Данъчно-осигурителни подобрения в Испания

На 1 Август, Министерски съвет одобри система, която разрешава на Главната социално-осигурителна съкровищница (TGSS) да изпраща на работодателите директно сметка за дължимите от тях осигурителни вноски вместо те да изчисляват вноските, които работодателя и работника трябва да платят. Системата беше препоръчана от Комисията по реформа на публичната администрация през януари, за да опрости, ускори и подобри събираемостта. Според правителството, фирмите ще спестят около 63,4 милиона евро годишно от административни разходи тъй като новите правила ще елиминират множество грешки при изчисленията и ще намали броя на глобите наложени на работодателите. Системата се очаква да започне да функционира през последното тримесечие на 2014 г.

Когато системата бъде въведена, всеки месец съкровищницата ще изпраща сметка на всеки работодател с дължимите осигуровки за всеки работник според техните индивидуални доходи, бонуси, изключения, прихващания на база на това, което работодателя е декларирал пред съкровищницата. Работодателите ще могат да превеждат вноските по електронен път. Първоначално новите правила ще важат за общата социално-осигурителна система, която покрива работещите в индустрията, търговията и услугите в 11 вида заетост. На по-късен етап (без уточнение кога) правилата ще важат и за работещите в публичния сектор, военните, самоосигуряващите се, морските лица и миньорите.

Работниците в Испания дължат 4,7% от доходите си, а работодателите им 23,6% за осигуровка за пенсия, болест и майчинство и трудова злополука. Минималния осигурителен доход е 753 евро месечно, а максималния 3597 евро. Правителството осигурява допълнителна субсидия за покриване на дефицита в системата.

Източници: http://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/intl_update/2014-08/index.html

Reforma de las Administraciones Públicas, Comision para la Reforma de las Administraciones Públicas, el 1 de enero de 2014; “La Seguridad Social Calculará por la Empresa Cuánto Debe Cotizar Cada Trabajador,” eleconomista.es, el 2 de junio de 2014; “ El Gobierno Aprueba el Proyecto de Ley que Regula la Facturación Directa de la Seguridad Social a las Empresas,” Consejo de Ministros, el 1 de Agosto de 2014; Social Security Programs Throughout the World: Europe, 2014, U.S. Social Security Administration (forthcoming).

 

 

Реклами

Как да се спре купуването на гласове по моделът Гроувс-Ледиярд

Моделът на Гроувс-Ледиярд има за цел да накара индивидите да разкрият истинските си предпочитания по отношения на публичните блага, като съобщават своите оценки на централен планиращ орган по едно и също време, а никой не знае каква информация е изпратена от останалите. Всеки индивид трябва да максимизира полезността си при зададени ограничения за дохода и данъците. Механизма показва, че е най-добре всеки да декларира истинската си оценка, независимо какво правят другите. В резултат се постига оптимално по Парето* разпределение на публични блага.

Как работи механизма Гроувс-Ледиярд?

1. Целта на механизма е да накара индивидите да си признаят истинските предпочитания
2. За демонтстрация ще се покаже пример с едно тричленно семейство работещи (Индивиди А, B и C), което трябва да избере през месеца какво да се закупи из между следните опции:
– 40 инчов 3D телевизор
– хладилник
– пералня
За опростяване на примера ще приемем, че и трите вида блага струват по 1000 лева и семейството може да си закупи през този месец само 1 от тях. Проблемът е, че всеки от тримата в семейството има различни предпочитания и всеки има различна склонност да плаща според вида на благото, което семейството ще придобие. Моделът принуждава избиращите да си признаят кое от възможните блага иска най-много и също така каква част от цената е склонен да плати. И как става това?
3. За леко модифицирания пример ще приемем, че:
– всеки от тримата ще запише на листче цифрата от 0 до 1000 точки за всяко от 3-те възможни блага, съотвестваща на желанието на отделния индивид да получи съответното благо
– никой няма да знае какво са написали другите и какви са техните предпочитания
4. всеки трябва да посочи в действителност каквото иска, защото правилата за определяне на това, какво да се купи и кой да го плаща, са следните:
– за всяко от 3-те възможни блага ще бъде счетен за недействителен по отношение на класирането най-високия посочен резултат, тъй като се смята, че лицето, което го е посочило е твърде пристрастно
– за всяко от 3-те възможни блага ще се сумира резултата от получените от останалите двама точки
– семейството ще купи това благо, което е събрало най-много точки (като изключим точките на този, който е посочил най-много точки за съответното благо поради пристрастност)
– разходите за благото обаче ще се разпределят пропорционално на точките, които е посочил всеки от 3-та в семейството
5. От това веднага става ясно, че ако някой от тримата се опита да скрие истинските си предпочитания, за да плати евентуално по-ниска цена за благото, което иска, тогава може да се окаже в ситуацията, че семейството ще купи благо, което изобщо не иска. От друга цена ако покаже прекалена пристрастност и даде твърде висок брой точки на благото, което иска, тогава е напълно възможно точките, които дава изобщо да не участват при класирането, но ако пък случайно благото спечели, тогава да плати прекалено висока цена. Така се получава, че за всеки от индивидите е най-добре истинно да заяви колко иска всяко от изброените блага и каква цена има желание да плати за съответното благо.

Нагледен пример

В таблицата по-долу са показани точките, които всеки от индивидите А, B, и C дава за съответните възможни блага, които семейството може да закупи:

Индивид 40 инчов 3D телевизор Хладилник Пералня

Цена

А

800

200

300

1000 лева

B

300

400 600 1000 лева

C

600

500

400

1000 лева
Точки 900 600 700

Според примера пристрастни са А по отношение на телевизора, C по отношение на хладилника и В по отношение на пералнята. Така техните точки (виж подчертаното в червено) няма да бъдат взети под внимание от гледна точка на това какво да се купи, но ще бъдат взети под внимание при определяне на цената, която всеки трябва да плати за благото, което е избрано да се купи от всички.

И така според таблицата с най-много точки като се премахнат пристрастните е 40 инчовия 3D телевизор на стойност 1000 лева. При разпределение на парите кой колко да плати резултатът е следния:
– общо за телевизора са дадени 1700 точки (включително пристрастните)
– телевизора струва 1000 лева, следователно всяка точка е равна на 1000/1700 лева или 0,59 лева кръгло
– в такъв случай А трябва да плати 800 * 0,59 лева, В – 300 * 0,59 лева, а С – 600 * 0,59 лева

С този модел в максимална степен може да се очаква индивидите да признаят истинските си предпочитания какво искат, и колко са склонни да платят за каквото искат.

Системата Гроувс-Ледиярд или как да се спре купуването на гласове

Кебапчета, кюфтета, 20 лева, 50 лева… какво значение има за колко? Ако системата за гласуване се направи както трябва, никой няма да има нужда да следи какво става с кюфтаците, защото няма да е изгодно да се купуват гласове. Това и трябва да се промени в законодателството – да не ти е изгодно да купуваш гласове.

Системата на Гроувс-Ледиярд може да помогне за постигане на тази цел. И как?

Известно е, че купуването на гласове става в отделни секции, където една от партиите печели много по-голям резултат (примерно 90% от гласовете) от резултата си в национален мащаб. Никой не може да купува в национален мащаб, защото няма да му излезе сметката. С Гроувс-Ледиярд системата на купувача на гласове може да се направи така, че и на ниво секция да не му излиза сметката.

Законодателната добавка трябва да гласи следното:

“В секция, където за дадена партия или коалиция са гласували 20 или повече процентни пункта повече от получените резултатите за тази партия в национален мащаб, при определяне на окончателните резултатите от гласуването, гласовете подадени в тази секция за съответната партия или коалиция, няма да бъдат взети под внимание”

Моделът на Гроувс-Ледиярд срещу купуването на гласове ще направи така, че на никой няма да му бъде изгодно да си купува секции, защото ако в тях партията, която представлява получи твърде голям резултат, не просто ще си е дал парите за кебапчета и кюфтаци, ами ще реализира нулев резултат от секцията. А да се купува във всяка секция по малко, е твърде трудно и неизгодно.

Елементарен метод за борба с купуването на гласове – не са нужни нито заплахи от затвор на хартия, нито нищо друго, освен да се направи така, че да не ти е изгодно да купуваш. И като ги няма купувачите на гласове, индивидите няма да имат никаква друга мотивация, освен да кажат със своя глас истинските си предпочитания по време на изборите, защото ще избират какво да бъде, и колко ще им струва

* – оптималност по Парето – състояние, при което не е възможно да се подобри положението на индивида Х, без да се влоши положението на индивида Y.

При свободен пазар с равностойни участници, нито Х, нито Y биха допуснали правилата на играта (законите) да работят срещу тях.

За слуховете около банките

Настоящото е в полза на гражданите и за всяване на паника сред вредителите

В края на тази работна седмица (подобни неща точно към петък се правят по стратегически причини) беше нападната една от най-големите банки с разпращане на електронни съобщения, че ще фалира, информацията идвала от вътрешни човеци (включително от работещи в други банки) или нещо подобно, а и с напълно анонимни съобщения тип телефонен измамник.

И така петък се получи деня на голямото теглене – нападнатата банка изплати на паникьосани вложители 800 милиона лева за 1 ден. Но това да беше само, заради създадената паника от вредители тип „телефонни измамници“ цялата работа на банката беше възпрепятствана, от което загуби и бизнес, граждани се изнервяха по опашки, чакайки да си свършат някаква работа (много по-различна от теглене на пари, че банката щяла да фалира и утре ще е късно).

Да кажем, че това е постигнат успех за вредителите на пръв поглед – имаме емпирични доказателства, че с не много големи ресурси, телефонни измамници и създаващи опашки пред банка безработни на хонорар, могат да блокират нормалната работа на много голяма банка за цял ден. А арестувани за вредителството все още няма.

Странични ефекти от вредителството

Случая от края на седмицата не просто може да се окаже, че не е увредил банковата система, а точно обратното – оздравил я е.

На първо време – нападнатата банка демонстрира завидна възможност да плаща на всеки паникьосан и ще продължи да го прави, докато паниката не изчезне. Паникьосаните обикновено са спестители с по няколко хиляди лева, които могат да направят опашки, но не могат да застрашат системата като цяло. Големите вложители не се връзват на слуховете на телефонни измамници и не се поддават на паника.

Демонстрираната възможност да се разплаща без никакви проблеми всъщност направи така, че банката освен най-споменаваната през деня получава и безплатна реклама. Към вредителите можем само да кажем – сори, но сбъркахте банката.

Загуба на лихва за паникьосаните и ползване на депозити без плащане на лихва за банката – не е известно какъв е бил портфейла на депозитите, които са били предсрочно закрити, но при всички случаи, когато паникьосания вложител си закрие предсрочно сметката, ще загуби лихвата, която е натрупана до момента – тоест благодарение на паниката създадена сред някои вложители, банката ще си спести може би една не малка сума от ползвани депозити, върху които няма да се плаща лихва. А когато паникьосаните вземат да се осъзнаят и отново си внесат парите на депозит, ами тогава лихвите и в тази банка и още повече в която и да е друга банка, ще са много по-ниски, защото едни бяха условията за откриване на депозит преди 2-3 години примерно, съвсем други са днес или утре.

Значи да обобщим какво направиха до момента телефонните измамници:

1. доказаха, че банката, на която искаха да нанесат вреда, всъщност е в много добро състояние и изобщо не фалира
2. осигуриха за банката и то по всички възможни медии, през целия ден напълно безплатна реклама
3. спестиха на банката неизвестно към момента каква сума от лихвите, които паникьосаните няма да получат, защото са си закрили депозитите предсрочно (увредиха интереса на държавата от пропуснат данък върху лихвите)
4. не е за изпускане и това, че вероятно успяха да обединят всички политически партии около идеята, че с банковата система не може да се правят заигравки с партийни цели

Малко по-далечни сценарии

Някои говорят и то от години, че имало някакъв скрит заговор от разни тарикати, които били теглили огромни кредити в лева, и които искали да създадат паника в банковата система, верижни фалити, фалит на държавата, че после да паднел валутния борд, да се създаде хиперинфлация и така кредитите им да се обезценят.

Малко факти по въпросите – първо фалити на банки в България няма и няма и изгледи за подобно нещо в обозримо бъдеще. След това, за да падне валутния борд трябва на две гласувания мнозинство от депутатите да приемат закон. Тук има уловка – даже и да го гласуват веднъж някога такова нещо, то законът няма как да се приеме, защото тези депутати няма да имат възможност да гласуват втори път поради това, че ще бъдат във физическа несъстоятелност. Но по-важното е, че дори и тогава, на никой теглил кредити в лева, няма да му стане по-леко ако има висока инфлация, тъй като банките отпускат кредити с плаващ лихвен процент, който зависи от основния лихвен процент на БНБ (а този процент зависи от инфлацията) + надбавка, която банката сама си определя, за да не бъде застрашено съществуването й, както и печалбата й.

Значи за този, който е изтеглил кредит в лева при условията на основен лихвен процент от БНБ + надбавка от банката 6% примерно, и ако по на практика нереалистични причини инфлацията в страната скочи от настоящите 0% примерно до 300%, то лихвата на кредитополучателя ще стане автоматично най-малко 300% + надбавка от банката – значи кредитополучателя в лева (и в евро да е пак същата работа) абсолютно нищо няма да спечели.

Време е да се спрат некомпетентните спекулации, че е възможно отново някой да тегли кредити, които да се обезценят поради създадена умишлено висока инфлация.

Ами тогава остава неясно по какви причини и на кого му е притрябвало да дразни хората и да блокира банки.

Дали е психопат с умствена изостаналост? Възможно е

Може би прави демонстрация на някоя женска каква паника може да предизвика в държавата? И това е възможно

А дали не е това поредната предизборна шашма, че вместо партиите да вземат да си покажат плановете за развитие на страната (значи гласоподавателя да може да избира идеи), всички да говорят за отвличащи вниманието теми и отново парламента да се напълни с някакви изпаднали паразити?

А възможно ли е и да става дума за война между банки? Може би трябва да се провери дали в скоро време няма да има някакво конкурсче, за което да трябва голямо количество капитал, и някоя от банките да пуска слухове, че да намали кеша при конкурента и да го дръпне при себе си?

Във всеки случай за вредителство законодателството в България не е особено строго (максималното наказание е 15 години с пълна издръжка от държавата), само че това не може да успокои вредителите, тъй като щом нападнеш банка по подобен начин, би трябвало ясно да си даваш сметка, че надали някои от разстроените инвеститори или вложители в банката просто ще разчитат на традиционното законодателство и правосъдие…

Или както се вика – днес нападаш банка, утре те закриват в парка (ако си роден с късмет)

Публикувано в Анализ. Етикети: . 2 коментара »

Евроизбори 2014

Следващите са чак след 5 години

Полша се отърва от измамната схема с „частните пенсионни фондове“

Считано от 1 февруари в Полша влиза в сила нова пенсионна реформа, която:
1. прави втория стълб в пенсионната система (аналога на ДЗПО в България) доброволен за всички нова участници на пазара на труда;
2. позволява на настоящите участници в схемата ДЗПО в Полша да се откажат от нея и да прехвърлят средствата от индивидуалната си партида към държавното обществено осигуряване срещу възстановяване на правата си за пълна държавна пенсия;
3. също така на настоящите участници е позволено да прехвърлят всички държавни облигации държани от задължителния „втори стълб“ към първия, управляван от Националната осигурителна институция в Полша.

Законът в момента е даден на конституционния съд (както беше и в България и в Унгария). Според правителството промяната предложена през юни 2013 г. от министерството на труда и социалната политика и министерството на финансите, ще осигури на работниците стабилен източник на доходи, когато се пенсионират, като в същото време ще се намали значително държавния дълг на страната. Правителството очаква, че трансфера на всички държавни облигации, представляващи около 52% от активите на частните пенсионни фондове, ще намалят държавния дълг с 9,3% от БВП през 2014 г.

Ключови промени, които новия закон включва са:

участнието във втория стълб (аналога на ДЗПО в България) става доброволно. Всички нови участници на пазара на труда изрично трябва да заявят, ако искат да участват в схемата. Преди това участието беше принудително за всички работещи родени след 1968 г.

позволява се на всички настоящи участници във „втория стълб“ да се откажат от него. Настоящите участници от 1 април до 31 юли 2014 г. трябва да заявят писмено ако желаят да продължат участието си във „втория стълб“. Онези, които не го направят, се отказват от участието си и ще продължат да се осигуряват в държавното обществено осигуряване, като сметката им в частния фонд се прехвърля към държавния фонд. Законът дава възможност на участниците във „втория стълб“ да се откажат от него през 2016, както и след всеки следващи 4 години.

прехвърлят се всички държавни облигации от частните фондове към държавния фонд. На 3 февруари правителството трансферира около 153 милиарда полски злоти (около 50,7 милиарда долара в активи държани под формата на държавни облигации от частните фондове към държавния фонд (ZUS). Със стойността на държваните облигации се захранват сметките на осигурените лица към първия стълб. В допълнение на частните фондове е забранено да инвестират в държавните полски облигации, въпреки че могат да инвестират в държавни облигации от други страни в ЕС.

постепенно ще се прехвърлят активите от втория стълб към държавното обществено осигуряване за работниците, на които предстои скорошно пенсиониране. 10 години преди осигурените лица да навършат нормалната пенсионна възраст, средствата в индивидуалните им сметки във „втория стълб“ ще бъдат прехвърлени към подсметки управлявани от държавното обществено осигуряване. В резултат ZUS ще отговаря за пенсията на лицата от първия стълб, както и за пенсиите от индивидуалните сметки.

През 1999 Полша въвежда по модела на България тристълбов модел пенсионна система състояща се от държавно обществено осигуряване, задължителен „втори стълб“ с лични сметки и доброволен трети стълб в частни фондове. Законът влязъл в сила през май 2011 година създава нови подсметки към първия стълб, захранван от вноски, които преди това са били отклонявани към „втория стълб“. Работниците участвали принудително във „втория стълб“ внасят 6,84% от дохода си към първия стълб и 2,92% към личните сметки. Работодателите 9,76% към първия стълб. Работниците, които се откажат от „втория стълб“ внасят пълната вноска от 9,76% към първия стълб. Нормалната пенсионна възраст за мъжете е 65 години и 4 месеца, като ще нарастне плавно до 67 години през 2020 г. За жените нормалната пенсионна възраст е 60 години и 4 месеца като ще нарастне до 67 години през 2040 г.

Полша, Унгария, България и други страни от Източна Европа си приличат по това, че в края на 20 век бяха въвлечени в измамната схема наричана в България „допълнително-задължително пенсионно осигуряване“.

Правителствата на Унгария и Полша спасиха гражданите си от измамата, имайки на предвид, че унгарците са управлявани от „десницата“, а поляците от „левицата“. Значи не е въпрос на това „лявото“ или „дясното“ управляват. Може би е въпрос на това кога и в България ще има правителство, което няма да е контролирано от патологични мошеници. Трябва обаче на всички да е ясно, че който не закрива задължителните „частни пенсионни фондове“, пада от власт. Който ги закрие, печели изборите категорично и това не е случайно.

Да закрием задължителните „частни пенсионни фондове“

ИзточнициInternational Update, March 2014 Social Security Programs Throughout the World: Europe 2012US Social Security Administration, August 2012; “Poland,”International UpdateUS Social Security Administration, May 2011 and June 2013; “The Public Finance Sector Debt Management Strategy in the Years 2014–2017,” Ministry of Finance, September 2013; “Reforma OFE: Pieniądze z Otwartych Funduszy Emerytalnych Trafiły do ZUS,” Money.pl, February 3, 2014; “Udana Operacja Przekazania Aktywów z OFE do ZUS-u,” Money.pl, February 4, 2014; “Poland,” IBIS, February 27, 2014; “OECD Economic Surveys: Poland,” Organisation for Economic Co-operation and Development, March 2014.

Банкови сметки и кодове за плащане на данъци при НАП от 01.03.2014 г.

Кодове за видовете плащания:
11 00 00 – за всички данъци постъпващи в републиканция бюджет (ДДС, корпоративен данък, данък върху дохода)
55 11 11 – за всички осигуровки в държавното обществено осигуряване (за пенсии, общо заболяване и майчинство, ТЗПБ, безработица)
56 11 11 – здравни осигуровки
58 11 11 – ДЗПО

Сметки за плащане

ТД на НАП СОФИЯ-ГРАД

СИБАНК АД BUIBBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет
офис ЦЕНТЪР BG72BUIB98888188844300
офис СЕРДИКА BG89BUIB98888188843800
офис ИЗТОК BG38BUIB98888188845300
офис ПОДУЯНЕ BG22BUIB98888188845200
офис ИЛИНДЕН BG24BUIB98888188844000
офис НАДЕЖДА BG56BUIB98888188844200
офис ОВЧА КУПЕЛ BG39BUIB98888188844700
офис КРАСНО СЕЛО BG06BUIB98888188845100
офис ВЪЗРАЖДАНЕ BG07BUIB98888188844500
офис ОБОРИЩЕ BG55BUIB98888188844800
офис КРАСНА ПОЛЯНА BG08BUIB98888188843900
офис МЛАДОСТ BG88BUIB98888188844400
офис ВИТОША BG23BUIB98888188844600
офис ЛЮЛИН BG71BUIB98888188844900
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG36BUIB98888588845400
Сметка за приходите за НЗОК BG96BUIB98888688845500
Сметка за ДЗПО BG42BUIB98888892830100
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG28BUIB98883322943300

Пълния списък тук: http://www.nap.bg/page?id=20

 

 

 

Международен стандарт за финансово отчитане за малки и средни предприятия (МСФОМСП)

Международният стандарт за финансово отчитане за малки и средни предприятия (МСФО за МСП) е изложен в Раздели 1 – 35 и в Речника. МСФО за МСП се придружава от предговор, насоки за прилагане, таблица с източниците, примерни финансови отчети и пълен списък за справка на представянията и оповестяванията и основание за заключения.

След приемането му на ниво ЕС, ще замени националните счетоводни стандарти в България.

Предговор към МСФО за МСП
Раздел 1. Малки и средни предприятия
Раздел 2. Понятия и широко разпространени принципи
Раздел 3. Представяне на финансовия отчет
Раздел 4. Отчет за финансовото състояние
Раздел 5. Отчет за всеобхватния доход и отчет за доходите
Раздел 6. Отчет за промените в собствения капитал и отчет за доходите и неразпределената печалба
Раздел 7. Отчет за паричните потоци
Раздел 8. Пояснителни приложения към финансовия отчет
Раздел 9. Консолидирани и индивидуални финансови отчети
Раздел 10. Счетоводни политики, приблизителни оценки и грешки
Раздел 11. Основни финансови инструменти
Раздел 12. Други въпроси относно финансовите инструменти
Раздел 13. Материални запаси
Раздел 14. Инвестиции в асоциирани предприятия
Раздел 15. Участия в съвместни предприятия
Раздел 16. Инвестиционен имот
Раздел 17. Имоти, машини и съоръжения
Раздел 18. Нематериални активи, различни от репутация
Раздел 19. Бизнес комбинации и репутация
Раздел 20. Лизинг
Раздел 21. Провизии, условни активи и условни пасиви
Раздел 22. Пасиви и собствен капитал
Раздел 23. Приходи
Раздел 24. Безвъзмездни средства, предоставяни от държавата
Раздел 25. Разходи по заеми
Раздел 26. Плащане на базата на акции
Раздел 27. Обезценка на активи
Раздел 28. Доходи на наети лица
Раздел 29. Данъци върху дохода
Раздел 30. Превалутиране на чуждестранна валута
Раздел 31. Свръхинфлация
Раздел 32. Събития след края на отчетния период
Раздел 33. Оповестяване на свързани лица
Раздел 34. Специализирани дейности
Раздел 35. Преминаване към МСФО за МСП
Речник на термините

Одобрение от Съвета на МСФО за МСП
Международният стандарт за финансово отчитане за малки и средни предприятия (МСФО за МСП) беше одобрен за публикуване от тринадесет от четиринадесетте члена на Съвета по международни счетоводни стандарти. Г-н Лейзеринг изрази несъгласие. Неговото мнение е изложено след Основание за заключения.
Сър Дейвид Туиди – Председател
Томас Е.Джоунс – Заместник-председател
Мери Е.Барт
Стивън Купър
Филип Данжу
Ян Енгстрьом
Робърт П.Гарнет
Жилбер Желар
Прабхакар Калавачерла
Джеймс Дж.Лейзеринг
Уорън Дж.Макгрегър
Джон Т.Смит
Тацуми Ямада
Вай-Гуо Занг

Източник: http://www.ifrs.org/IFRS-for-SMEs/Pages/IFRS-for-SMEs-and-related-material.aspx#sme_bg