Доходност на… (Колко пари ми загуби задължителния ми частен пенсионен фонд)

От този адрес всеки може напълно безплатно да си свали Excel калкулатор Fack Private Funds за реалната доходност, която е постигнал „допълнително-задължителния му частен пенсионен фонд“. Това не е онази доходност, с която частните фондове обичат да се хвалят, а реалната доходност. Месец по месец, всеки лев, който е иззет принудително от всеки роден след 1959 г. е преизчислен по такъв начин, че да даде реална представа колко е струвал някога, когато е платен и колко струва днес.

Инструкции за употреба:

1. За ползването на файла е необходима версия на Microsoft Excel 2007 или по-нова. Общо правило е, че само където има бели полета, може да се въвежда информация. Който ползва Office 2003, за да работи с таблицата ще трябва да си инсталира Microsoft Office Compatibility Pack

2. Екселската таблица се състои от два таба. При първоначалното й стартиране се отваря таба Calculations. В този таб, в колона C – “вноска в частен пенсионен фонд“ трябва да се въведе месечната вноска, която частния пенсионен фонд е иззел принудително. По принцип задължителните частни пенсионни фондове, тъй като са много прозрачни обявяват в индивидуалния интернет акаунт или с хартиена разпечатка всеки месец каква сума е била внасяна. През всеки отделен месец трябва да се въведе тази сума в съответното квадратче. Когато през даден месец човек е получавал два или повече превода(в случай, че е получавал доход от повече от 1 място), то вписва общия размер на иззетата принудително осигуровка отнасяща се за съответния месец.

3. В колона D – “Брой купени дялове” се въвежда броя на придобитите дялове. Отново фонда е длъжен или по интернет или на хартиена разпечатка да предостави тази информация.

4. Колона E – „Такса“, това са парите, които фонда прибира за себе си, още в мига, в който постъпят. По подразбиране тази вноска е 5% в таблицата. Ако някой плаща по-малко такса, може да си въведе ръчно съответната такса.

5. В таблицата индекса на цените е въведен до месец април 2011 включително. Това е колона B – и от месец май 2011 трябва да се въвежда ръчно този индекс на цените. Индекса на цените се взима от сайта на НСИ. Важно правило за таблицата е, че индекса на цените има за база месец юли 2004 г. Когато индекса на цените покаже примерно 50% инфлация към даден месец, то в колоната B трябва да се попълни индекс 1,500. Ако инфлацията е 65,3%, трябва да се попълни индекс 1,653 и т.н.

6. В квадрат U1 трябва да се въведе индекса на цените към момента, в който се правят изчисленията. В квадрат U2 се въвежда стойността на 1 дял обявена от частния пенсионен фонд към даден момент. В квадрат U3 се въвежда броя месеци, на които според разчетите на частния пенсионен фонд трябва да се раздели събраната сума по индивидуална партида, за да се получи размера на месечната пожизнена пенсия.

7. След приключване на работата с таба с калкулациите, всеки ще може от таба “Results” да научи едни истини, които досега са му били спестявани. Като например каква пожизнена пенсия му се полага от частния пенсионен фонд, каква реална доходност(финансови поражения) е претърпял заради това, че е бил насилен да се осигурява в частен пенсионен фонд задължително. Каква средно претеглена реална доходност реализира задължителния му частен пенсионен фонд.

8. Независимо от доходността (финансовите загуби), които частния пенсионен фонд е нанесъл, трябва да се има предвид, че това не е цялата истина. Пропорционално на вноската в задължителен частен пенсионен фонд, държавната пенсия на всеки роден след 1959 г. се редуцира. Това е една от многото измами на задължителното допълнително пенсионно осигуряване. Казват, че е допълнителна пенсия, но каква допълнителна пенсия е, когато получаваш от частен фонд нещо, а държавната пенсия се редуцира пропорционално със сигурност, независимо какъв финансов резултат ще има фонда?

PS: Тази екселска таблица не ангажира никой с резултатите, които ще излязат от нея. Може да са истина, може да не са истина. Всеки да си прецени. Ако смята, че са истина и резултатите са го втрещили, може да се присъедини към каузата – да се спре загубата на бъдещата ти пенсия. Да закрием задължителните частни пенсионни фондове

Защо е толкова важно да се „национализират“ задължителните частни пенсионни фондове в България

Locations of visitors to this page
Tyxo.bg counter
Site Meter
Google Analytics Alternative
Clicky

Реклама
Публикувано в Анализ. 4 коментара »