Защо „професионалните частни пенсионни фондове“ прибират парите, а държавата плаща

От 2011 г. така наречените задължителни професионални частни пенсионни фондове трябваше да започнат да изплащат масово пенсии на работниците от първа и втора категория. Отново този момент беше отложен, този път за след 2014 г.

В таблицата по-долу е разгледано месец по месец какво съвкупно са засмуквали задължителните професионалните частни пенсионни фондове, какво са изплатили, също така и в реални стойности по стойността на парите към 31.12.2010 г.

Информацията номинално е по данни от КФН, като за 2001 г. е прието, че общия размер на вноските е бил през всеки месец в равен размер, а изплатените всяка година пенсии са разпределени през всеки месец от годината по равно в номинална стойност.

Индексът на инфлацията е по данни от НСИ

От таблицата ще стане ясно следното:

  1. Професионалните частни пенсионни фондове(които са задължителни), са засмукали от 2001 г. до декември 2010 г. номинално 581 милиона лева и са изплатили 29,6 милиона лева пенсии номинално.
  2. Професионалните частни пенсионни фондове(които са задължителни) са засмукали реални 751 милиона лева, оценени към декември 2010 г.
  3. Същите тези фондове са изплатили реални 40,2 милиона лева, оценени към декември 2010 г.
  4. Към декември 2010 г. тези фондове са разполагали с 519,2 милиона лева
  5. Резултатът за принудените задължително да внасят осигуровки в тези фондове за период от 10 години е съвкупно 191,6 милиона лева загуба (или като за инвеститори отрицателна доходност), изчислени по стойността на парите във времето към декември 2010 г. В проценти реалната доходност на тези фондове е минус 25,5%

По данни от КФН към 31.12.2010 г. в тези фондове всеки осигурен разполага средно с 2208,43 лева. Според кодекса за социално осигуряване тези фондове трябва да плащат ранна пенсия в продължение на 10,5 години за мъжете и 12,5 години за жените за работещите при първа категория труд. Работещите при втора категория труд трябва да получават ранна пенсия ако са мъже в продължение на 5,5 години и 7,5 години за жените.

При 2208,43 лева в личната сметка в задължителен частен професионален фонд, които трябва да се изплащат примерно 10 години и 6 месеца за мъжете, това означава месечна пенсия от… 17,53 лева.

Но дори и да не бяха загубили реални към декември 2010 г. 191,6 милиона лева за период от 10 години, пенсията от задължителен частен професионален фонд би била с 36,89% по-голяма от тези 17,53 лева. Иначе казано, дори и при нулева реална доходност, което щеше да означава, че ползата от задължителните частни пенсионни фондове е пълна нула (а не да са нанесли загуба от 191,6 милиона лева оценени по стойността на парите към декември 2010 г.), то пенсията, която щяха да изплащат щеше да е… 24 лева.

За да си спестят реакцията на пенсионерите, задължителните частни професионални пенсионни фондове сметнаха, че е по-добре да преведат 100 милиона на НОИ и да оставят държавата да се оправя, както се и очакваше.

Прибираш прибираш 10 години пари с държавна принуда, управляваш ги, нанасяш им 25,5% реална загуба и оставяш държавата да се оправя с обществената реакция и щетите – е това се казва супер бизнес

Който е създал „кодекса за социално осигуряване“ от 2000 г. (наречен първоначално най-нагло „Кодекс за задължително обществено осигуряване“)  много добре е знаел какви абсурдни пенсии ще се изплащат в най-добрия случай, но въпреки това е извършил престъплението. Какви са били мотивите? Всеки може сам да се досети

Да закрием задължителните частни пенсионни фондове

Период

Индекс

Засмукани средства

Сегашни пари (12-2010)

Изплатени

Сегашни пари (12-2010)

Кумулиран реален резултат

01-2001

1.000

4 416 000

7 577 856

-7 577 856

02-2001

1.003

4 416 000

7 555 190

-15 133 046

03-2001

1.004

4 416 000

7 547 665

-22 680 711

04-2001

1.002

4 416 000

7 562 731

-30 243 442

05-2001

1.003

4 416 000

7 555 190

-37 798 632

06-2001

1.002

4 416 000

7 562 731

-45 361 363

07-2001

1.000

4 416 000

7 577 856

-52 939 219

08-2001

1.003

4 416 000

7 555 190

-60 494 409

09-2001

1.016

4 416 000

7 458 520

-67 952 929

10-2001

1.033

4 416 000

7 335 775

-75 288 704

11-2001

1.035

4 416 000

7 321 600

-82 610 304

12-2001

1.042

4 416 000

7 272 415

-89 882 719

01-2002

1.070

3 416 000

5 478 370

-95 361 089

02-2002

1.087

2 456 000

3 877 181

-99 238 270

03-2002

1.096

2 356 000

3 688 774

-102 927 044

04-2002

1.094

2 712 000

4 253 923

-107 180 967

05-2002

1.072

3 669 000

5 873 138

-113 054 105

06-2002

1.054

5 576 000

9 078 194

-122 132 299

07-2002

1.055

3 850 000

6 262 180

-128 394 479

08-2002

1.048

4 498 000

7 365 046

-135 759 525

09-2002

1.056

2 781 000

4 519 125

-140 278 650

10-2002

1.067

6 079 000

9 776 536

-150 055 186

11-2002

1.068

2 989 000

4 802 551

-154 857 737

12-2002

1.082

2 496 000

3 958 536

-158 816 273

01-2003

1.089

3 946 000

6 217 939

83 666

131 837

-164 902 375

02-2003

1.090

2 052 000

3 230 488

83 666

131 716

-168 001 147

03-2003

1.094

1 701 000

2 668 113

83 666

131 235

-170 538 025

04-2003

1.097

5 510 000

8 619 107

83 666

130 876

-179 026 256

05-2003

1.090

4 066 000

6 401 152

83 666

131 716

-185 295 692

06-2003

1.067

5 034 000

8 095 918

83 666

134 556

-193 257 054

07-2003

1.076

6 015 000

9 592 695

83 666

133 430

-202 716 319

08-2003

1.084

3 261 000

5 162 247

83 666

132 445

-207 746 121

09-2003

1.095

3 714 000

5 820 296

83 666

131 115

-213 435 302

10-2003

1.102

2 553 000

3 975 452

83 666

130 282

-217 280 472

11-2003

1.123

2 976 000

4 547 476

83 666

127 846

-221 700 102

12-2003

1.142

4 193 000

6 300 515

83 674

125 731

-227 874 886

01-2004

1.158

3 453 474

5 117 583

1 553 250

2 301 707

-230 690 762

02-2004

1.162

3 608 165

5 328 409

1 553 250

2 293 784

-233 725 387

03-2004

1.161

4 557 020

6 735 440

1 553 250

2 295 760

-238 165 067

04-2004

1.165

3 140 515

4 625 857

1 553 250

2 287 877

-240 503 047

05-2004

1.165

3 683 249

5 425 284

1 553 250

2 287 877

-243 640 454

06-2004

1.144

4 253 123

6 379 685

1 553 250

2 329 875

-247 690 264

07-2004

1.158

2 553 451

3 783 870

1 553 250

2 301 707

-249 172 427

08-2004

1.153

6 329 000

9 419 396

1 553 250

2 311 689

-256 280 134

09-2004

1.164

3 321 000

4 895 907

1 553 250

2 289 843

-258 886 198

10-2004

1.166

3 940 000

5 798 491

1 553 250

2 285 915

-262 398 774

11-2004

1.173

5 506 496

8 055 539

1 553 250

2 272 274

-268 182 039

12-2004

1.188

3 243 526

4 685 093

1 553 250

2 243 583

-270 623 549

01-2005

1.197

2 728 149

3 911 031

64 583

92 585

-274 441 995

02-2005

1.207

3 281 453

4 665 264

64 583

91 818

-279 015 441

03-2005

1.211

4 571 672

6 478 108

64 583

91 515

-285 402 034

04-2005

1.224

2 787 813

3 908 405

64 583

90 543

-289 219 896

05-2005

1.218

3 922 962

5 526 932

64 583

90 989

-294 655 839

06-2005

1.202

4 944 412

7 058 745

64 583

92 200

-301 622 384

07-2005

1.203

3 296 029

4 701 568

64 583

92 123

-306 231 829

08-2005

1.210

5 197 000

7 370 291

64 583

91 590

-313 510 530

09-2005

1.227

2 210 000

3 090 758

64 583

90 321

-316 510 967

10-2005

1.242

3 266 000

4 512 444

64 583

89 231

-320 934 180

11-2005

1.254

4 293 000

5 874 632

64 583

88 377

-326 720 435

12-2005

1.265

6 445 000

8 742 783

64 587

87 614

-335 375 604

01-2006

1.275

5 588 000

7 520 791

84 916

114 287

-342 782 108

02-2006

1.313

2 641 000

3 451 604

84 916

110 979

-346 122 733

03-2006

1.317

3 551 000

4 626 815

84 916

110 642

-350 638 906

04-2006

1.323

3 343 000

4 336 045

84 916

110 140

-354 864 811

05-2006

1.322

5 868 000

7 616 859

84 916

110 224

-362 371 446

06-2006

1.301

3 879 000

5 116 344

84 916

112 003

-367 375 787

07-2006

1.295

3 859 000

5 113 547

84 916

112 522

-372 376 812

08-2006

1.293

3 480 000

4 618 469

84 916

112 696

-376 882 585

09-2006

1.296

4 475 000

5 925 231

84 916

112 435

-382 695 381

10-2006

1.313

4 698 509

6 140 626

84 916

110 979

-388 725 028

11-2006

1.331

6 223 817

8 024 095

84 916

109 478

-396 639 645

12-2006

1.347

4 515 150

5 752 040

84 924

108 188

-402 283 497

01-2007

1.366

4 235 317

5 320 501

122 833

154 306

-407 449 692

02-2007

1.372

3 745 914

4 685 123

122 833

153 631

-411 981 184

03-2007

1.371

4 806 991

6 016 628

122 833

153 743

-417 844 069

04-2007

1.378

4 242 997

5 283 732

122 833

152 962

-422 974 839

05-2007

1.379

6 212 351

7 730 525

122 833

152 851

-430 552 513

06-2007

1.374

4 445 426

5 551 929

122 833

153 407

-435 951 035

07-2007

1.404

5 713 869

6 983 618

122 833

150 129

-442 784 524

08-2007

1.448

4 975 224

5 896 053

122 833

145 567

-448 535 010

09-2007

1.467

4 653 539

5 443 403

122 833

143 682

-453 834 731

10-2007

1.475

6 681 000

7 772 607

122 833

142 903

-461 464 435

11-2007

1.499

4 943 000

5 658 564

122 833

140 615

-466 982 384

12-2007

1.515

9 491 000

10 750 202

122 837

139 134

-477 593 452

01-2008

1.536

6 066 000

6 776 859

149 000

166 461

-484 203 850

02-2008

1.553

4 719 000

5 214 297

149 000

164 639

-489 253 508

03-2008

1.566

5 171 000

5 666 307

149 000

163 272

-494 756 543

04-2008

1.579

6 307 000

6 854 219

149 000

161 928

-501 448 834

05-2008

1.586

10 706 000

11 583 541

149 000

161 213

-512 871 162

06-2008

1.584

5 742 000

6 220 500

149 000

161 417

-518 930 245

07-2008

1.608

7 962 000

8 496 761

149 000

159 007

-527 267 999

08-2008

1.610

5 080 000

5 414 460

149 000

158 810

-532 523 649

09-2008

1.628

6 137 000

6 468 730

149 000

157 054

-538 835 325

10-2008

1.636

7 889 000

8 274 770

149 000

156 286

-546 953 809

11-2008

1.635

5 733 000

6 017 020

149 000

156 382

-552 814 447

12-2008

1.632

6 952 000

7 309 824

149 000

156 669

-559 967 602

01-2009

1.645

5 913 033

6 168 246

155 750

162 472

-565 973 376

02-2009

1.646

6 903 000

7 196 566

155 750

162 374

-573 007 568

03-2009

1.643

6 526 931

6 816 929

155 750

162 670

-579 661 827

04-2009

1.654

7 982 000

8 281 204

155 750

161 588

-587 781 443

05-2009

1.649

5 523 000

5 747 403

155 750

162 078

-593 366 768

06-2009

1.643

7 208 000

7 528 258

155 750

162 670

-600 732 356

07-2009

1.633

6 192 000

6 506 719

155 750

163 666

-607 075 409

08-2009

1.630

5 203 000

5 477 514

155 750

163 967

-612 388 956

09-2009

1.630

5 771 000

6 075 482

155 750

163 967

-618 300 471

10-2009

1.632

6 292 000

6 615 853

155 750

163 767

-624 752 557

11-2009

1.634

6 933 000

7 280 923

155 750

163 566

-631 869 914

12-2009

1.641

5 865 000

6 133 053

155 750

162 868

-637 840 099

01-2010

1.652

0

0

249 833

259 512

-637 580 587

02-2010

1.661

0

0

249 833

258 106

-637 322 481

03-2010

1.665

12 228 000

12 602 551

249 833

257 486

-649 667 546

04-2010

1.684

126 000

128 394

249 833

254 580

-649 541 360

05-2010

1.681

10 009 000

10 217 397

249 833

255 035

-659 503 722

06-2010

1.665

9 504 000

9 795 114

249 833

257 486

-669 041 350

07-2010

1.672

7 816 000

8 021 684

249 833

256 408

-676 806 626

08-2010

1.674

4 664 000

4 781 018

249 833

256 101

-681 331 543

09-2010

1.686

8 522 000

8 673 637

249 833

254 278

-689 750 902

10-2010

1.696

7 106 000

7 189 797

249 833

252 779

-696 687 920

11-2010

1.708

5 498 000

5 523 752

249 833

251 003

-701 960 669

12-2010

1.716

9 073 000

9 073 000

249 837

249 837

-710 783 832

Общо

581 013 577

751 006 319

29 566 000

40 222 487

-710 783 832

Фондовете управляват към 31.12.2010

519 221 000

Фондовете са засмукали реално

751 006 319

Фондовете са изплатили реални

40 222 487

Фондовете са нанесли реални преки загуби за населението в България от

191 562 832

Реален резултат в проценти

-25.51%

Locations of visitors to this page
Tyxo.bg counter
Site Meter
Google Analytics Alternative
Clicky

Реклама
Публикувано в Анализ. 1 Comment »

Съвкупната доходност на… Колко струват на България задължителните „частни пенсионни фондове“

(най-актуална информация по темата към септември 2011 г.)

Ако това беше заглавие на театрална постановка, вероятно щеше да се нарича „Голямото плюскане за сметка на данъкоплатеца“.

Настоящото показва в реално изражение какви пари са засмуквали съвкупно всеки месец така наречените универсални пенсионни фондове (данък ДЗПО 5% в полза на частни корпорации) и с какво разполагат балансово към 31.03.2011 г. Балансовата им стойност е преизчислена с индекса на инфлацията към 31.05.2011 г.

Разбира се някои ще кажат, че номинално от 2002 г. досега данък ДЗПО фондовете са направили номинална доходност от 95 милиона… Уау, от 2002 г. насам, при инвестиция от номинални 3,025 милиарда правят номинална доходност от 95 милиона, или около 3% номинална доходност за 9 години. Това е почти все едно да си вложиш парите в банка при 0,3% годишна лихва, само че парите да са блокирани за 40 години напред. Доста изгодно предложение, а? Само че за фонда, не за потребителя.

Обаче това съвсем не са реалните факти. Ако я нямаше инфлацията щеше да е истина, обаче за периода април 2002 г. до май 2011 г. има инфлация от 61%. С таблицата по-долу е изчислено по реални цени спрямо май 2011 г. всеки месец какво е давано на фондовете. След като видим с какво разполагат след блестящото им управление за 9 годишен период, резултатът е в днешни пари:

Към март 2011 г. универсалните пенсионни фондове (данък ДЗПО в полза на частни корпорации) са нанесли реални преки загуби за населението в България от около 415 236 246 лева

За инвеститорите е важно това в проценти колко прави. При 3 547 919 260 лв (по пари към май 2011) „инвестиция“, реализираната доходност от минус 415,2 милиона прави(след като се приспаднат направените плащания от реални 5 502 372 лева за пенсии): 11,7% реална загуба за период от 9 години. Значи не само, че няма никаква доходност за 9 години, но е реализирана загуба от 11,7%. Хайде инвеститорите да не се уплашат, не е загуба, а отрицателна доходност.

Но преведено на чист български език данък ДЗПО, който отива в частни пенсионни фондове донесе преки загуби за населението в България от 415 милиона лева сегашни пари.

Държавата те насилва да вкарваш пари, които уж ще плащат по-голяма пенсия, а тези пари „пуф“ – изчезнати, изпарени, пресушени.

Към 31.03.2011 данък ДЗПО са плащали 3 065 994 човека. Средно пряката загуба като я разпределим означава, че на всеки му е бръкнато в джоба и са му откраднати по 135,43 лева. Не доходност, на всеки роден след 1959 г. са му откраднати по 135,43 лева.

Който не вярва, може да се убеди сам от таблицата по-долу. Разбира се цифрите са съвсем неангажиращи, възможни са минимални отклонения в рамките на статистическата грешка.

Присъединете се към каузата:

Да закрием задължителните „частни пенсионни фондове“

Период

Индекс

Засмукани средства

Сегашни пари (05-2011)

Изплатени

Сегашни пари

(05-2011)

Кумулиран резултат

04-2002

1.000

4 370 000

7 031 330

-7 031 330

05-2002

0.979

2 739 000

4 501 584

-11 532 914

06-2002

0.963

4 206 000

7 027 470

-18 560 385

07-2002

0.964

4 523 000

7 549 281

-26 109 666

08-2002

0.957

7 896 000

13 275 511

-39 385 177

09-2002

0.965

4 094 000

6 826 162

-46 211 338

10-2002

0.974

4 108 000

6 786 214

-52 997 552

11-2002

0.976

6 210 000

10 237 592

-63 235 144

12-2002

0.988

3 974 000

6 471 828

-69 706 972

01-2003

0.995

6 027 000

9 746 174

-79 453 146

02-2003

0.996

2 932 000

4 736 534

-84 189 680

03-2003

1.000

3 545 000

5 703 905

-89 893 585

04-2003

1.002

7 637 000

12 263 406

-102 156 991

05-2003

0.996

6 556 000

10 590 968

-112 747 959

06-2003

0.975

5 391 000

8 896 532

-121 644 491

07-2003

0.983

8 965 000

14 674 145

-136 318 637

08-2003

0.991

4 785 000

7 768 986

-144 087 623

09-2003

1.000

6 976 000

11 224 384

-155 312 007

10-2003

1.007

6 240 000

9 970 367

-165 282 374

11-2003

1.026

4 802 000

7 530 622

-172 812 996

12-2003

1.044

7 352 000

11 330 812

-184 143 808

01-2004

1.058

5 683 000

8 642 672

-192 786 480

02-2004

1.062

5 554 000

8 414 676

-201 201 156

03-2004

1.061

12 283 000

18 627 094

-219 828 251

04-2004

1.064

7 416 000

11 214 609

-231 042 860

05-2004

1.064

10 440 000

15 787 556

-246 830 416

06-2004

1.046

9 640 000

14 828 642

-261 659 059

07-2004

1.058

10 145 000

15 428 455

-277 087 513

08-2004

1.054

16 050 000

24 501 376

-301 588 889

09-2004

1.063

9 266 000

14 025 394

-315 614 283

10-2004

1.065

19 405 000

29 317 038

-344 931 321

11-2004

1.072

10 485 000

15 737 281

-360 668 601

12-2004

1.085

17 396 000

25 797 386

-386 465 988

01-2005

1.093

10 056 000

14 803 389

-401 269 376

02-2005

1.103

7 243 000

10 565 718

-411 835 094

03-2005

1.107

15 386 000

22 363 210

-434 198 305

04-2005

1.118

11 925 000

17 162 187

-451 360 492

05-2005

1.113

10 738 000

15 523 308

-466 883 800

06-2005

1.098

20 510 000

30 055 182

-496 938 982

07-2005

1.100

13 981 000

20 450 390

-517 389 372

08-2005

1.106

12 803 000

18 625 703

-536 015 075

09-2005

1.121

15 467 000

22 200 181

-558 215 256

10-2005

1.135

13 191 000

18 699 841

-576 915 096

11-2005

1.146

13 213 000

18 551 236

-595 466 333

12-2005

1.155

21 331 000

29 715 653

-625 181 986

01-2006

1.165

12 877 000

17 784 629

20 500

28 313

-642 938 302

02-2006

1.200

14 664 000

19 661 980

20 500

27 487

-662 572 795

03-2006

1.203

17 031 000

22 778 786

20 500

27 419

-685 324 161

04-2006

1.209

16 586 000

22 073 510

20 500

27 282

-707 370 390

05-2006

1.208

24 493 000

32 623 541

20 500

27 305

-739 966 625

06-2006

1.189

21 807 000

29 510 061

20 500

27 741

-769 448 946

07-2006

1.184

16 881 000

22 940 481

20 500

27 859

-792 361 567

08-2006

1.181

21 262 000

28 967 450

20 500

27 929

-821 301 088

09-2006

1.184

21 198 000

28 807 079

20 500

27 859

-850 080 308

10-2006

1.199

24 538 000

32 928 809

20 500

27 510

-882 981 607

11-2006

1.216

23 279 000

30 802 558

20 500

27 125

-913 757 041

12-2006

1.230

22 215 000

29 060 110

20 500

26 817

-942 790 333

01-2007

1.248

26 150 000

33 714 223

37 500

48 347

-976 456 209

02-2007

1.254

20 363 000

26 127 645

37 500

48 116

-1 002 535 738

03-2007

1.253

31 193 400

40 056 010

37 500

48 154

-1 042 543 594

04-2007

1.259

25 824 300

33 003 414

37 500

47 925

-1 075 499 084

05-2007

1.260

40 122 100

51 235 285

37 500

47 887

-1 126 686 482

06-2007

1.255

37 366 200

47 906 148

37 500

48 078

-1 174 544 552

07-2007

1.283

35 695 000

44 764 813

37 500

47 028

-1 219 262 337

08-2007

1.323

31 059 000

37 773 190

37 500

45 607

-1 256 989 920

09-2007

1.340

32 972 000

39 591 006

37 500

45 028

-1 296 535 898

10-2007

1.348

39 550 000

47 207 678

37 500

44 761

-1 343 698 815

11-2007

1.369

29 711 000

34 919 649

37 500

44 074

-1 378 574 390

12-2007

1.384

60 554 000

70 398 400

37 500

43 596

-1 448 929 194

01-2008

1.403

43 258 000

49 609 495

62 083

71 199

-1 498 467 490

02-2008

1.419

27 546 000

31 234 330

62 083

70 396

-1 529 631 424

03-2008

1.431

33 097 000

37 213 887

62 083

69 805

-1 566 775 507

04-2008

1.443

50 184 000

55 957 073

62 083

69 225

-1 622 663 354

05-2008

1.449

55 099 000

61 183 086

62 083

68 938

-1 683 777 502

06-2008

1.447

48 197 000

53 592 932

62 083

69 034

-1 737 301 400

07-2008

1.469

52 216 000

57 192 338

62 083

68 000

-1 794 425 738

08-2008

1.471

39 934 000

43 680 358

62 083

67 907

-1 838 038 189

09-2008

1.487

47 110 000

50 975 111

62 083

67 177

-1 888 946 122

10-2008

1.495

55 699 000

59 946 282

62 083

66 817

-1 948 825 587

11-2008

1.494

40 922 000

44 071 953

62 083

66 862

-1 992 830 678

12-2008

1.491

56 508 100

60 980 237

62 087

67 001

-2 053 743 914

01-2009

1.503

45 925 979

49 164 937

92 666

99 201

-2 102 809 650

02-2009

1.504

50 638 034

54 173 270

92 666

99 135

-2 156 883 784

03-2009

1.501

54 699 987

58 635 762

92 666

99 334

-2 215 420 212

04-2009

1.511

44 848 000

47 756 739

92 666

98 676

-2 263 078 275

05-2009

1.507

50 373 000

53 782 453

92 666

98 938

-2 316 761 790

06-2009

1.501

62 368 000

66 855 504

92 666

99 334

-2 383 517 960

07-2009

1.492

47 377 000

51 092 221

92 666

99 933

-2 434 510 248

08-2009

1.490

43 534 000

47 010 877

92 666

100 067

-2 481 421 057

09-2009

1.489

48 946 000

52 890 607

92 666

100 134

-2 534 211 530

10-2009

1.491

62 634 000

67 590 950

92 666

100 000

-2 601 702 480

11-2009

1.493

51 535 000

55 539 059

92 666

99 866

-2 657 141 673

12-2009

1.500

57 604 000

61 789 891

92 674

99 408

-2 718 832 156

01-2010

1.509

0

0

162 666

173 446

-2 718 658 710

02-2010

1.518

0

0

162 666

172 417

-2 718 486 293

03-2010

1.521

100 304 000

106 107 256

162 666

172 077

-2 824 421 471

04-2010

1.538

11 397 000

11 923 129

162 666

170 175

-2 836 174 426

05-2010

1.536

72 781 000

76 239 993

162 666

170 397

-2 912 244 022

06-2010

1.521

107 752 000

113 986 172

162 666

172 077

-3 026 058 117

07-2010

1.527

63 803 000

67 229 225

162 666

171 401

-3 093 115 941

08-2010

1.529

36 646 000

38 563 384

162 666

171 177

-3 131 508 148

09-2010

1.541

63 040 000

65 821 778

162 666

169 844

-3 197 160 082

10-2010

1.550

50 191 000

52 101 496

162 666

168 858

-3 249 092 720

11-2010

1.561

53 270 000

54 908 027

162 666

167 668

-3 303 833 079

12-2010

1.568

80 596 000

82 703 421

162 674

166 928

-3 386 369 572

01-2011

1.578

0

0

181 666

185 235

-3 386 184 337

02-2011

1.597

83 689 000

84 317 847

181 666

183 031

-3 470 319 153

03-2011

1.606

71 365 000

71 498 309

181 668

182 007

-3 541 635 455

04-2011

1.610

05-2011

1.609

Общо

3 025 413 100

3 547 137 827

5 050 000

5 502 372

-3 541 635 455

Фондовете управляват към 31.03.2011

3 120 570 000

Преизчислени пари към 31.05.2011

3 126 399 209

Фондовете са засмукали

3 547 137 827

Фондовете са изплатили

5 502 372

Фондовете са нанесли реални преки загуби за населението в България от

415 236 246

Забележка: индекс в таблицата се изчислява на база инфлацията по данни от НСИ – http://www.nsi.bg/files/Cpi_Calc/NSI_CPI_Utility_xsl.xml
Забележка 2: информацията за засмуканите месец по месец средства от фондовете е от КФН – http://www.fsc.bg/Statistika-i-analizi-bg-523
Забележка 3: плащанията на фондовете през годината са разпределени на номинални 12 месечни равни вноски

Locations of visitors to this page
Tyxo.bg counter
Site Meter
Google Analytics Alternative
Clicky

Публикувано в Анализ. 7 коментара »

Несъстоятелните, дори и на теория – Задължителни „частни пенсионни фондове“

Поради огромния интерес към темата, в настоящото ще бъдат направени няколко разяснения и може би разбити редица митове, в които хората, които дори малко са се поинтересували къде отиват 5% от доходите им, вярват.

Лъжа номер 1 – задължителните „частни пенсионни фондове“ дават допълнителна пенсия

Цитат от „Кодекса за социално осигуряване“:

„Чл. 127. (1) (В сила от 1 януари 2002 г., изм. – ДВ, бр. 64 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 67 от 2003 г.) Задължително се осигуряват за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд лицата, родени след 31 декември 1959 г., ако са осигурени при условията и по реда на част първа.

(3) За лицата по ал. 1 индивидуалният коефициент по чл. 70 се намалява на базата на съотношението между размерите на осигурителните вноски за универсалния пенсионен фонд и за фонд „Пенсии“ по ред, определен с акт на Министерския съвет.“

Може би е сложно за обикновения потребител да схване какво означава това, но в превод – който внася в частен пенсионен фонд задължен със закон(КСО), то държавната му пенсия се редуцира пропорционално на направените вноски в задължителен частен пенсионен фонд.

Получава ли се допълнителна пенсия? Категорично не. Намалява се държавната, а от частния пенсионен фонд при изключително добро управление, така че всеки лев, който е вложен да постигне поне нулева реална доходност, и не само това, но доходността трябва да настигне нарастването на доходите на населението, тогава каквото държавата няма да даде, частния фонд просто ще възстанови от така наречената лична партида, но по никакъв начин и дума не може да става за допълнителна пенсия. В най-добрия случай резултатът е нулев.

Лъжа номер 2 – задължителните „частни пенсионни фондове“ са гарант, че при бъдещи лоши демографски условия, пенсиите на хората са гарантирани, независимо от тези условия

Това много лесно може да се установи със следния пример(числата са примерни, принципът е важен):

Допускаме, че съществуват 1 милион човека на една и съща възраст, които внасят вноски в частни пенсионни фондове. Да предположим, че всеки от тях е спестил по 1000 лева. Тоест тези фондове към даден момент управляват 1 билион лева, с които се издържат, могат да правят доходоносни инвестиции, с които поддържат стойността на парите във времето и плащат дивиденти на акционерите. Много е хубаво, докато тези 1 милион човека само внасят пари, а никой от тях не взима. Ако частните фондове наистина отговаряха на претенциите си, че независимо от демографските условия, пенсията на всеки индивидуално е гарантирана, то не би трябвало да има никакво значение щом тези пенсионери се пенсионират и започнат само да си взимат пенсията и никой от тях да не внася повече вноски, дали ще има нови данъкоплатци, които да правят нови вноски в частните фондове. Това е твърдението на частните фондове – „спокойно, няма значение другите има ли ги или ги няма, при нас всеки е сам за себе си и ще получи каквото е дал, че даже и повече“.

На подобна теоретична постановка дали може да се вярва? Най-малкото трябва да се провери дали това е възможно. Ето я и проверката. 1 милион човека са си спестявали по лични партиди задължително, като всеки от тях е спестил по средно 1000 лева и в частните фондове има 1 билион лева. Към датата Х тези 1 милион човека се пенсионират и спират да правят вноски. Чисто теоретично според частните пенсионни фондове парите на никой не са застрашени, без значение от демографските условия, тъй като всеки е за себе си със своята лична сметка. Значи може да приемем, че щом тези 1 милион човека се пенсионират, дори и 1 работещ да не е останал да прави вноски в задължителните частни фондове, те ще продължат да си съществуват както досега и парите на пенсионера не са застрашени. Добре. На датата Х, 1 милион човека се пенсионират, демографското състояние на нещата е лошо и няма нито един работещ, който да прави вноски в частен пенсионен фонд. Приемаме, че месечната пожизнена пенсия на 1 милион пенсионера е определена на 10 лева, които са изчислени при риск пенсионера да живее 100 месеца(щом всеки средно е спестил 1000 лева, то ще може да взима поне 100 месеца по 10 лева пожизнена пенсия).

Приемаме и, че 10 лева пожизнена пенсия е много добре. За опростяване на примера са използвани тези числа, които биха могли умножени по всякаква цифра.

1 милион пенсионера започват да си чакат своите средно по 10 лева пожизнена пенсия всеки месец. Това означава, че от този момент нататък частния пенсионен фонд трябва да изплаща по 10 милиона лева реални пари(не по-малко от това, тъй като дори и пенсионера да не живее 100 месеца след пенсионирането си, фонда е длъжен да изплати на наследниците му остатъка по личната сметка, а ако пенсионера живее повече от предвидените 100 месеца за примера, то фонда трябва да намери от някъде пари да плати преразхода). За примера – няма нови вноски от други данъкоплатци, тъй като демографското състояние в страната е лошо, но за задължителния частен пенсионен фонд това не е никакъв проблем?

След първия месец след като 1 милион човека са се пенсионирали, частните пенсионни фондове трябва да платят 10 милиона реални пари – това е отрицателен паричен поток. Припомняме, че благодарение и на тези 10 милиона реални пари, частните пенсионни фондове са успявали да се издържат, да правят доходоносни инвестиции, че да поддържат стойността на парите във времето(нали всеки щял да си получи обратно това, което е дал) и да се плащат дивиденти на акционерите(които се наричат особено важни чуждестранни инвеститори).

До деня Х, частните пенсионни фондове са правели всичко това с 1 000 милиона(1 билион) лева. Един месец по-късно, те вече трябва да са направили плащания от 10 милиона и ще управляват само 990 милиона, с които трябва да се издържат по същия начин, да правят същите доходоносни инвестиции, че да могат да поддържат стойността на парите и да плащат дивиденти на акционерите. С 1000 милиона е по-лесно да се прави това, отколкото с  990 милиона. Очевидно след първия месец положението би се влошило. Тъй като задължителните частни пенсионни фондове обещават, че всеки пенсионер щял да си получи своето, то проблема с липсата на 10 милиона реални пари не би трябвало да е за сметка на никой пенсионер.

В такъв случай управляващото дружество само трябва да си намали парите за издръжка или трябва да се намалят дивидентите за акционерите или през този месец трябва да се реализира изключителна доходност над обичайната за запазване стойността на парите във времето, че да се неутрализира ефекта на отрицателните парични потоци.

Всеки разумен човек е наясно, че никой няма сам доброволно да си намали парите за издръжка, нито пък ще си позволи да намали печалбата на шефовете(акционери), а и на пенсионерите е дадено обещание, че всеки ще си получи обратно това, което е дал, че даже и повече(това обещание може да се провери как се спазва тук – Доходност на… (Колко пари ми загуби задължителния ми частен пенсионен фонд)).

При това положение алтернативата пред задължителните частни пенсионни фондове е в този месец да реализират изключителна реална доходност над обичайната.

След 1 месец фондовете ще разполагат само с 990 милиона и трябва да направят такава доходност, че да възстановят парите на нивото от 1000 милиона, за да могат да се издържат по същия начин, да правят същите доходоносни инвестиции, с които поддържат стойността на парите във времето и плащат дивиденти. Тоест, за 1 месец 990 милиона трябва да станат отново 1000. При това положение задължителните частни пенсионни фондове трябва да реализират в този месец реална доходност над обичайната от 1,01% или над 12% реална доходност над обичайната, на годишна база. Всеки, който се занимава с бизнес ще знае, че 12% реална доходност над обичайната за поддържане стойността на парите във времето да се постигне, това означава, че има някакъв невероятен факир за управител на парите. Чак човек ще почне да се чуди как такъв факир не е станал милиардер със своя талант а е тръгнал да прави 1 милион човека богати.

Но да предположим, че такива факири не съществуват, или че ако съществуват, то са рационални същества и правят невероятни печалби само за себе си, не си губят времето да правят милион човека богати. В такъв случай задължителните частни пенсионни фондове са успели с невероятни усилия с по-малко пари за издръжка, с по-малко пари за доходоносни инвестиции, с които да поддържат стойността на парите във времето и да плащат дивиденти, все пак да опазят реалната стойност на парите, което отново би било означавало, че парите се управляват от факири. Може и да има такива. Ако има, то след още един месец фондовете ще трябва да платят още 10 милиона за пенсии. В началото парите бяха 1000 милиона, а след два месеца ще са 980 милиона.

Отново трябва да се върнем на казуса – парите са по-малко. На пенсионерите е обещано, че ще получат каквото са дали, че даже и повече. От друга страна трябва да се режат парите за издръжка, но колко да се режат? 2%? Не е възможно, нали фондовете се издържат от 1%, няма как да се лишат от 2%. Дори и от 1% не могат да се лишат, защото това ще означава, че ще живеят от въздуха. В такъв случай трябва да се намалят дивидентите на акционерите? А те дали ще се зарадват? Едва ли. Тогава отново се отива на идеята, че останалите 980 милиона лева трябва по някакъв начин да се възстановят до първоначалното ниво от 1000 милиона, за да може управляващите фонда да се издържат, да има пари за високодоходни инвестиции, с които да се поддържа стойността на парите във времето и да се изплащат дивиденти. След първия месец беше трудно, а сега става още по-трудно. Само за един месец 980 милиона лева реални пари, трябва да станат 1000 милиона. Това означава да се реализира месечна реална доходност над обичайната за поддържане стойността на парите във времето от 2,04%. Това прави над 24% реална доходност над обичайната на годишна база. Ако някой може да обещае подобно нещо и да го изпълни, то такъв човек е цяло злато.

Ако предположим, че тази работа е невъзможна и с още по-големи усилия и по-малко пари фондовете все пак опазят стойността на парите във времето, то след още един месец ще трябва да платят още 10 милиона пенсии. Остават 970 милиона. Какво ще се прави сега? Намалява се издръжката на фонда? Намаляват се дивидентите на акционерите? Или се намаляват пенсиите? Това последното май е невъзможно, тъй като нали обещанието е, че всеки ще си получи обратно това, което е дал. Значи ако се намаляват пенсиите, то ще означава, че фондовете са излъгали. Те не могат да си позволят да ги нарекат крадци, затова ще трябва за 1 месец да направят всичко възможно 970 милиона лева да се превърнат в 1000 милиона. Това означава да се постигне месечна доходност от над 3,09% над необходимата за поддържане стойността на парите във времето, или повече от 37% на годишна база. Ако има човек на земята, който да може да постига такава доходност, то не златен, ами направо от платина трябва да е.

Хора от платина няма най-вероятно, а месеца ще изтече и фондовете трябва да извадят нови 10 милиона, които да се дадат на пенсионерите. Ще останат само 960 милиона. Положението става още по-напрегнато. Издръжката ли на фонда да се намалява? Или да се намаляват дивидентите на акционерите? Или да се намалят пенсиите? Не, последното не може, нали всеки пенсионер трябва да получи каквото му е обещано? В противен случай фондовете ще бъдат наречени крадци и мошеници, което не могат да си позволят, затова по някакъв начин 960 милиона трябва да се възстановят на 1000 милиона. Това означава за 1 месец да се реализира реална доходност над обичайната необходима за поддържане стойността на парите във времето, от 4,16%. А това вече е 50% реална доходност над обичайната на годишна база. За такова нещо вече е необходимо не човек от злато или платина, а някакъв бог да дойде да управлява по този начин.

Ако предположим, че проблемите на задължителните частни пенсионни фондове са нещо твърде маловажно да ангажира вниманието на боговете, то с още по-големи усилия фондовете по някакъв начин ще са успели да запазят стойността на парите, обаче това не е достатъчно, защото месеца ще изтече и нови 10 милиона трябва да се дадат на пенсионерите. Ще останат 950 милиона. Ще се намаля издръжката? Или ще се намаляват дивидентите, а може би акционерите трябва да дават и лични пари да субсидират бедствието? За намаляване на пенсиите и дума не може да става, защото нали задължителните частни пенсионни фондове обещават, че всеки ще си получи обратно това, което е плащал. Ако се намали пенсията, то фондовете ще бъдат наречени, крадци, мошеници и долни търгаши, което не могат да си позволят тъй като много държат на доброто си име и да бъдат уважавани?

Значи в такъв случай тези 950 милиона за 1 месец трябва да се превърнат в 1000 милиона. А това ще означава, че задължителните частни пенсионни фондове трябва да постигнат за само 1 месец над 5,05% реална доходност над обичайната за поддържане на стойността на парите във времето, което е 61% реална доходност на годишна база. Такава доходност от какво ще дойде? Въобще възможно ли е който и да е да си мисли, че такава доходност е възможна? А теоретичната постановка е само 5 месеца след момента, в който хората спрат да плащат на фондовете и започнат да си получават пенсиите.

И така. Моето мое ли си е? Не. Личната ми пенсионна сметка в задължителен частен пенсионен фонд лична ли е? Не. Ще получа ли от задължителния частен пенсионен фонд точно колкото съм внесъл, а дори повече, без значение демографските процеси в страната? Абсолютна лъжа.

В момента, в който акционерите усетят, че повече пари изтичат за плащане на пенсии, от постъпленията в частните пенсионни фондове(лоши демографски условия), икономическата теория и здравия разум говори, че частните фондове веднага ще преустановят дейността си, защото кльопачката ще е свършила.

Лъжа номер 3 – задължителните „частни пенсионни фондове“ са независими политически и благодарение на тях няма политически риск за пенсионната система, защото те са независими от държавата

Как по-точно са независими от държавата, след като в кодекса много ясно и точно е разписано в какво могат да инвестират тези фондове? Тази регламентация е от държавата. Държавата упражнява контрол върху дейността на фондовете. Най-общо казано, най-голямата част от инвестициите на задължителните частни пенсионни фондове трябва да е в нискорискови активи – банкови депозити и държавни облигации. Теоретично банковите депозити са по-рискови от държавните облигации, така че фондовете могат да се хвалят, че парите са най-сигурни ако са инвестирани в държавни облигации. Значи задължителните частни пенсионни фондове били свободни и независими, отделно от държавата, но ще купуват държавни облигации? А държавната облигация какво означава? Временно даване на кредит на държавата срещу минимално възнаграждение. И добре, то ако задължителните частни пенсионни фондове инвестираха само в български облигации какво толкова лошо? Подхранва се собствената държава. Е да де, обаче нали трябва да се демонстрира, че парите много добре са инвестирани, диверсификация да се прави, а българските облигации тъй като дават 3-4% годишна лихва са твърде рискови може би. Може би има някъде по-сигурни държави, при които няма никакъв риск и затова отпускат облигации при да кажем 0,5% годишна лихва. Една много сигурна инвестиция, нали така? 0,5% гарантирана перфектна годишна лихва, нищо че управляващите фонда взимат 1% такси за управление. Бъдещите пенсионери могат да са напълно спокойни за парите си, много добре им се управляват. Ами инфлацията? А какво ще стане, когато пенсионера погледне каква пожизнена пенсия от задължителния частен пенсионен фонд ще получава? Къде ще отиде да протестира? Пред парламента може би? Политически риск няма никакъв значи?

Задължителните частни пенсионни фондове са независими политически, благодарение на тях няма политически риск за пенсионната система, защото са независими от държавата?

Абсурдна и нагла лъжа.

В такъв случай трите мита, които обясняваха съществуването на задължителни частни пенсионни фондове са разбити на парчета. Няма нито една основателна причина за обикновения гражданин да му се изземват задължително 5% от доходите всеки месец и задължителните частни пенсионни фондове трябва да се закрият незабавно.

Несъстоятелни дори и на теория, невъзможни икономически.

Присъединете се към към каузата във фейсбук за прекратяване на огромната измама за милиарди

Да закрием задължителните частни пенсионни фондове

Locations of visitors to this page
Tyxo.bg counter
Site Meter
Google Analytics Alternative
Clicky

Публикувано в Анализ. 8 коментара »

Доходност на… (Колко пари ми загуби задължителния ми частен пенсионен фонд)

От този адрес всеки може напълно безплатно да си свали Excel калкулатор Fack Private Funds за реалната доходност, която е постигнал „допълнително-задължителния му частен пенсионен фонд“. Това не е онази доходност, с която частните фондове обичат да се хвалят, а реалната доходност. Месец по месец, всеки лев, който е иззет принудително от всеки роден след 1959 г. е преизчислен по такъв начин, че да даде реална представа колко е струвал някога, когато е платен и колко струва днес.

Инструкции за употреба:

1. За ползването на файла е необходима версия на Microsoft Excel 2007 или по-нова. Общо правило е, че само където има бели полета, може да се въвежда информация. Който ползва Office 2003, за да работи с таблицата ще трябва да си инсталира Microsoft Office Compatibility Pack

2. Екселската таблица се състои от два таба. При първоначалното й стартиране се отваря таба Calculations. В този таб, в колона C – “вноска в частен пенсионен фонд“ трябва да се въведе месечната вноска, която частния пенсионен фонд е иззел принудително. По принцип задължителните частни пенсионни фондове, тъй като са много прозрачни обявяват в индивидуалния интернет акаунт или с хартиена разпечатка всеки месец каква сума е била внасяна. През всеки отделен месец трябва да се въведе тази сума в съответното квадратче. Когато през даден месец човек е получавал два или повече превода(в случай, че е получавал доход от повече от 1 място), то вписва общия размер на иззетата принудително осигуровка отнасяща се за съответния месец.

3. В колона D – “Брой купени дялове” се въвежда броя на придобитите дялове. Отново фонда е длъжен или по интернет или на хартиена разпечатка да предостави тази информация.

4. Колона E – „Такса“, това са парите, които фонда прибира за себе си, още в мига, в който постъпят. По подразбиране тази вноска е 5% в таблицата. Ако някой плаща по-малко такса, може да си въведе ръчно съответната такса.

5. В таблицата индекса на цените е въведен до месец април 2011 включително. Това е колона B – и от месец май 2011 трябва да се въвежда ръчно този индекс на цените. Индекса на цените се взима от сайта на НСИ. Важно правило за таблицата е, че индекса на цените има за база месец юли 2004 г. Когато индекса на цените покаже примерно 50% инфлация към даден месец, то в колоната B трябва да се попълни индекс 1,500. Ако инфлацията е 65,3%, трябва да се попълни индекс 1,653 и т.н.

6. В квадрат U1 трябва да се въведе индекса на цените към момента, в който се правят изчисленията. В квадрат U2 се въвежда стойността на 1 дял обявена от частния пенсионен фонд към даден момент. В квадрат U3 се въвежда броя месеци, на които според разчетите на частния пенсионен фонд трябва да се раздели събраната сума по индивидуална партида, за да се получи размера на месечната пожизнена пенсия.

7. След приключване на работата с таба с калкулациите, всеки ще може от таба “Results” да научи едни истини, които досега са му били спестявани. Като например каква пожизнена пенсия му се полага от частния пенсионен фонд, каква реална доходност(финансови поражения) е претърпял заради това, че е бил насилен да се осигурява в частен пенсионен фонд задължително. Каква средно претеглена реална доходност реализира задължителния му частен пенсионен фонд.

8. Независимо от доходността (финансовите загуби), които частния пенсионен фонд е нанесъл, трябва да се има предвид, че това не е цялата истина. Пропорционално на вноската в задължителен частен пенсионен фонд, държавната пенсия на всеки роден след 1959 г. се редуцира. Това е една от многото измами на задължителното допълнително пенсионно осигуряване. Казват, че е допълнителна пенсия, но каква допълнителна пенсия е, когато получаваш от частен фонд нещо, а държавната пенсия се редуцира пропорционално със сигурност, независимо какъв финансов резултат ще има фонда?

PS: Тази екселска таблица не ангажира никой с резултатите, които ще излязат от нея. Може да са истина, може да не са истина. Всеки да си прецени. Ако смята, че са истина и резултатите са го втрещили, може да се присъедини към каузата – да се спре загубата на бъдещата ти пенсия. Да закрием задължителните частни пенсионни фондове

Защо е толкова важно да се „национализират“ задължителните частни пенсионни фондове в България

Locations of visitors to this page
Tyxo.bg counter
Site Meter
Google Analytics Alternative
Clicky

Публикувано в Анализ. 4 коментара »

Измамата – задължителни „частни пенсионни фондове“ и „конституционния съд“

От началото на 2011 г. осигурените лица в професионални пенсионни фондове, на които предстоеше пенсиониране, трябваше да започнат да получават пенсии за по-ранното си пенсиониране от съответния професионален фонд. В края на 2010 г. обаче се оказа, че така наречените професионални фондове са в състояние да плащат толкова ниски пенсии(от порядъка на няколко десетки лева месечно), че изпаднаха в положението: „не моем да плащаме адекватни пенсии, искаме отсрочка“.

Хубава работа, прибират парите всеки месец, а като дойде време да плащат пенсии: „не моем да плащаме“. Все едно банка да изземва задължително всеки месец пари за дългосрочни депозити, а като трябва да се разплати с клиентите да каже: „не моем да платим“. Банките не правят така, нали? Правиш си депозит за 1 месец, 3 месеца, 1 година. Идва падежа, отиваш и си взимаш парите с лихвата. Ако банката е неплатежоспособна има фонд за гарантиране на влоговете и клиента ще си получи парите от там.

Но в случая със задължителните частните пенсионни фондове пазарните правила не важат.

И така, професионалните частни пенсионни фондове през 2011 г. трябваше да почнат да плащат пенсии, но се оказа, че поради професионално управление за пенсионерите се предлага пенсия от няколко десетки лева, които биха могли да стигнат за храна второ трето качество на порода малко куче (да яде малко е важно), но не и за хора.

Тогава се предложи на професионалистите, тъй като „не моат да плащат“, частните индивидуални партиди на мъжете родени 1952-1959 г., и на жените родени 1955-1959 г. да бъдат преведени на НОИ. Даде се поредна отсрочка на частните професионални фондове да плащат пенсии от 2015 г., вместо от 2011 г. А хората, на които вноските в частен професионален фонд, които се превеждат към НОИ, вместо да получават примерна пенсия от 30-40 лева от частния фонд, ще получават 300-400 държавна пенсия по време на ранното си пенсиониране.

Обаче тази социална несправедливост вместо 30-та лева от частния фонд, да се получава 300 от НОИ доведе до това, че 52-ма борци за пазарна икономика сезираха конституционния съд, че НОИ си е позволило да национализира 30, 40-те лева месечна пенсия, която биха получавали работниците от първа и втора категория труд, като ще им отпуска някакви си 300, 400 лева на месец. Национализация е това, очевидно голяма социална несправедливост и конституционния съд беше сезиран да се произнесе компетентно, нали там има само независими и компетентни членове.

Решение 7 на конституционния съд от 31.05.2011

Конституционният съд в състав: Председател: Евгени Танчев, и членове: Емилия Друмева, Владислав Славов, Димитър Токушев, Благовест Пунев, Пламен Киров, Красен Стойчев, Георги Петканов, Ванюшка Ангушева, Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, при участието на секретар-протоколиста Гергана Иванова разгледа в закрити заседания на 16 и 31 май 2011 г. конституционно дело № 21/2010 г., докладвано от съдията Ванюшка Ангушева.

В това решение се казва, че държавата се е намесила по недопустим начин като е посегнала на личната собственост на бъдещите пенсионери. Отнела им е 30-та лева месечна пенсия от частния пенсионен фонд, нещо повече – отнела е правото им да получат на момента 50% от събраната сума в индивидуалната им партида. Тази държава колко е лоша само.

Цитирани са основанията на съюза на юристите: Съюзът на юристите в България приема, че “предоставянето на средства от страна на гражданите и внасянето им в професионални фондове представлява сделка между гражданите и съответните фондове, а сключването на такава сделка е упражняване на правото на собственост…”, но “прехвърляне на средствата в друг пенсионен фонд, в случая ДОО, не представлява отнемане на тези средства от гражданите, не представлява отчуждаване на правото на собственост…, но съвсем сигурно представлява недопустимо от гледна точка на основния закон посегателство на правото на разпореждане със собствеността на гражданите, тъй като “частната собственост е неприкосновена”

Съюзът на юристите в България обаче пропуска дребния факт, че не работника е решил доброволно да внася пари в частен пенсионен фонд, а държавата го е принудила (в случая работодателя на работника първа и втора категория). Тоест внасянето на пари във фондовете не е сделка между работника и частния фонд, а сделка между държавата и частния фонд, в който се внася задължително.

В следствие на което Върховният касационен съд не споделя становището за противоконституционност на тази така наречена „национализация“ на индивидуални партиди.

Според конституционния съд обаче: За изясняване на правната характеристика на допълнителното задължително пенсионно осигуряване и режима на набраните средства значение има предвидената в КСО имуществена отговорност на пенсионноосигурителното дружество. То носи имуществена отговорност пред осигурените лица (чл. 134 КСО) за претърпени вреди от неправилно, неточно, неефективно управление на пенсионния фонд, при недобросъвестно изпълнение на задълженията (т.е. умишлено).

През 2008 г. частните пенсионни фондове реализираха загуба между 20-30% от парите за пенсия на пенсионерите. Според комисията за финансов надзор обаче тъй като всички губят общо взето по един и същи начин(всички губят парите за пенсии по един и същи начин), никой не е нанесъл вреди на бъдещите пенсии на пенсионерите – следователно никой не носи отговорност, че е донесъл -20% до -30% доходност за 1 година преди да се пресметне и ефекта на инфлацията.

Конституционния съд продължава така коментара си за отговорността на частните фондове: Основание за тази отговорност е сключеният договор между осигуреното лице и пенсионноосигурителното дружество или заместващото го служебно разпределение. Очертава се режим на средствата по индивидуалните партиди на осигуреното лице, който е съобразен с предназначението им да служат за материално обезпечаване при настъпване на осигурен социален риск.

Общо взето всичко звучи разумно. Само да се припомни, че професионалните фондове бяха приготвили по няколко десетки лева пенсия месечно. Тъй като тези големи средства биха стигнали за изхранване на бездомно куче от малка порода (да яде малко е важно), то за конституционния съд пенсионерите от първа и втора категория труд са приравнени на бездомно куче от малка порода.

КС: Правата на осигуреното лице в професионален пенсионен фонд, уредени в закона, са: – право на срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране (чл. 142, т. 1 и чл. 168 КСО). Размерът й се определя основно от натрупаните средства по индивидуалната партида (чл. 169 КСО);

– право на еднократно изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при пожизнено трайно намалена работоспособност над 70,99 на сто (чл. 142, т. 2 КСО). Трайно намалената работоспособност може да е настъпила в резултат на общо заболяване, професионална болест или трудова злополука;

– при смърт на осигуреното лице право на наследниците – преживял съпруг, низходящи или възходящи – на еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства по индивидуалната партида, като се спазват редът на наследяване и размерът на наследствените дялове съгласно Закона за наследството. Ако лицето е пенсионер – на наследниците се изплаща остатъкът от средствата по индивидуалната партида. Ако няма наследници, средствата се прехвърлят в държавния бюджет (чл. 170 КСО);

– осигуреното лице има право да прехвърля средствата си от един професионален фонд в друг при условията на чл. 171 КСО;

– осигуреното лице има право при пенсиониране да изтегли еднократно или да прехвърли набраните средства по индивидуална партида от професионален фонд в универсален фонд, ако не е придобило право на професионална пенсия по чл. 168 КСО (чл. 172 КСО).

От анализ на всички тези права също може да се направи извод, че обемът на правата е в зависимост от натрупаните средства, че те се наследяват по Закона за наследство като собствени средства, а КСО посочва само кръга на възможните наследници.

С прехвърлянето на средствата на посочените с § 4а на ПЗР на КСО осигурени лица във фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване някои от посочените права се губят (по чл. 142, т. 2, чл. 171 и др. от КСО) и се трансформират в права по държавното обществено осигуряване.

Накратко, не е честно вместо да получаваш 30-40 лева пенсия от частен фонд, твоята си лична сметка, държавата да се намесва и да ти дава 300-400, нали? Къде е пазарната икономика? За пенсионера частните фондове бяха приготвили пенсия колкото да храни бездомно куче от малка порода, а някаква си държава тук ще отпуска по-голяма пенсия. Може ли такова безобразие? Тази държава, толкова да е безсрамна.

КС: Дори и когато тези права са по-благоприятни за осигурения, се нарушава режимът на осигуряването, защото средствата се прехвърлят от един вид задължително обществено осигуряване в друг вид, също задължително осигуряване, но при различен правен режим, без това да става с волеизявления на носителя на правата.

Ето, конституционния съд го казва, пенсионера е лишен от възможността да получава 30-40 лева на месец от частен пенсионен фонд, а вместо това държавата му натрапва насила 300-400 месечно. Демокрацията е погазена. Пълно безобразие.

КС: Друга констатация може да се направи, ако се съпостави § 4а, ал. 1 от ПЗР на КСО и чл. 127, ал. 2 от КСО. И двете норми са законови. Член 127, ал. 2 от КСО предвижда, че лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд, задължително се осигуряват в професионален пенсионен фонд за пенсия за ранно пенсиониране, независимо от възрастта. За лицата, посочени в § 4а, ал. 1 от ПЗР на КСО, набраните средства се прехвърлят във фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване, т.е. тези лица се изключват ex lege от задължителното осигуряване в професионален пенсионен фонд за пенсия за ранно пенсиониране към пенсионоосигурително дружество именно поради възрастта им, определена чрез датата на раждане. Това вътрешно противоречие между посочените правни норми в Кодекса за социално осигуряване е съществено и е в нарушение на принципите на правовата държава (чл. 4, ал. 1 от Конституцията). Това противоречие води до нарушаване на стабилността на правовия ред.

Точно така „води до нарушаване на стабилността на правовия ред“. Вместо да получават пенсия от частен пенсионен фонд, която да стига за изхранването на бездомно куче от малка порода(да яде малко е важно), държавата нарушава конституцията и дава повече пари. Безобразие, вместо като малко куче от частен фонд, с човешка пенсия от държавата.

КС: „Със засиленото държавно регулиране на специфичната стопанска дейност на пенсионноосигурителните дружества се гарантира защитата на осигурените лица.

Няма да се плашите, когато частния пенсионен фонд за една година докарва минус 20 до минус 30% доходност, осигурените лица са гарантирано защитени, нали останалите пари си стоят по личната частна сметка?

КС: „В случая на § 4а КСО се прехвърлят средства на определена група лица и пенсионноосигурителните дружества продължават да осъществяват дейността си по отношение на другите осигурени лица, но се надхвърлят границите на допустимото държавно регулиране.

Тук конституционния съд констатира, че държавата направо е прекалила със защитата на осигурените лица, което е недопустима държавна намеса.

КС: „С прехвърлянето на средствата от индивидуалните партиди на лицата по ал. 1 на § 4а от ПЗР на КСО във фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване се накърнява резултатът (включително и доходността) от дейността на пенсионноосигурителните дружества по инвестиране на средствата за тези лица, като се елиминира много съществен механизъм на допълнителното задължително обществено осигуряване, а именно инвестиционната политика на дружеството и капитализирането на средствата по индивидуални партиди с прибавяне на доходността.

Това е забележително. Накърнени са загубите, които частните пенсионни фондове се реализирали в следствие управлението на парите за пенсии.

КС: „Това представлява антипазарна мярка, която нарушава чл. 19, ал. 1 от Конституцията – свободата на стопанската инициатива, т.е. пазарната свобода като основен принцип, върху който се основава икономиката на страната.

Недопустимо е, когато на пенсионера е приготвена от частния фонд пенсия като за изхранване на бездомно куче от малка порода, държавата да плаща много по-висока пенсия. Непазарно, държавата да се засрами. Пълно безобразие.

КС: Създаването и утвърждаването на правовата държава може да се постигне чрез стабилност на икономическите субекти, гарантиране и запазване на условията за стопанска, в т.ч. и инвестиционна дейност. Параграф 4а от ПЗР на КСО създава несигурност за пенсионноосигурителните дружества и очаквания за възможни други промени в тази насока – нарушение на чл. 19, ал. 3 от Конституцията, който предвижда закрила от закона на инвестициите и стопанската дейност на българските и чуждестранни граждани и юридически лица.

Дойдохме си на думата. Проблемът не е, че пенсионерите ще бъдат лишени от пенсията за бездомно куче на частните фондове, и ще получават от НОИ по-човешка, а че пенсионноосигурителните дружества почувствали несигурност. Социална несправедливост, държавата пак ощетява най-нуждаещите се от социално осигуряване – частните пенсионни фондове. Пълно безобразие.

КС: Държавното обществено осигуряване и допълнителното задължително пенсионно осигуряване имат самостоятелно и допълващо се място в пенсионната система, очертават тенденции на развитието й при спазване на конституционните принципи в правната им уредба.

Това го казва конституционния съд. С една малка промяна частните пенсионни фондове, които са задължителни ще отпаднат от осигурителната система, тъй като съществуването им противоречи на всякаква пазарна логика. Дотогава гаврата ще продължава.

КС: Конституционният съд като взе предвид изложените аргументи и на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията

РЕШИ:

Обявява за противоконституционен § 4а от преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, създаден с § 48, т. 2 от Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 100/2010 г.).

Председател: Евгени Танчев

Тъй като членовете на конституционния съд са ясни, ще е добре и 52-та борци за пазарна икономика, които са го сезирали, да излязат и публично да заявят желанието си пенсионерите от първа и втора категория труд вместо да получават 300-400 лева от държавното обществено осигуряване, да получават частната си пенсия от частен пенсионен в размер достатъчен да се изхранва бездомно куче от малка порода.

PS: Всяка прилика с реални лица и събития сигурно е напълно случайна

Защо е толкова важно да се „национализират“ задължителните частни пенсионни фондове в България

Locations of visitors to this page
Tyxo.bg counter
Site Meter
Google Analytics Alternative
Clicky

Електронното гласуване

С развитието на технологиите, възможностите на човека се увеличават непрекъснато. Появи се идеята и да се гласува електронно.

Какво би трябвало да бъде електронното гласуване?

Стоиш си в къщи, включваш си електронния подпис, отиваш на някакъв сайт и си избираш предпочитаната партия. Ако си в България – удобство, няма нужда да ходиш до избирателните пунктове. Ако си в чужбина – удобство, няма нужда и държавата да плаща за откриване на избирателни пунктове в чужбина, пари ще се спестят.

Всичко много хубаво, но когато някой предлага въвеждане на електронното гласуване в България, или не е добре запознат с рисковете или има някаква скрита цел, много по-различна от улеснението да се гласува от къщи, или похвалния стремеж да се пестят пари като не се откриват избирателни секции в чужбина. И разбира се, много е просто всичко:

Да предположим, че дадено криминално лице, криминална партия, искат да си купят гласове. Тъй като отпада възможността да се шмекери с разни знаци и цветове химикали по бюлетините от тази година, трябва да се намери начин да се купуват гласове скрит зад благородните намерения да се пестят пари и да се създава удобство на хората. Електронното гласуване е най-лесния начин за купуване на гласове.

Криминалното лице(лица, наети от криминални партии) приготвя(т) по 50 лева на желаещите да продадат гласа си, приготвят се и по още 50-60 лева да им се купи по един електронен подпис. Разбират се в деня на изборите електронния подпис да бъде предоставен назаем за малко. Наемат се професионални електронни гласоподаватели, които ще имат 1 изборен ден да гласуват 100-200 пъти с различни електронни подписи срещу възнаграждение.

Този сценарий изглежда невъзможен може би?

Тогава нека да си припомним изборите за песен на Евровизия от последните години. Там гласуването е електронно, с смс-и. Нормалните хора си гласуват по един път. Обикновено има хубави песни и сякаш е ясно, че няма начин най-хубавата песен да не спечели. Обаче какво се оказва – някакъв тотален провал излиза победител, при това с огромна преднина. Хората се чудят как е възможно, толкова ли е изпростяло населението, направо дай да се емигрира в такъв случай. В случая обаче причината за странните резултати са, че докато нормалните хора си гласуват по 1 път, то в големи помещения се наемат така наречените смс-гласоподаватели с бързи пръсти, които гласуват срещу възнаграждение по колкото им пръстите издържат пъти, с различни телефони и сим карти.

Разни клоуни от вида „меркантилна проститутка“ напоследък споменаха, че електронното гласуване е много хубаво нещо. Ето, 3 милиона българи се били преброили електронно, без фалшификации, при това без електронен подпис дори, значи и електронно гласуване може да се проведе. Е да, но се забравя, че при електронното преброяване самоличността на подалия данните е явна, освен това преброител специално ходи до преброеното лице на адреса, където живее, за да получи код, който да удостовери, че подадените данни са от съответното лице, а не ги е подал някой друг.

Електронно преброяване и електронно гласуване са много различни неща, защото при преброяването самоличността трябва да е известна, а при гласуването – това му е ценното, че вотът е таен, което не може да стане по никакъв друг начин, освен с ходенето и пускането на хартиената бюлетина, но това не пречи на клоун от вида „меркантилна проститутка“ да лобира с цялата си наглост да се даде на практика 100% сигурност за купуване на гласове и превръщането на изборите в гласуване на избори за песен на Евровизия и „бизнесмени“ да си наемат лица с бързи пръсти, които да гласуват многократно за бъдещ лобист в парламента, или в общината, или като „държавен глава“ и т.н.

Разумът все пак на хората надделява. Технологиите са много голямо удобство, но електронното гласуване е невъзможно, защото би означавало край на всякакви демократични избори.

Locations of visitors to this page
Tyxo.bg counter
Site Meter
Google Analytics Alternative
Clicky

Публикувано в Анализ. 8 коментара »

Кой се страхува от знака „Х“ и синия химикал

От сега нататък на избори в България, в бюлетината, която ще се пуска, срещу партията или кандидата, на който симпатизира гласоподавателят, задължително трябва да стои знакът „Х“, написан със син химикал (което на повечето нормални хора няма да им направи впечатление, тъй като те и без друго винаги гласуват със син химикал и знак „Х“).

По принцип може да се спори дали да е „Х“ или „V“ или „Да“, дали химикалът да е син или червен и други подобни. Преди е постигано консенсусното всеки да гласува както намира за добре, разбира се с най-добри намерения – в името на демокрацията?

Само че не е ли по-добре веднъж завинаги да стане ясно с какъв знак ще се гласува от всички и всички да спазват правилата, които са разписани в закона?

Всички ще гласуват с „Х“ със син химикал? Така е прието в закона. Правилото ще важи за всички и всички са при равни условия. Не би трябвало никой от кандидатите да има никой нещо против като се замисли човек.

Обаче се оказва, че има. Едни и същи правила за всички, но защо ще има такива, които са против?

Разбира се може да става дума за спиране на схема за купуване на изборите? Една от многото:

Говори се, че има хора, които за 50-100 лева са готови да си продадат гласа. Те хубаво ще си го продадат гласа, обаче купувачът как ще е сигурен, че съответния гласоподавател си е продал гласа? Ако няма ограничението да се гласува само с „Х“ и то със син химикал, така наречения държач на гласове може да се уговори с гласопродажниците, че за да е сигурен, че те са си продали гласа за партията, която трябва, когато нормалните хора гласуват с „Х“ и син химикал, то гласопродажниците ще ползват друг знак и друг цвят химикал, че да се откроят и да е ясна бройката на продажниците. Освен това многото опции да се гласува с различен знак и цвят на химикала дава възможност и да се прави поименна проверка на кой как е гласувал – например Иван Иванов Иванов, ЕГН 8001016060, трябва да има пусната бюлетина със знак „Да“ с тъмночервен химикал, в противен случай няма да си получи парите. Петър Петров Петров с ЕГН 8001026060, трябва да има пусната бюлетина със знак „ОК“ със светлозелен химикал, в противен случай няма да си получи парите. Димитър Димитров Димитров с ЕГН 8001036060 трябва да има пусната бюлетина със знака „Yes“ с оранжев химикал, в противен случай няма да си получи подкупа, и още хиляди други комбинации за държане под отчет.

Ето тази опция за първи път отпада. Какви ли не благородни каузи сега ще се изтъкват, да се попречи на голямата несправедливост – да не можеш да си купуваш гласове лесно.

Конституционен съд ще се сезира може би? Защото гласуването с „Х“ само със син химикал вероятно е противоконституционно, тъй като пречи на купуването на гласове? Дали независимия конституционен съд би отсъдил, че „Х“ противоречи на конституцията? Май в конституцията няма зададени подобни разписания, но нали и на конституционните съдии трябва да им се намира работа, да не вземат да пуснат паяжина.

Locations of visitors to this page
Tyxo.bg counter
Site Meter
Google Analytics Alternative
Clicky

Публикувано в Анализ. 3 коментара »