За печатането на пари и защо златния стандарт не работи

През годините многократно различни хора са се вайкали как едно време имало златен стандарт и срещу всяка банкнота стояло благородно злато, а сега просто едни голи обещания на съответното правителство.

Всъщност отпадането на златния стандарт представлява необходимост за икономиката, защото обществото има нужда от печатането на повече пари по съвсем обективни причини???

Да, ето го и обяснението – да допуснем, че количеството пари в обръщение е 1 трилион долара, а населението на Земята е 1 билион човека (допускаме, че другите животни не използват парите за размяна). Това означава, че зад всеки стоят по средно 1000 долара, които може да си разменя с останалите срещу предоставяне на стоки и услуги, и при тези пропорции икономиката работи прекрасно и оптимално.

Да допуснем обаче, че имаше златен стандарт, като златото е ограничено количество и константа – това би означавало, че парите в обръщение също трябва да са константа. И тук се появява следния казус – за да се запази икономиката в същото прекрасно и оптимално съотношение, ако парите в обръщение са константа, то трябва и броя хора също да е константа, технологиите да не се развиват (за да не се произвежда повече и по-ефективно и ефикасно – нелепо е, че подобренията може да се окажат, че могат да разрушават прекрасно и оптимално работеща икономика).

Само че това не е така – броя на човеците се увеличава, технологично развитие има, а това ще значи, че ако не се напечатат допълнително пари, при по-голям брой човеци, то всеки средно ще разполага с по-малка сума от оптималните 1000 долара. Като добавим към това, че технологичното развитие предполага, че ще се произвежда по-голямо количество стоки и услуги, то това би означавало, че ако не се печатат допълнително пари, цените на всичко ще започнат прогресивно да намаляват. И това е хубаво, нали? Е да де, ама ако цените на всичко почнат да падат, то тогава и заплатите ще почнат да падат, за да доведат до баланс икономиката, нали така?

Отделно от това хората, които са си взели кредити, при положение, че цените на всичко падат, включително и заплатите им – те няма да имат шанс никога да си върнат скъпия и прескъп кредит за активния пасив, с който са се набутали.

Освен това, представете си, че се е появил човек, достатъчно интелигентен, който да предоставя уникални услуги, който да има уникални предимства и парите да летят все при него. Ако напечатаните пари в обръщение са константа, то без съмнение в един момент всички пари в обръщение ще отидат в този човек (дали ще отнеме 1000 или милион години, не е толкова важно), а с всеки един момент парите в обръщение биха ставали по-малко и по-малко, цените на всичко биха се понижавали, докато накрая стигнат до нулата, защото в обръщение няма да е останало нищо като пари.

Затова така не може – трябва да се печатат пари, за да не се допусне диспропорция.

Обаче, парите трябва да се печатат само дотолкова, доколкото се е увеличил броя на човеците (допускаме, че новопоявилите се човеци ще дават някакъв принос към икономиката поне равен на този на останалите, а няма да са обикновени паразити), за да се вкара в баланс и икономиката да работи оптимално.

Кой да печата парите?
Разбира се не може да се оставят малки държави, където по всяко време може на власт да се появят диктатори/терористи или нещо подобно, които да лъжат гласоподавателите, че ще им дават повече (измислете си от какво) срещу нищо в замяна.
На Земята това може да са САЩ с долара и ЕС с еврото. Нямаме нищо против другите държави, обаче не бихме им ползвали напечатаните пари освен когато няма друг начин за локално пазаруване.

Междувременно, трябва да се следи внимателно дали някога дори в САЩ или ЕС няма да почнат да печатат повече пари спрямо броя ползватели на планетата, така че да се държи в оптимални пропорции икономиката, защото когато се печатат пари без да се увеличават стоките и услугите на пазара – това означава генериране на инфлация. А инфлацията ограбва тези, които имат пари.
И така лесно можем да стигнем до извода, че появи ли се на власт някой, който да генерира инфлация (от некадърност и/или престъпни намерения), то богатите най-първи би трябвало да се погрижат незабавно да се почисти (нищо не намекваме, който както иска да го разбира)

Реклама