МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (МСФОМСП)


Международният стандарт за финансово отчитане за малки и средни предприятия (МСФО за МСП) е изложен в Раздели 1 – 35 и в Речника. МСФО за МСП се придружава от предговор, насоки за прилагане, таблица с източниците, примерни финансови отчети и пълен списък за справка на представянията и оповестяванията и основание за заключения.

Предговор към МСФО за МСП
Раздел 1. Малки и средни предприятия
Раздел 2. Понятия и широко разпространени принципи
Раздел 3. Представяне на финансовия отчет
Раздел 4. Отчет за финансовото състояние
Раздел 5. Отчет за всеобхватния доход и отчет за доходите
Раздел 6. Отчет за промените в собствения капитал и отчет за доходите и неразпределената печалба
Раздел 7. Отчет за паричните потоци
Раздел 8. Пояснителни приложения към финансовия отчет
Раздел 9. Консолидирани и индивидуални финансови отчети
Раздел 10. Счетоводни политики, приблизителни оценки и грешки
Раздел 11. Основни финансови инструменти
Раздел 12. Други въпроси относно финансовите инструменти
Раздел 13. Материални запаси
Раздел 14. Инвестиции в асоциирани предприятия
Раздел 15. Участия в съвместни предприятия
Раздел 16. Инвестиционен имот
Раздел 17. Имоти, машини и съоръжения
Раздел 18. Нематериални активи, различни от репутация
Раздел 19. Бизнес комбинации и репутация
Раздел 20. Лизинг
Раздел 21. Провизии, условни активи и условни пасиви
Раздел 22. Пасиви и собствен капитал
Раздел 23. Приходи
Раздел 24. Безвъзмездни средства, предоставяни от държавата
Раздел 25. Разходи по заеми
Раздел 26. Плащане на базата на акции
Раздел 27. Обезценка на активи
Раздел 28. Доходи на наети лица
Раздел 29. Данъци върху дохода
Раздел 30. Превалутиране на чуждестранна валута
Раздел 31. Свръхинфлация
Раздел 32. Събития след края на отчетния период
Раздел 33. Оповестяване на свързани лица
Раздел 34. Специализирани дейности
Раздел 35. Преминаване към МСФО за МСП
Речник на термините

Одобрение от Съвета на МСФО за МСП
Международният стандарт за финансово отчитане за малки и средни предприятия (МСФО за МСП) беше одобрен за публикуване от тринадесет от четиринадесетте члена на Съвета по международни счетоводни стандарти. Г-н Лейзеринг изрази несъгласие. Неговото мнение е изложено след Основание за заключения.
Сър Дейвид Туиди – Председател
Томас Е.Джоунс – Заместник-председател
Мери Е.Барт
Стивън Купър
Филип Данжу
Ян Енгстрьом
Робърт П.Гарнет
Жилбер Желар
Прабхакар Калавачерла
Джеймс Дж.Лейзеринг
Уорън Дж.Макгрегър
Джон Т.Смит
Тацуми Ямада
Вай-Гуо Занг

Източник: http://www.ifrs.org/IFRS-for-SMEs/Pages/IFRS-for-SMEs-and-related-material.aspx#sme_bg

Реклама

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d блогъра харесват това: