911 – Къде принудителните задължителни „частни пенсионни фондове“ са инвестирали парите на данъкоплатците

Настоящото представлява справка към септември 2011 г., в какво принудителните задължителни „частни пенсионни фондове“ са декларирали счетоводно (дали декларираната информация е вярна и точна, се предполага), че са инвестирали парите на данъкоплатците, след което е приложен кратък анализ върху твърде обобщената информация.

УПФ

ППФ

Общо

УПФ%

ППФ%

Общо%

І.

Инвестиции общо, в т.ч.

2 979 885

411 522

3 391 407

88,86%

90,73%

89,08%

1

Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави-членки на ЕС, други държави или техните централни банки

1 095 194

131 433

1 226 627

32,66%

28,98%

32,22%

2

Корпоративни облигации

639 935

90 775

730 710

19,08%

20,01%

19,19%

2.1

от тях: издадени или гарантирани от банки с цел финансиране на инфраструктурни и инвестиционни проекти

43 857

6 370

50 227

1,31%

1,40%

1,32%

3

Ипотечни облигации

22 572

4 485

27 057

0,67%

0,99%

0,71%

4

Общински облигации

92 692

11 493

104 185

2,76%

2,53%

2,74%

5

Акции, права и дялове

507 961

90 673

598 634

15,15%

19,99%

15,72%

5.1

Акции и права на АДСИЦ

53 140

15 233

68 373

1,58%

3,36%

1,80%

5.2

Акции и права на КИС

221 563

30 853

252 416

6,61%

6,80%

6,63%

5.3

Акции и права извън тези на АДСИЦ и КИС

233 258

44 587

277 845

6,96%

9,83%

7,30%

6

Банкови депозити

531 232

66 623

597 855

15,84%

14,69%

15,70%

7

Инвестиционни имоти

90 299

16 040

106 339

2,69%

3,54%

2,79%

ІІ.

Балансови активи общо, в т.ч.

3 353 439

453 552

3 806 991

100,00%

100,00%

100,00%

1

Инвестиции общо
от тях:

2 979 885

411 522

3 391 407

88,86%

90,73%

89,08%

1.1

ценни книжа, търгувани на чуждестранни регулирани пазари

1 321 302

145 650

1 466 952

39,40%

32,11%

38,53%

1.2

банкови депозити в  банки в чужбина

56 151

2 367

58 518

1,67%

0,52%

1,54%

2

Парични средства

324 212

35 887

360 099

9,67%

7,91%

9,46%

3

Краткосрочни вземания

49 342

6 143

55 485

1,47%

1,35%

1,46%

в хиляди лева

в % от балансовите активи

Какво става ясно от тази информация:

 1. Почти 1/3 от активите на принудителните задължителни „частни пенсионни фондове“ са вкарани в държавен дълг (тоест обещание на държавата някой ден да извади пари от някъде и да плати). Една от заявките, която официално дава „Чили схемата“, е данъкоплатеца да се освободи от държавата и да осигури собствената си пенсия чрез капиталово натрупване. Съдейки по данните, с 1/3 от парите му, които са му иззети насила от държавата и дадени на „частни фирми“, е купен държавен дълг срещу комисионна. Тоест 1/3 от парите в принудителните задължителни „частни пенсионни фондове“ всъщност не съществуват, а вместо тях някъде стоят вероятно хартийки, на които пише, че държавата дължи едни пари. За тези брилянтни сделки, които уж освобождават данъкоплатеца от държавата, „частните фирми“ управляващи фонда, си прибират комисионната. По този начин се постигат няколко ефекта:
  1. Данъкоплатеца си плаща данъците, от които е избягал
  2. Освен, че си ги плаща, плаща и комисионна на „частни фирми“
  3. Държавата му затъва в дългове към „частните фирми“, на които държавата е предоставила парите му, които е иззела с държавна принуда
  4. Тъй като държавата му затъва в дългове, това му гарантира, че в бъдеще ще плаща по-големи данъци, и ще търпи по-големи лишения. Не трябва да се забравя, че и едно време, при демократичните тоталитарни строеве, са карали хората доброволно-насила да си купят държавни облигации, защото това е много добра инвестиция и да не пропуснат шанса на живота си.
  5. Това е най-хубавия вариант при инвестирането на принудителните задължителни „частни пенсионни фондове“, защото все пак дълга е на държавата, а държавата по всяко време може да каже „стоп – зануляваме, няма дълг повече“, а и все пак самата държава е ползвала парите за нещо (с малко повече късмет и някаква полза е имало от изхарчените средства). По-лошият вариант е, когато принудителните задължителни „частни пенсионни фондове“ са купили държавни облигации (пряко или чрез посредник) на чужда държава (примерно Гърция, или Зимбабве, или Япония). Да, това са много сигурни инвестиции. Теорията казва, че да купиш държавна облигация е най-сигурната инвестиция. Лошото е, че с парите, които са иззети от населението насила, се купува държавен дълг на чужди държави. Независимо дали са от Гърция (член на ЕС), Зимбабве (друга държава) или Япония. По този начин българския данъкоплатец се лишава от настояще, за да могат в други държави да харчат. Както става ясно парите ги няма, а насреща стоят обещанията на съответните държави да платят. По данни на ЦРУ, през 2010 г. Гърция има държавен дълг от 143% от брутния вътрешен продукт. Зимбабве има държавен дълг през 2010 г. от 233% от БВП. А за Япония този процент е 199% от БВП. Не трябва да се говори, че тези държави никога няма да си платят дълговете, да не предизвикаме паника. 199% от БВП (почти 2 пъти повече от всичко, което се произвежда в държавата за 1 година) не е никакъв проблем да се изплати, нали?
  6. Но никой не е казал, че принудителните задължителни „частни пенсионни фондове“ ще купят облигации от точно тези държави. Гърция я смятат несправедливо за много рискова инвестиция (държавните облигации са безрискови, как може да са рискови), за Зимбабве пък съвсем рискова я смятат. Но Япония е острова на стабилността. И там който си купи държавен дълг, освен, че може да е сигурен в инвестицията си, може да е сигурен и друго – за толкова стабилни инвестиции лихвата е близка до 0%, че и отрицателна може да е на годишна база (не е като да ги държиш под дюшека). 0% доходност, или под нулата, но това не пречи на „частните фирми“, които управляват принудителните задължителни „частни пенсионни фондове“ да си приберат годишната комисионна за управление. Колкото до инфлацията, кой ти гледа такива работи, нали плаща данъкоплатеца с лична индивидуална сметка в принудителен задължителен „частен пенсионен фонд“.
 2. Значи държавните облигации ги смятат за безрискови, но не съвсем. И въпреки това те се смятат за най-безрисковата инвестиция. Друга голяма част от порто-фейла на принудителните задължителни „частни пенсионни фондове“ са закупените дългове от частни фирми. В теорията държавните облигации се смятат за безрискова инвестиция, а корпоративните облигации за инвестиция с малко риск. И тази инвестиция с малко риск представлява 19% от декларираните активи на принудителните задължителни „частни пенсионни фондове“. Парите ги няма, вместо тях тези фондове притежават хартийка, на която пише „обещавам да платя някога“ и това обещание е изчислено в пари. Като чете „корпоративни облигации“, читателят не трябва да си мисли, че фондовете са търсили закъсали фирми на братчеди, на които им трябват пари и които никога няма да върнат, напротив това ще са почти сигурно много стабилни фирми. Ето, 1,32% от порто-фейла са издадени или гарантирани от банки за финансиране на инфраструктурни и инвестиционни проекти. Остатъка до 19% кой ти гледа, а и толкова почтени образувания като един принудителен задължителен „частен пенсионен фонд“ („универсален“ или „професионален“) не би се изгаврил с парите на данъкоплатеца, не, в никакъв случай не трябва да има никакви съмнения за подобно нещо. Това е Чили схемата – най-добрата и работи отлично, в България пък съвсем.
 3. Третата значителна част от порто-фейла на принудителните задължителни „частни пенсионни фондове“ са така наречените „акции“. Акцията вече е документ за собственост от част от нещо, не е като облигацията – документ за дълг. По някакви необясними причини акцията я водят за високорискова. Ааа не, при принудителните задължителни „частни пенсионни фондове“ думата „риск“ е забранена. Как така е възможно на данъкоплатеца да му бъдат иззети насила парите, да бъдат дадени на „частни фирми“, и на всичкото отгоре да бъдат инвестирани рисково? Тук КФН трябва веднага да направи нещо по въпроса. Например това, а? информиране на осигурените лица чрез рекламните и информационни материали за фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, че при управлението на активите на фонда не се гарантира положителна доходност и запазване в пълен размер на внесените по индивидуалните партиди средства. За да не си мисли данъкоплатеца, че се гаврят с парите му, трябва още един внимателен поглед към инвестицията в акции. Според декларираната счетоводна информация на сектор принудителни задължителни „частни“, 8,5% от порто-фейла на тези „частни пенсионни фондове“ са инвестирани в АДСИЦ и КИС. АДСИЦ са дружества със специална инвестиционна цел в недвижими имоти и вземания свързани с тях. Да не вземе данъкоплатеца да си помисли, че тези АДСИЦ са кухи, купуват на завишени цени с парите на данъкоплатеца или нещо подобно. Няма такова нещо. А КИС? Това от английски май идва, но не е сигурно. Говорят го, че е нещо от вида взаимен фонд, където по принцип обикновените хора си купуват дялове от фирми, които се занимават с инвестиции в други фирми, инвестиции в държавни облигации и т.н., диверсификация да има е важното. Всеки обикновен човек може да си купи дялове от взаимен фонд при желание и да ги продаде по всяко време. Това е и смисъла от съществуването на взаимните фондове – и обикновения човек с малко средства да може да придобие част от фирма, а и да не е изложен на рискове, множество такси, липса на ликвидност и т.н. Не е ясно обаче защо тази инвестиция, която е предназначена за обикновени хора, е в порто-фейла на принудителните задължителни „частни пенсионни фондове“. Да не вземе читателя да си помисли, че тези инвестиции се правят за заобикаляне на законодателството и косвено ДЗПО и ППФ фондове да субсидират фирми на братчедите на Пешо Търгашев от Шмекериново с посредник взаимен фонд? Ама че мнителност, конспирации и т.н., няма такива работи.
 4. Следващата голяма част от порто-фейла на принудителните задължителни „частни пенсионни фондове“ са банковите депозити – близо 16%. Инвестицията в банков депозит се прави от хора, които не знаят какво да правят с парите си в момента, и дават възможност на банките да им намерят най-доброто място под слънцето. При банковия депозит парите са гарантирани до 196 хиляди лева  в България. За близо 600 милиона лева обаче, нещата не стоят съвсем така. Отделно от това трябва да се запита човек как така толкова големи професионалисти и срещу комисионна, правят същото, което всеки обикновен данъкоплатец би направил с повече пари от необходимото – да ги вложи в банков депозит ако не му бяха иззети насила от държавата и дадени на няколко „частни фирми“.
 5. Накрая не трябва да се пропуска и частта от порто-фейла на принудителните задължителни „частни пенсионни фондове“, които се водят „под дюшека“. Не са вложени дори в банков депозит, а спят по касите на професионалистите. Сумата е над 360 милиона лева (към септември 2011 г.), което е доста странно, тъй като принудителните задължителни „частни пенсионни фондове“ ако изплащат някакви пенсии изобщо, то те са в крайно незначителен размер. За цялото си над 10 годишно съществуване УПФ са изплатили под 7 милиона лева номинално, а ППФ около 33 милиона. Тогава защо 360 милиона лева спят някъде по касите, не е много ясно. Може би се готвят тези пари за някакви мащабни инвестиции с куфарчета? Хващат куфарчетата с парите и отиват да правят крупни инвестиции? Или ако не са предвидени за такива цели, може би някой трябва да обясни на данъкоплатеца защо е трябвало да му се изземат парите насила от данъчните, да се предоставят на „частни фирми“ да спят по касите. Защото парите биха могли да спят и под дюшека на данъкоплатеца, нали? И в банката, която той иска, да са му гарантирани и да може да си ги ползва както и когато пожелае. Защо са тези допълнителни транзакции? Защо на данъкоплатеца му съдират кожата и я дават на „частни фирми“ за управление?

Нали не е някаква измама с протекцията на държавата?

Ако е, защо представителите на сектата „Приватизирай всичко“ са такива фенове на идеята за принудителни задължителни „частни пенсионни фондове“? И да се вдига колкото може повече данък ДЗПО? Нали тяхната религия гласи, че всичко що е държавно е лошо, а държавата е мръсна дума по принцип. Противоречия в религията си май са допуснали?

В последно време от сектата насочват погледите към „сребърния фонд“ в България, като протестират, че щяло да му се разреши да купува държавни облигации, което било законно, но непочтено. Така държавата взимала от единия джоб и вкарвала в другия, и на всичкото отгоре само на себе си ще може да дава, пари зад граница няма да може да се изнасят. Което би превърнало фонда в нещо като втори НОИ – няма пари, има обещания, че ще има когато потрябват пари.

Това противоречи на смисъла от създаването на „сребърния фонд“ – доходността от активите му да се ползва за увеличаване на държавните пенсии, което обезсмисля съществуването на фонда, тъй като по-голямата част от парите му са инвестирани в държавен дълг. В Германия преди 100-на години са открили, че натрупване на капиталови резерви ако изобщо има някакво, трябва да е в минимален размер за покриване на разходи при извънредни ситуации и нищо повече.

И все пак нещо не става ясно каква е разликата между „сребърния фонд“, който ще купува държавен дълг и принудителните задължителни „частни пенсионни фондове“, които ще купуват държавен дълг, а при депозитите, при бездействието на парите?

 1. „сребърния фонд“ ще финансира само България (според сектата това е лошо), докато принудителните задължителни „частни пенсионни фондове“ могат да финансират други държави (а това хубаво)
 2. „сребърния фонд“ ще може да купува само гарантиран от държавата дълг (това е много лошо според сектата), докато принудителните задължителни „частни пенсионни фондове“ могат да купуват и дълг, който има само гаранцията на частни фирми (а това е много хубаво)
 3. „сребърния фонд“ може да прави депозити в БНБ (БНБ дължи пари), докато принудителните задължителни „частни пенсионни фондове“ правят депозити в търговски банки (частни фирми дължат пари)
 4. Пари от „сребърния фонд“ спят в трезора на БНБ(лошо), иззетите от данъкоплатеца средства, дадени на принудителни задължителни „частни пенсионни фондове“ спят по касите на „частни пенсионни фондове“ (а това е нормално)

Има ли разлика?

Ако съществуването на „сребърния фонд“ е безсмислено, какво да кажем за създадените от държавата мутанти: „частни универсални пенсионни фондове“ и „частни професионални пенсионни фондове“, които са принудителни и задължителни за населението?

От сектата „Приватизирай всичко“ обаче дума не казват по този въпрос, вероятно не са получили инструкция какво да отговарят, като ги обвинят в шарлатания. А, може би стандартното: „гледайте НОИ колко е зле, гледайте „сребърния фонд“ колко е зле, дайте да ги приватизираме и здравеопазването също, всичко трябва да се приватизира“.

Да закрием задължителните „частни пенсионни фондове“

Locations of visitors to this page
Tyxo.bg counter
Site Meter
Google Analytics Alternative
Clicky

Реклама
Публикувано в Анализ. 8 коментара »

8 коментара to “911 – Къде принудителните задължителни „частни пенсионни фондове“ са инвестирали парите на данъкоплатците”

 1. Alexander Todorov Network Says:

  ГЕРМАНИЯ ЕМИТИРА ДЪЛГ ПРИ ОТРИЦАТЕЛНА ДОХОДНОСТ – http://www.minfin.bg/bg/pubs/15/5370
  10.01.2012
  В понеделник Германия за пръв път емитира дълг с отрицателна доходност, което означава, че инвеститорите всъщност плащат на Берлин за привилегията да заемат средства. Аукцион на 6-месечни бонове в размер на 4 млрд. евро постигна отрицателна доходност от 0,0122 процента в знак на това, че Германия е със статут на убежище насред дълговата криза в Европа. Но нуждата от дълга е по-ниска, като т.нар. коефициент на покритие намалява от 3,8 на 1,8 пъти спрямо предишния аукцион отпреди месец.

 2. 1211 – Измамата принудителни задължителни “частни пенсионни фондове” « Alexander Todorov Network Says:

  […] същото време държавата трупа държавен дълг – основния продукт, който принудителните задължителни &#… (а в действителност това е и най-добрата им инвестиция […]

 3. Andro Says:

  Поздравления за анализа. Всеки средно интелигентен българин би се съгласил с теб. Как обаче може да се мобилизира народа, за да се промени тази част от пенсионния модел? Чрез социалното мрежа, чрез партийни структури или нещо друго?
  „Простите“ стъпчици които да убедят народа, че трябва да се мобилизира и да промени нещата какви са?
  Ако стане чудото и се премахнат законно задължителните пенсионни фондове каква ще е реакцията на Евросъюза? Виждаме натиска върху Унгария.
  Може би правилния път е да се мобилизират народните маси с тази кауза в няколко държави едновременно. За да стане това според мен трябва подходящ катализатор на процесите. Какъв може да е той???

  • Alexander Todorov Network Says:

   Очевидно, че всички трябва да разберат за измамата. Интернет, партии, а другото няма нужда да се обявява публично.
   Това, което е ясно е, че задължителните „частни пенсионни фондове“ никога няма да започнат да изплащат пенсии.
   Невъзможно е и при най-добри намерения системата за социално осигуряване да се даде за управление в частни ръце и да работи.
   Тъй като собствениците на схемата едва ли са толкова глупави, че да не го знаят това нещо, усилията им ще са насочени единствено
   в посока да държат в заблуда населението колкото се може по-дълго. Тоест да се отлага колкото е възможно повече с всякакви трикове
   закриването им. Ето ги прости примери:
   – 2011 г. професионалните фондове трябваше да почнат да плащат. Метнаха на НОИ едни жалки 100 милиона, които за нищо не става и НОИ да
   плаща ранното пенсиониране. Разбира се медиите го отразиха като ужасна национализация, държавата престъпна. Горките фондове ги измъчили
   страшно. „Конституционния съд“ се намеси да ги защити. Те ще продължат да прибират парите до 2015, когато отново ще гръмне скандал, ако
   не и много по-рано.
   – Увеличи се пенсионната възраст, без да имаше нужда. Кой е големия печеливш? Задължителните „частни пенсионни фондове“. Сега измамата
   с фондовете УПФ ще лъсне масово вместо 2020 г., чак 2023 г. ако хората не се организират срещу измамата.
   – Тъй като организаторите на схемата осъзнават, че щом всичко лъсне, край с далаверата, искат данък УПФ да стане от 5 на 7%. Ако хората
   не се намесят, през 2017 г. това ще стане факт.
   – Тъй като сред хората започнаха вече вълнения, измамниците се правят, че ще правят отстъпки и реформи. Например уж ще се намалят таксите
   постепенно, които уж били основния проблем за ниската доходност. Обаче проблемът не е това, а че по цялата планета където са въвели схемата
   задължителни „частни пенсионни фондове“, само официално се издържат от таксите (които също са баснословни). Схемата прави правителството зависимо.
   Едни големи капитали отиват в частни ръце. Управляват се в интерес единствено и само на собствениците на схемата. Фактически парите се източват законно
   или почти законно, реалните резултати са добре прикрити. Когато дойде момента да се извадят реални пари – няма ги. Държавата поема удара, а
   измамниците вече са си намерили друга държава, която да паразитират.
   – Въвеждането на „мултифондове“ е следващата схема, която пробутват, за да покрият какво е вършено и всеки по отделно да поеме вината, че
   парите са изчезнали, а не че идеята за задължителни „частни пенсионни фондове“ е пълна гавра, или че собствениците на схемата са престъпници.

   Виктор Орбан е пример за истински премиер, който държи на своята държава. Той освободи Унгария от робството на „частните фондове“.
   Натиска върху Унгария е точно по тази причина. На измамниците им спря далаверата, нормално е да са се изнервили.
   Тъй като Унгария вече не могат да я източват, са си намерили следваща държава – Чехия (планира се въвеждане на същата схема и при тях).
   По същия сценарий е винаги всичко – излиза някакъв палячо да обяснява колко е зле държавната пенсионна система. Как населението застарява и
   само „частни пенсионни фондове“ могат да се справят с демографията. Населението се наплашва и му хакват финансовите пирамиди да го спасяват.
   Минават години, измамата става ясна на всички, но дотогава вече са намерени други държави, където да се вържат. И така много добре работи.
   Дано чехите се усетят и не си разбият държавното обществено осигуряване.

   Българите трябва да излязат и да се спасят те самите. Унгария е образец. Това е примера за всички как се излиза от хватката на измамниците.
   А катализатор в глобален мащаб може да е фалит на държава. Тогава ще лъсне колко от декларираните активи в „частните пенсионни фондове“ не
   съществуват. Ще лъсне, че пари за пенсии има само виртуални, а в действителност всичко е източено.
   Но пак ЕС надали ще помогне на България в случая. Ние трябва сами да си свършим работата, да се спрат лишенията от 800 милиона годишно
   и тарикатите да си търсят друг паразитоносител. Най-добре извън тази галактика

  • 1 Says:

   Орбан е комунист и Унгария тепърва ще затъва яко. Пак ще печатат банкноти с номинал „трильон“. А т.нар. „анализ“ е пълна боза. Държавния дълг на Чили е под 6% от БВП, за разлика от 120% при практически фалиралата Унгария…

   • Alexander Todorov Network Says:

    Чили се издържа все още единствено благодарение на това, че е втория най-голям износител на медна руда на планетата. Ако го нямаха това национално богатство, никога нямаше да ги използват за опитен заек, който да представят по света, че има успешна система, изградена върху „неолиберални принципи“. Самия настоящ президент на Чили – брат на Хосе Пинера (въвелия по време на военна диктатура приватизация на пенсионното осигуряване) заяви, че този модел не работи. Чили все повече се връща към солидарния модел. Повече от половината от чилийските пенсионери разчитат на държавни пенсии, които заради съществуването на финансовите пирамиди от пенсионен тип са едва покриващи физическото оцеляване.
    Какви пенсии предлага „най-успешната пенсионна система“ в Чили – https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2012/01/10/chile-scheme-great-success/

    Колкото до „Орбан е комунист“, стига с тези вицове. Той е премиер с мандат на Фидес, а това е „дясната“ партия в Унгария, член на Европейската народна партия. Орбан отърва унгарците от робството на финансовите пирамиди. Трябва да му издигнат паметник един ден. И тъй като удари шмекерите точно където най-боли – по голямата далавера, много са му ядосани, за много пропаганда са платили срещу него.

   • Словакия също ги отказа задължителни ЧПФ - и те ли са комунисти? Says:

    Малко ме интересува дали Орбан е Комунист. В момента сметката ми в УПФ е на -30% реална доходност. Ти явно „инфлация“ не знаеш какво е? 96г не я ли помниш? Ако ЧПФ не могат да гарантират минимална доходност = инфлация – НЕ ТРЯБВА ДА СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ.


Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d блогъра харесват това: