Защо „професионалните частни пенсионни фондове“ прибират парите, а държавата плаща

От 2011 г. така наречените задължителни професионални частни пенсионни фондове трябваше да започнат да изплащат масово пенсии на работниците от първа и втора категория. Отново този момент беше отложен, този път за след 2014 г.

В таблицата по-долу е разгледано месец по месец какво съвкупно са засмуквали задължителните професионалните частни пенсионни фондове, какво са изплатили, също така и в реални стойности по стойността на парите към 31.12.2010 г.

Информацията номинално е по данни от КФН, като за 2001 г. е прието, че общия размер на вноските е бил през всеки месец в равен размер, а изплатените всяка година пенсии са разпределени през всеки месец от годината по равно в номинална стойност.

Индексът на инфлацията е по данни от НСИ

От таблицата ще стане ясно следното:

  1. Професионалните частни пенсионни фондове(които са задължителни), са засмукали от 2001 г. до декември 2010 г. номинално 581 милиона лева и са изплатили 29,6 милиона лева пенсии номинално.
  2. Професионалните частни пенсионни фондове(които са задължителни) са засмукали реални 751 милиона лева, оценени към декември 2010 г.
  3. Същите тези фондове са изплатили реални 40,2 милиона лева, оценени към декември 2010 г.
  4. Към декември 2010 г. тези фондове са разполагали с 519,2 милиона лева
  5. Резултатът за принудените задължително да внасят осигуровки в тези фондове за период от 10 години е съвкупно 191,6 милиона лева загуба (или като за инвеститори отрицателна доходност), изчислени по стойността на парите във времето към декември 2010 г. В проценти реалната доходност на тези фондове е минус 25,5%

По данни от КФН към 31.12.2010 г. в тези фондове всеки осигурен разполага средно с 2208,43 лева. Според кодекса за социално осигуряване тези фондове трябва да плащат ранна пенсия в продължение на 10,5 години за мъжете и 12,5 години за жените за работещите при първа категория труд. Работещите при втора категория труд трябва да получават ранна пенсия ако са мъже в продължение на 5,5 години и 7,5 години за жените.

При 2208,43 лева в личната сметка в задължителен частен професионален фонд, които трябва да се изплащат примерно 10 години и 6 месеца за мъжете, това означава месечна пенсия от… 17,53 лева.

Но дори и да не бяха загубили реални към декември 2010 г. 191,6 милиона лева за период от 10 години, пенсията от задължителен частен професионален фонд би била с 36,89% по-голяма от тези 17,53 лева. Иначе казано, дори и при нулева реална доходност, което щеше да означава, че ползата от задължителните частни пенсионни фондове е пълна нула (а не да са нанесли загуба от 191,6 милиона лева оценени по стойността на парите към декември 2010 г.), то пенсията, която щяха да изплащат щеше да е… 24 лева.

За да си спестят реакцията на пенсионерите, задължителните частни професионални пенсионни фондове сметнаха, че е по-добре да преведат 100 милиона на НОИ и да оставят държавата да се оправя, както се и очакваше.

Прибираш прибираш 10 години пари с държавна принуда, управляваш ги, нанасяш им 25,5% реална загуба и оставяш държавата да се оправя с обществената реакция и щетите – е това се казва супер бизнес

Който е създал „кодекса за социално осигуряване“ от 2000 г. (наречен първоначално най-нагло „Кодекс за задължително обществено осигуряване“)  много добре е знаел какви абсурдни пенсии ще се изплащат в най-добрия случай, но въпреки това е извършил престъплението. Какви са били мотивите? Всеки може сам да се досети

Да закрием задължителните частни пенсионни фондове

Период

Индекс

Засмукани средства

Сегашни пари (12-2010)

Изплатени

Сегашни пари (12-2010)

Кумулиран реален резултат

01-2001

1.000

4 416 000

7 577 856

-7 577 856

02-2001

1.003

4 416 000

7 555 190

-15 133 046

03-2001

1.004

4 416 000

7 547 665

-22 680 711

04-2001

1.002

4 416 000

7 562 731

-30 243 442

05-2001

1.003

4 416 000

7 555 190

-37 798 632

06-2001

1.002

4 416 000

7 562 731

-45 361 363

07-2001

1.000

4 416 000

7 577 856

-52 939 219

08-2001

1.003

4 416 000

7 555 190

-60 494 409

09-2001

1.016

4 416 000

7 458 520

-67 952 929

10-2001

1.033

4 416 000

7 335 775

-75 288 704

11-2001

1.035

4 416 000

7 321 600

-82 610 304

12-2001

1.042

4 416 000

7 272 415

-89 882 719

01-2002

1.070

3 416 000

5 478 370

-95 361 089

02-2002

1.087

2 456 000

3 877 181

-99 238 270

03-2002

1.096

2 356 000

3 688 774

-102 927 044

04-2002

1.094

2 712 000

4 253 923

-107 180 967

05-2002

1.072

3 669 000

5 873 138

-113 054 105

06-2002

1.054

5 576 000

9 078 194

-122 132 299

07-2002

1.055

3 850 000

6 262 180

-128 394 479

08-2002

1.048

4 498 000

7 365 046

-135 759 525

09-2002

1.056

2 781 000

4 519 125

-140 278 650

10-2002

1.067

6 079 000

9 776 536

-150 055 186

11-2002

1.068

2 989 000

4 802 551

-154 857 737

12-2002

1.082

2 496 000

3 958 536

-158 816 273

01-2003

1.089

3 946 000

6 217 939

83 666

131 837

-164 902 375

02-2003

1.090

2 052 000

3 230 488

83 666

131 716

-168 001 147

03-2003

1.094

1 701 000

2 668 113

83 666

131 235

-170 538 025

04-2003

1.097

5 510 000

8 619 107

83 666

130 876

-179 026 256

05-2003

1.090

4 066 000

6 401 152

83 666

131 716

-185 295 692

06-2003

1.067

5 034 000

8 095 918

83 666

134 556

-193 257 054

07-2003

1.076

6 015 000

9 592 695

83 666

133 430

-202 716 319

08-2003

1.084

3 261 000

5 162 247

83 666

132 445

-207 746 121

09-2003

1.095

3 714 000

5 820 296

83 666

131 115

-213 435 302

10-2003

1.102

2 553 000

3 975 452

83 666

130 282

-217 280 472

11-2003

1.123

2 976 000

4 547 476

83 666

127 846

-221 700 102

12-2003

1.142

4 193 000

6 300 515

83 674

125 731

-227 874 886

01-2004

1.158

3 453 474

5 117 583

1 553 250

2 301 707

-230 690 762

02-2004

1.162

3 608 165

5 328 409

1 553 250

2 293 784

-233 725 387

03-2004

1.161

4 557 020

6 735 440

1 553 250

2 295 760

-238 165 067

04-2004

1.165

3 140 515

4 625 857

1 553 250

2 287 877

-240 503 047

05-2004

1.165

3 683 249

5 425 284

1 553 250

2 287 877

-243 640 454

06-2004

1.144

4 253 123

6 379 685

1 553 250

2 329 875

-247 690 264

07-2004

1.158

2 553 451

3 783 870

1 553 250

2 301 707

-249 172 427

08-2004

1.153

6 329 000

9 419 396

1 553 250

2 311 689

-256 280 134

09-2004

1.164

3 321 000

4 895 907

1 553 250

2 289 843

-258 886 198

10-2004

1.166

3 940 000

5 798 491

1 553 250

2 285 915

-262 398 774

11-2004

1.173

5 506 496

8 055 539

1 553 250

2 272 274

-268 182 039

12-2004

1.188

3 243 526

4 685 093

1 553 250

2 243 583

-270 623 549

01-2005

1.197

2 728 149

3 911 031

64 583

92 585

-274 441 995

02-2005

1.207

3 281 453

4 665 264

64 583

91 818

-279 015 441

03-2005

1.211

4 571 672

6 478 108

64 583

91 515

-285 402 034

04-2005

1.224

2 787 813

3 908 405

64 583

90 543

-289 219 896

05-2005

1.218

3 922 962

5 526 932

64 583

90 989

-294 655 839

06-2005

1.202

4 944 412

7 058 745

64 583

92 200

-301 622 384

07-2005

1.203

3 296 029

4 701 568

64 583

92 123

-306 231 829

08-2005

1.210

5 197 000

7 370 291

64 583

91 590

-313 510 530

09-2005

1.227

2 210 000

3 090 758

64 583

90 321

-316 510 967

10-2005

1.242

3 266 000

4 512 444

64 583

89 231

-320 934 180

11-2005

1.254

4 293 000

5 874 632

64 583

88 377

-326 720 435

12-2005

1.265

6 445 000

8 742 783

64 587

87 614

-335 375 604

01-2006

1.275

5 588 000

7 520 791

84 916

114 287

-342 782 108

02-2006

1.313

2 641 000

3 451 604

84 916

110 979

-346 122 733

03-2006

1.317

3 551 000

4 626 815

84 916

110 642

-350 638 906

04-2006

1.323

3 343 000

4 336 045

84 916

110 140

-354 864 811

05-2006

1.322

5 868 000

7 616 859

84 916

110 224

-362 371 446

06-2006

1.301

3 879 000

5 116 344

84 916

112 003

-367 375 787

07-2006

1.295

3 859 000

5 113 547

84 916

112 522

-372 376 812

08-2006

1.293

3 480 000

4 618 469

84 916

112 696

-376 882 585

09-2006

1.296

4 475 000

5 925 231

84 916

112 435

-382 695 381

10-2006

1.313

4 698 509

6 140 626

84 916

110 979

-388 725 028

11-2006

1.331

6 223 817

8 024 095

84 916

109 478

-396 639 645

12-2006

1.347

4 515 150

5 752 040

84 924

108 188

-402 283 497

01-2007

1.366

4 235 317

5 320 501

122 833

154 306

-407 449 692

02-2007

1.372

3 745 914

4 685 123

122 833

153 631

-411 981 184

03-2007

1.371

4 806 991

6 016 628

122 833

153 743

-417 844 069

04-2007

1.378

4 242 997

5 283 732

122 833

152 962

-422 974 839

05-2007

1.379

6 212 351

7 730 525

122 833

152 851

-430 552 513

06-2007

1.374

4 445 426

5 551 929

122 833

153 407

-435 951 035

07-2007

1.404

5 713 869

6 983 618

122 833

150 129

-442 784 524

08-2007

1.448

4 975 224

5 896 053

122 833

145 567

-448 535 010

09-2007

1.467

4 653 539

5 443 403

122 833

143 682

-453 834 731

10-2007

1.475

6 681 000

7 772 607

122 833

142 903

-461 464 435

11-2007

1.499

4 943 000

5 658 564

122 833

140 615

-466 982 384

12-2007

1.515

9 491 000

10 750 202

122 837

139 134

-477 593 452

01-2008

1.536

6 066 000

6 776 859

149 000

166 461

-484 203 850

02-2008

1.553

4 719 000

5 214 297

149 000

164 639

-489 253 508

03-2008

1.566

5 171 000

5 666 307

149 000

163 272

-494 756 543

04-2008

1.579

6 307 000

6 854 219

149 000

161 928

-501 448 834

05-2008

1.586

10 706 000

11 583 541

149 000

161 213

-512 871 162

06-2008

1.584

5 742 000

6 220 500

149 000

161 417

-518 930 245

07-2008

1.608

7 962 000

8 496 761

149 000

159 007

-527 267 999

08-2008

1.610

5 080 000

5 414 460

149 000

158 810

-532 523 649

09-2008

1.628

6 137 000

6 468 730

149 000

157 054

-538 835 325

10-2008

1.636

7 889 000

8 274 770

149 000

156 286

-546 953 809

11-2008

1.635

5 733 000

6 017 020

149 000

156 382

-552 814 447

12-2008

1.632

6 952 000

7 309 824

149 000

156 669

-559 967 602

01-2009

1.645

5 913 033

6 168 246

155 750

162 472

-565 973 376

02-2009

1.646

6 903 000

7 196 566

155 750

162 374

-573 007 568

03-2009

1.643

6 526 931

6 816 929

155 750

162 670

-579 661 827

04-2009

1.654

7 982 000

8 281 204

155 750

161 588

-587 781 443

05-2009

1.649

5 523 000

5 747 403

155 750

162 078

-593 366 768

06-2009

1.643

7 208 000

7 528 258

155 750

162 670

-600 732 356

07-2009

1.633

6 192 000

6 506 719

155 750

163 666

-607 075 409

08-2009

1.630

5 203 000

5 477 514

155 750

163 967

-612 388 956

09-2009

1.630

5 771 000

6 075 482

155 750

163 967

-618 300 471

10-2009

1.632

6 292 000

6 615 853

155 750

163 767

-624 752 557

11-2009

1.634

6 933 000

7 280 923

155 750

163 566

-631 869 914

12-2009

1.641

5 865 000

6 133 053

155 750

162 868

-637 840 099

01-2010

1.652

0

0

249 833

259 512

-637 580 587

02-2010

1.661

0

0

249 833

258 106

-637 322 481

03-2010

1.665

12 228 000

12 602 551

249 833

257 486

-649 667 546

04-2010

1.684

126 000

128 394

249 833

254 580

-649 541 360

05-2010

1.681

10 009 000

10 217 397

249 833

255 035

-659 503 722

06-2010

1.665

9 504 000

9 795 114

249 833

257 486

-669 041 350

07-2010

1.672

7 816 000

8 021 684

249 833

256 408

-676 806 626

08-2010

1.674

4 664 000

4 781 018

249 833

256 101

-681 331 543

09-2010

1.686

8 522 000

8 673 637

249 833

254 278

-689 750 902

10-2010

1.696

7 106 000

7 189 797

249 833

252 779

-696 687 920

11-2010

1.708

5 498 000

5 523 752

249 833

251 003

-701 960 669

12-2010

1.716

9 073 000

9 073 000

249 837

249 837

-710 783 832

Общо

581 013 577

751 006 319

29 566 000

40 222 487

-710 783 832

Фондовете управляват към 31.12.2010

519 221 000

Фондовете са засмукали реално

751 006 319

Фондовете са изплатили реални

40 222 487

Фондовете са нанесли реални преки загуби за населението в България от

191 562 832

Реален резултат в проценти

-25.51%

Locations of visitors to this page
Tyxo.bg counter
Site Meter
Google Analytics Alternative
Clicky

Реклама
Публикувано в Анализ. 1 Comment »

Един коментар to “Защо „професионалните частни пенсионни фондове“ прибират парите, а държавата плаща”


Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d блогъра харесват това: