Фактури – с ДДС и без ДДС, изисквания към фактурата в България

Тази статия е помощ за всички започващи за първи път бизнес като самоосигуряващи се, малки фирми и т.н., да знаят как да си издадат фактурите порядъчно, без да ги е страх или срам от нещо, да не вкарват в недоумение счетоводителя си, и/или в паника своите клиенти

Минимални изисквания към фактурите в България

По закона за счетоводството, чл. 7, ал. 1 изискванията са фактурата (като документ адресиран към външни лица) да има задължително:
1. наименование (фактура)
2. номер (само арабски цифри от вида 1234567890)
3. дата на издаване
4. име на доставчик и получател
5. адрес на доставчик и получател
6. единен идентификационен код на доставчик и получател
7. предмет и стойностно изражение на съответната операция (какво се продава, колко струва 1 единица, колко като количество се продава, обща сума)

Закона за ДДС добавя още няколко изисквания, като в крайна сметка една изрядна фактура трябва да има задължително следните реквизити:
1. наименование (фактура)
2. номер (пореден 10 цифрен номер със само арабски цифри от вида 1234567890, първата фактура трябва да е с № 0000000001, ако обектите на фирмата са няколко, може фактурите да започват от различен номер, например в обект 1, първата фактура да е 1000000001, в обект 2 – 2000000001 и т.н., но задължително номерата трябва да са поредни и да се следва строга йерархия, ако фирмата издаде всичките 10 милиарда номера фактури, може да се започне отново от № 0000000001, след като се уведоми НАП, в противен случай е недопустимо дублиране на номера)
3. дата на издаване
4. име на доставчик и получател
5. адрес на доставчик и получател
6. единен идентификационен код на доставчик и получател
7. предмет и стойностно изражение на съответната операция (какво се продава, колко струва 1 единица без ДДС, колко като количество се продава, обща сума)
8. регистрационен номер по ДДС на доставчика (ако е регистриран по ДДС)
9. регистрационен номер по ДДС на получателя (ако е регистриран по ДДС)
10. дата на доставката, или дата, на която е получено плащането по фактурата
11. данъчна основа на доставката (това е общата сума на всички стоки и услуги от фактурата без ДДС)
12. данъчна ставка (може да е 0%, 9% или в най-честия случай 20%)
13. ако данъчната ставка е различна от 20%, трябва да се напише основанието за прилагане на друга ставка (например ако доставчика не е регистриран по ДДС, на отделен ред трябва да се запише: нещо от рода на „Неначислен ДДС съгласно чл. 113, ал. 9 от ЗДДС“)
14. размер на ДДС (равен е на данъчната основа умножена по данъчната ставка, или ако данъчната основа е 100 лева, а данъчната ставка 20%, то размера на ДДС е 20 лева)
15. сума за плащане
16. само ако се доставя ново превозно средство в страна от ЕС, обстоятелствата, които определят това превозно средство като ново

Ако някой търси реквизит от рода на подпис или печат, да не се учудва, че няма да намери – нито подписите, нито печатите, нито имена на съставител или получател са задължителни за фактурата от няколко години вече.

Образци на фактура

Фактура издадена от (физическо (самоосигуряващо се, ЕТ) или юридическо) лице, което не е регистрирано по ДДС

Фактура с 20% данъчна ставка (най-често срещаната) издадена от (физическо (самоосигуряващо се, ЕТ) или юридическо) лице, което е регистрирано по ДДС

Фактура издадена от регистрирано по ДДС лице за доставки на услуги в чужбина

По така разположения начин на реквизитите, от 1 лист хартия А4 формат могат да се произведат 2 фактури (с мисъл за опазването на природата, разпечатвайте фактурите на хартия само при поискване от капризни данъчни служители или от клиенти с повече претенции)

Locations of visitors to this page
Tyxo.bg counter
Site Meter
Google Analytics Alternative
Clicky

Реклама