Международни счетоводни стандарти


Международни счетоводни стандарти

Международни стандарти за финансово отчитане – Обща рамка
МСФО 1 – Прилагане за Първи Път на Международните Стандарти за Финансово Отчитане
МСФО 2 – Плащане На Базата На Акции
МСФО 3 – Бизнес Комбинации
МСФО 4 – Застрахователни Договори
МСФО 5 – Нетекущи Активи, Държани за Продажба и Преустановени Дейности
МСФО 6 – Проучване и Оценка на Минералните Ресурси
МСФО 7 – Финансови Инструменти: Оповестяване
МСФО 8 – Оперативни Сегменти
МСФО 9
МСФО 10 – Консолидирани Финансови Отчети

МСС 1 – Представяне на Финансови Отчети
МСС 2 – Материални Запаси
МСС 7 – Отчети за Паричните Потоци
МСС 8 – Счетоводна Политика, Промени в Счетоводните Приблизителни Оценки и Грешки
МСС 10 – Събития след Датата на Баланса
МСС 11 – Договори за Строителство
МСС 12 – Данъци Върху Дохода
МСС 16 – Имоти, Машини и Съоръжения
МСС 17 – Лизинг
МСС 18 – Приходи
МСС 19 – Доходи на Наети Лица
МСС 20 – Счетоводно Отчитане на Безвъзмездни Средства, Предоставени от Държавата, и Оповестяване на Държавна Помощ
МСС 21 – Ефекти от Промени в Обменните Курсове
МСС 23 – Разходи по Заеми
МСС 24 – Оповестяване на Свързани Лица
МСС 26 – Счетоводство и Отчитане на Планове за Пенсионно Осигуряване
МСС 27 – Консолидирани и Индивидуални Финансови Отчети
МСС 28 – Инвестиции в Асоциирани Предприятия
МСС 29 – Финансово Отчитане при Свръхинфлационни Икономики
МСС 31 – Дялове в Съвместни Предприятия
МСС 32 – Финансови Инструменти: Представяне
МСС 33 – Нетна Печалба на Акция
МСС 34 – Междинно Финансово Отчитане
МСС 36 – Обезценка на Активи
МСС 37 – Провизии, Условни Пасиви и Условни Активи
МСС 38 – Нематериални Активи
МСС 39 – Финансови Инструменти: Признаване и Оценяване
МСС 40 – Инвестиционни Имоти
МСС 41 – Земеделие
Разяснения към МСС и МСФО

Locations of visitors to this page
Tyxo.bg counter
Site Meter
Google Analytics Alternative
Clicky

Реклама

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d блогъра харесват това: