Шарлатаните – задължителни „частни пенсионни фондове“ към декември 2012 г.

„Просто така е направена схемата, не само в България… а в доста други държави тя е внедрена, че всъщност
няма никакъв стимул в тези фондове те да изкарват пари, освен за себе си…
Това е неработеща система…
Симеон Дянков, министър на финансите, извадка от стенограмата на проведения на 9 октомври 2012 г. национален съвет за тристранно сътрудничество

Пенсионните дружества може да се окажат в невъзможност да изплащат бъдещите втори пенсии заради прекалено многото рискове, които крие допълнителното задължително пенсионно осигуряване – дълголетие на клиентите, недобро инвестиране на средствата, сривове заради икономически кризи

Ние искахме да регламентираме това още при правенето на пенсионната реформа през 2000 г. Но това беше малко след фалитите на банките, рухването на финансовите пирамиди и първите реакции на хората бяха, че правим още една пирамида. Затова отложихме решаването на въпроса за по-нататък”, призна Йордан Христосков, един от авторите на големите пенсионни промени преди 12 г.

Кратка история на финансовите пирамиди от пенсионен вид в България
(само това, което е вече публично известно)

– през 1999 г. държавни предатели допускат в кодекса за социално осигуряване (тогава носещ друго славно име) да се запише, че родените след 1959 г. са принудени да плащат данъци на частни фирми. Пропорционално на платените данъци за пенсии на частните фирми, родените след 1959 г. губят право на част от държавната си пенсия. Този момент обаче никой не го говори – казва се, че реформата макар и болезнена е за добро – ще се развива капиталовия пазар и още по-важното – мисли се как младите да не изпадат в положението на сегашните пенсионери, а да получават допълнителна пенсия от частен фонд (значи казват, че повече ще се получава). Защо ли обаче едно са говорили, а друго са написали в закона (родените след 1959 г. губят право на значителна част от държавната си пенсия)? А да, ами защото са държавни предатели и още се подвизават по медии натрапващо се, дават акъли и т.н.

– финансовите пирамиди – задължителни „частни пенсионни фондове“ започват функционирането си в България през 2001 г. (за работещите при тежки условия на труд), а за родените след 1959 г. изземването на данъци в частна полза започва през 2002 г. Няколко години за финансовите пирамиди не се шуми. Насилствените вноски в полза на „частни фирми“ за работниците при тежки условия труд са 7% от дохода за втора категория труд и 12% от дохода за първа категория труд. Насилствените вноски в универсален пенсионен фонд (където са насилени да участват всички родени след 1959 г.) са както следва:

– 2% – през 2002 и 2003 г.
– 3% – през 2004 и 2005 г.
– 4% – през 2006 г. и
– 5% – от 2007 г.

– спомняте ли си какво се случи на фондовата борса в България през 2007 г.? Инвеститорите постигаха рекордни печалби. Бабите в трамваите си говореха как направили много изгодна инвестиция на фондовата борса. Индексът Sofix достига 1943 пункта на 30 октомври 2007 г., като 1 година по-рано индексът е на ниво от 1091 пункта (тоест за 1 година има 78% ръст, което е нечувано)

– на 1 ноември 2007 г. председателят на комисията за финансов надзор по онова време Апостол Апостолов в интервю за 24 часа споделя, че
„Капиталовият ни пазар в момента е тенджера под налягане, която няма клапаните, които да изпуснат напрежението. Той е нещо ново, не толкова установено и хората са замъглени от алчността. Но заедно с нея трябва да имат и дяволче, което да им казва – може и да загуби. Него го няма и затова тенджерата в момента набира пара, която няма откъде да излезе. Трябва изкуствено или заедно с гилдията да направим тези отдушници, които да намалят напрежението, или тенджерата ще изгърми. Никой не може да каже кога ще се случи това. Затова ще променим критериите в наредбите, ще вменим задължения на посредниците документите да се следят…“.
Интересното е, че в края на 2007 г. задължителните „частни пенсионни фондове“ (където са насилени да плащат данъци всички родени след 1959 г. и работодателите на работещите при тежки условия на труд) имат инвестиции в акции в рекорден размер от около 30% от активите си (и това е след разпродажбите през последните 2 месеца на годината).

– и така, председателят на комисията за финансов надзор дава интервюто и фондовата борса започва да се срива, с това и инвестициите на бабите, които се хвалеха в трамваите какви добри инвестиции са направили. Обаче бабите сами са инвестирали, никой не ги е карал, но какво да кажем за родените след 1959 г., които са били принудени от държавата да участват в схемата и чиито бъдещи пенсии са поставени пред огромна заплаха (ако сме по-директни може да си го кажем – да бъдат окрадени). На българската фондова борса започва паника. За да се успокоят инвеститорите се появяват интервюта на влиятелни лица, които казват, че ако борсата падне с 20%, тогава големите институционални инвеститори (най-вече „частните пенсионни фондове“ и взаимни фондове) ще подпрат, и всичко ще се стабилизира. Много хубаво обещание и как да не вярваш, нали още през 1999 г. държавни предатели говореха, че чрез „частните пенсионни фондове“ ще се развива капиталовия пазар? Я да видим как нашите приятели държат на обещанията си

– през 2008 г. задължителните частни пенсионни фондове реализират номинални загуби до 30% от парите за пенсии, като управителите им се биеха в каквото имат там, че това е благодарение на изключителния им професионализъм. В тези тежки времена всички са загубили пари, но те професионално са удържали на напрежението и са изгубили най-малко. Браво на тях – загубили са само до 30% от чуждите пари, които са взети от данъкоплатеца насила.

– имахме едно обещание, че ако борсата падне с 20%, нашите приятели пазители на капиталовия пазар ще подпрат?

– датата е 24 февруари 2009 г., индексът Sofix пада под 260 пункта. Това от върха 1943 пункта, е 87% спад. Къде са нашите приятели? Защо не удържаха на думата си?

– годината е 2010 г. избухва скандалът с професионалните пенсионни фондове, които се оказва, че могат да плащат ранни пенсии на работещите при тежки условия на труд от порядъка на 30-40 лева месечно средно. За да се предпази от общественото недоволство парламента принуждава НОИ да плаща на тези работници средни пенсии многократно по-високи от тези, които „професионалните частни пенсионни фондове“ предлагат, като за компенсация, на НОИ трябва да бъдат преведени индивидуалните партиди, от които могат да се плащат 30-40 лева месечно, защото останалите пари някъде са се изпарили…

– през същата тази 2010 г. държавни предатели сезират конституционния съд, че НОИ ще национализира индивидуалните партиди на работниците, които били частна собственост. По принцип национализацията е нещо напълно законно, регламентирано в конституцията. Чл. 17, ал. 5 гласи следното: „Принудително отчуждаване на собственост за държавни и общински нужди може да става само въз основа на закон, при условие че тези нужди не могат да бъдат задоволени по друг начин и след предварително и равностойно обезщетение„. Прехвърлянето на партидите от „професионалните частни пенсионни фондове“ стана въз основата на закон, работещите при тежки условия на труд щяха да получават от „частния си фонд“ ранна пенсия от порядъка на 30-40 лева месечно. НОИ сега им плаща 300-400. Има ли равностойно обезщетение? Всъщност обезщетението е многократно по-голямо от това.

– през 2011 г. „конституционния съд“ вади становище, че да, имало било национализация на лични средства и това не трябвало да се повтаря – сега НОИ да плаща, а „професионалните частни пенсионни фондове“ да продължават да получават парите. Интересно кой ли би отказал държавата да му национализира 30-40 лева месечно, а да му дава 300-400? Е „конституционния съд“ не гледа така на нещата – някой си е позволил да посегне на „частните пенсионни фондове“ и това е основния проблем. Като се вземат парите от там, а отидат в НОИ, ще бъдат дадени след това на хората под формата на пенсии, от тях няма да могат да бъдат събирани такси и комисионни за управление, няма да могат да се раздават на фирмите на батко и братко и т.н. А не са ли задължителните „частни пенсионни фондове“ основната възможност да се краде законно от пенсионната система? Както през 90-те години е заложен планът? От всякъде да може да се краде.

– през 2012 г. от „частните пенсионни фондове“ признаха, че са притеснени за пенсиите на родените след 1959 г. и предлагат парите на тези данъкоплатци, които не доживеят пенсия или живеят малко след пенсия да се прехвърлят към общ резервен фонд, с който да се плащат пенсии на тези, които живеят повече от разчетите. И така през 2012 г. рухна и мита, че в „частните пенсионни фондове“ има лични сметки.

– за 2012 г. управителите на „частните пенсионни фондове“ твърдят, че били много професионално управлявали парите за пенсии и реализирали 7-8% годишна номинална доходност. Ехе, браво на тях. Само трябва да се съобщи начина, по който си я смятат тази доходност – първо не се съобщава, че има входна такса на парите в задължителните „частни пенсионни фондове“ от до 5%. Когато от насиления данъкоплатец му вземат 100 лева, 5 лева отиват входна такса на „частния му фонд“. За тези 95 лева насиления данъкоплатец си „купува“ виртуални дялове от „частния фонд“ на определена стойност (да предположим, че си е „купил“ 95 дяла по 1 лев на 1 януари 2012). „Частния пенсионен фонд“ обявява, че на 31 декември стойността на 1 дял е станала примерно 1,07 лева (нали 7% доходност за годината казват, че имало). И да видим какво се е случило с парите на данъкоплатеца при това положение – дал е 100 лева след държавна репресия, но си е купил дялове за 95 лева. Фонда му е направил номинална доходност 7% – това прави 95 лева * 1,07 = 101.65 лева. Значи данъкоплатеца дава насила 100 лева, „частния му фонд му казва, че за годината му е направил изключителна доходност от 7%, обаче се оказва, че парите са с 1,65% повече номинално. А и нещо съвсем маловажно, през 2012 г. инфлацията е само 4% и нещо. Значи как беше – „частните фондове“ се бият в каквото имат там, че страшна доходност били направили за 2012 г. – 7-8%, данъкоплатеца го усеща номинално като 1,65% повишението номинално, обаче се оказва, че това е преди инфлацията. И в действителност пак е на загуба. Споменахме ли, че тази доходност от 7-8% номинално е само за тези пари, които към първия работен ден на 2012 г. са били налични при „частните фондове“?

– в началото на 2013 г. зализани мазници са плъзнали по медиите да лансират отново идеята за „големите перспективи пред „пенсионните мултифондове“ в България“. На кратко – на все по-голяма част от населението му стана ясно, че задължителните „частни пенсионни фондове“ са измама. И от години се търси начин как да се окрадат парите и това да се замете. Едно от възможните решения е въвеждане на „пенсионни мултифондове„. Така следите кой и как е източвал ще се заличат, а „частните пенсионни фондове“ ще се превърнат в най-обикновени взаимни фондове, с тази много съществена разлика, че от взаимния фонд човек може да си изтегли веднага парите ако вижда, че го крадат, при „частните пенсионни фондове“ няма такава опция – преди пенсиониране няма пари, а при пенсиониране – каквото е останало от тях.

– в началото на месеца се появи в медиите клипче на поредната секта за пропаганда (може би предизборно да дразни населението, а като нищо и някоя от партиите кандидати за власт ще предложи радикална реформа на пенсионната система, „която много ще боли, но е за добро“), в което се намеква: че в България хората сами решават кога да се пенсионират, какви средства да отделят за старините си и как да разпределят спестяванията си. А това не било България, а Чили било…
Това са  същите онези секти, които пропагандираха появата на финансовите пирамиди задължителни „частни пенсионни фондове“ по принцип. Защо ли в клипчето не кажат за кое Чили става въпрос? Дали за Чили 80-та, когато населението демократично с военна диктатура е принудено насила да се присъедини към „частните фондове“ или си говорим за Чили 2008, когато властта готви план за спасяването от пълна мизерия на пенсионерите, които живеят в 60-те % най-бедни семейства в страната, тъй като са жертва на системата на „частните пенсионни фондове“. Че на някои олигарси тази система много им харесва е ясно, те и финансират сектантите, които се представят за новите либерали. Доста нагло, да не кажем перверзно е някой, който се представя за либерал да предлага данъкоплатците да плащат принудително данъци на частни фирми (о, извиняваме се, не били данъци, а осигуровки били, разбира се задължителни осигуровки, но не данъци). Ама не, те не били либерали, а новите либерали. И ще се обидят ако ги наричат самозванци.

Същите тези самозванци от различни секти, но с едни и същи спонсори в началото на 2012 г. не спираха да бълват пропаганда за „Сребърния фонд“ и как държавата искала да го национализира като вече ще му разреши да си купува държавни облигации. Според сектантите купуването на държавни облигации е нещо много лошо и означава, че все едно няма да има „сребърен фонд“, защото държавата вече ще е похарчила парите за пенсии и ще има едно голо обещание някога да ги върне.

Сектантите са на коренно различно мнение за държавните облигации ако те се купуват от задължителни „частни пенсионни фондове“. Тогава може, никой и дума не казва за това. Интересно как ли ще реагира данъкоплатеца ако разбере, че принудителния му „частен пенсионен фонд“ се надпреварва да купува с парите му готини държавни облигации с рекордно ниска доходност от 1,13% годишно? Но чакайте, те българските облигации са много лошо нещо, трябва някакви по-сигурни за диверсификация на риска. Хайде да са някакви по-сигурни, например американски – има чудесни при годишна доходност минус 0,55%? А може и немски облигации, отново за отрицателна годишна доходност? Или швейцарски? Какво по-сигурно от облигации с отрицателна годишна доходност? Или път нещо датско да е, а?

Кажете сега, коя отделна икономическа единица може да е толкова проста, че да си плаща затова, че има привилегията да отпусне заем на някоя държава? Освен ако е някакъв подкуп под такава форма, поведението на която и да е отделна икономическа единица граничи с нерационално поведение. Обаче ако е задължителен „частен пенсионен фонд“ може би това е нормата за нормалност, за добро управление, това трябва да правиш и ще получаваш награди? Да не гадаем толкова, но към края на 2012 г. по данни на „комисията за финансов надзор 37% от парите за пенсии в универсалните пенсионни фондове (които са принудителни задължителни за родените след 1959 г.) са „инвестирани“ в държавни облигации.

Питайте сектантите какво ще кажат за тези „инвестиции“ в държавни облигации. Да не се окаже, че при универсалните пенсионни фондове, където са насилени да участват с държавна репресия всички родени след 1959 г., 37% от парите вече ги няма и срещу тях стои голото обещание на държавата (а може би и някои от готините държави, на които си плащаш за привилегията да им отпускаш заеми, с чужди пари естествено) някога да ги върне. Голото обещание на държавата все пак не е чак толкова голо, но какво да кажем за тези над 22% от активите на УПФ-та, които са инвестирани в много готини облигации на частни фирми? Дали е възможно да са давали заеми на батко и на братко? Възможно ли е да се окаже, че 60% от парите за пенсии в УПФ-та всъщност вече ги няма и срещу тях стоят голите обещания на държавата и на батковци и братковци някога да ги върнат?

Шарлатаните – задължителни „частни пенсионни фондове“ към декември 2012 г.

Шарлатаните се похвалиха с много добри резултати за дейността си през 2012 г. Данъкоплатците не трябва изобщо да се съмняват, че за собствениците на тези фондове и организаторите на схемата, годината е била много добра – още една година, в която необезпокоявано прибираха насила парите на данъкоплатците за управление в своя полза. Е, ако ги питате, ще отрекат скромно скромно.

Да видим какви са резултатите от професионалното управление към декември 2012 г. – информацията в номинални числа е публикувана в сайта на „комисията за финансов надзор„.

Ще се използва обикновена екселска таблица известна като Fack Private Funds Facker 1.2 201212, в която данните са обобщене и предоставени във вид, в който могат да се правят сравнения и анализ. „Комисията за финансов надзор“ така да се каже прикрива по неясни причини какви са реалните резултати от дейността на задължителните „частни пенсионни фондове“. Ще направим уговорката, че онези 60% в държавни и корпоративни облигации не са вече необратимо източени и някога ще се възстановят в активи на тези така наречени „частни пенсионни фондове“.

Номиналните числа

1. номинален резултат от дейността на принудителните задължителни универсални пенсионни фондове (данък ДЗПО 5% за всички родени след 1959 г.) за 11 години съществуване съвкупно – 246 794 900.04 лева печалба
2. среднопретеглена номинална доходност на УПФ – печалба от 1,37% за 11 години съществуване общо
3. номинална доходност на УПФ в процент от наличните средства към края на 2012 г. – 5,5% номинална печалба за 11 години съществуване общо
4. номинален резултат от дейността на принудителните задължителни професионални пенсионни фондове (за работещите при тежки условия на труд) за 12 години съществуване съвкупно – 13 027 490.00 лева загуба
5. среднопретеглена номинална доходност на ППФ – печалба от 1,28% за 12 години съществуване общо
6. номинална доходност на ППФ в процент от наличните средства към края на 2012 г. – 2,3% номинална загуба за 12 години съществуване общо

Това сигурно е повод за голяма гордост за блестящото управление от професионалистите? През такива кризи минаха, а толкова добри резултати да направят за само 11-12 години

Реалността каква е обаче

Всъщност това бяха най-хубавите 11-12 години от дейността на задължителните „частни пенсионни фондове“ – годините, в които само прибират с държавна репресия вноски, без да плащат пенсии на никой. Какво би станало ако трябваше да плащат и в същото време да се опитат да постигнат тези изключителни резултати по-горе? Ами нищо, малко преди да се наложи да плащат ще бъдат закрити, за да се избегнат масовите протести на населението като разбере каква е истината. А всъщност истината по-горе е преди инфлацията, реалните резултати са това:

1. за цялото си успешно (за организаторите на схемата) съществуване, универсалните пенсионни фондове (данък ДЗПО в полза на “частни фирми”) са нанесли реални преки загуби за населението в България от около 469 091 269 лева, или 9,46% от събраните от данъкоплатците насила с държавна принуда средства. Среднопретеглената реална доходност на УПФ-та за 11 години съществуване е 13,13% загуба. Но това е официално декларираното, истината ще излезе наяве едва когато дейността на тези “частни пенсионни фондове” бъде прекратена.

2. за цялото си успешно (за организаторите на схемата) съществуване, “професионалните частни пенсионни фондове” (данък допълнителен професионален в полза на “частни фирми” със защитата на „конституционния съд“) са нанесли реални преки загуби за населението в България от около 222 692 792 лева или 28,13% от заграбените от данъкоплатците с държавна принуда средства. Среднопретеглената реална доходност на ППФ-та за 12 години съществуване е 0,22% загуба. Отново – това е официално декларираното, истината ще излезе наяве едва когато дейността на тези “частни пенсионни фондове” бъде прекратена.

Общо реални преки загуби за населението в България – около 691 784 062 лева

——————————————————————————————————————————————————————

Какви “допълнителни” пенсии ще плащат принудителните задължителни “частни пенсионни фондове”?

Работещи при тежки условия на труд – първа и втора категория – В “лична” “недосегаема” “индивидуална партида” след “професионално управление”, на средния работник тежка категория са му оцелели 2220,05 лева.

Професионалните “частни пенсионни фондове” трябваше да почнат да плащат от 2011 г. пенсии. Правителството имаше намерение да прекрати схемата, но го направи само частично, а някои народни избранници сезираха конституционния съд, защото държавата национализирала (загубите на „частните фондове“). “Конституционния съд” пък брани интересите им храбро и достойно (става дума за интересите на собствениците на “частните фирми”). В крайна сметка Парламента им даде отсрочка да почнат да плащат от 2015 г. (като дотогава НОИ ще се води много неефективен и ще отнася всички плювни).

Какво щеше да бъде ако днес сме 1 януари 2015 г., а професионалните частни пенсионни фондове трябваше да плащат:
1. Мъжете биха имали право на ранна пенсия за период от 10,5 години, а жените за 12,5 години, ако са работили 10 години първа категория труд. 2. Мъжете биха имали право на ранна пенсия за период от 5,5 години, а жените за 7,5 години, ако са работили 15 години втора категория труд.
За целите на пресмятането на средната месечна ранна пенсия, ще приемем, че броя работници първа и втора категория труд са равен брой, мъжете и жените са равен брой. В такъв случай средния работник тежка категория би трябвало да получава ранна пенсия 9 години или 108 месеца.

На средния работник тежка категория са му оцелели 2220,05 лева. Този резултат се получава като нетните активи на професионалните пенсионни фондове се разделят на броя насилени участници в измамната схема. Това означава, че би получавал средно 2220,05 лева / 108 месеца = 20,56 лева месечно ранна пенсия.

Представители на финансовите пирамиди може и да почнат да твърдят, че това е временно явление, заради кризата, обаче от графиката по-долу може да се види, че средно най-голямата ранна пенсия, на която са могли да се надяват работниците при тежки условия на труд е била около 23 лева месечно (в периода, когато за фондовата борса се говореше, че е тенджера под налягане). Няма временно явление, няма криза, схемата работи по този начин – данъкоплатеца плаща, собствениците на схемата реализират свръхпечалби, пенсионерите духат студена вода

PPF Pensions 201212

По стойността на парите към декември 2012 г.

На следващата графика има проекция какви ранни пенсии средно ще могат да осигурят през 2015 г. финансовите пирамиди наречени “професионални пенсионни фондове”, които са предназначени за геноцида на работещите при първа и втора категория труд и очакващи да се пенсионират по-рано с пенсия от „частен професионален пенсионен фонд“. Графиката е базирана на постигнатите до момента резултати. От финансовите пирамиди може да възразят, че това бяха най-лошите им години досега, но напротив – това бяха най-добрите им години на само прибиране на пари. Както може да се види от проекцията на база дългогодишните им резултати досега, средните ранни пенсии през 2015 г. за първа и втора категория труд пълзят стръмно към 25 лева месечно, че и повече през 2015 г., освен ако схемата не бъде прекратена от едно отговорно правителство и стотици милиони хвърлени пари на вятъра не бъдат спестени на данъкоплатците

PPF Trend 201212

Голямата далавера на схемата – “универсалните пенсионни фондове” (където са насилени да участват с 5% от доходите си всеки месец родените след 1959 г.)

В “личните” “недосегаеми” “индивидуални партиди” в така наречените универсални пенсионни фондове (данък ДЗПО в полза на “частни фирми”) към декември 2012 г. на средния данъкоплатец са му оцелели след професионалното управление (или поне така са декларирали принудителните задължителни “частни пенсионни фондове”, дано да не са излъгали) 1385,17 лева (по данни от сайта на КФН).

Как да си сметнем каква пожизнена пенсия от данък ДЗПО фонд ще получава средния човек? Трябва да се ползва нещо като актюерските прогнози на НСИ (на статистиката трябва да се вярва) за очакваната продължителност на живота. След повишаването на пенсионната възраст е предвидено универсалните пенсионни фондове да почнат да плащат пенсии чак през 2023 г. на жените, и от 2025 г. на мъжете. Тогава мъжете ще могат да се пенсионират на 65, а жените на 63, ако имат и 40 години стаж, 37 съответно, иначе чак на 67.

Но да приемем, че средния човек стажа ще го има, или изискването за стаж като безобразен критерий ще е отпаднало. При това положение средният мъж на 65 годишна възраст се очаква да живее още 13,79 години. И тогава каква ще му е допълнителната пенсия от ДЗПО фонд? Нещо от рода на 1385,17 лева / 13,79 години / 12 месеца = 8,37 лева месечно? И това е постигнато за само 11 години капиталово натрупване.

А жените какво ще правят? През 2023 г. жената, която ще се пенсионира ще е на 63 години. Според НСИ й остават средно 18,56 години живот след това. При това положение, пенсията, която ще получава от ДЗПО ще е нещо от рода на 1385,17 / 18,56 години / 12 месеца = 6,22 лева месечно?

Преди обаче родените след 1959 г. да си помислят, че ще получават “допълнителна пенсия” от принудителен задължителен “частен пенсионен фонд”, трябва да им се съобщи и следното: Тъй като държавата противоконституционно е насилила всички родени след 1959 г. да се лишават от 5% от доходите си плащайки данъци в полза на “частни фирми”, (и което също е противоконституционно) пропорционално на парите, които държавата е прибрала за пенсии, но давала на “частни фирми” за управление, трябва да се направи редукция на държавната пенсия. Тоест ако принудителната вноска за ДЗПО е 5%, а за фонд “Пенсии” в НОИ е 12,8%, то държавната пенсия за родения след 1959 г. трябва да се намали с около 28%, а за компенсация данъкоплатеца роден след 1959 г. ще получи посочената по-горе “допълнителна пенсия” от универсален пенсионен фонд. А както е предвидено данък ДЗПО да стане 7% от 2017 г., то редукцията на държавната пенсия би била около 35% за насиления от държавата роден след 1959 г., да плаща данъци на “частни фирми”.

Значи да обобщим:

– мъж роден след 1959 г., може да очаква да получи редукция на държавната пенсия от порядъка на 20-30% и “допълнителна пенсия” от “частен пенсионен фонд”: 8,37 лева месечно

– жена родена след 1959 г. може да очаква да получи редукция на държавната пенсия от порядъка на 20-30% и “допълнителна пенсия” от “частен пенсионен фонд”: 6,22 лева месечно

Обаче не е много сигурно, тъй като, а са почнали принудителните задължителни “частни пенсионни фондове” да си продават активите, а се е оказало, че те са надценени или са напълно кухи (60% парите пък са облигации). Тогава забравете за 6-те или 8-те лева месечно. Само редукцията на държавната пенсия ще остане.

На графиката по-долу – стабилният ръст на пенсиите, които частните универсални пенсионни фондове са подготвили средно на мъже и жени месечно в лева. Както може да се види много добре, през 2012 г. вече е пречупена психологическата граница от 8 лева месечно средна пенсия. Изключителен успех постигнат за само 11 години капиталово натрупване (за собствениците на схемата).

UPF Pensions 201212

По стойността на парите към декември 2012 г.

Тъй като от представителите на финансовите пирамиди много обичат да си играят с числата, да показват някакви доходности и цветущо бъдеще, в следващата графика има една проекция какви месечни пенсии от “частен пенсионен фонд” ще бъдат постигнати за насилените с държавна принуда данъкоплатци родени след 1959 г., ако финансовите пирамиди управляват парите толкова добре, колкото досега. Както се вижда на графиката, психологическата граница от 10 лева месечна пенсия от “частен пенсионен фонд” има шанс да бъде пречупена през 2016 г., а до 2025-та да достигне до крупни нива от порядъка на 17-18 лева месечно за мъжете и 12-13 лева месечно за жените.

UPF Trend 201212

Данъкоплатците трябва да имат предвид, че това бяха розовите времена на най-високата възможна доходност на едни финансови пирамиди от пенсионен тип – годините, когато само прибират парите. Наближи ли момента на плащането, тогава всички почват да разбират за каква измама става дума.

QvsT 201212

В лева по стойността на парите към декември 2012 г.

Как работи схемата със задължителните “частни пенсионни фондове” навсякъде по света:
1. данъкоплатците плащат
2. собствениците на схемата реализират свръхпечалби
3. пенсионерите духат студена вода
4. накрая данъкоплатците плащат втори път за същото

Всички посочени по-горе цифри и графика са генерирани с най-новата версия на безплатния Fack Private Funds Facker 1.2 201212. Който желае може да се убеди с очите си, също така да доразработва темата.

Всеки отговорен участник по една или друга причина в схемата на финансовите пирамиди в пенсионната система, би трябвало час по-скоро да си признае всичко, да отиде и да се помоли:
“Господин премиер, уважаеми народни представители, моля да закриете схемата незабавно, обещавам да оказвам пълно съдействие при прекратяването й, и да се минимизират щетите за данъкоплатците”. Иначе не е много ясно каква точно ще е развръзката и дали плановете да се източват напълно необезпокоявано милиарди в продължение на 2 десетилетия, ще се реализират както е по проекта Шарлатан-стайл

Докато държавата продължава да упражнява протекция върху измамната схема, това ще струва около 800 милиона лева (новопостъпилите принудително събрани вноски ДЗПО и допълнителен професионален, в полза на “частните фирми”) преки лишения за населението годишно. 800 милиона допълнително дефицит на държавния бюджет + лихви.

Да закрием задължителните “частни пенсионни фондове”

Locations of visitors to this page
Tyxo.bg counter
Site Meter
Google Analytics Alternative
Clicky

Реклама

23 коментара to “Шарлатаните – задължителни „частни пенсионни фондове“ към декември 2012 г.”

 1. ivanov Says:

  В Германия пенсионните фондове имат под 7% от БВП, България над 12,5% от БВП. Австрия 6%, Унгария 4,3%, Полша 9%, Pension fund assets to GDP – Country rankings

 2. Демо Графски Says:

  Г-н Тодоров, чудесна статия, поздравявам ви!
  Ще ви помоля да погледнете това потвърждение на основните ви изводи и си кажете и вие мнението:
  „Бисмарк, пенсии, константи, променливи и … фараони“
  http://demografi.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=1277

 3. Stefan Says:

  Математик си… ама не си отчел, че 12 години е МНОГО малък период за спестяване за пенсия и че всички хора не се пенсионират по едно време, така че не може да делиш парите на тези, които внасят…

  • Alexander Todorov Network Says:

   Да ги утроим парите тогава, това прави 40-50 лева месечно. Тези декларирани резултати са постигнати когато фондовете само са прибирали пари, а не са плащали на никой. Какво щеше да бъде ако трябваше и да плащат. Тези 40-50 лева щяха да са като мираж

   • Stefan Says:

    Какво значи да ги утроиш… а парите, които се внасят през тези години?
    Казвам ти, че сметката ти е фундаментално грешна… плюс това оценяш възръщаемостта от фондовете като включваш най-лошия период за борсите от 1929 година насам. Нормално резултатите да изглеждат не толкова добри… въпреки това пак са по-добре от НОИ.

    Другия елементарен проблем, че освен възвращаемостта на НОИ е 0% – инфлацията… е, че там броя на внасящите не е равен на броя получаващите пари. Т.е. възвърщаемостта е дълбоко отрицателна… просто там има хора, които никога не са внасяли нищо, но получават.

    • Alexander Todorov Network Says:

     Точно от там ще идва утрояването, както стана ясно, към септември 2014 г. УПФ-та и ППФ-та се реализирали обща реална доходност от 11 милиона лева сегашни пари загуба. Тоест доходност никаква не може да се чака, ако има увеличение по партидите това ще е само от постъпили нови вноски.
     Най-лошия период за борсите? А кой ще гарантира, че в един период от следващите 40 години няма да дойде нов лош период за борсата? Само един път да се случи ще е достатъчно и парите за пенсии да отидат на вятъра.

     Възвръщаемост на НОИ не му трябва. Държавата събира реколтата всяка година и от нея дава пенсии. Не се складира старо сирене, което да се консумира след 1, 5, 10 или 40 години.

 4. Йордан Says:

  Нещо не ми е ясно, казваш че за 11 години във фонда има средно 1385,17 лева на човек. Това грубо прави вноска от 10лв на месец или ако го разделим пак грубо на 4% прави заплата около 250лв??? Излиза че всички са се осигурявали на минималния доход….
  Или я да направим друга груба сметка при доход 2000лв., 40 години ако си внасяш по 100лв това прави 48000лв, ако живееш 10 години това прави по 400лв на месец.
  Ако внасяш 100лв в ДЗПО в УПФ то в ДОО внасяш оклол 350лв т.е. 3.5 пъти повече дали пенсията ще ти бъде 1400лв или най-вероятно ще е под 840лв.

  Да обобщя, ако умреш млад е по добре в частния фонд, ако си „късметлия“ и живееше много години то по-добре в държавния. Пак да кажа това са много груби сметки, с много предположения не взимащи внимани инфлацията и увеличаването на доходите,но за мене са по-реални от твоите стъкмени исчисления по-горе, нещо в началните данни които ползваш не ми харесва. Ако може дай пример с реални цифри. T.e. направи при определена заплата колко внасяш в единия и в другия фонд и колко ще получиш при пенсия.

  Вярно може нещо друго да не е наред във тези фондове, но доколкото знам колкото си внесъл толкова ще получиш плюс доходността (която както вярно смяташ може и да е отрицателна). Т.е. проблема е колко са внесените пари във фонда а не колко ще са изнесените. Не може да внесеш 10лв и да очакваш 400лв нали.
  Нормално е да получиш 40лв (при 40години внасяне и 10години изнасяне) или 10лв ако 10 години си внасял и 10години ще изнасяш.

  Не съм счетоводител или икономист, математик съм и си правя прости сметки. Не че искам да защитавам частните фондове, но нещо твоите сметки не ми се връзват. Сигурно ЧПФ не са най-доброто нещо, но не ми се и струва да е толкова черно колкото го покаваш. Трябва да говорим реално, а не да си играем безпринципно с цифрите.

  ПП: За мене най-фрапиращото е 5% които фонда ти взима за управление. Но и те са капка в морето. Проблема са ни ниските доходи…

  • Йордан Says:

   Имам една грешка ДОО то е около 350лв, но само 250 са за ПО. т.е. 2.5 пъти повече от колкото в ЗО или пенсията трябва да ти е 1000лв…

  • Alexander Todorov Network Says:

   Към съответния момент декларираните от фонда средства като се разделят на броя „осигурени“ се падат по 1385,17 лева. „Колкото си внесъл, толкова ще получиш“ не важи при принудителното „осигуряване“ във финансовите пирамиди наречени ДЗПО. Никой няма да започне да получава пенсия от ДЗПО, защото преди да почнат да плащат властта ще бъде принудена от улицата да ги закрие и да плаща за всички щети. Най-късно това ще стане през 2023-та година, когато десетки хиляди жени ще видят, че са загубили значителна част от държавната си пенсия, защото са били принудително „осигурени“ в ДЗПО фонд, откъдето пък ги чака крупна „втора пенсия“ от няколко лева месечно.
   Относно тези 5% такса на входа + 1% от каквото е останало всяка година, ами това просто е законния доход за собствениците на схемата. Обаче какво точно правят с принудително събраните страни, ето там е голямото нещо.
   Колкото до ниските доходи, да, проблем са, но ДЗПО е още един проблем с особено голяма опасност за страната

   • Йордан Says:

    Пак не ми отговори на въпроса. Ако има средно 1385лв означава, че всички са се осигурявали на минимална запалта, което не е вярно. От тука следва че бройката на хората записани във фонда не отговаря на бройката на осигуряващите се.
    И на другия въпрос не ми отговори. Ако приемеме че ДЗПО продължи да съществува. 2023 жена плащала си 20 години по 100лв на месец във фонда и решила че ще получава песния 10 години. Решаваме че доходността и таксите се самоунищожават. Сметките показват, че накрая получаваме, че пенсията ще и бъде 200лв. От друга страна колко ще получаваш ако си на държавна пенсия.
    Отделно тези 5% отиват във фонд за покриване на пожизнени пенсии. Ти можеш да си избереш такава опция и тогава ако живееш по дълго от средната продължителност на която ще ти бъде изчислена пенсията ще продължиш да си получаваш същата пенсия без да си внасял пари за нея и те ще с покрият от тези 5%. Ако пък умреш по рано парите ще ги получат твоите роднини.

    Проблема е друг ДЗПО е по правилната система защото колкото си дал толкова получаваш, но тука идва проблема с дохгодността и инфлацията и съответно това което получаваш може да не е адекватно за когато се пенсионираш.
    Тука идва другата държавна песния която пак е на принципа гледат колкото си плащал през годините и от таблицата получаваш съответната отговаряща на това плащане пенсия, незавимо колко живееш.
    Лошото е че парите които влизат годишно в държавното пенсиониране не са достатъчни да се изплащаат пенсиите и се допълват от нашите данъци. Което значи, че нашите данъци не отиват за подобрение на инфраструктура, здраве и образовение, а за пенсии. Ето там е проблема. Държаванта пенсия е на принципа на фиксирана пенсия независимо колко години живееше. ДЗПО е на принципа че парите остават пр тебе и ти решаваш колко и как да ги получаваш.

    С това мнение не искам да защитя ДЗПО. А че примерите които си дал не са верни и само демонизират ДЗПО. Просто няма логика всички хора да са се осигурявали на минимална заплата. Пък ако е вярно то и държавната им пенсия ще е минимална нали. И в двете системи това което оплучаваш ще зависи от това което си внасял. Т.е. ако си внасял X лева в двете системи ще получиш сумарно Y лева, а ако си внасял два пъти X лева ще полуаваш двойно по голяма пенсия.
    Вероятно си прав че ако тези Х лева са били вкарани само в държавния фонд може би пенсионера ще получава по голяма от Y пенсия (но и това не е сигурно). Но както казах парите за това ще дойдат от нашите данъци. Отделно ако живееш само една година няма никаква файда от държавната пенсия 🙂 Вкарвал си толкова и накрая нищо. Абре сложно е, но не е толкова черно колкото го описваш. Така че може би ДЗПО-то е вид диверсификация която както казват нашите икономисти е полезна.

    • Alexander Todorov Network Says:

     Като има средно по 1385 лева означава, че някои са се осигурявали по-дълго, други по-малко. Бройката на осигурените не би трябвало да е различна, защото все пак такова нещо не могат да си позволят да лъжат.
     По хипотезата за жената внасяла 100 лева месечно за ДЗПО 20 години, това ще да значи, че осигурителния й доход е бил 2000 лева на месец. При такъв осигурителен доход от НОИ при среден за страната 600, това прави индивидуален коефициент 3,33 * 20 години стаж * 1,2% * среден доход в страната (600 лева примерно) = песечна пенсия от 480 лева месечно. Обаче това е ако жената не е била принудително насилена от държавата да участва в измамната схема ДЗПО.
     Тъй като обаче ще получава „допълнителна пенсия“, държавната й пенсия трябва да се намали пропорционално на вноската за ДЗПО спрямо вноската в НОИ. Тоест държавната й пенсия се намалява с 5/17,8 или с 28%.
     При 480 лева пенсия без участие в ДЗПО схемата, това е редукция на държавната пенсия до 345 лева ако принудителното участие в ДЗПО е налице.
     После тези кръчмарски сметки как бабата била решила, че ще получава пенсия от ДЗПО 10 години…
     Ами няма такова нещо, ако хипотетично ДЗПО съществува през 2023, което ще означава бедствие за държавата, то от фондовете са преценили, че жените живеят около 18 години след пенсия.
     Значи да разделим това, което е останало в ДЗПО сметката, ама не на 10, а на 18 и после на още 12, за да видим на месец какво се получава.
     Ето един калкулатор за изчисляване на личните загуби от принудителното участие в ДЗПО схемата: https://alexanderbtodorov.com/2011/07/01/additional-fack-private-funds/

     „Нашите икономисти“, ако защитават принудително участие в „частни схеми“ на гражданите, първо вероятно не са никакви икономисти, или може би трябва да се подозира, че печелят нещо от шарлатанстване, а може и да са с умствена изостаналост или на тежки наркотици, кой знае

     Един от проблемите на НОИ е, че по политически причини държавните пенсии, които се плащат, са по-големи от това, което лицето е заработило. Така че не е проблема, че държавната пенсия ще я няма, а че не е изчислена честно и че пенсиите са по-големи от заслужените. Сега колко са били ниски доходите на работещите се е съвсем друга тема.
     Ето малко полезна информация: https://alexanderbtodorov.com/2013/09/17/241averager/

 5. Венелин Андреев Says:

  Щом симеон дянков е против ДЗПО, това е сигурен знак, че това е нещо добро за бъдещите пенсионери!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Щом и представител на неолибералната школа признава, че схемата е измама, това е сигурен знак, че бъдещите пенсионери, които трябва да чакат на ДЗПО, ги очаква гладна смърт

   • Венелин Андреев Says:

    Не бих се позовавал на думите на един компрометиран финансов министър. Думите на този индивид не тежат много…

    • Alexander Todorov Network Says:

     “Финансови пирамиди …твърдят, че можеш да получиш нещо за нищо.
     Те все едно казват “Нека да предположим, че прасетата могат да летят”.
     И ти тогава казваш: “Знаете, че не е добре да се предполага, че прасетата могат да летят”.
     А те отговарят: “Нещо не ти е наред на теб. Не разбираш ли огромните предимства на летящите прасета?””
     Пол Кругман – скромен носител на нобеловата награда по икономика

     Това е мнението на Пол Кругман за „частните пенсионни фондове“

     • Венелин Андреев Says:

      Само казвам, че компании, като Allianz и ING, не могат да бъдат наречени „шарлатани“!!!

    • Alexander Todorov Network Says:

     “Приватизацията на социалното осигуряване има смехотворни цели – по-голям избор и по-висока възвръщаемост, но по-висока възвръщаемост не може да се реализира без по-големи рискове…
     … Няма безплатен обяд. Една от основните причини да имаме държавно обществено осигуряване е, че гражданите трябва да имат стабилно ниво на доходи когато се пенсионират.
     Парите им не може да бъдат проигравани…
     Не е възможно което и да е правителство да остави милиони възрастни хора да поемат последиците от срив на финансовите пазари, което да ги остави в крайна бедност”
     Джоузеф Стиглиц – скромен носител на нобеловата награда по икономика и бивш вицепрезидент на Световната банка

     • Венелин Андреев Says:

      В случая става въпрос за ДЗПО – в размер на 5% от облагаемите доходи на физическите лица, което не отменя вноските към държавен фонд „Пенсии“. Така, че звучи доста популистски тезата, че бъдещите пенсионери са обречени на глад. Бих попитал:
      – Каква е гаранцията, че ще получим справедлива пенсия от държавен фонд „Пенсии“?

 6. Златно швейцарско правило за пенсиите и други ценности | Alexander Todorov Network Says:

  […] тогава не е “швейцарското злато”, някакви латино експерименти или архаична система зависеща от осигурителния стаж, […]

 7. Да приватизираме задължителните частни пенсионни фондове « Alexander Todorov Network Says:

  […] изключителните резултати и ефективност на схемата, а в България още повече. Все пак когато има 1 монополист, лош монопол е това. […]

 8. Сектанти за проблемите на пенсионните системи « Alexander Todorov Network Says:

  […] А така, втори път печатната грешка с “капиталово-покриване”, вместо “капиталово-натрупване”. Интересно кой ще го покрива този капитал, а кой го натрупва при “частните пенсионни системи”…. […]


Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d блогъра харесват това: