Граждански договор със самоосигуряващо се лице (свободна професия)

В настоящото няма информация за това какво е граждански договор, как трябва да се сключва, как не трябва да се сключва и т.н., а само ще се изведат разликите при отчитането на граждански договор със самоосигуряващо се лице и с такова лице, което не се самоосигурява (общия случай).

Първо общия случай – за да се признаят разходите по гражданския договор на съответната организация са необходими:
– изрядно написан граждански договор (виж реквизитите в ЗЗД)
– приемо-предавателен протокол за извършената работа
– документ за извършен банков превод на хонорара или касов ордер
– на лицето, което не е самоосигуряващо се издава служебна бележка за изплатени суми и удържани данъци

При гражданския договор със самоосигуряващо се лице, необходимите документи за признаване разходите са:
– изрядно написан граждански договор (виж реквизитите в ЗЗД)
– приемо-предавателен протокол за извършената работа
– документ за извършен банков превод на хонорара или касов ордер
– декларация в писмена форма от самоосигуряващото се лице, че е в това си качество през съответния период
– фактура от самоосигуряващото се лице

Както се вижда разликата между граждански договор със самоосигуряващо се лице и общия случай е, че първо самоосигуряващото се лице трябва да декларира в свободен текст и писмена форма, че е самоосигуряващо се. Смисълът на това нещо е, че работодателят трябва да има документ, който да оправдае защо не е удържал данък върху дохода и осигуровки на лицето. Самоосигуряващото се лице трябва да предостави фактура за извършената изработка/услуга. На практика гражданския договор със самоосигуряващо се лице и друга организация е все едно договор между 2 фирми, които имат ЕИК, които могат да имат и ДДС регистрация.

Примери за облагането с осигуровки и ДОД при граждански договор на стойност 1000 лева през 2012 г. в България

Пример 1 – граждански договор с лице родено след 1959 г., което е насилено от държавата да участва в схемата ДЗПО, и което не се самоосигурява и няма други доходи през месеца – това е общия случай, при който работодателя трябва да удържи осигуровки и ДОД от хонорара на наетия, както и да внесе допълнителни осигуровки за сметка на работодателя. При хонорар за 1000 лева:
– Хонорар = 1000 лева
– Нормативно признати разходи 25% = 250 лева
– Осигурителен доход = 750 лева
– Осигуровка за пенсия за сметка на наетото лице – 5,7% от 750 лева = 42,75 лева
ДЗПО за сметка на наетото лице – 2,2% от 750 лева = 16,50 лева
– Здравно осигуряване за сметка на наетото лице – 3,2% от 750 лева = 24 лева
– Общо осигуровки за сметка на наетото лице – 11,1% от 750 лева = 83,25 лева
– Облагаем доход = 750 – 83,25 лева = 666,75 лева
– Данък върху дохода – 10% от 666,75 лева = 66,68 лева
– Сума за получаване от наетото лице = 1000 лева – 83,25 – 66,68 = 850,07 лева

– Осигуровки за пенсия за сметка на работодател – 7,1% от 750 лева = 53,25 лева
ДЗПО за сметка на работодател – 2,8% от 750 лева = 21 лева
– Здравно осигуряване за сметка на работодател – 4,8% от 750 лева = 36 лева

Общо разходи за работодателя по договора = 1000 лева + 110,25 осигуровки = 1110,25 лева
Работодателя е длъжен да издаде служебна бележка на наетото лице, което не се самоосигурява

Пример 2 – граждански договор с лице родено след 1959 г., което е насилено от държавата да участва в схемата ДЗПО, и което се самоосигурява
– Хонорар = 1000 лева
– Сума по фактура = 1000 лева
– Сума за получаване от самоосигуряващото се лице = 1000 лева
Общо разходи за работодателя по договора = 1000 лева
Самоосигуряващото се лице носи отговорност само да си внесе дължимия данък върху дохода и осигуровки (виж повече за данъците при самоосигуряващите се лица). Ангажимента на работодателя свършва с изплащането на сумата по фактурата, като до 30 април на следващата година всички хонорари изплатени по граждански договори трябва да се декларират

Виж още:
Регистрация на самоосигуряващо се лице (свободна професия)
Осигуровки и други данъци на самоосигуряващо се лице (свободна професия)

Locations of visitors to this page
Tyxo.bg counter
Site Meter
Google Analytics Alternative
Clicky

Реклама

77 коментара to “Граждански договор със самоосигуряващо се лице (свободна професия)”

 1. Нели Стефанова Says:

  Здравейте,
  Самоосигуряваща съм, занимавам се с изработката на бижута като хоби, но в последствие реших и да ги продавам. Имам предложение за граждански договор от фирма. И възниква следният въпрос: искам да се регистрирам в агенцията по вписванията като упражняващ свободна професия и като такъв мога ли да сключвам граждански договор?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, да, напълно в реда на нещата е свободните професии да имат граждански договори

 2. Иванов И. Says:

  Здравейте, самоосигурявал съм се преди 10 години – през 2005г. само за два месеца, за които съм внесъл дължимите осигурителни вноски в съответният размер за минималното брутно трудово възнаграждение или осиг.доход за 2005г по банков път, имам и заверена от директора на НОИ осигурителна книжка, осигурителен номер, ЕГН, но нямам Булстат ?.
  Сега съм в процес на пенсиониране и за тези два месеца НАП и НОИ не ми приемат началото и края на самоосигуряването /за тези два месеца/, защото съм нямал Булстат / и аз не зная защо/, който не е посочен в компютрите им. Това се явява за тях / НОИ и НАП/ непреодолима пречка за регистрация на тези два месеца и поставят под въпрос целият ми стаж от 41 години, като НОИ дори „заплашват“ да ми определят минимален размер на пенсия вместо реалната такава ! Тези два месеца не могат, нито да се заличат за моя сметка, тъй като имам 3 години стаж в повече от изискуемият се за пенсиониране. Не мога да разбера, защо трябва да се чувствам виновен, като съм бил коректен с вноските, а книжката ми е заверена от директора на НОИ, но без Булстат / така е и в компютърните системите на НОИ и НАП/, в осигурителната книжка дори няма предвидена свободна графа за Булстат през 2005г. ? Помогнете ми, ако съм се изразил правилно и ясно, какво може да се направи за да ми се завери книжката за тези два месеца, да ми се признаят за трудов стаж и да ми се даде „зелена улица“ за определяне на реалната ми пенсия ?

 3. Пенка Says:

  Здравейте,
  имам следния казус, Самоосигуряващо се лице на 420 лв, избрало да не получава доход във фирмата, в която се осигурява, извършва услуги по граждански договор за 300лв. Въпросът ми е на каква сума се дължи данък и трябва ли да внасям осигуровки за парите по ГД след като става отрицателно число? Благодаря предварително.

 4. Todorova Says:

  Продължавам защото се публикува без да съм привършила…проблеми с интернет.
  Така, идеята е че те лне искат да бъдат служители с определения работно време а сами да си определят работния ден и да за работят на др.места. Т. Е ако сключим някакъв такъв договор за услуги или граждански ще сме уязвими ли пред инспекция по труда ИТ и др инстанции? Какви ще са задълженията на фирмата по отношение на осигуряването?
  Благодаря предварително за помощта

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ако има елементи на трудов договор в задълженията, то може да има проблеми пред данъчни и инспекцията. Такива неща като „да изработят 100 часа на месец“ са недопустими да се споменават в писмена форма. Също така всякакви писмени договорки за работно време автоматично за данъчни цели ще има основание да се говори за прикрит трудов договор

 5. Todorova Says:

  Здравейте
  Поздравления за полезния блог. Дали може да ми дадете съвет за следното?
  С мои приятелки решихме да направим козметично студио , аз съм мол на фирмата (самоосигурявам се) , но не искаме те да бъдат „служители“ да се занимаваме с ТМ, др . Кръвопийци

  Какви са вариантите?
  Ако се регистрират като свободна професия и сключим (граждански или друг вид) догговпр /спорозумение за козметично фризьорски услуги без нормирано работно време само да имат количествени изражение-напр 100часа на месец да изработят или да вземат 100клиента на месец или нещо такова за определена сума-напр от 430лв /месец. Целта е те да си бъдат свибодни, да се самоосигуряват и да не бъдат служители. Само си определят часовете и дните в който да работят а аз да им предоставям мя

 6. Мария Иванова Says:

  Здравейте,
  Предварително ви благодаря за отделеното време.
  Имам следния въпрос – Лице сключва четири месечен граждански договор (май, юни, юли и август-2015 г.) за 250 лв. Сумата по ГД е изплатена на 06 август 2015 г.
  Кога и как се подава декларация 1, за всички месеци поотделно като бъде разпределена сумата, или само за месец август? Аналогично и за декларация 6 и какъв всъщност ще бъде пероиода по нея?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, правилното е да си се разпределят за всеки месец, но практиката е за такива малки суми всичко да се сложи в последния месец, когато се плаща действително

 7. Боян Says:

  Искам да се регистрирам като самоосигуряващ се, но доходите ми са не по граждански договори, а по договори за авторски възнаграждания за преводи на художествена литература. Доколкото знам, по тях се дължат само здравни осигуровки. Въпросът ми е – как се съвместява това с внасянето на осигуровки за пенсия, общо заболяване и т.н върху деклариран месечен доход?

 8. Траянова Says:

  Здравейте, имам магазин и двама продавачи. В момента на единия му предстои операция и продължително лечение 1-2 месеца, /без точен край/. Търся вариант за временна заетост без да назначавам на трудов договор.
  1.Мога ли за този период да работя със самоосигуряващо се лице?
  2. Мога ли да „взема под наем“ осигурено по трудов договор лице от друга фирма и да платя договорената сума като услуга по фактура?
  3. Мога ли да назнача лице на граждански договор /пр.. студент, пенсионер?
  Проблемът се явява и по време на отпуските и винаги когато някой се разболее.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, може да се назначи някой на трудов договор със срок на изпитание 6 месеца.
   Или за да е по-почтено да е договор по заместване, за да си знае и работника, че става дума за временна заетост.
   Самоосигуряващите се лица не може да се наемат по такъв начин. Това би било прикрито трудово правоотношение, което се санкционира.
   И варианта „под наем“ е много сложен за реализация.
   Граждански договор с продавач е невъзможно (тоест при проверка от НАП задължително ще има много голяма глоба)

 9. Stefan Yordanov Says:

  Здравейте г-н Тодоров
  Имам малко магазинче на което съм собственик и съм ЕТ и съм на патент. Въпроса ми е мога ли да „наема“ (разбрах от другите коментари, че термина не е съвсем коректен) самоосигуряващо се лице(свободна професия) като продавач в моя магазин(вместо лице на трудов договор като продавач-консултант) с идеята той сам да се осигурява(евентуално аз да му плащам осигуровките) като по този начин си намаля разходите за осигуровки( за продавач-консултант прага е 460лв, а така е 420лв), спестя си работата по писане на ведомости, трудова медицина, инспекция по труда и т.н. Освен това в най-добрия случай дори мога да използвам и ако лицето е пенсионер и да се осигурява само здравно. Мисля, че принципно е възможно, но как да го направя така, че неговите услуги да са за неограничен срок(ако се налага ще пиша граждански договори месец за месец).

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, не може да се наема по такъв начин самоосигуряващо се лице. Свободните професии и въобще работещите по граждански договор не могат да се ограничават от работно място, работно време и други подобяващи на трудов договор

  • Илияна Вутова-Ковачева Says:

   Уважаеми г-н Тодоров,
   Синът ми завършва магистратура по корейска граматика и литература в Южна Корея /в студентско градче, близо до Сеул/и същевременно работи към една фирма, но иска да се регистрира като самоосигуряващо се лице в България, за да си внася за пенсия. Там той се осигурява здравно.
   От вашата страница, в която най-подробно описвате всички необходими стъпки за регистрация на самоосигуряващо се лице, става ясно, че е необходимо заинтересованият да отиде в Агенцията по вписванията с личната си карта. Моят първи въпрос е може ли да издаде пълномощно на мен и аз да подам заявлението за регистрация и декларацията, и други необходими документи, които се изискват за регистрирането. Вторият въпрос се отнася до оригинална диплома, която трябва да се представи, но неговата за завършен висше образование е в института, в който сега се обучава. Дали би могло само с копие да се удостовери? Третият въпрос е за личната карта, която е изтекла и той се легитимира с международен паспорт. Необходимо ли е да се издаде нова чрез посолството?

 10. Мариана Стоева Says:

  Здравейте, г-н Тодоров!
  При сключване на граждански договор със самоосигуряващо се лице, кога се представя декларация удостоверяваща статута на самоосигуряващото се лице, при сключване на договора или само когато има плащания по него?

 11. Alex Says:

  Здравейте отново,

  Понеже искам да продавам и авторски текстове, тогава договорът за преотстъпване на авторското право на текстовете замества ли гражданският договор в списъка от необходими документи, който сте публикувал?

 12. Катя Табакова Says:

  Здравейте, бих искала да ви попитам:

  Предлагат ми граждански договор, като преподавател в курс за по 2-3 часа дневно без събота и неделя. Аз работя по трудов договор на МРЗ и съм осигурена.
  1.Трябва ли да ме осигуряват и по гражданският договор?
  2.Какви осигуровки дължим аз и възложителя на гражданския договор?
  3.Има ли вариант, в който да не се налага да ме осигуряват или да ме наемат по друг начин за тази преподавателска дейност?
  4. Какво следва да имам като задължение, ако ме наемат по гражданския, преди и след като приключи срокът му?

  Моля, помогнете ми със съвет за най-оптимален вариант.
  Благодаря

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте,
   1. задължително се дължат осигуровки, щом има и трудов договор
   2. осигуровки се дължат за пенсия и здравни осигуровки
   3. законен вариант няма
   4. ако хонорара е изплатен през последното тримесечие на годината, лицето трябва да си внесе само данъка върху дохода. Иначе за всичко се грижи работодателя и наетото лице няма задължения

   Ако хонорара е много нисък, може и да не си струва, защото получаващите минимална заплата имат право да си приспадат данъци, но ако получат дори 1 стотинка по граждански договор, губят това право. Повече по темата: https://alexanderbtodorov.com/2013/12/22/tax-relief-faulty-lawmakers/

   • Илко Says:

    Много благодаря за точният отговор.
    Имате ли представа процентно колко представляват осигуровките( здравни+за пенсия), защото подозирам , че те ще бъдат приспаднати от хонорара ми.

 13. Hrisi Says:

  Здравейте. Поздрави за сайта, беше ми много полезен.
  Моля за помощ за следния казус: Регистрирана съм като дизайнер – свободна професия и се самоосигурявам. Въз основа на устно възложена поръчка този месец правих рекламни материали за фирма на позната. Нейната счетоводителка каза, че е достатъчно да издам фактура, за да си оправдае тя разходите, и не е нужно да сключваме писмен договор (с вървящите към него протоколи и декларации, които подробно сте описали в статията). Вярно ли е това и имам ли някакво законово задължение да сключвам писмени договори за всяка поръчка и съответно трябва ли да ги представям при попълване на годишната данъчна декларация?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, щом клиента няма проблем, може и да няма договор. В някои случаи клиентите могат да искат и договор, ако е нещо специфично и искат да се застраховат. С годишната данъчна декларация пък изобщо не е необходимо да се представят някакви фактури или договори. Единствено се декларира дохода.

 14. Петя Says:

  Петя Димитрова /София/: Уважаеми господин Тодоров, много ми хареса сайтът Ви, попаднах случайно, докато търсех някакъв термин при един превод. Да не повярва човек, че тук пишат толкова възпитани и добронамерени хора, а Вие им отговаряте веднага, компетентно и с най-добра воля за оказване на помощ. Колко хубаво е това в нашата днешна действителност. Желая Ви успех и занапред! Ако ми се наложи, ще си позволя да ползвам Вашата компетентна помощ.

 15. Мария Костадинова Says:

  Скоро завърших фризьорски курс и фирмата към която го изкарах веднага ми предложи работа. Въпросът ми е: как е по-удачно да работя – на граждански договор или на патентен данък и съответно как трябва да се осигурявам? Условието ми е да не е трудов договор.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, след като няма да е на трудов договор, остава опцията със самоосигуряване като свободна професия и патентен данък. Гражданския договор би се третирал като прикрито трудово правоотношение и ще има глоби при проверка. 2 теми за свободната професия:
   Регистрация на самоосигуряващо се лице (свободна професия) – https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2012/02/22/freelancer-registration/
   Осигуровки и други данъци на самоосигуряващо се лице (свободна професия) – https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2012/04/21/freelancer-taxes/

   • Мария Костадинова Says:

    Благодаря ви за ядния и бърз отговор! Възниква следният въпрос: При патентния данък физическите лица не се облагат с данък върху доходите. Значи ли това, че като самоосигуряващо се лице не трябва да внасям данък общ доход, а само осигуровките? И ако може да разясните как точно се попълва декларацията към НАП след като вече е платен авнсовия патентен данък към общината. Признават ли се някакви разходи и приспадат ли се платените осигуровки?

 16. Jop Says:

  Здравейте,
  Имам следния въпрос: живея извън България в страна членка на ЕС. Съответно се не осигурявам в България, отписана съм от системата.
  От България ми предлагат граждански договор за извършване на определена дейност в рамките на един месец. Съответно за тази дейност ще бъде извършена от мястото, където живея. Но ми се предлага на попълня формуляр, че се само осигурявам в България, а фирмата ще плати съответно здравни осигуровки, пенсия, данък. Но това на практика е противозаконно в Европа понеже ще се окаже, че плащам здравни осигуровки в две страни.
  Моля, посъветвайте ме какъв договор трябва да изисквам.
  Благодаря предварително.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, усилията необходими за доказването на това, че едно лице се осигурява здравно на друго място не си заслужават спестените осигуровки. Проблем доколкото може да възникне такъв ще има по отношение на данъчното облагане. Другата страна ще има претенции да обложи и дохода придобит в България. В този случай, ще трябва да се представи документ от НАП за удържаните данъци и осигуровки в България, а то не би трябвало да се удържат осигуровки, когато лицето се осигурява в друга държава от ЕС. За повече информация най-добре да се направи консултация с НАП и с данъчните в другата страна как да се направят нещата законно, за да няма след това проблеми.
   Ако беше обратния случай, лицето е от България и има договор в друга страна, щеше да е лесно – прави се регистрация на свободна професия и се пуска фактура на фирмата в другата страна. Може би има някакъв аналогичен вариант и в другата страна така да може да се прави. Трябва да се провери за това

   • Jop Says:

    Здравейте,
    Благодаря много за бързия отговор. Имам още няколко допълнителни въпроса:

    Що се отнася до доказването, че се осигурявам здравно, ако избера този вариант, това освобождава ли българската фирма от задължението да внася здравни осигуровки на мое име?
    Задавам този въпрос понеже се притеснявам от последствия, за които не съм информирана. Ако се внесат осигуровки за един месец, системата ще се завърти и съответно ще се очаква да продължа да внасям осигуровки, ще се трупат лихви?!?
    Преди години бях изпаднала в тази ситуация, защото държавата изискваше да си внасяме осигуровки на основа националност, независимост от факта, че живея извън България и съм осигурена. Притеснявам се да не се получи нещо подобно и след година, когато се прибера в България да се окаже, че отново имам задължения, защото някой е внесъл еднократно осигуровки на мое име.

    Друг въпрос, в договорът, който ми се предлага да подпиша е записана сума. Но това не е сумата, която ще ми се изплати, а сумата, в която са включени осигуровките, данъците, etc., Такава ли е практиката в България или трябва да изисквам в договора да се запише сумата, която дефакто ще получа.

    Още веднъж питам, има ли друг вариант на договор, в който просто се посочва дейността, която ще бъде извършена и заплащането, което ще получа за нея? Фирмата винаги може да докаже, че плащането е било извършено с банково извлечение.

    Още веднъж, благодаря предваритено.

    • Alexander Todorov Network Says:

     Когато лицето докаже, че се осигурява в друга държава, българската фирма не е длъжна да удържа осигуровки, не само за здраве, но и за пенсия. Казусът е много специфичен и е най-добре да се уточни с данъчните в двете страни, за да няма проблеми на по-късен етап.
     По втория въпрос ако лицето е свободна професия, ако на договора пише 1000 лева, то фирмата плаща 1000 лева, а лицето само си внася осигуровките и данъка. Трябва да се пусне фактура на фирмата, за да им се признае разхода.

 17. Начинаещ Says:

  Здравейте г-н Тодоров, благодаря отново за полезния сайт!
  Въпроса ми по тая тема е следния – да кажем, че избера да работя като самоосигуряващ се:
  :
  Ако ми се налагат епизодични срещи с клиент, не редовно, а когато му потрябвам на клиента – и на всяка среща имам да вземам някаква малка сумичка пари – да кажем под 50 лева – ще трябва ли освен фактурата да разгиграваме и цялата схема с договора, протокола и декларацията?
  :
  Благодаря Ви много!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, за толкова малки суми няма да е проблем просто да се пуска фактура с описание на услугите. Ако е обаче нещо с по-голяма сложност като например програмиране на уеб страница, за другата фирма може да е проблем за признаване на разходите, ако не представи договор и останалите документи. Най-чисто си е да се спази процедурата (ако не се спази, клиента може да има проблем, не толкова самоосигуряващото се лице)

   • Валентин Стойков Says:

    Ако самоосигуряващото се лице иска да предоставя услуги на физически лица, трябва ли да се регистрира като администратор на лични данни (тъй като трябва да пише на фактурите ЕГН, трите имена и адрес на лицето, което получава услугата)?

    Изобщо това безумие с изискването на лични данни от получателите на услугата (физически лица) може ли да се избегне? Варианта с регистрация на фирма ми е известен – тогава просто се чука касов бон.

    Ами ако физическото лице (получател на услугата) представи фалшиви лични данни? Трябва ли да се изисква от него да покаже лична карта? А ако покаже фалшива лична карта?

    В годишната данъчна декларация има една таблица „Доходи от упражняване на свободна професия“. Какво се пише в колоните „вид дейност“ и „място на извършване на дейността“? Като „вид дейност“ може ли да се напише „услуга“ или има специален списък с думи и фрази, който трябва да се ползва? Мястото на извършване на дейността как трябва да се напише – точен адрес или само име на града? А ако услугата е извършена докато лицето се намира на няколко места (примерно докато е на плажа е написал 10 реда програмен код, след като се е прибрал вкъщи е написал още 10, на пейката в парка още 10 реда и т.н.)?

    Ако лицето, което упражнява свободна професия се намира в България докато извършва някаква услуга, а получателят на услугата е в друга държава, в коя таблица се попълва дохода – в таблицата с доходите от България или в таблицата с доходи от чужбина? Аз си мисля, че се попълва първата (доходите са от източник в България).

    Ако физическо лице, което е регистрирано по ЗДДС на основание чл. 96 и е регистрирано по БУЛСТАТ, получи доходи от Google Ireland Ltd във връзка с Google AdSense, тези доходи къде трябва да се пишат – в таблицата с доходите от упражняване на свободна професия или като „други“ (за което се дължи само 8% здравен рекет и 10% плосък рекет)? Може ли получателят на дохода да избира как да ги осчетоводи или трябва задължително да се пишат като доходи от упражняване на свободна професия? И това доходи от източник в чужбина ли са или не (след като лицето е било в България, когато е получавало тези доходи, си мисля, че това са доходи от източник в България, но не съм сигурен – повечето ги декларират като доход от чужбина)?

    • Валентин Стойков Says:

     Може ли самоосигуряващото се лице да получи доход от физическо лице без да издава фактура (да издаде касов ордер вместо това)? А ако самоосигуряващото се лице е регистрирано и по ЗДДС (чл. 96)?

     На касовия ордер може ли да не се пишат личните данни на получателя на услугата, ако е физическо лице (Име, ЕГН, адрес)?

     Ако плащането е по банков път може ли да не се издава фактура (да не се изискват личните данни на получателя на услугата, ако е физическо лице)?

 18. Suzana Says:

  Здравейте! Дъщеря ми е собственик на ЕООД, към което се водя и аз ( живея и работя временно в Гърция и избрах този начин да се осигурявам). ЕООД-то е действащо, но фиктивно – дъщеря ми чука на касовия апарат, без да има никакви приходи, само и само, за да оправдае заплатите и осигуровките на двете ни, а аз й пращам пари за осигуровките и горе-долу да може да се издържа. Междувременно дъщеря ми не престава да си търси работа, да се явява на интервюта, защото не е от много предприемчивите, пък и времето никак не е за предприемачество, за да развива собствената си фирма. И така, вчера й се обадиха от една фирма, че е одобрена за постоянна работа. Въпросът ми е: след като се осигурява към собствената си фирма, на какъв трудов договор е най-добре да я назначат към другата фирма. Има ли пречка да си работи на редовен трудов договор във фирмата от която й се обадиха и в същото време да не закриваме ЕООД-то, тъй като тогава аз ще „увяхна“. При положение че я назначат на постоянен трудов договор, коя фирма какви осигуровки трябва да внася. Мисля, че варианта на граждански договор не е удачен, тъй като тук не става въпрос за взаимоотношения между самоосигуряващ се и фирма. Какво бихте препоръчал Вие. Благодаря Ви предварително.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, вероятно е самоосигуряващо се лице в ЕООД-то? Ако е така какъвто и да е трудов договор няма да е пречка да се самоосигурява във фирмата. Няма никаква причина да се закрива фирмата. При осигуряването принципът е, че първо се облагат с осигуровки доходите от трудов договор, след това ако от трудов договор дохода е под 2200 лева се облагат с осигуровки доходите като самоосигуряващо се лице, и ако и след тях не са минати 2200 се облагат и доходите от граждански договори (ако има такива)

   • Suzana Says:

    Благодаря Ви много за бързия отговор. Да, самоосигуряващо се лице е в ЕООД-то. За осигуровките разбрах. А по отношение на трудовия стаж, предполагам, че би трябвало да й се зачита 1 год. за 1,25. Вярно ли е предположението ми? Благодаря предварително, желая Ви весели празници!

    • Alexander Todorov Network Says:

     Действително, дупка в закона е това и така осигурителния стаж ако по трудов договор се осигурява на 8 часа (задължително на 8), и се самоосигурява, вместо за 1 месец да има 1 месец стаж, ще има 25% повече стаж (тази система обаче е обречена да бъде сменена, един ден ще се гледа приноса на лицето към системата за определяне на пенсията, а не стажа)
     Весели празници

  • Валентин Стойков Says:

   Какъв е смисълът да плащате за ЕООД след като целта ви е просто да плащате осигуровки? Можете да отидете в Агенцията по вписванията (и после в НАП) и да ви регистрират като самоосигуряващ се. В заявлението за регистрация пишете „осигурител“ – така няма да ви искат излишни документи. После може и да не осигурявате други лица – никой няма да проверява това. След като имате вече регистрация по БУЛСТАТ не ви трябва друга регистрация за да практикувате която и да е свободна професия. А може и просто да си плащате осигуровките (минимума всеки месец).

   Ако искате обаче да плащате повече от минимума – не съм сигурен как може да стане, защото доколкото разбирам закона не може да имате приходи от анонимни клиенти – трябва да се пишат трите имена и ЕГН във фактурата. Може и да има начин, не съм сигурен.

   Вижте въпросът ми от по-горе в сайта.

 19. Irina Says:

  Здравейте,
  Бих искала да попитам следното. На трудов договор съм и съм пенсионно и здравно осигурена от работодателя. Предстой и сключване на договор за застрахователен консултат (договор за свободна професия). Дължат ли се месечно осигуровки или данъци с исключение на приключване на годишния период? Предварително благодаря?

 20. Димитрула Пападаки Says:

  Г-н ТодоГров здравейте.Родена съм 1950г.До1990г.съм работила държавна работа и имам натрупан 16 год трудов стаж.1991г.минах в частния сектор,следанните изяснения по случ разбира се съкращения.Но едва в края на 1994г.започнах да се осигурявам и така ми бе направена ревизия от НОИ за периода до 97г./като самоосигуряваща се в СД.Ревизорката освен,че ме накара да доплатя,защото бил по-голям процента за съдруж.ми каза да отразявам стажа си в трудовата книжка,а имах синя/осигурителна/.Естествено не съм нанасяла нищо в нея и не съм я заверявала всяка година.Ужас!Освен това в дружеството не винаги сме имали възможност да си плащаме осигуровките и имаме прекъсвания в някои месеци.2010г.трядваше да се пенсионирам,но имах годините /60/навършени м.декември,но нямах нужните осигурени години заради дупките.Висшистка съм/ВИИ К.МАРКС.,получих признание на дипломата,но трябваше да платя цялата сума на 4-те год.заради новите изисквания.Въпрос:НЕУСИГУРЕНИТЕ МЕСЕЦИ В НЯКОИ ОТ ГОДИНИТЕ ТРЯБВА ДА ПЛАТЯ ЗА ВСЯКА С РАЗЛИчНИТЕ % или ДА СЕ СЪБЕРАТ И МИ СЕ КАЖЕ ОБщАТА СУМА КОЯТО ДЪЛЖА?А НЕПОПЪЛНЕНАТА СИНЯ КНИЖКА?Благодаря и извинете за прострая ми

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, кодекса за социално осигуряване дава възможност на лицата да си закупят осигурителен стаж за периода, в който са получили висше образование. 1 месец осигурителен стаж струва само осигуровките за пенсия 17,8% върху 420 лева или 74,76 лева месечно. Това е много по-изгоден вариант от плащането на осигуровки за онези години в миналото, когато осигуровките бяха в много по-големи размери

 21. Petia Says:

  Здравейте! Бих искала да попитам дали е удачно ЕООД да открива и поема разходи за регистрация на ЕТ на лица, които ще работят в чужбина чрез ЕООД-то , като съответно след това ЕТ фактурира месечно сумата за услугите на ЕООД?

  Благодаря предварително за Вашия отговор!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, такива разходи няма да се признаят на ЕООД-то за данъчни цели. При регистрация на фирма, разходите се признават на за разход на новорегистрираната фирма (ако регистрацията е успешна). Така ЕТ-та като правят разходи за регистрацията си, тези разходи им се признават на самите ЕТ-та.

 22. Галина Says:

  Здравейте,въпросът ми-може ли самоосигуряващо се лице да наеме друго лице по трудов договор?Благодаря!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, възможно е, но почти никой не прави такова нещо, защото не е изгодно. Ако ще се наемат хора се прави фирма. Разбира се ако е за малко пари, а доходите на самоосигуряващото се лице са много високи, би могло и да е приемлив такъв вариант, но много рядко се прави така

 23. biser Says:

  Здравейте,
  Като собственик на ЕООД съм регистриран като СОЛ на 420лв. Имам два въпроса:
  1. От началото на 2012г имам договор за наем като отдавам мой имот на собственото си ЕООД. Сумата ще бъде изплатена еднократно в края на Декември 2012. Значи и данъкът 10% ще се плати до 10.01.2013 /след приспадане на НПР 10%/. Въпросът ми е дали този доход ще се отрази на самоосигуряването ми и съответно дали ще доведе до увеличаване на прагът от 420 за самоосигуряване през 2013г.
  2. Като собственик съм дал заем на ЕООД си, начислил съм лихва за това и сега искам да си я изплатя. Смятам да направя това с касов ордер. Въпросът ми е аналогичен на предната точка – дали този доход ще се отрази на самоосигуряването ми и съответно дали ще доведе до увеличаване на прагът от 420 за самоосигуряване през 2013г.
  Предварително благодаря за коментара Ви

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте,
   1. дохода от наем не е доход от свободна професия и няма отношение към осигурителния доход на самоосигуряващото се лице. Данъка (след като наемателя е фирма) се удържа при източника и се внася от фирмата.
   2. дохода от лихви също не е доход от свободна професия. Обаче, за да се признаят разходите по лихвите на фирмата трябва да се спазят определени изисквания. Ето статия по въпроса: https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2012/04/12/thin-capitalization-regulations/

 24. titto Says:

  Здравей те,
  Аз съм самоосиг. лице (420 лв. само за инвалидност поради общи заболявания, за старост, и за смърт) – мин. от 28.11.2012г.
  искам да ви попитам:
  имам два трудови договори съответно:
  от 05.2012г. – 660лв. (143.13 лв. одръжки за всичко пенсия, здраве и т.н.) – основен договор
  от. 02.11.2012г. – 141 лв.(30 лв. одръжки за всичко пенсия, здраве и т.н.)
  имам и един консултански договор 0т 02.05.2012г. на стойност 450 лв. – превеждат ми ежемесечно 382.53 лв
  имам един граждански договор 0т 11.10.2012 до 31.12.2012г. на стоиност 3000лв, но с превод на 07.12. 2012 г. – 700лв.

  имам един договор за услуга от 31.10.2012г на с превод 22.11. 2012 г. – 357.12лв.

  Знам че съм закъснял за декларацията но нвзнам колко да внеса при всички тези договори.
  Моля ви за бърз отговор!!!
  благодаря Ви предварително.

  Тихомир Крумов

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, след като самоосигуряващото се лице сключи граждански договор и декларира, че се самоосигурява, работодателя няма право да му удържа нищо.
   Ако хонорара е за 100, работодателя трябва да му даде 100. След това самоосигуряващото се лице е длъжно да си внесе дължимите осигуровки и ДОД:
   https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2012/04/21/freelancer-taxes/
   Тъй като работодателя така и така си удържа осигуровки, че и плаща за своя сметка част от тях, реално бюджета не е ощетен. Не е много правилно, даже изобщо, но ако си се внасят осигурителните вноски върху 420 лева като свободна професия, а от работодателите по граждански договор се вземат сборни бележки за цялата година, а не месец по месец, и ако се декларира доход като самоосигуряващо се лице 0, доходи от извънтрудови правоотношения колкото е, и се впишат удържаните осигуровки и данък, то може и да се разминат глобите. Реално бюджета не е ощетен тъй като ДОД и осигуровките са внесени от работодателя. Ще е добре и да се направи една безплатна консултация с НАП (без да се споменават имена), да се провери те как гледат на такива случаи.

 25. Иванова Says:

  Здравейте. Моля Ви за съвет. На граждански срочен договор съм (за 10 месеца) като ангажираността ми е 2 пъти седмично за по час и половина. За пенсиониране имам 42г. трудов стаж, но не ми достигат годините, на 61г. съм. Искам да се осигурявам, тъй като работодателят не се ангажира. Какво би следвало да предприема, за да съм ок пред закона. Благодаря!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, работещите по граждански договор са осигурени за пенсия и здравно ако дохода им след 25% признати разходи е поне равен на минималната работна заплата – 290 лева. Само ако дохода е по-малко лицето трябва да се самоосигурява здравно.

 26. Panda Says:

  Има ли някакъв начин частно лице да ми плати за поръчка, като аз не се самоосигурявам и да е съвсем законно? Или човека трябва да притежава фирма задължително, за да може да плаща и удържа данъци?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ако е за еднократно плащане, няма никаква полза за другото лице тези средства да се декларират като разход, а за получателя на дохода няма никаква причина да ги декларира като приход. Затова ако нито поръчителя е самоосигуряващо се лице или фирма, нито изпълнителя, тези пари ще си минат съвсем спокойно без никой да разбере за тях

 27. Елена Says:

  Здравейте, практикувам свободна професия и съм самоосигуряващо се лице. Има ли нормативна забрана да работя на повече от един граждански договор ? Предварително ви благодаря за отговора.

 28. Лидия Says:

  Здравейте, интересува ме лице наето на граждански договор за един месец на заплащане по договора 300лв трябва ли да си внесе здравни осигуровки върху тази сума? За совиалните знам ,че не се дължат, защото сумата е под една МРЗ. Питането ми е продиктувано от този текст:
  По силата на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, лицата, които не подлежат на осигуряване по ал. 1, 2 и 3, са длъжни да:
  1. Внасят осигурителни вноски върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО (210 лв.) – до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, и извършват годишно изравняване на осигурителния доход съгласно данните от данъчната декларация;
  2. Подават декларация в срок до края на месеца, следващ месеца на възникване на това обстоятелство, по ред, определен с наредба на министъра на финансите, в която посочват, че ще се осигуряват по реда на т. 1.

  Ще съм благодарна ако ми разясните какво се има предвид в ЗЗО

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ако през месеца лицето има само този граждански договор за под минимална работна заплата след 25% признати разходи, тогава не подлежи на социално осигуряване, а здравно трябва да се осигурява сам върху половината от осигурителния доход на самоосигуряващите се лица (210 лева) или трябва да плати 16,80 лева. Трябва да се внимава, защото обстоятелството, че лицето ще се самоосигурява здравно трябва да се декларира в НАП, иначе може да се стигне до глоба от 500 лева.
   Ето тук има тема за здравното осигуряване в България – https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2012/02/12/bg-health-insurance/

 29. Лидия Says:

  Здравейте, ние сме фирма и наемаме самоосигуряващо ли лице за извъряване на определена услуга. След като услугата бъде изпълнена самоосигуряващото се лице трябва да ни издаде фактура с касова бележка ако има касов апарат , ако няма без. А ние какво трябва да му издаден Разходен касов ордер ли? Ще съм благодарна ако ми разясните в случая какви документи издават двете страни.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, не е много правилно да се използва думата „наема“ при договор със самоосигуряващо се лице, защото отношенията са по-скоро от вида „фирма с фирма“ и нямат нищо общо с например отношение по трудов договор.
   Самоосигуряващите се лица не са длъжни да издават касова бележка към фактурата дори и плащането да е кеш, освен ако не са регистрирани по ДДС.
   В статията е написано всичко, което е нужно при гражданския договор със самоосигуряващо се лице – https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2012/08/04/civil-contract-freelancer/
   Самоосигуряващия се дава декларация, че е самоосигуряващ се към момента, фактура и подписва приемо-предавателен протокол. Фирмата не е нужно нищо да му дава. Трябва да има документ, че са платени парите в крайна сметка по банков път или касово. И фактурата е основния документ, за да се признае разхода.

 30. Вера Стратева Says:

  Здравейте, много ми харесва вашия сайт. Прочетох няколко публикации и коментарите под тях. Допада ми това, че пишещите са с добър тон и се стараят да помогна.
  В момента съм в такова положение – собственик съм на ЕООД, което развива дейност. Там се осигурявам на 420 лв, без ДУК. Предложиха ми работа в друга фирма, със съвсем различна дейност. Ако с втората фирма сключа граждански договор, то каква фактура трябва да им издам? Като физическото лице или от името на собствената ми фирма?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте:
   1. фирмата със сигурност има някакъв управител, който е или назначен по трудов договор или по ДУК. Може да е по ДУК без възнаграждение и чрез самоосигуряващ се собственик, но ДУК със сигурност трябва да има, или трудов договор.
   2. а за гражданския договор, просто няма да се декларира самоосигуряването и работодателя ще си начисли осигуровки и ДОД както на всеки несамоосигуряващ се (общо взето няма причина никое самоосигуряващо се лице да иска да плаща за своя сметка осигуровки, когато може работодателя да покрие по-голямата част от тях). Възможен е и вариант, при който от името на фирмата ще се издаде фактура. Тогава няма да е граждански договор, а между двете фирми и самоосигуряването няма значение.


Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d блогъра харесват това: