Кодекс за социално осигуряване


Кодекс за социално осигуряване

Locations of visitors to this page
Tyxo.bg counter
Site Meter
Google Analytics Alternative
Clicky

Реклама

26 коментара to “Кодекс за социално осигуряване”

 1. Галина Спасова Says:

  Здравейте, дъщеря ми е самоосигуряваща се, като ,ЗП през последните пет години. От един месец е на друг трудов договор, който е изпитателен за шест месеца . Бременна е. Въпросът ми е ,ако и се наложи болничен, освен ,че ще представя два броя, има ли право да получава обезщетение от двата болнични?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ще получава болничен на база осигурителния й доход за последните 24 месеца преди излизането в болничния. Би трябвало да включва всички доходи, върху които са правени осигуровки за общо заболяване и майчинство

 2. Даниела Says:

  Здравейте. Разбрах, че съм бременна. Работя на постоянен трудов договор от 2 месеца. Преди това имам 2 години, в които не съм работила. За плащала съм само здравните си осигуровки. Въпроса ми е в какъв размер ще ми е майчинството и мога ли да заплатя за предходните години, в които не съм работила осигуровките си?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, няма как да се плаща за задни периоди. Ако има натрупани поне 12 месеца през целия живот, в които са плащани осигуровки по трудов договор тогава майчинството ще се смята на база средния доход последните 24 месеца. Ако не е работено през някои от тях ще се смятат на база минималната работна заплата

 3. Гизем Says:

  Имам общо 10 месеца и 15 дни трудов стаж при един работодател и 3 месеца трудов стаж при друг (сегашното ми работно място), продължавам да работя при него. Между тях имам прекъсване 3 месеца, в които бях безрабтона. Интересува ме дали ще имам право да получа обещетение по майчинство, тъй като нямам общо 12 месеца непрекъснат стаж?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Чл. 54а. (Нов – ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 115 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването и които:
   1. (изм. – ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта;
   2. (изм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. – ДВ, бр. 100 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. – ДВ, бр. 98 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава или не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или професионална пенсия по чл. 168;
   3. (изм. – ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., доп. – ДВ, бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по този кодекс или по законодателството на друга държава, с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда.
   (2) (Нова – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) За придобиване право на парично обезщетение по ал. 1 се зачита и времето:
   1. на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете;
   2. (доп. – ДВ, бр. 1 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. – ДВ, бр. 30 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за бременност и раждане, както и отпуска при осиновяване на дете до 5-годишна възраст;
   3. на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година;
   4. (доп. – ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) зачетено за осигурителен стаж по законодателството на друга държава на основание на международен договор, по който Република България е страна или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност.
   (3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. – ДВ, бр. 28 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г.) Паричното обезщетение за безработица се отпуска въз основа на заявление до териториалното поделение на Националния осигурителен институт подадено по електронен път с квалифициран електронен подпис или с персонален идентификационен код в Националния осигурителен институт, или на хартиен носител в съответната дирекция „Бюро по труда“.

 4. Ирена Says:

  Здравейте, имам следния въпрос работя на постоянен трудов договор планираме дете бих ли могла да се доосигурявам допълнително за да получавам по голямо майчинство ? И ако е възможно това какъв е периода назад 12месеца или 18? И откъде се получава майчинството после от работодателя или от ной с допълнителните осигуровки?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, това е възможно чрез самоосигуряване или чрез доплащане на осигуровки на сегашния или друг работодател. Гледат се 24 месеца назад при изчисляване на обезщетението. НОИ изплаща, затова ако видят нещо съмнително при договорите могат да почнат проверка с НАП на съмнителния работодател

 5. Петя Says:

  Здравейте безработна съм и този месец ми е последен на борсата научих че съм бременна имам непрекъснати осигуровки до сега имам и стаж бях в майчинство преди 1 година та въпроса ми е ако се самоусигорявам ще имам ли право на 2 години майчинство

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ако лицето е осигурено към 45-я ден преди термина, ще може да се получава обезщетението за майчинство, ако преди това за цялата кариера има 12 месеца осигурителен стаж

 6. Цветелина Says:

  Здравейте!!!Въпросът ми е следния!Бременна съм в 4-тия месец самотна майка от 19.11.2012 до 25.01.2013 съм осигурявана на 8 часов работен ден на 310 лева заплата от 02.11.2015 до 01.01.2016 на 4 часов работен ден на 190 лева и от 01.01.2016 до 01.08.2016 на 4 часов работен ден на 272.50 лева! Преди това съм работила в чужбина но в България не са ми преведени осигуровките от там!Въпросът ми е достатъчен ли ми е стажа за да получавам пълно майчинство и ако не е какво мога да направя?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, от тези данни излиза, че не достигат около 5 месеца стаж, за да може да се получава обезщетението. По-точна информация може да се получи с издавания безплатно от НОИ персонален идентификационен код.
   Практиката е бъдещите майки, на които не достига стажа, да се назначават при фирми на приятели на 8 часов работен ден, докато натрупат недостига

 7. Съби Тодоров Says:

  Здравейте г-н Тодоров,
  Моля да ми отговорите на следния въпрос: Предстои ми пенсиониране през септември.От септември 2015 до края на декември 2015 получавах обезщетение за безработица поради закриване на фирмата в която работих.От началото на 2016 съм назначен на трудов договор като осигурителния ми доход е по висок от този на който бях осигуряван преди съкращението.Въпроса ми е има ли значение сумата на която ще бъда осигуряван до датата на пенсиониране при определяне размера на пенсията ?Благодаря предварително !

 8. Иве Says:

  Имам 8 месеца трудов стаж,бремена съм на първия месец и продължавам да работя, ще имам ли всичките права за майчинство?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, трябва да се направят поне 12 месеца стаж, за да може да се получава обезщетението, което би било възможно, тъй като има достатъчно време до раждането

 9. Kristina Says:

  Здравейте казуса ми е следния: Имам трудов стаж от 2011г до 2013г; Към момента от 2г съм безработна. Бремена съм в 7ми месец, термина е на 20ти март. Интересува ме, ако бъда назначена към фирма за 1 месец, преди 45 дневния болничен дали ще мога да получавам майчинство през 2те год. Благодаря

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, минималния стаж от 12 месеца е наличен и ако към 45-я ден преди термина има сключен трудов договор, ще може да се получава обезщетението

 10. марина Says:

  Здравеите към момента колко осогорителен стаж ми трябва за да получавам 2 години майчинство благодаря

 11. Gabriela Ilieva Says:

  Здравейте ! Бих желала да ви помоля за информация. Бременна съм във втория месец. От три години съм безработна. Имам около 5 години трудов стаж, но разпокъсани. През тези 5 години съм осигурявана за риска общо заболяване и майчинство. Интересува ме, ако и кога най-късно мога да сключа трудов договор, за да получавам обезщетение за майчинство. Само да добавя, че ще съм самотна майка. Благодаря предварително за помощта !

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, към 45-я ден преди очакваната дата на раждането лицето трябва да е осигурено за риска майчинство, затова най-добре до 2 месеца преди раждането е желателно да се сключи трудов договор

 12. ПОПОВА Says:

  аКО ЖЕНАТА РАБОТИ НА ТРУДОВ ДОГОВОР И ПРОФЕСИЯТА И ПОЗВОЛЯВА ДА СЕ РЕГИСТРИРА КАТО САМООСИГУРЯВАЩО СЕ ЛИЦЕ, ПОЗВОЛЯВА ЛИ ЗАКОНА ТЯ САМА ДА ДОВНАСЯ ОСИГУРАВКИ ЗА ОБЩО ЗАБОЛ. И МАЙЧИНСТВО, ЗА ДА МОЖЕ ДА ПОЛУЧАВА ПО- ВИСОКО „МАЙЧИНСТВО“

 13. Как да получа най-голямо обезщетение за майчинство ! « ACTIVE CONSULT Ltd. – Accounting & Tax Says:

  […] Работещите по трудов договор и самоосигуряващите се лица, които са избрали да се самоосигуряват за общо заболяване и майчинство. Лицето трябва да се е осигурявало поне 12 месеца за този риск (чл. 48а от КСО). Точните текстове могат да бъдат намерени в част първа, … […]

 14. Как да получа най-голямо обезщетение за майчинство | Alexander Todorov Network Says:

  […] Работещите по трудов договор и самоосигуряващите се лица, които са избрали да се самоосигуряват за общо заболяване и майчинство. Лицето трябва да се е осигурявало поне 12 месеца за този риск (чл. 48а от КСО). Точните текстове могат да бъдат намерени в част първа, … […]

 15. Кога ще мога да се пенсионирам? « Alexander Todorov Network Says:

  […] в кодекса за социално осигуряване в последно време доведоха до въпроса “Аз кога ще […]


Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d блогъра харесват това: