Раздел 6. Отчет за промените в собствения капитал и отчет за доходите и неразпределената печалба


Раздел 6
Отчет за промените в собствения капитал и отчет за доходите и неразпределената печалба

Обхват на настоящия раздел
6.1 Настоящият раздел излага изискванията за представяне на промените в собствения капитал на предприятието за даден период, или в отчет за промените в собствения капитал, или – в случай че са удовлетворени конкретни условия и предприятието избере това – в отчет за доходите и неразпределената печалба.

Отчет за промените в собствения капитал
Цел
6.2 Отчетът за промените в собствения капитал представя печалбата или загубата на предприятието за отчетния период, статиите на приходи и разходи, признати в друг всеобхватен доход за периода, ефектите от промени в счетоводната политика и корекции на грешки, признати за периода и сумите на инвестиции от, и дивиденти и други разпределения към, инвеститори в собствения капитал за периода.
Информация, която трябва да се представи в отчета за промените в собствения капитал
6.3 Предприятието следва да представи отчет за промените в собствения капитал, в който се посочват:
(a) общ всеобхватен доход за периода, посочващ отделно общите суми, които могат да се отнесат към собствениците на предприятието майка и към неконтролиращите участия.
(б) за всеки компонент на собствения капитал, ефектите от прилагане с обратна сила или преизчисляване с обратна сила, признати в съответствие с Раздел 10 Счетоводни политики, приблизителни оценки и грешки.
(в) за всеки компонент на собствения капитал, равнение между балансовата стойност към началото и към края на периода, поотделно оповестявайки промените, произтичащи от:
(i) печалбата или загубата.
(ii) всяка статия от друг всеобхватен доход.
(iii) сумите на инвестициите от, и дивиденти и други разпределения към, собствениците, посочващи отделно емисии на акции, сделки с обратно изкупени собствени акции, дивиденти и други разпределения към собствениците и промени в участието в собствения капитал на дъщерни предприятия, които не водят до загуба на контрол.

Отчет за доходите и неразпределената печалба
Цел
6.4 Отчетът за доходите и неразпределената печалба представя печалбата или загубата на предприятието и промените в неразпределената печалба за отчетния период. Параграф 3.18 разрешава на предприятието да представи отчет за доходите и неразпределената печалба вместо отчет за всеобхватния доход и отчет за промените в собствения капитал, ако единствените промени в собствения му капитал за периода, за който се представят финансовите отчети, произтичат от печалба или загуба, изплащане на дивиденти, корекции на грешки от предходни периоди и промени в счетоводната политика.
Информация, която трябва да се представи в отчета за доходите и неразпределената печалба
6.5 В отчета за доходите и неразпределената печалба предприятие следва да представи, в допълнение към информацията, изисквана съгласно Раздел 5 Отчет за всеобхватния доход и отчет за доходите, следните позиции:
(a) неразпределена печалба към началото на отчетния период.
(б) дивиденти, обявени и изплатени или подлежащи на плащане през периода.
(в) преизчисления на неразпределената печалба за отразяване корекции на грешки от предходни периоди.
(г) преизчисления на неразпределената печалба за отразяване промени в счетоводната политика.
(д) неразпределена печалба към края на отчетния период.

Реклама

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d блогъра харесват това: