Съвкупната доходност на… Колко струват на България задължителните „частни пенсионни фондове“

(най-актуална информация по темата към септември 2011 г.)

Ако това беше заглавие на театрална постановка, вероятно щеше да се нарича „Голямото плюскане за сметка на данъкоплатеца“.

Настоящото показва в реално изражение какви пари са засмуквали съвкупно всеки месец така наречените универсални пенсионни фондове (данък ДЗПО 5% в полза на частни корпорации) и с какво разполагат балансово към 31.03.2011 г. Балансовата им стойност е преизчислена с индекса на инфлацията към 31.05.2011 г.

Разбира се някои ще кажат, че номинално от 2002 г. досега данък ДЗПО фондовете са направили номинална доходност от 95 милиона… Уау, от 2002 г. насам, при инвестиция от номинални 3,025 милиарда правят номинална доходност от 95 милиона, или около 3% номинална доходност за 9 години. Това е почти все едно да си вложиш парите в банка при 0,3% годишна лихва, само че парите да са блокирани за 40 години напред. Доста изгодно предложение, а? Само че за фонда, не за потребителя.

Обаче това съвсем не са реалните факти. Ако я нямаше инфлацията щеше да е истина, обаче за периода април 2002 г. до май 2011 г. има инфлация от 61%. С таблицата по-долу е изчислено по реални цени спрямо май 2011 г. всеки месец какво е давано на фондовете. След като видим с какво разполагат след блестящото им управление за 9 годишен период, резултатът е в днешни пари:

Към март 2011 г. универсалните пенсионни фондове (данък ДЗПО в полза на частни корпорации) са нанесли реални преки загуби за населението в България от около 415 236 246 лева

За инвеститорите е важно това в проценти колко прави. При 3 547 919 260 лв (по пари към май 2011) „инвестиция“, реализираната доходност от минус 415,2 милиона прави(след като се приспаднат направените плащания от реални 5 502 372 лева за пенсии): 11,7% реална загуба за период от 9 години. Значи не само, че няма никаква доходност за 9 години, но е реализирана загуба от 11,7%. Хайде инвеститорите да не се уплашат, не е загуба, а отрицателна доходност.

Но преведено на чист български език данък ДЗПО, който отива в частни пенсионни фондове донесе преки загуби за населението в България от 415 милиона лева сегашни пари.

Държавата те насилва да вкарваш пари, които уж ще плащат по-голяма пенсия, а тези пари „пуф“ – изчезнати, изпарени, пресушени.

Към 31.03.2011 данък ДЗПО са плащали 3 065 994 човека. Средно пряката загуба като я разпределим означава, че на всеки му е бръкнато в джоба и са му откраднати по 135,43 лева. Не доходност, на всеки роден след 1959 г. са му откраднати по 135,43 лева.

Който не вярва, може да се убеди сам от таблицата по-долу. Разбира се цифрите са съвсем неангажиращи, възможни са минимални отклонения в рамките на статистическата грешка.

Присъединете се към каузата:

Да закрием задължителните „частни пенсионни фондове“

Период

Индекс

Засмукани средства

Сегашни пари (05-2011)

Изплатени

Сегашни пари

(05-2011)

Кумулиран резултат

04-2002

1.000

4 370 000

7 031 330

-7 031 330

05-2002

0.979

2 739 000

4 501 584

-11 532 914

06-2002

0.963

4 206 000

7 027 470

-18 560 385

07-2002

0.964

4 523 000

7 549 281

-26 109 666

08-2002

0.957

7 896 000

13 275 511

-39 385 177

09-2002

0.965

4 094 000

6 826 162

-46 211 338

10-2002

0.974

4 108 000

6 786 214

-52 997 552

11-2002

0.976

6 210 000

10 237 592

-63 235 144

12-2002

0.988

3 974 000

6 471 828

-69 706 972

01-2003

0.995

6 027 000

9 746 174

-79 453 146

02-2003

0.996

2 932 000

4 736 534

-84 189 680

03-2003

1.000

3 545 000

5 703 905

-89 893 585

04-2003

1.002

7 637 000

12 263 406

-102 156 991

05-2003

0.996

6 556 000

10 590 968

-112 747 959

06-2003

0.975

5 391 000

8 896 532

-121 644 491

07-2003

0.983

8 965 000

14 674 145

-136 318 637

08-2003

0.991

4 785 000

7 768 986

-144 087 623

09-2003

1.000

6 976 000

11 224 384

-155 312 007

10-2003

1.007

6 240 000

9 970 367

-165 282 374

11-2003

1.026

4 802 000

7 530 622

-172 812 996

12-2003

1.044

7 352 000

11 330 812

-184 143 808

01-2004

1.058

5 683 000

8 642 672

-192 786 480

02-2004

1.062

5 554 000

8 414 676

-201 201 156

03-2004

1.061

12 283 000

18 627 094

-219 828 251

04-2004

1.064

7 416 000

11 214 609

-231 042 860

05-2004

1.064

10 440 000

15 787 556

-246 830 416

06-2004

1.046

9 640 000

14 828 642

-261 659 059

07-2004

1.058

10 145 000

15 428 455

-277 087 513

08-2004

1.054

16 050 000

24 501 376

-301 588 889

09-2004

1.063

9 266 000

14 025 394

-315 614 283

10-2004

1.065

19 405 000

29 317 038

-344 931 321

11-2004

1.072

10 485 000

15 737 281

-360 668 601

12-2004

1.085

17 396 000

25 797 386

-386 465 988

01-2005

1.093

10 056 000

14 803 389

-401 269 376

02-2005

1.103

7 243 000

10 565 718

-411 835 094

03-2005

1.107

15 386 000

22 363 210

-434 198 305

04-2005

1.118

11 925 000

17 162 187

-451 360 492

05-2005

1.113

10 738 000

15 523 308

-466 883 800

06-2005

1.098

20 510 000

30 055 182

-496 938 982

07-2005

1.100

13 981 000

20 450 390

-517 389 372

08-2005

1.106

12 803 000

18 625 703

-536 015 075

09-2005

1.121

15 467 000

22 200 181

-558 215 256

10-2005

1.135

13 191 000

18 699 841

-576 915 096

11-2005

1.146

13 213 000

18 551 236

-595 466 333

12-2005

1.155

21 331 000

29 715 653

-625 181 986

01-2006

1.165

12 877 000

17 784 629

20 500

28 313

-642 938 302

02-2006

1.200

14 664 000

19 661 980

20 500

27 487

-662 572 795

03-2006

1.203

17 031 000

22 778 786

20 500

27 419

-685 324 161

04-2006

1.209

16 586 000

22 073 510

20 500

27 282

-707 370 390

05-2006

1.208

24 493 000

32 623 541

20 500

27 305

-739 966 625

06-2006

1.189

21 807 000

29 510 061

20 500

27 741

-769 448 946

07-2006

1.184

16 881 000

22 940 481

20 500

27 859

-792 361 567

08-2006

1.181

21 262 000

28 967 450

20 500

27 929

-821 301 088

09-2006

1.184

21 198 000

28 807 079

20 500

27 859

-850 080 308

10-2006

1.199

24 538 000

32 928 809

20 500

27 510

-882 981 607

11-2006

1.216

23 279 000

30 802 558

20 500

27 125

-913 757 041

12-2006

1.230

22 215 000

29 060 110

20 500

26 817

-942 790 333

01-2007

1.248

26 150 000

33 714 223

37 500

48 347

-976 456 209

02-2007

1.254

20 363 000

26 127 645

37 500

48 116

-1 002 535 738

03-2007

1.253

31 193 400

40 056 010

37 500

48 154

-1 042 543 594

04-2007

1.259

25 824 300

33 003 414

37 500

47 925

-1 075 499 084

05-2007

1.260

40 122 100

51 235 285

37 500

47 887

-1 126 686 482

06-2007

1.255

37 366 200

47 906 148

37 500

48 078

-1 174 544 552

07-2007

1.283

35 695 000

44 764 813

37 500

47 028

-1 219 262 337

08-2007

1.323

31 059 000

37 773 190

37 500

45 607

-1 256 989 920

09-2007

1.340

32 972 000

39 591 006

37 500

45 028

-1 296 535 898

10-2007

1.348

39 550 000

47 207 678

37 500

44 761

-1 343 698 815

11-2007

1.369

29 711 000

34 919 649

37 500

44 074

-1 378 574 390

12-2007

1.384

60 554 000

70 398 400

37 500

43 596

-1 448 929 194

01-2008

1.403

43 258 000

49 609 495

62 083

71 199

-1 498 467 490

02-2008

1.419

27 546 000

31 234 330

62 083

70 396

-1 529 631 424

03-2008

1.431

33 097 000

37 213 887

62 083

69 805

-1 566 775 507

04-2008

1.443

50 184 000

55 957 073

62 083

69 225

-1 622 663 354

05-2008

1.449

55 099 000

61 183 086

62 083

68 938

-1 683 777 502

06-2008

1.447

48 197 000

53 592 932

62 083

69 034

-1 737 301 400

07-2008

1.469

52 216 000

57 192 338

62 083

68 000

-1 794 425 738

08-2008

1.471

39 934 000

43 680 358

62 083

67 907

-1 838 038 189

09-2008

1.487

47 110 000

50 975 111

62 083

67 177

-1 888 946 122

10-2008

1.495

55 699 000

59 946 282

62 083

66 817

-1 948 825 587

11-2008

1.494

40 922 000

44 071 953

62 083

66 862

-1 992 830 678

12-2008

1.491

56 508 100

60 980 237

62 087

67 001

-2 053 743 914

01-2009

1.503

45 925 979

49 164 937

92 666

99 201

-2 102 809 650

02-2009

1.504

50 638 034

54 173 270

92 666

99 135

-2 156 883 784

03-2009

1.501

54 699 987

58 635 762

92 666

99 334

-2 215 420 212

04-2009

1.511

44 848 000

47 756 739

92 666

98 676

-2 263 078 275

05-2009

1.507

50 373 000

53 782 453

92 666

98 938

-2 316 761 790

06-2009

1.501

62 368 000

66 855 504

92 666

99 334

-2 383 517 960

07-2009

1.492

47 377 000

51 092 221

92 666

99 933

-2 434 510 248

08-2009

1.490

43 534 000

47 010 877

92 666

100 067

-2 481 421 057

09-2009

1.489

48 946 000

52 890 607

92 666

100 134

-2 534 211 530

10-2009

1.491

62 634 000

67 590 950

92 666

100 000

-2 601 702 480

11-2009

1.493

51 535 000

55 539 059

92 666

99 866

-2 657 141 673

12-2009

1.500

57 604 000

61 789 891

92 674

99 408

-2 718 832 156

01-2010

1.509

0

0

162 666

173 446

-2 718 658 710

02-2010

1.518

0

0

162 666

172 417

-2 718 486 293

03-2010

1.521

100 304 000

106 107 256

162 666

172 077

-2 824 421 471

04-2010

1.538

11 397 000

11 923 129

162 666

170 175

-2 836 174 426

05-2010

1.536

72 781 000

76 239 993

162 666

170 397

-2 912 244 022

06-2010

1.521

107 752 000

113 986 172

162 666

172 077

-3 026 058 117

07-2010

1.527

63 803 000

67 229 225

162 666

171 401

-3 093 115 941

08-2010

1.529

36 646 000

38 563 384

162 666

171 177

-3 131 508 148

09-2010

1.541

63 040 000

65 821 778

162 666

169 844

-3 197 160 082

10-2010

1.550

50 191 000

52 101 496

162 666

168 858

-3 249 092 720

11-2010

1.561

53 270 000

54 908 027

162 666

167 668

-3 303 833 079

12-2010

1.568

80 596 000

82 703 421

162 674

166 928

-3 386 369 572

01-2011

1.578

0

0

181 666

185 235

-3 386 184 337

02-2011

1.597

83 689 000

84 317 847

181 666

183 031

-3 470 319 153

03-2011

1.606

71 365 000

71 498 309

181 668

182 007

-3 541 635 455

04-2011

1.610

05-2011

1.609

Общо

3 025 413 100

3 547 137 827

5 050 000

5 502 372

-3 541 635 455

Фондовете управляват към 31.03.2011

3 120 570 000

Преизчислени пари към 31.05.2011

3 126 399 209

Фондовете са засмукали

3 547 137 827

Фондовете са изплатили

5 502 372

Фондовете са нанесли реални преки загуби за населението в България от

415 236 246

Забележка: индекс в таблицата се изчислява на база инфлацията по данни от НСИ – http://www.nsi.bg/files/Cpi_Calc/NSI_CPI_Utility_xsl.xml
Забележка 2: информацията за засмуканите месец по месец средства от фондовете е от КФН – http://www.fsc.bg/Statistika-i-analizi-bg-523
Забележка 3: плащанията на фондовете през годината са разпределени на номинални 12 месечни равни вноски

Locations of visitors to this page
Tyxo.bg counter
Site Meter
Google Analytics Alternative
Clicky

Реклама
Публикувано в Анализ. 7 коментара »

7 коментара to “Съвкупната доходност на… Колко струват на България задължителните „частни пенсионни фондове“”

 1. Съдържание на блога « Alexander Todorov Network Says:

  […] фондове“ прибират парите, а държавата плаща Съвкупната доходност на… Колко струват на България за… Несъстоятелните, дори и на теория – Задължителни […]

 2. Либералист Says:

  Трябва веднага да се даде възможност на хората да избират дали да си дават парите на разни фондове или да си държат парите, които плащат за осигуровки, в избрана от тях банка! Освен това трябва да могат да избират в каква валута да съхраняват парите си. Даже не само в пари, а и в различни финансови инструменти по техен избор (като попълнят декларация, че им е известен големия риск при спекулация с финансови инструменти и ако изгубят парите си ще пукнат от глад, защото държавата няма да може да им гарантира пенсии).

  По-добре в банка на минимална лихва (или в „сигурни“ финансови инструменти – като борсово търгувани фондове, които инвестират в ценни метали), отколкото в някой „частен пенсионен фонд“, който ще им взима от парите за разни такси и накрая ще постигне отрицателна доходност.

  На хората трябва да се дава възможност сами да управляват парите си!

 3. Замразяване на минималния осигурителен доход и други реформи « Alexander Todorov Network Says:

  […] в полза на частни корпорации, наречени „универсални пенсионни фондове“. Докато за проблема с тези фондове решението е ясно – […]

 4. Може ли да ми дават допълнително, а да получавам по-малко? (Допълнителни-задължителни частни пенсионни фондове) « Alexander Todorov Network Says:

  […] му задължителен частен пенсионен фонд е реализирал средната реална доходност от минус 11,7% и резултатите от януари 2002 г. до април 2011 г. са […]


Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d блогъра харесват това: