Да се пенсионираш в Австрия


Съдържание

 1. Законодателна рамка
 2. Покритие
 3. Източници на финансиране
 4. Условия за пенсиониране
 5. Изчисляване размера на пенсията
 6. Административна организация

Законодателна рамка

Първи закон: за пенсиите от 1906 г., в сила от 1909 г.; от 1938 г. за осигуряването, в сила от 1939 г.

Настоящ закон: за социалното осигуряване от 1955 г., в сила от 1956 г.; за самоосигуряващите се лица от 1978 г., в сила от 1979 г.; за фермерите от 1978 г.; за работещите при тежки условия от 1978 г. ; и хармонизация на законодателството от 2004 г., в сила от 2005 г..

Бележка: законът от 1955 г. продължава да е в сила за осигурените лица на възраст 50 или повече години към 1 януари 2005 г. Законът от 2004 г. важи за осигурените лица ненавършили 50 години към 1 януари 2005 г.

Вид на програмата: Социална осигурителна система

Покритие

Наемните работници с доход от поне 376,26 € на месец, както и стажантите. Специални правила има за миньорите, нотариусите, държавните служители, както и за самоосигуряващите се лица, включително онези в търговията и селското стопанство.

Източници на финансиране

От осигурените лица: 10,25% вноска от дохода с максимален месечен осигурителен доход от 4230€.

От работодателя: 12,55% от осигурителния доход с максимален месечен осигурителен доход от 4230€.

Правителството: отпуска субсидия, както и покрива разходите за обезщетения за грижи и свързаните с дохода обезщетения

Условия за пенсиониране

Пенсия за възраст: навършени 65 години за мъжете и 60 години за жените (възрастта за жените ще се покачва до 65 в периода от 2024 г. до 2033 г.), и не по-малко от 180 месеца в осигуряване в последните 30 години, или 300 месеца в осигуряване общо, или 180 месеца с осигурителни вноски.

Ранно пенсиониране: възможно е на 63 години и 6 месеца за мъжете (до 2017 г. ще нараства до достигане на 65 години), и на възраст 58 години и 6 месеца за жените (като ще нараства до 60 години до 2017 г.). За ранно пенсиониране осигуреното лице трябва да има поне 240 месеца в осигуряване и месечни доходи от поне 376,26€.

Ранното пенсиониране за работещи при тежки условия на труд е възможно на 60 години за мъжете и при поне 540 месеца в осигуряване(120 от последните 240 месеца трябва да са при работа при тежки условия на труд) и с месечни доходи до 376,26€. Ранно пенсиониране за жените работещи при тежки условия на труд ще е възможно от 2024 г. Дотогава жените могат да заявят получаването на пенсия за възраст на 60 годишна възраст.

Ранно пенсиониране за лица с голям период с вноски е възможно за мъже навършили 60 години и родени преди 1 януари 1954 г., които имат поне 45 години с вноски, или навършили 62 години ако са родени след 31 декември 1953 г. и с поне 45 години с вноски. За жените изискването е възраст 55 години (ако са родени преди 1 януари 1959 г.) и 40 години с вноски, или навършени 62 години с 45 години с вноски за жените родени след 31 декември 1958 г.

Corridor pension: изискването е навършена възраст 62 години с поне 450 в осигуряване и минимални месечни доходи от 376,26€. Този вид пенсия за жените ще е възможен през 2028 г. Дотогава те ще могат да заявят получаване на пенсия за възраст на 60 годишна възраст.

Детски добавки: получават се за всяко дете ненавършило 18 годишна възраст (или 27 години ако е студент, няма ограничение във възрастта ако е с увреждания)

Свързано с дохода подпомагане: получава се от пенсионерите с ниски доходи

Подпомагане за грижи: изплаща се за пенсионери, които имат нужда от персонални грижи

Всички пенсии и обезщетения се изплащат в чужбина (необходимо е споразумение на реципрочна основа между държавите ако ще се изплащат за период по-дълъг от 2 месеца).

Пенсия за инвалидност: изплаща се при загуба на работоспособност 50% или повече. Осигуреното лице трябва да има поне 60 месеца с вноски (+ един месец за всеки месец след навършена 50 годишна възраст), или 300 месеца в осигуряване, или общо поне 180 месеца с вноски. Условията може да са облекчени за навършили 57 или повече години.

Редуциране на пенсията: пълната пенсия се намалява ако месечните доходи на лицето надхвърлят 1037,20€

Наследствена пенсия: наследодателя трябва да отговаря на изискванията за получаване на пенсия за инвалидност или да е бил пенсионер

Изчисляване размера на пенсията

Пенсии за възраст: пенсията е в размер от 1,78% от базата за изчисляване за всяка година в осигуряване.

Базата за изчисляване са средните доходи от 24-те най-добри години на лицето, до 3675,13€ на година. Периода се увеличава с 12 месеца на година до достигане на 40 години през 2028 г.

За осигурените родени след 1 януари 1955 г. с осигуряване само след 1 януари 2005 г., пенсията зависи от сумата на вноските за всяка календарна година + сумата на коригираните вноски за всички години с вноски разделено на 14.

За осигурените лица родени след 1 януари 1955 г. с осигуряване преди и след 1 януари 2005 г., пенсията зависи от целия период в осигуряване преди и след закона от 2004 г.

Ранна пенсия: размера на пенсията се намалява с 4,2% за всяка година по-ранно пенсиониране преди навършване на 65 години за мъжете или 60 години за жените, но не повече от 15%. Има специални правила за дългосрочно осигурените лица, работещите при тежки условия и имащите право на „corridor pension“.

Пенсии за инвалидност: пенсията е в размер от 1,78% от базата за изчисляване за всяка година в осигуряване. Ако осигуреното лице не е навършило 60 години, годините до 60 му се признават за период в осигуряване.

Базата за изчисляване са средните доходи от 24-те най-добри години на лицето, до 3675,13€ на година. Периода се увеличава с 12 месеца на година до достигане на 40 години през 2028 г.

Максималната пенсия е 60% от базата за изчисляване.

Редукция на пенсията: пълната пенсия се намалява с до 40% за месечни доходи над 1077,97€ и с до 50% за месечни доходи над 2155,97€.

Обезщетения за грижи: между 154,20€ и 1655,80 на месец се изплащат в зависимост от грижите, които трябва да се полагат за лицето

Добавка за деца: 29,07€ месечно за всяко дете, за което може да се получава

Свързано с дохода подпомагане: получава се, за да се увеличи пенсията за едно лице до 814,82€ на месец, до 1221,68€ на месец за женена двойка; + 125,72€ за всяко дете, за което може да се получава

Наследствени пенсии: съпруга(та) получава до 60% от дохода на наследодателя в зависимост от съотношението между дохода си и този на наследодателя. Може да се получава подпомагане, за да се повиши наследствената пенсия до 814,82€ на месец.

Всяко дете до 18 години (27 ако е студент, без ограничение ако е с увреждане) получава 40% от наследствената пенсия или 60% ако е без двама родители. Допълнително подпомагане се получава, за да се повиши наследствената пенсия на детето до 299,70€ на месец (450€ ако е без двама родители), след навършване на 24 години подпомагането е да се повиши наследствената пенсия на детето до 532,56€ на месец (814,82€ ако е без двама родители).

Плащанията се извършват на 14 пъти в годината

Пенсиите и обезщетенията се актуализират ежегодно.

Административна организация

Federal Ministry for Labor, Social Affairs and Consumer Protection (http://www.bmask.gv.at), the Federal Ministry for Health, Family, и Youth (http://www.bmgfj.gv.at), и the Federal Ministry of Finance (http://www.bmf.gv.at) осигуряват общ надзор на системата.

Federation of Austrian Social Insurance Institutions (http://www.sozialversicherung.at), състояща се от самоорганизирани пенсионни институции с избрани представители на осигурените лица и работодателите координират програмата.

Pension Insurance Institution (http://www.pensionsversicherung.at) администрира 85% от всички пенсии.

Здравните фондове събират вноските и ги трансферират към пенсионната осигурителна институция както и събират информация за направените вноски от всеки отделен работник.

Източник:

The U.S. Social Security Administration

Locations of visitors to this page
Tyxo.bg counter
Site Meter
Google Analytics Alternative
Clicky

Реклама

46 коментара to “Да се пенсионираш в Австрия”

 1. Красимир Yankov Says:

  Здравейте!Ако имам годините и трудовия стаж за пенсия в България,а също така съм работил и в Австрия,след като ми изчислят пенсията във Австрия как ще получавам пенсията си-трябва ли да имам постоянна регистрация във ълАвстрия,за да мога да получавам и австрийската пенсия или след като се изчисли ще получавам българската и австрийската в България! Благодаря!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, тъй като двете държави са в ЕС, то те имат взаимно признаване на осигуряването и полагащата се част от австрийската пенсия би трябвало да се получава чрез НОИ в България. Може за допълнителна информация да се попита в НОИ

 2. Иван Грозданов Says:

  Имате грешка, за „Korridorpension“ ( а не “corridor pension „) авсолютно условие е 480 месеца с осигурителни вноски ( а не както Вие сте посочил, 450 ), възрастта е коректно отбелязана, а именно 62 години.
  В случая имаме с 3 години ( 36 месеца ) предсрочно пенсиониране, за всеки един от тези месеци ще трябва да се разделите с 0,425 % от общата сума ( 5,1 % за година ).
  Иначе казано за три години се сумират 15,3% ( Abschläge ),
  значителен процент който просто не виждате !
  Поздрави .

 3. Трифонова Says:

  ЗДРАВЕЙТЕ.
  КОГАТО ЖИВЕЕШ В АВСТРИЯ СЪС СОЦИАЛЕН МИНИМУМ, ИМАШ ЛИ ПРАВО НА ВДОВИШКА ДОБАВКА?

 4. Георги Георгиев Says:

  Здравейте,

  Работих 1 година и 6 месеца в Австрия и след това се изместих в друга държава от ЕС. Бих искал да попитам има ли възможност и как бих могъл да си изтегля пенсионните осигуровки?

  Благодаря предварително за отговора!

  Поздрави
  Георги

 5. Трифонова Says:

  Здравейте, пенсионерите в Австрия които получават песия с доплащане до 870 евро,какъв период от време могат да отсъстват от страната.

 6. Boris Ratsov Says:

  zdraveite, ima li nyakade vav Viena balgarski schetovoditeli, koito se zanimavat s opravyaneto na dokumenti?

 7. Трифонова Says:

  Работещите пенсионери плащат ли социални осигуровки?

 8. Ina Dimitrova Says:

  Здравейте!
  Работя в Австрия на безсрочен договор. Имам 30 години стаж в България, и разбрах, че трябва да имам 15 години стаж в Австрия, за да мога да получа минималната пенсия за страната. Как се изчислява тази пенсия – на базата на полученото възнаграждение или обявената за страната минимална работна заплата. Колко е тази заплата към настоящия момент?

 9. Вл.Петков Says:

  Здравейте!
  Пенсионер по болест съм, 1група, от 5 години. На 62г. съм и живея сам, като ползвам личен асистент. Дъщеря ми и сина ми живеят и работят във Виена. Въпросът ми е: Имам ли право да отида да живея при тях с тази си инвалидност? Ще имам ли право на изравнителна пенсия? Децата ще получават ли помощи за грижите, които ще полагат за мен? Какво е необходимо да направя, ако имам право да се преместя при тях?

 10. DimkaTododrova Bozhinova Says:

  Здравейте аз съм пенсионерка в БГ ,след което заминах в Австрия да работя работила съм 3 години къде в Австрия и кои документи трябда да дам за да получа пенсия или добавка, кое от двете.?Благодаря Ви за компетентноста

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, трябва да се попита в НОИ какви документи ще им трябват, за да признаят допълнителния стаж, освен ако не могат по служебен път да добият тази информация от там

  • Ruska Asenova Says:

   в съответната пенсионна служба се подава, и там ще изчислят за трите години стаж. Може би около. 30 евра за трите години.
   Трябва да имате постоянно пребиваване за добавката.

 11. Владимир Says:

  Здравейте!
  Пенсионер по болест съм, 1група, от 5 години. На 62г. съм и живея сам, като ползвам личен асистент. Дъщеря ми и сина ми живеят и работят във Виена. Въпросът ми е: Мога ли да отида да живея при тях с тази си инвалидност? Ще имам ли право на изравнителна пенсия? Децата ще получават ли обезщетения за грижите, които ще полагат за мен? Какво е необходимо да направя, ако имам право да се преместя пти тях?

 12. Лъчезар Дандолов Says:

  Здравейте,
  Имам стаж в Австрия 77 месеца – получих от австрийския осигурителен институт писмо-потвърждение за това.
  В същото време бях в една фирма тук, в София, за да си подам документите (рекламират такава услуга срещу заплащане) и да уредят формалностите, за да мога да започна да получавам пенсия, тъй като на 13.03.2015 г.навършвам 65 години.
  Те ми казаха, че за да получа австрийска пенсия, трябва да съм адресно регистриран в Австрия. В противен случай ще получавам някаква сума в рамките на българското законодателство – минимална българска пенсия за възраст. И ми казаха още, да не подавам документите прз НОЙ, а лично, на место, в Австрия…
  Моля, насочете ме. За ясен и коректен отговор съм готов да заплатя услугата.
  В България имам стаж около 40 години, от които, като самоосигуряващ се в частна фирма, чиито съсобственик съм, имам стаж 15 години. За част от тези 40 години в НОИ не могат да открият документацията, а за част от годините ми предоставиха документи…

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, стажът от Австрия се признава в България като за тези 77 месеца ще се счита, че дохода е бил минималната работна заплата в България. За останалата част в осигуряване се смята дохода, върху който са правени вноски за пенсия. Вероятно и в Австрия ще се полага някаква малка пенсия, която да е добавка към българската, но за повече подробности трябва да се пита тук: http://www.pensionsversicherung.at/

 13. Маргарита Костова Says:

  ЗДРАВЕЙТЕ , АЗ СЪМ НА 59 ГОДИНИ , РАБОТЯ В АВСТРИЯ КАТО САМООСИГУРЯВАЩО СЕ ЛИЦЕ , КАТО БОЛНОГЛЕДАЧ В ЧАСТНИ СЕМЕЙСТВА , НЕ СЪМ С ПОСТОЯНЕН АДРЕС , ИМАМ ТРИ ОСИГУРИТЕЛНИ ГОДИНИ В АВСТРИЯ И 25 ГОДИНИ В БЪЛГАРИЯ . ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ НЕ МОГА ДА МИСЛЯ ПО-РАНО ОТ НАВЪРШВАНЕ НА 65 ГОДИНИ . ЗА АВСТРИЯ СЕ ИЗИСКВАТ 15 ГОДИНИ ЗА МИНИМАЛНА ПЕНСИЯ И 60 ГОДИНИ ЗА ЖЕНИТЕ . ЩЕ ИМАМ ЛИ ПРАВО НА ПЕНСИОНИРАНЕ В АВСТРИЯ СЛЕД ЕДНА ГОДИНА – АКО ВЗЕМАТ ОТ БЪЛГАРСКИЯТ МИ СТАЖ ? И АКО ИЗИСКВАТ ПОСТОЯНЕН АДРЕС КОЛКО ДЪЛГО ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕ , ТРЯБВА ДА СЪМ С ПОСТОЯНЕН АДРЕС В АВСТРИЯ ? БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО .

 14. Alice Says:

  Zdraveite,

  i az bih iskala da popitam neshto po temata: maika mi e na 57 god, ima nad 15 god. staj v bulgaria i 11 god. staj v US. Ako se premesti da jivee za postoqnno v avstria, otkade kakvo shte i se izplashta i kolko staj i trqbva v avstria za minimalna pensiq?

  Blagodarnost,

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, би трябвало да се признае стажът от двете страни ако имат спогодби с Австрия, но при какви условия трябва да се пита в официалните институции в Авсрия: http://www.pensionsversicherung.at/

 15. I. Petrova Says:

  Здравейте,

  Много Ви моля да ме упътите за следното:

  НА 51 години съм. В България имам Пенсия за инвалидност (50% инвалид-диабетик) в размер на 127 лева.
  Вече 5-ти месец живея ПОСТОЯННО във Виена.По семейни причини се налага да живея във Виена за много дълъг период от време.

  Имам ли право на Инвалидна пенсия от Виена, без никога да съм работила в Австрия – а просто защото съм пенсионер по болест в България и не съм в състояние да работя?

  Благодаря Ви.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, в края на статията има адреси на институциите в Австрия, които могат да помогнат

 16. Georgi Ivanov Says:

  Здравейте. Баща ми е на 63 години и има 5 години стаж в Австрия, 18 години в Русия, 5 години в България. Ще може ли да вземе пенсия за Австрия за 5 години? И може ли самостоятелно да се осигурява в Австрия?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, би трябвало стажът от различните страни да се признае в която и да е от изброените и да може да се получава австрийската пенсия. За повече информация трябва да се провери тук: http://www.pensionsversicherung.at/

 17. aleksandar Says:

  Здравейте, моля да ме извиите че Ви безпокоя по здавословен проблем, Имам здравно осигурителна карта за чужбина и искам да си направя контроленпреглед в АВСТРИЯ, където съм лекувана в Грименстайн, изпратена от Трайскирхен, Понеже не съм сигурна дали ще ми обърнат внимание не смея да тръгна, Ще Ви бъда безкрайно БЛАГОДАРНА , ако ме опътите,Т акъв преглед може би е по-у добен за мен във Винернойщат, или Виена,
  БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО

 18. aleksandar Says:

  Благодаря за бързия отговор, но не зная към кого да се обърна в
  Австрия за да се зачита тук вБългария този стаж

  • Alexander Todorov Network Says:

   Би трябвало в тяхната осигурителна институция аналог на НОИ в България. Вероятно и в НОИ би трябвало да могат да дадат повече информация

 19. ALEKSANDAR Says:

  Пенсионерка съм в България с 218 лева месечна пенсия

  В Австрия съм работила през 1991 година около 5 месеца ИМАм
  ли право на процент пенсия или да изтегля внесените социални
  осигуровки
  предварително благодаря за отговора..

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, стажът от Австрия се признава в България като за осигурителен доход се смята минималната заплата в България

 20. gergina ilieva Says:

  ZDRAVEITE,I AZ RABOTQ V AVSTRIQ I MI IZSKAT TRUDOVIQT MI STAJ OT BG.PREVEDEN NO NEZNAM DALI SAMO PREVEDEN ILI I LEGALIZIRAN.SHTE VI BADA MNOGO BLAGODARNA AKO MI OTGOVORITE.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, в края на статията има линкове на институции в Австрия, които би трябвало да могат да помогнат (тоест да си кажат какво точно да им се даде)

 21. Chavdar Krastev Says:

  В момента съм пенсионер в България от 10 години.Пенсионер съм по първа категория.. На 56 години.съм. Предстои ми заминаване в Австрия със съпругата си,която ще работи там.Ако си намеря работа и аз там ще имам ли възможност след време и колко време трябва да работя за да получа и австрииска пенсия.Предполагам,че мога да получавам Българската си пенсия и в Австрия.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, за българската пенсия не би трябвало да има проблем да я превеждат в Австрия. В статията е обяснено подробно какви са условията за пенсиониране

 22. Бакърджиева Says:

  Здравейте ! Аз вече съм навършила пенсионна възраст -63г, в България имам 30 год. тр. стаж ,в Австрия 2 г. и6 м и продължавам да работя в Австрия .Как трябва да постъпя ,мога ли да се пенсионирам .

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, и двете държави имат съответните изисквания. Пенсионирането е възможно ако се отговаря на тях в една от двете държави.

   • Бакърджиева Says:

    Благодаря за вниманието и времето което сте отделили!
    Българският ми тр.стаж е непълен( 30г.) В Австрия само 2.7м. Четох някъде ,че ако имам в Австрия 5год и съм навършила 65 год .Ще имам право на пенсия .И че трябва да подам документи за пенсия в последната държава в която съм работила .Каква е истината ,бихте ли пояснили?

    • Alexander Todorov Network Says:

     Здравейте, по-долу са изискванията:
     Условия за пенсиониране
     Пенсия за възраст: навършени 65 години за мъжете и 60 години за жените (възрастта за жените ще се покачва до 65 в периода от 2024 г. до 2033 г.), и не по-малко от 180 месеца в осигуряване в последните 30 години, или 300 месеца в осигуряване общо, или 180 месеца с осигурителни вноски.

     Би трябвало Австрия и България да имат спогодба за взаимно признаване на стажа в двете страни и да няма проблем с пенсионирането

     • Бакърджиева Says:

      Здравейте отново ,през цяла кореспонденция с Вас не съм отбелязала ,че аз съм ,самоосигоряваща се, т.е. работя с фирма та си в Австрия, частно като бетроер. Еднакви ли са за мен правата за които пишете в другите писма и отговори?

 23. G .Bakardjieva Says:

  Отговора в горния коментар ме засяга ,това споразумение между България и Австрия от коя година трябва да е ? При запитване от българи работещи в Австрия , е отговорено ,че няма споразумение защото преди демокрацията нашата страна не е сключвала такива споразумения. И още нещо ,дали е възможно ,натрупаното пенсионно осигоровки да бъдат изтеглени след приключване на работата ни в Австрия.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, дори и да няма изрично споразумение между двете страни, всяка членка на ЕС е длъжна да признава труда в други страни от съюза.
   Най-добре да се направи справка тук: http://www.pensionsversicherung.at/

   • Viara Petrova Says:

    Аz sam balgarka na 61 godina ot 24 godini jiveia v Avstriia avstriiski grajdanin sam i za 20 god .trudov staj polu4ix pensiia 585 evro pl;s 260 ot darjavata jiveia sama.V BG imam 13 zakonni godini no tuk ne gi priznavat oshte ne sam polu4ila nishto ot Bg ,no sumata koiato shte prevedat shte gi udarjat ot tezi 260 evro.Ne se priznavat godinite ot Bg.Vesela koleda

 24. Людмила Колева Says:

  Работя от 2 г. в Австрия и плащам пенсионно осигураване. Имам още 7 г. до пенсия, т.е. ще навърша 60 години. Ако работя през останалите години и натрупам 9 г. стаж с платени пенсионни осигуровки, имам ли шанс да взема някаква пенсия от Австрия?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ако не са променили нещо междувременно изискването е за 180 месеца или 15 години. Има обаче международни споразумения, според които стажът в България също би трябвало да се зачете. Разбира се при съвсем други условия (например в България за стажа в друга държава се брои, че лицето е работило върху минималната работна заплата). Трябва да се провери какво е споразумението между България и Австрия, но някаква пенсия със сигурност трябва да има


Оставяне на отзив за Alexander Todorov Network Отказ

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d блогъра харесват това: