Банкови сметки и кодове за плащане на данъци при НАП от 01.01.2013 г.

Внимание! След абсолютно некомпетентното решение на „конституционния съд“, не съвсем единната сметка се отменя. Бизнеса ще трябва да прави 4 превода, вместо 2 всеки месец, и да плаща 4 такси, вместо 2. Информация за новите сметки от 1 март 2014 г. може да се намери тук

От началото на 2013 г. в България всички видове данъци ще се плащат с единно платежно нареждане (е почти, заради едни нагли лобисти отново единното платежно няма да е единно).

Кои са новите кодове и банкови сметки за плащане към бюджета (и към финансовите пирамиди)

Администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК – код 11 11 11

Осигурителни вноски и наказателни лихви за ДЗПО – код 58 11 11

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Банкови сметки за плащанията

01.   ТД на НАП СОФИЯ-ГРАД  офис БЛАГОЕВГРАДРайфайзенбанк  (България)  ЕАД Банков код – RZBBBGSF

пл. „Г. Измирлиев-Македончето“ № 9
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG10RZBB91558120002006
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG21RZBB91558820002017
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG86RZBB91553320002004

02.ТД на НАП – БУРГАС Райфайзенбанк  (България)  ЕАД Банков код – RZBBBGSF

ул. Цар Петър 5Б
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG24RZBB91558120019117
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG79RZBB91558820019112
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG20RZBB91553320019100

02.ТД на НАП – БУРГАС СДО Райфайзенбанк  (България)  ЕАД Банков код – RZBBBGSF

Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG39RZBB91558120019138
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG94RZBB91558820019133
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG62RZBB91553320019120

03.ТД на НАП ВАРНА – ТБ „Инвест банк“ АД – Банков код – IORTBGSF

ул.“Русе“ № 15
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG27IORT73778100330000
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG90IORT73778800380000
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG66IORT73773300310003

03.ТД на НАП – ВАРНА СДО – ТБ „Инвест банк“ АД – Банков код – IORTBGSF

Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG12IORT73778100630000
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG75IORT73778800680000
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG51IORT73773300610003

04.ТД на НАП  ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ТБ „Инвест банк“ АД – Банков код – IORTBGSF

пл.Център № 2
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG10IORT80438110000000
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG97IORT80438828000000
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG31IORT80433310020000

04.ТД на НАП  ВЕЛИКО ТЪРНОВО СДО – ТБ „Инвест банк“ АД – Банков код – IORTBGSF

Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG58IORT80438110010000
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG48IORT80438828010000
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG79IORT80433310030000

05.ТД на НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС  ВИДИН Райфайзенбанк  (България)  ЕАД Банков код – RZBBBGSF

пл. „Бдинци“ № 2
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG98RZBB91558120020210
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG50RZBB91558820020216
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG18RZBB91553320020203

06.ТД на НАП  ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ВРАЦА Райфайзенбанк  (България)  ЕАД Банков код – RZBBBGSF

ул.“Васил Кънчов“ 86
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG53RZBB91558120008410
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG05RZBB91558820008416
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG70RZBB91553320008403

07.ТД на НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ГАБРОВО – СИБАНК АД – Банков код – BUIBBGSF

ул.“Априловска“ № 7
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG10BUIB98888193683000
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG92BUIB98888893682800
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG27BUIB98883322798400

08.ТД на НАП ВАРНА ОФИС ДОБРИЧ – СИБАНК АД – Банков код – BUIBBGSF

ул.Независимост №7
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG65BUIB78778114888800
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG16BUIB78778815190300
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG14BUIB78773322799300

09.ТД на НАП ПЛОВДИВ ОФИС КЪРДЖАЛИ – СИБАНК АД – Банков код – BUIBBGSF

ул. „Деспот Слав “ №1
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG10BUIB78978106670000
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG67BUIB78978806840000
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG52BUIB78973322798800

10.ТД на НАП СОФИЯ ОФИС КЮСТЕНДИЛ – ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД-С-Я – Банков код – IABGBGSF

ул.“Демокрация „№55
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG62IABG74908100357800
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG46IABG74908800358200
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG84IABG74903300357800

11.ТД на НАП  ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ЛОВЕЧ – ТБ „Инвест банк“ АД – Банков код – IORTBGSF

Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG56IORT80468100083200
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG55IORT80468800084300
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG63IORT80463310083200

12.ТД на НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС МОНТАНА – СИБАНК АД – Банков код – BUIBBGSF

ул.“Л.Каравелов“ № 11
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG28BUIB78908113777500
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG35BUIB78908893779400
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG12BUIB78903322801900

13.ТД на НАП ПЛОВДИВ ОФИС  ПАЗАРДЖИК Райфайзенбанк  (България)  ЕАД Банков код – RZBBBGSF

ул.“Асен Златаров“ № 7
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG57RZBB91558120022403
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG09RZBB91558820022409
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG36RZBB91553320022401

14.ТД на НАП  СОФИЯ ОФИС ПЕРНИК – СИБАНК АД – Банков код – BUIBBGSF

ул.“Св.Ив.Рилски“ № 1
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG32BUIB78378113700000
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG90BUIB78378813500800
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG48BUIB78373322802200

15.ТД на НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН – ТБ „Инвест банк“ АД – Банков код – IORTBGSF

ул.“Дойран“ № 43
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG20IORT73808135550000
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG24IORT73808835557800
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG58IORT73803335550100

16. ТД на НАП  ПЛОВДИВ – ТБ „Инвест банк“ АД – Банков код – IORTBGSF

ул.Скопие № 106
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG44IORT73758150000000
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG25IORT73758850002200
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG94IORT73753350002503

16. ТД на НАП  ПЛОВДИВ СДО – ТБ „Инвест банк“ АД – Банков код – IORTBGSF

Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG92IORT73758150010000
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG59IORT73758850040000
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG31IORT73753350050003

17.ТД на НАП ВАРНА ОФИС  РАЗГРАД Райфайзенбанк  (България)  ЕАД Банков код – RZBBBGSF

пл. „Независимост“ №1
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG66RZBB91558120023502
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG18RZBB91558820023508
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG45RZBB91553320023500

18. ТД на НАП ВАРНА ОФИС РУСЕ – СИБАНК АД – Банков код – BUIBBGSF

Ул.“Пирот“ №24
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG43BUIB71148112100100
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG37BUIB71148893584200
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG52BUIB71143322797300

19. ТД на НАП  ВАРНА ОФИС СИЛИСТРА – ТБ „Инвест банк“ АД – Банков код – IORTBGSF

ул.“Скобелев“№8
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG35IORT73798150011800
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG34IORT73798850012900
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG20IORT73793310011800

20.ТД на НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН – УниКредит Булбанк  АД – Банков код – UNCRBGSF

ул. Ген. Столипин 19
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG25UNCR96608112017013
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG74UNCR96608812017019
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG71UNCR70003319316870

21.ТД на НАП ПЛОВДИВ ОФИС СМОЛЯН – ТБ „Инвест банк“ АД – Банков код – IORTBGSF

Бул. „България“ № 12
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG71IORT80198100079500
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG05IORT80198800080800
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG39IORT80193300451400

22. ‘ТД на НАП  СОФИЯ- град – СИБАНК АД – Банков код – BUIBBGSF

ул. „Аксаков“ №21

Офис ЦЕНТЪР

BG11BUIB98888193944300
ул. “ 6 – ти септември “№ 10

Офис СЕРДИКА

BG28BUIB98888193943800
бул. “Мария Луиза“№ 88

Офис ИЗТОК

BG74BUIB98888193945300
ул.“Шипченски проход“ 69 А

Офис ПОДУЯНЕ

BG58BUIB98888193945200
ул.“Константин Фотинов“№ 2

Офис ИЛИНДЕН

BG60BUIB98888193944000
кв.Захарна Фабрика, бл..51 А вх.Б

Офис НАДЕЖДА

BG92BUIB98888193944200
ул.“Илиенско шосе“ № 8

Офис ОВЧА КУПЕЛ

BG75BUIB98888193944700
бул.“Цар Борис III“№ 136 В

Офис КРАСНО СЕЛО

BG42BUIB98888193945100
бул. „Македония“ №3 /в сградата на Фонд „Републиканска пътна инфраструктура“

Офис ВЪЗРАЖДАНЕ

BG43BUIB98888193944500
бул.“П.Петков“ № 107

Офис ОБОРИЩЕ

BG91BUIB98888193944800
ул.“Силистра“№ 8

Офис КРАСНА ПОЛЯНА

BG44BUIB98888193943900
бул.“Възкресение“ №1А

Офис МЛАДОСТ

BG27BUIB98888193944400
бул. «Цариградско шосе» №111 /в сградата на Изпълнителна агенция «Държавна собственост» към Министерство на отбраната/  

Офис СТУДЕНТСКА

BG76BUIB98888193944100
жс „Студентски град“ бл.5 ет.  3

Офис ВИТОША

BG59BUIB98888193944600
бул.“Цар Борис III“№ 215

Офис ЛЮЛИН

BG10BUIB98888193944900
бул. „Захари Стоянов“ № 15
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG42BUIB98888892830100
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG28BUIB98883322943300

ТД на НАП  СОФИЯ- град ДИРЕКЦИЯ Средни Данъкоплатци и Осигурители – СИБАНК АД – Банков код – BUIBBGSF

ул. „Гурко“ №12
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG12BUIB98888193943700
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG22BUIB98888822943900
Сметка за принудително събиране на публични вземания ВG43BUIB98883322944000

23. ТД на НАП СОФИЯ- град ОФИС СОФИЯ област Райфайзенбанк  (България)  ЕАД Банков код – RZBBBGSF

бул.“Витоша“ №6
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG09RZBB91558120025207
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG64RZBB91558820025202

24.ТД на НАП ПЛОВДИВ ОФИС СТАРА ЗАГОРА – СИБАНК АД – Банков код – BUIBBGSF

ул.Кенали №1
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG37BUIB79008193580300
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG23BUIB79008823914100
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG20BUIB79003322803400

25. ТД на НАП ВАРНА ОФИС ТЪРГОВИЩЕ Райфайзенбанк  (България)  ЕАД Банков код – RZBBBGSF

пл.“Свобода“ № 1
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG55RZBB91558120017201
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG07RZBB91558820017207
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG07RZBB91553320017200

26. ТД на НАП ПЛОВДИВ ОФИС ХАСКОВО Райфайзенбанк  (България)  ЕАД Банков код – RZBBBGSF

пл.“Свобода“ 2
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG15RZBB91558120018018
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG70RZBB91558820018013
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG38RZBB91553320018000

27. ТД на НАП ВАРНА ОФИС ШУМЕН Райфайзенбанк  (България)  ЕАД Банков код – RZBBBGSF

пл.“Освобождение“ № 2
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG38RZBB91558120024200
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG87RZBB91558820024206
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG11RZBB91553320024209

 28. ТД на НАП БУРГАС ОФИС  ЯМБОЛ – СИБАНК АД – Банков код – BUIBBGSF

ул.Търговска № 2
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG72BUIB78998118043200
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG42BUIB78998893605300
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG68BUIB78993322802100

ТД „Големи данъкоплатци и осигурители“ на НАП София – ЦКБ АД – Банков код – CECBBGSF 

гр.София, ул. „Врабча” 23
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG45CECB97908166981400
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО BG62CECB97908866981400
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG67CECB97903366981400

Винаги актуална информация за банковите сметки може да се намери на този адрес: http://portal.nap.bg/page?id=21

За съжаление и банковите сметки не са 1, 2 или 3, а са различни за отделните области, както има и разделение по признак банка, чрез която се превеждат данъците.

Вероятно не би имало проблем всичко да се превежда по една банкова сметка при БНБ?

Да, не би имало и проблем за финансовите пирамиди в пенсионната система известни като ДЗПО, да не се правят отделни плащания, по привилегирована сметка, още повече, че съществуването им по принцип е крайно вредно за данъкоплатците?

Е да, за някои ще има проблем вероятно. Затова по-добре гражданите и фирмите да продължат да се гърчат, нали така? И все пак 2013 г. всичко е доста по-облекчено от 2012 г. или преди това

Locations of visitors to this page
Tyxo.bg counter
Site Meter
Google Analytics Alternative
Clicky

Реклама

Един коментар to “Банкови сметки и кодове за плащане на данъци при НАП от 01.01.2013 г.”

  1. Съдържание на блога « Alexander Todorov Network Says:

    […] Банкови сметки и кодове за плащане на данъци при НАП от… Работни дни през 2013 година в България Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане Данък върху разходите в България Да либерализираме прането Защо данъка върху “представителните разходи” трябва да стане 15% Данък върху лихвите? Хайде данъчната система да е неутрална когато трябва, и да оказва влияние където трябва Фактури – с ДДС и без ДДС, изисквания към фактурата в България Граждански договор със самоосигуряващо се лице (свободна професия) Облагане с патентен данък Работни дни през 2012 година в България Защо се подава данъчна декларация при доход от граждански договори задължително? (по дилемата на затворника) Осигуровки и други данъци на самоосигуряващо се лице (свободна професия) Регулиране на слаба капитализация Регистрация на самоосигуряващо се лице (свободна професия) Здравно осигуряване в България Индекс на Херфиндал-Хиршман (Herfindahl-Hirschman Index – HHI) и принудителните задължителни „частни пенсионни фондове“ За и против добавката за стаж Сключване на трудов договор – документи, правила, процедури Лудостта по лалетата Има ли нужда от поставяне на граници на цената на такситата? Пране на пари и “плоския данък” Защо данъка върху добавената стойност се нарича така? С колко забогатява населението в България в периода 1998-2010? Кредитната карта – кога си струва и кога не Пирамидата на Маслоу, социализъм, демокрация “Амортизация като пречка” или “Хайде разходите за Дълготрайни активи да се признават веднага” Слабите играчи и новите планове на отбора Ускоряване на ученето в екипите Човекът, технологията и музиката Анализ на част от „Посткапиталистическото общество” от Питър Дракър Казус по макроикономика за УНСС Казус по микроикономика за УНСС […]


Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d блогъра харесват това: