнят осигуровките ми с 39, 5 часа нормална работна седмица, за да получа някаква пенсия? И още нещо много важно! 🙂 Бях чула, че мога да си изтегля всичките осигуровки при заминаването си от Германия, като се откажа от полагащата ми се пенсия? Благодаря Ви предварително, г-н Тодоров, за отговорите!

 8. Stela Says:

  zdrawejte g-n Todorov, az polu4awam wdowi6ka pensiq ot Germaniq ot 2001-wa godina, Predi nqkolko dni polu4ih pismo w koeto me uwedomqwat 4e dylja danyci za polu4eni pensii do momenta. Ot 2010-ta sym bezrabotna i raz4itam edinstweno na pensiqta ot Germaniq. W momenta sym na 53 godini. Molq za Wa6iq sywet kakwo e neobhodimo da naprawq? Predwaritelno Wi blagodarq.

 9. Василев Says:

  Здравейте! На 39 год съм, имам няколко години стаж в туризма, тук в България. Отдавна съм осъзнал, че не искам да получавам пенсия от тук, поради мижавия им характер. Искам да попитам как мога да си внасям осигуровки в Германия, кой фонд да избера и възможно ли е това да става директно от България? Изобщо, заслужава ли си инвестицията? Минимално каква трябва да е вноската в евро на месец за да се получава по вече споменатата точка, която е за година пенсионно осигуряване върху средни доходи и носи 25 евро на година при пенсиониране?
  Мерси предварително
  Василев

  • Peter Says:

   Г-н Тодоров е обяснил много добре формулата по-долу. Няма значение каква е вноската, една точка получавате след като се осигурите върху средният брутен доход на година. Този към 2016 г = 36.267 Euro. А вноската работник работодател е 18,7%. Или за една точка са ви необходими € 6781,93. Малка подробност – месечната вноска трябва да бъде между € 84,15 Euro и € 1.131,35.
   Заключение: Голяма вноска – голяма пенсия; мижава вноска – мижава пенсия

   Формула за изчисляване на пенсията – размера на пенсията = пенсионните точки (persönliche Entgeltpunkte) * коефициент за вида на пенсията (Rentenartfaktor) * стойността на 1 пенсионна точка към съответния момент (aktueller Rentenwert). Една пенсионна точка се получава, когато през една година лицето се осигурява върху средния осигурителен доход в страната. Коефициента за вида пенсия за възраст е 1, като е по-висок в някои случаи (при инвалидност). Стойността на 1 пенсионна точка се актуализира всяка година според равнището на доходите. 1 пенсионна точка към 2010 г. се оценява на 27,20 евро в Западна Германия и 24,13 евро в Източна Германия.“

   • Диян ДОнков Says:

    Здр.Петер 6781.93 толкова трябва да внеса за 1точка или върху това да се осигоря ? Мен ме осигоряват на 1500 месечно колко е за година това вземам ли точка

 10. margarita Says:

  .Здравейте г-н Тодоров,аз съм на 68 години и имам българска пенсия,от миналата година работих като социален асистент с немски договор , който включваше удържане на всички осигуровки.Договорът приключи,когато след 9 месеца бабата почина,Въпросът ми е-имам ли право на добавка към българската си пенсия за тия 9 месеца и ако е ДА,как да процедирам ,какви документи да си набавя и към кого да се отнеса?Благодаря! ПС-В момента живея в България.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, трябва да се консултирате с НОИ, а там могат да дадат информация и за немския им аналог, с който да се види получават ли се някакви права за толкова кратък период в осигуряване

 11. Коста Says:

  Какви са условията за получаване на соц.пенсия в германия и например ако притежавам недвижимост в българия ?живея в германия

 12. Анна Иванова Says:

  Г-н Тодоров, българските студенти и специализанти н ГДР и ФРГ имат ли право на получаване на пенсия за времето, в което са следвали. Ако отговорът е положителен, моля за информация, какви документи трябва да се подготвят за да се докаже това. От мои близки, които са следвали в Чехия разбирам, че те са уредили получаването на малка пенсия.
  Поздрави:
  Ана Иванова

 13. Todor Petrov Says:

  Здравейте г-н Тодоров! Исках Ви попитам да ли биха могли да се вземат предвид периодите от безработица АЛГ 2 (HARTZ IV) внесени в немски модел У1 ( в който съществува грагфа точно за тези периоди) като стаж при изюисляване на пенсия в България? Също така ме интересува да ли е възможно да се внесат няколко от незадължителните пенсионни осигуровки за Гевербе в Германия, но със задна дата, пак с цел прибавяне и вземане в предвид като стаж при изчисляване на пенсия в България? Благодаря Ви предварително!

 14. Veselina Says:

  Здравейте интересува ме как стои въпроса с инвалидните пенсии.В БЪЛГАРИЯ съм с телк 94% инвалидност.а сина ми е с 100% с право на чужда помощ-пожизнен-но тъй като ще се местим да живеем в германия-съпругът ми работи там ме интересува дали можем да минем през техни телкове и да получаваме техни пенсии и ако може трябва ли да се отпишем от българското пенсионно или може и от двете държави?

 15. Марияна Петкова Says:

  Предстои ми пенсиониране по българските закони до края на годината и пренасяне в Германия, където се очертава да живея почти постоянно. Като имате предвид размера на нашите пенсии/ примерно 400 лева/ въпросът ми е: има ли някакво подпомагане в Германия на такива чуждестранни пенсионери?

  • Stela Ivanova Says:

   не,няма 🙂 То,ако беше така всички пенсионери от изтока щяха да са в Германия.

 16. silviq Says:

  Moje li da popitam neshto vav vrazka sus zdravnite osigorovki

 17. Иван Андреев Says:

  Може ли да публикувате тазблица с т.нар среден доход по години (линк) за да може да си отговори всеки сам, колко точки генерира през съответните години. Благодаря.

 18. Калчев Says:

  Да речем че само 2 милиарда от вноските са без солидарен елемент. Което е средно 75 лева месечно на пенсионер. Или максималната пенсия трябва да е 300 лева, от тези пари, а минималната е 40 лева. Останалите 5-6 милиарда лева, трябва поне по-равно да се разпределят. Което трябва да прибави към тези 40 лева още 200 лева, и към тези 300 лева също да прибавим 200 лева. Но защо да сме еднакво солидарни с богатият и бедният. Нека към максималната пенсия от 300 лева да прибавим само 100 лева солидарност, а останалото за по-ниските доходи. ЗНАЧИ ЧЕ НИКОЙ НЕ ЗАСЛУЖАВА ПОВЕЧЕ ОТ 400 ЛЕВА ПЕНСИЯ. ТОЙ КОЙТО И ДА БИЛО НЕ Е ЗАСЛУЖИЛ ПОВЕЧЕ. Но разбира се, вноските трябва да станат 25% от заплатата, и да се разпределят 10 милиарда лева. Половината от народа не стигат до пенсия. Трябва ли техните вноски да отиват за пенсии над 400 лев?????????????????????? Тоест половината пари трябва да отиват за пенсии под минималната заплата. Как може да искаш 1000 лева пенсия, след като такава не може да получиш дори ако си внасял по 150 лева на месец 40 години в лична сметка в Швейцария, ако заплатата ти е била 1000 лева. В Германия има редуциране на пенсията ако пенсионера продължава да работи, но няма ограничения за доходите от труд след навършване на стандартната пенсионна възраст. Но получатели на пълна пенсия с доходи от труд преди навършване на стандартната пенсионна възраст, не трябва да надхвърлят 400 евро месечно. Всякакви доходи над тази сума рефлектират в намаление на пенсията със съответния размер. Пенсията се спира в случай на превишаване на максималния размер на допълнителните доходи. Тука някой генерал или подобен изрод, депутат, получава пенсия максимална, а имат бизнес и големи доходи, В ГЕРМАНИЯ ЩЕ ИМ СПРАТ ПЕНСИЯТА… ВЪОБЩЕ ИЗРОДСКИ НАРОД СА БЪЛГАРИТЕ, И 1000 ГОДИНИ АД СА ИМ МАЛКО. ПЪЛНИ ДЕБИЛИ. НАЙ-ЛОШОТО ОБРАЗОВАНИЕ НАЙ-НИСКО ИНТЕЛИГЕНТНИ И С НАЙ-НИСКА ОБЩА КУЛТУРА. СА 99,99% ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ. Има ли държава на която солидарната пенсионна система да няма таван. НЯМА. Таванът е 70% от от средната заплата, а дъното е 70% от минималната заплата. Но нали депутати и генерали трябва да взимат големи пенсии, а властта е в тях. Но вноската трябва да е 25%, за пенсия, или като в Дания – където вноската е за допълнителна пенсия или за ранно пенсиониране. И както трябва да бъде, доходите трябва да са поне поне 50% от БВП, а той е 80 милиарда лева. Значи от вноски може да се разпределят 10 милиарда сега, за пенсии.

 19. Мариана Рашева Says:

  Здравейте,господин Тодоров! Завършила съм в Чехия висше образование – 4,5 години. Признават ли се за стаж и към коя институция в Чехия мога да се обърна за информация ?

 20. Борислав Ангелов Says:

  Здравейте,
  живея със семейсвото си от 1990 година в Германия. В България имам трудов стаж около 14 години. За останалите години от живота ми в Германия не съм си плащал застраховката за пенсия, защото съм работил по договор като еднолична фирма. Работил съм и при работодатели, който са ми плащали пенсионните вноски. Те са около 8 години. Имам и още толкова години плащани пенсионни вноски от Арбайтсамта /тяхната работна сила/. В момента съм на 61 години и 6 месеца. Български гражданин съм и живея със семейсвото си в собсвен дом все още в Германия. На колко години имам право да се пенсионирам в България, и на колко години имам право да се пенсионирам в Германия? Мога ли да платя пенсионните си вноски в България, за годините от 1990 до сега, за да получа някаква българска пенсия? Или немската пенсианна служба ще пресметне и българският ми стаж и ще получа ли българска си пенсия заедно с немската? Какъв е вашият съвет? Благодаря Ви предварително!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, за немската пенсия в статията е описан механизма, по който се определя. В България стажът от Германия се признава, обаче се смята, че лицето е работило на минимална заплата по българските стандарти. Минимален стаж за пенсиониране в България 38 години за мъжете, минимална възраст 63 години и 8 месеца, ако стажът не е наличен, то е възможно пенсиониране на 65 години и 8 месеца при 15 години стаж. Не може да се плащат осигуровки със задна дата. Може да се купува обаче стаж при следните условия:
   Зачитане на осигурителен стаж със заплащане на осигурителни вноски от лицата

   Чл. 9а. (Нов – ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) За осигурителен стаж при пенсиониране, ако не е зачетен на друго основание, се зачита:
   1. времето на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование, но за не повече от срока на обучение, предвиден по учебния план за завършената специалност;
   2. времето на докторантурата, определено в нормативен акт за лицата, придобили образователна и научна степен „доктор“.
   (2) За осигурителен стаж при пенсиониране се зачита и времето, за което лицата са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1, но на които не им достигат до 5 години осигурителен стаж за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1, и са внесени осигурителни вноски, изчислени върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към датата на внасянето на вноските.
   (3) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Внасянето на осигурителните вноски по ал. 1 и 2 се извършва по банков път след подадена декларация по ред, определен с наредбата, издадена от министъра на финансите по чл. 5, ал. 6.
   (4) (Изм. – ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) В случаите по ал. 2 недостигащият осигурителен стаж се преценява към датата на заявлението. Пенсията се отпуска от датата на заявлението, след като са внесени дължимите осигурителни вноски.
   (5) Когато са внесени осигурителни вноски по ал. 1 за периоди на обучение, по-малки от 5 години, лицето има право да внесе осигурителни вноски по ал. 2 за разликата до 5 години.
   (6) (Изм. – ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) За осигурителен стаж по ал. 1 и 2 се зачитат периодите, за които са внесени осигурителни вноски. Вноските са изцяло за сметка на лицата и се внасят върху минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване в размера, определен за фонд „Пенсии“ за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., към датата на внасянето им.

  • Anna Nikolova Says:

   Господин Ангелов, Имам трудов стаж, отработен в България 47+ години. От тези 47 години съм била в майчинство само 1 г. и три месеца.
   Не съм отсъствала по болест, за всички години, нямам и прекъсване на трудовия стаж.
   И ПИТАЙТЕ ПАТИЛО! Пенсията, която получавам в България е 209 лв, но първоначално получавах 84 лв., а през последните 2 години е 209 лв. Ако искате ги миришете, ако искате ги харчете. Ха ха ха – може и да ги спестявате – за погребение, както правят старите хора…
   Работих през последните 15 години като личен състав и ТРЗ – това предполага изготвяне на заплати, справки за пенсии и осигуровки.
   С тези 8 години осигурителен стаж в Германия, можете на 67 години да получите пенсия, която ще бъде поне 110 евро., Но до 67 г., имате още време да се осигурявате в Германия и да получите по-голяма пенсия. След като живеете в Германия ще си подадете документите на български в Пенсионния отдел в Берлин. Така или иначе, докато не навършите 65 години нищо не вземате в България, а и изискуемата възраст не се знае колко ще стане дотогава.
   От Германия изискват от България полагаемата ви се пенсия за прослуженото време.
   Към градските съвети има Бератери, които могат да ви помогнат. Правят го безплатно, поне така е в Бавария.

 21. Галя Лазарова Says:

  Здравейте! Интересува ме взема ли се в предвид трудовият стаж в България при пенсиониране в Германия.Благодаря Ви!

 22. Asta La Vista принудителните задължителни „частни пенсионни фондове“ | Alexander Todorov Network Says:

  […] вместо да се правят повече експерименти, не се използва моделът пенсионна система в Германия? Там няма таван на пенсиите, няма нужда от капиталови […]

 23. stafi2 Says:

  Моето бруто е 1700евро на месец .но не знам колко е средния доход .мерси.

 24. Maria Says:

  Здравейте г-н Тодоров,
  работила съм от сезонна работа в Германия от 1.04.2001 до 30.09.2002;от 01.07.2003 до 15.09.2003. и така до 2010 все по за периода от 3 до 6 месеца като общо ми се събират 4 години.Кога ще мога да получа пенсия от Германия и към българската пенсия ли ще ми на числят и немската?
  Това значи ли,че като имам 4 години са 4 точки и по 25евро на точка?Така ли? благодаря Ви много за отговора!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, 1 точка означава 1 година работа върху средни доходи. Ако дохода е 50% от средните, за 1 година ще се получи половин точка, ако доходът е 2 пъти над средния, за 1 година ще се получат 2 точки и т.н.

 25. Георги Касабов Says:

  Господин Тодоров работя в Германия.През май следващата година навършвам нужните 65 г.и 4 месеца за пенсия. имам ли право 6 месеца по -рано да подам документите?
  Предварително благодаря.
  Георги Касабов. Kozirog50@gmail.com

 26. Светла Says:

  Здравейте ! Работила съм в Германия по трудови договори в различни периоди от 2000 – та до 2007 година , като ми се събира общо около 3 години работа там, но с прекъсвания . Месечното ми трудово възнаграждение бе първоначално 2,200 Марки ,като на втората година се увеличи до 3,500 Марки ( и до влизане на Еврото като валута ) , а впоследстие брутната ми заплата бе около 1,750 Евро . Мога ли да очаквам , че евентуално достигайки пенсионна възраст , ще получавам някаква , дори и минимална като размер пенсия , или трябва да имам определен брой работени години , но без прекъсвания ?
  Благодаря Ви предварително !
  Светла

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, няма значение с прекъсване или не, 1 година осигуряване при среден доход в страната прави 1 пенсионна точка. Ако човек се осигурява половин година при среден доход, ще има половин точка. 1 точка при пенсиониране дава пенсия около 25 евро на месец

 27. Милена Пейкова Says:

  Здравейте!Благодаря за изчерпателната информация която имате на сайта,работя тук вече 3 години но на минимална заплата 400 евро,това означава ли че ако продьлжавам да работя на минимума няма да взема никаква пенсия тук?

  • Alexander Todorov Network Says:

   1 година работа на среден доход е равна на 1 пенсионна точка, която дава около 25 евро месечно пенсия. Когато дохода е по-нисък ще бъдат събрани по-малко точки и пенсията ще е по-ниска

 28. E. Panayotova Says:

  Да разбирам ли, че ако работиш примерно за 400 евро ниско -квалифициран труд,или само около 20 – 30 часа седмично, ще може да си плащаш самостоятелно тези 300 евро годишно и то поне 5 г,, че да можеш да ги вземеш един ден тези 25 евро за всяка изработена година.На 52 г. се чудя какво да правя, защото съм на държавна длъжност тук ,с постоянен трудов договор, но там е семейството ми.Тоест колко ли трябва да получавам там и за каква ли черна работа, че да взема поне 250- 300 евро пенсия един ден?Предварително благодаря!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Системата в Германия не е много сложна. Трябва да се осигурява лицето 1 година върху средния доход в страната или примерно 2-3 хиляди евро месечно, за да се получи 1 пенсионна точка, която дава около 25 евро месечно. При осигуряване на по-ниски доходи, за да се достигне тази точка, лицето трябва да се осигурява по-дълго. Тук има повече информация за осигурителната система в Германия: https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2011/08/08/social_security_germany/

 29. Vancheto Says:

  Здравейте,искам да попитам ако работя в Германия на 400 евро 30 години и имам майчиство 5 години,колко пенсия ще взимам.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, за всяка пенсионна точка се полагат около 25 евро месечно. 1 точка е равна на осигуряване в Германия върху средните доходи там за 1 година

  • Georgi Vasilev Says:

   Zdrave rabotya v Germaniya i iman 5 godini staj .Dogovora mi beshe Minijob .smyatat li seza staj tezi 5 godini

 30. radostina Says:

  Zdraveite,az sum na 64 god.rabotq ot 3 meseca rabotq v Germaniq na 450e zaplata.Kakvo vreme e nujno da rabotq za da poluchavam pensiq ,kato do pensionirane mi ostavat nqkolko godini a ostavam v stranata za postoqnno.Ima li nqkakvi dobavki,koito mogat da izravnqt eventualno 3 god-po 25 eu na mesec,t.e.75 eu do nqkakuv socialen minimum za jivot v stranata.Nqma da predstavqm dokumenti ot Bulgariq.Jiveq postoqnno v stranata ot 5 godini i imam pravo za postoqnno prebivavane.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, 1 пенсионна точка, която е равна на работа 1 година върху средния доход в Германия се равнява на около 25 евро.
   https://alexanderbtodorov.com/2011/08/08/social_security_germany/ – в края на статията има адреси на институциите в Германия, които могат да дадат повече информация

 31. Stefka Kitanova Says:

  Predstoi mi da rabotq v Germaniq s polska firma.Ima li variant da si zaplashtam osigurovki za pensiq v Germaniq kato samoosigurqvashto se lice i kak?Blagodarq Vi!

 32. hatike hayrula Says:

  Imam 10 godini trudov staj v bilgariya, na 64 godini sim koga ste se lensioniram pensioniram

  • Alexander Todorov Network Says:

   В Германия е нужна 1 година стаж. За всяка година в осигуряване в Германия се получава 1 точка ако лицето се е осигурявало на средните доходи в страната. 1 точка е равна на приблизително 25 евро месечно

 33. toni Says:

  Здравейте ас съм на 43 години в Българиа нямам 1 час трудов стаж, сега имам вазможност да работя в Германиа. Колко години трябва да работя там за да получа някога минимална пенсия ? Благодаря ви

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, в Германия няма такова нещо като минимална пенсия. 1 година работа там при средни доходи прави пенсия равна на около 25 евро месечно. И за всяка нова година работа при средни доходи се получават по още около 25 евро на месец

 34. ИВАН МИЛЕВ Says:

  работя в Германия, стройтелство,имам 5год стаж,осигуряват ме на 2000 евро бруто ,всичките ми осигуровки са около 800 евро,колко пенсия ще получавам…..

  • Alexander Todorov Network Says:

   Зависи от средния доход в Германия през съответния период. Работа 1 година върху средните доходи е равна на около 25 евро месечно пенсия

 35. Georgi Kasabov Says:

  Господин Тодоров ,аз освен в България съм работил в САЩ 9 години и имам 36 кредита..Не ми стигат 4 кредита т.е . една година работа за да може да получавам минимална американска пенсия. Между България и САЩ няма пенсионна спогодба за да се комулира стажа ми..Направих запитване до немските пенсионни власти. отговориха ми че ако работя 12 месеца в Германия и се регистрирам като живеещ в Германия може от Германия да се направшт постъпки за американската ми пенсия тъй като те имали пенсионна спогодба. В същото време съм с 67 % инвалидност с решение на НЕЛК /БГ/ На тези си години и в това състояние аз се реших да дойда да работя в Германия…..Вече работя 6 ти месец в Германия…Сега съм на 64 години.Веднага след като навърша 1 година работа в Германия ли да се обърна към немските пенсионни власти да ми оформят документите за пенсия?
  Предварително благодаря.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, след като целта е да се получава пенсията от САЩ, логиката води натам, че при първа възможност трябва да се направят постъпките това да се случи. Във всеки случай минималната пенсия, дори и в САЩ, едва ли ще е сравнима с доходите на работещ в Германия. В края на тази статия координати към институциите отговарящи за пенсионирането в Германия: https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2011/08/08/social_security_germany/

 36. boncho Says:

  zdraveite imam i az edin vupros az rabotia v germania i sum zdravno osiguren no sled izvestno vreme baba mi idva pri men da jivee moje vuopshte da si napravi pensia tuka no tq e pensioner i v bg kak moga da go napravia tova ili pone da polu4ava nqkakvi pomoshti tuk

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, в края на тази статия: https://alexanderbtodorov.com/2011/08/08/social_security_germany/
   има линкове към сайтове на институциите в Германия, които могат да помогнат, ако имат подобни програми за социално подпомагане

  • сиси Says:

   boncho баба ви е пенсионер от БГ,ще си получава пенсията от БГ на банковата си сметка,тя не може да се пенсионира в Германия по простата причина,че не е работила в Германия,и не е плащала данъци тук,което води и до другото,че тя няма право на никакви помощи в Германия.

 37. peter petrov Says:

  4estita koleda!
  На 62г.съм,и имам около 3г.стаж..в немско….от Вюрцбург -къде да подам документи за пенсиониране.
  адвокат 6те ми требва ли….

 38. Mariya Todorova Says:

  Здравейте!Аз съм на 44 години и работя в Германия от три години и половина.Какви са условията за да се пенсионирам в Германия,имам в предвид на колко години и с какъв стаж?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, условията са 67 годишна възраст и поне 1 година стаж. Но няма минимална пенсия. Всяка година, през която лицето получава средния доход в страната е равно на 1 пенсионна точка. При пенсиониране 1 точка е равна на около 25 евро месечна пенсия

 39. mehmed ibryam Says:

  rabotya v germaniya ot 5 god…osiguren sim virhu 600 evro,,mesecno,,,ste moga li da se pensioniram nakoy den i kolko ste e?blagodarya,,mehmed ibryam

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, пенсията в Германия е равна на броя осигурителни точки * около 25 евро.
   1 точка се получава когато се работи 1 година върху средния осигурителен доход в страната. Когато се работи върху по-нисък доход, точките се трупат по-бавно

 40. Румяна Василева Says:

  Живея в Германия и съжителствувам с германец. Една година съм работила тук, но осигурявана в България. От три месеца не работя. Кога имам право да се регистрирам тук в Бюрото по труда, мога ли сама да си внасям здравните осигуровки, имам ли право на социална помощ като безработна?

 41. Жулиета Панайотова Says:

  Искам да си внасям пенсионна осигуровка, но не знам кой фонд да избера, бихте ли ми предложили вариант, ако имам пропуснати месеци през периода на осигуряване, какво се случва и колко е месечната вноска за тези 25 евро пенсия на месец. Благодаря!

  • Alexander Todorov Network Says:

   19,9% е осигуровката за държавна пенсия в Германия. Тези около 25 евро месечно пенсия са равни на осигуряване върху средния доход в Германия за период от 1 година. Така ако средния доход в Германия е 20 хиляди евро, то осигуровката за пенсия за този период ще е около 4 хиляди евро. Като си направи човек сметката 25 евро * 12 месеца прави 300 евро на година. Инвестицията се избива за около 13,33 години. Друг въпрос е, че в Германия имат и други форми за подпомагане за социално слабите: https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2011/08/08/social_security_germany/

 42. Mariya Yovcheva Yovcheva Says:

  Vuprosi: Pensionerka sam ot Bulgaria. Rabotya v Germania. Kolko godini trudov staj tryabva da imam v Germania, za da poluchavam tyahnata minimalna sozialna pensiya? I pribavya li se trudoviya staj ot Bulgaria?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, в Германия няма минимална пенсия. 1 година работа при средни доходи носи 1 осигурителна точка. При пенсиониране 1 точка е равна на приблизително 25 евро пенсия месечно

 43. G. Lungova Says:

  Пенсионирана съм в България(33 г стаж) и в Германия(стаж в България 33 г. и стаж в Германия 3 години). Ако работя на трудов договор в Германия, задължена ли съм да плащам пенсионни и здравни осигуровки, осигуровки за мед. грижи и безработица
  мерси за отговора.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, в повечето държави е съвсем нормално да се плащат осигуровки от работещите пенсионери. Нещо повече, в почти всички държави пенсиите се облагат с осигуровки и други данъци. Най-добре да се направи консултация с НОИ и да се прегледат линковете към институциите в Германия (най-долу към статията): https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2011/08/08/social_security_germany/

 44. Да се пенсионираш в… « Alexander Todorov Network Says:

  […] … Белгия … Бразилия … Великобритания … Германия … Канада … САЩ … Франция … Холандия […]

  • Kostadin Kostadinov Says:

   колко години трябва да имам отработено в германия за да получавам от там пенсия ,български гражданин съм

   • Alexander Todorov Network Says:

    Не по-малко от 1 година, но за 1 година работа при средни доходи, пенсията ще е от порядъка на 25 евро на месец


Оставяне на отзив за radostina Отказ

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d блогъра харесват това: