Може ли да ми дават допълнително, а да получавам по-малко? (Допълнителни-задължителни „частни пенсионни фондове“)

От този адрес всеки може да си изтегли напълно безплатно ексел таблица калкулатор за пенсии, която показва на родените след 1959 г. и насилени със закон да внасят към днешна дата 5% от доходите си под формата на данъци в полза на задължителни частни пенсионни фондове, какъв е резултатът от съществуването на тези фондове. Този калкулатор изчислява ефекта от съществуването на „универсалните пенсионни фондове“(засягащи всички родени след 1959 г.) и не се занимава с другия вид задължителни частни пенсионни фондове, а именно „професионалните“, където са задължени да плащат още допълнително средства работодателите на работещите при първа и втора категория труд.

С калкулатора се работи много лесно, нужно е единствено човека, желаещ да види личния си резултат да погледне в страницата на НОИ месец по месец какъв е осигурителния му доход от 2002 г. За достъп до страницата е нужно лицето да има персонален код за електронен достъп, който се издава от НОИ безплатно. Който няма такъв код е достатъчно да отиде до териториалното поделение на НОИ(за София адреса е: бул. „Александър Стамболийски“ № 62-64), да попита портиера къде издават кодове за електронен достъп. След като любезно бъде упътен за стаята, ще получи кода си и след това ще може с ЕГН и този код да достъпва от всяка точка на света електронната система, където месец по месец се записва какъв е осигурителния му доход.

Друга необходимост е лицето да знае каква сума е останала в личната му сметка в задължителен частен пенсионен фонд, където e бил насилен да внася вероятно без да знае 5% от доходите си към днешна дата всеки месец. В случай, че не знае кой е неговия принудителен частен пенсионен фонд, трябва да се обърне към териториалното поделение на НАП, за да попита къде са го разпределили. Съгласно чл. 137, ал. 4 от „Кодекса за социално осигуряване“ лицата, неизбрали универсален пенсионен фонд се разпределят служебно съгласно Инструкция № 1 от 2006 г. за реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Пише се молба свободен текст до НАП за уведомяване къде е разпределено лицето служебно.

След като стане известно кой е принудителния задължителен частен пенсионен фонд, трябва да се отиде в някой от клоновете му и да се поиска парола за достъп до така наречения индивидуален акаунт, където може да се проверява колко пари са останали по сметката.

Разполагайки с тази информация ще може да се ползва калкулатора и да се изчислят ползите(щетите) от съществуването на принудителни допълнителни частни пенсионни фондове.

Инструкция за ползване на калкулатора:

 1. За ползването на файла е необходима версия на Microsoft Excel 2007 или по-нова. Общо правило е, че само където има бели полета, може да се въвежда информация. Който ползва Office 2003, за да работи с таблицата ще трябва да си инсталира Microsoft Office Compatibility Pack
 2. В таба Calculations в колоната “C” – Осигурителен доход, се въвежда месец по месец осигурителния доход на лицето.
 3. Колоната “B” – Индекс, е актуализирана с индекса на инфлацията до месец май 2011 г. След това ще трябва да се актуализира ръчно от сайта на НСИ. Когато инфлацията за даден месец спрямо януари 2002 г. е 50%, тогава индексът в колона „B“ е равен на 1.500. Ако инфлацията за даден месец спрямо януари 2002 г. е 75,7%, тогава индексът в колона „B“ за съответния месец е равен на 1.757 и т.н.
 4. В колона “D” – ДОО е вноската, която плащат хората, които не са насилени да внасят допълнително-задължително в частен пенсионен фонд(родените преди 1960 г.). Размерът й от 17,8% трябва да се актуализира, ако в бъдеще през следващи години вноската е различна.
 5. В колона „Е“ – ДОО2 е вноската за фонд „Пенсии“ за родените след 1959 г.
 6. В колона „H” – СОД в страната, се въвежда средния осигурителен доход в страната през всеки месец. Екселската таблица по отношение на тази колона е актуална към април 2011 г. След този месец информацията се взима от сайта на НОИ
 7. В квадрат U1 трябва да се въведе индекса на инфлацията към месеца, в който се правят изчисленията. Информацията се взима от сайта на НСИ
 8. В квадрат U2 се въвежда колко пари са останали по личната сметка в задължителния частен пенсионен фонд
 9. В квадрат U3 се въвежда за колко месеца частния пенсионен фонд ще изплаща пожизнена пенсия. Както е сложено на 220 месеца, тази стойност само може да се увеличава с наближаване момента, в който частните фондове трябва да почнат да плащат, и всички започват да разбират какви пенсии ще предложат
 10. В квадрат U4 се въвежда средномесечния осигурителен доход в страната за последните 12 месеца, числото се взима от колона „I” – СОД 12
 11. След това се отива на таб Results, където лъсва страшната истина. Там ще пише индивидуално каква доходност(щети) е нанесъл принудителния частен пенсионен фонд, каква пенсия ще получава щастливеца, който не е ползвал услугите на задължителни частни пенсионни фондове, както и каква пенсия ще получава този, който е бил насилен да му се изземват към 2011 г. 5% от доходите в полза на частни корпорации.
 12. Много е важно да се допълни, че калкулатора смята само пенсията заслужена и погубена заради принудителните частни пенсионни фондове, така че вноските за пенсии преди 2002-ра година, когато ги няма принудителните частни пенсионни фондове не влизат в сметките.
 13. Резултатите са индивидуални за всеки, възможни са минимални отклонения от закръгляванията и са напълно неангажиращи

Тъй като мнозина ще са любопитни приблизително какви резултати се получават, в таблицата по-долу е направен експеримент с напълно фиктивно лице, което теоретично се осигурява всеки месец при средния доход в страната. Принудителния му задължителен частен пенсионен фонд е реализирал средната реална доходност от минус 11,7% и резултатите от януари 2002 г. до април 2011 г. са следните:

Осигурителен стаж за периода

112 месеца

Направени вноски за фонд „Пенсии“ – номинални

10165.06 лв

Направени вноски за фонд „Пенсии“ – реални

13265.01 лв

Направени вноски за ДЗПО – номинални

1860.97 лв

Направени вноски за ДЗПО – реални

2239.46 лв

В личната сметка в УПФ има

1977.44 лв

Месечна пожизнена пенсия от задължителен частен фонд

8.99 лв

Резултат от дейността на частния фонд

-262.02 лв

Резултат от дейността на частния фонд в %

-11.70 %

Средномесечна доходност за периода

-0.11 %

Индивидуален коефициент на лицето

1.00

Години осигурителен стаж за периода

9.33

С какъв коефициент се увеличава осигурителния стаж

1.1

Средномесечен осигурителен доход за последните 12 месеца

577.63 лв

Ако задължителните частни пенсионни фондове ги нямаше, заслужената пожизнена пенсия за периода стаж би била

59.28 лв

Заради принудителната вноска в частен пенсионен фонд, държавната пожизнена пенсия трябва да се редуцира с

17.71 %

Заради принудителната вноска в частен пенсионен фонд, държавната пожизнена пенсия трябва да се редуцира до

48.78 лв

Като прибавим месечната добавка от задължителния частен фонд, общата пожизнена пенсия става

57.77 лв

Реален резултат от принудителната вноска в задължителен частен пенсионен фонд

-1.51 лв

С колко се увеличава пожизнената пенсия благодарение на принудителните задължителни частни пенсионни фондове?

-2.55 %

Както се вижда много добре от таблицата, не само, че няма никаква допълнителна пенсия, но заради принудителните частни пенсионни фондове при тези обстоятелства лицето е на минус. И загубата изглежда толкова минимална единствено, защото вноската в задължителен частен пенсионен фонд е била несъизмеримо по-малка и държавата успява да покрие пораженията, но въпреки всичко резултатът е загуба. Интересен факт е, че дори задължителните частни пенсионни фондове да бяха постигнали нулева реална доходност, а не да загубят стотици милиони лева, отново бъдещите пенсионери биха били на загуба, отколкото ако тези фондове не съществуваха и се разчиташе единствено на държавната пенсия.

Нещо немислимо – оказва се, че частен сектор е по-неефективен от публичния. На всичкото отгоре по-добрите резултати на държавата, дори и по дефектния модел на осигурителния стаж, успяват в голяма степен да замаже трагичните резултати на принудителните частни пенсионни фондове, по-известни като данък ДЗПО в полза на частни корпорации и само затова загубите изглеждат така минимални. Е това не е истина, по простата причина, че задължителен частен пенсионен фонд няма как да бъде причисляван към частния сектор. Щом задължително ще прибира парите, това са си чисти данъци, които обаче отиват в частна полза, което е криминално.

Може ли да ми дават допълнително, а да получавам по-малко? Може, ако „допълнителното“ е от задължителен частен пенсионен фонд.

За десет години дейност, абсолютно никаква полза за населението, само вреди

Да закрием задължителните частни пенсионни фондове

Месец

Индекс

Осигурителен доход

ДОО

ДОО2

УПФ

Отноше-

ние

СОД в страната

СОД  12

Вноски в ДОО

Реални вноски в ДОО

Вноски в УПФ

Реални вноски в УПФ

01-2002

1.000

248.45 лв

29%

27%

2%

0.07

248.45

72.05

118.59

4.97

8.18

02-2002

1.016

245.76 лв

29%

27%

2%

0.07

245.76

71.27

115.46

4.92

7.97

03-2002

1.024

249.00 лв

29%

27%

2%

0.07

249.00

72.21

116.07

4.98

8.00

04-2002

1.023

258.77 лв

29%

27%

2%

0.07

258.77

75.04

120.74

5.18

8.33

05-2002

1.002

262.41 лв

29%

27%

2%

0.07

262.41

76.10

125.01

5.25

8.62

06-2002

0.985

254.14 лв

29%

27%

2%

0.07

254.14

73.70

123.16

5.08

8.49

07-2002

0.986

259.44 лв

29%

27%

2%

0.07

259.44

75.24

125.60

5.19

8.66

08-2002

0.979

258.68 лв

29%

27%

2%

0.07

258.68

75.02

126.13

5.17

8.69

09-2002

0.987

260.68 лв

29%

27%

2%

0.07

260.68

75.60

126.08

5.21

8.69

10-2002

0.997

259.07 лв

29%

27%

2%

0.07

259.07

75.13

124.04

5.18

8.55

11-2002

0.999

271.61 лв

29%

27%

2%

0.07

271.61

78.77

129.79

5.43

8.95

12-2002

1.011

285.13 лв

29%

27%

2%

0.07

285.13

82.69

134.63

5.70

9.28

01-2003

1.017

276.08 лв

29%

27%

2%

0.07

276.08

259.43

80.06

129.58

5.52

8.93

02-2003

1.019

273.19 лв

29%

27%

2%

0.07

273.19

261.73

79.23

127.98

5.46

8.82

03-2003

1.023

273.89 лв

29%

27%

2%

0.07

273.89

264.02

79.43

127.80

5.48

8.82

04-2003

1.026

283.40 лв

29%

27%

2%

0.07

283.40

266.09

82.19

131.86

5.67

9.10

05-2003

1.019

280.47 лв

29%

27%

2%

0.07

280.47

268.14

81.34

131.39

5.61

9.06

06-2003

0.997

271.37 лв

29%

27%

2%

0.07

271.37

269.65

78.70

129.93

5.43

8.96

07-2003

1.006

277.69 лв

29%

27%

2%

0.07

277.69

271.08

80.53

131.76

5.55

9.08

08-2003

1.014

269.61 лв

29%

27%

2%

0.07

269.61

272.61

78.19

126.92

5.39

8.75

09-2003

1.023

275.14 лв

29%

27%

2%

0.07

275.14

273.52

79.79

128.38

5.50

8.85

10-2003

1.030

272.16 лв

29%

27%

2%

0.07

272.16

274.72

78.93

126.13

5.44

8.69

11-2003

1.049

282.09 лв

29%

27%

2%

0.07

282.09

275.81

81.81

128.37

5.64

8.85

12-2003

1.068

328.52 лв

29%

27%

2%

0.07

328.52

276.69

95.27

146.83

6.57

10.13

01-2004

1.083

290.23 лв

29%

26%

3%

0.10

290.23

280.30

84.17

127.93

8.71

13.24

02-2004

1.086

288.60 лв

29%

26%

3%

0.10

288.60

281.48

83.69

126.85

8.66

13.13

03-2004

1.086

306.58 лв

29%

26%

3%

0.10

306.58

282.76

88.91

134.76

9.20

13.94

04-2004

1.089

302.89 лв

29%

26%

3%

0.10

302.89

285.49

87.84

132.77

9.09

13.74

05-2004

1.089

306.90 лв

29%

26%

3%

0.10

306.90

287.11

89.00

134.52

9.21

13.92

06-2004

1.070

302.95 лв

29%

26%

3%

0.10

302.95

289.32

87.86

135.16

9.09

13.98

07-2004

1.083

307.78 лв

29%

26%

3%

0.10

307.78

291.95

89.26

135.66

9.23

14.03

08-2004

1.078

307.92 лв

29%

26%

3%

0.10

307.92

294.45

89.30

136.35

9.24

14.11

09-2004

1.088

309.14 лв

29%

26%

3%

0.10

309.14

297.65

89.65

135.63

9.27

14.02

10-2004

1.090

306.81 лв

29%

26%

3%

0.10

306.81

300.48

88.97

134.35

9.20

13.89

11-2004

1.097

315.96 лв

29%

26%

3%

0.10

315.96

303.37

91.63

137.49

9.48

14.22

12-2004

1.110

356.40 лв

29%

26%

3%

0.10

356.40

306.19

103.36

153.27

10.69

15.85

01-2005

1.119

319.29 лв

29%

26%

3%

0.10

319.29

308.51

92.59

136.20

9.58

14.09

02-2005

1.128

316.50 лв

29%

26%

3%

0.10

316.50

310.94

91.79

133.94

9.50

13.86

03-2005

1.132

326.28 лв

29%

26%

3%

0.10

326.28

313.26

94.62

137.58

9.79

14.24

04-2005

1.144

330.95 лв

29%

26%

3%

0.10

330.95

314.90

95.98

138.10

9.93

14.29

05-2005

1.139

336.43 лв

29%

26%

3%

0.10

336.43

317.24

97.56

140.99

10.09

14.58

06-2005

1.124

324.16 лв

29%

26%

3%

0.10

324.16

319.70

94.01

137.67

9.72

14.23

07-2005

1.125

331.50 лв

29%

26%

3%

0.10

331.50

321.47

96.14

140.66

9.95

14.56

08-2005

1.131

327.76 лв

29%

26%

3%

0.10

327.76

323.45

95.05

138.33

9.83

14.31

09-2005

1.147

332.84 лв

29%

26%

3%

0.10

332.84

325.10

96.52

138.51

9.99

14.34

10-2005

1.161

328.31 лв

29%

26%

3%

0.10

328.31

327.07

95.21

134.98

9.85

13.96

11-2005

1.172

340.39 лв

29%

26%

3%

0.10

340.39

328.87

98.71

138.63

10.21

14.34

12-2005

1.182

370.11 лв

29%

26%

3%

0.10

370.11

330.90

107.33

149.46

11.10

15.46

01-2006

1.191

339.83 лв

23%

19%

4%

0.17

339.83

332.04

78.16

108.02

13.59

18.78

02-2006

1.227

338.47 лв

23%

19%

4%

0.17

338.47

333.76

77.85

104.43

13.54

18.16

03-2006

1.231

345.52 лв

23%

19%

4%

0.17

345.52

335.59

79.47

106.26

13.82

18.48

04-2006

1.236

353.71 лв

23%

19%

4%

0.17

353.71

337.19

81.35

108.34

14.15

18.84

05-2006

1.236

355.97 лв

23%

19%

4%

0.17

355.97

339.09

81.87

109.03

14.24

18.96

06-2006

1.216

348.38 лв

23%

19%

4%

0.17

348.38

340.71

80.13

108.47

13.94

18.87

07-2006

1.211

351.36 лв

23%

19%

4%

0.17

351.36

342.73

80.81

109.84

14.05

19.10

08-2006

1.208

345.24 лв

23%

19%

4%

0.17

345.24

344.39

79.41

108.20

13.81

18.82

09-2006

1.212

352.54 лв

23%

19%

4%

0.17

352.54

345.84

81.08

110.11

14.10

19.15

10-2006

1.227

351.39 лв

23%

19%

4%

0.17

351.39

347.49

80.82

108.42

14.06

18.86

11-2006

1.244

361.38 лв

23%

19%

4%

0.17

361.38

349.41

83.12

109.98

14.46

19.13

12-2006

1.259

404.35 лв

23%

19%

4%

0.17

404.35

351.16

93.00

121.59

16.17

21.14

01-2007

1.277

369.74 лв

22%

17%

5%

0.23

369.74

354.01

81.34

104.84

18.49

23.83

02-2007

1.282

370.98 лв

22%

17%

5%

0.23

370.98

356.50

81.62

104.79

18.55

23.82

03-2007

1.282

379.43 лв

22%

17%

5%

0.23

379.43

359.21

83.47

107.17

18.97

24.36

04-2007

1.288

385.25 лв

22%

17%

5%

0.23

385.25

362.04

84.76

108.32

19.26

24.61

05-2007

1.289

382.22 лв

22%

17%

5%

0.23

382.22

364.67

84.09

107.38

19.11

24.40

06-2007

1.284

380.62 лв

22%

17%

5%

0.23

380.62

366.86

83.74

107.35

19.03

24.40

07-2007

1.313

397.13 лв

22%

17%

5%

0.23

397.13

369.54

87.37

109.53

19.86

24.90

08-2007

1.353

397.96 лв

22%

17%

5%

0.23

397.96

373.36

87.55

106.51

19.90

24.21

09-2007

1.371

406.24 лв

22%

17%

5%

0.23

406.24

377.75

89.37

107.30

20.31

24.38

10-2007

1.379

398.76 лв

22%

17%

5%

0.23

398.76

382.22

87.73

104.72

19.94

23.80

11-2007

1.401

429.00 лв

22%

17%

5%

0.23

429.00

386.17

94.38

110.88

21.45

25.20

12-2007

1.416

473.53 лв

22%

17%

5%

0.23

473.53

391.81

104.18

121.10

23.68

27.53

01-2008

1.436

460.81 лв

22%

17%

5%

0.23

460.81

397.57

101.38

116.21

23.04

26.41

02-2008

1.452

466.25 лв

22%

17%

5%

0.23

466.25

405.16

102.58

116.29

23.31

26.42

03-2008

1.464

480.55 лв

22%

17%

5%

0.23

480.55

413.10

105.72

118.86

24.03

27.02

04-2008

1.476

489.46 лв

22%

17%

5%

0.23

489.46

421.53

107.68

120.08

24.47

27.29

05-2008

1.483

488.42 лв

22%

17%

5%

0.23

488.42

430.21

107.45

119.26

24.42

27.10

06-2008

1.480

489.41 лв

22%

17%

5%

0.23

489.41

439.06

107.67

119.75

24.47

27.21

07-2008

1.503

492.42 лв

22%

17%

5%

0.23

492.42

448.13

108.33

118.64

24.62

26.96

08-2008

1.504

493.38 лв

22%

17%

5%

0.23

493.38

456.07

108.54

118.79

24.67

27.00

09-2008

1.521

509.75 лв

22%

17%

5%

0.23

509.75

464.02

112.15

121.37

25.49

27.58

10-2008

1.529

510.61 лв

22%

17%

5%

0.23

510.61

472.65

112.33

120.93

25.53

27.48

11-2008

1.529

538.60 лв

22%

17%

5%

0.23

538.60

481.97

118.49

127.56

26.93

28.99

12-2008

1.526

584.02 лв

22%

17%

5%

0.23

584.02

491.10

128.48

138.58

29.20

31.50

01-2009

1.538

536.51 лв

18%

13%

5%

0.28

536.51

500.31

96.57

103.35

26.83

28.71

02-2009

1.538

534.58 лв

18%

13%

5%

0.28

534.58

506.62

96.22

102.98

26.73

28.61

03-2009

1.536

549.59 лв

18%

13%

5%

0.28

549.59

512.31

98.93

106.01

27.48

29.45

04-2009

1.546

555.67 лв

18%

13%

5%

0.28

555.67

518.06

100.02

106.49

27.78

29.58

05-2009

1.541

556.82 лв

18%

13%

5%

0.28

556.82

523.58

100.23

107.06

27.84

29.74

06-2009

1.535

552.90 лв

18%

13%

5%

0.28

552.90

529.28

99.52

106.72

27.65

29.65

07-2009

1.526

548.94 лв

18%

13%

5%

0.28

548.94

534.57

98.81

106.58

27.45

29.61

08-2009

1.524

545.71 лв

18%

13%

5%

0.28

545.71

539.28

98.23

106.09

27.29

29.47

09-2009

1.524

558.69 лв

18%

13%

5%

0.28

558.69

543.64

100.56

108.61

27.93

30.17

10-2009

1.526

555.50 лв

18%

13%

5%

0.28

555.50

547.72

99.99

107.85

27.78

29.96

11-2009

1.527

565.77 лв

18%

13%

5%

0.28

565.77

551.46

101.84

109.78

28.29

30.49

12-2009

1.534

597.26 лв

18%

13%

5%

0.28

597.26

553.73

107.51

115.36

29.86

32.04

01-2010

1.544

558.83 лв

16%

11%

5%

0.31

558.83

554.83

89.41

95.32

27.94

29.79

02-2010

1.553

558.85 лв

16%

11%

5%

0.31

558.85

556.69

89.42

94.77

27.94

29.61

03-2010

1.556

567.60 лв

16%

11%

5%

0.31

567.60

558.71

90.82

96.07

28.38

30.02

04-2010

1.574

568.12 лв

16%

11%

5%

0.31

568.12

560.21

90.90

95.06

28.41

29.71

05-2010

1.571

568.71 лв

16%

11%

5%

0.31

568.71

561.25

90.99

95.33

28.44

29.80

06-2010

1.556

562.38 лв

16%

11%

5%

0.31

562.38

562.24

89.98

95.18

28.12

29.75

07-2010

1.563

562.53 лв

16%

11%

5%

0.31

562.53

563.03

90.00

94.78

28.13

29.62

08-2010

1.565

559.52 лв

16%

11%

5%

0.31

559.52

564.16

89.52

94.15

27.98

29.43

09-2010

1.576

568.39 лв

16%

11%

5%

0.31

568.39

565.31

90.94

94.98

28.42

29.68

10-2010

1.586

569.73 лв

16%

11%

5%

0.31

569.73

566.12

91.16

94.61

28.49

29.57

11-2010

1.597

586.11 лв

16%

11%

5%

0.31

586.11

567.31

93.78

96.66

29.31

30.21

12-2010

1.604

612.90 лв

16%

11%

5%

0.31

612.90

569.00

98.06

100.63

30.65

31.45

01-2011

1.614

579.57 лв

17.8%

12.8%

5%

0.28

579.57

570.31

103.16

105.21

28.98

29.55

02-2011

1.634

574.60 лв

17.8%

12.8%

5%

0.28

574.60

572.03

102.28

103.03

28.73

28.94

03-2011

1.643

589.06 лв

17.8%

12.8%

5%

0.28

589.06

573.35

104.85

105.04

29.45

29.50

04-2011

1.647

598.05 лв

17.8%

12.8%

5%

0.28

598.05

575.14

106.45

106.39

29.90

29.88

05-2011

1.646

17.8%

12.8%

5%

0.28

577.63

0.00

0.00

0.00

0.00

Locations of visitors to this page
Tyxo.bg counter
Site Meter
Google Analytics Alternative
Clicky

Реклама
Публикувано в Анализ. 9 коментара »