Как да получим най-голяма пенсия (изчисляване размера на пенсията)

Настоящото разбулва част от големите мистерии на социалното осигуряване и решава малка част от проблемите на хората, на които предстои скорошно пенсиониране, и които трябва на ръка да смятат екстремно сложни формули и да си загубят часове наред, за да не бъдат измамени от системата за социално осигуряване и да получат крайно малка пенсия, която е постигната при това по тяхната воля. Едно от нещата, които стават ясни е, че сегашната осигурителна система на осигурителния стаж не отразява реалния принос на отделния човек, нито реалния му принос спрямо всички останали. Системата е порочна и докато не бъде променена малцина ще печелят на гърба на всички останали.

Всеки, който разполага с Pensions Excellence ще може да се подсигури да не бъде твърде много прекаран от системата и ще си спести часове тежки сметки. Освен това ще може да експериментира и да провери защо ей така по някаква причина съседа получава максималната пенсия(когато не би трябвало да взима по-голяма от средната) и се вайка, че има таван на пенсиите… Абсурдите на модела пенсионна система от преди 2000-та г. са безобразно много, а най-набиващите се на очи и пораждащи крайно възмущение, веднага ще се видят благодарение на няколко екселски таблици. И когато се видят от всички, хората ще могат съвсем основателно да си зададат въпросите: „Кои бяха народните представители през 1999 г. например („леви“, „десни“, средни)?“ и „Къде могат да бъдат издирени?“

От тук може де се изтегли напълно безплатно екселската таблица с калкулатор за изчисляване на пенсията за осигурителен стаж и възраст, за автоматичен избор на най-добрите 3 поредни от последните 15 години на трудовия стаж преди 1997 г. А инструкциите за ползване са следните:

1. За ползването на файла е необходима версия на Microsoft Excel 2007 или по-нова. Общо правило е, че само където има бели полета, може да се въвежда информация. Който ползва Office 2003, за да работи с таблицата ще трябва да си инсталира Microsoft Office Compatibility Pack

2. В първия таб се въвеждат в квадратчето общия брой стаж(като не трябва да се добавя коефициента на НОИ от 1,1 към стажа, таблицата го прави автоматично), в по-долното квадратче въвежда ако има допълнително натрупани месеци стаж над броя години

3. След като информацията бъде въведена се отива на втория таб наречен „Доходи до 12.1996“. Там се въвеждат месец по месец доходите за последните 15 години стаж до края 1996-та година.

4. След като се попълнят доходите за периода до 1996-та година се отива на последния таб – „Доходи от 01.1997“. В него се попълва осигурителния доход месец по месец в колона „B“, а в колона „C“ след месеца 01.2012 трябва да се попълват данните от НОИ за средния осигурителен доход в страната и таблицата да е постоянно актуална. За лицето, на което предстои пенсиониране трябва задължително да се попълни информацията в колона „C“ поне до месеца, предхождащ месеца на пенсиониране.

5. След като цялата информация е въведена, трябва да се отиде на първия таб – „Пенсия“. В него вече таблицата ще е изчислила автоматично какъв размер на пенсията ще получава лицето(квадратчето ще свети в светло зелено, а ако пенсията, която му се полага е под минималната, тогава в розово ще остане да свети размера на минималната пенсия). Също така в големи червени букви ще бъде определен месеца, в който приключват 3-те най-добри години от 15-те в периода до 1996-та година. Например ако трите най-добри години на лицето са 1994, 1995, 1996, то в квадратчето ще пише 12-1996.

6. Таблицата (не ангажира никой с резултатите и всеки сам решава дали да вярва или не) смята всичко сама и би трябвало да има съвсем минимални отклонения от реалната пенсия, която ще бъде изчислена от НОИ, но винаги е възможно да се получи някоя необяснима грешка (тогава най-добре да бъде оставен коментар за грешката, за да бъде в последствие коригирана таблицата), затова най-добре да се направи и още една проверка по стария начин. Във всички случаи екселската таблица би била добър ориентир какво трябва да се търси като резултат и от голяма полза за бъдещите пенсионери, които ще се пенсионират сред множеството капани на сегашната система. Задължителна е и справката с НОИ преди да се подават документите.

Който си изчисли успешно 3-те най-добри години, трябва да е наясно, че ще получава по-голяма от действително заслужената пенсия (облагодетелства се на гърба на цялото население) заради дефектите на сегашната формула на НОИ, затова не трябва да се сърди, когато самата формула се промени и пенсията започне да се изчислява върху реалния принос през цялата кариера, което ще е справедливия размер на пенсията.

Какво ще се набие на очи за обикновения гражданин при употреба на таблицата?

Не участва целия трудов стаж на човека и той не се изчислява на реална база. До някъде може да се каже, че като всеки си избира сам 3-те най-добри години в периода до 1996-та, няма начин да бъде ощетен, но така ли е? Това пресмятане и търсене на 3 най-добри години за обикновения човек, и без тази екселска таблица ще отнеме много време и вероятността да се прекара е твърде висока. Значи в най-добрия случай всеки трябва да се бори в този период да не се прекара сам, защото всеки сам си избира 3-те най-добри години до 1996-та включително.

Обаче дори и в случай че не се прекара, честно ли ще бъде върху само 3 години от целия период до 1996-та да се определя пенсията? Тогава може да се е скатавал цялата кариера, а само 3 години да има както трябва и въз основа на тях ще получи много голяма пенсия, даже може и да мрънка, че има таван на пенсията и държавата го мами(което е често срещано). Честно ли е така? Да си представим в този период до 1996-та, в рамките на 3 години дадения индивид е бил депутат или да е работил в съдебната система, а през цялото време преди това на минимални доходи да е работил. При това положение съответния, максимална пенсия ли ще получава или да? Честно ли е така? Когато се дават несправедливо високи пенсии, всички трябва след това да плащат. Честно ли е?

Ако някой се пенсионира в 2011-та и има 37 години стаж, то значи е работил 23 години в периода до 1997-ма и 14 години след това. Тежестта на годините до 1997-ма би трябвало да бъде 1,64 пъти по-голяма в сравнение с периода след това. Обаче според кодекса за „социално осигуряване“ от 2000 г., тежестта на този период е 0,21 или близо осем пъти по-малка. Всеки би трябвало да си получава пенсията в зависимост от каквото се е трудил през цялата кариера. Хубаво, лошо, негово си е. А това положение, което се предлага честно ли е? От 23 години да се гледат само 3? Но какво да кажат хората пенсионирали се преди 10 години като вместо да им се гледат 33 години се гледат само 3. Честно ли е така? Едни ще получат изключително високи и незаслужени пенсии, а останалите ще получават минимална пенсия или близко до минималната. Погрижили са се за себе си, нали? Честно ли е?

Естествено, че не, но това не е единствения проблем на сегашната порочна пенсионна система. Какво друго ще направи впечатление на всеки, който си поиграе с таблицата?

За периода след 1996-та доходите се изчисляват в номинално изражение, като инфлацията по никакъв начин не се отчита(то и няма как, формулата и без друго е достатъчно сложна, когато би могла да бъде елементарна). И така за тази порочна система месечен доход от 1000 лева е безразлично дали е направен през януари 1997 г., когато средния е 27 лева или през януари 2011 г, когато средния е 580 лева. Това до какво ще доведе?

При изчисляването на индивидуалния коефициент, ако предположим чисто теоретично, че дадено лице е направило стажа си от 2 месеца, като това са месеците 01.1997 и 01.2011. И двата месеца е работило при доход от 1000 лева, а средния доход през 1997 г  е 27 лева, за 2011 е 580. Не е същото, нали?
Ако се отчиташе реалния принос на лицето, което е справедливото положение, то лицето би трябвало да натрупа следния осигурителен принос (1000/27)+(1000/580) = 38.76 точки осигурителен принос или приравнено на сегашната система индивидуален коефициент от 38,76/2 (месеца) = 19.38. (Реално единствената справедлива система обаче може да бъде такава, в която приноса само се натрупва(без да се дели на броя месеци в осигуряване). Колкото повече се осигуряваш, толкова повече принос ти се отчита. А сега трябва да се правят бакалски сметки и натрупаното да се дели на броя на периодите и всеки ще си направи сметката, че по-добре да не внася нищо, вместо да внесе малко, защото ще си намали коефициента – още един от пороците на системата)

38,76 точки принос или 19,38 коефициент? Само че това щеше да е коефициента на лицето, ако системата отчиташе бакалския му принос към системата(и инфлацията), което щеше да бъде малко по-честното. Реалния принос на лицето ако всичко беше честно е 38,76. Е, сегашния пенсионен модел изчислява по съвсем друг начин. Формулата е със същите цифри, но крайния резултат е много по-различен, а именно: (1000+1000)/(27+580) = 3.29

19.38(по бакалски) срещу 3,29 или само 1/6 от бакалския принос(1/10 от реалния) на лицето се признава от системата, заради инфлацията за периода. Сегашния модел пенсионна система не отчита инфлацията нито реалния принос и поради тази причина не стимулира хората да се осигуряват. Или ако се осигуряват, ги подтиква да го правят винаги утре, а утре в другиден, но никога днес. Модела сам прави така, че хората да бягат от него.

Който се е осигурявал честно през годините, сегашния модел пенсионна система първо дава тежест на само 3 години от целия му стаж до 1996-та година включително. А за осигуряването си след това, инфлацията и грешната формула изяждат реалния му принос.

Защо почти цялото население се вайка, как целия си живот се е трудило, а получава жалка пенсия? В същото време има лица, които може да не са се трудили много повече, но са се осигурявали на по-високите си доходи в по-късен етап, от което печелят, защото инфлацията по-малко ги е подяла, и в крайна сметка с по-малко реален принос получават максималната пенсия и се жалват, че държавата ги ощетявала тъй като има таван на пенсиите?

В крайна сметка и реално ощетените и неправомерно облагодетелстваните са недоволни. Който го прекарват е недоволен, а който взима нечестно много пак е недоволен. Защо? Какъв е смисъла всички да са недоволни? Кой е виновен за тази несправедливост?
Кодекса за „социално осигуряване“ 2000, с редовно тунинговане през годините с допълнително дефекти.

Не е ли по-добре хората ако не доволни, поне да не са сигурни, че системата ги е измамила? Защото сегашния Кодекс за „социално осигуряване“ 2000 проявява социалност към малките лобисти и към големите лобисти, а на хората дава каквото остане.

Хайде да съборим Кодекса за „социално осигуряване“ 2000 и да приемем нов

Locations of visitors to this page
Tyxo.bg counter
Site Meter
Google Analytics Alternative
Clicky

Реклама

218 коментара to “Как да получим най-голяма пенсия (изчисляване размера на пенсията)”

 1. Стоил Караджов Says:

  Как се изчислява коефициентът (примерно 1.050 за 2021 г.) съгласно чл. 100 КСО? Еднакъв ли е за всеки пенсионер или е индивидуален. При мен е 1.057 за 2013 г., а при други пенсионери е 1.098.

 2. Валентин Стефанов Says:

  Здравейте. Как може в таблицата да бъде отчетен недостигащ трудов стаж, за който се внасят в НОИ осигурителни вноски, съгласно Чл. 9а, ал. 2 и 3?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, най-добре да се ползва за точни сметки системата на НОИ.
   Тази таблица е, за да си избере човек най-добрите 3 години ако е работил преди 1997-ма година

 3. Анелия Динева Says:

  Здравейте, искам да попитам следното: имам до 96 г.17 г. трудов стаж и след 96-25 г.Как смятате, кой начин да избера за пенсиониране /сега получавам много по-висок доход отпреди 96-та г./ стария с 3 години или по новата формула?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ползвайте калкулатора и сравнете опциите. За всеки е различно

 4. Филко Колев Says:

  Здравейте!
  В момента правя опити за изчисляване на пенсията си. В началото на следващия месец ще навърша годините, месеците и ще изпълня трудовия си стаж съгласно изискванията. Едното изчисление правя по таблицата на НОИ, а другото по Вашата таблица.Предпочитам за по-добър период 3 години преди 1997 г. По вашата таблица излиза 670 лв по тази на НОИ 550 лв. Дали НОИ ще се съобразят с това. Разликата въобще не е малка.
  Благодаря Ви!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, таблицата може да помогне само кои 36 поредни месеца да избере лицето за периода до 1997 г. Точния размер на пенсията
   НОИ може да определи

 5. Иван Кръстев Says:

  Здравейте,
  Незнам дали въпроса ми е за тук, но бих бил много благодарен, ако ми помогнете.
  Роден съм на 27.12.1955 г. и съгласно сегашното законодателство ще се пенсионирам най-рано началото на 2020 г. Осигуряван съм на трета категория труд през годините, а също така имам 2 г. и 5 месеца Първа категория труд и 4 години и 5 месеца Втора категория. Това че имам първа и втора категория влиае ли по-някакъв начин за намаляване на необходимите години за пенсия (което за моите години е навършване на 64 г. и 3 месеца) и възможно ли е да се пенсионирам по-рано? Само да добавя, че имам необходимият осигурителен стаж.
  Благодаря предварително!

 6. Елена Атанасова Says:

  Разгледах внимателно и екселската ви таблица-калкулатор, но не мога да си отговоря на следния въпрос.
  Съкращават ме една година преди навършване на годините за пенсиониране. Според вас има ли смисъл да отида на борсата за безработни, тоест да ми се прибави 1 год. трудов стаж и 60% от МИНИМАЛНИЯ осигурителен доход или да си изчакам едната година без да внасям нищо. Вече имам изработени необходимите години трудов стаж, тоест не ми е необходим този стаж от 1 год. Единствено пенсията ще се увеличи с 1.1 %, ако правилно съм разбрала. Да не се получи това, което казвате по-горе „и всеки ще си направи сметката, че по-добре да не внася нищо, вместо да внесе малко, защото ще си намали коефициента“

 7. S. Ivanov Says:

  Здравейте,
  Имам едно питане, тъй като съм абсолютно некомпетентен по темата с пенсиите…
  Майка ми има 18 години трудов стаж като миньорка и следователно е първа категория рисков труд. Пенсионира се 1998г. и взима около 500-550 лв. Въпросът ми е: не трябва ли да взима таванът? Колкото пъти ходехме в пенсионното, все ни размотаваха и излизаха с някакви оправдания (до колкото си спомням, бях много малък), докато накрая не се отказахме. Как да постъпим в случая и към кого можем да се обърнем?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, осигурените лица се пенсионират по условията действащи към съответната година. След това пенсиите им се индексират с процент определен от държавата, но по сегашната система няма как пенсионирал се през 1998 година с еднакъв коефициент и стаж, да получава същата пенсия като пенсионирал се през 2017 г. Може да се следи какви промени чакат системата, обещанията на партиите са щедри, според някои всички с еднакъв коефициент и стаж, би трябвало да получават еднакви пенсии

 8. Tany Petrova Says:

  Здравейте, дали тези прословути три години от преди ще отпаднат, както се говори, и кога?

  • Alexander Todorov Network Says:

   2018 година

   • Георги Михайлов Says:

    Здравейте.
    Аз попадам в хипотезата за изчисляване на пенсията през прословутите 3 години стаж преди 1997 година, тъй като следва да се пенсионирам през 2019 година, живот и здраве.Има ли публикувана методика как ще се изчисляват пенсиите след отпадане на трите прословути години? Т.е. това отпадане до какво ще доведе – реално по-ниски или реално по-високи пенсии? Преди 1997 година аз реално имам 2 години казарма и 16 години стаж /1980-1996 включително/ плюс близо 5 години следване. През 2019 следва да се пенсионирам с над 41 години стаж.
    Благодаря.

    • Alexander Todorov Network Says:

     Здравейте, с отпадането на 3-те години преди 1997 година законотворците са стигнали до извода, че тези, които са се облагодетелствали от тях работейки единствено преди 1997-ма, вече са или много малко, или до 2019 година едва ли ще получават пенсии по физиологични причини. Ефектът от тези 3 години до 1997 става минимален за човек работил 22 години след 1996 г.

    • Кръстина Says:

     Здравейте, моля ви за отговор на следния въпрос: ако се пенсионирам през 2017г. , но продължа да работя по трудов договор още две години, след което подам молба за преизчисляване на размера на пенсията, то преизчислението по кои правила ще бъде направено – по действащите през 2017г. или по действащите през 2019г.?
     Благодаря.

     • Alexander Todorov Network Says:

      Здравейте, трудно е да се каже. КСО се променя по няколко пъти годишно и до 2019-та година вероятно ще има още 2 „пенсионни реформи“

  • neviankanedeva Says:

   Имам ли право да продължа да работя като учител ,ако имам навършени години за пенсия като начален учител?

 9. Кисса Says:

  Здравейте, казвам се Константина Ангелова и съм родена на 12.12.1955 година. Това означава, че имам право да се пенсионирам на 60 години и 10 месеца, тоест на 10.10.2016 година. В България имам 16 години трудов стаж, натрупан до 1996-та година. От 1998 година живея и работя в Италия. Гражданството ми е само българско. В Италия до сега имам 15 години трудов стаж, като съм осигурявана на пълна заплата. Обаче продължавам да работя, защото според италианското законодателство мога да се пенсионирам най-рано на 63 години. Доколкото разбрах, в сертификата F. 104 ти вписват стаж при прекратяване на трудовите взаимоотношения. За събирането на стажа в двете държави и пенсиониране на базата на внесените осигуровки във всяка една от двете се оказва, че трябва да изчакам навършване на 63 години? Имам предвид пенсионирането в България. Има ли опция да се получат пенсиите със задна дата, при условие, че си имал право да се пенсионираш по-рано, но не си го направил? Благодаря предварително за отговора.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, най-добре е да се направи консултация с НОИ 0700 14 802 е безплатния телефон в България

 10. Радка Атанасова Says:

  Здравейте моята майка е пенсионерка и е на 85 години има разпореждане от 23 05 1996 год 140 лева за изслужено време и старост е личната и пенсия местела се е на няколко села през този период до 2016 година възможно ли е до тази година пенсията и стана 220 лева като в тези пари влизат и вдовишки 40 лева според мен има грешка въпросът ми е от 1996 година до 2016 увеличението от социалното министерство процента от къде да го видя или вие ако може да помогнете благодаря

 11. Цветелина Николова Says:

  Здравейте. Питането е да се напънем ли с осигуровки на 800лв две години преди пенсиониране с цел по-голяма пенсия. Става въпрос за жена на 60г август, пенсионер 72процента инвалид с пенсия180лв и право на работа. Недостигат около година стаж

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, трябва да се сметне какъв е бил дохода през цялата кариера, за да може да се предполага до колко ще има полза

 12. Цветелина Николова Says:

  Здравейте. Майка ми е инвалид 72процента с пенсия и право на работа. Ще стане на 60гавгуст.Да се напънем ли 2години с осигуровка на 800лв за да се повиши пенсията и по стаж. Благодаря

 13. Дичев Says:

  Здравейте!
  Дали разполагате с вече подготвен файл Pensions Excellence с националния осигурителен доход до 2016 г. включително? Както и направените промени за коефициента на изчисляване от 2015?
  Благодаря Ви! Дичев, v.ditchev@gmail.com

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, няма смисъл от актуализирането с новия доход тъй като основната полза от калкулатора е да се изберат 3 най-добри години до 1996 г., всички останали години са задължителни и от тях не може да се избира

   • андина Says:

    Моят въпрос е следният,в момента съм на 54 години и имам стаж 20 години,докъто навърша годините за пенсия ще са ми необходими 37 години стаж,което за мен е невъзможно,необходимо ли е да се самоосигурявам до навършване на годините и това ще повлияе ли за размера на пенсията като необходимите години реално ще ми липсват.,тоест ще имам навършени години и около 30 години стаж

    • Alexander Todorov Network Says:

     Здравейте, ако на лицето не му достига стаж, трябва да има поне 15 години действителен стаж и ще може да се пенсионира на 67 години

   • Елена Says:

    Здравейте,
    бих искала да попитам сумата за храната която съм получавала през трите години ,които съм посочила от фонд работна заплата ли трябва да е,за да бъде призната?

 14. Чакърова Says:

  Здравейте,
  Искам да Ви питам как се изчислява размера на пенсията когато трудовия стаж е недостатъчен и е 15 г. – участват ли УП 2 и вноските,които човек е внасял през тези 15 години?

 15. Иван Says:

  Здравейте, завърших средно техническо училище през 1978 г. Започнах да работя по разпределение (3 години) през Август 1978. Взеха ме в казармата Септември същата година.
  След уволнението от казармата продължих в същия завод (Електра, в София на Хладилника, който вече не съществува) до 1983 год.
  След това работих като антенен техник в такава фирма за 2 години и оттам започнат да работя като сервизен техник в една болница до Януари 1993.

  След това, Февруари 1993 заминах за Канада, където съм все още (вече 26 години).
  Трудовият ми стаж в България е около 14 години.

  Имам ли надежда да се квалифицирам за някъква пенсия в България, дори и най-минималната с този стаж, разбира се след като навърша 65 г 8 месеца ?

 16. Чакърова Says:

  Публикувате много полезна информация! Искам да Ви попитам след като си получил пенсия по инвалидност 2015г. колко месеца минимум и върху каква сума има смисъл да се осигуряваш допълнително за да ти преизчислят пенсията с по-висока?
  Предварително Ви благодаря!
  Весели празници!

 17. Salvatore Says:

  Инвалид съм на 29г. и ми режат с около 25 % осигурителния доход при изчислението на коефициента за инвалидна пенсия. Ако прехвърля осигуряването ми от ДЗПО към НОИ ще получавам ли пълната инвалидна пенсия, която ми се полага без да ми режат тия 25% от осигурителния ми доход, както до момента така и за напред ?

 18. Явор Says:

  Здравеите може ли да ми кажвте как мога взема УП за пенсиониране от вече несъществуващи предприятия става въпрос за завод ‘6ти септември’ и ‘строителни войски’ ?
  Благодаря предварително

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, за затворени предприятия такива документи само в НОИ може да се търсят

 19. Plamen Says:

  Трябва да се провери гурбетчии, които в България ползват инвалидна пенсия, а в чужбина с години работят. Това е ощетяване на добросъвестните пенсионери

 20. boris andreev Says:

  Закупуване на стаж (примерно 4,5 години) за времето на следването във висше учебно заведение, но след пенсионирането признава ли се като стаж за преизчисляване на пенсията.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, трябва да се попита в НОИ, защото идеята на това закупуване е основно да се помогне на хората, на които не достига стаж

  • Цветен Петров Says:

   Проверих в НОИ. Може да се купи стаж и след момента на пенсиониране и да се преизчисли пенсията.

   • Румяна Says:

    КАКЪВ Е ОЧАКВАНИЯ РЕЗУЛТАТ г-н Петров? Колко % ще е увеличението върху изчислената вече пенсия?

 21. Петър Петров Says:

  Пишете моля ви контакти със специалисти, които могат частно да ми изчислят максималният размер на очакваната пенсия – срещу заплащане, еxcell не е за всеки, който не се е занимавал не го може ? Благодаря!

  • Tsena Jordanova Says:

   В периода от 201О г. до момента съм била два пъти на борсата и една година по програма на 380 лв. заплата. Днес от бюрото по труда ми предложиха евентуално работа в частна фирма за 3 месеца(сигурно на минимална заплата).Заслужава ли си да приема при положение,че в края на следващата година ми предстои пенсиониране? Ще се отрази ли на пенсията ми?

   • Alexander Todorov Network Says:

    Здравейте, допълнителната работа ще увеличи стажа и следователно пенсията, стига да е на пълно работно време

 22. Añna Georgieva Says:

  Дават ми 50% инвалидност без работа при средна заплата 890 за последните 5 год. и трудов стаж 23 год може ли някой да ми каже какво ще ми плащат

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, гледат се всички години от 1997 досега и 3 избрани от лицето до 1996-та. В НОИ издават безплатно персонален код, с който може да се провери каква пенсия би се получавала

 23. Димитров Says:

  Действието на Учителския пенсионен фонд се прекратява на 31.12.2020г.Аз правя необходимите 30 г 8 м педагогически стаж/ ако е речено/ на 02.03.2021г.Явно е,че не мога да се възползвам от по-ранното пенсиониране.Дълги години обаче ми е удържано за учителсия фонд.Няма ли да получа някаква добавка към евентуалната пенсия.?

 24. М.Апостолова Says:

  Здравейте,
  По какъв начин да се сдобия с помесечния си доход, получаван преди 1996 г. и необходим за определяне на трите най-добри години,ако вече не работя при този работодател,при който са били положени.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, може чрез трудовата книжка официално, иначе фишове за заплати и всякакви други документи, които удостоверяват дохода

   • М.Апостолова Says:

    Ако са получавани бонуси,те отразени ли са в трудовата книжка ? А имат би значение при определяне на индивид.коефициент ? В трудовата книжка е написан май само осигурителния доход , а той е различен от брутния.

 25. 25061954 Says:

  как да си взема уп 2 от фалирало предприятие

  • Alexander Todorov Network Says:

   Фалиращите фирми са длъжни да предадат документите си на НОИ и от там трябва да се търси каквото е нужно

 26. Милена Герджикова Says:

  Как мога да разбера колко ми остава стаж за да се пенсионирам.Ной ли трябва да ми издаде УП2 УП3 И или както ме пращат на частни фирми и къде да намеря такава.След 14г в една фирма няколко пъти ме съкращават връщат на друга позиция по заместване сега съм окончателно освободена,но нямам 3г. за борсата нямам ипенсия на 61г. и съм много объркана.Ако може поне малко да ме ориентирате в мъглата ще Ви бъда много благодарна

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, УП-та вече не са задължителни, за годините труд след 1996-та. Достатъчно е лицето да декларира пред НОИ, че е съгласно с осигурителния му доход, който имат в компютрите на НОИ.
   Справка може да се направи тук: http://www.noi.bg/eservicesbg/reports/reportsegn
   За целта от НОИ издават безплатно персонален код, трябва обаче да се отиде на място, за да го издадат

 27. Dimitrov Says:

  Здравейте, моля да ме консултирате за избор на 3 най-добри години до 1996г. В периода 01.1994 – 04.1996г.
  съм бил Изпълнителен Директор и член на Съвета на Директорите в едно държавно ЕАД. За този период съм осигуряван върху пълния размер на възнагражденията по двата договора за управление. Въпросът ми
  е, при определяне на осигурителния доход за този период признава ли се пълния размер на изплатените възнаграждения, има ли някакво ограничение, какво е то и на какво правно основание.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, за тези смутни години не е имало таван на осигурителния доход и няма ограничение

  • Olga Says:

   Като ученичка всичко съм прочела много внимателно.Водих записки,кликах въху линкове-в главата ми е пълна каша.В таблицата „ексел“се изписа кога мога да се пенсионирам и нищо друго.Свалих от други сайтове,включително от статистическия институт данни за БВП и инфлация,таблици за намиране на най-изгодни 36месеца за пенсиониране.БВП за 1996 е 1 761 172лв(най-голям в тази граница за определяне на тези 36месеца).В друга таблица гледах средни годишни заплати, от трудовата книжка спрямо месеци с големи заплати за 07.1993 до 06.1996 писах моите.В правилната ли посока съм аз?Остана да разбера и за ИК.Пишете ми,ако не Ви затрудни на e-mail:12y_2009@abv.bg Предварително Ви благодаря!Олга Грешева.

   • Alexander Todorov Network Says:

    Здравейте, това, което трябва да се направи е да се нанесе месец по месец дохода на лицето за годините до 1996-та. Останалото го прави таблицата като ще намери 36-те поредни месеца, които биха дали най-голяма пенсия. Не е достатъчно просто да се намери най-големия доход на лицето, важното е пропорцията на този доход спрямо средния в страната. Таблицата прави в реално време около няколко хиляди проверки, за да открие оптималните 36 месеца

 28. Stoycheva Says:

  Благодаря Ви,
  Прочетох много внимателно публикацията.
  Свалих файла „Pensions Excellence“ и изчислявах какво би се получило ако доживея до пенсия. Тъй като вече съм самоосигуряващо се лице и мога да контролирам размера на осигурителния доход, по резултатите които получих (дано да не бъркам) прецених, че няма никакъв смисъл да се осигуряваш и един месец повече от нужното за покриване на изискването за стаж.
  Резултата е по-добър ако се осигуряваш една година на по-висок доход, например близък до максималния, вместо три години на доход равен на средния за страната, тъй като това променя коефициента. Остава само да дочакаш нужната възраст.
  Малко затруднение беше за мен, че не мога да променя клетката за „Средно месечен осигурителен доход в страната за последните 12 месеца до пенсия“. Взех от НОИ данните за средния доход за месеците след 2012 и ги попълних, но не се получи коректно в първия worksheet.
  Ще следя и новите Ви публикации.

 29. Гавраил Александров Says:

  Здравейте,
  Роден съм април 1955г.
  От сепртември 1974 до октомври 1976 отбих военната си служба – 2 години и 2 месеца
  От ноември 1976 до края на автуст 1980 година следвах в университета и се дипломирах – 3 години и 10 месеца, които закупих в НОИ като трудов стаж през 2008 г.
  Започнах веднага работа по разпределение на 01/09/1980 г. и бях съкратен поради ликвидация на държавното предприятие на 01/07/1991 г – без прекъсване 10 години и 10 месеца.
  Общо стаж в България 16 години и 10 месеца.
  По време на режима на СДС бяха предприети чистки и съкращения, които засегнаха и мен, и есента на 1991 г. по тези причини окончателно напуснах България и се заселих във Франция, където живея и до сега. България и Франция нямат спогодба за взаимно признаване на трудовия стаж и преизчисляване на пенсиите.
  През тази година би трябвало да навърша 60 години, и съм български гражданин.
  Имам ли право на пенсия в България за прослужено време, въпреки недостатъчния трудов стаж (вероятно някакъв процент от пенсията), и ако да, то какъв % , на каква възраст и какво трябва да предприема – какво да правя.
  Предварително Ви благодаря за разясненията.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, възможно е пенсиониране в България на 65 години и 8 месеца и при 15 години действителен осигурителен стаж. В България няма опция за получаване на частична пенсия.
   Трябва да се провери внимателно също така казуса с признаването на стаж във Франция и България, защото е много странно 2 страни от ЕС да не си признават стажа за пенсия.

   • Stanislav Says:

    Здравейте, искам да попитам имате ли актуализиран вариант на „Pensions Excellence“ за изчисляване на пенсия при пенсиониране от 01.02. 2015 г.. Благодаря!

    • Alexander Todorov Network Says:

     Здравейте, очакват се промени във формулата за изчисляване на пенсията, но настоящата версия на калкулатора върши работа за пресмятането на 36-те поредни най-добри месеца. За периодите след 1997-ма година калкулациите нямат много смисъл тъй като всички месеци участват при изчисляването

 30. Рада Радкова Says:

  Здравейте, имам 34 г. и 8 месеца трудов стаж, от които 24 години учителски. Родена съм месец юли 1956 година. Кога трябва да се пенсионирам редовно и кога мога да се пенсионирам ранно?
  Благодаря

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, минималния стаж за редовно пенсиониране на жените е 35 години, пенсионната възраст 60 години и 8 месеца. За ранното пенсиониране като учител трябват 25 години и 8 месеца стаж като учител за жените

 31. Хриси Says:

  Здравейте, Сега съм на 58 години и половина. Когато влезе в сила закупуването на стажа, побързах уж предвидливо да закупя годините на следването ми, независимо че ми беше още рано да мисля за пенсиониране, но тогава имах финансовата възможност. Това беше през 2011 г. Сега научавам, че от 2013 г. се изисква някаква декларация преди да се пристъпи към закупуване на стаж: “ (3) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Внасянето на осигурителните вноски по ал. 1 и 2 се извършва по банков път след подадена декларация по ред, определен с наредбата, издадена от министъра на финансите по чл. 5, ал. 6.“ Въпросът ми е: след като съм закупила годините тр.стаж по време когато не се е изисквала въпросната декларация, ще трябва ли да подавам такава декларация и има ли вероятност /не дай си боже/ да не ми се признае това закупуване, тъй като съм го извършила без декларация и то доста рано, имайки предвид, че според сегашните пресмятания, би трябвало да се пенсионирам чак през 2018 год, а аз съм закупила стажа още през 2011.? Благодаря Ви предварително!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, след като преди години не се е изисквало подаването на тази декларация, няма причина със задна дата да я изискват, но за всеки случай може да се пита в НОИ: 02 926 10 10

 32. Иван Йорданов Says:

  Здравейте, господин Йорданов, Господ здраве да ви дава за благородството! Честита да ви е Новата година!
  Въпросът ми е следния:
  На 57 съм, със стаж под 15 г., но с доплащане мога да го кача над 15. Ако правилно съм разбрал, след 67 г. ще получавам пенсия по възраст (ако съм жив :)), независимо от стажа. А ако имам 15 г. стаж – ще получавам същата социална пенсия, само че от 66-та ми година.
  1. Има ли смисъл тогава въобще да декларирам стаж?
  2. Има ли възможност да увелича пенсията си ако сега почна да се осигурявам?
  3. Ако вие имате 20 000 лв свободни, къде(в какво) бихте ги инвестирали, за да подобряване на финансовата осигуреност на „старините“?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, за момента на 65 години и 8 месеца е възможно пенсионирането при 15 години стаж. Социалната пенсия за старост е 100-на лева и със сигурност е по-добре да се получава пенсия на базата на трудова дейност и стаж.
   Внасят ли се допълнителни осигуровки за пенсия, разбира се пенсията ще бъде по-висока.
   20 000 лева вероятно не са достатъчни за купуване на някакъв недвижим имот в малък град, който да се отдава под наем, следователно по-добре да се направи депозит. При лихва 3-4% годишно, това е 50-70 лева доходност на месец

 33. Диан Панов Says:

  Откъде идва цифрата 28%? Говорим за придобито право на пенсия по чл.69 КСО на военнослужещ. Вноската за ДЗПО е 5% за УПФ. Моля за разяснение.

  • Alexander Todorov Network Says:

   5% е вноската в ДЗПО, а 17,8 е пълната вноска за всички, които не участват в ДЗПО. 5/17,8 прави 28%. Всеки, който участва в ДЗПО схемата ще загуби 28% от държавната си пенсия

 34. Диан Панов Says:

  Обяснете с колко и защо лице,родено след 1.1.1960 би получавало размер на пенсия, различна от обявената формула за изчисляване на пенсия от НОИ?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Родените след 1959 г. до момента бяха насилени да участват в схемата ДЗПО, в резултат държавната им пенсия трябва да се редуцира с 28%. От 1 януари 2015 те ще имат право да се откажат от ДЗПО измамната схема и да си възстановят пълните права за държавна пенсия – alexanderbtodorov.wordpress.com/2014/12/19/astalavista_fack_private_funds/

   • Salvatore Says:

    Това ще важи ли и за инвалидните пенсии. Инвалид съм на 29 години, работя и ми режат около 25% от осигурителния доход при изчисленията за коефициент.Или това ще важи само за пенсиите по стаж и възраст?

 35. Claire Keremidar Says:

  Privet, Jiveia vav Franzia.
  Rabotila sam nad triiset godini vav Balgaria,
  Edna godina vav Franzia . Sled koeto sam imala obezchetenie za bezrabotiza vav Franzia.
  Izpratiha mi daklarazia za popalvane ot Sofia, NOI za datata na prekratiavane na trudiovata mi deinost vav Franzia. Ka va data triabva da popalnia datata na prekratiavane na ednata godina vav Franzia.
  Ili datata na pioslednoto mi obezchtetenie vav Buroto po truda, Franzia,
  Merci, keremidar@yahoo.fr

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, най-добре да се направи безплатна консултация с НОИ на 02 / 926 10 10

   • Венета Борисова Says:

    Дайте да говорим и за хората които не искат да се пенсионират.От всичко прочетено останалото е до болка ясно за средно интелигентен човек.Темата е жена която не иска да се пенсионира с 200лв. на 61г.Какво да направи ако е интелигентна и разумна?И на 60г. и предлагат 3000лв. брутна заплата.

    • Alexander Todorov Network Says:

     Пенсионира се, за да си получава пенсията и продължава да работи, за да получава и заплата. Няма пречка да се получават и двете

 36. sisi Says:

  zdraveite kak moga dasi kypia stas za pencia

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, из КСО:
   Зачитане на осигурителен стаж със заплащане на осигурителни вноски от лицата

   Чл. 9а. (Нов – ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) За осигурителен стаж при пенсиониране, ако не е зачетен на друго основание, се зачита:
   1. времето на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование, но за не повече от срока на обучение, предвиден по учебния план за завършената специалност;
   2. времето на докторантурата, определено в нормативен акт за лицата, придобили образователна и научна степен „доктор“.
   (2) За осигурителен стаж при пенсиониране се зачита и времето, за което лицата са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1, но на които не им достигат до 5 години осигурителен стаж за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1, и са внесени осигурителни вноски, изчислени върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към датата на внасянето на вноските.
   (3) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Внасянето на осигурителните вноски по ал. 1 и 2 се извършва по банков път след подадена декларация по ред, определен с наредбата, издадена от министъра на финансите по чл. 5, ал. 6.
   (4) (Изм. – ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) В случаите по ал. 2 недостигащият осигурителен стаж се преценява към датата на заявлението. Пенсията се отпуска от датата на заявлението, след като са внесени дължимите осигурителни вноски.
   (5) Когато са внесени осигурителни вноски по ал. 1 за периоди на обучение, по-малки от 5 години, лицето има право да внесе осигурителни вноски по ал. 2 за разликата до 5 години.
   (6) (Изм. – ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) За осигурителен стаж по ал. 1 и 2 се зачитат периодите, за които са внесени осигурителни вноски. Вноските са изцяло за сметка на лицата и се внасят върху минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване в размера, определен за фонд „Пенсии“ за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., към датата на внасянето им.

   • Бойко Аргиров Says:

    Много полезна информация. Искам да попитам за получаване на социална пенсия при недостиг на няколко месеца до 15 години те могат ли да бъдат закупени? Благодаря.

    • Alexander Todorov Network Says:

     Здравейте, за социална пенсия 15-те години трябва да са действително изработени (но може да се намери някоя приятелска фирма и така да се направят недостигащите месеци формално)

  • Стефан Says:

   Много професионални отговори.Пиша от името на съпругата си.До 1996г. има малко и нередовен осигурителен стаж покрай болестите на децата.След 1996г. пак същото поради липса на работа.От 2010г. вече управител на фирмата на сина ни и 1000лв. заплата.През 2015г. навършва 61г. и трябва да се пенсионира.Въпросът е дали е задължена да го направи,и ако не е как ще се отрази на евентуалната и пенсия да кажем ,че пожелае да се пенсионира през 2020г.

   • Alexander Todorov Network Says:

    Здравейте, пенсионирането не е задължително, обаче по каква причина някой, който може да си получава пенсия и да работи би се отказал от тази възможност?

    • Стефан Says:

     Здравейте!Може би не бях ясен.Жена си и си родена 1954г.До 2010г. си работила на минималната заплата.След това работиш със 1500лв. до 2015г.когато си на 61 и следва да се пенсионираш.Ще има ли разлика в пенсиите ако не се пенсионираш и работиш да 2020г. със 2000лв. заплата.

     • Alexander Todorov Network Says:

      Допълнително положения труд предполага, че и пенсията подлежи на преизчисляване. Разбира се, че ще има разлика при изчисляването на пенсията за всяка година допълнително с вноски

     • Стефан Says:

      Ясно но евентуалната пенсия се изчислява на 200лв.Ще има актуализация по нея всяка година по 2-3%,което е 5-6лв.При 1500лв.ще внасяш 300лв.осигуровка,а ще получаваш 205лв.пенсия.Ето затова става въпрос.А не можеш да не работиш защото фирмата е семейна и ти напрактика изпълняваш длъжността проформа.Друг от семейството реално работи.Ти реално и не получаваш заплата,а само внасяш осигуровки и реално си задължен да работиш,защото ако се смени управителя с външно лице трябва да му внасяш и осигуровка и да му даваш заплата,а той няма какво да върши.Затова беше въпросът ако не се пенсионираш с 200лв.няма ли след 5 г. да се пенсионираш примерно с 350лв.

 37. Димитър Шопов Says:

  Здравейте. Моят казус е следния. През 1993 г. съм уволнен незаконно. През 1994 г. съм възстановен от Съда, но моят работодател – Министерството на отбраната /Военно издателство/. , ме възстановява съгласно решението на съда и същия ден, отново ме уволнява. След 14 години водене на дела отново съм възстановен през 2007 г. Едва през 2013 г. Министърът на отбраната изпълнява решението на Съда и ме възстановява, като същия ден отново ме уволнява поради съкратен щат. От датата на незаконното уволнение през 1994 г. до датата на възстановяването ми през 2014 г. считано от ноември 2013 г. , съгласно законя ми се възстановява целият трудов стаж, като законът е императивен. След възстановяването ми целият период се счита за трудов стаж „ВСЕ ЕДНО, ЧЕ УВОЛНЕНИЕ НЕ Е ИМАЛО“. и И тъй като съм стигнал пенсионна възраст и Министерството трябва да ми внесе за целият този период пенсионни осигуровки, ми се внасят осигуровки за периода от 01.07. 1997г до 25.02.2014 г в деноминирани лева и МИ СЕ ДАВА УП-2 с с начислени трудови възнаграждения за 14 години в деноминирани лева, което означава на практика, че ще трябва да се пенсионирам с пенсия по-ниска от най ниската за страната, независимо, че трудовото възнаграждение за моя щат и професия към настоящия момент е над 85. лева , а през 2007 г. когато съм възстановен от съда беше 655 лв. Законно ли е да ми се начислява трудово възнаграждение за целия този период от 1997 г. до настоящия момент в деноминирани лева, като съгласно КСО след 2003 г. трудовите възнаграждения върху които се нанасяьт осигуровки не може да бъде по-малко от минималната работна заплата за съответната професия.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, каквото и да се изчисли като пенсия, то няма как да бъде по-ниско от минималната пенсия в страната. А иначе съвсем нормално след деноминацията на лева всичко се изчислява в деноминирани лева

 38. ivana Says:

  vapros:kakva e razlikata v zakupenia osiguritelen staj za vremeto na sledvane i zakupuvane na takuv bez da si sledval?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, като цена заплащането е същото. Когато лицето не е следвало в университет може да си закупи до 5 години стаж. Ако е следвало може да си закупи стаж за целия период на следването (може и 10 години да е), стига в тези години да не се е осигурявало поради трудова дейност.

 39. таня кискинова Says:

  До кога ще търпим тази наглост в пенсионната система ? Къде са осигуровките на хората и кой ги профука ? Да се търси отговорност и да се изпращат в затвора виновните длъжностни лица . Да се промени механизма за изчисляване на пенсията . Да се ползва модел на страни в европейския съюз , защото и без това немогат да се справят с материята .

 40. MARI Says:

  Здравейте, след 1 мес. ще се пенсионирам от НОИ ми издадоха УП-15 за периода 1993-1995 год.
  но в сумите посочени в него не са включили сумите получени за храна. Интересувам се пред този период върху тези суми имало ли е осигурителни вноски?
  Благодаря ако някои ми отговори.

 41. boriSlav Says:

  Здравейте, искам да попитам – какво се случва с парите които даваме за фонд „Безработица“ след като се пенсионираме?
  Прехвърлят ли ни се към пенсията или си остават във фонд Безработица?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, фонда за безработица изплаща обезщетения за съответния риск. Няма общо с пенсионирането.
   Между другото осигуровката от 1% за безработица е абсолютно недостатъчна за рисковете, които фонда за безработица покрива, но по политически причини размера й е толкова нисък

 42. Христина Says:

  Здравейте, вярно ли е, че за закупуване на години които не достигат за стаж при пенсиониране, наскоро е отпаднало изискването тези години да са годините на следването, с други думи, дали всеки може да си закупи стаж толкова години колкото му трябват, без оглед на това дали е висшист или не. И ако е висшист и е следвал 5 год., а не му достигат примерно 7 год. може ли да си ги купи всичките тези 7 години? Става дума за трета категория труд. Благодаря.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, няма промени в тази част от кодекса спрямо действителността през 2013 г. Из КСО:

   Зачитане на осигурителен стаж със заплащане на осигурителни вноски от лицата
   Чл. 9а. (Нов – ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) За осигурителен стаж при пенсиониране, ако не е зачетен на друго основание, се зачита:
   1. времето на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование, но за не повече от срока на обучение, предвиден по учебния план за завършената специалност;
   2. времето на докторантурата, определено в нормативен акт за лицата, придобили образователна и научна степен „доктор“.
   (2) За осигурителен стаж при пенсиониране се зачита и времето, за което лицата са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1, но на които не им достигат до 5 години осигурителен стаж за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1, и са внесени осигурителни вноски, изчислени върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към датата на внасянето на вноските.
   (3) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Внасянето на осигурителните вноски по ал. 1 и 2 се извършва по банков път след подадена декларация по ред, определен с наредбата, издадена от министъра на финансите по чл. 5, ал. 6.
   (4) (Изм. – ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) В случаите по ал. 2 недостигащият осигурителен стаж се преценява към датата на заявлението. Пенсията се отпуска от датата на заявлението, след като са внесени дължимите осигурителни вноски.
   (5) Когато са внесени осигурителни вноски по ал. 1 за периоди на обучение, по-малки от 5 години, лицето има право да внесе осигурителни вноски по ал. 2 за разликата до 5 години.
   (6) (Изм. – ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) За осигурителен стаж по ал. 1 и 2 се зачитат периодите, за които са внесени осигурителни вноски. Вноските са изцяло за сметка на лицата и се внасят върху минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване в размера, определен за фонд „Пенсии“ за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., към датата на внасянето им.

 43. Krasi Says:

  Здравейте,
  Имам 21 години стаж в България и 12 години стаж в Германия.Живея и работя в момента в Германия.Прехвърлих си стажа от България тук в Германия но те ми признаха всичките 21 години с 40 евро повече при което моята пенсия ако работя до края ще бъде 300 евро.Въпроса ми е възможно ли е да взимам минимална пенсия в България с тези години стаж и отделно да взимам някаква германска пенсия.Какво бихте ме посъветвали да направя? Само мисълта 21 год-40 евро ме побърква.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, минималната пенсия в България е 145 лева и може да се получава при 37 години и 8 месеца стаж и 63 години и 8 месеца възраст. Може да се получава и социална пенсия (малко над 100 лева) при 15 години стаж и 65 години и 8 месеца възраст

   • Христина Савова Says:

    Здравейте, вярно ли е, че за закупуване на години които не достигат за стаж при пенсиониране е отпаднало изискването тези години да са годините на следването, с други думи, дали всеки може да си закупи стаж толкова години колкото му трябват, без оглед на това дали е висшист или не. И ако е висшист и е следвал 5 год., а не му достигат примерно 7 год. може ли да си ги купи? Става дума за трета категория труд. Благодаря.

 44. pdvlinka1952 Says:

  съпругът ми беше ощетен т.е. намалеха му пенсията наполовина. може ли да се преизчисли отново пак на базата на тр.стаж и дохода.не съм сигрна дали може,о в българия много неща несе знаят,ако не тръгнеш да търсиш.благодаря ви предварително!!!!!!!!!!!!!!

 45. Виолета Николова Says:

  Здравейте, работя като учител и в края на месец септември 2013 г. придобих право на ранно пенсиониране/ като учител с 37 г. учителски стаж / , но желая да работя до 26.12.2013 г. Ще мога ли да се възползвам от правото си за ранно пенсиониране?

 46. 2 работиш – 1 получаваш, да си по-среден от средното и други подобни | Alexander Todorov Network Says:

  […] ли да падне тавана на пенсиите? При настоящата дефектна формула за изчисляване размера на пенсията, която зависи от “осигурителен стаж” и избор на 3 […]

 47. Даниела Цанова Says:

  Много Ви благодаря за отговора, желая Ви хубав и усмихнат ден!!!

 48. Даниела Цанова Says:

  Здравейте, бих искала да Ви попитам, тази таблица ще ми даде ли представа за пенсия по болест? Опитах се да се справя сама, но не успявам. Предварително благодаря за отговора!

 49. Vanya Mıhaılova Says:

  Здравейте, бихте ли дали разяснение как можем да си увеличим пенсията, при положение, че сме пенсионери и освен това работим на трудов договор.Може ли да я увеличим до максималният размер и какви вноски е необходимо да се внасят? Благодаря Ви предварително!

 50. ТОТЮ ПЕТКОВ ТРИФОНОВ Says:

  Има тежък проблем при изчисляване на пенсията от НОИ. Става въпрос за средномесечният осигурителен доход и за това, че не се взема предвид чл.70а от КСО и не се включват дължимите и внесени по индивидуални партиди преведените в НАП а от там в НОИ суми от работодателя в съотношение определено от КСО.Това са сумите внесени за професионален пенсионен фонд 12% от СОД от работодател, за УПФ, за здравна осигуровка и т.н може да се видят доходите внесени от работодател в„ калкулатор.бг.“ Никои не смее да коментира този супер грабеж на хората.Едни финансови разбойници са се окопали в ЦУ на НОИ и се възползват от незнанието на хората относно законите. Тотю Трифонов

 51. Пенка Георгиева Says:

  Здравейте! Родителите ми имат 10 години трудов стаж в СССР и изготвено УП 2 и УП 30, като ми беше казано, че може да получат процент увеличение но………….до сега нищо. Въпроса ми е
  Към кого да се обърна за компетентен отговор? защото в НОИ ми казват, че трябва да чакаме…….. колко години ще трябва да се чака ? Те може да починат докато чакат с 150 на майка и 220 лева на татко пенсия. Благодаря Ви предварително.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, НОИ е компетентния орган в тази област. Ако прекалят с туткането може да се пише жалба до омбудсмана, който е длъжен да реагира

 52. Борис Says:

  Роден съм 1952г години съм и съм учител. Имам 35 години трудов стаж от които 21 като учител.
  Бих искал да спра да работя. Мога да си купя трудовия стаж като студент – 5 години и да дочакам да навърша пенсионна възраст (като си плащам здравните осигуровки) и чак тогава да се пенсионирам. Разбира се, не бих искал да загубя всичко което ми се полага за това което съм дал през годините на държавата.

  1)Въпроса ми е ще бъде ли значителна разликата в пенсията ми получена при тези обстоятелства и пенсията която бих получил, ако продължа да съм учител още 3-4 години.
  2)Бих ли могъл съществено да подобря нещата ако престана да работя но използвам някоя от схемите на фиктивен граждански договор или като самоосигуряващо се лице.

 53. Златно швейцарско правило за пенсиите и други ценности | Alexander Todorov Network Says:

  […] злато”, някакви латино експерименти или архаична система зависеща от осигурителния стаж, а Моделът на осигурителния […]

 54. Рени Василева Says:

  Здравейте! Съпругът ми почина през декември 2012 г., )след 42 години на едно работно място), година преди да навърши възраст за пенсиониране. Отговарям на условията за получаване на наследствена пенсия. От фирмата ми дадоха УП, като ТЕ са определили най-добър период 1989-1991 г. (заплата за периода – 30 066 лв. и коефициент – 1.66). Видях в трудовата му книжка, че в следващите години има много по-висок доход и помолих за още два периода. За 1991 – 1993 г., доходът му е 116 216 лв., а за 1994 – 1996 е 444 394 лв. Не ми казаха коефициент, само ми написаха на листче сумите. Не мога да ползвам таблицата Ви, защото няма откъде да взема месечните му заплати. След 1989 г. инфлацията беше голяма и не знам доколко са съпоставими тези по-големи суми с периода 89-91 г. От фирмата ме увериха, че това бил най-добрият му коефициент (1.66) . Какво ще ме посъветвате? Да им повярвам и да подавам документите в НОИ или да търся фирма, която да ми направи справка и изчисли кое е по-изгодно за мен? Аз нямам трудов стаж и едва ли някога ще получа пенсия, така че, към тези 50% наследствена, всеки лев е добре дошъл.
  Благодаря Ви предварително и поздравления за хубавата тема!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Ако не могат да се вземат данните месец по месец, тогава може средния доход за периода да се раздели на броя на месеците в периода. Няма да е много точно, но става като за приблизителни сметки. Няма как фирма да може да направи подобна справка за месец по месец дохода освен самия работодател или НОИ. А имайки тази информация за месечния доход (или някаква средна стойност) ексел таблицата е достатъчна, за да се избере най-добрите 36 месеца преди 1997 г. без да се харчат излишно пари.
   Също така трябва да се има предвид, че не е задължително най-добрите 36 поредни месеца да са 3 цели години. Възможно е най-добрия период да е от юли 1990 до юни 1992 или нещо подобно

   • Рени Василева Says:

    Много Ви благодаря за бързия отговор! Не знаех, че НОИ също може да направи изчисленията за периода преди 1997 г. Едва ли обаче някой ще започне да изчислява 15 години назад, хей така за нищо:( Ще ползвам таблицата Ви и след това, на късмет…
    Още веднъж Ви благодаря!

 55. Димитър Димитров Says:

  Справедливо ли е двама души да получават драстично различни пенсии само защото са се пенсионирали по различно време? Аз съм пенсионер от 2003 г. с пенсия около 150 лв. След актуализациите при замразяване на пенсиита през юли 2009 г. пенсията ми стана 304 лв.Моя индивидуален коефициент е ИК=1.573, ОС%=0.38. Пенсията се пресмята по формулата: П= ИК х ОС% х 1.1 х СрД , СрД-средномесечен осигурителен доход 12 месеца преди пенсионирането. за месец февруари 2013 г е 634.55 лв.Човек с моите ИК и ОС днес (м. март 2013 г) ще получи следната пенсия:
  П= 1.573 х 0.38 х 1.1 х 634.55= 417.23 лв.Справедливо ли е този човек да получи с 113 лв. по-голяма пенсия?

 56. Ива Says:

  Ами, това е точно в НОИ са му казали, че е объркан коефициента и нищо повече не са му казали. А на 100% съм убедена, че е допусната грешка и пенсията трябва да му е по-висока. Благодаря Ви за вниманието.

  • Alexander Todorov Network Says:

   В НОИ трябва да подаде искане за преизчисляване на пенсията. Инициативата трябва да е негова

 57. Ива Says:

  Здравейте, дядо ми е пенсионер в момента пенсията му е в размер на 270 лв. , коефициента в момента е 1.125 Сега реши да си я преизчисли и се оказа, че е допусната грешка, най -високия коефициент е 2.142 Грешката е допусната от общината, защото там е навършил годините и там са му изчислили коефициента. Какво трябва да направим за да му бъде променен коефициента ?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Отива се в НОИ и се подава молба за преизчисляване на размера на пенсията, но трябва да има пълна увереност, че грешката е в намаление. Да не се окаже после, че пенсията му е по-висока в момента, отколкото при новото изчисляване

 58. Suzana Says:

  В бързината съм допуснала грешка! Въпросът ми е: Задължително ли е начисляването на клас за трудов стаж /прослужено време/ и ако не ми се начислява КЛАС, това ще ми се отрази ли след време върху размера на пенсията? Благодаря.

  • Suzana Says:

   Извинявам се! Днес не съм наред. Чак сега видях, че сте ми отговорил и на двата въпроса. Благодаря!

 59. Suzana Says:

  Здравейте. Водя се към фирмата на дъщеря ми. Пояснявам това, защото искам да я натоварвам със себе си колкото се може по-малко. В тоя ред на мисли, въпросът ми е: задължително ли е начисляването на клас за трудов стаж и ако не ми се начислява стаж, това ще ми се отрази ли след време върху определяне размера на пенсията ми. Благодаря Ви предварително и съм очарована от бързите отговори, които давате. Забележително е, че го правите и то, без да получавате никакви облаги от това! Май все още има хора на тоя свят…

 60. Suzana Says:

  Здравейте! Поздравления и благодарности за полезната информация в блога! През 1975 год. бях студентка и родих дъщеря ми, след което ми издадоха някакво удостоверение, което в момента не е пред мене, за да Ви го цитирам точно, но ми бяха казали, че ще ми послужи след години като се пенсионирам, ще ми се признае една година към трудовия стаж за отглеждане на дете по време на следване. Въпросът ми е: признават ли се все още тези удостоверения и ако да, при това положение колко години стаж мога да закупя – още 5 години, освен удостоверената 1 или тази 1 година се приспада от общите 5 години, които имам право да закупя. Благодаря Ви предварително.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, за този казус (1-та година по време на следване) най-добре да се направи консултация с НОИ. Най-вероятно обаче няма да е възможно дублирането на периода. Добре е обаче да се пита.
   Относно фиктивното осигуряване за натрупване на осигурителен стаж по трудов договор – това не е добър вариант. Начисляването на клас е задължително ако работника има стаж на същата или сходна длъжност.
   Най-изгодно се придобива осигурителен стаж чрез граждански договор. Няма да има проблем да се сключи граждански договор за почистване на офиса примерно 1 път седмично или нещо подобно. Гражданския договор трябва да е на стойност поне минималната работна заплата след признаване на 25% разходи. Значи при минимална работна заплата 310 лева, гражданския договор трябва да е на стойност поне 413,34 лева. Повече за тази напълно законна схема тук:
   https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2011/03/24/cheap_taxes/

   Също така хубаво е да се погледне и тази статия – Как е възможно да работя повече, а да получавам по-ниска пенсия:
   https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2011/12/27/defective-formula-nii/

 61. Сектанти за проблемите на пенсионните системи « Alexander Todorov Network Says:

  […] спрямо реалния принос на всички останали пенсионери. Формулата за изчисляване на размера на пенсията е дефе… и дава възможност на немалко хора да се […]

 62. Иван Петров Says:

  Имам Проблем с таблицата – калкулатор, Отделните коефициенти за годините са съответно 1,490495254; 1,466077748; 2,034039805
  а резултата в таблицата е:“Индивидуален коефициент на лицето ако е работило само преди 1886 е 1,75.
  Или аз нещо не разбира, което е много вероятно, или табличката изчислява по странен начин,

 63. Наталия Петрова Says:

  Здравейте!Чудесен блог!!Може ли да ми отговорите на въпроса-Навърших 60г и 4 мес.към 21дек.2012г,но не ми достига стажа.Имам ЕТ 1994,95,96г но не съм внасяла редовно осигуровки.Има ли начин сега да ги платя,сигурно с лихви ,но кое ми е по изгодно ?Три години не ми стигат,ужас!Благодаря предварително,виждам че се отзовавате на време на въпросите!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, това да се внасят осигуровките толкова години назад на практика е невъзможно. Има възможност стаж да се закупи за времето на следване в университет. Така при едно 5 годишно обучение във висше училище могат да се купят 5 години стаж. Цената е осигуровките върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица за всеки месец.

   Из кодекса за социално осигуряване
   Зачитане на осигурителен стаж със заплащане на осигурителни вноски от лицата
   Чл. 9а. (Нов – ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) За осигурителен стаж при пенсиониране, ако не е зачетен на друго основание, се зачита:
   1. времето на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование, но за не повече от срока на обучение, предвиден по учебния план за завършената специалност;
   2. времето на докторантурата, определено в нормативен акт за лицата, придобили образователна и научна степен „доктор“.
   (2) За осигурителен стаж при пенсиониране се зачита и времето, за което лицата са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1, но на които не им достигат до 5 години осигурителен стаж за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1, и са внесени осигурителни вноски, изчислени върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към датата на внасянето на вноските.
   (3) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Внасянето на осигурителните вноски по ал. 1 и 2 се извършва по банков път след подадена декларация по ред, определен с наредбата, издадена от министъра на финансите по чл. 5, ал. 6.
   (4) (Изм. – ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) В случаите по ал. 2 недостигащият осигурителен стаж се преценява към датата на заявлението. Пенсията се отпуска от датата на заявлението, след като са внесени дължимите осигурителни вноски.
   (5) Когато са внесени осигурителни вноски по ал. 1 за периоди на обучение, по-малки от 5 години, лицето има право да внесе осигурителни вноски по ал. 2 за разликата до 5 години.
   (6) (Изм. – ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) За осигурителен стаж по ал. 1 и 2 се зачитат периодите, за които са внесени осигурителни вноски. Вноските са изцяло за сметка на лицата и се внасят върху минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване в размера, определен за фонд „Пенсии“ за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., към датата на внасянето им.

 64. Angel Xristov Says:

  Здравейте!Пенсионер съм от 12/ 03/92 г отпускат ми пенсия от 31/12/92 пожизнено по чл02 от закона за пенсиите за 28год 04м и 17 дни трудов стаж от 2 категория всичко начислено като месечен размер е 1631лв съгласно чл47-в пише че ми ограничават пенсията на 1350лв Имам въпрос и ви моля за отговор защо се явява такава разлика в сумата и друго коеф ми е 2;3 по време на управление на Костов ми намалиха пенсията а преди това от 1992-1993 вземах тавана на пенсията на каква база ми отнеха пенсията а пише че е пожизнено следователно би трябвало да не ми я намалят моля ви за отговор!С уважение:Ангел

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, от 1999 г. има нов кодекс за социално осигуряване с нови правила за изплащане на пенсиите. Във формулата за изчисляване на пенсията е пълно с недостатъци и вероятно всеки, който се е занимавал малко с темата вече е убеден в това. Иначе за конкретния въпрос, не може и дума да става за сравнение между 1350 лева през 1992 г. и 700 лева през 2013 г. В средата на 90-те години България преживя организирана хиперинфлация, след което следите се губят. Формулата от 1999-та е вече различна. Затова и пенсията е различна. Няма правило ако през 1992 г. е била изчислена максимална пенсия, то да се полага отново максимална пенсия и през 2013 г., или 2023 г.
   Във всеки случай, всеки, който не е доволен от размера на пенсията си, може да си избере други 3 най-добри години до 1996 г. при НОИ. След като му проверят дохода за тях, пенсията ще почне да му се изплаща според новия период. За целта се препоръчва ползването на калкулатора от тази статия.

 65. Димитрина Николова Митева Says:

  Здравейте!
  Можете ли да направите предположение или да дадете някаква информация за това какви ще са пенсиите от Професионалните пенсионни фондове след 1-ви януари 2015 година. Извинете ме, може би не е тук мястото за този въпрос. И още, задължително ли е да се пенсионираме при достигане на възрастта за пенсия на основание на категорийно осигуряване, защото по форумите някъде прочетох, че пенсиите по този вид пенсиониране ше бъдат нищожни. Благодаря!

 66. VILIDRAG Says:

  Здравейте, искам да попитам дали 3-те години, които избирам, могат да са с прекъсване, и въобще 3 последователни години, означава ли 3 непрекъснати години? Служебното лице, което ми изготвя УП-2, твърди, че трябва да са непрекъснати и ме кара да подписвам декларация, че аз съм избрала такива години, а на мене 3-тата, която тя избра, не ме удовлетворява, не бях на пълна заплата.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, трябва да се изберат 36 последователни месеца, може и да са с прекъсване. Когато са с прекъсване обаче теглото им спрямо осигурителния период след 1996-та ще е по-малко (което не е задължително да е лошо). Служебното лице каквото иска да твърди. Единствения начин да се намерят оптималните 36 поредни месеца са човек да си знае осигурителния доход месец по месец и да го вкара в таблицата, и от там да получи резултата. След това да му се съобщи на служебното лице какво трябва да пише в УП-то. Иначе това лице ще избере най-бързия начин да се отърве от ангажимента без никаква отговорност естествено.

 67. Krasimir Kisiov Says:

  Здравейте! Майка ми получава инвалидна пенсия (с решение ТЕЛК) от 2004 година. Сега обаче последната комисия на ТЕЛК (тази година) са намалили процентът на инвалидноста. Съответно от НОИ са изпратили писмо, в което са изчислили пенсията, която ще получава в бъдеще и тя е доста по-ниска от досегашната. Има възможност да си плати трудов стаж за година и три месеца за да получава нормална пенсия (не инвалидна). Искаме да изчислим ако плати трудовия стаж колко ще бъде пенсията. Дали с тази програма ще мога да сметна приблизително точно колко ще бъде пенсията ако си плати трудовия стаж?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, да, с тази програма е възможно да се изберат 3-те най-добри години до 1996 г., както и с почти 100% точност каква пенсия ще се получава от НОИ. Ако има стаж придобит при по-тежки условия на труд, трябва да се преобразува към стаж от 3-та категория.

   • Krasimir Kisiov Says:

    Значи майка ми е попитала служителка от НОИ за изчисляването на пенсията и тя е отговорила, че има много фирми, които изчисляват пенсиите. Разпитах и разбрах, че това струва около 20-30 лева. А с тази програмка е безплатно нали така. Къде е уловката, ако има такава въобще?

    • Alexander Todorov Network Says:

     Има ли причина който и да е човек да плаща, за нещо толкова абсурдно като избор на 3 най-добри години за пенсиониране?
     Кодексът за социално осигуряване приет през 1999 г.(като първоначално носи друго име) е създаден от държавни предатели. Формулата за определяне на пенсията дава възможност на тарикатите да получат много по-голяма пенсия, отколкото са заслужили (и сега да реват, че има таван на пенсиите, а държавата ги мами), докато в масовия случай да обрече останалите на мизерия. Ако всички максимално се възползват от възможностите на закона, то тази система на осигурителния стаж + финансовите пирамиди ДЗПО без никакво съмнение ще бъде премахната.
     Като ще има тарикатлък, тогава всички да станат тарикати безплатно

   • Krasimir Kisiov Says:

    Имам два въпроса:
    1. Какво трябва да въведа в таблицата през годините, когато не е работила – от 2004 до 2012?
    2. Щом сега ще подава документите за пенсиониране, то кой средномесечен осигурителен доход за страната от предходните 12 месеца трябва да се използва? Този, когато е раболила последно през 2004? Или този, когато подава документите и закупува стажа т.е. този месец ноември 2012? Питам, защото този СОД е важен, защото се умножава по индивидуалния коеф. и пряко влияе размера на пенсията.

    • Alexander Todorov Network Says:

     1. когато лицето няма осигурителен доход за даден месец, нищо не се попълва в таблицата
     2. гледа се средния осигурителен доход за последните 12 месеца преди пенсионирането

 68. валентина кючукова Says:

  Здравейте! Баща ми е пенсионер от май 2007 година. След този период има още 5 години трудов стаж и осигурителен доход. Имате ли някакъв калкулатор, който да направи преизчисляване на пенсията за придобития стаж след пенсиониране при положение, че имам всички данни от предходно разпореждане за пенсиониране, както и уп-та за периода след пенсиониране?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, съгласно чл. 21, ал. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж:
   (3) (Доп. – ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. с Решение № 7581 на ВАС – ДВ, бр. 76 от 2002 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 25 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) Лицата, на които са отпуснати пенсии за осигурителен стаж и възраст или пенсии за инвалидност поради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест, могат да поискат изчисляване на пенсията от осигурителния доход за друг тригодишен период до 1 януари 1997 г., ако това е по-благоприятно за тях. Преизчисляването на пенсията се извършва от датата на заявлението.

   Значи този калкулатор върши работа, за да се избере най-добрия 36 месечен период до 1996 г. От 1997 г. до наши така или иначе целия доход на лицето се взима под внимание.
   Трябва да се има предвид, че за случаите на работили след пенсионирането си калкулатора няма да извади правилно каква пенсия ще им се полага, тъй като средния осигурителен доход в страната за последните 12 месеца преди пенсиониране ще бъдат тези 12 месеца преди първото отпускане на пенсията, а не преди преизчисляването й. Но пак, калкулатора ще избере оптималния 36 месечен период на лицето за годините до 1996 г., които могат да се избират.

 69. Николай Кискинов Says:

  Изпратих ти попълнена до 1996 г. програма и още една моя справка по мои сметки max коефициент е до юли или ноември 1995 г. 1.56, а за декември 1995 г. е 1.55.
  Това ще окаже ли съществено влияние върху размера на пенсията?

 70. Николай Кискинов Says:

  На офис 2007 работи! Много ти благодаря за помощта!
  Имам само 1 въпрос: Как се изчислява коефициента за 36 поредни месеца преди края на 1996 година?
  Аз деля дохода на средната работна заплата за месеца и получавам коефициент за месеца. След това намирам средно аритметично на коефициентите за 36 поредни месеца. Правилно ли смятам?
  Сигурно греша, защото програмата определя най-благоприятен период до 12.1995 г. 1.55, а аз го изчислявам, че е 1.47.
  По мои сметки най-благоприятния период излиза друг.
  Къде греша?
  Благодаря ти предварително!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Програмата вади най-благоприятен период Х, за да се стигне до примерно личен коефициент 1,55. Този личен коефициент обаче се получава като се вземат в предвид периода до 1996 г. (от който се избират 3 най-добри години), и периода след това.
   Може би затова има разминаване. Ако е удобно да ми се прати попълнена таблица с осигурителния доход месец по месец на alexanderbtodorov@gmail.com ще мога да проверя от къде идва разликата

 71. Николай Кискинов Says:

  Използвах таблицата, но нищо не става. За периода до края на 1996 г. не ми показва най-благоприятните месеци, нито трудовия стаж, каква може да е причината? С офис 2003 съм, и винаги когато затварям файла ми вади съобщение, че няма достатъчно място, а записвам на диска и има много свободно място.
  Ще съм ти много благодарен да ми помогнеш, защото след 1-2 месеца ми предстои да се пенсионирам, като военнослужещ.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Трябва да се използва най-малко версия 2007 или най-добре 2010 на офис пакета. Иначе със старата версия на ексел няма да работи. В статията има линк от къде да се свали пробно най-новата версия на офис пакета, колкото да си сметне човека пенсията.

 72. Митко Митев Says:

  Не разполагам с данни за осигурителния ми доход за годините преди 1997, а само с т.н. УП за трите най-добри години определени от „някой“. Как мога да ползвам таблицата Ви?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Трябва да се вземе осигурителния доход месец по месец, иначе без тази информация няма как таблицата да помогне, особено след като „някой“ е решил кои са тези 3 най-добри години. Невъзможно е на око някой да ги нацели.

 73. VILIDRAG Says:

  Благодаря Ви, ще се опитам да се справя с таблицата, а дали е възможно тази заплата да е „по-ценна“ от останалите ми?! Ориентирах се към тези години, защото там стажът ми е непрекъснат, а счетоводителката се изненадва, че ще посоча години с по-ниско заплащане, а такава практика тя не познава. С две думи – може да се дадат и години от отпуска по майчинство, стига да са изгодни.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Трябва да се намерят най-добрите 36 поредни месеца на лицето спрямо средния доход за същите тези 36 месеца. Така е възможно месеци, които наглед изглеждат по-лоши, да се окажат, че ще дадат по-добър коефициент и обратното. След като се получи отговор от таблицата, може да се направи едно сравнение с например 36-те месеца, които наглед изглеждат най-добри.

 74. VILIDRAG Says:

  Здравейте, бих искала да знам дали 3-те години могат да бъдат от период в отпуск по майчинство! Стажът ми е учителски, а се оказва, че най-добрите учителски заплати са от такъв период – 1985/1989г. Благодаря Ви предварително!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, може, но въпросът не е кога са били най-добрите учителски заплати, а кога е било най-доброто съотношение между получаваната заплата и средния осигурителен доход. Това може да се открие като се ползва безплатната ексел таблица

 75. Стига механично увеличаване на пенсии « Alexander Todorov Network Says:

  […] по подобен начин пенсиите, но докато се работи по архаичния модел на осигурителния стаж + финансовите пирамиди ДЗПО и ППФ, всичко трябва да се […]

 76. Владимир Колев Says:

  Здравейте, бихте ли ми казали как да включа доход преди ’82 г. в таблицата. Благодаря предварително.

 77. Антон Христов Says:

  Здравейте!Много полезна статия и таблици.Но един въпрос имам -ще се пенсионирам /надявам се да доживея/ септември 2013г.От 01.01.1997 до 30 юни 2012 г имам прекъсване 18 месеца/работа в Русия по трудов договор и от септември 2011 до юли 2012 в бюрото по труда.От 1 юли 2012 работя по трудов договор и теоретично приемам ,че до 30 септември 2013 ще работя.НО-каквито и комбинации да правя с липсващите месеци,програмата ми изчислява от 138 до 140 месеца.Добавил съм наличната информация за СОД до май 2012,но все тоз резултат-138 или 140 месеца.Имате ли идея защо така става?Благодаря предварително!

 78. Иван Says:

  Правя документи за пенсиониране. Изчислявам коефицента за трите години по избор. Какво значи „добър“ коефицент – не по-малко от 1-ца ли?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Колкото по-висок, толкова по-висока пенсия. 1 означава средния човек

 79. Михаил Михайлов Says:

  Здравейте! 🙂 Специални поздравления за полезната програма! В процес на подаване на документи за пенсиониране съм и имам следните въпроси:
  1. При определяне на 36-месечния най-благоприятен период до 31.12.1996 г. програмата с точност 1 календарна година ли го прави като избира винаги 3 календарни години с начало 01.01 и край 31.12 след 3 г. ИЛИ прави анализа със стъпка 1 месец докато намери най-благоприятния 36-месечен период, започващ от произволен месец на годината, както позволява НОИ?
  2. Ако го прави по втория начин – с точност 1 месец – при изчисляване на първата част от индивидуалния коефициент (ИК1=СОД1 /СРЗС1 , до 31.12.1996 г.) какъв делител СРЗС1 (средномесечна работна заплата за страната) е заложен в програмата за двете цели години в средата на периода и какъв за месеците от двете непълни години в двата края на периода: усреднена за тримесечието или за годината, в която е съответният месец? НОИ публикува и двете. ТЕ НЕ БИ ТРЯБВАЛО ДА СЕ РАЗЛИЧАВАТ, защото както и да се усреднява, при липса на грешки и допълнителни компоненти резултатът трябва да е един и същ. Например, за числата от 1 до 12: (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)/12=6,5 и
  [(1+2+3)/3 + (4+5+6)/3 + (7+8+9)/3 + (10+11+12)/3] / 4=
  =(2+5+8+11)/4=6,5 . НО в НОИ НЕ Е ТАКА!? Ето какви са разликите им в заплатата за страната за ПЕРИОДА, В КОЙТО ТРЯБВА ДА ИЗБЕРА 36 МЕС.:
  Ср.месечна Ср.месечна
  от тримесечията за годината Разлика Средна годишна
  1991 1035,83 1011,75 +23,08 12 141
  1992 2043,75 2 047,33 -3,58 24 568
  1993 3160,83 3 231,33 -69,50 38 776
  1994 4804 4 960,42 -156,42 59 525
  1995 7410,34 7 597 -186,66 91 166
  От тази гледна точка е най-изгодно за всяка от годините да се изчислява с този от двата средномесечни дохода (за тримесечието или за годината), който е по-малък. Възможно ли е клиентът да избира от двата делителя или НОИ не допуска това?
  3. Същият въпрос се отнася и за периода след 1.1.1997 г. при изчисляване на индивидуалния коефициент ИК2=СОД2/СОДС2 .
  Средният месечен осигурителен доход за страната СОДС2 е публикуван от НОИ за всяка година от 1997 до 2011, но той отново НЕ Е РАВЕН на СРЕДНОАРИТМЕТИЧНИЯ (СРЕДНО ПРЕТЕГЛЕН) ЗА 12-ТЕ МЕСЕЦА!? За 1997, 1999, 2000, 2001, 2005 и 2009 е по-малък от него, а за останалите години – по-голям!?… Как трябва по правило да се изчисли СОДС2 за този период?! Според мен като се раздели за всеки един месец от периода месечният осигурителен доход на лицето на този за страната и СЛЕД ТОВА ДА СЕ УСРЕДНИЯТ ПОЛУЧЕНИТЕ СТОЙНОСТИ ЗА БРОЯ НА МЕСЕЦИТЕ ОТ ПЕРИОДА! Защото АКО СЕ СУМИРАТ ДОХОДИТЕ НА ЛИЦЕТО ЗА ПЕРИОДА И СЕ РАЗДЕЛЯТ НА ДОХОДИТЕ ЗА СТРАНАТА, ЩЕ СЕ ПОЛУЧИ НЕРЕАЛЕН РЕЗУЛТАТ – АКО ЧОВЕК Е ИМАЛ НИСЪК ДОХОД САМО ПРЕЗ 1997 и 1998 г. ПРЕДИ ДЕНОМИНАЦИЯТА НА ЛЕВА, КОГАТО СУМИТЕ СА ОКОЛО 1000 ПЪТИ ПО-ВИСОКИ В СРАВНЕНИЕ С ОСТАНАЛИТЕ 13 г. от ПЕРИОДА (1999-2011), то ВСЕ ЕДНО, ЧЕ НЕ Е ВНАСЯЛ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ПРЕЗ ТЕЗИ 13 г.!? ЗАЩОТО ТЕЖЕСТТА НА 6-ЦИФРЕНИТЕ СУМИ през двете години Е МНОГО ПО-ГОЛЯМА и НЕ МОЖЕ ДА СЕ КОМПЕСИРА ОТ ОСТАНАЛИТЕ 13 г.!
  С НЕТЪРПЕНИЕ ОЧАКВАМ ОТГОВОР, ЗА ДА МОГА ПРАВИЛНО ДА СИ ИЗЧИСЛЯ 36-месечния ПЕРИОД! Защото програмата ми даде като резултат период от 3 календарни години – от 1.1991 г. до 12.1993 г., а след като изчислих отношенията на дохода ми към този за страната (среден за съответното тримесечие) за всеки месец от 1.1990 г. до 12.1995 г. (СОД1/СРЗС1) и ги усредних по години, се оказа, че те са НАЙ-ВИСОКИ за 1993, 1994 и 1995 г. !? Следователно, ТОЗИ ПЕРИОД ЛИ Е НАЙ-БЛАГОПРИЯТНИЯТ ?
  БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО!

  • Alexander Todorov Network Says:

   1. Програмата избира 3 най-добри години с точност 1 месец
   2. Алгоритъма е доста сложен. Програмата прави няколко хиляди проверки, за да открие освен най-доброто съотношение на доходи спрямо средните в страната и те да са с най-голяма тежест. Например ако коефициента се получава най-висок от 24 работни месеца от 36, тогава програмата може и да избере друг период, където коефициента може да е по-нисък, но с по-голяма тежест. При всички случаи ще бъде избран оптималния 36 месечен период
   3. За периода след 1996 г. не се избират 3 години. Цялата кариера участва при изчисляването

   • Михаил Михайлов Says:

    2. Как ще са с най-голяма тежест избраните 36 месеца, след като за тях полученият коефициент ИК1 не е максимален?! 🙂 А тогава няма да е максимален и общият индивидуален коефициент ИК:
    ИК = (ИК1 х 36 + ИК2 х БМ2) / (36 + БМ2); (1)
    Броят на месеците БМ2 от 01.1.1997 г. до месеца 4.2012 г., предхождащ месеца на отпускане на пенсия 5.2012 г., е
    БМ2 = 15 г. х 12 м. + 4 м. = 184 месеца,
    а не 135, както ми го изчислява вашата програма !? ЗАЩО!?
    ИК2 = СОД2 / СОДС2 = (средномесечен осигурителен доход на лицето за периода след 01.01.1997 г.) / (средномесечен осигурителен доход за страната за периода)= [(Сумата от МОДЛ 1.1997÷4.2012) / 184] / [(Сумата от средномесечните осигурителни доходи за страната 1.1997÷4.2012) / 184 ] =
    = [ 201927,45 / 184 ] / [(113,557+164,790+180,05+217,11+
    + 242,96+259,75+280,76+308,80+331,62+354,50+398,17+ +500,56+554,78+570,33+594,15) Х 12 + +601,80+595,51+610,36+620,10] / 184 =
    = 201927,45 / (5071,88 Х 12 + 2427,77) = 201927,45 / 63290,41 = 3,1905 = 3,19 .
    Вярно е, че при определянето на ИК1 и ИК2 не се вземат предвид периодите, през които лицето не е било осигурявано за пенсия. В моя случай обаче, аз съм осигуряван НЕПРЕКЪСНАТО през целия период от 1979 г. до 5.2012 г.! Във формулата за ИК1 = СОД1 / СРЗС1 – за всеки 36 месеца до 31.12.1996 г. става дума за сравнение САМО на ПЪЛНИ 36-месечни периоди, през които ЗА ВСЕКИ МЕСЕЦ и месечният осигурителен доход на лицето СОД1 и средномесечната работна заплата за страната СРЗС1 са различни от нула!
    ЗАТОВА от всички изложени формули от методиката на НОИ Е ОЧЕВИДНО, че С НАЙ-ГОЛЯМА ТЕЖЕСТ Е 36-месечният ПЕРИОД, ЗА КОЙТО коефициентът ИК1 Е МАКСИМАЛЕН! Тогава е максимален и общият индивидуален коефициент ИК – формула (1), и РАЗМЕРЪТ НА ПЕНСИЯТА:
    РАЗМЕР НА ПЕНСИЯТА = (доход, от който се изчислява пенсията Д)х(осигурителен стаж в години ОС) х процент П=
    = (средномесечен осигурителен доход за страната за пос-ледните 12 месеца преди месеца на отпускане СОДС12) х
    х (индивидуален коефициент на лицето ИК) х
    х (осигурителен стаж в години ОС) х процент П=
    = СОДС12 х ИК х ОС х П.

    Твърдението Ви, че „При всички случаи ще бъде избран оптималния 36 месечен период“ НЕ Е ВЯРНО! (Ако под
    „оптимален“ разбирате „най-благоприятния за лицето“). ДОВЕРИХ СЕ на програмата Ви и декларирах пред НОИ периода 1.1991-12.1993, който тя ми определи. След като подадох документите, в къщи НАПРАВИХ ДЕТАЙЛНИ ИЗЧИСЛЕНИЯ ПО МЕТОДИКАТА на НОИ и се оказа, че този 36-месечен период НЕ САМО ЧЕ НЕ Е най-благоприятният за мен, А ИМА ОЩЕ НЯКОЛКО, ЗА КОИТО ИК1 е по-голям!! ИЗБРАХ първите 4 периода по стойност на ИК1 и СЕ НАЛОЖИ ДА СЕ РАЗКАРВАМ ОЩЕ 2 пъти до НОИ и ДА ПРАВЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН РАЗХОД НА ВРЕМЕ И ГОРИВО.
    В НОИ ПРОВЕРИХА периодите НА КОМПЮТЪР и ИЗЧИСЛЕНИЯТА ИМ СЪВПАДНАХА С МОИТЕ !! ТОГАВА РАЗБРАХ, ЧЕ ПРОГРАМАТА ВИ НЕ ИЗЧИСЛЯВА ВЯРНО!!

    ПРОГРАМАТА Е НАПРАВЕНА НЕПРАВИЛНО, затова ДАВА НЕВЕРНИ РЕЗУЛТАТИ, които НЕ СЪВПАДАТ С ИЗЧИСЛЕНИТЕ ОТ НОИ! А РЕАЛНАТА ПЕНСИЯ Я ОПРЕДЕЛЯ НОИ !!!
    ПРЕДПОЛАГАМ КЪДЕ МОЖЕ ДА Е ГРЕШКАТА и Ви ОБЪРНАХ ВНИМАНИЕ на това в началото на втория си въпрос от трите първоначални в първото си писмо. НО В ОТГОВОРА СИ Вие ЗАОБИКОЛИХТЕ ТАЗИ ЗАБЕЛЕЖКА и НЕ ПИСАХТЕ НИЩО ЗА ТОВА!?

    3. Третия ми въпрос явно не сте го разбрали – може би не сте имали време да прочетете изцяло 2 и 3 въпрос. Въпросът не е дали след 1.1.1997 г. се взимат пак 36 мес. (ясно е, че се взима целия стаж), А КАКТО ВЪВ ВТОРИЯ ВЪПРОС – КАКВО Е ЗАЛОЖЕНО В ПРОГРАМАТА КАТО ДЕЛИТЕЛ (СОДС2), този път за изчисляване на ИК2 :
    А) средномесечните осигурителен доходи за страната (СМОДС) ЗА ВСЕКИ МЕСЕЦ от 1.1.1997 г. до месеца преди пенсионирането (таблица 3 от Методиката на НОИ за изчисляване на индивидуален коефициент) ИЛИ
    Б) СМОДС СРЕДНО ЗА ВСЯКА ГОДИНА (първият ред от таблица 3) – за целите години + СМОДС ЗА ВСЕКИ МЕСЕЦ – за непълните години, както съм го направил в приведения пример по-горе в т.2 ?
    Защото ИМА ЗНАЧЕНИЕ – РЕЗУЛТАТИТЕ в двата варианта СА РАЗЛИЧНИ – СМОДС СРЕДНО ЗА ВСЯКА ГОДИНА НЕ Е СРЕДНОАРИТМЕТИЧЕН от СМОДС СРЕДНО ЗА 12-те месеца на годината – НЕИЗВЕСТНО ЗАЩО и тогава КАК Е ПОЛУЧЕНО УСРЕДНЯВАНЕТО!?
    ТОВА Е ПРИЛИКАТА с ВЪПРОС 2 за определяне на ИК1 – там средномесечната работна заплата за страната (СРЗС), обявена от НСИ СРЕДНО ЗА ВСЯКА ГОДИНА, НЕ Е СРЕДНОАРИТМЕТИЧНА от СРЗС СРЕДНО ЗА 4-те ТРИМЕСЕЧИЯ на годината – НЕИЗВЕСТНО ЗАЩО и тогава КАК Е ПОЛУЧЕНО УСРЕДНЯВАНЕТО!?
    И НАЙ-ВАЖНОТО – КОЯ ОТ ДВЕТЕ СРЗС СТЕ ЗАЛОЖИЛИ В ПРОГРАМАТА като СРЗС1 за определяне на ИК1!?

    ПОЗДРАВИ и ПОЖЕЛАНИЯ ПРОГРАМАТА ДА СТАНЕ НАИСТИНА ПОЛЕЗНА! 🙂

    • Alexander Todorov Network Says:

     По точка 2, не е достатъчно да се намери само максималния коефициент, а този максимален коефициент да е и заработен от максимален брой месеци, така че да има максимална тежест
     когато се обединят периода до 1997 г. и след това.
     Ето пример:
     Ако през 1990 г. януари месец лицето работи на 1000 лева, като средната заплата е 500 и работи само този месец от избрания 3 годишен период, то ще получи коефициент 2, обаче с тегло 1/36
     Ако работи януари и февруари, но на 900, като средната заплата пак е 500 и за двата месеца, то ще има коефициент (900*2)/(500*2) или 1,8, но с тегло 2/36 или 1/18

     Като направим едно сравнение:
     вариант 1 – коефициент 2 с тегло 1/36 прави 0,055…
     вариант 2 – коефициент 1,8 с тегло 1/18 прави 0,100
     Вариант 2 дава по-голяма пенсия. Това изчислява програмата. И в действителност тези сметки, когато обхващат 15*12 периода означава да се направят няколко хиляди проверки.
     Нещо практически невъзможно за невъоръжен с програмата обикновен потребител.

     По точка 3 се ползва методиката на НОИ, а тя гласи, че общия осигурителен доход на лицето за периода след 1996 г. се дели на общия среден осигурителен доход в страната за периодите, в които
     е осигуряван. Доста порочна практика, която мами този, който плати по-рано и облагодетелства този, който плати в последния момент

 80. Върхушката – отдел Задължителни “частни пенсионни фондове” към март 2012 « Alexander Todorov Network Says:

  […] държавната пенсионна система е страшно неефективна (системата на осигурителния стаж може и да е изключител…, но е направо приказка в сравнение с чилийската […]

 81. stefkanenkova Says:

  имам 15г.първа категория труд,12г.втора,не е ли по-голям коефициента от1,1 при изчисляване на пенсията.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Не, процента си е един и същ за всяка година стаж. Обаче като се работи при по-тежките категории труд, годините стаж от по-тежка категория се брои за повече години от трета категория. На практика се получава същото, но е по по-различен начин формулата

 82. 4 за 5, или “Как да получаваме по-голяма от заслуженото пенсия, напълно законно” « Alexander Todorov Network Says:

  […] Докато пенсионната система в България работи по архаичния модел на осигурителния стаж, като за капак на всичко са й добавени мутантите […]

 83. Какво да се прави със сребърния фонд? « Alexander Todorov Network Says:

  […] при реформа на пенсионната система в България от остарялата система на осигурителния стаж + задължителни частни пенсионни фондове, към нещо ново […]

 84. Dora Says:

  kAK SE IZSHISLIAVA PENSIATA ZA PARVA CATEGORIA ? SAS SASHTATA TABLIZA NE STAVA. BLAGODARIA.

  • Alexander Todorov Network Says:

   при първа и втора категории труд, където пише години стаж, трябва да се въведат преобразуваните години към трета категория

 85. Кина Иванова Says:

  Моля ви, родена съм 1952 г. и тази година ми предстои пенсиониране, но не мога да изтегля таблицата. Помогнете ми като я изпратите на имейла ми: kita111@abv.bg. Ще съм ви много благодарна. Хубав ден.

 86. diana danailova zankova Says:

  Детска учителка съм родена съм на 24,06,1954година имам 35години педагогически стаж мога ли тази 2012 година да се пенсионрам,

  • Alexander Todorov Network Says:

   В тази статия има безплатен калкулатор: https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2012/03/08/retirement-date/
   Иначе, при условията за обикновените граждани, датата за пенсиониране е 24.06.2015 г.
   Калкулатор за изчисляване на пенсията: https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2011/04/01/pensions-calc/
   За учителите има учителски фонд, който дава възможност за по-ранно пенсиониране, но най-добре да се провери лично какви са условията.
   Калкулаторите по-горе се отнасят за обикновените работещи 3-та категория труд

 87. Жечева Says:

  Кога ще могат да се пенсионират жени родени през м.11.1952 год
  осигурявали се при ІІІ категория и навършващи 60 годишна възраст
  през м.11 2012 година- през м. март.2013 год или през м.юли 2012 год?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Пенсионната възраст за жените през ноември 2011 г. е 60 + 4 месеца.
   Тоест жена на 60 години не може да се пенсионира тогава. Обаче от януари 2013 пенсионната възраст за жените ще е 60 + 8 месеца.
   И така жена родена ноември 1952 г., ще може да се пенсионира най-рано юли 2013 г., ако има 34 години + 8 месеца осигурителен стаж.

 88. Пламен Янков Says:

  Пенсионер съм от м.декември 2011г. Смятам да регистрирам фирма -ЕТ. Какви осигуровки трябва да плащам и ще се промени ли пенсията ми впоследствие? Мога ли да плащам само здравни осигуровки и това ще се отрази ли на пенсията ми? Благодаря предварително.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Самоосигуряващите се лица плащат осигуровки върху 420 лева. Пенсионерите могат да изберат да не се осигуряват за пенсия, тогава плащат само 8% за здраве. Иначе при избор за осигуряване и за пенсия допълнително след пенсионирането, разбира се ще има в последствие по-голяма пенсия. Тази опция за избор вероятно в скоро време ще отпадне и всички работещи, без значение дали са пенсионери или не, задължително ще правят вноски и за пенсия (17,8% през 2012 г.). За момента обаче опцията пенсионерите да се самоосигуряват само за здраве я има, но тогава няма да имат по-голяма пенсия.

 89. Боян Симеонов Says:

  Здравейте,
  Благодаря Ви за таблицата, която сте съставили. Действително бързо и лесно става изчисляването на пенсията. Получих определения резултат, който горе долу се покрива с това, което са ми изчислявали приятели. Не разбрах само в какво се изразява изненандата, тъй като съм роден след 1960 г. и евентуално как може да се изчисли това. Благодаря Ви предварително!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Изненадата е, че тъй като родените след 1959 г. противоконституционно са насилени да плащат данъци (осигуровки), които отиват в частни фирми, пропорционално на принудително иззети по този начин средства, се намалява държавната пенсия на лицето. При сегашното съотношение вноски за пенсия 5% ДЗПО и 12,8% НОИ, това означава, че държавната пенсия на родения след 1959 г. ще е 28% по-ниска при равни други условия от тази на родения преди 1960 г.
   В същото време родения след 1959 г. данъкоплатец се убеждава, че ще получава допълнителна пенсия…
   Може ли да ми дават допълнително, а да получавам по-малко? Естествено, гарантирано от принудителните задължителни „частни пенсионни фондове“:
   https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2011/07/01/additional-fack-private-funds/

 90. Люба Says:

  Здравейте, имам въпрос свързан с вече отпусната пенсия на бивш военен. Татко е пенсионер от 1991 година, но получава пенсия в размер на около 405 лева за признати 48 години 4 месеца и 20 дни трудов стаж. Не ни е ясно защо дохода за изчисляване размера на пенсията е 703.17лв ,но по някакъв член 70 ал.1 от КСО е изчислена на 48.33% от този доход. Какво следва да се предпиеме, за да има промяна в негова полза. Не знам от къде да започна. Моля, посъветвайте ме.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Настоящия кодекс за социално осигуряване е приет през 1999 г. и формулата за изчисляване на пенсията важи за новите пенсионери. През 1991 г. правилата за пенсиониране са били по-различни, отделно от това в действащия от 1999-та година КСО са направени десетки промени като например, че в момента годините осигурителен стаж се умножават по 1,1% за всяка година стаж, преди го е нямало този коефициент 1,1, и всяка година се е отчитала като 1, тъй като изисквания стаж и пенсионната възраст са били по-ниски. Съдейки по стажа 48 години 4 месеца и 20 дни, пенсия от 48,33% е общо взето полагащата се от дохода, може би с някаква минимална грешка. Иначе при основателни съмнения за ощетяване при определянето на размера на пенсията, се подава жалба до териториалното НОИ

   • Люба Says:

    Благодаря за отговора. Писах, защото вече от няколко места чуваме, че след завеждане на дело ищците си получават пенсията в реален размер, т.е. около тези 700 лева. Исках да знам на какво основание трябва да се заведе дело . Отново благодаря. Успешен ден!

 91. Нели Христова Says:

  здравейте, много хубава статия, но нещо не мога да изтегля .xls файла…:(
  може ли да ми го изпратите на mail: neli.hristova@mail.bg
  предварително благодаря

  • Мариана Димова Says:

   Здравейте,
   какъв документ да искам от правоприемника на работодателя си преди 1986година-за да мога да изчисля най-благоприятните 3 години?

 92. Скритата реклама на принудителните задължителни “частни пенсионни фондове”, чрез насаждане на страх « Alexander Todorov Network Says:

  […] осигуряване в България, като изключим изключително скапаната формула на НОИ и робията на осигурителния ст…, няма особено големи предизвикателства пред себе си. […]

 93. Как е възможно да работя повече, а да получавам по-ниска пенсия « Alexander Todorov Network Says:

  […] още: Как да получим най-голяма пенсия и Как да трупаме осигурителен […]

 94. Krumov Says:

  Здравейте, ще се радвам ако отговорите и на моя въпрос, благодаря предварително. Пенсионер съм от януари 2011г. с пенсия 180 лв. През 04.2011г пуснах декларация за физ. лице за приходи от свободна професия с цел да завиша в бъдеще пенсията. Оказа се, че като осигуряващо се по този начин лице НОИ няма да ми заверят осигурителната книжка тъй като сумата за която съм платил осигуровки, здравни и ДОД не е достатъчна. Интересувам се как да постъпя и дали да довнеса необходимите суми срещу минималния праг за самоосигуряващ се за 2010 г. – 420 лв или да поискам да ми бъде възстановена внесената сума за осигуровки. Преди всичко се интересувам с колко би ми се увеличила пенсията от 180 лв ако за 2010 и 2011 г. внеса необходимите суми като самоосигуряващо се лице. С важение, Крумов.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица през 2010 г. и 2011 г. е 420 лева. Тоест при регистрацията като самоосигуряващо се лице, но невнесло дължимите осигуровки, това може да се приеме за нарушение на законодателството. За да се признае стажа със сигурност трябва да се внесе каквото не е внесено до минималния осигурителен доход (420 лева), а най-вероятно ще има и наказателни лихви за забава. По принцип самоосигуряването не е най-добрия вариант за трупане на осигурителен стаж. Далеч по-изгодно е (докато не са се сетили да оправят дупките в закона) фиктивен граждански договор с някоя фирма върху 360 лева (след признатите разходи 270 лева осигурителен доход), а от юни 2012 г. върху 390 лева. Повече за този номер в: „Как да трупаме осигурителен стаж най-евтино“ – https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2011/03/24/cheap_taxes/

 95. От къде идват дупките в бюджета на НОИ и как да се затворят « Alexander Todorov Network Says:

  […] Повече по темата – „Как да получим най-голяма пенсия“ […]

 96. georgi Says:

  изтеглих и съхраних таблицата но не мога да въвеждам данни в белите полета

  • Alexander Todorov Network Says:

   Възможно е в горната част на таблицата да трябва да се натисне Enable editing при първоначалното пускане на таблицата

 97. Марияна Петрова Says:

  Не мога да изтегля файла за размера на пенсията. Изтеглих препоръчаните програми, но не се отваря екселска таблица, а символи. Има ли друг начин да се изчисли размера на пенсията?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Таблицата работи с Excel 2007 или 2010. Ако е по-стара версията трябва да се изтегли и инсталира приложението на Майкрософт, за да може да се отвори и с Excel 2003. Ако инсталацията е минала добре, таблицата ще се отваря както трябва

  • Alexander Todorov Network Says:

   също така е добре таблицата да се свали с десен бутон на мишката и Save as, иначе ако се отваря директно в браузъра едва ли ще работи

 98. ели Says:

  И ако мога още нещо да попитам – след като частните пенсионни фондове реализират 20-30% загуби в добавка и това, че имат и такси за управление на постъпилите при тях пари за пенсии, като се отчете и инфлацията, ИМА ЛИ ЗАКОНОВО ПРАВО държавата да ме задължи да отделям част от парите си и доказано да ги губя, къде тук стои моето право като гражданин на тази държава – имам права, но и участвам и солидарно със задължения. Та въпросът ми е как се вписва: права – задължения – доказана загуба – служебно събиране на неплатен ДЗПО?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Задължителните частни пенсионни фондове са противоконституционни. Те противоречат на всички принципи на социалното осигуряване и не са социално осигуряване. От друга страна те не са и инвестиция, защото инвестиция, която е трябвало да бъде направена насила, не е инвестиция. Когато държавата принуждава някой да плаща нещо задължително – това е данък и е законно. Обаче когато тези данъци не отиват в държавата, а в частни корпорации, това е или слабоумие, но по-скоро висша форма на тежка корупция(Сегашното лобистко КСО е от 2000 г., а от 2005-та, нещата съвсем се омазват). Както държавата няма право да задължава никой да си прави банков депозит, така и не може да задължава никой да има лична сметка в частен пенсионен фонд. Но разните лобита продължават да уверяват колко е хубаво задължителния частен пенсионен фонд, как дори вноската трябва да се увеличи.

   Обаче нещата не са толкова страшни колкото изглеждат. Никой не е питал хората дали са съгласни парите им за пенсия да потъват в принудителни частни пенсионни фондове, като в същото време заради тази принуда и държавната пенсия им се редуцира пропорционално. Само за това, вече има мотиви да се съди държавата. При положение, че засегнатите страни са всички родени след 1959 г., това биха били искове от 3 милиона човека и е достатъчен мотив задължителните частни пенсионни фондове да се закрият.
   Абсолютно всеки роден след 1959 г. е понесъл загуби от съществуването на ДЗПО фондовете
   Колко струват на България задължителните „частни пенсионни фондове“

   Във фейсбук има страница за кампания да се активизира гражданското общество и да се помогне на държавата под натиск да спре тази гигантска измама – Да закрием задължителните частни пенсионни фондове

   Необходимо е да се заведат дела срещу държавата, за да се прекрати този абсурд незабавно(което е от интерес на държавата, в противен случай в близките няколко години може да се очаква много тежка бюджетна криза точно заради пукането на балона задължителни частни пенсионни фондове).

 99. ели Says:

  Здравейте, баща ми се пенсионира преди 1997г с коефициент 1,50, в момента в следствие на процентните увеличения на пенсиите коефициентът му е приблизително 1,00, няма ли някакъв начин да получава пенсия със стария коефициент с който се е пенсионирал?

  • Alexander Todorov Network Says:

   При положение, че коефициента му е 1,5, значи би трябвало да си е толкова и занапред, стига да не е работил още при ниски доходи и да си го е влошил(при модела на осигурителния стаж това е напълно възможно). А по принцип с увеличаванията на пенсията за всички, би трябвало и неговата да е увеличена пропорционално на всички останали и да не е ощетен.

 100. FFan Says:

  Много полезна статия и таблица!
  Благодаря!

 101. Стоян Соколов Says:

  Здавейте, НОИ се опитват да въртят номерца и може би единствения начин е завеждане на дело, но….
  8 год трудов стаж в СССР, налично удостоверение за признаване на тр.стаж от 1989 г. При подаване на документи за пенсиониране през 2010, НОИ отказа да признае този стаж и прехвърли отговорноста на Русия. Чакам вечи една година без резултат.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Това за стаж натрупан в друга страна действително е казус(особено ако двете страни нямат международно споразумение, и като нищо може и да нямат…). Защото реално при това положение самия труд е положен в друга страна и другата страна е трупала дивидентите от труда, а не България. Ако всяка страна имаше нормална пенсионна система на осигурителния принос, то за конкретния казус трябваше да се полагат две пенсии – една от България и една от Русия, макар и доста малка(но като се съберат двете би трябвало да се получи нормална пенсия). Във всички случай глупостта с понятието „стаж“ трябва да отпадне и в една нова пенсионна система важното да бъде реалния принос през цялата кариера на всеки


Оставяне на отзив за Alexander Todorov Network Отказ

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d блогъра харесват това: