Хайде работодателите да плащат изцяло осигуровките за своите служители

Хайде работодателите да плащат изцяло осигуровките

Осигуровките да са изцяло за сметка на работодателя. Защо това е много полезно за осигурителната система? На практика работодателя има определен бюджет за дадено работно място. Дали ще плаща по-ниска заплата, като осигуровката е за негова сметка, или ще плаща по-висока заплата, но част от осигуровката е за сметка на служителя, би трябвало да е безразлично от финансова гледна точка. Опростява се обаче отчетността и счетоводството, което не е за пренебрегване. При прехода не трябва да се допуска работодателите да намаляват заплатите, а да се договори промяната да се случи безболезнено за всички.

Тъй като сегашното съотношение на вноските между служител и работодател е 40:60, промяната автоматично би означавала, че нетната заплата на служителя се увеличава, като се увеличават и разходите за работодателя. Това евентуално би предизвикало недоволство сред работодателите заради по-големите разходи, които трябва да поемат. Затова, за да се съгласят на промяната, за период от 1-2 години няма да се повишават осигурителните прагове по отделните икономически дейности.

В действителност с едновременно въвеждане на модела на осигурителния принос в България, ще се стигне до следната промяна:

Осигуровки

Стар модел на осигурителния стаж

Модел на осигурителния принос

Служител

Работодател

Работодател

за пенсия

5,7%

7,1%

12,5%

за здраве

3,2%

4,8%

8%

за ОЗМ[1]

1,4%

2,1%

3,5%

за безработица

0,4%

0,6%

1%

за ТЗПБ[2]

0%

0,4%-1,1%

0,5%

за ДЗПО[3]

2,2%

2,8%

0%

Общо осигуровки за

сметка на работодателя

17,8%-18,5%

25,5%

При заплата на служителя от 1000 лева

178 – 185 лв.

255 лв.

Спестени средства от корпоративен данък 10% и 5% данък дивиденти (14,5% реално)

25,81 лв. – 26,83 лв.

36,98 лв.

Работното място струва

855[4] лв. + 152,19 лв. до 158,17 лв. или

1007,19 лв. – 1013,17 лв.

855 лв. + 218,02 лв. или

1073,02 лв.

Както се вижда от таблицата, увеличението на разходите за работодателя са в рамките на незначителните 6,5%, като за сметка на тях реално се увеличава нетната заплата на служителите, повече приходи ще влизат във фондовете за държавното обществено осигуряване. Ще се престане със спекулата, че служителите в частния сектор са онеправдани тъй като държавните служители не плащат осигуровки. Сега и те няма да плащат.


[1] – общо заболяване и майчинство

[2] – трудова злополука и професионална болест

[3] – задължителна осигуровка в частен пенсионен фонд

[4] – при 1000 лева заплата работодателя няма да плати 10% корпоративен данък и 5% данък за дивиденти при разпределение на печалбата

Locations of visitors to this page
Tyxo.bg counter
Site Meter
Google Analytics Alternative
Clicky

Реклама