Регистрация на самоосигуряващо се лице (свободна професия)

Динамиката на пазара на труда, а и перспективите пред този пазар предполагат, че самоосигуряващите се лица ще бъдат масово явление в близко бъдеще. Как човек може да се регистрира като самоосигуряващ се и да практикува свободна професия?

1. Отива в агенцията по вписванията, за да се регистрира в регистъра БУЛСТАТ и да получи уникален код (кода ще му е ЕГН-то). Необходими документи за регистрация в регистър БУЛСТАТ:
– оригинал и копие от дипломи или сертификати за професионален курс
– лична карта
– документ за внесена такса за регистрация 15 лева (може да се внесе на място)
заявление за регистрация 2 броя

2. След това отива в съответващия на адреса по лична карта офис на НАП, за да декларира, че започва да се осигурява като свободна професия. Необходими документи:
– документ за регистрация в регистър БУЛСТАТ
– лична карта
декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице

3. Ако няма осигурителна книжка, да отиде до най-близкото поделение на НОИ, за да му издадат (става много бързо, а книжката е 2,50 лева). Нужни документи:
– документ за регистрация в регистър БУЛСТАТ
– лична карта
– потвърждение от НАП за регистрация като самоосигуряващо се лице

И готово, може да се практикува вече свободната професия, каквато и да е тя, както и всякакви други дейности незабранени от закона.

Няма нищо страшно, не е като по филмите.

Екстри:
– по желание самоосигуряващото се лице може да си открие банкова сметка, в която и да е банка
– по желание самоосигуряващото се лице може да си поръча печат (за украса на фактурите, които издава)
– по желание самоосигуряващото се лице може да си поръча електронен подпис

Промяна на данни:
При промяна на лични данни на лицето (име, постоянен адрес) в 7 дневен срок трябва да се заявят за вписване в Агенцията по вписванията

Самоосигуряване:
1. при регистрацията си в НАП лицето избира дали ще се осигурява само за пенсия и здравно, или ще се осигурява и за майчинство и общо заболяване
2. ако се осигурява само за пенсия и здравно, вноските са 17,8% за пенсия (включително 5% за ДЗПО ако е роден след 1959 г.) и 8% за здравно върху минимум 420 лева осигурителен доход
3. ако се осигурява и за майчинство и общо заболяване, дължат се и допълнително 3,5% върху минимум 420 лева.
4. осигуровките трябва да се внесат по банков път (от 2013 г.) до 25-то число месеца следващ месеца, за който се отнасят, по съответните кодове и банкови сметки на НАП

Декларации:
Декларация 1 – подава се до 25-то число на месеца следващ месеца, за който се отнасят данните.
Из НАРЕДБА № Н-8:
Чл. 4 (1) Самоосигуряващите се лица по свое желание могат да подадат еднократно декларация образец № 1 за всяка календарна година в случай, че са избрали да се осигуряват само във фонд „Пенсии“ за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт. При попълване на декларацията в т. „12. Вид осигурен“ се вписва код 22.
(2) Декларацията по ал. 1 се подава до 25 февруари за всяка календарна година с данните за януари, в случай че осигуряването продължава от предходната година или е възникнало от първи януари.
(4) При започване или възобновяване на трудова дейност декларация образец № 1 се подава до 25-о число на месеца, следващ първия пълен календарен месец в осигуряване.
(6) Самоосигуряващите се лица, избрали да внасят вноски само във фонд „Пенсии“, осигурени и по трудов договор на максималния месечен размер на осигурителния доход, отговарящи на условията по чл. 9, ал. 8 КСО, могат да подадат еднократно декларация образец № 1. При попълване на декларацията в т. „12. Вид осигурен“ се вписва код 23. Дните, зачетени за осигурителен стаж, се попълват в поле 16.4 „Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж“.
(7) Не се подава декларация за корекция на данни, подадени от самоосигуряващите се лица по реда на ал. 1 и 6.
(8) При промяна на осигурителния доход по трудовото правоотношение лицата по ал. 6 подават декларация образец № 1 с код за корекция до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните.
(9) При прекъсване или при прекратяване на трудовата дейност декларация образец № 1 за лицата по ал. 1 и 6 се подава с код „Корекция“ и данни за последния месец, през който лицето е подлежало на осигуряване – в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните.

Декларация 6 – подава се до 30 април на следващата година за осигуровките за пенсия и здравно осигуряване.
Декларациите могат да се подадат в съответния териториален офис на НАП, или по интернет с електронен подпис след ползването на софтуера на НАП или платен такъв. Към тях трябва да има и протокол в 2 екземпляра по образец за данните на самоосигуряващото се лице, броя подавани декларации и периода, да който се отнасят.
Декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО – подава се до края на месеца следващ тримесечието за дължимия авансов данък върху дохода. Не се подава за последното тримесечие на годината. Данъка се уточнява с годишната данъчна декларация

Виж още:
Осигуровки и други данъци на самоосигуряващо се лице (свободна професия)
Граждански договор със самоосигуряващо се лице (свободна професия)

Реклама

850 коментара to “Регистрация на самоосигуряващо се лице (свободна професия)”

 1. Alex Says:

  Здравейте,
  Нямам шанс да направя пълен стаж за пенсия и се надявам да се пенсионирам по правилото за поне 15 години действителен стаж като се регистрирам на свободна професия и започна да се самоосигурявам. До пенсия имам над 20 години. В този случай, по-дългият осигурителен стаж (например ако се самосигурявам 20+ години вместо 15) и по-високият осигурителен доход (например ако се осигурявам на 3000лв вместо на минимума), ще доведат ли до по-висока пенсия? Може ли човек с 15 години стаж да вземе що годе добра пенсия, ако през тези 15 години се е осигурявал на висок доход?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, при формула години стаж * 1,30 / 100 * индивидуален коефициент * средния осигурителен доход.
   Ако средния осигурителен доход е 1500 лева, а лицето има 2 пъти по-голям от средния коефициент (осигурява се на 3000 лева), то
   пенсията при 15 години стаж би била
   15 *1,3 /100 * 2 * 1500 или = 585 лева
   Това ако не пипат формулата разбира се.
   Ако само 15 години се работи на средни доходи, то изчислената пенсия ще е 2 пъти по-малка или 292.50
   Тъй като минималната пенсия е по-висока може да се констатира, че само с толкова малко стаж средния човек няма смисъл да се осигурява на нещо повече от минимума (ако не променят формулата обаче, ако се промени както трябва може и насила да му дойде мотивацията и да му трябва осигуряване на по-високи доходи)

   • Alex Says:

    Благодаря за отговора. Минималната пенсия за 15 години стаж след 1-ви Юли ще стане 445лв (85% от 523лв) и наистина излиза, че няма смисъл човек да се осигурява на повече от минимума.

    • Alex Says:

     Здравейте отново. Искам да попитам още нещо. Какво имате в предвид с „ако се промени както трябва“ – да премахнат правилото минималната пенсия при 15 години стаж да е 85% от минималната пенсия при пълен стаж и в този случай пенсията за 15 години стаж да стане още по-малка?

     • Alexander Todorov Network Says:

      Има се предвид, че формулата на НОИ за изчисляване на пенсията е концептуално грешна. Думата стаж трябва да изчезне и да се гледа осигурителния принос на лицето. В сегашната формула е възможно да работиш повече, а да получаваш по-малко. Възможно е и тарикатски да добиеш права, които никога не си заработвал

      • Alex Says:

       Да, така ще е най-добре – да има някаква минимална възраст за пенсиониране (например 65), но да не се гледа стажа и всеки сам да си внася в индивидуална партида през годините, като в доброволните пенсионни фондове. Може и да стане това, но няма да е в близките 10 години, предполагам.

 2. Николета Says:

  Здравейте, работя като детегледачка на деца в предучилищна възраст. Възможно ли е да извършвам тази дейност в подходящо, обособено пространство в дома си и какъв вид договори е най-подходящо да сключвам с родителите?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, за тази дейност трябва да се провери дали няма да има нужда от някакви специални изисквания и като образователен ценз, и като условия за мястото, където ще се отглеждат

 3. Диана Иванова Says:

  Здравейте, страхотна информация предоставяте!
  ЧНГ и успешна 2023!
  Може ли все още да се задават въпроси тук, тъй като не виждам от последните 1-2 години?

  Позрави
  Диана

 4. Radost Says:

  Здравейте, мога ли да си запазя регистрацията като упражняваща свободна професия в България, ако живея в друга държава-члена на ЕС и там имам трудови правоотношения като основен доход и осигуровки, които се плащат от работодателя в другата държава, но в България имам допълнителна дейност като свободна професия, от която получавам 2 или 3 пъти годишно хонорар?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, може да се запази регистрацията. Със декларация в НАП се започва и спира осигуряването. Може да се прави всеки месец ако е необходимо. Регистрацията на свободна професия си стои

 5. Деян Says:

  Здравейте г-н Тодоров! В много от Вашите отговори казвате, че може да се извърши регистрация за каква да е дейност, а впоследствие да се извършва всичко без търговия. Но как се процедира в случай, че от дейностите, които се упражняват, една попада в обхвата на патентна дейност, а друга не? За пример, регистриран съм като проектант, но желая да извършвам и фотографски услуги. Изключвам варианта във фактурата да записвам просто услуги, защото някои клиенти ЮЛ ще искат по-точно описание на това, което са заплатили. От НАП ще приемат ли да си заплащам Данък върху всички доходи, или ще се получава една смесица от едновременно патентен данък за едните услуги и Данък върху доходите за други?

 6. Деян Says:

  Здравейте,

  Страхотен блог! Възможна ли е регистрация като свободна професия, ако съм завършил само семестриално? Ако не, възможна ли е регистрация като свободна професия IT специалист само с копие (оригинала е изгубен) от диплома за средно образование от езикова гимназия?

  Благодаря предварително!

 7. Георги Says:

  Здравейте, благодаря за подробната информация! Регистриран съм като самоосигуряващо се лице, но не като свободна професия, имам ли право да работя като фрийленсър дизайнер ако си плащам осигуровките спрямо банковите преводи, както и дали може висчките наведнъж в края на годината, вместо всеки месец?

  За издаване на фактура, разбрах че трябва да имам ЕИК по Булстат, това значи ли че не е задължително да се регистрирам като свободна професия за да издавам фактури?

  Поздрави,
  Георги

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, да, ще е нужна регистрацията по Булстат. Също така ако клиентите са от ЕС е задължително да се направи и ДДС регистрация преди да се почне да се фактурира към тях

 8. Мария Says:

  Здравейте! Ако аз съм застрахователен агент и моят доход е по-малък от минимален, трябва ли да платя всички осигуровки? Или трябва да ги платя само кога доход е по-голям от 560 лева? Благодаря предварително!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, минималния осигурителен доход за свободните професии е 560 лева, независимо дали дохода е по-малък

 9. lllion@abv.bg Says:

  Здравейте, използвам темата, за да попитам:

  Подадена ОКД5 като съдружник за започване осигуряване и след месец за спиране, но с булстат на СОЛ вместо булстат на фирмата т.е. трябва да се коригира подадения булстат. Може ли да се коригират онлайн или трябва да се поиска с писмена молба. Благодаря предварително!

 10. Елена Says:

  Здравейте! Страхотен и много полезен блог!
  Искам да попитам за свободната професия, когато става въпрос за лице от трета държава. Как може да се регистрира като такъв? Трябва ли първо да има работна виза за дългосрочно пребиваване или може регистрацията за самостоятелна професия да послужи като правна причина за искане на визата? И какви документи са необходими в този случай, тъй като лична карта се издава след получаването на разрешение за пребиваване?
  Много благодаря предварително!

 11. Валентина Says:

  Здравейте! Доколкото разбрах трябва да представя копие от диплома за съотв. професия. Проблемът е там, че по професия съм инженер, а искам да се регистрирам като фрийлансър в арт сферата. Изработвам разнообразни неща-фигурки от глина, брошки, картини, гоблени…, но нямам диплома в тези области. Моля дайте ми съвет какво се прави в такъв случай!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, прави се регистрацията с инженерната диплома, а след това може да се върши всякаква работа без търговия

 12. koleva Says:

  Здравейте,

  бих искала да попитам дали е възможно едновременно да си на трудов договор някъде и да се регистрираш като самоосигуряващо се лице?
  Предварително благодаря за Вашия отговор!

 13. Любка Says:

  Здравейте адв. Тодоров, дъщеря ми е преводач с английски език. Работи на трудов договор с агенция за преводи, където я осигуряват съгласно закона. За дейността й обаче с други клиенти и агенции е необходимо да издава фактури. Бих искала да знам дали аз мога да се регистрирам по Булстат като свободна професия и като пенсионер, а преводите да извършва тя, като аз издавам фактурите съответно от моята булстат регистрация. Искам да поясня, че имам диплома за Българска филология и също се занимавам с извършването на редакции и корекции. Законово дали това би било правилно? Бих искала Булстат регистрацията да е на мое име като пенсионер, защото нея вече я осигуряват и не е необходимо да плаща двойни осигуровки – и по трудов договор и по Булстат регистрацията.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, стига да може да се извършва дейността, за която се получават парите, едва ли ще е проблем

 14. askywalker Says:

  Здравейте, каква професия трябва да се избере ако изкарвам пари от афилейт програми в интернет? Чувал съм, че такава професия не съществува като опция тук. Някои хора ми казаха да се регистрирам като друга професия, но наистина ли е възможно това? Също така колко е данъка на такава професия? Благодаря!

 15. Христо Says:

  Здравейте, под каква професия трябва да се регистрирам ако изкарвам пари от интернет, като афилейт. Казвали са ми, че няма такава професия. Отделно колко данък се плаща на спечелените суми. Благодаря!

 16. Vesela Says:

  Здравейте, благодаря за морето от информация, която предоставяте. Моят случай е такъв – управител съм на ЕООД и се осигурявам по реда на закона. Искам да се регистрирам и като физическо лице за да не смесвам двете дейности- с цел изготвяне на индивидуални хранителни режими срещу заплащане. Предстои ми да завърша курс с подобна тематика. Мога ли да извършвам тази дейност като лице на свободна професия? По какъв начин са свързани или не са осигуровките, които дължа и за двете дейности. Благодаря предварително за отговора

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, едно лице може да се самоосигурява само на едно основание – в случая след като лицето ще бъде свободна професия, ще се самоосигурява по този начин, не е необходимо да се плащат осигуровки и като управител на фирмата, освен ако няма уговорено възнаграждение.

 17. Кирил Says:

  Благодарение на информацията от сайта, работя на свободна практика от 2014г. 🙂
  Сега обаче имам едно питане, на което счетоводителката не може да ми даде отговор.
  Както казах, от 2014г. работя на свободна професия като фотограф.
  Работата е там, че искам да си направя нещо като студио или по-скоро офис ! По документи съм регистриран в едно населено място (адреса ми по лична карта), съответно там си плащам и задълженията. Дейността обаче, я извършвам в друг град, където искам да си направя и офиса. Би ли могло да стане или ще е необходимо да се прави фирма.

 18. Наталия Says:

  Здравейте. И честит празник.
  Регистрирана съм като свободна професия – финансов консултант. Сключих договор с фирма за предоставяне на консултански услуги по електронен път(интернет), на която седалището е в Англия. Фирмата не е регистрирана по ДДС. Ще издавам фактури за предоставяните от мен услуги и получените хонорари. В случая мястото на изпълнение е България, т.е., аз не съм длъжна да се регистрирам по ДДС по чл.97а, във връзка с чл.21 ал. 2), освен ако годишните ми приходи не достигнат 50 000лв.и съм длъжна да се регистрирам по ДДС по общият ред – чл.96. Аз се разпознавам в чл.21, ал.1). След много четене на закона по ДДС стигнах до този извод.
  Питам Ви, за да съм сто процента сигурна.
  Правилно ли съм разбрала?
  Благодаря Ви за отделеното време. 🙂

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, така изглежда. В случай, че се направи пълноценната ДДС регистрация, ако се издават фактури на фирма в Англия, която няма ДДС регистрация, тогава трябва да й се начислява 20% българско ДДС.
   Също така трябва да се провери дали няма някакви задължения за този начин на работа по британското законодателство

 19. Петя Says:

  След като започнах като застрахователен агент по граждански договор , какви са санкциите ,ако не се регистрирам в регистъра БУЛСТАТ

 20. kareezartlinecom Says:

  Здравейте! Аз съм самоосигуряващо се лице от октомври 2016 г. Като отидох в НОИ, ми казаха, че вече не издават осигурителни книжки. Казаха ми да си проверя в интернет как да си отчитам дейността и това беше. Някой може ли да ми обясни как точно стоят нещата, ако нямаме книжки? Благодаря

 21. kareezartlinecom Says:

  Мога ли да помоля за обяснение във връзка с това, че в НОИ ми казаха, че вече не издават осигурителни книжки. Аз съм самоосигуряващо се лице от октомври миналата година и ми казаха, че нямам право на книжка. Къде да отчитам сега дейността си годишно? Имате ли представа?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, всеки месец самоосигуряващото се лице подава декларация 1 в НАП, на тримесечие декларация по чл. 55, а веднъж годишно декларация 6 и данъчна декларация. По този начин се отчитат приходите и дължимите данъци

 22. Димо Says:

  Здравейте г-н Тодоров,
  Честита Нова Година и поздравления за прекрасния блог!
  Ще съм Ви много благодарен, ако внесете някои ясноти по моя казус, който е следния:
  В момента работя във фирма за подбор на персонал, като Професионален консултант/ Консултант човешки ресурси, но собственика, който е чужденец иска да прекрати дейността на фирмата. Собственика има друга фирма за подбор на персонал в неговата родна страна, членка на ЕС, и желае след като прекрати дейността на Българската фирма да продължим сътрудничество с него, като за целта аз трябва да се регистрирам като лице упражняващо свободна професия. Ще трябва да се регистрирам и по ДДС, тъй като предлагам услуги на фирма от държава в ЕС. От информацията до тук ми става ясно, че не мога да се регистрирам като Лице упражняващо свободна професия без да имам диплома или удостоверение за консултант по нещо…Имам Диплома за Психолог и от тук въпросите:
  1: мога ли да се регистрирам като лице на свободна професия Психолог ( по кой код на КИД, нищо не намирам в класификацията?) и да упражнявам консултантски услуги впоследствие като такъв?
  2: нужно ли е да се сключи договор за сътрудничество между негвата фирма и мен и този договор да го представям в НАП?
  3: въобще мога ли да се регистрирам по ДДС и да издавам фактура като психолог на фирма в чужбина?
  4: трябва ли да да подавам Vies декларация, предвид факта, че фирмата му в чужбина е регистрирана по ДДС?

  Благодаря Ви предварително!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, в агенция по вписванията ще могат да помогнат за самата регистрация на свободната професия. Имат набор от професии, които е различен от кодовете по трудови договори.
   В НАП няма нужда да се предоставя нищо, освен да се подаде декларация за започване на дейност. Регистрация по ДДС ще е задължителна ако ще се издава фактури на фирма от ЕС.
   VIES декларация се подава ежемесечно заедно с ДДС декларацията

   • Димо Says:

    Здравейте и благодаря за отговорите. Фактурата с начислено ДДС ли трябва да е при издаването и към чуждестранната фирма? Аз извършвам услугите от България, по интернет.

  • Еле Says:

   Здравейте, въпросът ми е следния – желая да преподавам уроци по английски деца на малки деца, без издаване на сертификати а само за подобряване на нивото. Притежавам сертификат за владеене на английски език. Предполагам че трябва да регистрирам фирма с предмет на дейност даващ ми тази възможност. Не мие ясно какво следва след това. Нужни ли са някакви лицензи или разрешителни от някакви институции ? Благодаря !

   • Alexander Todorov Network Says:

    Здравейте, не би трябвало да има нужда от разрешително за даване на частни уроци. За всеки случай може да се провери и в МОН

 23. Ivelina Says:

  Здравейте,
  Благодаря за труда, който влагате и изчерпателната информация!
  Имам следния казус:
  Съдружник съм в ООД, единствен управител без възнаграждение за личен труд. Подадала съм ОКД5 за регистрация, като СОЛ по ЕГН и булстат-а на дружеството. Нямам осигуряване на друго основание – труд. договор и тн.
  Сега ми се налага да извършвам и друг вид дейност, консултантска, която няма нищо общо с дейността на ООД-то. Това, което счетоводител ме посъветва е да се регистрирам, като упражняващ свободна професия. Направих регистрацията в БУЛСТАТ, но преди да подам ОКД5 за тази дейност, имам следните въпроси:
  1. Мога ли да се осигурявам на 2 основания, все пак и в 2та случая ще съм СОЛ?
  2. Ако да – има ли някаква особеност при подаване на ОКД5 за 2то основание?
  3. Ако да – 2 броя декларации обр. 1 ли да подавам и съответно да плащам двойно осиг. и здравните вноски: един път върху 460, като управител и един път върху 460, като упражняващ свободна професия?
  4. Съответно 2 броя декларации обр. 6 ли да подавам в края на годината?
  Благодаря!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, няма никакъв проблем консултантската дейност да се извърши от фирмата (дори и да няма нищо общо с основната й дейност). Това е най-лесния вариант да се избегнат други процедури по регистрация на
   свободна професия, спиране на осигуряване през фирмата, почване през свободната професия и т.н. Не е възможно едно лице да се самоосигурява на различни основания

   • Цветелина Борисова Бонева Says:

    Здравейте.Интересувам се от счетоводство но новооткрит фризьорски салон с патент.Имате ли такава практика и ако да може ли информация?

    • Alexander Todorov Network Says:

     Здравейте, на патент може да бъдат свободни професии, които не са регистрирани по ЗДДС, и които нямат оборот 50 хиляди. Заплаща се фиксирана годишна такса, независимо от реализирания оборот (освен ако не се достигне оборот от 50 хиляди)

     • Цветелина Борисова Бонева Says:

      Ежемесечно се подава декларация 1 и се плащат осигуровки.А изготвя ли се годишен отчет,данъчна декларация и плаща ли се данък по ЗДФЛ?

      • Alexander Todorov Network Says:

       Годишен отчет няма, това не е търговско дружество и всякаква търговия е забранена на свободната професия. Данъчна декларация се подава, напълно е възможно това лице да има и други доходи, които да подлежат на облагане

 24. Ани Томова Says:

  Здравейте, искам да попитам възможно ли е да регистрирам свободна професия докато съм по майчинство без да загубя майчинските помощи, които получавам? И ако не какво друго бихте ме посъветвали, тъй като ми е належащо да издавам фактури, за дейността която извършвам. Дали регистрация на фирма е по-добре в случая? Благодаря!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, може да се регистрира фирма и примерно бащата да е управител, за да се пускат фактури без да се губи право на майчинството

 25. Тара Says:

  Здравейте, братовчед ми има собствен бус и иска да започне бизнес, като снабдява магазини с перилни и санитарни препарати. В момента работи в частна фирма, но идеята е да се отдели и да започне самостоятелна дейност.
  Дали е удачно да се регистрира като лице със свободна професия или е по-удачно да регистрира фирма? И ако е фирма, каква да бъде – ЕТ или ЕООД.
  Предварително благодаря!

 26. Иван Says:

  Здравейте!
  1.Мога ли да се регистрирам по БУЛСТАТ, преди да започна дейност, като таксиметров водач?Имам необходимото удостоверение.
  2.И ако може, то времето до където започна да упражнявам дейността (може и след 5 месеца да е), ще трябва ли да плащам някакви осигуровки?
  3.Понеже се водя на трудов договор, при започване на самостоятелна дейност, като таксиметров водач, само здравна осигуровка ли съм длъжен да плащам?
  Благодаря Ви!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, да, може да се направи регистрация по Булстат и да не се почва веднага дейност. Когато се започне дейност, се дължат поне минималните осигуровки за самоосигуряващо се лице. Самоосигуряването допълва това по трудов договор и осигурителния доход от двете работи не може да надхвърля 2600 лева месечно

   • Иван Says:

    Много Ви благодаря, само не разбрах самоосигуряването задължително ли трябва да бъде 2600 минус брутото ми по трудов договор или може да е на минималната заплата. Примерно брутото ми по трудов договор, ако е 1500лв., то задължително трябва да се самоосигурявам на 900лв., така ли???

 27. Emilia Says:

  Здравейте,
  4 месеца ще имам доходи от USA за консултантски услуги. Как е най-добре да декларирам доходите?
  Мога ли някак да декларирам че съм на граждански договор и да подавам декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО (за доходи от чужбина) ? Обаче в този случай как стои въпроса с осигуровките – трябва ли да плащам и колко?
  Или пък трябва ли да се регистрирам като самоосигуряващо се лице (свободна професия)?
  Благодаря предварително

 28. suzana Says:

  Здравейте,
  Работя по трудов договор в общинско училище, а извърших писмен превод за агенция, от която сега ми изискват фактура. Не знам при положение, че вече съм на ТД, като какво е удачно да се регистрирам, за да мога да издавам фактури- лице упражняващо свободна професия или ЕТ/ЕООД. Досега съм извършвала преводи само на граждански договор,което е доста затормозяващо за двете страни, но напоследък клиенти започнаха да ми искат фактури, макар като доход да не получавам нещо значително. Мога ли изобщо да се регистрирам като упражняваща свободна професия (имам нужната диплома) и това ли е по-икономичният вариант или по-добре да е фирма? Благодаря Ви предварително!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, по-икономичния вариант е свободната професия. Само ако се наемат хора или се правят разходи над 25% от приходите е по-добре да се направи фирма

 29. Станимира Says:

  Здравейте, в момента работя във фирма на 4 часов договор. Бих искала да започна да работя и отделно като фрийлансър. За целта се регистрирах в такъв сайт с проекти, на различни временни работодатели. От сайта ми искат уникален номер – VA (ДДС). Въпросът ми е мога ли да се регистрирам като самоосигуряващо се лице и да получа такъв номер, при положение, че вече съм работник във фирма Х на половин ден? Благодаря предварително.

 30. Иванов Says:

  Здравейте и поздравления за прекрасния блог.
  Въпросът ми е следният.
  Възможно ли е да се регистрирам като самоосигуряващо лице на свободна практика при следната извършваната дейност.
  Преподаване на народни танци на физически лица и малки деца.И мам магистратура по специалността-Хореографска режисура на бъл.нар.танци.Ще има заплащане на обучаващите се.Благодаря предварително.Поздрави

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, трябва да се направи регистрация според налична диплома, а след това всякаква нетърговска дейност може да се извършва

 31. Деян Says:

  Здравейте. Работя на трудов договор, но имам възможност да работя допълнително в сферата на проектирането и консултантските услуги.
  Ще се регистрирам като свободна професия, което поражда някои въпроси, отговорите на които намерих частично в коментарите по-надолу.
  1. Ще има ли някаква взаимовръзка между осигуровките по трудовия ми договор и тези като свободна професия. Или те си вървят успоредно и са независими едни от други?
  2. Актуално ли остава това, че мога да прекъсна осигуряване (дейност) към НАП, без да заличавам регистрацията си по БУЛСТАТ.
  3. При прекъсване на дейност, продължавам ли да плащам здравни осигуровки (видях го в предишен Ваш коментар), или това важи само ако лицето не е здравно осигурено по трудов договор какъвто е моя случай?
  Благодаря!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте,
   1. самоосигуряването допълва осигурителния доход по трудов договор
   2. може да се прекъсва и започва дейност по всяко време без ограничения
   3. здравното осигуряване е задължително, но който е вече осигурен на трудов договор, не е необходио и да се самоосигурява само здравно

 32. Ивана Says:

  Здравейте! Моето питане е следното – работя във фирма на трудов договор, но искам през свободното си време да правя нещо различно. Бих желала да давам частни уроци по чужд език (разполагам със сертификат за владеене на езика). Възможно е да има хора, които ще изискват фактури, че посещават такива уроци, за да се отчитат някъде. Трябва ли да се регистрирам като самоосигуряващо се лице (свободна професия), за да издам фактура?

 33. yonecblog Says:

  Здравей! Какво ще кажеш за писател, който получава авторски възнаграждения от САЩ и Европа (от Амазон)? Благодаря предварително!

 34. Iva Says:

  Здравейте,

  може ли да попитам и аз, преди месец си загубих работата, на борсата съм, ще получавам обещетенир 8 месеца и тка, така…обаче излезе ми възможност да се обучавам 4 месеца за застархователен агент и финансов консултант, другата седмица ще подпиша договор, който трябва да регистрирам в Агенцията по вписванията и ми казаха да отида в НАП и да си подам декларация, че няма да получавам никакви доходи през следващите 8 месеца, т.е, да е всичко законно спрямо НОИ, за да мога да си се обучавам и да си вземам обещетението в същото време от НОИ, без да получавам доходи от другаде.
  Така правилно ли ще е и трябва ли нещо друго да правя аз от своя атрна? Просто не искам да объркам нещо о да си създам проблеми с държавата.

  Благодаря предварително.

 35. Надя Йорданова Says:

  Здравейте,
  И аз както всички тук бих искала да Ви благодаря и поздравя за полезната и изчерпателна информация, която споделяте. Бих искала да попитам как се попълва тази декларация, която се подава на тримесечие за авансово плащане на данъците (декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО), в случай че няма регистрирани доходи. Регистрирах се като свободна професия с идеята да имам право на майчинство, но реално аз нямам доходи, а само си плащам осигуровките. Не можах да намеря информация как да постъпя.

 36. Uthier Says:

  Здравейте! Искам да попитам, нужна ли е регистрация БУЛСТАТ и регистрация като частна индивидуална практика за Частен медицински кабинет? Отворих наскоро частна медицинска практика, минах всичките иснпекции и РЗИ.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, трябва да се провери дали не е необходимо да се работи чрез регистрация на фирма, защото в здравеопазването няма как да няма специална регулация

 37. Даниела Станчева Says:

  ако търсите възможност за свободна професия аз си търся екип, за да разбера дали бихме се сработили съм направила една бърза анкета ако може я попълнете,а ако познавате заинтересувани им я препратете
  https://docs.google.com/forms/d/13y6NIfeXwPf3rLTAda38wnD4JdxlkegeMrDoWpG6NtY/viewform?c=0&w=1

 38. Deni Says:

  Здравейте,
  Благодаря за предоставената информация. Аз съм завършила докторат по семейна психотерапия в САЩ и сега искам да практикувам в частна практика като семеен психотерапевт в БГ. Как е най-добре да се регистрирам? Предварително знам че в БГ все още няма закон който да регулира семейното консултиране. Също така искам да знам ако трябва да представям дипломи, необходимо ли е да имам легализация от министерството на образованието или е достатачно да представя официален превод?
  Благодаря ви предварително!

 39. Ivan Draganov Says:

  Здравейте, благодаря ви за полезната информация.
  Възнамерявам да се регистрирам като самоосигуряващо се лице. В тази връзка имам два въпроса:
  1. Мога ли да се регистрирам като графичен дизайнер при положение, че нямам диплома за това, но го работя на трудов договор от години или трябва да се регистриам като икономист (за което имам диплома)?
  2. Кои доходи се взимат предвид при осигуряване, тези които са изписани на сайта през който получавам доходите или тези които постъпват по банкова сметка?
  Пример: в сайта за изработка на брошура е написано 100$, но самия сайт си взима комисионна 10-15% (в зависимост от сайта) и реално получаваш 85-90$ в pay pal например, които от своя страна взимат такса от 2,50$ за превод към сметка, така реално по сметка се получават 82,50-87,50 – това ли е сумата на която трябва да се плащат осигуровки или първоначалната от 100$?
  Благодаря ви предварително за отговора.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, регистрацията се прави с диплома за нещо, след това може да се прави всичко.
   Трябва да се ползва сумата, върху която се издава фактура. Свободните професии имат признати разходи 25% от приходите и комисионните, които се плащат са включени в тези 25%

 40. Mariana Dimitrova Says:

  Здравейте.Имам няколко въпроса.Уча във вечерно училище и работя като чистачка.Мога ли да се регистрирам като самоосигуряващо се лице?Ако мога какво трябва да направя?Благодаря.

 41. Диана Каменова Says:

  Здравейте и благодаря за професионално споделената информация!

  Имам регистрация за самоосигуряващо се лице на свободна професия и внасям сама осигуровките си от близо година с прага за майчинство и общо заболяване.
  Още нямам приход. Сега обаче ми предстои да започна работа на трудов договор.

  Имам три въпроса:
  1. Може ли да бъда осигурявана и от ТД и като СОЛ едновременно или трябва да прекратя регистрацията за свободна професия? (предвид, че общата стойност на осигуряването от двете заедно не надвишава максималния праг)
  2. Стойността на осигуровките от ТД и от СОЛ сумира ли се при определяне размера на паричните обезщетения например при бъдещи майчинство, болничен или регистрация в бюро по труда, или ще се вземе под внимание единствено прага на който съм била осигурявана по ТД? т.е. има ли смисъл да продължа да внасям и паралелно осигуровките си сама?

  3. Като СОЛ подавам ежемесечно Декл 1, и веднъж годишно Декл.6, но тази Декл. по чл.55 трябва ли да се подава също на всяко тримесечие, предвид че нямам приход от дейност до момента?

  Благодаря предварително!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте,
   1. няма пречка за това
   2. стойността на осигурителния доход се сумира до максималния месечен от 2600 в момента
   3. Декларацията по чл. 55 се подава само ако има доходи и се дължи данък

 42. Йорданка Димова Says:

  Здравейте,бихте ли ме посъветвали дали ще е удачно да се регистрирам като самоосигуряващо се лице,ако съм маникюрист.Трябва ли ми касов апарат и има ли други разходи ,освен дължимите осигуровки за пенсия и болест?Благодаря предварително за отделеното време.

 43. Наталия Says:

  Здравейте!
  Имам няколко въпроса относно договор с фирма от щатите. Договорът е тип “ Work for hire“, на който предполагам български еквивалент е гражданският договор? Въпросът ми е – След като те ме наемат на базата на този договор, подписах договора свърших работата и т.н., как трябва да регистрирам полученото възнаграждение след като нямам нито фирма, нито съм регистрирана като фрийленстър, по същия начин като гражданския договор ли е? Досега съм работила на граждански договор и тогава си подавах данъчната декларация сама, но сега не съм сигурна как да декларирам доходите от САЩ .
  Благодаря предварително !!!

 44. Роси Says:

  Здравейте, много се надявам да получа ясен отговор на този казус: Регистрирах ЕООД за фризьорска и оценителска дейност, но за работа с Агенцията по вписванията трябва да работя като физическо лице – оценител. След като се регистрирам и като лице със свободна професия, как да се осигурявам? И за двете позиции ли да пускам осигуровки всеки месец, като се има предвид, че искам да се осигурявам на минималния праг.

 45. Росица Says:

  Здравейте!
  Работя като брокер недвижими имоти, без никакъв договор. Искам да се регистрирам като самоосигуряващо се лице. Възможно ли е, каква професия да декларирам, какви документи ще ми искат? Благодаря!

 46. Diyana Says:

  Здравейте! На 24 години съм. Имам желание да давам частни уроци и учебни курсове. Можете ли да ми кажете каква е процедурата и какви са евентуално месечните разходи? Благодаря!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, не би трябвало да има никакви изисквания за даване на частни уроци, стига да не подлежат на някакво лицензиране уроците

 47. Diyana Says:

  Здравейте! Искам да попитам, ако реша да давам частни уроци каква е процедурата? Трябва ли да регистрирам фирма, да издавам фактури (как се прави това) ? Благодаря!

 48. Мария Иванова Says:

  Здравейте,
  Предварително благодаря за отделеното време!
  Самоосигуряващо се лице съм, единствена работеща във фирмата, управител и съдружник. Подала съм преди известно време ОКД 5 в НАП за започване на самоосигуряването. Реших да сключа и договор за полагане на личен труд с фирмата. За сключването на този договор трябва ли да подавам в НАП някакъв документ – примерно някаква декларация (ОКД5 отново, но за друга длъжност), с която да ги информирам, че освен самоосигуряваща, съм сключила и договор за полагане на личен труд във фирмата? Какъв документ – служебна бележка и по кой член трябва да издам за този договор, за да мога съответно да си включа този доход в личната декларация.?

 49. Виктория Says:

  Здравейте,от година и половина работя като детегледачка,но искам да ми върви трудов стаж.Каква е сумата на месец,която трябва да плащам, ако имам Булстат и се осигурявам на 420 лв. Благодаря предварително.

 50. Ваня Says:

  Здравейте! Прекрасен блог,много полезен,благодаря,за което! Имам въпрос- правя бижута,ръчно изработени и ги продавам и възнамерявам да се регистрирам като свободна професия с диплома за Графичен дизайнер. Удачно ли е? Понеже ЕООД ми е излишно,защото имам намерение да имам второ дете и като излезна в майчинство,става много объркано с фирма. А аз ги правя постоянно, и в майчинството 🙂 Благодаря!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, тъй като дейността много прилича на такава с търговски елементи, ще е необходимо да се направи ЕООД, за да се избегнат евентуални проблеми в бъдеще. Отделно за бижута трябва да се провери дали не е необходимо разрешение от министерство на финансите, преди да може да се извършва подобна дейност

 51. Иван Says:

  Здравейте,

  за правене на курсови работи трябва ли да се регистрирам?
  АКо съм на борса или на трудов договор или безработен, какви са опциите.

  Мерси

 52. Иван Says:

  Здравейте,

  за правене на курсови работи на студенти, трябва ли да си направя регистрация?

  Лек ден

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, не може да се посочи официално такава дейност. Може да се посочи някаква друга, за която е налична диплома, а след това тези услуги да се фактурират като консултации или нещо подобно

 53. Росица Says:

  Здравейте,при промяна на постоянния адрес на самоосигуряващо лице трябва ли да се уведоми НАП?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, да, и данъците и осигуровките трябва да се плащат по НАП на новия постоянен адрес

 54. Rosica Says:

  Здравейте и благодаря за подробната информация относно регистрация на самоосигуряващо се лице.
  Прочетох всичко внимателно, но не открих отговор на моя въпрос:
  За да може едно лице да се самоосигурява,
  документ за какъв курс за квалификация трябва да има и
  каква свободна дейност трябва да регистрира че упражнява,
  ако ще гледа болни хора в частен дом и ще се грижи за домокинството?
  Например: Ако има документ за болногледач – каква трябва да е дейността?
  или: Ако има документ за помощник-готвач каква професия и каква дейност да се регистрира?
  или: Какъв курс да завърши и каква професия и каква дейност да регистрира за да може все пак да гледа болен и да се грижи за домокинството?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, трябва да се покаже някаква диплома за нещо, след това самоосигуряващия се може да прави всичко, стига да не е търговия

   • eli marinova Says:

    Здравейте, пенсионерска съм, имам завършена трета квалификационна степен по графичен дизайн и висше филологическо образование. Рисувам картини и декорирам предмети с техниката декупаж. Бих искала и да продавам създаденото от мен. Може ли това да става единствено като чрез фирма на мои познати издавам фактури на клиентите?
    Предварително благодаря за отговора.

    • Alexander Todorov Network Says:

     Здравейте, тази фирма трябва по някакъв начин да е придобила това, което се продава, затова може би е по-добре да се направи собствена фирма, или ако е с приятелска фирма, то и всички разходи трябва да минават през фирмата

 55. елена Says:

  Здравейте.Супер интересен блог Поздравления.
  Бих искала да Ви попитам – искам да си направя сайт в който да продавам ръчно изработени от мен неща от сорта на покани за сватба – задължително ли е да регистрирам ЕТ,ООД или ЕООД при положение ,че е само по интернет .Всъщност какво ми е ужно за да продавам законно по интернет.Благодаря предварително

 56. Мария Says:

  Здравейте, искам да продавам картините които рисувам през Интернет, нямям специална диплома за това, само такава за средно образование с зрелостен изпит по Изобразително изкуство. Същевременно работя и като гримьор, имам диплома за завършен курс. Доходите ми са непостоянни . Въпроса ми е, кой е най-удачният вариант за мен да легализирам дейностите си и да се осигурявам?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, възможно е да се направи фирма тип ЕООД и да се внасят осигуровки през нея

 57. Надя Says:

  Здравейте, приятно съм изненадана да открия съществуването на подобен блог! Бих искала да попитам следното:
  Имам диплома със професия – психолог, бакалавърска степен и сертификат за обучение „Социални дейности и практики“, стаж по специалността – 1 година. Желая да се регистрирам на свободна практика като психолог, да наема помещение и да се занимавам с това. Ако нямам магистърска степен придобита има ли някаква пречка, това да не се осъществи? Необходими ли са набор от повече документи, указващи квалификации и степен на компетентност, които трябва да притежавам?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, не би трябвало да има проблем за регистрацията. Достатъчно е да се представят изброените в статията документи

 58. Джаки Says:

  Здравейте,

  От известно време се опитвам със семейството ми да разбера как да легализирам работата си и така и не ми е ясно. Работя (от около 18 месеца) за компания в САЩ. Имам договор с тях, който общо взето казва, че аз съм Фрийлансър и си плащам данъците отделно от САЩ.

  Въпросът е как трябва да се случи това? Стига се до там, че беше запитан и шеф на НОИ, който казал, че трябва да се регистрирам като ЕООД. Реално, аз просто си работя като всеки друг нормален човек, не ми е необходим нито касов апарат, нито печати и работи свързани с дейността на ЕТ или ЕООД. Аз смятах, че може би мога да се регистрирам като „самоосигуряващо се лице“, но се оказало, че ИТ-тата не можели да влезнат в тази категория (що за абсурдна държава?!). Получавам заплатата си по банков път, чрез трансфер.

  Но реално ми се струва доста нелепо да си отворя фирма, защото искам по някакъв начин да си декларирам доходите и да ми е чиста съвестта. Какви опции имам? Работя на компютър и основно правя анализи за тази компания в САЩ. Това е. Повечето ми познати с фирми ми казват, че е ходене по мъките. А голяма част от хората по форумите казват, че в България е по-лесно да си в сивия сектор, отколкото да искаш да си легален и изряден… И имат право. Не знам защо законът е толкова скапан (не, че Вие имате нещо общо или вина за това). Не знам как да постъпя и ако можете да кажете нещо по въпроса, ще е много добре.

  Чух и някакви неща, че доходът на ЕООД-то не трябва да надвишава 50, 000 лв.. И много други непонятни за мен неща. Как трябва да постъпя ?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, за регистрация на свободна професия просто трябва да се представи някаква диплома за нещо. След това може всякакви законни услуги да се предоставят. Не може да се извършва търговия обаче ако няма регистрирана фирма

 59. Todor Says:

  Здравейте, интересуваме кой е най-икономичният вариант, който да ми допълни липсващия стаж за пенсия, самоосигуряваки се? Има ли начин с отварянеъ на фирма да само да се осигурявам плаяайки 108 лева на месец и нищо друго, просто ЕТ да няма дейност и да не се занимавам с годишни данъчни декларации и др. документи. Да ли решението ще бъде само да известя че фирмата няма дейност, но да продължа да си плащам осигуровките?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, самоосигуряването е най-лекия вариант, за фирмата без дейност пак има допълнителни разходи

 60. Теодора Says:

  Здравейте г-н Тодоров,

  извинявам се за безпокойството, искам да ви попитам нещо относно СОЛ.

  Въпросът е свързан с т.нар. пасивен доход (не знам това как се отчита и как се нарича в декларациите) и се дели на 2 части, но все

  1. Когато си СОЛ и имаш доход от САЩ и страните от ЕС, трябва ли по някакъв начин да укажеш това някъде. [Моят конкретне е случай е свързан с две неща: курс и книга. Приходите ще идват през Paypal от Amazon и Udemy (платформа за онлайн обучения)]
  2. Когато си СОЛ и възникне обстоятелство А. за болничен Б. за обезщетение за майчинство, тези пасивни доходи ще попречат ли на изплащането на А. и Б.

  Благодаря ви много!

  p.s. Ето един актуален изровен линк за заявление за регистрация. Бяха го скрили дълбоко 🙂 Интересно е, че излиза само през Google search-а на сайта им …

  З А Я В Л Е Н И Е З А Р Е Г И С Т Р А Ц И Я за физическо лице по чл.3, ал.1, т.9 или осигурител по чл. 3, ал. 1, т. 11 от Закона за регистър БУЛСТАТ:

  https://www.google.com/url?q=http://www.registryagency.bg/media/filer_public/87/6f/876f7768-9a35-44e6-9036-0f810531c76b/zaiavlenie_po_cl3_al1_t9.doc&sa=U&ved=0CAQQFjAAahUKEwii3Ob1le7GAhWKVSwKHcdEB-8&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNHmkyJ8OH714-F3e9dKcs9F3ZWsCw

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ако се извършва дейност по време на болничен, това ще спре действието на болничния, обаче ако е от продажба на авторски права за книга, това не е дейност на свободна професия, а от авторски права. Най-добре да се направи една безплатна консултация с НАП на 0700 18 700 или в четвъртък да се посети среща с експерт от НАП, тъй като данъчните не само в България са доста назад с новите възможности и доходи онлайн.

 61. Светла Says:

  Здравейте , работя като застрахователен брокер , взаимоотношенията ни с брокера към който работя са уредени с трудов договор по закон / и с някои лични уговорки между нас / , искам да разширя дейността си , защото офисът ми е в малък град и се налага да залагаме на повече дейности за да може не само да покриваме разходите , а и да оцеляваме . По тази причина искам да започна и някаква сходна дейност като плащане на битови сметки и телефони например , оказва се обаче че трябва да имам фирма за това и да мога да издавам фактура . Имам две не работещи фирми – ЕТ и ЕООД , но се страхувам че ако започна да работя с някоя от тях , ще ми се увеличат разходите и втората дейност няма да и ма смисъл, закона дава ли накаква друга възможност за съвместна дейност , като имате в предвид и това , че към брокера съм осигурена на 2 часа .

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, най-добре подновете работата с ЕООД-то. Единствените разходи в повече ще са осигуровките на управителя (100-на лева месечно) и за счетоводство

 62. гери Says:

  Здравейте, имам следния казус, работех в една датска фирма, която прекрати дейност. Сега от друга фирма ми пращат договор и искат да се регистрирам като самоосигуряващо се лице и всеки месец да им издавам фактура за изработка на сайтове по тяхна поръчка. Как е по-добре да процедирам, да се регистрирам като фирма или имам право и като свободна професия, имам само сертификат от майкрософт за изработка на сайтове и трябва ли да се регистрирам по ЗДДС. Мога ли да се осигурявам върху повече от 420 лв. Благодаря предварително.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, за регистрацията на свободна професия трябва диплома за нещо, след това може да се прави всичко. Самоосигуряващото се лице избира само върху каква сума да се осигурява от 420 до 2600 лева месечно. Ако се издава фактура на фирма от ЕС задължително преди това трябва да е направена регистрация по ЗДДС (и задължително трябва да има сключен договор със счетоводител/счетоводна къща)

   • Димитър Денев Says:

    Здравейте поздравления за труда ви. Знаете ли дали е приемливо сертификатът да е на чужд език (английски)? Благодаря!

 63. Karol Says:

  Здравейте, има ли разлика между сертификат и Удостоверение по образец на МОН по част от професията „Компютърен график“

 64. Yana Says:

  Здравейте, имам въпрос към Вас, благодаря за вниманието предварително! Имам фирма Еоод фризьорски услуги, но в едно помещение сме две фирми, два касови апарата, два фризьорски салона, осугурявам се на 4 часа, подписах договор с втората фирма чрез анекс към довора й със собственика. Преди няколко месеца започнах във втора работа ма друго място и съм на трудов договор на 4 часа. Въпросът ми е какви са ми вариантите да спра да се осигурявам в към моята фирма, мога ли да мина на граждански догор към втората фирма и какви са правилата, и съответно да приключа като фирма и да продължа като физическо лице ка то фризьор на същото място? Има ли такива опции или може да ми дадете съвет за други? Благодаря!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, собственика на ЕООД не може да работи по трудов договор в собствената си фирма. Трябва да работи като самоосигуряващо се лице (осигуровките са 100-на лева на месец). Ако работата е свързана с фризьорство, гражданския договор не е възможен.

 65. Димитър Димитров Says:

  Здравейте,

  Мисля да се регистрирам като лице на свободна професия. Освен свободната професия съм на постоянен трудов договор, където ми текът осигуровките (не на максималния осигурителен праг). Ще бъда много благодарен ако ми отговорите на следните въпроси:

  1. Декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО се подава на всеки три календарни месеца (пример: Март, Юни, Септември) или на всеки три месеца от започване на дейността (пример: започвам дейност през месец Май, ще трябва да подам декларацията за авансов данък Юли)?

  2 Ако за цялото три месеца имам работено само един месец, нужно ли е пускане на Декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО и плащане на авансов данък?

  3. Ще работя само съботите, ходих при счетоводител, който ми каза, че най- подходящо за да спестя пари от осигуровки (след като съм осигурявам по трудов договор) е на края или когато реша през месеца да декларирам 4 последователни дни т.е всеки месен да започна дейност и да спирам, примерно от понеделник до четвъртък включително и така един път месечно да ми се падат 4 дни. Каза ми да го правя така защото, не мога да декларирам събота като работен ден, защото се водело почивен и няма как да го декларирам. Подходящо ли е да се прави така?

  2. Другото което ми каза, че Април месец имало някакво изравняване и дори да имам един работен ден през този месец се смятало за цял. Какво точно означава това, че трябва да плащам за м. Април на следващата година пълни осигуровки за целия месец ли?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, декларацията по чл. 55 се подава в месеца следващ тримесечието, без значение кога лицето е започнало дейността. Минималните осигуровки на свободните професии са 100-на лева месечно и малко е спорно доколко е удачно непрекъснато да се спира и започва дейността.
   А за годишното изравняване – да, всички доходи като самоосигуряващо се лице се разделят по равно между всички месеци, в които е имало поне 1 работен ден. Първо се облагат с осигуровки, след това и с данък върху дохода

 66. Наска Says:

  търся отговор за следния казус! имам регистрация като ЕТ …….( имената ми по лична карта) съответно притежавам и ЕИК. В последствие започвам земеделска дейност и когато искам да се регистрирам като ЗП ми дават булстат номер който не ми е ЕГН-то а е ЕИК на ЕТ-то. Кандидатствам за субсидии и по различни проекти като ЗП, но понеже булстатът ми съвпада не с ЕГН -то а с ЕИК на ЕТ е прилагам като актуално състояние от търговския регистър на ЕТ- то правилно ли е и ако не какви действия трябва да предприема.

 67. Марина Says:

  Здравейте, при мен случаят е следният:
  Работих в Англия за английска фирма в IT сферата като администратор. Сега се установявам в България и искаме да продължим да работим заедно. За тях е по-лесно да нямат данъчно присъствие у нас, така че избрах да се регистрирам като самоосигуряващо се лице. Отидох в агенцията по вписванията, представяйки диплома за средно образование, специалността ми е счетоводство. Лелките зад гишето ми обясниха, че не могат да ме регистрират като администратор с диплома за счетоводител, пък и според тях професия администратор няма..
  Какво бихте ме посъветвали – да отида при тях със споразумението с фирмата /преведено на български/, в което фигурира длъжността администратор? Или да се регистрирам като консултант?
  Също така разбрах, че за стъпка 2 /НАП/, трябва да отида до офис на НАП, отговарящ на адреса по лична карта /в случая Пловдив/. Не разбирам цялата тази териториалност.. това важи ли и за агенцията по вписванията? Мога ли в Пловдив да подам заявлението, при положение, че ще живея и извършвам дейността в София?
  Още нещо важно – трябва ли задължително първо да се регистрирам и след това да започна дейносттта, или се позволява опрелено закъснение/разминаване между започване на дейността и регистрация.
  Бих била изключително благодарна, ако можете да ме посъветвате.
  Поздрави,
  Марина

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, може да регистрирате свободната професия като икономист, а след това няма значение какво ще се прави (само търговия не е разрешено). Регистрацията в НАП се прави по адреса от личната карта. Дейност може да се извършва навсякъде. В НАП има 7 дневен срок за регистрацията след започване на дейност, но преди това се прави регистрацията по БУЛСТАТ

 68. Gi Says:

  Здравейте, искам да попитам дали е възможно да ползвам свободната професия, вместо фирма ООД, ако в списанието, което списвам, публикувам само платени реклами – платени публикации като статия с описание на бизнеса, събитията и прочие, написани от мен, и това да е реалния доход от сайта, а не използване на банери, линкове и прочие. Това би ли могло да се формулира като доход от авторски хонорар, тоест за данъка да се ползват признатите разходи от 40%?

  Благодаря Ви за вниманието!

 69. Здравко Митев Says:

  Здравейте,
  Предстои ми изложение с търговка цел в края на месеца….Занимавам се с домашна декорация, тип скулптури и декорации от захар с цел декорация за дома. Искам да попитам дали мога да се регистрирам като лице упражняващо свободна професия и да търгувам с произведените си артикули на въпросното изложение? Благодаря за отговора предварително.

  e-mail: zdravko.mitev1@gmail.com

  • Здравко Митев Says:

   И забравих да допълня….изложението е 4 дни…Нужен ми е вариант за продажби само през това време.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, точно думичката „търговия“ е ключова и, за да се извършва подобна дейност трябва да се регистрира фирма. Свободните професии не могат да извършват търговска дейност

 70. Ваня Says:

  Здравейте,въпроса ми е мога ли да работя без касов апарат като козметик?Съответно като се регистрирам като свободна професия на физическо лице,плащам патентен данък и се самоусигориявам.
  Благодаря предварително!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ако не попада в списъка със занаятите свободната професия може да работи без касов апарат

 71. Светльо Says:

  Здравейте и от мен,

  изчетох първите 20-30 въпроса и отговора, но не намерих каквото ме интересува, а именно – мога ли да се до- осигурявам като самоосигуряващо се лице паралелно с нормален трудов договор към фирма. Питането е свързано с практиката на много фирми да осигуряват на минимални осигуровки, а по ред причини предпочитам да имам пълни такива. Целта е естествено да се спестят данъците на работодателя, защото винаги е вариант да се разбера с него аз да си поема осигуровките (вкл и неговите), но така разходите за осигуровки скачат с над 100%.

  Благодаря предварително и се извинявам ако някъде вече е отговорено.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, няма пречка да се работи на трудов договор и лицето да се самоосигурява

 72. Наталия Says:

  Здравейте ! Какво става ,ако лицето ,коеото иска да се регистрира на свободна професия е завършило хуманитарна гимназия без специален профил , а все още не е завършило висшето си образование? Тоест нямам какво да декларирам като диплома за нещо , а искам да се регистрирам за да мога да работя като дигитален художник ,но нямам специален курс и съм самоука? Мога ли да регистрирам просто диплома за средно образование и трябва ли да я взема от университета си ?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, може в такъв случай да се регистрира фирма (ЕООД примерно) и чрез нея да се върши съответната работа, не са необходими никакви дипломи

 73. Кристина Says:

  Здравейте,
  работя на трудов договор, но искам като допълнителна дейност да направя онлайн магазин за ръчно изработени от мен сувенири. В трудовия ми договор е записано, че нямам право да имам втори договор, а и осигуровките са ми на максималния осигурителен праг, Има възможност да регистрираме дейността на съпруга ми, който също работи на трудов договор, но на минималната заплата и може да се възползва от допълнително осигуряване. Кой според Вас би бил по-правилнията начин? Необходимо ли е да се прави регистрация като самоосигуряващо се лице или трябва да е регистрация на фирма, щом става въпрос за търговия? И ако е необходимо да имам фирма кой е най-удачният вариант за регистрация, предполагам, че няма да има голям оборот и като начало да си водим счетоводството сами. Освен това имаме ли право да водим счетоводство на фирма, като и двамата сме икономисти по образование?

  Предварително благодаря за отговора.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, има ли търговска дейност, задължително трябва да се прави фирма. Най-често ползвано е ЕООД като форма. Не е възможно обаче счетоводството да се води законно, освен ако лицето няма необходимото счетоводно образование и минимален професионален стаж като счетоводител (2 години ако е магистър по счетоводство, 3 години ако е бакалавър, 5 години ако е просто икономическо, 8 години ако е със средно счетоводно образование)

 74. Kiril Says:

  Здравейте, г-н Тодоров,

  Страхотен блог. Статията е изключително полезна и ви благодаря много. Имам следните въпроси тъй като не успях да намеря подобен случай в коментарите:

  1. Имам намерение да разработвам софтуер за различни клиенти(предимно от чужбина в повечето случай САЩ) по задание или по собствени идеи. Също да продавам лицензи за този лично разработен авторски продукт. Тази дейност занаят ли е, подлежи ли на патентен данък или е в духа на свободната професия?

  2. Кое би било най-подходящо да се посочи като дейност в бланката за регистрация в този случай? Разработчик, автор, програмист, друго?

  3. Вие обяснявате добре, че е необходимо регистрация по ЗДДС за приходи от ЕС. Задължителна ли е такава за приходи от страни извън ЕС? Ако не въпреки това препоръчвате ли да се направи такава?

  Благодаря!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, в духа на свободната професия е да не съществуват думи като „продажба“, „търговия“ или нещо подобно. Задължително в тези случаи трябва да се регистрира фирма.
   Добре ще бъде да се направи консултация и с юрист, за да се защитят тези авторски продукти.
   Регистрация по ЗДДС няма да е задължителна ако само със САЩ ще се работи. Силно не е препоръчително да се прави ако може да се избегне, тъй като регистрираните по ЗДДС подлежат на по-строг контрол от данъчните и вероятността от проверки, а с това загуба на време и разправии скача многократно

 75. Силвия Петкова Says:

  Здравейт г-н Тодоров,

  Благодаря Ви за полезния сайт. За съжаление, не успях да намеря отговор на моя казус и по този причина си позволих да се обърна директно към вас с молба за помощ. Ще Ви илюстрирам накратко ситуацията:

  Работя като freelance преводач в България, не съм регистрирана и не се самоосигурявам. Предложиха ми работа като преводач на свободна практика от една холандска фирма. Пожелаха да им цитирам конкретен закон в България, където да прочетат че като freelance преводач мога да им издавам ежемесечно „фактура“ или декларация без да вписвам ДДС, посочвайки крайната сума, която да ми преведат за извършената преводаческа услуга (закон, който явно да посочва, че в конкретния случай не съм задължена да бъда регистрирана по ДДС).

  Търсих подробно, не не можах да намеря поисканата от фирмата информация, която да им предоставя.

  Бихте ли могли да ми помогнете, посочвайки ми конкретен закон, който посочва че преводачи на свободна практика в България не са задължени с регистрация по ДДС, в случаите когато работят от дистанция с други държави? Или може би в България няма подобен закон?

  Благодаря Ви сърдечно предварително за отделеното време.

  Поздрави!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ако се извършват услуги на фирми от ЕС, самоосигуряващото се лице задължително трябва да е регистрирано по ЗДДС

   Чл. 97а. (Нов – ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) (1) На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, което получава услуги с място на изпълнение на територията на страната, които са облагаеми и за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2.
   (2) На регистрация по закона подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, установено на територията на страната, което предоставя услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка.

 76. elisaveta Says:

  Здравейте!
  Искам да се регистрирам като упражняваща свободна професия „Фотограф“. В изискванията видях, че е необходимо представянето на документ удостоверяващ, че имам професионална квалификация „фотограф“. Аз съм семестриално завършила със същата специалност, т.е. не съм взела диплома. Също имам договор за изготвянето и представянето на самостоятелна изложба. Въпреки това не ми дадоха да се регистрирам като упражняваща свободна професия. Въпроса ми е възможно ли е Академична справка за завършени семестри да не е достатъчна като документ, а в същото време да казват, че ако съм студент поне 3-та година може? Липсата на диплома ли е проблема?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, да, трябва да се представи диплома за нещо, може да е от училище. Каквото и професия да е, след регистрацията няма проблем да се работи като фотограф или каквото човек иска (без търговия обаче)

 77. Найден Says:

  Здравейте, искам да попитам, нямам свидетелство за обущар но умея да работя като такъв . Какви дукументи са ми нужни за да отворя обуцарнища фирма,касов апарат ,патентен данък ??? Надявам се да ми помогнете . Благодаря преварително.

 78. Мила Ингилизова Says:

  Здравейте!
  Имам следния въпрос: до 09.2013 (заедно със съдружник) управлявахме фирма, регистрирана като ДЗЗД. През 09.2013 закрихме дружеството и заминах извън България. От седмица съм отново тук и искам да се регистрирам като самоосигуряващо се лице. За времето 09.2013 – сега, нямам внасяни социални и здравни осигуровки, които искам да внеса, за да нямам липсващи месеци. Как и по какъв начин се случва това? И кога – след регистрацията за свободна професия или преди нея?
  Благодаря Ви!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, само здравните осигуровки могат да се внесат. За целта трябва да се посети НАП. Самоосигуряването може да започне след регистрацията на свободна професия, както е описано в статията

 79. Dany Says:

  Включвам се, за да благодаря за висококомпетентните теми, които сте разработили – изключително полезни! Благодаря!

 80. Ven Says:

  Здравейте! Работя онлайн към фирма в Испания, като отношенията ни към момента не са уредени по никакъв начин. Бих искала да помоля за Вашия съвет – уместна ли е регистрация като самоосигуряващо се лице и на какво основание (магистър по маркетинг съм)? Ако да, задължително ли е да издавам фактура за получените средства по ДДС? Благодаря Ви предварително.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, щом има диплома може да се направи регистрацията, примерно като „икономист“. Ако се издава фактури за страна от ЕС, задължително е преди това да се направи регистрация по ЗДДС

 81. Hristina Says:

  Здравейте
  Бих искала да попитам и аз нещо,надявам се да ми отговорите.Бременна съм в 4 месец и преди дни бях съкратена от фирмата в която работех,мога ли да се регестрирам като самоосигуряващо се лице на свободна професия без да извършвам някаква дейност само за да мога по някакъв начин да си внасям социална осигуровка за да имам право на нормално майчинство

 82. stoynov Says:

  Привет! Имам следния въпрос:
  Искам да се регистрирам като свободна професия „Фотограф“. В изискванията видях, че е необходимо представянето на документ удостоверяващ, че имам професионална квалификация „фотограф“.
  Тъй като има три нива, първо ниво покрива ли изискванията или трябва да е най-високото?
  Също така, имате ли идея кое на практика покрива изискванията на МОН – ако изкарам курс за напреднали например към някоя фирма, това ще ми позволи ли да се регистрирам и да упражнявам професията по законен ред?

  Също така – проблем ли е , че в момента съм докторант и е възможно след орпеделено време да бъда назначен на трудов договор?

  Благодаря предварително!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, трябва само да се покаже някаква диплома за нещо, за да се направи регистрацията. Напълно достатъчно е и най-ниското ниво. Няма проблем лицето да се самоосигурява и да работи на трудов договор

 83. dimova Says:

  Здравейте! Желая да се регистрирам като самоосигуряващо се лице /но не като занаятчия/, за да мога да продавам легално ръчно изработени дамски аксесоари и изделия, изработени с техниката декупаж. Имам дипломи /в сферата на икономиката и от езикова гимназия/, както и сертификат за курс по декупаж. Какво е най-удачно да пиша в полето „упражнявани дейности/професии“ и какви документи трябва да приложа? За дамските аксесоари ще трябва ли да представя сертификат, освен за декупажа /понеже в дейността си смятам да наблегна на аксесоарите/? А възможно ли е в полето „упражнявани дейности/професии“ да напиша повече неща, за които имам нужните дипломи и сертификати /пр.освен ръчна изработка на аксесоари и изделия от декупаж, да добавя и преводач/ ?Благодаря предварително за отговора!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ако дейността включва каквото и да е търговско, то трябва да се регистрира фирма – най-удачния вариант е ЕООД. Иначе за регистрацията на свободна професия трябва да се напише нещо, за да се направи регистрацията, след това лицето може да прави каквото иска (стига да не е търговия или забранено от закона)

 84. Виолета Иванова Says:

  Здравейте! Имам да изплащам стари осигурителни вноски за 2004 и 2005г. През това време работих като едноличен търговец на патент. По настоящем фирмата е заличена. Осигуровките са заявени с декларация и са изискуеми от НАП. При запитване в НОИ ми отговориха, че ако не ги заплатя ще взема минималната пенсия. Имало нов закон да се внася само главницата. Може ли да отговорите вярно ли е това или е уловка на НОИ да ме хванат после за лихвите? През 2004г съм бил успоредно на трудов договор за четири месеца, а през 2005г. за осем месеца и съм осигуряван. За всички месеци ли трябва да плащам като ЕТ на патент върху избрания праг съответно 200лв. и 220лв. – 29% ? Трябва ли да плащам и и здравните осигуровки за този период и какви декларации трябва да попълвам в НАП ? Благодаря Ви предварително!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ако през съответния период има осигуряване на друго основание, ако не се платят допълнителните осигуровки просто няма да зачетат допълнителния доход. Данъците са погасени по давност, така че шмекеруват

 85. Рафаела Гигова Says:

  Здравейте!Имам фирма-ЕООД и се самоусигурявам като управител в салон за красота.Възнамерявам да започна работа и в друг салон.Как да процедирам в случая на новото работно място-втори касов апарат ли е необходим кьм същата фирма и второ самоусигуряване или е по-удачно там да съм на трудов договор към собствениците на салона и ако е втория вариант какви осигуровки ще се дължат при положение,че веднъж вече се самоусигурявам като управител.Предварително благодаря за отговора!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, първо се облагат доходите на лицето по трудови договори, след това ако дохода не е стигнал 2600 лева се облагат с осигуровки доходите като самоосигуряващо се лице. Затова ако се работи на трудов договор, няма значение дали лицето се самоосигурява или не. Иначе ако ЕООД-то има дейност на второ място, ще трябва втори касов апарат

 86. Красен Says:

  Здравейте! Искам да работя самостоятелно като шофьор с 8 местен ван – трансфери летище-хотели. Кой е по-добрия вариант за мен- самостоятелно или имаме ДЗЗД със съпругата ми, което в момента не активно, но ако трябва, ще тръгне. Изобщо шофьорът може ли да бъде таксуван като свободна професия? Професионален шофьор съм.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, за таксиметровите шофьори най-добре да се направи консултация с НАП, защото подлежат на специални регулации, за което също трябва да се пита. Освен това дори и да може да се работи така, няма да е изгодно тъй като при тази професия има много разходи за гориво, амортизация на кола и т.н., които едва ли ще са под 25% от приходите. Което автоматично означава, че е по-добре да се регистрира ЕООД

 87. VLP Says:

  Здравейте!
  Собственик съм на ЕООД, но искам да се самоосигурявам като физическо лице, отделно от дружеството. Това възможно ли е? А ако имам стари (не големи) задължения към ЕООД-то за собствените ми осигуровки как стои въпросът? Мога ли да ги оставя да изтекат по давност, като през това време се самоосигурявам като ф.л.?
  Благодаря Ви предварилтено!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, възможно е да се регистрира свободна професия и ако на такова основание се осигурява лицето, то не е нужно да се самоосигурява и като управител на фирма. Относно изтичането по давност на осигуровките – ако самоосигуряващия се не си внесе осигуровките, то може и да се погасят по давност, но и никакви права за пенсия няма да се получат, което може да е много голям проблем за пенсиониране един ден

 88. Angelowa Says:

  Здравейте,живея при сина си в Австря,но все още не работя ,как мога да си внасям здравни осигуровки в страната?

 89. Kremena Says:

  Регистрирана съм като самоосигуряващо се лице,може ли да бъда командирована в чужбина и да се самоосигурявам в България става въпрос за 15-30 работни дни

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, това „командироване“ каква му е целта? Няма как самоосигуряващо се лице да се самокомандирова някъде, а и едва ли има някакъв смисъл. Няма проблем лицето да е в чужбина за известно време и да се самоосигурява в България

   • sevda1 Says:

    Здравейте! Може ли да ми помогнете? Съпругът ми е ключар ,регистриран е като ЕТ ,има майсторско свидетелство,полага личен труд,няма наети работници,пенсионер е по инвалидност,.Но сега иска да закрие фирмата и да практикува дейността си като самоосигуряващ се със свободна професия.Не иска да води счетоводство , защото приходите му намаляха . Как е по-изгодно за него да остане ЕТ или да се пререгистрира като занаятчия? Сега издава фактури и касови бележки ,като свободна професия ще може ли да издава фактури и ще трябва ли да работи с касов апарат,трябва ли да си изкара нов БУЛСТАТ, въобще каква е процедурата за тази промяна? Ще съм ВИ благодарна за съвета и ако може отговора да ми изпратите на e-mail / iris07@abv.bg.

    • Alexander Todorov Network Says:

     Здравейте, щом е пенсионер и няма наети работници не му трябва касов апарат, дори и да попада професията му при занаятите. БУЛСТАТ-а на самоосигуряващите се е тяхното ЕГН.
     Полезна статия ще бъде вероятно и тази: https://alexanderbtodorov.com/2012/07/02/license-tax/

 90. Nikoleta Says:

  Здравейте, радвам се че попаднах на този форум.

  Имам следното питане и ще съм благодарна, ако ми дадете съвет. С половинката ми работим на ТД за работодатели. Опитваме се паралелно с това да стартираме наш собствен бизнес за e-commerce – ще предлагаме услуги в различни държави (включително БГ), които ще бъдат купувани от потребителите през сайта. За целта ни трябва фирма. Сайтът е готов, но докато започнат (ако започнат) да идват приходи може да минат година-две. Въпросите ми са:

  1. Ако основем фирма и тя е собственост на нас двамата, то ние трябва ли да се самоосигуряваме, ако управител е друг човек?

  2. Ако някой от нас двамата е управител, то тогава възможно ли е самоосигуряването (поддаването на ОКД5 в НАП) да изчака няколко месеца, или година. Т.е. да не влагаме пари за осигуровки, без реално да имаме приходи? (ние паралелно ще бъдем на ТД и не искаме да загубим правото на обезщетение при безработица, ако започнем да се самоосигуряваме)

  Ще съм Ви благодарна за съвета.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте,
   1. няма да е задължително, освен ако не се извършва някаква трудова дейност във фирмата или трудовия договор на другото място не е прекратен
   2. в такива случаи традиционна практика е да се назначи за управител някой пенсионер роднина без възнаграждение и с 1% дял от фирмата, за който да се внасят само здравните осигуровки

   • Nikoletta Ven Says:

    Благодаря за отговора! Стархувам се, че не ми е съвсем ясен първият Ви отговор – 1.значи, ако аз или половинката се запишем като управители на фирмата и сме на ТД, няма да е нужно да внасяме ОКД5 за самоосигуряващи се лица докато ТД е на лице. Правилно ли съм разбрала?

    2. А какво ще рече „трудова дейност“? Как се определя дали фирмата има такава? Ако има на лице трудова дейност, то тогава трябва ли да се самоосигуряваме и в какъв размер?

    Благодаря предварително!

    • Alexander Todorov Network Says:

     Здравейте, ако управителите в дружеството не упражняват трудова дейност, не е нужно да се самоосигуряват и през фирмата. Трудова дейност обаче се приема и пускането на фактура, ако се установи, че управителя върши каквато и да е дейност във фирмата, а не се осигурява там, това ще подлежи на санкции. Минималното, върху което трябва да се самоосигурява лицето е 420 лева, но ако има доходит от трудов договор за 2600 лева месечно, то за самоосигуряване няма необходимост да се внасят още вноски

 91. Ивайло Says:

  Здравейте. Живея и работя в Русия но искам да се се осигурявам в България пенсионно и здравно. ще работя в Русия но осигуровките искам да ги правя в Бг като самоосигуряващо се лице . Дайте съвет може ли и към кого трябва да се обърна

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, в статията е описан подробно механизма по регистрация на свободната професия и как самоосигуряващите се лица да се самоосигуряват

 92. Krasimira Ivanova Says:

  Здравейте! Работя на трудов договор, но сега съм в неплатен отпуск и трудовият стаж се прекъсва. Какви са вариантите да плащам осигуровки за пенсия, за да може през това време да ми тече трудов стаж? Моля да ми изпратите отговора и на е-мейл krassie_ivanova@abv.bg

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, вариант е самоосигуряване чрез свободна професия, няма да тече трудов стаж, а осигурителен, който е всъщност важния за определяне размера на пенсията

 93. Mariana Says:

  Здравейте.Радвам се че ви намерих,дано да ми отговорите.Приеха сина ми в ясли,понеже писах че се самоосигурявам.Сега ще започна да се самоосигурявам,разбрах какво трябва да направя,но най-много ме интересува какво трябва да занеса в яслите за да докажа че се самоосигурявам?Предварително благодаря.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, най-добре от яслите да кажат какъв документ искат. Може би документа от Булстат и нещо от НАП ще трябва да им се занесе

 94. dilianai Says:

  Здравейте,

  имам следният казус: Самоосигуряващо се лице, свободна професия – консултант, регистрирано по ЗДДС по чл. 97а, ал. 2, реализира доход над 50 000лв, който е единствено и само от 1 клиент, немска фирма съответно по чл. 21, ал.2.

  Предполагам, че сега когато е надвишен дохода от 50000лв следва задължението на лицето да се пререгистрира или щом дохода е само по чл. 21, ал. 2 това не е необходимо.

  И ако е нужна пререгисрация при надвишаване на 50000лв, има ли санкция за забавена пререгистрация, тъй като събитието е настъпило преди месеци.

  Какви са необходимите документи за пререгистрация, ако такава се налага в дадения случай, предвид, че говорим за свободна професия, а не фирма.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, при обороти над 50 000 се прави задължителна пълна регистрация по ЗДДС. Санкцията ако са декларирани всички обороти към клиентите ще бъде глоба + ДДС, което е следвало да се внесе, но в случая тъй като клиентът е от Германия ще остане само глобата (има някакъв шанс да е минимална или никаква поради маловажност и липса на нанесени щети за бюджета). В НАП ще обяснят какви документи ще се изискват за пълната регистрация по ЗДДС

 95. dilianai Says:

  Здравейте,

  регистрирано лице по чл. 97а, ал. 2 (свободна професия) е надвишило дохода от 50000лв. Какво трябва да се направи за задължителна пререгисрация заради дохода. Какви документи са необходими за неговото доказване пред НАП и има ли санкции за забавената регистрация (пререгистрация). Натрупаният доход е само от дейности за клиенти в ЕС. Сега се налага да се работи за клиент в България и затова се стигна до този сложен казус.

  Благодаря предварително.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, да, ще има санкция ако се е декларирал целия доход. Ако не е издавана фактура, за която да се дължи българско ДДС вероятно ще има само глоба. Ако е трябвало да се начисли българско ДДС освен глобата ще се дължи и данъка + лихва. Задължително трябва да се декларира и счетоводител, който води фирмата. Иначе на място в НАП могат да изброят изискваните документи. Има заявление, оборотна ведомост и може да искат да проверяват дейността до момента

 96. Elena Says:

  Здравейте.
  Ходих в агенцията по вписванията и при опит за регистрация на свободна професия като продавач консултант ми искаха трудов договор. Реално ли е това което ми искаха. Каква професия мога да регистрирам за да няма изисквания като трудов договор. Имам завършено средно образование като оператор в шевното производство ,бакалавър по аграрна икономика . Благодаря Ви предварително за отделеното време.

 97. Таня Says:

  Здравейте,
  Бих искала на свой ред да Ви благодаря за полезната информация и отзивчивостта!
  Имам и аз един върпос, на който не успях да намеря отговор, а и не съм наясно към кого да се обърна за съвет.
  Филолог съм, работя на трудов договор, където ме осигуряват на минималния праг за длъжността (до тази година около 380 лв) и тъй като се занимавам и с преводи в свободното си време, бих искала да мога да си плащам данъците по някакъв начин. Обмислям варианта за самоосигуряващо се лице, но в този случай трябва ли да се осигурявам върху 420 лв или има начин да се избегне това и да се плащат осигуровки върху разликата или поне върху по-малка част от тази сума?
  Освен това – необходима ли ще ми е регистрация по ЗДДС, ако искам да работя с агенции от ЕС и това ще промени ли по някакъв начин осигурителния ми статус?
  Благодаря предварително!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ако се правят услуги на фирми от ЕС, задължително трябва да се направи регистрация по ЗДДС. За самоосигуряването, задължително е да се прави върху минимум 420 лева. Разходите за осигуровки са 108.36 лева.
   Друг вариант е да се направи фирма и да се назначи някой пенсионер за управител, който ще се самоосигурява само за здравно осигуряване 16,80 месечно, а с фирмата действително работещия ще сключи такъв граждански или трудов договор, какъвто е най-удобен

   • Таня Says:

    Благодаря за отговора! Изглежда, че попадам в някакъв параграф 22, тъй като, ако съм самоосигуряващо се лице, в най-добрия случай ще изкарвам за осигуровки и счетоводител, а явно няма друг легален начин да декларирам приходите си…
    А ако пенсионерът е управител и полага собствен труд, т.е. няма друго лице, назначено на договор, ще има ли и други осигуровки или си остават само здравните? ЕООД или ЕТ е по-добрият вариант?
    Желая Ви весели празници и мирна и благодатна Нова година! И благодаря, че помагате така безкористно!

    • Alexander Todorov Network Says:

     ООД, но парите, които се получават трябва да се преведат по банков път. Възможно е и клиента да ги даде на ръка ако не му трябва документ за разход, а след това да се внесат от собственика по банков път. Иначе фирмата ще трябва да си купи касов апарат. За пенсионера опцията е да се самоосигурява само за здравно, обаче е много важно и да е съсобственик (значи да има 1% примерно от фирмата), за да не е необходимо да се води формално, че получава възнаграждение. Казусът не е толкова лесен и когато става дума за фирми несъмнено ще трябва да се ползват услугите на счетоводител

     • Валентин Стойков Says:

      Според НАП управителят е в нарушение, ако взима парите в брой от платеца на дохода и ги внася в банковата сметка (без да чука касов бон при получаването). Има случаи на глобен управител, който е правил точно това. От НАП са видели в банковото извлечение, че лицето внасящо сумата е управителя.

      Някои банки имат възможност за анонимни вноски или внасяне с вносни бележки, които са документ с невярно съдържание (не проверяват дали наистина лицето „Иван Иванов“ е внесло сумата). Банките, които примеат вноски с машина не връщат ресто (пак трябва да се лъже машината, че друг внася парите).

   • Таня Says:

    А възможно ли е прекъсване на осигуряването за периодите, в които не се извършва дейност, и как в този случай се изчислят осигурителните вноски? А отчитането по ЗДДС за самоосигуряващо се лице, регистрирано по чл. 97а, по-опростено ли е или е като при задължителната регистрация при оборот над 50000 лв (декларация за покупки и продажби, VIES и т.н.)? Рових се из законите, но не успях да открия такава информация. Благодаря!

 98. Maria Says:

  Добър ден, следвах вашите стъпки и се регистрирах в агенцията по вписванията, след това в НАП. Оказа се, че и декларация за патентния данък трябва да подам. Въпроса ми е трябва ли ми разрешение от Общината за започване на дейност и за работно време? Благодаря.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, не би трябвало, свободните професии не са ограничавани от работно време. Може обаче да има някакви специални режими и регулации за особен вид дейности, но те едва ли ще зависят от общината, а по-скоро от друг закон

 99. Eni Koni Says:

  Здравейте,аз и приятелят ми работим като циркови артисти,излишно е да казвам,че нещата не са уредени по никакъв начин.Какъв е най-добрия вариант за нас?
  Благодаря

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, явно ще трябва да е самоосигуряване при това положение, но има риск един ден да се стигне до проверка от къде се взимат парите, за да се прави това самоосигуряване. Най-добре е отношенията да се договорят с работодателя, защото рискът и за него е огромен

 100. Daniel Says:

  Здравейте,

  Мислех си да се регистрирам като самоосигуряващо се лице, но не съм сигурен дали това е най-добрата опция за мен. Работя във фирма на постоянен договор и фирмата ме осигурява. Отделно обаче започнах да работя с клиенти извън България (EU и USA) и имам доходи от тях. Работата е консултантска и плащанията стават най-често през PayPal. Искам обаче да мога да издавам invoices на тези клиенти и мисля, че единствените опции са или да се регистрирам като самоосигуряващо се лице или да си направя фирма. Можете ли да ми кажете дали има и друга опция при положение, че вече ме осигурява фирмата, за която работя. Целта ми е да мога да правя следното:

  1. Да мога да издавам invoices на клиентите си
  2. Да декларирам доходите си от тези клиенти

  Благодаря предварително за отделеното време!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, свободните професии могат да издават фактури и да декларират доходи. Ако се издават фактури в ЕС, задължително трябва преди това да се направи и регистрация по ЗДДС. В този случай задължително трябва да се посочи и счетоводител

 101. elizamarie Says:

  Здравейте,
  Мога ли да се регистрирам като свободно практикуващ с диплома от езикова гимназия? (дейност – частни уроци, въпреки че искам и друга да извършвам)
  Мога ли да преподавам на бременни жени уроци за здравословното състояние през бременността и гимнастика? (като свободно практикуващ)

  p.s. извинявам се, че пращам въпроса си отново, просто явно е бил случайно изтрит..

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, след като има диплома за нещо, ще може да се направи регистрацията. След това свободната професия може да прави всичко без търговия

 102. Мирослава Ст. Says:

  Здравейте, аз съм юрист. Имам диплома и придобита юридическа правоспособност. Мисля да си отворя офис, като ще извършвам правни консултации. Искам всичко да бъде законно. Какво е мнението Ви – дали ще имам някакви пречки при получаване на БУЛСТАТ и да се самоосигурявам ? ( подчертавам, че няма да извършвам адвокатска дейност, няма да извършвам процесуално представителство в съда и т.н.)

 103. elizamarie Says:

  Здравейте и ОГРОМНО БЛАГОДАРЯ за полезния сайт!

  Имам намерение да основа Училище за бременни (информация за това какво е раждане, процесите през бременността, полезни съвети, медитации и т.н.).
  1. За да провеждам подобна дейност под формата на курсове у дома или в зала (които се заплащат), трябва ли да имам фирма (ако да – каква е за препоръчване) или мога да извършвам това като „сввободна професия“?
  2. Ако мога да го извършвам като свободна професия (тъй като пишете, че важното е да си регистриран за някаква дейност, а не каква реално извършваш) – има ли как да се регистрирам за такава с дипломата си за средно образование с немски?
  3. Ако няма как да стане с такава диплома – има ли как да се регистрирам, след като посетя някакъв курс (например психология) и получа от там сертификат за обучението?

  Благодаря Ви!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте,
   1. ако разходите по дейността са под 25% от приходите, по-изгодно е да се работи чрез свободна професия, иначе ако ще е фирма ЕООД
   2. не би трябвало да има проблем
   3. важното е някаква диплома да се покаже, и от курс да е, не би трябвало да има проблем

 104. Илияна Вутова-Ковачева Says:

  Уважаеми г-н Тодоров,
  Впечатлена съм от вашата страница с изчерпателна информация. Обръщам се към вас със следните въпроси.
  Синът ми завършва магистратура по корейска граматика и литература в Южна Корея /в студентско градче, близо до Сеул/и същевременно работи към една фирма, но иска да се регистрира като самоосигуряващо се лице в България, за да си внася за пенсия. Там той се осигурява здравно.
  От вашата страница, в която най-подробно описвате всички необходими стъпки за регистрация на самоосигуряващо се лице, става ясно, че е необходимо заинтересованият да отиде в Агенцията по вписванията с личната си карта. Моят първи въпрос е може ли да издаде пълномощно на мен и аз да подам заявлението за регистрация и декларацията, и други необходими документи, които се изискват за регистрирането. Вторият въпрос се отнася до оригинална диплома, която трябва да се представи, но неговата за завършен висше образование е в института, в който сега се обучава. Дали би могло само с копие да се удостовери? Третият въпрос е за личната карта, която е изтекла и той се легитимира с международен паспорт. Необходимо ли е да се издаде нова чрез посолството?

 105. Десислава Says:

  Здравейте, искам да Ви попитам следното: работя във фирма на трудов договор и ме осигуряват на 700лв. Бременна съм в 5-я месец и искам да си увелича осигуровките, за да мога да получавам по-голямо майчинство. От Вашия форум разбирам, че мога да се самоосигурявам, без това да попречи на трудовия ми договор. Моля Ви за повече информация, дали мога в последните месеци преди майчинството да се доосигурявам и има ли значение на каква сума. Съжалявам, ако въпроса е глупав, но съм некомпетентна в това отношение и ако има възможност да се самоосигурявам, с цел по-високо майчинство, желая да се възползвам.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, това е възможно, няма проблем лицето да работи на трудов договор и да се самоосигурява допълнително. В повечето случаи обаче работника се разбира с работодателя за няколко месеца да получава „бонуси“, които всъщност не се плащат, а работника покрива допълнителните разходи за осигуровки

   • Мария Says:

    Здравейте, продължение на въпроса, а ако не се разберат с фирмата, може ли да се доосигурява с около 300лв още, Мерси

 106. harizanch Says:

  Здравейте, като много други хора казусът ми се състои в това, че искам да се регистрирам, като самоосигуряващо се лице(свободна професия) – занимавам се с графичен дизайн, но дипломата ми е за “икономист “. Съответно при опит да се регистрирам служителите в Регистър Булстат и Агенция по вписванията ми заявиха, че не могат да ме впишат като дизайнер в регистъра, защото не отговаря на дипломата ми, и съответно ме предупредиха, че нямам право да работя като дизайнер, ако съм регистриран като икономист. По-долу видях, че и други хора са отправяли подобни запитвания към вас, на които сте им отговорили, че няма проблеми да си работят, каквото искат, като самоосигуряващи се, стига да не е свързано с търговия и да не нарушават закона. Разминаването в информацията е объркваща и бих искал да помоля за помощ по този казус. Можете ли да ми кажете, дали някъде законово е уточнено как стои този въпрос?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, просто трябва да се направи регистрацията като някаква професия, все едно каква, след това никой не може да спре самоосигуряващия се да си работи каквото иска, само да не е свързано с търговия или да е незаконно

  • Валентин Стойков Says:

   Най-лесно става като напишете в заявлението за регистрация, че искате да се регистрирате като „осигурител“. Не ви искат никакви документи, не ви питат каква диплома имате. После в декларацията, която подавате в НАП за започване на дейност (ОКД-5) си пишете каквото си искате – там нямат претенции (например: „Упражнявам дейност като: свободна професия“).

   Това, че после няма да осигурявате никого (освен себе си) не е проблем – никой няма да проверява.

 107. magdalenatrifonova Says:

  Здравейте,
  С моя колежка искаме да отворим частен детски център с учебно-терапевтична дейност.
  – По какъв начин може да практикуваме свободно професиите си – психолог и логопед, докато в същото време сме на трудов договор в държавна институция?
  – Какви са изискванията за регистриране на детски клуб/център с обучително-терапевтична цел?

  Благодаря предварително.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, възможно е за тези професии да има някакви специални регулации и да е необходимо специално лицензиране. Също така трябва да се провери в трудовия договор дали няма забрана да се работи самостоятелно. Може би в здравното министерство ще могат да помогнат за допълнителна информация

 108. naq Says:

  zdraveite, naskoro izkarah kurs za masajist i nqmam opit.Vazmojno li e da uprajnqvam profesiqta si samostoqtelno kato naema pome6tenie ili trqbva da imam opredelen trudov staj ?

 109. Nikolova Says:

  Здравейте,
  Благодаря за подробната информация. Много ми се иска да започна дейност като самоосигуряващо се лице – свободна професия, но за да взема крайно решение бих искала да се консултирам с Вас по следните въпроси.
  Като самоосигуряващо се лице мога ли да упражнявам дейност свързана с преподаване на чужд език на отделни физически лица? Какви документи мога да издавам на тези лица за плащанията им? Фактури? Мога ли да закрия дейността след 1-вия месец и дължа ли такси при за криването? При подновяване на дейността каква е процедурата и пак ли се записвам в регистъра БУЛСТАТ? Ходих на консултация в НАП и от там ми обясниха, че мога да съм регистрирана по БУЛСТАТ, но да не упражнявам дейност т.е да не дължа осигуровки до момента, в който не започна дейност. Как точно се доказва стартирането на дейност в моя случай – с постъпване на първите парични постъпления ли?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, няма проблем да се преподава чужд език чрез свободна професия. Фактурата е достатъчно да се издаде. Дейността може да се спира и започва по всяко време. Няма нужда да се закрива регистрацията в БУЛСТАТ, просто се отива в НАП и се декларира спиране на дейност. На следващия ден може да се декларира започване на дейност и т.н. без ограничения. Декларирането в НАП се прави до 7 дни след започване на дейността – значи ако се пусне фактура това е сигурен знак, че дейността е започнала

 110. Дани Says:

  Здравейте,със съпруга ми искаме да наемем помещение за бърза закуска,производство и продажба на пици.Интересува ме може ли да направим регистрация като свободна професия или е нужна регистрация на фирма и ако трябва регистрация на фирма какво е най подходящо да се избере,ЕТ,ЕООД или ООД.Благодаря ви.

 111. Е.Неделчева Says:

  Здравейте,
  искам да Ви поздравя за полезния блог,който сте създали. Прочетах доста неща,но се пообърках,затова реших да споделя казуса си. Работя на трудов договор и в момента имам предложение от чуждестранна фирма за почасова работа от вкъщи,като за заплащането от тяхна страна,аз трябва да издавам фактура.Дилемата ми е дали да се регистрирам като практикуваща свободна професия или да регистрирам ЕООД. Възможно ли е да ми обясните данъчното облагане и осигуряването на лица,които са на трудов договор и същевременно упражняват свободна професия?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ако разходите от дейността ще са над 25% от приходите и трябва да се наемат други лица, по-добрия вариант е да се работи с фирма. Иначе свободната професия е по-изгодния вариант. След като ще се извършват услуги в чужбина обаче задължително трябва да се направи регистрация по ЗДДС. Повече информация за данъците при свободната професия тук: https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2012/04/21/freelancer-taxes/

 112. Nikolova Says:

  Здравейте,
  Благодаря за подробната и изчерпателна информация! Въпреки това решението ми дали да се регистрирам като самонаето лице (свободна професия) зависи от няколко обстоятелства, които ми се иска да уточня. А те са:
  1) Имам желание да предоставям уроци по чужд език – Мога ли да се регистрирам като свободна професия деец на образованието?
  2) Работя на трудов договор и дейността ми като самоосигуряващо се лице ще е допълваща. Доходите от уроците ще бъдат изплащани еднократно в рамките на календарната година. Мога ли да прекъсна регистрацията си след изтичането на този 1 месец, през който ще имам доходи и какъв е минималния размер на осигуровките, които ще дължа?
  3) Няма да работя по граждански договор, защото ще предоставям услуги на физически лица. Как следва да декларирам доходите от дейността си? Или казано по-точно трябва ли към данъчната си декларация да прикрепям доходно оправдателни документи и какви?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте,
   1. трябва да се представи диплома за нещо, след регистрацията може да се прави всичко без търговия
   2. може да се прекъсва и започва дейността като свободна професия по всяко време на годината
   3. към данъчната декларация няма нужда да се прикрепват документи за приходи като свободна професия. Само се декларират приходите. Достатъчно е на клиентите да се дава фактура

   • Валентин Стойков Says:

    Ами ако клиените не искат да си дават ЕГН-то, трите имена и адреса (които трябва да се пишат във фактурата)?

    Това е големия проблем при предоставянето на услуги от самоосигуряващо се лице на физически лица.

    • Alexander Todorov Network Says:

     И фирма да е, пак ЕГН-то на собственика ще се появи в търговския регистър, а най-вероятно и домашния адрес за повечето малки фирми

     • Валентин Стойков Says:

      Данните от личната карта на собствениците на фирми (и май на управителите също) се публикуват в Търговския регистър – това ми е ясно.

      Имах предвид ЕГН-то на лицето, което купува услугата. Не всеки, който купува някаква услуга е съгласен да си дава ЕГН-то, адресната регистрация и трите имена.

 113. Биляна Says:

  Здравейте,

  регистрирана съм като самоосигуряващо се лице (работя и на трудов договор и доплащам осигуровки до тавана). Трябва да получа хонорар за една статия, която написах. Въпросът ми е следният: платецът на хонорара иска да издам сметко фактура. Аз обаче нямам собствени, нито печат, тъй като към момента не упражнявам дейност и нямам приходи. Бихте ли ме посъветвали как да процедирам в случая.

 114. Vesela Aleksandrova Says:

  Здравейте , аз съм регистрирана на борсата и вземам обещетение , наскоро започнах работа като консултант към застрахователно дружество , все още не съм взела комисионна.Въпроса ми е кога трябва да уведомя борсата за настъпилите промени когато си взема агентския договор или когато постъпят пари по сметката ми.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, от момента, в който лицето подлежи на задължително осигуряване. В случая не става ясно какъв е този консултантски договор – трудов договор ли е, или някакъв граждански с условия за оборот и несигурни доходи?

 115. Razie Says:

  Здавейте,може ли да ме назначат като козметик без да имам диплома

 116. koleva Says:

  Здравейте,поздравявам Ви за полезната информация по много въпроси,бих искала да попитам фризьорството минава ли към свободните професии,мога ли да извършвам фризьорски услуги,като се самоосигурявам като свободна професия и трябва ли касов апарат за да работя законно?Благодаря Ви предварително.

 117. Роси Says:

  Първо да Ви поздравя за прекрасния блог!
  Аз пък съм пред един казус, който не мога май да разреша сама колкото и да чета. Така, искам да си отворя психологичен кабинет, но почасово, тъй като имам друга работа на трудов договор. Освен това тя е държавна. Имам ли право да практикувам такава дейност (извън държавната) без фирма, а само по булстат? Ако е възможно то тогава възниква въпроса, дали трябва пак се се самоосигурявам на същия праг, при положение, че вече ми се внасят нужните проценти от държавната ми работа?
  Ако обясненото горе, не е възможно, то тогава има ли друг начин по, който да си отворя кабинета и пак да си го работя почасово?

  Мерси много.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, стига да няма някаква забрана от работодателя по трудов договор, няма проблем да се практикува и свободна професия. Ако от работодателя по трудов договор осигурителния доход е под 2400 лева, трябва да се правят осигуровки, върху не по-малко от 420 лева и така, че общо по трудовия договор и самоосигуряването общия осигурителен доход да не прехвърля 2400 лева за месеца

 118. ЕвгенияГ. Says:

  Здравейте,
  бих искала да попитам нещо ако е удобно. Искам да упражнявам свободна професия масажист, но без да се налага да регистрирам фирма. Законно ли ще бъде да се регистрирам като самоосигуряващо се лице, упражняващо свободна професия както Вие казвате, да си плащам патента и да не се налага да ме назначават на трудов договор?
  Благодаря Ви предварително и лека вечер

 119. Катя П. Says:

  Здравейте,
  Аз не се самоосигурявам, а се водя на непълен работен ден към фирма, бих искала в свободното си време да изработвам дамски аксесоари и да ги продавам на консигнация.
  1. Необходимо ли е да основавам фирма?
  2. Ако съм вписана в Занаятчийската камара мога ли да произвеждам и продавам на консигнация без да основавам фирма?
  3. Как законосъобразно да декларирам дейността и прихода си?
  Предварително Ви благодаря за отговора!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте,
   1. достатъчно е да се регистрира свободна професия
   2. ако има търговия трябва да се регистрира фирма
   3. зависи фирма ли ще се ползва или свободна професия

 120. Stan Says:

  Здравейте,

  Освен доходите си като самоосигуряващо се лице имам и трудов договор, където ме осигуряват на максималния праг (2400 лева за 2014г.). В един друг Ваш пост от 2012г. прочетох следното:

  „Ако самоосигуряващото се лице има доходи от трудови или приравнени на тях правоотношения в размер над 2000 лева (максималния месечен осигурителен доход през 2012 г. или 2200 за 2013 г.), то не прави допълнителни осигурителни вноски като самоосигуряващо се лице.“

  Искам да попитам това важи ли все още и за тази година? Ако да, тогава трябва ли да изпълнявам стъпки 2 и 3 от описаните в този пост (декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице + осигурителна книжка) или е достатъчна само стъпка 1 (регистрация в регистър БУЛСТАТ)?

  Благодаря предварително!

 121. dimo777 Says:

  Бих желал да ви попитам следното. От доста години работя като фризьор. Регистрирал съм се като физическо лице, свободна професия. Спазил съм всички точки по процедурата. Имам регистрация по булстат, самоосигурявам се, осъществявам за своя сметка професионална дейност, не съм регистриран като едноличен тъговец или фирма и издавам касови бележки от кочан.
  Добре обаче преди месец ми дойдоха на проверка данъчните и ми съставиха протокол и след това акт за това, че нямам касов апарат. Сега чакам наказателното постановление и глобата,която ще ми сътворят. Въпросът ми е – правомерно ли е това и какво аз мога да направя по случая. Бих се консултирал с вас ако ми оставите ваши координати.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, появи се едно становище на НАП, според което тъй като фризьорството се води занаятчийска дейност, и въпреки, че ще се практикува чрез свободна професия, то според наредбата за отчитане на продажбите… (за касовите апарати накратко) занаятчията ще е освободен от касовия апарат само ако е пенсионер и не извършва търговска дейност: точка 7

   Чл. 4. (Доп. – ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Не е задължено да регистрира извършваните от него продажби в търговски обект чрез ФУ/ИАСУТД лице, което извършва следните дейности:
   1. продажби във или от търговски обекти, специализирани само за вестници и списания;
   2. продажби на собствена и непреработена селскостопанска продукция от физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, с изключение на продажби във или от търговски обекти в лицензираните стокови борси и тържища или закрити помещения, като магазин, склад или други подобни;
   3. (изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) продажби на билети или други удостоверителни знаци за услуги (квитанция, талон и др.), които съдържат трайно вписана при отпечатването номинална стойност и най-малко два защитни елемента върху хартията и/или при печата и са отпечатани по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 1994 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 38 от 1995 г.; изм., бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г., бр.54 от 2008г.); изискването за трайно вписана при отпечатването номинална стойност не се отнася за бланкови билети, квитанции и др., които се издават на химизирана хартия най-малко в два екземпляра – един за клиента и втори за лицето по чл. 3;
   4. продажби на самолетни билети;
   5. продажбата на вещи и извършването на услуги, свързани с осъществяването на религиозна, социална, образователна и здравна дейност от Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията;
   6. дейност на наемодатели – физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, включително отдаващите под наем складови помещения;
   7. упражняване на занаят по смисъла на Закона за занаятите, с изключение на автомонтьорство и автосервизни услуги и при условие че лицата са занаятчии – пенсионери по инвалидност или за изслужено време и старост, които извършват услугите с личен труд и не са търговци по смисъла на Търговския закон;
   8. дейност на лица, упражняващи свободна професия;
   9. продажби във или от търговски обекти, намиращи се в населени места с брой на лицата с постоянен адрес под 300 души и разположени във високопланински и труднодостъпни места, с изключение на курортите;
   10. (нова – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) продажби, извършвани от чуждестранни юридически и физически лица по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които не са регистрирани по ЗДДС, по време на провеждане на международни мероприятия с краткотраен характер (изложения, панаири и други подобни), с изключение на мероприятия с развлекателен характер.

   • Валентин Стойков Says:

    Не може ли законът да се тълкува и по двата начина?

    Значи самоосигуряващите се лица нямат право да получават плащания без касов апарат за следните дейности?

    Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2, т. 1

    (Изм. – ДВ, бр. 81 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г., предишно Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, изм. – ДВ, бр. 28 от 2011 г.)

    Списък на занаятите по групи:

    I. Народни художествени занаяти
    1. Художествена обработка на кожа
    2. Изработване на изделия от кожа
    3. Изработване на накити
    4. Изработване на изделия от ковано желязо
    5. Художествено леене
    6. Звънчарство
    7. Ножарство
    8. Изработване и ремонт на старинно оръжие
    9. Везбарство
    10. Художествено плетиво
    11. Изработване на национални кукли
    12. Изработване на художествена керамика
    13. Грънчарство
    14. Художествена обработка на дърво и дърворезба
    15. Изработване на художествени тъкани
    16. Гайтанджийство
    17. Изработване на национални костюми
    18. Изработване и ремонт на български народни музикални инструменти
    19. Художествена обработка на камък
    20. Бакърджийство (медникарство)
    21. Изработване на дървени съдове и предмети за бита, копаничарство
    22. Ръчно килимарство
    II. Други
    23. Леярство на камбани
    24. Изработване на стъклени изделия чрез духане на стъкло
    25. Рисуване и гравиране върху стъкло
    26. Ръчно книговезване
    27. Изработване и ремонт на съвременни музикални инструменти и аксесоари за тях
    28. Изработване и ремонт на изделия от мед (бакър) и сплавите й
    29. Часовникарство
    30. Гравьорство
    31. Изработване на камини, кахлени печки
    32. Изработване на елементи и монтаж на облицовки на стрехи
    33. Покривни работи – редене на керемиди, поставяне на улуци, изграждане на комини
    34. Коминочистене
    35. Тенекеджийство
    36. Калайджийство
    37. Ковачество
    38. Изграждане на кладенци
    39. Каменоделство
    40. Точиларство
    41. Ключарство
    42. Бъчварство
    43. Коларство
    44. Кошничарство, изработване на рогозки и метли
    45. Тъкачество (платно, аби, пътеки, черги, китеници и сродни) и мутафчийство
    46. Седларство и сарачество
    47. Обущарство
    48. Шапкарство
    49. Въжарство
    50. Производство на боза (бозаджийство) и шекерджийство, производство на изделия от захарен сироп
    51. Вулканизация
    52. Поправка на велосипеди
    53. Шивашки услуги
    54. Тапицерство
    55. Ръчна изработка и ремонт на мебели
    56. Ръчна изработка на табели и реклами
    57. Фризьорство

 122. Eвгения Матева Says:

  Здравейте ! Моля за информация ( ЗАКОН, НАРЕДБА ) който изисква задължителен трудов стаж от 3 год. !!! , за да се започне частна практика като логопед . Лично на мен ми звучи абсурдно , при положение , че току-що завършил логопед може да бъде назначен без изискване за стаж в държавно училище /детска градина , но за частна практика се нуждае от 3 год. стаж ?!

 123. Ива Георгиева Says:

  Здравейте,
  Поздравления за полезния блог. И аз бих искала да задам въпрос. Аз съм ЕТ, самоосигурявам се, работя в сферата на търговията. Съпругът ми е пенсионер по болест. Бих искала да ми помага четири часа дневно. Задължително ли е да сключа трудов договор с него или има начин да спестя осигуровки? Ако и той регистрира ЕТ (за да спести пенсионни осигуровки), възможно ли е да работим в едно помещение с два касови апарата (например, аз – от 8.00 до 16.00, той – от 16.00 до 20.00) с някакъв договор помежду си? Предварително благодаря.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, формата ЕТ е много рядко срещана и се избягва от всички поради неограничената отговорност. За случая една удачна форма е регистрация на ООД, като и двамата ще внесете по 1 лев капитал. След това самоосигуряване и на двамата през фирмата, евентуално личен труд и няма да има значение какво ще е работното време

  • Мариана Тошкина Says:

   Здравейте,
   Поздравления за страхотния блог.Пенсионерка съм по болест,безработна от 3 години.През м.07.2014 г.регистрирах ЕООД,на което съм управител и единствен собственик на капитала.Искам също и да водя счетоводството на фирмата.Моля да ми обясните мога ли да се регистрирам като самоосигуряващо се лице като управител и на граждански договор или друг начин като счетоводител.С генерално пълномощно упълномощих сина си да ме представлява пред институциите по здравословни причини.Предварително,Ви благодаря.

   • Alexander Todorov Network Says:

    Здравейте, съгласно законодателството в страната счетоводителя на фирмата трябва да има минимална образователна степен и професионален стаж като счетоводител, за да може да води счетоводството на фирмата.
    В противен случай подписването като счетоводител може да донесе няколко хиляди лева глоба за фирмата + няколко хиляди за физическото лице, което се е подписало на отчет без да има право за това.
    Изискванията по спомени са 2 години стаж като счетоводител + магистърска степен по счетоводство, 3 години стаж + бакалавърска степен по счетоводство, 4 години стаж + бакалавърска степен по икономическа специалност и т.н.

   • Мариана Тошкина Says:

    Здравейте,
    Благодаря Ви за отговора,но аз забравих да поясня,че имам 25 години стаж като счетоводител,но само в бюджетната сфера,от който 15 г.стаж като главен счетоводител /второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.Със средно специално образование съм и квалификация за счетоводител на фирма. За първи път ще водя счетоводство на фирма и затова се притеснявам толкова.Моля да ми пишете дали мога и да не внасям осигуровки,след като вече съм осигурена на друго основание/пенсия по болест/.Предварително благодаря.

    • Alexander Todorov Network Says:

     Здравейте, ако средното образование е със специализация по счетоводство, тогава изискването за стаж е 8 години. Иначе като самоосигуряващо се лице с договор за управление само през фирмата трябва да се прави осигуряването в случая. Граждански договор със собствената фирма не трябва да се сключва, за да няма проблеми с данъчните. Собствениците на фирми могат да сключват обаче с фирмата си договор за личен труд и така да си плащат през годината за извършената работа.

     • Мариана Тошкина Says:

      Безкрайно Ви благодаря,имах голяма нужда от такава помощ.Къде мога да намеря бланка на такъв договор за личен труд,потърсих в нета не открих.И обобщавам това,което разбрах до момента,че само с договор за управление като самоосигуряващо се лице ще внасям вноски за осигуровки върху доход 420.00 лв.,а за счетоводството ще изплащам възнаграждение като услуга с договор за личен труд.Ще мога да подписвам всички отнасящи се до счетоводната дейност документи вкл. и отчетите.

      • Alexander Todorov Network Says:

       Първо трябва решение дружеството, че има нужда от извършване на личен труд от собствениците. След това договор свободен текст, че във връзка с дейността на дружеството собственика ще извършва извършва услуги еди какви си, за период еди какъв си и с възнаграждение еди какво си. Това може и само през март месец да се направи за годишното приключване, а може и да е ежемесечно. Във всеки случай плащанията по договора за личен труд трябва да са по банков път ако общата сума на договора е 15000 или повече лева

     • Мариана Тошкина Says:

      Хиляди благодарности лека вечер и ако имам въпроси пак ще Ви пиша

 124. Красимира Андонова Says:

  Здравейте,регистриран съм като доктор – свободна професия с ЕГН-то си.При даден преглед какво да издавам,трябва ли да си взема касов апарат.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, свободните професии не са длъжни да издават касови бележки. Може да се издават фактури от кочан или изготвени на компютър и евентуално да се дава на пациента приходен касов ордер, отново от кочан

 125. Anastasov Says:

  Здравейте!
  Г-н Тодоров, поздравления за страхотния блог! Мога ли да се регистрирам като самоосигуряващо се лице и да практикувам свободна професия като счетоводител, защото според мнозина това право имат само експерт счетоводителите и е необходимо. Благодаря предварително.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, няма никакъв проблем да се извършва всякаква законна дейност след регистрацията на свободна професия с диплома за нещо

 126. Nevyana Says:

  Здравейте, работя като журналист имам и диплома за такъв, на работа със заповед задължават всички на граждански договор да си направят БУЛСТАТ. Въпросът ми е ако съм студент магистратура, на 24 години има ли някакви разлики при направата на БУЛСТАТ, например да се отчита само авансвия данък на тримесечие или нещо такова.

  Благодаря!

 127. Пламен Says:

  Здравейте и поздравления за полезната информация!
  Регистриран съм като самоосигуряващ се, свободна професия. За миналата 2013 г съм ползвал бащинство 8 месеца, като съм внасял 4.8 % от избрания от мен осигурителен доход. След изтичането на бащинството поднових осигуровките си. За тези няколко месеца до края на годината нямам доход и не съм подавал декл. по чл. 55, както и годишна данъчна декларация. Подадох само декл. 6. При опит да заверя стаж в НОИ ми поискаха данъчна декларация за 2013 и ми заявиха, че без данъчна декларация няма да ми заверят цялата година, включително и 8-те месеца бащинство. За предходната 2012 г съм подал данъчна декларация, тъй като имах доход и за нея няма проблем (въпреки това ми изискват заверено копие на данъчната декларация, което да представя при заверката ???). Имат ли право да ми откажат и какво мога да направя? Периода за подаване на данъчна декларация е изтекъл и едва ли ще мога да подам такава, особено при липсата и на тази по чл. 55. Благодаря предварително!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, самоосигуряващите се лица задължително подават годишната данъчна декларация, с която се прави и изравняване на осигуровките за пенсия и здравно осигуряване. Тъй като за неподадената декларация глобата е до 500 лева, то може да се изчака 1 година, за да се погаси по давност възможността от НАП да глобяват, след това да се подаде декларацията със закъснение и евентуално тогава да се ходи в НОИ за заверяване. Но може и анонимно да се пита в НАП каква е процедурата в случая на безплатния им телефон за консултации 0700 18 700

   • Пламен Says:

    Много благодаря за изчерпателния отговор! Давността е важен момент, за който не знаех. Желая Ви здраве, късмет и много успехи!

 128. Кети Says:

  Здравейте!
  Искам да попитам, може ли да има регистрация едновременно и за фотограф и за видеооператор? И как трябва да стане това – като две отделни регистрации или с една обща? И още един въпрос – Дипломите или сертификатите трябва да бъдат точно по дадената професия или може да имаш друго висше образование?(Например, ако си самоук видеооператор, но имаш диплома за учител.)

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, прави се регистрация само за едно нещо (за него трябва да се покаже някаква диплома), но след това може да се извършва всякаква дейност

   • Кети Says:

    Благодаря за отговора. Така и ще направим. Успешен ден и ползотворна работа!

 129. Valentinov Says:

  Здравейте,

  Регистриран съм като самоосигуряващо се лице на свободна професия. От януари 2014 години съм подал декларация за спиране на самоосигуряването, но този месец ще ми се наложи да извърша дейност за 5 дена на основание свободната ми професия при което ще имам приход. Ще декларирам това пред НАП чрез декларация за започване на самоосигуряване, след тази пет дена, мисля отново да подам декларация за спиране на самоосигуряването.За да бъде всичко законосъобразно, какви декларации и какво трябва да подам и трябва ли да подам Декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО ?

  Благодаря предварително за предоставената информация !

  С пожелание за спокойна вечер,

 130. nnn1nnn Says:

  Здравейте!
  Г-н Тодоров, поздравления за страхотния блог! Моето мнение е, че е много полезен и общодостъпен, стегнат и разбираем за голяма част от интернет аудиторията! Тук човек, ако му се чете и се интересува от закони, осигуровки, данъци, устройство и действие на държавната машина и администрацията, може да разбере доста полезни неща. Смея да твърдя, че изчетох почти всичко написано по темата за свободната професия, включително и въпросите на читателите към нея и вашите професионални и разбираеми отговори, но така и не открих въпросът, който ме вълнува. Ще Ви бъда много благодарен, ако намерите време и желание да ми отговорите, а се надявам, че Вашият компетентен отговор ще бъде полезен не само на мен ! 🙂
  А ето и въпросът ми:
  Възможно ли е самоосигуряващ се на свободна професия, регистриан по Булстат с диплома от висше образование,
  да работи като охрана (пазач) във фирма (ЕТ,ЕООД или ООД) , без да сключва никакви договори с нея. Като естествено за извършваната дейност (услуга) самоосигуравящото се лице ще идава фактури на фирмата, примерно всеки месец (или може би всеки ден)!? Законно ли ще бъде това и евентуално при някаква проверка от НАП или инспекцията по труда примерно, или пък друг отороризиран орган, това няма ли да се приеме като скрит трудов договор? Питам, защото ме интересува лично, имам такава възможност за работа, а в същото време не бих искал да се обвързвам с трудов или граждански договор с фирмата! А ако поръчителят на този вид услуга за охрана не е фирма, а обикновено физическо лице, пак ли е същото?
  Поздрави! 🙂 С уважение: г-н Иванов

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, важното е веднъж да се направи регистрацията на свободна професия, след това лицето може да прави каквото иска, стига да не е търговия (за което задължително трябва да регистрира фирма). Не би трябвало да има проблеми с репресивните органи като данъчни и инспекция, тъй като правоотношенията със свободна професия и фирма са като между фирма и фирма. Свободните професии не подлежат на никакви регулации по кодекса на труда. Относно това кой е възложителят, няма голямо значение – свободната професия може да пуска фактура на всеки. Във всеки случай самоосигуряващото се лице ще трябва да сключи граждански договор с възложителя. Повече по темата тук: https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2012/08/04/civil-contract-freelancer/

   • nnn1nnn Says:

    Г.-н Тодоров, благодаря ви за своевременния отговор! Във връзка с:
    „При гражданския договор със самоосигуряващо се лице, необходимите документи за признаване разходите са:
    – изрядно написан граждански договор (виж реквизитите в ЗЗД)
    – приемо-предавателен протокол за извършената работа
    – документ за извършен банков превод на хонорара или касов ордер
    – декларация в писмена форма от самоосигуряващото се лице, че е в това си качество през съответния период
    – фактура от самоосигуряващото се лице“ , да разбирам, че все пак сключването на граждански договор между фирмата и самоосигуряващото се лице е задължително с оглед признаването на разхода за фирмата.
    Желая ви много здраве и успехи!

 131. Младен Заманов Says:

  Здравейте,

  извършвам дейност по комисионен договор с австрийска фирма. Фирмата е производител на софтуер. Моята задача е да се свързвам с потенциални клиенти или те да се свързват с мен при интерес към софтуера. Също така подпомагам и комуникацията между българските клиенти и австрийската фирма.

  Като възнаграждение, при продажба на лиценз, получавам процент от стойността на закупения лиценз за софтуера.

  Тъй като продажбите не са редовни има ли възможност да се регистрирам като упражняващ свободна професия и съответно самоосигуряващ се, само за месеците, през които имам продажби и съответно приходи?

  Благодаря предварително!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, няма проблем когато има поръчки да се отиде в НАП и да се заяви, че се почва дейност, когато поръчките свършат да се отиде в НАП и да се декларира спиране на дейност. След това дори и на следващия ден да е, да се отиде в НАП да се декларира почване на дейност и т.н. Няма ограничения. Когато свободната професия работи, трябва да се осигурява. Ако не работи, може да спре самоосигуряването по всяко време

 132. Свободна практика | Данъци и осигуровки при фрийланс Says:

  […] да се регистрираш като самоосигуряващо се лице; […]

 133. Alex Says:

  Здравейте,

  Регистриран съм като упражняващ свободна професия. Мога ли да продавам готовите си авторски картини онлайн на личния ми сайт?

  Поздравявам ви за чудесния блог!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, така описано ще има необходимост от регистрация на фирма, защото дейността е на „търговец“ според търговския закон.

   ТЪРГОВЕЦ
   Чл. 1. (1) (Изм. – ДВ, бр. 83 от 1996 г.) Търговец по смисъла на този закон е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва някоя от следните сделки:
   1. покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид;
   2. (изм. – ДВ, бр. 83 от 1996 г.) продажба на стоки от собствено производство;
   3. (изм. – ДВ, бр. 83 от 1996 г.) покупка на ценни книги с цел да ги продаде;
   4. (изм. – ДВ, бр. 83 от 1996 г.) търговско представителство и посредничество;
   5. (изм. – ДВ, бр. 83 от 1996 г.) комисионни, спедиционни и превозни сделки;
   6. (изм. – ДВ, бр. 83 от 1996 г.) застрахователни сделки;
   7. (изм. – ДВ, бр. 83 от 1996 г.) банкови и валутни сделки;
   8. (изм. – ДВ, бр. 83 от 1996 г.) менителници, записи на заповед и чекове;
   9. (изм. – ДВ, бр. 83 от 1996 г.) складови сделки;
   10. (изм. – ДВ, бр. 83 от 1996 г.) лицензионни сделки;
   11. (нова – ДВ, бр. 83 от 1996 г.) стоков контрол;
   12. (нова – ДВ, бр. 83 от 1996 г.) сделки с интелектуална собственост;
   13. (нова – ДВ, бр. 83 от 1996 г.) хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги;
   14. (нова – ДВ, бр. 83 от 1996 г.) покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
   15. (нова – ДВ, бр. 83 от 1996 г.) лизинг.

   • Alex Says:

    Добре, да кажем, че не ги излагам картините на уебсайта си.

    Понеже искам да ги продавам на фирми (имам потенциални клиенти), ако им издавам само фактура при покупката (т.е. липсва граждански договор и декларация, че се самоосигурявам), те ще могат ли да си отчетат коректно разхода в счетоводството?

    На мен ми е най-важно всичко да им е изрядно на купувачите. А аз на първо време ще си поема риска да съм с единия крак в сивата икономика, защото прогнозните ми приходи засега са достатъчно големи, за да не ги пренебрегвам, и в същото време достатъчно малки, за да регистрирам и издържам с тях цяла фирма. И разходите са ми малки, т.е. при ООД няма да имам признати 25% разходи и затова ще ми скочи данъка, ще трябва да плащам за счетоводство и т.н.

    • Alexander Todorov Network Says:

     Проблемът е там, че тази дейност очевидно е търговска. Не става дума за сива икономика, а че ако се извършва търговска дейност, трябва да се регистрира или ЕТ или някакво дружество. Обаче ако има граждански договор със свободна професия за изработка на картина индивидуално, тогава не би трябвало да има проблем. В този случай не би трябвало да може да се говори за търговия
     Повече по темата: https://alexanderbtodorov.com/2012/08/04/civil-contract-freelancer/
     Между другото свободните професии може и да ползват 25% признати разходи, но ако материалите са на стойност по-голяма от 25% от хонорара, то тогава по-добре да се работи чрез фирма, която ще може да си ползва изцяло направените разходи за данъчни цели.

     • Alex Says:

      Благодаря ви за бързия отговор. Желая ви весело изкарване на празниците!

      Добре, а мога ли да извършвам услугата „изработка на картина“ без граждански договор, протокол и декларация… Клиентите ми не държат да сключват договор. И аз не държа на договор. Имаме си доверие така да се каже. Въпросът е могат ли да си осчетоводят разходът за картината на база моята фактура и платежното нареждане?

      • Alexander Todorov Network Says:

       Трябва да се спази процедурата описана в статията, за да няма проблеми в бъдеще

     • Alex Says:

      Прочетох много внимателно другата статия и коментарите под нея. И там видях, че сте отговорил на ваш читател, че за малки суми не е нужно подписване на договор, протокол и декларация.

      Тогава не е ли възможно и в моя случай да ги няма тези работи?

 134. Eli Says:

  Здравейте!
  Реших да отворя шивашко ателие като самоосигуряващо се лице на свободна професия, но изникнаха някои въпроси, за които не бях помислила:
  1. Мога ли да се регистрирам със диплома за фризьор, а да извършвам шивашки услуги.
  2. Ако се регистрирам с дипломата за фризьор,а извършвам шивашки услуги, във графата на декларацията, която се подава в Агенцията по вписванията, която е за извършваната дейност какво трябва да пиша.
  3. Мога ли да извършвам услугите във помещение, което е с документи за аптека, но не се ползва като такова.
  4. Мога ли да си сложа табела ателие, или трябва да е само шивашки услуги.

  Благодаря.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, по въпросите:
   1. може да се извършва всякаква дейност след като се направи регистрацията
   2. няма значение, важното е регистрацията да мине успешно, след това всичко може да се прави
   3. едва ли има някакви изисквания за тази дейност
   4. едва ли има някакви изисквания
   Добре е да се прочете и тази статия за облагането с патентен данък: https://alexanderbtodorov.com/2012/07/02/license-tax/

   • Валентин Стойков Says:

    Аз успях да се регистрирам като „осигурител“. При другите варианти ми искаха някакви невъзможни документи. Ако служителят на гишето иска да му представяте някакви невъзможни документи и се инати като магаре – просто напишете „осигурител“ в заявлението за регистрация и това ще му запуши устата.

 135. Георги Николов Says:

  Здравейте
  Писал съм вече тук, и след като една година съм самоосигуряваш се на свободна професия имам следния въпрос. Първо цитирам няколко реда от вече писани коментари
  „Не се смятат за авторски и лицензионни възнаграждения плащанията за придобиване на право на ползване на софтуер, в който е инкорпорирано само копие от съответната програма, в случай, че не се предоставят правата по копиране, размножаване, разпространяване, видоизменяне, публично представяне или други форми на търговско използване“
  „Доходите от авторски възнаграждения (а това са патенти, изобретения, на музиканти, художници и други от този род) подлежат на признаване на 40% от сумата като разходи, които не се облагат нито с осигуровки, нито с данък общ доход“
  Аз произвеждам софтуер и в същото време продавам лиценз. В момента съм сключил договор с една фирма, за която правя софтуер и се чудя дали да направим договора така, че аз да им продавам лицензи за използването на софтуера (като изрично упоменем, че имат право за разпространение, копиране и видоизменение на софтуера – нали това е условието за получаване на 40% признат разход)
  Според цитираните горе текстове излиза, че не би трябвало да плащам осигуровки върху приходи от продажба на лицензи – бъркам ли в това? Отделно излиза, че не плащам и ДОД върху тях, пак от текстовете горе. Е какво плащам тогава върху тези приходи?
  Отделно не съм сигурен че виждам точно такава графа в годишната данъчна декларация, която вече съм си попълнил за миналата година – там има графа за авторски права с приспадане на 40%, но разликата пак се добавя към осигурителния доход.
  Прочетох голяма част от закона за авторките права както и линка, който сте дал за Осигуряване върху доходи от авторски права, но се пообърках какво трябва да плащам и какво не
  Може ли малко разяснения по темата

 136. Тодор Says:

  Здравейте, възможно ли е като собственик на фирма да се самоусигурявам за доходи от чужбина (хонорари)? Това изглежда е единственият вариант, тъй като доходите са от посреднически сайтове, за които не мога да издам данъчна фактура. С други думи – доходи от свободна професия?
  Ако отговорът на първото ми изречение е „да“ – има ли има облекчение от 25% – т.е. внася се данък за 75% от получените суми.

  Благодаря!

 137. светла илиева Says:

  Здравейте,изисква ли се някакъв специален статут на помещение,където ще се упражнява дейност маникюр,педикюр и грим от маникюристка на свободна професия.До сега е работила в салон,заедно с фризьорка,но се премества и започва да работи самостоятелно.

 138. Nazan Mehmed Ali Says:

  Здравейте! Аз съм регистриран като земеделски производител. Искам да наема работници и да се възползвам от програмата на МТСП . Възможно ли е? Благодаря Ви за Вниманието!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, възможно е свободна професия да наема работници, но не е изгодно. По-добре да се открие едно ЕООД и през него да се прави

 139. simeon Says:

  Здравейте!
  Бих искал да разбера има ли пряка връзка между дипломата за образование, с която ще се извърши регистрацията в Агенцията и професията, която искаме да упражняваме – В случая имам диплома за бакалавър „Мениджмънт“, професията, която упражнявам няма нищо общо с туризъм, Графичен дизайнер съм, творец на авторски изделия, с художествен характер и ги продавам по интеренет.
  Мисълта ми е, ако не пише по диплома, че съм изучавал арт или дизайн, това означава ли, че не е възможно да се регистрирам с този документ и не мога да съм законно регистриран с тази свободна професия /дейност?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, след като се направи регистрацията може да се практикува абсолютно всичко. Важното е да има диплома за нещо

 140. VALENTINA Says:

  ЗДРАВЕЙТЕ,РЕГИСТРИРАНА СЪМ КАТО СВОБОДНА ПРОФЕСИЯ ХУДОЖНИК,КАТО ОСНОВНО ИЗРАБОТВАМ КЕРАМИЧНИ ИЗДЕЛИЯ.МОЖЕТЕ ЛИ ДА МИ КАЖЕТЕ КАК ПО ЗАКОНЕН НАЧИН МОГА ДА СИ ПРОДАВАМ НЕЩАТА НАПРИМЕР НА СЕРГИЯ НА ПАНАИР,ИЛИ АКО НЯКОЙ СИ КУПИ НЕЩО ЗА ПОДАРЪК КАТО ДОЙДЕ В КЪЩИ,КЪДЕТО РАБОТЯ. ЗАЩОТО МИ ОБЯСНИ СЧЕТОВОДИТЕЛ,ЧЕ МОГА САМО С ФАКТУРИ С БАНКОВ ПРЕВОД,АКО НЯМАМ КАСОВ АПАРАТ. ТАКА ,ЧЕ АКО САМА СИ ПРОДАВАМ НЕЩАТА НА СЕРГИЯ ПО ЗАКОН ТРЯБВА ЛИ ДА
  ИМАМ КАСОВ АПАРАТ

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, самоосигуряващите се лица не са длъжни да имат касов апарат и не е задължително да получават парите по банков път (справка – всеки нотариус, адвокат и т.н.). Продажбата на стоки обаче се смята за търговска дейност по търговския закон и е задължително да се регистрира фирма. Там вече идва момента, че не могат да се получават пари на ръка без касов апарат

 141. Sunny Says:

  Здравейте,бих искала да попитам нещо-желая да наема оборудвано място за маникюр и педикюр в салон за красота за да работя за себе си.Въпросите ми са:как да се осигурявам,как ще декларирам данък като нямам фирма и касов апарат и може ли да ползвам касовия апарат на въпросния салон и при проверка, какви документи е необходимо да представя при съответните органи т.е. данъчни или от инспекцията по труда.Благодаря предварително!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, относно осигуряването на свободните професии: https://alexanderbtodorov.com/2012/04/21/freelancer-taxes/
   Дейностите свързани с маникюр и педикюр подлежат на облагане с патентен данък: https://alexanderbtodorov.com/2012/07/02/license-tax/
   Свободните професии не са длъжни да ползват касов апарат. Инспекцията по труда няма работа където извършва дейност самоосигуряващото се лице, освен ако не наема други хора. Обаче ако ще се наемат хора, по-добре да се направи някое ЕООД.
   Не може да се ползва чужд касов апарат, освен ако работещия не е нает към тази чужда фирма, но и както вече стана дума самоосигуряващите се лица не са длъжни да ползват касов апарат

 142. Alex Says:

  Здравейте, г-н Тодоров,

  Поздравявам ви за този блог. Няколко ваши поста ми се оказаха изключително полезни и ви благодаря много за тях. Имам следните въпроси:

  1. Искам да продавам на различни фирми пакети от готови публикации, които собственоръчно съм написал (например. пакет от десет публикации на тема маркетинг). Мога ли да го правя като упражняващ свободна професия или трябва да регистрирам фирма?

  2. Ако мога да ги продавам, като упражняващ свободна професия, какви документи трябва да издам на фирмата, за да може тя да си осчетоводи разходите? И какво да пиша във фактурата?

  3. Знам, че ако се регистрирам, като самоосигуряващо се лице трябва всеки месец да внасям осигуровки независимо от дохода, който имам, но какво е положението с данъчните декларации при нулев доход? Нулеви декларации ли внасям в края на всяко тримесечие и в началото на годината?

 143. Симеонов Says:

  Здравейте,
  Обмислям варианта да се регистрирам като самоосигоряващо се лице, извършващо свободна професия. Ще бъде създаден сайт, чрез който ще рекламирам дейността и предлаганата услуга, ще се публикуват периодични обяви в местните вестници. Трябва ли да се спира сайта и рекламата, ако примерно за 6 месеца или по – голям период реша да не извършвам дейност за целта ще съм декларирал това пред НАП с деклариране за спиране за самоосигоряването? Ще бъда благодарен ако в отговора си ми отбележите на основание на кой закон е отговора Ви.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, има ли приходи, ако ще се спазва закона (ЗДДФЛ), трябва това под някаква форма да се декларира. Правилният начин е чрез свободна професия

   • Симеонов Says:

    Благодаря Ви за отговора.Извинявам се, но не ми става ясно. Примерно съм психолог със сайт и реклама. Регистриран да практикувам, чрез самоосигуряване – свободна професия. Трябва ли спирам сайта и рекламата, ако примерно 6 месеца или цяла година не се самоосигурявам, за целта съм пуснал пред НАП, спиране на самоосигуряването.

    • Джунейт Says:

     Рекламата на вашите услуги и вашият сайт нямат нищо общо с декларирането на доходи и регистрацията ви в НАП. Можете да рекламирате вашите услуги дори и да не сте регистриран като самоосигуряващо се лице. Но, когато получавате доходи трябва да сте регистриран като самоосигуряващо се лице (или фирма).

     И все пак, аз не съм юрист, нито счетоводител. Не приемайте мнението ми като чиста монета. Препоръчвам да се консултирате със счетоводител или юрист.

    • Alexander Todorov Network Says:

     В случаите, когато лицето има някакъв сайт, на който рекламира нещо, но няма приходи от тази дейност, не е необходимо да се самоосигурява. Започнат ли обаче да се получават приходи под някаква форма, трябва да се направи регистрация и да се прави самоосигуряване. Ако пък приходите са от страна в ЕС (като не броим България), то е задължително да се направи и регистрация по ЗДДС

     • Simeonov Says:

      Благодаря Ви за бързите и адекватни отговори. Възникна друг въпрос ако съм самоосигуряващо лице на свободна професия, трябва ли задължително да издавам фактура при настъпило дан. събитие и. също така нужно ли е фактурите ми, които издавам да бъдат заверени от някой или просто си ги вземам от най – близката книжарница?

     • Simeonov Says:

      Здравейте,

      Изчетох всичко обстойно за фактурите. След като издам фактура на мой клиент на основание самоосигуряващо се лице със свободна професия и декларирам прихода чрез дан. декларация номер 1, нужно ли е да бъде осчетоводена издадената фактура или е достатъчно, че съм си декларирал прихода чрез декларацията.

      Искам да благодаря за всички отговори, наистина сайта който имате е много полезен на хората !

      • Alexander Todorov Network Says:

       Към момента свободните професии не е нужно да водят счетоводна отчетност. Декларирането на данъка върху прихедите им обаче освен с годишната им данъчна декларация се прави след всяко тримесечие с декларацията по чл. 55 от ЗДДФЛ

     • Валентин Стойков Says:

      Значи лицето може да има публикувани реклами през цялата година и ако примерно на 10 септември дойде клиент, подава заявление за започване на дейност и следващия ден подава заявление за прекъсване на дейност. Така плаща осигуровка само за 1 работен ден.

      Това правилно ли е? Или чакането някой клиент „да клъвне“ се смята за извършване на дейност и следва да си плаща осигуровките и през тези дни?

 144. Никол Says:

  Здравейте,
  Мога ли да се Самоосигурявам като Татуист на временни Татуировки?
  Благодаря

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, за да се направи регистрацията е необходим документ за някакво образование. Прави се регистрацията за нещо (няма значение какво) и след това може да се практикува всякаква дейност, стига да не е търговия (в този случай ще трябва да се прави фирма) или нещо незаконно

 145. Кирил Says:

  Здравейте!
  Предварително се извинявам, тъй като моя случай може и да е засегнат в някой от коментарите.
  По въпроса, искам да се регистрирам и да практикувам свободна професия като фотограф, но за всеки случай бих искал да се подсигуря, дали мога да упражнявам тази дейност на свободна професия.
  Предварително благодаря!
  Поздрави,
  Кирил

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, за да се направи регистрация като свободна професия трябва да се покаже някаква диплома за нещо. След това може да се извършва всякаква дейност незабранена от закона

 146. светла илиева Says:

  Здравейте,господин Тодоров,дъщеря ми е регистрирана,като маникюристка на свободна професия и работи в салон за красота,нает от фирма.Фирмата има щанд с продукти за коса,които продава и фризьорка на трудов договор.Дъщеря ми не е обвързана с договор,нито със собственика,нито с фирмата и заплаща наем на ръка,според устна уговорка.От 1 януари фирмата преустановява дейността си и напуска обекта.Моят въпрос е може ли дъщеря ми да се възползва от документите(разрешителни от пожарна,РЗИ и други) или трябва да извади нови на свое име,за да остане да работи на същото място.Благодаря Ви предварително.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, вероятно ще е възможно фирмата формално „да остане“ в обекта, за да може да се ползват вече добитите разрешителни?

   • светла илиева Says:

    И аз си помислих за формалното оставане,но нали при евентуална проверка може да има нежелани последствия.Не е ли възможен някакъв вариант с по-малко ходене по мъките,защото в салона пак ще има фризьорка,но намирането и може да отнеме месец или два,а през това време може да мине проверка от РЗИ.

    • Alexander Todorov Network Says:

     Най-добре да се попита в РЗИ дали е възможно разрешителните да се прехвърлят от фирма към свободна професия или евентуално като друга опция да се сключи договор, че фирмата ще отдаде за ползване обекта и от свободната професия. Всичко трябва да е законно, за да няма проблеми при някоя проверка, но ако не става опцията с прехвърляне на разрешителните, то фирмата да остане формално там, като всички разходи естествено ще се покриват от свободната професия.

 147. Svetla Says:

  Здравейте,
  не съм сигурна дали тук трябва да задам този въпрос, но ще ви бъда много благодарна, ако можете да ми отговорите.
  Аз съм регистрирана като самоосигуряващо се лице (преводач) и във връзка с преводачески услуги към някои агенции получавам плащания през Paypal и сега от Paypal ми искат допълнителна информация/идентификация за моя акаунт като има 3 опции за избор:
  1. индивидуален потребител, който не е бизнес, юридическо лице или др. тип организация (An individual consumer refers to any individual or household that is not a business, legal entity, or other type of organization.)
  2. едноличен търговец (A sole proprietor )
  3. друг вид бизнес (Any other type of business, charity, or government entity)
  Не съм сигурна дали самоосигуряващото се лице е физическо или юридическо лице? – т.е. не мога да разбера дали съм „индивидуален потребител, който не е бизнес, юридическо лице или др. тип организация“ или съм „друг вид бизнес „, тъй като става дума за плащания по фактури.

  Предварително благодаря!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, самоосигуряващото се лице (свободна професия) не е юридическо със сигурност. Според българското законодателство не е и търговец, освен ако не е регистрирано ЕТ. Може би най-коректно би било номер 3, но от друга страна най-безпроблемно ще е номер 1. Едва ли ще могат да разберат от PayPal точно каква дейност се извършва

 148. Валентинов Says:

  Здравейте,

  Извършвам дейност през свободното си време като регистрирано самоосигуряващо се лице на свободна професия. Отделно съм на постоянна работа на постоянен трудов договор над 5 години. Въпроса ми е, ако загубя постоянната си работа имам ли право на трудова борса и обезщетение. Ако нямам право, защото съм самоосигоряващо се лице на свободна професия, какви трябва да са действията за да се възползвам от обезщетението от трудовата бора. Предварително благодаря за отговора.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Ако нещо стане с работата, за да се получава обезщетението за безработица трябва да се спре самоосигуряването. Това се прави с деклариране пред НАП, че временно се спира дейността

 149. Диана Says:

  Здравейте,
  В България имам 22 години трудов стаж, след това работих в Италия. При запитването ми в Италия за пенсиониране, ми отговориха, че ми е необходим общо 20 год. трудов стаж от България и Италия. Но както разбрах това правило не важи за България. Друго което ми казаха, че всяка държава прави изчисления за пенсия сама за себе си. Това означава, че от Италия ще получавам добавка към българската пенсия. Но българска пенсия с тези години трудов стаж, няма да мога да взема. Може би трябва да отбележа, че в Италия осигуровките са лични и се изчислява за пенсия върху това което си събрал. Другата възможност в Италия е, че можеш да се самоосигуряваш, дори и да не работиш.
  Реших да направя еднолична фирма, за да мога да се самоосигурявам и да събера необходимият ми трудов стаж за България. Родена съм 57 година и имам много добри поредни години на заплащане.
  Моля за Вашия съвет какво мога да направя.
  Предварително благодаря.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, в България може да се самоосигурява човек, дори и да не е в страната. Минималния осигурителен стаж за пенсиониране ще достигне за жените 37 години през това десетилетие. Когато при навършване на пенсионна възраст (63 ще достигне изискването за жените в близките години) лицето няма нужния стаж, пенсионирането се отлага докато не го натрупа или не навърши 67 години (за 2013 г. изискването е 65 години и 8 месеца) и поне 15 години стаж.

   • Диана Says:

    Много Ви благодаря за бързия отговор.
    Ще направя да се самоосигурявам, но възникна и друго питане.
    Годините които съм работила в Италия ще се признават ли за трудов стаж в България?
    Питането ми е във връзка с това да мога да изчисля колко години ще са ми нужни за самоосигуряване.
    Приятен ден!

    • Alexander Todorov Network Says:

     За всеки случай трябва да се провери какви са спогодбите между двете страни, но по принципи годините стаж в страна от ЕС се признават в България. Разбира се като се счита, че през това време лицето е получавало минималната заплата в България. Може да възникне проблем ако се прави осигуряване и в двете страни. Едва ли ще признаят два пъти един и същи период в осигуряване в две различни страни

 150. Petya Egal Says:

  Здравейте!
  На майка ми й предстои след 1.5 година пенсиониране, но я съкратиха преди месец. В момента е на борсата и ще получава обезщетение 9 месеца. Тя е професионален рехабилитатор и живее в малък град, логично продължаване на трудов стаж на трудов договор по специалността е изключена. Въпросът ми е, ако се регистрира като СОЛ (след изтичането на 9те месеца на борсата), 1) ще й се признае ли това време до навършване на пенсионна възраст от НОИ като трудов стаж и 2) за да упражнява професията си, трябва ли да прави допълнителни регистрации за фирма или др. (примерно частни масажи/рехабилитация в частен кабинет)?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ако се регистрира като СОЛ и си внася осигуровките, ще се признае осигурителния стаж, който е нужен за пенсия. Стига да не извършва търговска дейност и да не наема други хора, може да си кара със свободната професия

 151. Ивайло Вутов Says:

  Здравейте, аз съм самоосигуряващ се от 3 години. На 56 г. съм. Какво трябва да направя, за да се възползвам от програмите за заетост в Бюрото по труда. Доходите, които получавам в момента са крайно недостатъчни (20 – 40 лв./месечно). Имам предложение от една фирма да ме назначи на работа по една такава програма.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, трябва да се провери какви са условията на съответната програма, но след като има потенциален работодател, той би трябвало да е наясно и да разясни какви ще са условията

 152. мая Says:

  Здравейте, аз съм психолог и искам да си открия частна практика. Предстои да се регистрирам по кода на свободните професии. Имам въпроси свързани със следното: Необходимо ли е да разполагам със касов апарат, печат и.т, как стои въпросът с издаването на фактутри, ако ми поискат , също така има ли изискване за помещението и мога ли да осъществявам тази дейнот в собствено жилище. Тъй като няма да имам клиен ти постоянно в началото, каква е процедурата, подавам ли декларация за периодите в които не съм била активна.Благодаря предварително.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, по въпроса за касовия апарат, свободните професии нямат задължение за такъв, печат също не е задължителен. За фактурите ето една статия https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2012/08/16/invoices-in-bulgaria/
   Ето и една статия за осигуряването на свободните професии: https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2012/04/21/freelancer-taxes/

   • Петя Says:

    Здравейте, искам да попитам – в случаите когато не се иска фактура от клиента, свободните професии какъв платежен документ са длъжни да издават? Тъй като дейността е психологически консултации от гл.т. конфиденциалност и запазване на анонимност, което е право на клиента, често пъти не е уместно да искам информация за имена и още по-малко пък ЕГН / ЕИК. Мога ли да оформя платежния документ без такива данни /имена и ЕИК / ЕГН? И друго – за получен превод по банка за консултация он-лайн, нужно ли е да се издаде фактура задължително и ако да – може ли тя да бъде без ЕГН на получател отново?

    • Alexander Todorov Network Says:

     Здравейте, ако не се иска фактура от клиента може да се направи нещо с реквизитите на фактура (протокол примерно), като от страната на клиента да пише „Продажби на клиенти през месеца“. И този документ ще се пази за вътрешна употреба и при проверка, както и да не се забрави да се декларира приход

 153. Логопед Says:

  Здравейте,

  Мисля да се регистрирам като физическо лице на свободна професия и да практикувам като логопед. Имам няколко въпроси които възникнаха. Ще Ви бъда благодарен ако ми отговорите на въпросите:
  1. Осигурявам се чрез постоянен трудов договор над 1000 лв., но не и на максималния осигурителен праг. Свободната професия която ще практикувам ще бъде в свободното ми време. Има ли вариант ( вратичка в закона) в който може да се заобиколи внасянето на осигуровки към свободната професия.
  2. Ако съм регистриран като като физическо лице със свободна професия, но за изминалия календарен месец ,два или повече дори и година нямам доход от професията, нужно ли да подавам декларация. Ако да какви декларации трябва да подавам и всеки месец ли ?
  3. Ако мой клиент пожелае да му бъде издаден документ за извършена услуга какъв документ трябва да му издам и трябва ли да го осчетоводя ( тук възниква въпроса нужно ли е да имам касов апарат и нужно ли е да се води счетоводство).
  4. Също така имам един въпрос извън темата. Направих запиване към РЗИ относно помещението в което ще практикувам те ми отговориха, че логопедичните кабинети не попадат в списъка на обекти с обществено предназначение и не подлежат на вписване в регистъра на обществени обекти , както и на държавния здравен контрол.( Как трябва да тълкувам становището на РЗИ, че помещението не подлежи на контрол от държавните органи и мога да си практикувам навсякъде ли?)

  Искрено ще съм Ви благодарен ако ми отговорите на въпросите !
  С пожелание за успех !

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте,
   1. има възможност самоосигуряването да се започва и спира непрекъснато. Тоест да се работи 1 ден, и това да се декларира в НАП в 7 дневен срок – започване на самоосигуряване. На следващия ден да се декларира спиране на самоосигуряването. И това може да се прави неограничено
   2. при самоосигуряването няма значение има ли доход или не. https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2012/04/21/freelancer-taxes/
   3. свободните професии не са длъжни да имат касов апарат. Издава се фактура. https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2012/08/04/civil-contract-freelancer/
   4. вероятно да, но е добре да има и нещо писмено

   • Логопед Says:

    Здравейте,

    Благодаря Ви за отделеното време и предоставената информация.

    Относно :
    „1. има възможност самоосигуряването да се започва и спира непрекъснато. Тоест да се работи 1 ден, и това да се декларира в НАП в 7 дневен срок – започване на самоосигуряване. На следващия ден да се декларира спиране на самоосигуряването. И това може да се прави неограничено“

    Това означава ли, че мога да се регистрирам като физическо лице със свободна професия и примерно цял месец, два или повече да не съм активен ( тук има ли някакъв период,срок ?) т.е да нямам работни дни за целта да съм пуснал декларация в НАП за спиране на самоосигуряването,но въпреки това да съм физическо лице със свободна професия и да имам активен сайт и реклами за дейността ми т.е да съм на стендбай и когато имам клиенти в срок от 7 дни да декларирам това и отново когато не съм активен да пускам декларация за спиране на самоосигуряване. Трябва ли да подавам декларация номер 1 или други документи всеки месец при положение, че съм пуснал вече декларация към НАП за спиране на самоосигуряването ?

 154. Антония Says:

  Здравейте, моят въпрос е свързан с получаването на майчинството. Прочетох куп документи и много се обърках. Ако може да ми отговорите/ посъветвате относно моя случай, ще съм Ви много благодарна! А ето го и моят случай: от 10 месеца съм безработна, 6 от тях бях на Трудовата борса и получавах обезщетение за безработица, преди това бях назначена на шестмесечен трудов договор с всичките осигуровки и т.н., преди това пак бях безработна близо 6 месеца, а още преди това бях на 4- часов работен ден за около 6-7 месеца. Това не ми е целия трудов стаж, имам още 9 месеца на борсата с паричното обезщетение (не знам дали това има значение) и 3 години и няколко месеца в една фирма. Имам няколко въпроса: Имам ли право да получавам обезщетение за майчинство, ако в този момент съм бременна, и в какъв размер ще е, ако имам право? А ако нямам право на майчинство, какво трябва да направя, за да получавам? Предварително Ви благодаря! 🙂

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, право на обезщетение за майчинство се придобива когато лицето има поне 12 месеца осигурителен стаж на трудов договор или като самоосигуряващо се лице. Обезщетението зависи от дохода, върху който са плащани осигуровки и е 90% от осигурителния доход на лицето за последните 24 месеца. За периодите, в които лицето е получавало обезщетение за безработица се счита, че доходът е минималната работна заплата. Повече за майчинството тук: https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2013/07/02/maternity-fund-draining/

 155. Stan Says:

  Имам работа с трудов договор и съм осигуряван от работодателя си нормално. От скоро започнах работа в свободното си време за компания в чужбина (без да прекъсвам работата си в България) и за да ми платят искат да им издам фактура. Писаха ми, че според тяхното законодателство „the servicing party needs to have a VAT number issued by the local tax authority – otherwise you may not be entitled to issue an invoice“.

  В тази връзка нужно ли е по българското законодателство да съм регистриран по ДДС и да имам БУЛСТАТ, за да им издам фактура? Не става въпрос за криене на данъци, ще си платя допълнителния данък и осигуровки, въпросът е дали мога или не мога да им издам фактура легитимно.

  Междувременно си спомних, че преди години работих за друг работодател, който плащаше част от заплатата ми по трудов договор (минимума за професията ми), а останалата част по граждански договор. Дали това значи, че всъщност вече имам необходимата регистрация и БУЛСТАТ?

  Благодаря предварително!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ако се извършват услуги в чужбина регистрацията по ДДС е задължителна. Ако не е правена процедурата описана в тази статия, регистрация по БУЛСТАТ няма как да се е появила от нищото

   • Stan Says:

    Благодаря Ви за бързия отговор!

   • Боян Стоянов Says:

    Въпросът ми е: работя на трудов договор и ме осигуряват, но обичам да рисувам и искам да изложа картини на едно място в София. Оттам искат да им предоставя фактура за картините. Мога ли да се регистрирам като свободна професия и колко ще плащам при положение, че вече ме осигуряват? Благодаря ви за отделеното време.

 156. Катерина Петрова Says:

  Здравейте! Имам възможност да започна работа като маникюристка в салон, като работното място се дава под наем т.е. не сключвам трудов или граждански договор, а само договор за наем. В момента здравните ми осигуровки се внасят от университета, та въпроса ми е мога ли да не се регистрирам като самоосигуряващо лице и да не плащам въпросните осигуровки ? Ако трябва да се регистрирам има ли шанс да се осигурявам върху някаква по – малка сума от 420лв, защото би било непосилно поне в началото? Благодаря!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, като самоосигуряващо се лице може да се извършва тази дейност, но не може да бъдат осигуровките върху по-малко от 420 лева на месец или 17,8% за пенсия и 8% за здраве = 108,36 лева месечно. Трябва да се погледне и тази статия, защото тези услуги попадат в обхвата на облагането с патентен данък: https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2012/07/02/license-tax/

 157. Kalina Vasileva Says:

  Здравейте ,имам предложение да започна работа по управленско консултиране, свързана с продажбата на продуктите на чуждестранно Дружество.Същото ще ми заплаща месечно възнараждение и процент върху реализираните продажби в края на всяка година,като ми предоставят телефон, компътъри кола за извършване на дейността.За разходите си искат да им издавам фактури .Въпроса ми е , мога ли без да регистрирам фирма ,да се регистрирам като самоосигурямащо лице – комисионер.Какви фактури трябва да издавам , при условие, че ще получавам само определено възнаграждение и това ведно с комисиона ми ще формира годишния ми доход.Искам да отбележа ,че дружеството има свои бази и аз няма да извършвам търговска дейност по смисълана закона , а ще връзка и консултант между българскитеклиеннти и дружеството

 158. Svetla T. Says:

  Здравейте,
  дали някъде може да се види какви са задълженията на самоосигуряващо се лице след регистрация по ДДС – т.е. какви декларации се подават и т.н. – т.e. освен тези, които сте описал по-горе?
  Предварително благодаря!

  • Alexander Todorov Network Says:

   След регистрация по ДДС, лицето задължително подава ежемесечно декларация по ЗДДС и дневници за покупки и продажби. Ако се пропусне срока 14-то число на следващия месец, минималната глоба е 500 лева и си идва почти автоматично. А иначе за справка на задълженията, взима се персонален идентификационен код от НАП безплатно и с него може да се проверява на сайта

   • Svetla T. Says:

    Благодаря Ви за бързия отговор! Аз пропуснах да спомена, че регистрацията е по чл. 97а – за предоставяне на преводачески услуги в ЕС – и в този случай ли се подават “ дневници за покупки и продажби“ и какво включват – фактурите издадени през месеца?

    • Alexander Todorov Network Says:

     Здравейте, този вид регистрация е така да се каже орязана. Не може да се ползва данъчен кредит за покупките и не може да се начислява ддс за продажбите в България. Отчитат се само продажбите в ЕС и се подава VIES декларация заедно с дневника за продажбите

 159. Минас Саракян Says:

  Здравйете г-н Тодоров,
  Работя в българска фирма и ме осигуряват на реалната ми заплата(1600 лв).Започвам и втора работа допълнително и от там ми искат да се самоосигурявам за да имат основание за да ми плащат парите. Какво трябва да направя?
  Много съм Ви благодарен за отделеното време.

  Поздрави!

 160. Христина Симеонова Says:

  Здравейте г-н Тодоров
  Много ще съм Ви благодарна за съвет по следния проблем. Наета съм на половин работен ден от фирма във Великобритания. Имаме трудов договор. Работя на компютър от България. HR отделът ни ми каза, че не могат да ме осигуряват във Великобритания, тъй като живея в друга страна от ЕС и дължа осигуровки там. В НАП обаче ми казват, че трябва да се регистрирам като лице на свободна професия. Но аз не съм! Знаете ли какво трябва да направя? Благодаря предварително!
  Христина Симеонова

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, най-чисто е да се направи регистрация на свободна професия и да се пускат фактури на фирмата от Великобритания. Задължително трябва да се направи и регистрация по ДДС.
   Повече информация тук: https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2012/08/04/civil-contract-freelancer/
   и тук: https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2012/08/16/invoices-in-bulgaria/

   • Hristina Hristiva Says:

    Благодаря Ви за бързия отговор. Няма ли начин британският работодател да регистрира трудовия ни договор в НАП и да започне да внася осигуровките ми в България на банковата сметка на НАП? С уважение,

    Христина Симеонова

    ––– Оригинално писмо –––

    От: Alexander Todorov Network comment-reply@wordpress.com

    Относно: [New comment] Регистрация на самоосигуряващо се лице (свободна професия)

    До: hristulka@abv.bg

    Изпратено на: Неделя, 2013, Август 25 19:02:34 EEST

    a:hover { color: red; } a { text-decoration: none; color: #0088cc; } a.primaryactionlink:link, a.primaryactionlink:visited { background-color: #2585B2; color: #fff; } a.primaryactionlink:hover, a.primaryactionlink:active { background-color: #11729E !important; color: #fff !important; } /* @media only screen and (max-device-width: 480px) { .post { min-width: 700px !important; } } */ ; Alexander Todorov Network commented: „Здравейте, най-чисто е да се направи регистрация на свободна професия и да се пускат фактури на фирмата от Великобритания. Задължително тря“

    • Alexander Todorov Network Says:

     Здравейте, няма как да стане това, освен ако работодателя не си направи клон в България

 161. Рени Попова Says:

  Съпругът ми получи предложение за работа в чужбина, предлагат му да сключва договор с чуждестранната фирма от ЕС, но те няма да го осигуряват. Ще работи по най-различни обекти, възможно е в ЕС, както и извън него. Ще получава определена сума за възнаграждение, както и за храна по посочена от него банкова сметка. Как е най-добре да стане осигуряването в България-като самоосигуряващо се лице ли? Ако е така, как може да докаже приходите си-нали няма да издава фактури, едва ли Европейската фирма, с която има договор ще се съгласи да получава фактури от всичките си работници. На него са му казали, осигуряваме ви хубави пари, вие си се осигурявайте както си искате. Понеже наистина парите са добри, в ситуацията в която се намираме, той най-вероятно ще се съгласи и Ви моля за Вашия съвет-как да процедираме с осигуряването му? Благодаря предварително!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Европейската фирма ако не осигурява лицето, явно ще извършва закононарушение, а тези пари ще се от „сивия сектор“ в най-добрия случай, ако не и от престъпна дейност. Обаче ако това не е проблем, тогава на въпроса с осигуряването.
   Ако всичко се прави законно, трябва да се работи като свободна професия и щом клиента е от ЕС, задължително да се направи регистрация по ЗДДС. Трябва да се пускат фактури – https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2012/08/16/invoices-in-bulgaria/. Как се отчитат приходите – https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2012/08/04/civil-contract-freelancer/
   Дори и чуждестранната фирма да не иска фактурите, лицето ще е длъжно да подаде месечната декларация по ДДС и VIES декларация. По VIES декларацията обаче по някое време в другата държава на фирмата ще видят, че има такива фактури, а работодателя не ги е декларирал (това обаче може да е след месеци, години или никога). Обаче важното е лицето да си е чисто за пред данъчните, а работодателя да си се оправя.
   Съдейки по това, че ще се работи по обекти, ако става дума за строителство, там законодателството е много строго, ако в ЕС хванат работници без трудов договор работодателя ще си има големи неприятности, но това си е негов проблем всъщност.
   Може би трябва да се провери преди да се тръгне да се прави нещо да не става дума за някаква измама

   • Рени Попова Says:

    Много Ви благодаря за изчерпателния отговор! Ще продължаваме да проучваме! Поздравления за чудесния и много полезен блог!

 162. tanko Says:

  Здравейте,много четох относно самоосигуряването и реших да изпълня стриктно съветите Ви и вече съм самоосигуряващо се лице,но имам няколко въпроса,на които е намирам отговор.
  1. Ако като такова лице имам дейност но не получавам приходи ,освен декларация номер 1 ,която се подава до 25 число трябва ли да се подават някакви други документи?
  2. Трябва ли някъде да се заяви ,че нямам доход?Идеята ми е така да карам 2 години после да изляза в майчинство,но тъи като има много тънкости,а става дума за почти 16000лв. които ще вкарам в системата се притеснявам да не изпусна някакъв срок.
  3. Необходимо ли е да имам счетоводител които да ми движи нещата,тъй като аз нямам такова образование?
  4. Ако реша че не искам да се самоосигурявам и престана да внасям тези осигуровки подлежа ли на някакви санкций и ако ДА какво трябва да направя за да не дължа нищо-да се отрегистрирам в агенцията като самоосигуряващо се лице ли?

  Другият ми въпрос е относно 4 за 5 години…има ли гаранция че ако се осигурявам за 4години ще ми признаят 5години ,дори и да изменят закона?Защитена ли съм по някакъв начин-това фигурира ли в трудовата книжка като една допълнителна година или се решава в момент на пенсиониране и то ако закона все още е такъв?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте:
   1. няма какво да се подава освен декларация 1, ако няма приходи, ако има след всяко тримесечие се пуска и декларацията по чл. 55 от ЗДДФЛ за дължимия данък
   2. за целите на майчинството много е важно да не се изпусне крайния срок за деклариране и внасяне на осигуровките, защото тогава за закъснелия период ще се смята минималния доход, а не този, за който са плащани осигуровки. Повече по темата за майчинството: Как да получа най-голямо обезщетение за майчинство – https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2013/07/02/maternity-fund-draining/
   3. не е задължително самоосигуряващо се лице да има счетоводител, ако все пък е нужен: daniela@aidosbg.com
   4. във всеки момент лицето може да подаде декларация в НАП, че спира да извършва дейност и от този момент няма ангажименти да се самоосигурява или да подава декларации. Дерегистрация като свободна професия не е нужна, само в НАП се декларира, че временно се спира дейността. Това временно може да е и 20 години, няма проблем с това.

   По въпроса 4 за 5 години, няма никакви гаранции за нищо, в момента съществува тази вратичка в системата, тарикатите я ползват, но ако е нормална държавата би трябвало да я затвори… В близките години обаче надали и ако пенсионирането е скоро, като нищо могат да се получат права без да е плащано повече данъци, без да е работено повече в ущърб на всички данъкоплатци

   • tanko Says:

    Благодаря за отговора..
    …..Но днес ходих до НАП за да изпълня точка “ 2. След това отива в съответващия на адреса по лична карта офис на НАП, за да декларира, че започва да се осигурява като свободна професия. “
    От там ми заявиха ,че доход се декларира на края на годината и ако се декларира нулев такъв или няма доход фирмата ,парите които са вкарани като самоосигуровки щели да се върнат на вносителя и според тях тази процедура със самоосигуряването е напълно безсмислена.Как да се защитя?
    Искам да се самоосигурявам ,за да получавам добро майчинство след 2 години.Как законово да стане това?

    • Alexander Todorov Network Says:

     Здравейте, осигурителния доход за месеца се декларира с декларация 1, при НАП само се декларира, че от дата ХХ.ХХ.ХХХХ лицето започва да се самоосигурява. По въпроса за майчинството ето тази статия:
     Как да получа най-голямо обезщетение за майчинство – https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2013/07/02/maternity-fund-draining/

 163. Bakov Says:

  Здравейте, бих искал да изясня за себе си някой неща:
  1.Въпрос.
  При регистрация на самоосигуряващо се лице – свободна професия – задължително ли е лицето да има доходи, по професията която е декларирал, ако евентуално няма доходи през дадена календарна година, а си е плащал и декларирал редовно осигуровките през годината има ли вероятност да не се завери Осигурителната книжка от ревизорите във ТП на НОИ за съответната календарна година през която той се е осигурявал без да е получавал доходи.
  2.Въпрос. Ако има доход самоусигуряващо се лице през определен месец, а през следващите няколко месеца няма доход при условие че не е прекъснал дейността си, ще му се заверили Осигурителната книжка за целият период на осигуряването или само за периода през които се е осигурявал.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте,
   1. не е задължително да има доходи, но и да няма е задължително да се внасят осигуровки върху минимум 420 лева месечно. Ще я заверят книжката и да няма никакви доходи.
   2. ще му се завери за целия период, в който се е самоосигурявал и си е внесъл осигуровките, без значение от доходите кога идват и има ли такива

 164. Как да получа най-голямо обезщетение за майчинство ! « ACTIVE CONSULT Ltd. – Accounting & Tax Says:

  […] Необходима е регистрация на свободна професия 2. Лицето трябва да се самоосигурява 24 месеца до 45-те […]

 165. Дим Says:

  Брех, че бюрокрация в тази държава. Аз съм програмист (свободна професия). Имам доходи от чуждестранна (европейска) фирма като консултант. В момента съм наел счетоводител да се грижи за подаването на декларациите, но не виждам смисъл от този излишен разход за нещо [което би трябвало да е – в нормалните държави] толкова просто.

  Та въпросът ми е, при тази ситуация (програмист, свободна професия с доходи – примерно 1000лв на месец, с 25% признати разходи, осигуряващ се на минималния доход от 420лв) и при попълване на декларация „по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО“ в сайта на НАП с електронен подпис, най-долу има една таблица (част IV) с 5-6 реда и 2 колони срещу всеки ред. Колоните са кръстени съответно „Платец на дохода“ и „Получател на дохода“.

  А редовете са съответно:
  1 Авансов данък по чл. 43 от ЗДДФЛ за доходи от друга стопанска дейност и по чл. 44 от ЗДДФЛ за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество
  2 Окончателен данък по чл. 37 и 38 от ЗДДФЛ с изключение на данъка, посочен в т. 3 и 4
  3 Окончателен данък за доходи от дивиденти и ликвидационни дялове по 38, ал. 1 от ЗДДФЛ
  4 Окончателен данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходи от лихви по депозитни сметки
  5 Данък при източника върху дивиденти и ликвидационни дялове по чл. 194 от ЗКПО
  5.1 за дивиденти и ликвидационни дялове в полза на чуждестранни юридически лица
  5.2 за дивиденти и ликвидационни дялове в полза на бюджетни предприятия (без общини)
  5.3 за дивиденти и ликвидационни дялове в полза на общини
  5.4 за дивиденти и ликвидационни дялове в полза на юридически лица с нестопанска цел
  5.5 за дивиденти и ликвидационни дялове в полза на друг вид юридически лица
  6 Данък при източника по чл. 195 от ЗКПО

  Изкушавам се да попълня само ред 1, колона 2 със [дохода – вноски за осигуровки – 25% признати разходи Х 10% данъчна ставка], но не искам да ми бъде наложена глоба за подаване на грешна декларация, така че ако някой може да хвърли малко светлина по въпроса – ще му бъда много благодарен!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Относно декларация 55-та трябва да се попълни дължимия данък за тримесечието. (Доход-25% признати разходи – осигуровки) * 10%.
   Относно доходите от чужденстранна фирма от ЕС, задължително е да се направи регистрация по ДДС. При регистрацията по ДДС задължително данъчните искат договор със счетоводител

   • Дим Says:

    Това, че трябва да се попълни този доход е ясно. Въпросът е – в кое поле?

    А относно доходите от чуждестранна ЕС фирма – мисля, че при консултантски договор не се изисква регистрация по ДДС. Само при трудов договор (или ако годишните доходи надвишават 50 хиляди). Но може и да се лъжа?

    • Alexander Todorov Network Says:

     На първия въпрос, Ред 1 – получател на дохода. На втория щом има услуга от самоосигуряващо се лице към страна от ЕС, задължително преди това се прави регистрация по ДДС. Когато има трудов договор с чуждестранна фирма са съвсем различни взаимоотношенията и няма за какво да се начислява ДДС.

     • Monica Says:

      Здравейте, а как стои въпроса със задължителната регистрация на СОЛ по ДДС ако ДДС не се начислява по тази услуга по чл. 21, ал 2. Предстои ми да получавам доходи от чуждестранна фирма от ЕС и съм в чуденка дали да се водя като СОЛ или направо да регистрирам фирма тук

      • Alexander Todorov Network Says:

       Здравейте, ако СОЛ извършва услуги в страни от ЕС, регистрацията по ДДС е задължителна преди да може да се извършват тези услуги. И фирма да се регистрира, пак регистрацията по ЗДДС ще е задължителна

 166. Milena Says:

  Здравейте,
  искам да попитам, трябва ли да се регистрирам с булстат, като самоосигуряващ се, като работя на трудов договор и ме осигуряват на максималния доход, и същевременно имам и договор за застрахователен агент, като свободна професия.
  Към момента не се самоосигурявам, защото имам всички осигуровки от ТД. Подавам декларация за доходи на физически лица, като си декларирам и доходите от трудови правоотношения и доходите от свободна професия. Данък на парите от свободната професия ми се удържа веднага при изплащане на комисион и се внася от застрахователното дружество.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, регистрацията по БУЛСТАТ е регистрацията на свободна професия. Вече дали ще се внасят осигуровки зависи от това дали по трудов договор доходите са под 2200 лева месечно. Може би трябва да се попита това застрахователно дружество да не би те да са направили регистрацията по БУЛСТАТ. Не е много ясно какъв е този договор за застрахователен агент свободна професия, без да е правена регистрацията в Агенцията по вписванията

   • Milena Says:

    Здравейте,
    благодаря ви отговора. А може ли да се подава Декларация 1, в която да се посочва, че не се самоосигурявам или нещо друго, за да бъде всичко законно и редовно. Интересувам се, защото и служителите в НАП и АП не знаят какво да се прави в този случай.
    Благодаря.

    • Alexander Todorov Network Says:

     Здравейте, Д1 с нулев осигурителен доход няма да бъде приета. След като декларацията не може да се пусне, значи няма и да се подава (може на хартиен носител да се пробва при НАП, но вероятно и там няма да я приемат). Във всеки случай ако има доход от свободната професия в месеца след края на всяко тримесечие, трябва да се подаде декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ за дължимия данък върху дохода. През юли трябва да се подаде тази декларация за дължимия данък за месеците април – юни и до края на месеца да се внесе и данъка

 167. Как да получа най-голямо обезщетение за майчинство | Alexander Todorov Network Says:

  […] Необходима е регистрация на свободна професия 2. Лицето трябва да се самоосигурява 24 месеца до 45-те […]

 168. gidiart Says:

  Здравейте,

  никъде не мога да намеря информация за това и реших отново да пиша на вас.

  Работата като Пи-ар , тоест връзки с обществеността, може ли да бъде регистрирана като свободна професия?

  Благодаря за бързия отговор предварително.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, не би трябвало да има проблеми, само трябва да се представи някаква диплома

 169. Вия Says:

  Здравейте!
  Нека първо Ви благодаря за отзивчивостта, с пожелания за огромни професионални успехи и здраве.
  От есента ще имам групи за курсове по математика, които съм си сформирала сама.
  Тъй като дейността не е целогодишна най-добрия вариант е да бъда самоосигуряващо се лице, за да бъде всичко законно и по правилата. Въпроса ми е, когато правя реклама на дейността си как бих могла да рекламирам курсовете си? Дава ли се възможност да имам школа за тези уроци като самоосигуряващо лице. Например Школа „Успех“ предлага курсове. Как и къде се вписва това име или е необходимо фирма за тази цел?
  Благодаря Ви.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, няма проблем да се нарича школата както и да е, стига името да не е патентовано от някой друг и да се влезе в спорове и съдене. За по-голямо спокойствие, може да се патентова името, цветовете и т.н.

   • Вия Says:

    Още веднъж искам да конкретизирам въпроса си. Мога ли като самоосигуряващо лице да имам школа? Доколкото разбрах тези дни трябва задължително да е фирма, а не самоосигуряващо лице.

    • Alexander Todorov Network Says:

     Самоосигуряващия се няма проблем да извършва услуги със собствен труд, включително и да се дават уроци. Как ще се рекламира дейността (школа „Успех“ или Иван Иванов – експерт по математика, подготвя за зрелостни изпити) няма значение. Не е задължително да се прави фирма, след като човек си работи сам и не извършва търговия, свободната професия е напълно легална форма

  • Gery Says:

   Здравейте, регистрирах свободна професия на 5.06.2013 г. и се наложи временно да преустановя дейност още същия месец – на 22.06.2013 г. Подадох декларация в НАП за временно спиране. Въпроса ми е как да изчисля какви осигуровки дължа и кога трябва да подам декларация 1. Предварително много благодаря!

   • Alexander Todorov Network Says:

    Здравейте, осигуровките се изчисляват за броя работни дни в осигуряване / броя работни дни за месеца. Пример, ако са отработени 10 дни през месеца, а работните дни през юни са 20, то осигуровки се дължат върху 10/20*420 лева

 170. Eva Says:

  Здравейте. Бях съдружник във фирма и се самоосигурявах на ниския процент осигуровки. Интересуваме дали това включва и безработица. Искам сега да отида на борсата и се чудя дали сумата , на която съм се осигурявала във фирмата ще ми влезе в изчисленията за обезщетението ( през времето, в което се осигурявах във фирмата съм осигурявана и на друг място).
  Благодаря!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, самоосигуряващите се лица не се осигуряват за безработица и самоосигуряването не влияе върху размера на обезщетението за безработица

 171. Андрей Йорданов Says:

  Работя като строител частно,искам да работя легитимно без да регистрирам фирма и без да се осигурявам,а да плащам някакъв годишен данък.Възможно ли е ?Приходите ми са минимални и непостоянни.Предварително ВИ благодаря!,

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, самоосигуряването е форма точно за хора с непостоянни доходи. По сегашната система ако човек не се осигурява непрекъснато, на практика няма да е възможно да се пенсионира. Затова самоосигуряването е формата човек да се осигурява всеки месец дори и да няма доходи. Иначе никой не е длъжен да се самоосигурява. Може да се работи по краткосрочни договори, но това ще е с ясното съзнание, че получаването на пенсия един ден ще е много проблемно

 172. Цветан Says:

  Вярно ли е, че ако имам нулеви додходи като самоосигуряващо се лице, въпреки, че съм си внасял осигуровките, няма да ми бъде заверена осигурителната книжка и няма да ми дадат осигурителен стаж?
  И още нещо ако пък се декларира, че получавам по 420 лв колко ще са данъците извън осигуровките? Много благодаря

  • Alexander Todorov Network Says:

   Не е вярно, не е задължително лицето да има приходи. Щом са платени осигуровките не би трябвало да има проблем. Ако има приходи от 420, тогава облагаемия доход е 315 (75% от 420), приспадат се осигуровките върху 420 обаче. От 315 се приспадат осигуровките и каквото остане се облага с 10%

 173. gidiart Says:

  Здравейте, доста изчетох по темата за самоосигуряването. Имам три въпроса, надявам се , да ми помогнете да ги разбера правилно:

  1 рекламата, препоръчването на даден продукт, след което се получи хонорар, писането на платена реклама в собственото ми списание, търговска дейност ли е или може да попадне в дейността на свободната професия?

  2 има ли все още графа 40% нормативно признат разход за писатели , художници, фотографи?

  3 ако препоръчвам не само мои фотографии и картини, но и на мои приятели, продам ги и те ми дадат % от прихода като хононрар, това търговска дейност ли е, или може да мине като свободна професия и как може да се осчетоводи ?

  Благодаря ви много

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте,
   1. важно е така да се формулира дейността, че да не попада в обсега на търговията, за което ще трябва да се регистрира дружество

   „ТЪРГОВЕЦ
   Чл. 1. (1) (Изм. – ДВ, бр. 83 от 1996 г.) Търговец по смисъла на този закон е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва някоя от следните сделки:
   1. покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид;
   2. (изм. – ДВ, бр. 83 от 1996 г.) продажба на стоки от собствено производство;
   3. (изм. – ДВ, бр. 83 от 1996 г.) покупка на ценни книги с цел да ги продаде;
   4. (изм. – ДВ, бр. 83 от 1996 г.) търговско представителство и посредничество;
   5. (изм. – ДВ, бр. 83 от 1996 г.) комисионни, спедиционни и превозни сделки;
   6. (изм. – ДВ, бр. 83 от 1996 г.) застрахователни сделки;
   7. (изм. – ДВ, бр. 83 от 1996 г.) банкови и валутни сделки;
   8. (изм. – ДВ, бр. 83 от 1996 г.) менителници, записи на заповед и чекове;
   9. (изм. – ДВ, бр. 83 от 1996 г.) складови сделки;
   10. (изм. – ДВ, бр. 83 от 1996 г.) лицензионни сделки;
   11. (нова – ДВ, бр. 83 от 1996 г.) стоков контрол;
   12. (нова – ДВ, бр. 83 от 1996 г.) сделки с интелектуална собственост;
   13. (нова – ДВ, бр. 83 от 1996 г.) хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги;
   14. (нова – ДВ, бр. 83 от 1996 г.) покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
   15. (нова – ДВ, бр. 83 от 1996 г.) лизинг.
   (2) Търговци са:
   1. търговските дружества;
   2. кооперациите с изключение на жилищностроителните кооперации.
   (3) За търговец се смята и всяко лице, образувало предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин даже ако дейността му не е посочена в ал. 1.“

   2. тук има обяснения за авторските възнаграждения, за които се ползват и 40% нормативно признати разходи – https://alexanderbtodorov.wordpress.com/acclaws/kso/royalties/
   3. не е задължително да се документира всичко такова каквото е, традиционния начин е да се издаде фактура за някакъв вид консултантска услуга

   • gidiart Says:

    благодаря много за бързия отговор. Желая Ви здраве и успех със сайта, помагате на много хора 🙂

 174. Цветан Says:

  Декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО и годишна данъчна декларация подават ли се ако самоосигуряващото се лице няма доход и се осигурява на минималния такъв за съответната професия? Благодаря много.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Не, само ако има дължим данък върху дохода, който ако няма приходи няма от къде да се появи

 175. Димитър Арнаудов Says:

  Здравейте,
  Информацията която предоставяте е много полезна, особено за „боси“ в тази областа като мен 🙂
  Прочитайки раздела „самоосигуряване“ имам следния въпрос:
  Ако се регистрирам като свободна професия то трябва да плащам всеки месец минимум – 17.8%+8% върху 420лв. = 108,36лв. независимо дали имам приходи за месеца + допълнително данъци върху суми по граждански договор?

 176. Светла Says:

  Здравейте,
  Аз зададох същия въпрос в отговор на Ваш отговор на мой предишен въпрос, но не съм сигурна дали няма да остане невидян, затова го поствам отново: мога ли в Декларацията за регистрация на самоосигуряващо се лице да избера опцията „пенсионер съм и не желая да се осигурявам“, ако получавам пенсия по ТЕЛК за 75 % намалена работоспособност, без да съм пенсионер за възраст/старост?
  И още един въпрос: в момента работя по граждански договор с една чуждестранна фирма от ЕС – т.е. без да им издавам фактури, защото все още нямам регистрация – дали мога да продължа да работя с тях по този начин (без да им издавам фактури), ако се регистрирам като самоосигуряващо се лице – т.е. дали това е законно? Иначе, доколкото разбирам, ще трябва да си направя и ДДС регистрация, за да издавам ф-ри в ЕС –дали е описано някъде как става това – каква е процедурата и изискванията за този вид ДДС регистрация? Предварително благодаря!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, щом лицето получава пенсия, би трябвало да няма значение дали е за инвалидност или за възраст. За всеки случай може да се пита НАП дали не са спуснали някакво специално тълкувание – 0700 18 700.
   За да е законно всичко трябва да се направи регистрация на свободна професия. След като се извършват услуги в ЕС трябва задължително да се направи и регистрация по ЗДДС.
   Процедурата за регистрация по ЗДДС е тук – http://nap.bg/page?id=293
   На последващ етап от регистрацията по ЗДДС задължително трябва да се посочи кой ще води счетоводството на лицето.

   • July Says:

    Днес отидох до НАП, да питам за ДДС-регистрацията. Казаха ми, че щом се намирам в БГ и получавам паричките на територия на България, регистрацията по ДДС-то не се изисква.

 177. July Says:

  Здравейте! Страхотен сайт, много полезен и важен.
  Имам следния въпрос: беаработна съм в момента, искам да се регистрирам като самоосигуряващ се. Работя за немска фирма по интернет. Плащат ми по банков път, но не само хонорара, а и допълнителни пари, с които плащам рекламните кампании (в интернет) за тях. Какво ще ми посъветвате за регистрацията и отчитане на доходите? Притеснява ме тази задължителна регистрация по ДДС, тъй като това изисква (според мен)) много по-специфична документация, никога не съм работила с ДДС-то , ще бъде ли в моя случай 0%- ставка? Изключително много ви благодаря предварително.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, след регистрацията по ДДС трябва ежемесечно да се подават дневници за покупките и продажбите. Също така ако фирмата е от ЕС се подава и VIES декларация. ДДС-то за услугите на чуждестранната фирма е със ставка 0%.

   • July Says:

    Благодаря за отговора. А ще ми трябва ли счетоводител за ДДС-то? И още един въпрос: как да отчитам тези пари за рекламите, които фактически не са моя хонорар? Благодаря Ви

    • Alexander Todorov Network Says:

     Здравейте, да, задължително при регистрацията по ДДС от НАП искат да им се посочи кой ще обслужва счетоводно фирмата. Колкото до другите пари, няма какво да се отчитат. НАП нямат достъп до банковите сметки

 178. Martina M. Says:

  Здравейте!От няколко години живея извън България и работя в туристическа агенция.Имам идея да направя малък офис в България и да работя като туристически агент.От всичко,което намерих като информация в Интернет обаче,процедурата по издаване на лиценз за туристически агент е сложна и много скъпа,просто непосилна за моите възможности…Има ли вариант да се регистрирам като лице със свободна професия?Определено това ще е нещо като странична дейност,нямам амбиции да създавам голяма фирма,а например интернет страница с описаните (ваканционни)обекти,които се дават под наем-в смисъл,някаква скромна дейност ще е…
  Благодаря ви предварително за отговора!Хубав ден!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, няма проблеми да се извършват всякакви услуги (без търговия) от лице регистрирано като свободна професия. С тази интернет страница приходите може да минат като някакъв вид доходи от рекламна дейност или ИТ дейности. Във всеки случай от НАП няма да ги интересува особено с какво се занимава лицето, важното е да декларира приходи и да внася данъци. Ако има някакви тежки лицензионни режими, с правилно формулиране на дейността (формално да е различна от регулираната) може да се заобиколят.

 179. Светла Says:

  Здравейте,

  Много ви благодаря за информативния сайт. И аз имам въпрос: обмислям възможността да се регистрирам като самоосигуряващо се лице, за да мога да издавам фактури и понеже имам ТЕЛК (75%), по който ми се внасят здравни осигуровки, а съм чувала, че има някакви данъчни облекчения – интересува ме дали има възможност да не плащам осигуровки и евентуално в какво се състоят данъчните облекчения?

  Дали има някакви ограничения за броя/честотата на възможните прекъсвания/възстановявания на дейността в рамките на 1 година? т.е. мога ли да се регистрирам този месец, след 2 месеца да прекъсна дейността (ако няма да издавам фактури), а след 1/-2 месеца отново да я възстановя (когато трябва да издам фактура)?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, самоосигуряващите се лица са длъжни да се осигуряват върху поне минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица (420 лева) за пенсия и здравно. Пенсионерите могат да не се осигуряват за пенсия, но здравното е задължително. Данъчни облекчения – имащите степен инвалидност ползват облекчение като необлагаеми с данък върху дохода са им 7920 лева годишно.
   Няма ограничения в броя прекъсвания/възстановявания на дейността на самоосигуряващите се. Може всеки ден да се спира и започва дейност. И все пак за извършването на дадена дейност е нужно време. Значи ако услугата реално се извършва 1 месец, няма да е много добра идея човек да се самоосигурява само 1 ден. Така или иначе след края на годината ще има изравняване на осигуровките и по-добре да не е прекалено нагло спирането/започването на дейността

   • Светла Says:

    Благодаря Ви за бързия отговор!

   • Светла Says:

    Здравейте отново,
    Не съм сигурна дали съм Ви разбрала правилно: мога ли в Декларацията за регистрация на самоосигуряващо се лице да избера опцията „пенсионер съм и не желая да се осигурявам“, ако получавам пенсия по ТЕЛК за 75 % намалена работоспособност, без да съм пенсионер за възраст/старост?
    И още един въпрос: в момента работя по граждански договор с една чуждестранна фирма от ЕС – т.е. без да им издавам фактури – дали ще мога да продължа да работя с тях по този начин (без да им издавам фактури), ако се регистрирам като самоосигуряващо се лице – т.е. дали това е законно? Иначе, доколкото разбирам, ще трябва да си направя и ДДС регистрация, за да издавам ф-ри в ЕС – – дали е описано някъде как става това – каква е процедурата и изискванията за този вид ДДС регистрация? Предварително благодаря!

 180. Недялка Узунова Says:

  Благодаря!

 181. Petkova Says:

  Здравейте! Чудя се дали да се регистрирам като практикуващ свободна професия или фирма. Имам БГ димплома от математическа гимназия и диплома от университет в САЩ за висше образование. Въпросът ми е, тъй като американската димплома е по-свързана с дейността, която бих искала да практикувам, нужно ли е тя да бъде преведена/легализирана/призната преди да бъде представена в агенцията? Или по-добре да ползвам българската диплома, макар тя да няма нищо общо с дейността? Мерси!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, има ли българска диплома за нещо, прави се регистрацията за нещо, няма никакво значение след това какво ще се работи. Всичко е позволено, стига да е законна дейност и да не е търговия. Напълно излишно ще е да се минава през сложни процедури за легализация на дипломи и т.н., когато има по-лесен вариант

 182. Недялка Узунова Says:

  Здравейте, радвам се, че помагате на толкова много хора! И аз искам да Ви попитам нещо – разбрах за freelancer трябва да се регистрираш, но тази агенция по вписванията – трябва да отидеш в града,който отговаря на месторождението ти или пък,ако си в друг град, там къдете ще практикуваш професията си?Този печат кой ти го издава и ако искаш да издавш удостоверения, които да послужат/защото аз съм по английски език-курсове/ пред когото и да е,курсистите повечето за тях е важно,въпреки, че трябва да научат 🙂 🙂 🙂 кой може да ми даде това право?Благодаря Ви,бъдете все така отзивчив, обикновеният вългарски гражданин който иска да си практикува и да допринесе за някой нещо се нуждае от това! 🙂 🙂 Всичко добро!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, регистрацията се прави по адреса на лицето, няма значение след това къде ще практикува. Ако се правят някакви курсове и ще се издават дипломи, трябва да се мине някаква лицензия през МОМН (там процедурата вероятно не е много лесна обаче), но това е по-скоро за чест и слава, отколкото да има някаква полза. Който не знае чуждия език и да е с диплома какво значение има

 183. Денислав Василев Says:

  Благодаря за бързия отговор.Звънях на посочения телефон но без резултат , служителките ме препращаха към агенция по вписванията и към националния класификатор на професийте,от там също нямаше компетентен човек ,който да ми отговори на въпросите.За това ви моля отново да ми отговорите на вапросите за което предварително благодаря.1. Рикшата ще бъде 15 местна а аз ще я управлявам,на нея ще се предлага наливна бира,която ще бъде безплатна(бонус)за това,че клиентите я наемат,при това условие водя ли се за търговец или не все пак тя е безплатна и аз не я препродавам. 2.Ще ми трябва ли касов апарат или отчитането на приходите ще става с фактура за всички клиенти или пък с касови бележки от кочан.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, след като се извършва дейност със собствен труд, свободната професия е добър вариант. Няма никакъв класификатор за професии, който да касае свободните професии. Отива човек, показва си дипломата за художник, регистрира се. След това може да прави каквото иска, стига да не е търговия (за което трябва регистриране на ЕТ или дружество). Не би трябвало да има проблем да се извършва тази дейност като свободна професия, но това не значи, че някой данъчен не би се заял. Има всякакви становища, и никое не е меродавно. Един данъчен може да каже, че няма проблеми, друг, че има нарушение, но щом се извършва дейността със собствен труд, на собствен риск, няма и търговия, значи дори и да има заяждане, евентуални актове биха паднали пред съда. За касов апарат свободните професии не са длъжни да имат. Издават си опростени фактури – https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2012/08/16/invoices-in-bulgaria/. Касови бележки от кочан не съществуват.

 184. Денислав Василев Says:

  Здравейте, господин Тодоров, бих искал да ви попитам мога ли да се регистрирам като самоусигурчващо се лице,като кам момента сам пенсионер по болест 3 гр.и работя като продавач-консултант два дни и два съм свободен,като през свободното си време изкам да се занимавам с отдаване на рикша по наем като рикшата ще се управлчва от мен.имам средно специално образование, но то не е сварзано с тази деиност или трябва да регистрирам фирма.БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, за това най-добре да се направи консултация с НАП 0700 18 700 как ще третират тези услуги, по принцип щом се извършват с личен труд би трябвало да може да се работи като свободна професия.
   Из търговския закон:
   „Чл. 2. Не се смятат за търговци:
   1. физическите лица, занимаващи се със селскостопанска дейност;
   2. занаятчиите, лицата, извършващи услуги с личен труд или упражняващи свободна професия, освен ако тяхната дейност може да се определи като предприятие по смисъла на чл. 1, ал. 3;
   3. лицата, извършващи хотелиерски услуги чрез предоставяне на стаи в обитаваните от тях жилища.“

   Иначе за регистрацията на свободна професия няма проблем с каквато и да е диплома да се регистрира човек, а след това да си работи нещо друго, стига да не е търговска дейност

 185. Иванов Says:

  Здравейте г-н Тодоров,
  Питането ми е следното: Получих предложение от фирма в Германия за извършване на превод. Нямам сключен договор и не се очертава да подпиша такъв с въпросната фирма. От мен се очаква само да изпратя по ел. поща документ за извършената услуга /фактура/, за да ми се изплати сумата. Работя по трудов договор и ме осигуряват за всички рискове. Със съпругата ми сме равноправни съдружници в ООД, чиято дейност в момента е преустановена. Съпругата ми не работи и плаща само здравните си осигуровки. Преди това се осигуряваше като управител по ДУК. Колебаем се да подновим ли дейността на ООД-то, като съпругата ми внася осигуровки в/у мин. праг и съответно да издадем фактура за извършена услуга чрез фирмата? Или да се регистрирам по Булстат и по ДДС? ООД-то също ли трябва да има ДДС-регистрация за да работи с Германия? Кой ще бъде по-лесния и по-изгоден за нас вариант?
  Благодаря предварително за отделеното време и Ви желая успех!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Щом се извършват доставки в ЕС, регистрацията по ДДС е задължителна. На практика и при двата варианта някой ще трябва да бъде самоосигуряващо се лице, без значение дали свободна професия или като управител на фирмата. Ако фирмата има възможност да прави разходи за дейността над 25% от приходите, тогава това е по-изгодния вариант. Ако обаче фирмата няма да има никакви разходи, тогава самоосигуряващото се лице има 25% признати разходи, дори и без да има такива

 186. valentin Says:

  благодаря ви много за точния отговор и съвет…

 187. valentin Says:

  извинете ме..,мога ли да работя в германия с статут на самосигуряващ се в бг,какви стъпки трябва да направя и какви документи са ми нужни….благодаря ви предварително

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ако ще е някаква дейност от рода на програмиране, която се върши онлайн от България, няма да има проблеми, обаче ако ще е нещо от рода на фризьорство или друго, за което е нужно физическо присъствие, ще се попадне в юрисдикцията на другата държава и там правилата са други.

   • valentin Says:

    благодаря ви за бързия отговор,става въпрос за механик в немска фирма,като ми предложиха оттам да се регистрирам като самоосигуряващ се в бг,за да мога да работя при тях,но под каква форма да се регистрирам тук и по какъв начин ще си плащам осигуровките и данъците в бг не ми е ясно,благодаря ви отново

    • Alexander Todorov Network Says:

     Това си е от всякъде прикрит трудов договор и работодателят ще си има големи проблеми ако дойдат инспекцията по труда (немската). Има вариант да се направи фирма в България и да се командирова работника на всеки 30 дни от България до Германия да работи, но ще трябва да се връща до България всеки месец и пак да се командирова. Дори и в този случай инспекцията може да създаде много проблеми на немския работодател, дори и да е сключен договор с българска фирма (подизпълнител), която си командирова единствения си работник непрекъснато…

 188. Rossi Says:

  Здравейте, извинете ме, заявяването на спирането на дейност (и получаването на доходи) свързано ли е със заличаване на регистрацията по Булстат ? Трябва ли отново след това да се прави нова регистрация? Благодаря!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, при спирането на дейност не е необходимо да се закрива регистрацията по БУЛСТАТ. Винаги може да се почне дейността отново. Регистрацията по БУЛСТАТ не вменява задължения, а дава възможности

 189. Георгиев Says:

  Благодаря за отговора. А по първия въпрос за декларация 1 и този код „заличаване“ дали ще може да ми отговорите…?

  • Alexander Todorov Network Says:

   След като се подаде декларация с код „заличаване“, значи все едно предната декларация я няма. Ето малко указания от наредбата:

   1. Код корекция
   Попълва се буква „К“, когато:
   – се подава декларация за коригиране на подадена декларация;
   – са начислени или изплатени възнаграждения за минало време, върху които се дължат вноски за социалното и здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, Учителски пенсионен фонд, фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“; в тези случаи, освен коригираните, се попълват и всички останали реквизити с данните от подадената преди това декларация;
   – се коригират данни за облагаемия доход или за начисления от работодателя данък по чл. 42, ал. 4 ЗДДФЛ.
   С код корекция „К“ не се коригират данните в т. 2, 3, 4, 5 (т. 5.1 и 5.2) и 12.
   След приемането на коригираща декларация се подава само нова коригираща или заличаваща декларация.
   Попълва се буква „З“, когато се подава декларация за заличаване на подадена вече декларация. В тези случаи се попълват т. 1, 2, 3, 4 и 5 (т. 5.1 и 5.2) и 12 от декларацията.
   2. Месец – попълва се в две позиции месецът, за който се отнасят данните.
   3. Година – попълва се в четири позиции годината, за която се отнасят данните.
   4. Код на задълженото лице – попълва се ЕИК по регистър БУЛСТАТ, ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП.
   5. ЕГН (ЛНЧ) – попълва се единният граждански номер на осигуреното лице. За чуждестранните граждани се попълва личният номер на чужденец или служебен номер, издаден от НАП (за лицата, които нямат ЕГН или ЛНЧ), като буквите ЛНЧ се подчертават.
   5.1. За ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП – дата на раждане – попълва се ден, месец и година на раждане на лицето.
   5.2. За ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП – пол – попълва се полът на лицето, за което се подават данните.
   5.3. Лицето е с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто – попълва се:
   0 – ако лицето не е с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто;
   1 – ако лицето е с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.
   6. Фамилия – попълва се фамилията по документ за самоличност на осигуреното лице.
   7. Инициали – попълват се инициалите на осигуреното лице: първата буква от името и първата буква от презимето.
   8. Пощенски код – пощенският код по местоживеене.
   9. Област – областта, в която се намира населеното място.
   10. Населено място – град/село по местоживеене.
   11. Адрес по местоживеене на лицето.
   Забележка.
   Точки 8, 9, 10 и 11 се попълват служебно от Националната агенция за приходите.
   12. Вид осигурен – попълва се в две позиции код, както следва:
   – 01 – за работници или служители, осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 КСО при един работодател, включително и членове на кооперации, работещи по трудово правоотношение в кооперацията, без обхванатите от следващите кодове;
   – 02 – за работещи при условията на първа категория труд;
   – 03 – за работещи при условията на втора категория труд;
   – 04 – за работещи по втори или допълнителен трудов договор;
   – 05 – за държавни служители, доброволците по Закона за защита при бедствия;
   – 06 – за военнослужещи по ЗОВС на Република България, държавните служители по ЗМВР и по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража;
   – 07 – за следователи по Закона за съдебната власт;
   – 08 – за лицата с учителски осигурителен стаж;
   – 09 – за членове на кооперации, получаващи възнаграждение за работа без трудово правоотношение в кооперацията;
   – 10 – за управителите, прокуристите и контрольорите на търговски дружества и на едноличните търговци, синдиците и ликвидаторите, членовете на управителните, надзорните и контролните съвети на търговските дружества, както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицираните дружества;
   – 11 – за лица, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, и за трудова злополука и професионална болест;
   – 12 – за самоосигуряващи се;
   – 13 – за регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
   – 14 – за работещи без трудови правоотношения;
   – 15 – за лицата, които получават парично обезщетение за безработица;
   – 16 – за лица, работещи при сумирано отчитане на работното време за повече от един месец;
   – 17 – за служители на Националната разузнавателна служба и служба „Военна информация“ на Министерството на отбраната;
   – 18 – за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 и 6; чл. 4, ал. 2 и чл. 4а от Кодекса за социално осигуряване, за които за осигурителен стаж се зачита времето, през което не са работили поради неправилно недопускане или отстраняване от работа или са били без работа поради уволнение, което е признато като незаконно от компетентните органи, или когато са отстранени и впоследствие възстановени на работа по реда, определен в специални закони;
   – 19 – за лица, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 3 КСО;
   – 20 – за трудоустроени лица, на които за осигурителен стаж се зачита времето, през което не работят, тъй като не е предоставена подходяща работа от работодателя;
   – 21 – за лица, работещи по втори или допълнителен трудов договор, за които осигурителните вноски при основния работодател са внесени върху максималния осигурителен доход и осигурителният стаж се зачита на основание чл. 9, ал. 8 КСО;
   – 22 – за самоосигуряващи се, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, избрали да подават еднократно декларация;
   – 23 – за самоосигуряващи се, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, избрали да подават еднократно декларация и са осигурени върху максималния размер на осигурителния доход по трудово правоотношение, и осигурителният им стаж се зачита на основание чл. 9, ал. 8 КСО;

 190. Георгиев Says:

  Здравейте
  От статията най-горе:
  Декларация 1 – При прекъсване или при прекратяване на дейността, декларация 1 се подава с данни за последния месец, през който лицето е подлежало на осигуряване, но не по-късно от 10 дни след внасяне на дължимите осигурителни вноски с вид осигурен 12 или 13 и код “Корекция”. За месеците до края на календарната година самоосигуряващото се лице подава декларации с вид осигурен 12 или 13, с код “Заличаване”.

  Подал съм декларация за прекъсване на дейността от 01.02.2013 г. За м. януари съм платил осигуровките и съм подал декларация 1. През февруари нямам дейност. Трябва ли да се подава Декларация1 за февруари (според горния цитат) и какво трябва да съдържа (не би трябвало да се посочват суми след като няма осигуряване)? И трябва ли за всички 11 месеца до края на годината да се подава тази декларация с код „заличаване“? Няма да възобновявям дейността, а в средата на март започвам работа по трудов договор.

  В един ваш отговор тук прочетох:
  30/09/2012 в 12:26 „…..След като се декларира в НАП, че самоосигуряването се спира, не са дължими осигурителните вноски за самоосигуряващо се лице. Но здравното осигуряване е задължително във всички случаи. Подава се декларация в НАП, че лицето ще се самоосигурява здравно. Месечния размер на осигуровката е 8% върху половината от минималния осигурителен доход за самоосигуряващи се лица, или 8% от 210 лева през 2012 г., което прави 16,80 на месец. Внимание – ако не се декларира, че лицето ще се самоосигурява здравно, може да бъде наложена глоба от 500 лева…..“

  Въпростът ми е каква е тази декларация в НАП ? Мислех, че просто ще платя здравните осигуровки за февруари, както правех това преди да се регистрирам като СОЛ. И как трябва да процедирам за месец март, през втората половина на който ще работя по трудов договор и оттам ще ми плащат всички осигуровки (дохода е над максимума от 2200, но за пълен месец).

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, става дума за декларация 7 за здравно осигуряване, която се подава от лицата, които не са осигурени здравно на друго основание през съответния месец:
   http://www.nap.bg/page?id=253

 191. stefanovairina Says:

  здравейте, мога ли да кандидатствам за прием (на детето ми ) в детска градина ако съм самоосигуряващ на свободна професия и какъв документ трябва да представя? досега искаха декларация за трудов или граждански договор, но сега искат и платени осигуровки?
  благодаря

 192. Антон Петров Says:

  Г-н Тодоров,изключително полезна информация.Аз съм самоосигуряващ се ветеринарен лекар.За разлика от хуманните лекари които извършват предимно диагностични дейности, ветеринарните освен диагностика извършваме и лечение с медикаменти закупени от складове на едро за такива,придружени със съответните финансови документи.Другия вариант да обслужим клиентите е да им напишем рецепта и те да си закупят лекарствата от аптеката,което не винаги е удачно ако си повикан по спешност в малко населено място.Фактурите които съставяме за плащане в брой вписваме манипулации,разход на медикаменти и транспортни разходи,касови бележки не издаваме.Въпроса ми е имаме ли право да извършваме такъв вид „търговска дейност“ с медикаментите или трябва да се регистрираме като ЕТ и какви приходи да декларираме пред данъчните/включват ли се тези от медикаментите и транспортните разходи/ защото реално те многократно надхвърлят предвидените 25%?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, „търговска дейност“ подсказва, че за да може да се извършва законно, ще трябва да се регистрира ЕТ или някакво дружество ООД или ЕООД. При регистрация на ЕТ, данъците ще се плащат по схемата приход-разход-осигуровки= облагаем доход. Данъкът на ЕТ е 15%.
   Съществува варианта да не се прави регистрация на фирма и да не се издават касови бележки, обаче тогава тези медикаменти не трябва да се пишат отделно във фактурата, а да са в рамките на съответната услуга. Това, че са ползвани медикаменти си е проблем на свободната професия, разходите за тях няма да се признаят (но от друга страна по тази причина самоосигуряващите се лица имат право на 25% признати разходи без необходимост от документи). Така че ако лекарствата не са на стойност много повече от 25% от приходите, не си заслужава да се прави регистрация на ЕТ или дружество.

 193. anika Says:

  Много Ви благодаря. Не знаех, че може и с диплома от средно образование. Всъщност ме подсетихте, че професията ми от средното образование не е за пренебрегване.

 194. Димитър Димитров Says:

  Здравейте г-н Тодоров, бих искал да попитам, при попълване на Декларация 1 – т.21. Осигурителен доход, върху който се дължат осигурителни вноски, вкл. сумата по чл. 40,ал. 5 от КСО, с изключение на сумата по т. 19, каква сума се попълва – минималния осигурителен доход за месец 420лв. или приведения към времето отчетено като дейност /аз декларирам 9 работни дни от 22 за месец януари-9/22*420=171,82лв и кои полета за доходите, след това задължително се попълват. Аз съм регистриран като самоосигуряващо се лице – 22 – за самоосигуряващи се, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, избрали да подават еднократно декларация;/
  Предварително Ви благодаря.
  С уважение,
  Димитър Димитров

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, щом за месеца е работено само 9 дни, ще се декларира пропорционалната сума за осигурителен доход. След като този месец не е пълен, тази декларация няма да е единствена. Следващия месец ще трябва да се подаде с 420 лева осигурителен доход. Ще е добре да се направи една консултация с НАП при попълването.

   • Димитър Димитров Says:

    Много благодаря, предполагам, че ако не възобновя дейност следващия месец няма да е необходимо да подавам нова декларация. Ще се консултирам с НАП за това.

 195. anika Says:

  Здравейте г-н Тодоров, бих желала да се регистрирам като самоосигуряващо се лице, но притежавам диплома за висше образование от Библиотекарски институт. Има ли някаква възможност въобще за такава регистрация или трябва да регистрирам ЕООД. Аз работя в правна кантора на трудов договор, като зав. административна дейност, но осигуровките си ги плащам сама, т.е. не се поемат от работодателя. И ме посъветваха да започна да се регистрирам като самоосигуряващо се лице и по този начин няма да плащам ДОО, което е най-голямата сума всъщност. Какво ще ме посъветвате?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, за регистрацията е необходим някакъв документ или сертификат, който да удостоверява, че лицето има някаква професия. Може дипломата от училище за средно образование да се ползва дори. След това лицето може да си извършва всякаква дейност като свободна професия (без търговия, защото тогава трябва вече да регистрира ЕТ или дружество).

 196. An_G Says:

  Здравейте, г-н Тодоров! Първо искам да Ви поздравя с прекрасния сайт!
  Моят случай е, че работя без трудов договор и изгледите са такива, че няма и да подпиша скоро. Ето защо искам да си направя регистрацията за самоосигуряващо се лице. Вече разбрах, че избирам какво да се самоосигурявам (дали само пенсионно или и за майчинство и т.н…). Въпросът ми е дали като се осигурявам по този начин ми върви и трудовия стаж?
  И другият ми въпрос е дали е възможно да си платя всички видове осигуровки със задна дата (за миналата година)?
  Благодаря предварително! 🙂

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, при самоосигуряването се признава осигурителен стаж, който по настоящата система има значение при изплащането на пенсия и други обезщетения.
   Не може преди да е декларирано, че лицето започва да се самоосигурява, да се внасят осигуровки. Дори и да се внесат със задна дата, това ще означава, че не е декларирано в НАП обстоятелството и ще следват глоби. За целите на примерно обезщетение за майчинство правя няма да се ползват, защото осигуровките не са били внесени в срок. Затова този вариант за осигуровките със задна дата не е рентабилен

 197. Славка Кратункова Says:

  Здравейте г-н А.Тодоров!Адмирации за превъзходния сайт и за търпението и точния и бърз отговор на всеки наш проблем!Моят случай е следния:
  Мой приятел иска да се регистрира като земеделски производител ,занимаващ се с пчели и производство на мед и пчелни продукти.За целта трябва да се регистрира по Булстат като такъв,нали така?Същевременно е завършил техникум по дървообработване и целия му стаж е като дърводелец.Като пчелар няма диплома,а и до колкото ми е известно все още няма дипломирани пчелари у нас.В момента е пенсионер,но с една оскъдна пенсия не се живее.Въпросът ми е следния – 1-во).С каква диплома или свидетелство има право да се регистрира като земеделски пчело-производител ;
  2-ро) Какви точно осигуровки ще дължи на НАП -какъв процент ,спрямо каква сума и ежемесечно ли трябва да се внасят те?
  Благодаря за отговора ви и успех!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ето някои статии за земеделските производители: http://www.mzh.government.bg/odz-razgrad/bg/home/12-03-01/.aspx
   http://nivabg.com/suveti-ot-specialist/registracia-zemedelski-proizvoditel-dokumenti/
   В случая няма да се иска диплома.
   Осигуровките са върху минимален доход от 240 лева:
   17,8% за пенсия или 240 лева * 17,8% = 42.72
   8% за здраве = 240 * 8% = 19.20
   Общо осигуровки 61,92 месечно

   • Славка Кратункова Says:

    А всеки месец ли ще се внасят или може за тримесечие да се внесат?И второ-при положение ,че вече е пенсионер пак ли ще трябва да внася 17,8% за пенсия или 240 лева * 17,8% = 42.72лв ?

    • Alexander Todorov Network Says:

     Осигуровките всеки месец, данъка върху доходите след тримесечието. Ето статия за данъците при самоосигуряващите се лица: https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2012/04/21/freelancer-taxes/
     Пенсионерите се осигуряват за пенсия по свое желание, освен когато работят по трудов договор. Здравното осигуряване обаче е задължително във всички случаи

     • Dimitar Nikolov Says:

      Здравейте г-н Тодоров,
      А може ли да се регистрирам, като земеделски производител и практикуващ свободна професия едновременно?

      • Alexander Todorov Network Says:

       Здравейте, не може и двете. По-добре земеделски производител, като това се брои и за свободна професия, която дава възможност да се прави всичко

 198. Ed Says:

  В София на Пиротска 45 има осигурителна каса, където мисля за 25 лева на месец те правят всичко. При тях се внасят дължимите осигурителни и здравни вноски, а те правят останалото – оформят и представят в НОИ документите за изплащане на парични обезщетения и помощи; представят в НАП данните за внесените вноски; оформят и съхраняват осигурителните книжки; подават документите за пенсиониране.

 199. Таня Says:

  Да,само за обучение ще .И ще е съботно-неделно само.
  Чудесно е,че ще избегна този патентен данък. 🙂
  Много благодаря за отзивчивостта ви а,но с риск да прекаля-ще се възползвам от нея последно :))
  Във връзка със сертификатите/дипломите,които трябва да издавам в края на курса – никаква посока нямам към кого да се обърна…Има ли частни организации или само държавата би могла да лицензира такива….Аз мога да изработя бланка за Сертификат,но за да е всичко „както трябва“ бих искала всеки такъв,да има пореден номер,печат и т.н…как става това?
  Извинявам се за многото въпроси

  • Alexander Todorov Network Says:

   За дипломите ако ще са както си трябва, тогава трябва да се мине през МОМН. От там трябва да лицензират, но за подробности трябва да се пита в самото министерство.
   Ето тук контакти за информация
   ПРЕСЦЕНТЪР:
   тел.: 9217744
   факс: 9882693
   e-mail: press_mon@mon.bg

   • Таня Says:

    Безкрайно благодаря!!!Изключително точен,адекватен и изчерпателен сте в отговорите си!!!Истински професионалист!Пожелавам ви успех в начинанията!

 200. Таня Says:

  Здравейте,имам нужда от нечии опитни съвети…,надявам се да ми помогнете..

  Реших,че ще организирам курс по масаж,дипломиран рехабилитатор съм,с опит над 10 години. Имам и желаещи…Работя по трудово правоотношение на друга работа.
  От къде да започна обаче,нямам никаква представа.
  Поинтересувах се и добих някаква много обща представа.Може би трябва да се регистрирам и като самоосигуряващо се лице,така ли?Масажите,по точно обучението в масаж-свободна професия ли е по последни изменения и необходими ли са плащания на патент,касов апарат,печат…и тн..
  Помогнете със съвети относно стъпките по „процедурата“,моля ви!

  Благодаря предварително :bouquet:

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, в тази статия е разяснено как се прави регистрация на свободна професия.
   Необходимо е да се представи диплома за каквото и да е, колкото да мине регистрацията в Агенцията по вписванията, след това свободната професия може да си работи каквото иска.
   Това е най-удачния начин за работа когато човек ще работи сам и дейността му не е търговия (за което да се налага да регистрира дружество или ЕТ).

   Свободните професии не са длъжни да имат касов апарат, нито печат.

   Масажите обаче попадат в обхвата на облагаемите с патентен данък дейности: https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2012/07/02/license-tax/
   „Масажистки и масажисти – данъкът се определя според местонахождението на обекта: от 500 до 1680 лв. годишно“

   • Таня Says:

    Благодаря.Значи ,въпреки ,че ще преподавам и обучавам само,а няма да правя масажи-отново ще бъда третирана,като салон за масажи и съответно ще дължа този патентен данък. Правилно ли ви разбрах? Идеята ми е да наемам за времето на курса помещения /за теорията и съответно практиката/от салони например,под наем или на час.Това ще облекчи ли според вас размера на пат.данък?Той веднъж в годината ли се плаща? Отново благодаря!

    • Alexander Todorov Network Says:

     Здравейте, ако е преподавателска дейност, не е салон за масажи и няма да се дължи патентен данък. Ако обаче се извършват масажи, тогава ще се дължи данъка. Плащането му е на 4 вноски.
     Повече по темата за патентния данък тук: https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2012/07/02/license-tax/

 201. Надежда Тодорова Says:

  Много ви благодаря.Да така е ,на мене ми трябва за няколко дни.Много ми помогнахте.Желая ви всичко най-хубаво.

 202. Надежда Тодорова Says:

  Здравейте, г-н Тодоров.Казвам се Надежда Тодорова, и ще съм ви благодарна да ми отговорите на въпроса.Дипломата ми за висше образование е „Туризъм“.Регистрирана съм със свободна професия „екскурзовод“.Имам хоби и изработвам ръчно изделия.Тези изделия бих искала да ги продавам по изложения и панаири на занаятите.Мога ли с тази моя свободна професия да си продавам изработките и трябва ли да имам касов апарат или само кочан с касови бележки.? Какви документи трябва да имам, при евентуална проверка на данъчни, освен тези от агенцията по вписване с булстата и от НАП, че се осигурявам?
  Благодаря предварително и успешен ден

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, свободните професии не са длъжни да имат касов апарат. Издават се опростени фактури (освен ако е регистрирано лицето по ДДС).
   Тук са правилата за съставяне на фактури: https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2012/08/16/invoices-in-bulgaria/
   Ако ответната страна не си даде имена, тогава може да се състави веднъж месечно протокол с реквизитите на фактура за отчетените продажби на клиенти физически лица.
   Хубаво е да се води и някаква книга с продажбите, колкото да не забрави човек какво е продавал

   • Надежда Тодорова Says:

    Благодаря много.По думите ви разбирам, че мога със свободна професия „Екскурзовод“ да продавам моите изработки.Правилно съм разбрала, нали?

    • Alexander Todorov Network Says:

     Няма проблем свободната професия да се занимава с неща, които нямат нищо общо с това, което е по регистрация. Само не трябва да се попада в обхвата на търговския закон (защото тогава ще трябва да се регистрира най-малкото ЕТ или ЕООД, и ще трябва и касов апарат в такъв случай), а продажбата на стоки от собствено производство е в точка 2:

     Из търговския закон:
     Чл. 1. (1) (Изм. – ДВ, бр. 83 от 1996 г.) Търговец по смисъла на този закон е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва някоя от следните сделки:
     1. покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид;
     2. (изм. – ДВ, бр. 83 от 1996 г.) продажба на стоки от собствено производство;
     3. (изм. – ДВ, бр. 83 от 1996 г.) покупка на ценни книги с цел да ги продаде;
     4. (изм. – ДВ, бр. 83 от 1996 г.) търговско представителство и посредничество;
     5. (изм. – ДВ, бр. 83 от 1996 г.) комисионни, спедиционни и превозни сделки;
     6. (изм. – ДВ, бр. 83 от 1996 г.) застрахователни сделки;
     7. (изм. – ДВ, бр. 83 от 1996 г.) банкови и валутни сделки;
     8. (изм. – ДВ, бр. 83 от 1996 г.) менителници, записи на заповед и чекове;
     9. (изм. – ДВ, бр. 83 от 1996 г.) складови сделки;
     10. (изм. – ДВ, бр. 83 от 1996 г.) лицензионни сделки;
     11. (нова – ДВ, бр. 83 от 1996 г.) стоков контрол;
     12. (нова – ДВ, бр. 83 от 1996 г.) сделки с интелектуална собственост;
     13. (нова – ДВ, бр. 83 от 1996 г.) хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги;
     14. (нова – ДВ, бр. 83 от 1996 г.) покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
     15. (нова – ДВ, бр. 83 от 1996 г.) лизинг.<