Закон за защита на населението от спекула при жилищните недвижими имоти

Закон за защита на населението от спекула при жилищните недвижими имоти

В сила от 01.01.2024 г.

Обн. ДВ. бр. ХХ от 27 Юли 2023 г.

Чл.1. С този закон се създават такива условия, при които жилищния фонд в Република България да бъде оптимално използван и да се поддържа броя на необитаемите жилища винаги минимален.

Чл.2. (1) Определя се максимална месечна крайна цена за отдаване на жилищен недвижим имот от 100 квадратни метра под наем на 1 минимална работна заплата в Република България.

(2) Ако жилищния недвижим имот по ал. 1 е с различна площ от 100 квадратни метра, то максималната му крайна цена за отдаване под наем на месец е пропорционална на площта му спрямо 100 квадратни метра, за които максималната цена за отдаване под наем е 1 минимална работна заплата в Република България по следната формула:
площ на жилищния недвижим имот / 100 x минималната работна заплата в Република България.

(3) Ако към наемната цена са уговорени условия за допълнителни такси, комисионни или каквито и да е други оскъпявания на общата сума, която наемателя трябва да плати за съответния месец, то те се считат за част от крайната наемна цена. Не са част от наемната цена допълнителни плащания ако по вина на наемателя на жилищния имот се налагат ремонти и възстановяване на щети по жилищния недвижим имот.

(4) Отдаването под наем на жилищен имот, на по-високи цени от посочените в по-горните алинеи, се санкционира съгласно наказателния кодекс в Република България.

Допълнителни разпоредби

§ 1. В Наказателиня кодекс се създава Чл. 221в.

(1) Този, който отдава жилищен недвижим имот от 100 квадратни метра на месечна крайна цена по-висока от минималната работна заплата в Република България, се наказва с лишаване от свобода за 5 години и глоба от 60 минимални работни заплати в Република България.
(2) Когато отдавания жилищен недвижим имот е с различна квадратура от тази в ал. 1, наказанието по ал. 1 се прилага и за този, който отдава под наем жилищния недвижим имот на по-голяма месечна крайна цена от максималната разрешена пропорционално, като за база се ползва една минимална работна заплата в Република България за 100 квадратни метра жилищен недвижим имот.
(3) Ако към наемната цена са уговорени условия за допълнителни такси, комисионни или каквито и да е други оскъпявания на общата сума, която наемателя трябва да плати за съответния месец, то те се считат за част от крайната наемна цена. Не са част от наемната цена допълнителни плащания ако по вина на наемателя на жилищния имот се налагат ремонти и възстановяване на щети по жилищния недвижим имот.
(4) Ако недвижимия имот по предходните алинеи се отдава от търговско дружество, на наказателната отговорност подлежи управителя на дружеството.
(5) Наемател на жилищен недвижим имот, който подпомогне с документи или свидетелски показания наказателния процес за осъждането на престъпления по предходните алинеи, получава 10% от събраните глоби в срок от 1 месец.

§ 2. В Закона за местните данъци и такси
1. Чл. 22 се изменя така:
(1) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 размера на данъка в граници от 0,1 до 2 на сто върху данъчната оценка на недвижимия имот.
(2) За жилищен имот, който е основно жилище по постоянен адрес на лицето, данъкът е 0,1 на сто върху данъчната оценка на недвижимия имот.
(3) За жилищен имот, който не е основно жилище по постоянен адрес на лицето, данъкът е от 1 до 2 на сто върху данъчната оцента на недвижимия имот.

2. Чл. 25 се изменя така:
За жилищен имот, който е основно жилище по постоянен адрес на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, данъкът се дължи с 50% намаление

§ 3. В Кодекса за социално осигуряване се създава Чл. 70, ал. 20:
Максималния размер от всички пенсии и добавки, които едно лице може да получава от бюджета на фонд „Пенсии“ е 40 на сто от максималния осигурителен доход в страната.

Реклама

4 коментара to “Закон за защита на населението от спекула при жилищните недвижими имоти”

 1. Пешко Says:

  Добър законопроект. Подкрепям. И основният текст и допълнителните разпоредби. Даже ще си позволя да направя някои предложения.
  Да се приеме и закон за защита на населението от спекулата при ….марулите.
  Че много ги оскъпяват спекулантите. Който продава маруля за повече от 10 стотинки – затвор и глоба 100 марули. Само се притеснявам, дали няма да ми се разсърдят продавачите на репички, че за тях закон няма. Или да кажем търгуващите на нашенската и световните фондови борси( а защо не и стокови). И там се навъдиха едни спекуланти…. и населението страда. Трябва му защита.
  Е можем и едно генерално решение. Да се върнем към така наречената „Планова икономика“ каквато беше едно време. Защото си мисля, че пазарната икономика и спекулата вървят ръка за ръка. Въпреки антимонополните закони и тези за защита на населението от….
  Не съм застъпник на плановата икономика, но не съм застъпник и на псевдопазарната която е в момента в БГ. Не че по света е кой-знае колко по-различно. Но там само стрижат до голо, а не дерат. Както и да е, добре е да има закони за защита на населението.
  Бих предложил и добавка към заключителните разпоредби. В тази част, отнасяща се до КСО. Не е ли по добре вместо да ограничаваме размера на получаваната пенсия до процент от максималния осигурителен доход ( чувал съм стотици пъти хилавите и несъстоятелни аргументи за това) да направим едно от тези две неща за да е справедливо – да махнем максималния осигурителен доход – кой на какъвто доход се осигурява( какъвто получава) такава пенсия да взима. Внасяш огромни осигуровки – взимаш голяма пенсия; Не внасяш осигуровки – няма пенисия (да си мислил като не си внасял, а за тези които по здравословни причини например не са могли да внасят – има социални фондове – колкото – толкова).
  Другото което може да се направи ако не се махне тавана на осигуряване е НОИ ежемесечно да пресмята потенциалната пенсия, като не приема осигуровки в размер даващ възможност за получаване на пенсия надвишаваща 40% от максималния осигурителен доход. Така би било справедливо. А не когато трябва да внасяш – давай, а когато трябва да получаваш -олеле майко. Крайно време е да се спре порочната практика на пенсията да се гледа като на социално подпомагане – това е просто инвестиция, макар и на солидарен принцип. Социалното подпомагане е съвсем друга бира. Там трябва да има твърди и строги критерии а не – както е сега – да не се отплесвам, че тук темата е дълга и парлива.

  • Alexander Todorov Network Says:

   За частта относно КСО, докато формулата за изчисляване на пенсиите е такава некадърна, трябва да има нисък таван на пенсиите. Защото сега се дава възможност на най-големите тарикати да получават държавни пенсии по 3400 лева – това са максималните пенсии във Франция. Хайде няма нужда държавния бюджет на България да плаща на резиЛдента радеф, другите другарчета като него и онези дето фалираха банките 90-те години такива пенсии каквито взимат най-богатите французи. А никой нормален човек в България не може да си заработи пенсия от 1500 лева, дори и 40 години програмист да е бил. Апропо такива хора ще има едва след 20 години да са пенсионирани

   • Пешко Says:

    А аз си мислех, че пенсията не се изплаща на база дали си „тарикат“, а на база принос към ДОО. Но щом трябва – нека променят формулата така, че да отчита „тарикатлъка“, а не приноса. Тогава може би всички ще са доволни, че са прецакали „тарикатите“. Какво ли обаче ще стане с приноса? Кой и колко ще внася в същия държавен бюджет, който им плаща?
    А сега сериозно. Трябва ли заради посочените от вас субекти да се отнема приноса на честно внасялите осигуровки и тези хора да бъдат ограничавани? Изброените от Вас са една шепа. Освен това и за тях са внасяни осигуровки на чиято база се изчислява пенсията. Да не говорим, че в „некадърната формула“ не влизат годините преди 2000г, когато е било възможно да се осигуряваш на какъвто решиш доход. Т.е. формулата отчита регулацията МОД. Така че аргументите ми стоят малко …..популистки да речем. А по отношение на примера с програмистите и хората които ще достигнат тавана едва след 20 години, ще си позволя да дам пример със себе си: Не съм програмист. Цял живот работя в държавно производствено предприятие (не на ръководна длъжност, но професията ми е добра).След 2000 година от която година се взимат годините за изчисляване на коефициента съм осигуряван на максималния осигурителен доход – избора не е мой, както казах работех в държавно предприятие. През 2019 година придобих право на пенсия с 44 години стаж – 42 години непрекъсната работа и 2 години казарма. Работих още една година без да се възползвам от правото си. Пенсионирах се декември 2022 година. В НОИ ми изчислиха пенсия 3230 лева – пиша я и с думи – „Три хиляди двеста и тридесет“ лева. Сега месец юни след евентуално увеличение от 12% пенсията ми ще стане 3617 лева – тоест над прага. Ще останат и за бюджета:):):). Така че не трябва да се чакат 20 години и да се гледат програмистите. Да не говорим за хората на тежкия физически труд като миньори и т.н.
    Според Вашия критерий към кои тарикати спадам? Към източвалите банки , или към друга категория? Може би към тези, които са си внасяли реални осигуровки. Но те постепенно ще изчезнат като видят, че когато им взимат всичко е Ок, а когато трябва да им дават се оправдават със сериозна“аргументация. И ще потърсят начин да не си дават парите за облагодетелстване на една наистина голяма група тарикати, но не тези, които сте посочили Вие, а тези, които живеят цял живот като паразити на гърба на обществото възползвайки се от …..

    • Alexander Todorov Network Says:

     Формулата на НОИ е неадекватна, а последните няколко години, за да намерят как да помпат още пенсиите (че нали това е основния електорат) още повече я извратиха и напомпаха коефициентите в сметките без никакви основания и без никакви пари и вноски да стоят зад тях.
     А иначе ето да допуснем, че някой работи целия си живот на 3400 лева, при 1700 средна заплата в страната (тия хора няма да са много, тъй като нормалния човек като почва работа, вероятно почва на ниска заплата и постепенно катери, е, има такива дето първата им работа е началник министър ама не са много)
     Това прави индивидуален коефициент 2.
     Според формулата 40 години стаж * 1,1 коефициент (толкова беше преди да почнат да помпат популистки) * 2 * 1700 лева прави пенсия от 1496 лева.
     Обаче пак да се повторим, че такива хора дето цял живот на максималния доход са внасяли осигуровки няма.
     А извращенията бяха направени да се обслужват радефци и тарикати като него + бандата дето ограби банковата система.
     А относно миньорите, за тях никога не са били плащани достатъчно големи осигуровки, че да могат да им покрият и много ранното пенсиониране и стажа умножен по няколко пъти. От къде накъде държавния бюджет (дето го и няма) трябва да плаща за популизма през годините?


Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d блогъра харесват това: