Промени в пенсионната система на Унгария през 2010-2011

Основните промени, които Унгария направи в задължителните си два стълба на пенсионната система през втората половина на 2010 г. отразяват посредственото представяне на частните пенсионни фондове, стимулиране на хората да работят по-дълго, и осигуряване на по-справедлива система за жените, които имат отговорности за отглеждане на децата.

В края на май 2010 г., след идването си на власт, новото правителство на Унгария установи, че е необходима спешна реформа на пенсионната система и внесе законопроект в Парламента, който бе одобрен през декември 2010. Новият закон променя условията на двустълбовия модел задължително пенсионно осигуряване, действащ от 1998 г. и включващ:

–       Първи стълб – държавно пенсионно осигуряване от типа – pay-as-you-go, и

–       Втори стълб – задължително осигуряване в частен пенсионен фонд

Реформата от 1998 г. е била под влияние на концепцията на Световната банка за тристълбова пенсионна система:

–       Първи стълб – държавно пенсионно осигуряване от типа – pay-as-you-go,

–       Втори стълб – задължително осигуряване в частен пенсионен фонд, и

–       Трети стълб – доброволно пенсионно осигуряване в частен фонд.

При въвеждането й през януари 1998 г., всички влизащи на пазара на труда за първи път трябвало да се осигуряват в задължителния втори стълб в частен пенсионен фонд, докато онези, които вече са участвали в старата система, са имали право на избор: да участват в задължителните частни пенсионни фондове, или изцяло да останат към държавното обществено осигуряване. (При въвеждането на тази система в България, на гражданите не се дава право на избор – всички родени след 1959 г. са насилени да участват в схемата на задължителните частни пенсионни фондове).

Осигуряващите се в задължителен частен пенсионен фонд трябвало да получават около ¼ от общата си пенсия от частен фонд, и около ¾ от общата си пенсия от държавното обществено осигуряване. Размера на осигуровката за пенсия и разпределението й е също в това съотношение.

Въпреки, че се сменят различни правителства, задължителните частни пенсионни фондове продължават да съществуват.

Необходимостта от реформа на пенсионната система от 1998 г.

Става очевидно, че пенсионната система, създадена през 1998 г. се е провалила и не може да отговори на очакванията. Въпреки, че голяма част от населението силно поддържа реформата, когато е представена за първи път (между 1999 и 2010 г., в допълнение към 25% от работната сила, които са били присъединени задължително, допълнително 50% от работната сила се присъединява доброволно), посредственото представяне на частните пенсионни фондове сваля доверието от тях.

По последни данни, публикувани през март 2011 г. става ясно, че средната възвръщаемост от вноските на осигуряващите се в частни пенсионни фондове за последните 13 години е под равнището на инфлацията (реалния съвкупен резултат в България е двуцифрена отрицателна доходност).

На национално ниво, бремето от въвеждането на системата от 1998 г. се увеличавало от година на година. Разходите били включени при изчисляването на държавния бюджет по методологията на Европейския съюз, което довело до увеличение от над 10% от БВП на държавния дълг към края на 2010 г.

Първия стълб на пенсионното осигуряване получава по-малко приходи от вноски спрямо вноските, които получават частните фондове. През 2009 г. недостига за покриване разходите на държавната пенсионна система достигат близо 1,3% от БВП. Дефицита на държавния пенсионен фонд трябвало да се покрие от общите данъци (точно както става и в България).

Без пенсионна реформа, държавния пенсионен фонд се очаквало да е недофинансиран за десетилетия напред.

Ударът върху държавния бюджет заради реформата през 1998 г.

Година

Финансиране на държавния пенсионен фонд от централния бюджет

(милиона унгарски форинта, като 1000 форинта = 6.70 лева)

% от БВП

1998

20 100

0,19%

1999

57 245

0,49%

2000

63 231

0,47%

2001

81 315

0,53%

2002

88 665

0,51%

2003

130 518

0,69%

2004

168 097

0,81%

2005

211 248

0,96%

2006

240 881

1,02%

2007

297 495

1,17%

2008

330 333

1,23%

2009

354 099

1,36%

2010

310 317

1,14%

Източник: Budget Implementation Laws, Hungarian Central Statistical Office

Цели на реформите 2010-2011

В допълнение към преодоляването на непосредствените проблеми с финансирането на държавното пенсионно осигуряване и държавния дълг, реформите са предназначени, за да се стимулира населението да работи по-дълго и да се окаже значителна подкрепа на семейния живот. Основен приоритет на правителството и държавата тъй като общия коефициент за плодовитост от 1,3 е далеч под коефициента на заместване.

Реформата е проектирана така, че да се създаде задължителна пенсионна система, която е финансово устойчива в дългосрочен период, и в която размера на пенсията на всеки ще бъде тясно обвързана с размера на осигуровките, които прави.

Мерки за справяне с непосредствените финансови въпроси

През ноември 2010 г. Парламентът отменя задължителното осигуряване в частен пенсионен фонд. Новопостъпващите на пазара на труда не са длъжни да се осигуряват в частен пенсионен фонд, а всички, които са се осигурявали в частен пенсионен фонд имат възможността да се присъединят изцяло към държавното пенсионно осигуряване.

Осигурените в частни пенсионни фондове имали месец и половина от оповестяването на реформата да вземат решение. Към крайният срок 31 януари 2011 г. само 3% от осигурените в частни пенсионни фондове декларират желанието си да останат и във втория стълб на пенсионната система. Това идва да подчертае, че почти всички осигурени във втория стълб се съмняват в сигурността на доходите си от частен пенсионен фонд на стари години и предпочитат да участват изцяло в държавното обществено осигуряване.

Всички, които се прехвърлят към държавното пенсионно осигуряване възстановяват напълно пенсионните си права, така сякаш частните пенсионни фондове никога не са съществували. Средствата останали по индивидуалните партиди на осигурените в частни фондове, се прехвърлят към държавния пенсионен фонд.

Пенсионни права за жените с висок принос към пенсионната система

С приетият закон през декември 2010 г. се променя Закон LXXXI от 1997 г., като се въвеждат мерки за подобряване ситуацията за жените. От 1 януари 2011 г. жените, които имат осигурителен стаж 40 години или повече, могат да получават пенсия за старост независимо от възрастта си (т.е. могат да се пенсионират преди пенсионната възраст). 40 годишния осигурителен стаж включва периодите за отглеждане на деца, но ефективни осигурителен стаж, в който са правени вноски трябва да е поне 32 години.

Бъдещи перспективи за пенсионната система в Унгария

Основен приоритет на Унгария е да осигури финансова стабилност на държавния бюджет в дългосрочен период, като се намалява държавния дълг и се стимулира създаването на работни места като основа за икономически растеж.

В този смисъл пенсионната система трябва да продължи да се развива. Бъдещите мерки са да не се стимулира ранното пенсиониране (с изключение на специални обстоятелства като жени, които имат 40 години стаж), увеличаване продължителността на живота и разяснителна кампания за осигурените лица, които трябва да разберат, че правото им на пенсия и обезщетения зависи от вноските, които правят в системата. Ще бъде от съществено значение осигурените лица да получават постоянно информация за пенсионните права, които са придобили към всеки един момент. Информацията, която им се предоставя трябва ясно да показва колко по-голяма пенсия биха получавали при бъдещи плащания на осигурителни вноски, както и колко биха загубили ако не се осигуряват.

Тези проблеми могат да се решат, когато Унгария въведе индивидуални акаунти за всяко лице регистрирано в държавната пенсионна система, в които ще се записват натрупаните пенсионни права. Съответната подготовка е вече в ход.

Източник:

http://www.issa.int/News-Events/News2/Changes-in-the-Hungarian-pension-system-in-2010-2011

Държавниците в Унгария ги изкараха най-върли комунисти (а в действителност Виктор Орбан е представител на така наречената „десница“ и премиер на Унгария 1998-2002 г. по времето на старта на финансовите пирамиди от „частен“ пенсионен вид) и национализатори на частна собственост, а в действителност Унгария защити националните си интереси и прекрати измамата задължителни „частни пенсионни фондове“, като даде възможност на хората да избират – държавна пенсия или такава от частен фонд.
97% от населението избраха държавната пенсия.

Това предстои и в България:

Да закрием задължителните „частни пенсионни фондове“

Locations of visitors to this page
Tyxo.bg counter
Site Meter
Google Analytics Alternative
Clicky

Реклама