Как да се спре точенето на ДДС от мутрите чрез мутроавтомобили

Настоящото е предложение за съвсем леки корекции в закона за ДДС, Закона за местните данъци и такси и Закона за пътищата.

Обосновка за необходимостта от законови промени.

Както вероятно повечето са забелязали, България има от най-големите паркове с джипове и скъпи коли вероятно в цяла Европа. Какво ориентира съответните потребители към закупуването на джип вместо към обикновена кола?


Че е високопроходим? Че харчи много повече гориво? Че замърсява околната среда много повече? Че данъците са много по-високи?


За високопроходимостта да речем, че ако е планинар или живеещ в планината ще има някакъв смисъл. Ако се огледате обаче кой се вози в джиповете – там е обикновено или лоено кюфте от въглехидрати, или нещо наподобяващо жена, ама по-скоро приличащо на гумена кукла с огромни силиконови джуки. Или с други думи нито лоеното кюфте, нито гумената кукла не отговарят на описанието на планинар, който да има реална потребност от високопроходима кола.


Това, че високопроходимия автомобил харчи много повече гориво и се плащат по-високи местни данъци отново също едва ли е в плюс лоеното кюфте или силиконовите джуки да изберат масивен джип вместо една елегантна лека кола с 4 врати и 4 места.


От къде тогава им идва мотивация на мутрите да си купуват джипките вместо нормални коли?
Отговорът се крие в порочен текст в Закона за ДДС, където се казва, че право на данъчен кредит може да се ползва за автомобили с 6+1 места или такива, които са товарни. И така се получава извращението, че на „Тесла“ някои монтират столчета в багажника, защото автомобилът е 5 места, но ако сложат 2 детски столчета в багажника и прави 7. Ето, такива врътки се правят и с електромобили, и с поршета (и така нататък – ИТН съкратено). Не са само джипките.

Ако отидеш да я питаш лоената топка мутромобила неин ли е – „не“ ще каже – на фирмата е. Да, мутрите може да дадат 100-200 хиляди И.Т.Н. за мутромобил, ама пари за ДДС нямат. Затова джипката се води на фирмата. После и ремонтите на мутромобила (защото и те не са евтини) лоената топка иска да си ги плаща за сметка на фирмата, горивото също, без да плаща ДДС-то. И.Т.Н. (и така нататък, да сме модерни)

И все пак лоените топки много лесно може да се откажат от тези порочни практики. И не както от преди няколко години НАП го правят чрез „данък уикенд“ и други нелепи административни тежести, от което заради лоените топки се затормозяват допълнително и нормалните фирми.

Трябва да се отреже мотивацията да се шмекерува от страна на лоените топки, като ползването на лек автомобил маскиран според закона като „товарен“ се изстветли, и за товарен автомобил се счита само такъв автомобил, който има поне 10 седящи места, или товароносимост от поне 3500 килограма (а не по субективни критерии в талона на автомобила да се вписва, че е товарен), или има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната дейност от регистрираното лице.

В същото време закона за местните данъци да се измени така, че в случай, че лек автомобил се води на името на търговско дружество, данъка върху автомобила трябва да се умножи по коефициент 2.
Ако някой има забележки, повече от ясно е, че щом един автомобил ще се ползва от фирма, то експлоатацията му ще бъде много по-голяма – следователно и пътищата ще се експлоатират много повече, значи и съвсем естествено е общината, където е регистриран да събира повече данъци, за да компенсира по-голямото изхабяване на транспортната мрежа.

Междувременно, за да се намали ходенето до морето с фирмения джип, винетката за лек автомобил, която се плаща за лек автомобил, който е регистриран на физическо лице, трябва да струва 10 пъти повече, или при сегашното равнище на годишната винетка от 97 лева за нормален човек – за мутро лоената топка тарикат да струва 970 лева.

Много е проста работата, вкарайте дословно следния законопроект и го приемете точно така, както е написан, без да се оставят вратички.

Стиска ли ви? Ето ви го наготово да не се налага много да му мислите. Ще се борите ли с „мутрите“ или вие сте мутрите?


До председателя на 45-то народно събрание


Госпожо Председател,на основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България внасяме проект на Закон за изменение и допълнение на Закон за данък върху добавената стойност.

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

В сила от 01.01.2007 г.
Обн. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006г., изм. ДВ. бр.86 от 24 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.37 от 8 Май 2007г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.108 от 19 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.113 от 28 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.106 от 12 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.23 от 27 Март 2009г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.95 от 1 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.77 от 4 Октомври 2011г., изм. ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 17 Юли 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012г., изм. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.23 от 8 Март 2013г., изм. ДВ. бр.30 от 26 Март 2013г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 12 Ноември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 22 Ноември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.104 от 3 Декември 2013г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 19 Декември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г., доп. ДВ. бр.41 от 5 Юни 2015г., изм. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015г., изм. ДВ. бр.94 от 4 Декември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.95 от 8 Декември 2015г., изм. ДВ. бр.58 от 26 Юли 2016г., доп. ДВ. бр.60 от 2 Август 2016г., изм. ДВ. бр.74 от 20 Септември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 8 Ноември 2016г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.97 от 6 Декември 2016г., изм. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.92 от 17 Ноември 2017г., изм. ДВ. бр.96 от 1 Декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.97 от 5 Декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 16 Март 2018г., доп. ДВ. бр.65 от 7 Август 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018г., изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г., доп. ДВ. бр.33 от 19 Април 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.96 от 6 Декември 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.100 от 20 Декември 2019г., изм. ДВ. бр.101 от 27 Декември 2019г., доп. ДВ. бр.102 от 31 Декември 2019г., изм. ДВ. бр.14 от 18 Февруари 2020г., доп. ДВ. бр.18 от 28 Февруари 2020г., изм. ДВ. бр.52 от 9 Юни 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.55 от 19 Юни 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.71 от 11 Август 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.104 от 8 Декември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.107 от 18 Декември 2020г., изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2021г.

§ 1. Параграф 1, т. 18 от допълнителните разпоредби се изменят така:

„Лек автомобил“ е автомобил, в който броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 9. Не е лек автомобил автомобил, който е предназначен за превоз на товари с товароносимост от поне 3500 килограма, или лек автомобил, който има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната дейност от регистрираното лице.

§ 2. Правото на данъчен кредит по лизингови вноски за автомобили със задължение по финансов лизинг, за автомобили придобити или за които е предвидено придобиване, преди влизане на настоящия закон в сила, се запазва.

§ 3. В Закона за местните данъци и такси – В сила от 01.01.1998 г., Обн. ДВ. бр.117 от 10 Декември 1997г., изм. ДВ. бр.71 от 23 Юни 1998г., изм. ДВ. бр.83 от 21 Юли 1998г., изм. ДВ. бр.105 от 8 Септември 1998г., изм. ДВ. бр.153 от 23 Декември 1998г., изм. ДВ. бр.103 от 30 Ноември 1999г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2000г., изм. ДВ. бр.102 от 15 Декември 2000г., изм. ДВ. бр.109 от 18 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.28 от 19 Март 2002г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април 2002г., изм. ДВ. бр.56 от 7 Юни 2002г., изм. ДВ. бр.119 от 27 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.84 от 23 Септември 2003г., изм. ДВ. бр.112 от 23 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2004г., доп. ДВ. бр.18 от 5 Март 2004г., изм. ДВ. бр.36 от 30 Април 2004г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.106 от 3 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.87 от 1 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.100 от 13 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.36 от 2 Май 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.55 от 6 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.110 от 21 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.70 от 8 Август 2008г., изм. ДВ. бр.105 от 9 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.41 от 2 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.95 от 1 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.28 от 5 Април 2011г., изм. ДВ. бр.31 от 15 Април 2011г., изм. ДВ. бр.35 от 3 Май 2011г., изм. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г., изм. ДВ. бр.30 от 17 Април 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 17 Юли 2012г., доп. ДВ. бр.102 от 21 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.24 от 12 Март 2013г., изм. ДВ. бр.30 от 26 Март 2013г., доп. ДВ. бр.61 от 9 Юли 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 22 Ноември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 19 Декември 2014г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. ДВ. бр.35 от 15 Май 2015г., доп. ДВ. бр.37 от 22 Май 2015г., доп. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.95 от 8 Декември 2015г., доп. ДВ. бр.32 от 22 Април 2016г., доп. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2016г., изм. ДВ. бр.74 от 20 Септември 2016г., попр. ДВ. бр.80 от 11 Октомври 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.97 от 6 Декември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 3 Ноември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.92 от 17 Ноември 2017г., доп. ДВ. бр.96 от 1 Декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.97 от 5 Декември 2017г., изм. ДВ. бр.99 от 12 Декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2018г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2019г., изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г., изм. ДВ. бр.32 от 16 Април 2019г., доп. ДВ. бр.38 от 10 Май 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.96 от 6 Декември 2019г., изм. ДВ. бр.101 от 27 Декември 2019г., изм. ДВ. бр.102 от 31 Декември 2019г., доп. ДВ. бр.18 от 28 Февруари 2020г., изм. ДВ. бр.71 от 11 Август 2020г., изм. ДВ. бр.104 от 8 Декември 2020г., доп. ДВ. бр.107 от 18 Декември 2020г., изм. ДВ. бр.110 от 29 Декември 2020г., изм. ДВ. бр.14 от 17 Февруари 2021г., изм. ДВ. бр.16 от 23 Февруари 2021г.

към чл. 55 се добавя нова алинея 15, която гласи следното:
Данъка определен по настоящия член е в двоен размер, когато превозното средство е регистрирано на името на търговско дружество или на дружество с нестопанска цел.

§ 4. Към ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА, Обн. ДВ. бр.26 от 29 Март 2000г., изм. ДВ. бр.88 от 27 Октомври 2000г., изм. ДВ. бр.111 от 28 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.47 от 10 Май 2002г., изм. ДВ. бр.118 от 20 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.9 от 31 Януари 2003г., изм. ДВ. бр.112 от 23 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2004г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2004г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.104 от 27 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.36 от 2 Май 2006г., изм. ДВ. бр.64 от 8 Август 2006г., изм. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.41 от 2 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.75 от 18 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.87 от 5 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г., изм. ДВ. бр.55 от 19 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.47 от 22 Юни 2012г., изм. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.16 от 25 Февруари 2014г., изм. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2015г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. ДВ. бр.37 от 22 Май 2015г., доп. ДВ. бр.61 от 11 Август 2015г., изм. ДВ. бр.95 от 8 Декември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 22 Декември 2015г., изм. ДВ. бр.30 от 15 Април 2016г., доп. ДВ. бр.75 от 27 Септември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.11 от 31 Януари 2017г., изм. ДВ. бр.89 от 7 Ноември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.96 от 1 Декември 2017г., доп. ДВ. бр.31 от 10 Април 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.80 от 28 Септември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 18 Декември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 30 Юли 2019г., изм. ДВ. бр.14 от 18 Февруари 2020г., изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.23 от 19 Март 2021г.,

В Чл. 10а се добавя алинея 10, която гласи следното:

Винетната такса е в десетократен размер, когато превозното средство е регистрирано на името на търговско дружество или на дружество с нестопанска цел.

Вносители:

ПП Излегни се! Мутри вътре! (за 10 хиляди месечно и безотчетни пари)

или там който ще го внесе

Реклама
Публикувано в Анализ. 1 Comment »

Един коментар to “Как да се спре точенето на ДДС от мутрите чрез мутроавтомобили”

  1. Insight Events Says:

    Интересна гледна точка, не всеки би се съгласил обаче с нея!


Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d блогъра харесват това: