Как да трупаме осигурителен стаж най-евтино

Статията е актуализирана при минимална работна заплата 290 лева от 1 май 2012 г.

Настоящото не представлява по никакъв начин антидържавническо поведение, а напротив – показва грешки, които държавата е допуснала през годините, и докато не ги оправи, всеки ще може да се възползва от тях, а не само онези, които умишлено са оставили вратичките отворени.

В българското социално осигуряване (както и в това на редица други страни) все още съществува порочния модел, при който един от основните критерии е осигурителния стаж. Критерий, който би трябвало да показва колко години човек се е блъскал да работи и това би трябвало да му приписва заслуги, въз основа на които обществото да му е длъжно при пенсиониране. Само че това, че някой е блъскал през годините реално не означава твърде много, защото дали получаваш минималната работна заплата, или средната работна заплата, или 1000 пъти повече от средната работна заплата и разбира се платените данъци (осигуровки) върху съответната сума, на всеки по сегашния модел му се пише 1 месец осигурителен стаж… Разбира се с разни сложни формули се прави опит за разграничаване според доходите на всеки, чрез индивидуални коефициенти на всеки, но те са несправедливи. Отчитат се доходите само от 3 последователни години до 1996 г. по избор на лицето (а сметките са изключително сложни). Системата по този начин не отчита реалния принос. А за работилите след това системата отново не отчита правилно приноса им, защото не е едно и също да изкарваш 500 лева през 1999-та и да изкарваш същите доходи през 2011-та. Но за сегашния модел на осигурителния стаж е едно и също. Инфлацията подяжда приноса и хората всячески опитват да мамят системата. Нямаш интерес да внесеш 100 лева днес, по-добре да е утре. А утре би било по-добре да се платят утрешното утре.

Друг недостатък на сегашната система на осигурителния стаж е, че хората ги е страх и от 37 или 40 години задължителен осигурителен стаж. За пример, лице, което е на 30 години и не е работило никога, от мъжки пол е и вижда, че му трябват 40 години стаж, за да може да се пенсионира. Това лице ще си каже, че тази работа е невъзможно да стане и за в бъдеще ще гледа до края на кариерата си да избягва данъчното облагане, защото така или иначе едва ли ще получи някога нещо от системата.

Това представлява модела социално-осигурителна система в България в момента – модел на осигурителния стаж и възраст, който разбира се функционира и в повечето страни по света с цялата си дефектност. Но когато има несправедливост и дефекти в закон, хората игнорират закона. Тогава или трябва да няма закон или да се смени закона, така че на хората да им се отчита реалния принос към системата, да няма облагодетелствани и ощетени. Докато това не се направи и модела на осигурителния стаж не изчезне, хората могат да си направят сметката как най-евтино да го натрупат и да лъжат системата, както тя ги лъже.

Целта на всичко това е час по-скоро този порочен модел осигурителна система да се хуманизира, да се отстранят лобистите, и да се затворят вратичките. Дотогава, ако всички мамят по равно, реално всички ще бъдат еднакво измамени. А би било по-добре никой да не бъде измамен, нали така?

Има 3 варианта за натрупване на осигурителен стаж (като не броим временните явления като майчинство, безработица и др.) – чрез трудов договор, чрез граждански договор и чрез самоосигуряване. Крайният резултат и от трите варианта е получаване на осигурителен стаж, но кой е най-изгодния вариант?

Самоосигуряване

Тук държавата е сложила минимален праг и всеки е длъжен да се самоосигурява върху минимум 420 лева. Като задължителна е вноската за здравно осигуряване 8%, вноската за пенсия 12.8%, о и задължителна е вноската в частен пенсионен фонд от 5% (за родените след 1959 г.), което е необяснимо, тъй като е частна лична сметка, човекът може да няма никакви доходи, но на частен пенсионен фонд трябва да плаща. Държавата задължава самоосигуряващото се лице да внася задължително пари в частен пенсионен фонд, но например не го задължава да се осигурява за майчинство. Това се прави само по желание, което е странно, защото е нормално всеки да има деца, и не може само в годината, в която предстои раждане самоосигуряващия се да се осигурява, а след това да не се самоосигурява за майчинство, а другите да плащат за него. Дали това е социално подпомагане на тази категория лица (понеже трябва сами да се оправят в живота, без работодатели) или дупка в закона и крайна несправедливост спрямо блъскащите по трудов договор например, въпрос на тълкуване. Но в крайна сметка, самоосигуряващите се лица са длъжни, за да натрупат 1 месец осигурителен стаж, да внесат осигуровките върху сумата от 420 лева, като се осигуряват за пенсия, здравно и 5% им се изземват в полза на частен пенсионен фонд. Общата сметка за получаване на 1 месец осигурителен стаж е следната (само за маркови данъци се плаща):

420 лева осигурителен доход *

12.8% за пенсия = 53.76

8% за здраве = 33.60

5% в полза на частен пенсионен фонд = 21.00

Общите разходи за натрупване на 1 месец осигурителен стаж от самоосигуряващото се лице са 53.76 + 33.60 + 21 = 108.36 лева.

Граждански договор

За целите на получаването на 1 месец осигурителен стаж (който е основен показател при модела на „осигурителния стаж“) при гражданските договори е нужно осигурителния доход да не е по-нисък от минималната работна заплата в страната, след приспадане на нормативно признатите разходи. В България минималната работна заплата към 2012 г. е 290 лева, нормативно признатите разходи са 25%. Следователно минималния доход по договор трябва да бъде 386,67 лева на месец, за да се зачете 1 месец осигурителен стаж. При гражданските договори е задължително осигуряването за пенсия, за здраве и 5% – то изземване в полза на частен пенсионен фонд (за родените след 1959 г., за родените преди 1960 г. вноската за пенсия в ДОО е 17,8%). Осигуряване за майчинство няма. Отново може да се ощетява фонда за общо заболяване и майчинство, но частните пенсионни фондове винаги трябва да получават своето. Парадоксално, но факт. Колко най-евтино ще струва придобиването на 1 месец осигурителен стаж, благодарение на гражданските договори? Договорът трябва да е за 386,67 лева (минимум), нормативно признати разходи 25% или 96,67 лева.

Осигуровки и данъци се плащат върху 290 лева (минималната работна заплата):

За пенсия 12,8% = 37.12 лв. (за родените преди 1960 г. 17,8% или 51,62 лв.)

За здраве 8% = 23.20 лв.

В полза на частен пенсионен фонд 5% (за родените след 1959 г.) = 14.50 лв.

Общо за осигуровки (маркови данъци) трябва да се платят 74.82 лева

Частта от осигуровките, които формално се водят за сметка на осигуреното лице е 7,9% от общите осигуровки за пенсия и 3,2% от осигуровките за здраве или общо 11,1% (32,19 лв.)

Като се приспаднат тези осигуровки от 290 лева, трябва да се плати и данък общ доход от 10% върху остатъка или 290 – 32.19 = 257,81 лв.

Върху тази сума се дължи 10% данък общо доход или 25,78 лв.

От формална гледна точка, за осигуреното лице общата данъчно-осигурителна тежест е в случая 57,97 лева.

За така наречения работодател формално или не, ще бъдат признати разходи в размер 386,67 лева (сумата по гражданския договор на лицето) + разходите за осигуровки за сметка на работодателя (42,63 лв) = 429,30 лева. Тази сума ще бъде призната за разход на работодателя и няма да бъде обложена с корпоративен данък (10%) и данък върху дивидентите (реално 4,5%). Работодателя спестява 14,5% данъци или от този договор в случая 62,25 лева.

Ефекта от тази не много сложна операция, ако работодателя и търсещия вариант да придобие осигурителен стаж се сговорят ще е, че в държавния бюджет ще постъпят 25,78 лева (ДОД на физическото лице). Но няма да постъпят 62,25 лева, които работодателя си спестява от корпоративен данък и данък върху дивидентите. В бюджета за държавното обществено осигуряване ще постъпят 17,8% (за родените преди 1960 г.) от осигурителния доход на лицето (290 лева) или 51,62 лева, а в бюджета на здравната каса ще постъпят 8% от 290 лева или 23,20 лева.

Сумарно сговорилите се работодател и придобиващ осигурителен стаж ще платят 25,78 лева (ДОД) + 51,62 (вноски за пенсия) + 23,20 лева (вноски за здраве) = 100,60 лева. Работодателя ще си спести 62,25 лева от корпоративен данък и данък върху дивидентите. Следователно в крайна сметка, придобиването на 1 месец осигурителен стаж по граждански договор може да стане за 100,60 лева – 62,25 лева = 38,35 лева, които нетно постъпват в данъчно-осигурителната система.

А самоосигуряващия ще плати 108.36 за същия този месец осигурителен стаж. Разбира се осигурява се върху по-висока база, но тя през годините се обезличава, защото по модела на „осигурителния стаж“ важно е в последния момент да се плаща повече, а за годините преди това инфлацията „изяжда“ реалния принос на лицето и го свежда до някаква номинална цифра. Затова и тъй като целта на примера е да покаже как 1 месец осигурителен стаж струва на различните категории осигурявани различна сума може да се каже Гражданския договор е далеч по-изгоден за момента спрямо самоосигуряването и 1 месец осигурителен стаж се придобива много по-евтино.

Трудови договори

Минималната работна заплата е 290 лева. Но единствено при трудовите договори при модела на „осигурителния стаж“ се дължат осигуровки за всички рискове. Реално работещите по трудови договори трябва да плащат почти изцяло майчинството и безработицата на разполагащите с граждански договор или самоосигуряващите се лица.

Едно голямо недомислие, целящо да се справи с проблем като укриването на осигуровки и данъци чрез трудови договори на непълно работно време е, че формално щом дадено лице работи на 8 часов трудов договор дневно и при заплата от 290 лева, ще му се отчете 1 месец осигурителен стаж, но ако лицето е по-продуктивно или по друга причина работи формално на 4 часов работен ден върху 1000 лева, ще му се отчете само половин месец осигурителен стаж, въпреки, че лицето ще плати данъци върху много по-голяма сума. Системата на осигурителния стаж, за да се справи с проблеми, които сама си е създала награждава тези, които формално работят 8 часа, а наказва онези, които могат да работят по-малко, но по-продуктивно и за по-големи доходи. Ако дадено лице работи цялата си кариера от 40 години при 4 часов работен ден по трудов договор с 1000 лева заплата, а друго лице работи тези 40 години при 8 часов работен ден, но с 290 лева заплата, човек ще си помисли, че човека с 1000 лева заплата би трябвало да получава близо 4 пъти по-голяма пенсия и това ще бъде честно? Е да, но не, защото според модела на осигурителния стаж човека с 1000 лева заплата, но формално работещ на 4 часов трудов договор 40 години, ще има формално 20 години осигурителен стаж, а за пенсиониране ще са му нужни 40 години осигурителен стаж. Справедливо би било да получава 4 пъти по-голяма пенсия от другото лице, но при сегашния модел ще може да се пенсионира няколко години по-късно, с далеч по-ниска от очакваната пенсия, въпреки, че приносът му към системата е много по-голям от работещия 40 години, формално на 8 часов работен ден и с минимална работна заплата.

И все пак, примерът е да се изчисли за колко най-евтино може да се придобие 1 месец осигурителен стаж чрез трудов договор, както стана ясно задължително формално на 8 часов работен ден. При трудов договор за 290 лева, осигуровките са както следва:

Формално за сметка на осигуреното лице:

 1. Общо за пенсия – 7,9% = 22.91 лв.
 2. За здравно осигуряване – 3,2% = 9,28 лв.
 3. За общо заболяване и майчинство – 1,4% = 4,06 лв.
 4. За безработица – 0,4% = 1,16 лв.

Общо разходи за осигуровки формално за сметка на осигуреното лице 37,41 лв. (12,9%)

Облагаем доход за ДОД – 252,59 лв.

Данък общ доход – 25,26 лв.

Общо данъчно-осигурителна тежест за осигуреното лице = 62,67 лева

Формално за сметка на работодателя разходите за осигуровки са:

 1. Общо за пенсия – 9,9% = 28,71 лв.
 2. За здравно осигуряване – 4,8% = 13,92 лв.
 3. За общо заболяване и майчинство – 2,1% = 6,09 лв.
 4. За безработица – 0,6% = 1,74 лв.
 5. За трудова злополука и професионална болест  0,4% (за примера, по принцип в зависимост от длъжността тази вноска варира от 0,4% до 1,1%) = 1,16 лв.

Ако работодателя е търсещия да придобие осигурителен стаж възможно най-евтино се сговорят, разходите за придобиване на 1 месец стаж изглеждат по следния начин:

 1. Разходи за осигуровки общо = 30,7% или 89,03 лева
 2. Разходи за данък общ доход = 25,26 лева
 3. Общо разходи = 114,29 лева
 4. Работодателя ще има признати разходи за данъчни цели 341,62 лева (290 лева заплата + 51,62 лева осигуровки)
 5. Работодателя ще си спести 14,5% (49,53 лева), които няма да плати за корпоративен данък и данък върху дивидентите
 6. Реалния резултат за сговорили се работодател и осигурено лице е плащане за данъчно осигурителната система от 114,29 лева и 49,53 лева спестени от корпоративен данък и данък върху дивидентите.

Следователно 1 месец осигурителен стаж по трудов договор може да се придобие най-евтино за 64,76 лева (114,29 – 49,53) при определени обстоятелства на сговор между работодателя и осигуреното лице срещу държавата.

При трудовите договори обаче има и още една пробойна в закона (в случая в Кодекса на труда).

Всеки работещ по трудов договор може да ползва 30 работни дни (месец и половина) неплатен отпуск в годината, през които плаща единствено за здравно осигуряване 8%, върху половината от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица (8% върху 210 лева през 2011 г.). Въпреки, че няма да плаща всички осигуровки, на лицето ще му се признае осигурителния стаж. Фактически за този период лицето няма да има почти никакъв принос към осигурителната система и никакъв принос към пенсионната система, но ще придобие осигурителен стаж.

Използвайки пробойната в законодателството, сметката се променя. Ако приемем, че първите 10 месеца в годината по трудов договор стажът ще струва 64.76 * 10 месеца = 647,60 лева, то за 2 от месеците може да се намали данъчно-осигурителното бреме още. И разбира се това е съвсем законно.

Да предположим, че последните 2 месеца имат по 20 работни дни за по-лесно пресмятане. Първия от двата месеца лицето ще си го вземе целия като неплатен отпуск. Няма доходи, а осигуровките са само за здраве – 8% върху половината от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица или 210 * 8% = 16.80 лева, като ще са за сметка на осигуреното лице. През този месец това са всичките разходи и още един месец осигурителен стаж е натрупан. За последния месец в годината 10 работни дни ще трябва да се правят пълни осигуровки, а 10 работни дни само за здраве.

Разходите през 10-те дни отпуска са 16,80 / 2 = 8.40 лева за сметка на лицето

Разходите през 10-те работни дни от 12-я месец ще са:

 1. Общо за сметка на осигуреното лице за осигуровки – 12,9% от 145 лева = 18.71 лева
 2. Облагаем доход за ДОД = 145 лева – 8,40 – 18,71 = 117,89 лева
 3. Данък общ доход – 11,79 лева
 4. Общо данъчно-осигурителна тежест за осигуреното лице – 30,50 лева
 5. Осигуровки за сметка на работодателя – 17,8% от 145 лева = 25,82 лева

Общата данъчно-осигурителна тежест за работодател и осигурено лице е 56,32 лева. Работодателя обаче през този месец ще може да си признае разходи за 170,82 лева (145 лева заплата на лицето + 25,82 лева за осигуровки формално за сметка на работодателя) и реално ще спести от корпоративен данък и данък върху дивидентите 14,5% или 24,77 лева. Нетните разходи за месеца ще са 31,55 лева

При това положение 1 година осигурителен стаж в случая ще струва на сговорени работодател и осигурено лице 647,60 лева (за първите 10 месеца) + 16,80 лева (здравно осигуряване през 11-я месец) + 31,55 лева (през 12-я месец) = 695,95 лева. Средно за 12 месеца това прави 58 лева.

Търсейки най-евтиния законен начин за придобиване на осигурителен стаж при сегашната дефектна социално-осигурителна система сметката е следната и един месец осигурителен стаж през 2012 г. може да се придобие най-евтино за:

 1. 108.36 лева при самоосигуряващите се лица
 2. 58 лева чрез трудов договор
 3. 38.35 лева чрез граждански договор

И в трите случая лицата ще получат по 1 месец осигурителен стаж, но правят различни разходи, а инфлацията ще изяжда приноса на тези, които плащат днес повече и те затова и нямат интерес да го правят.

Този модел на осигурителния стаж е порочен и трябва да се смени. Хората да имат интерес да бъдат в системата и тя да работи за тях.

Нов кодекс за социално осигуряване – по моделът на осигурителния принос

Locations of visitors to this page
Tyxo.bg counter
Site Meter
Google Analytics Alternative
Clicky

Реклама

70 коментара to “Как да трупаме осигурителен стаж най-евтино”

 1. Rumiana Says:

  Palen proval e na6ata darjava . Rabotim po 4ujdi darjavi da izdarjame semeistva i da prejivqvame . Bez da lmame zakrila i trqbva da pla6tame za edin den kogato izlezem v pensiq . Ma ne se znae dali 6te sme jivi do togava . Zakonite sa dobri samo za tezi Koito sa gi napravili . Doxodni . Mersi mnogo za informaziqta i lek den .

 2. TheGrave Says:

  Страхотна статия! Чудя се към днешна дата има ли съществена разлика на какъв тип договор ще се осигуряваш, защото МРЗ вече е 420лв. С бонусът, че по ТД за разлика от другите видове договори може да се ползват болнични май нещата натежават в негова полза.

 3. Neli Says:

  Здравейте! В момента ползвам неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8г възраст. След приключването на отпуска се налага да напусна. Как бих могла да внасям по-малко осигуровки
  Трудов договор на 4ч работен ден
  Граждански договор с ГугълАдсенс
  Самоосигуряващо се лице
  Свободна професия
  Имам малък сайт, който мисля да използвам, за получаване на доход от афилиейт програми и т.н. Не очаквам големи приходи. Благодаря Ви за отделеното време!

 4. Николай Says:

  Здравейте! Имам 2 въпроса…Между 1992 и 1999 г работех в едно поделение като волнонаемен ,но не знам къде ми е трудовата книжка от него време и как да видя какво съм получавал и как съм осигуряван тогава! След 99-а и до сега работя като моряк по чужди фирми,много често с регистрация извън ЕС и не съм се осигурявал! Ако започна сега на какво мога да разчитам след време? На 45 г съм в момента! Благодаря предварително!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, трябва да се натрупат поне 15 години действителен осигурителен стаж. Тогава на 67 годишна възраст ще може да се получава пенсия по формулата: години стаж * 1,2% за всяка година стаж * среден осигурителен стаж за цялата кариера / средния осигурителен доход в страната последните 12 месеца преди пенсионирането

  • Лили Says:

   Здравейте, ако се регистрирам със свободна професия, но след това ми се наложи да съм извън страната за дълго време, ще съм квалифициран ли пак да плащам месечните си вноски, въпреки че не упражнявам професията? Мерси

 5. Tania Says:

  Здравейте, ще се самоосигурявам от 01.01.2016г…..Към тази дата информацията ви валидна ли е? Ще мога ли със 108лв. да покривам и здравните си осигуровки и тези за стаж?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, да, толкова струват осигуровките върху минималния осигурителен доход на самоосигуряващите се лица

 6. Milena Says:

  Здравейте, майка ми има 37 години работа, а за пенсия тя има нужда от 35.5. Т.е. тя има повече. Три години преди да навърши пенсионната възраст я съкръщават. Тя има осигурителния стаж, но няма още годините. Има ли смисъл да се самоосигурява през тези три години. Или тъй като тя има нужния осигурителен стаж, няма нужда да се осигурява? И ако не се самоосигурява, как процентно това би повлияло на пенсията? Благодаря Ви!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ако се осигурява, ще получава по-голяма пенсия като се пенсионира, как ще повлияе зависи от дохода, който е избрала и какви са били доходите и през цялата кариера. Дори и да не го прави за пенсия, до пенсионирането си е длъжна да внася здравни осигуровки

 7. hristov naiden Says:

  Здравейте,баща ми се пенсионира на 63 години с 40г труд стаж,и пенсия 227лв,ако следващите 3години работи на граждански договор,след тези три години пенсията може ли да му се преизчисли като се вземат в предвид тези три годи като най-добри след 1997

 8. Krasimir Says:

  Здравейте поздравления за сайта ви

  Искам да ви питам нещо Майка ми е на 59 г. и не и достига стаж около 3-4г и проблема е точно в това че не може да разбере на кое точно се отразява 6 часовия работен ден (понеже няколко години е работила на 6 часов договор) на стажа ли или на коефициента защото ако е на коефициента ще трябва да си плати само 3г. за да се пенсионира догодина но ако е на стажа положението е …. лошо
  Благодаря ви предварително
  Красимир

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, работата на непълно работно време се отразява на стажа. Така ако 8 години се работи на 6 часов работен ден, за пенсиониране ще се признават само 6 години стаж. Затова трябва да се избягва работата на непълно работно време. По-добре на по-ниска заплата, но да е на 8 часов работен ден

   • Milena Stoimenova Says:

    Здравейте,

    Имам един спешен въпрос.

    Човек, който искат да го съкратят и му предлагат да замества на временнен договор, може ли след това да го пратят на борсата след изтичане на временния договор?

    И тъй като служителя работи над 10 години в банката и му дължат 10 заплати. Като го съкратят и му предложат временнен договор, тогава ще му изплатят ли тези обещетения?

    На човека му остава три години до пенсия, какво ще му посъветвате?

    Много Ви благодаря предварително!

    Поздрави,

    Милена

    Date: Sat, 22 Aug 2015 08:35:58 +0000
    To: milenastoimenova@hotmail.com

    • Alexander Todorov Network Says:

     Здравейте, ако няма намаляване на работата, обезщетението е 4 работни заплати, за да се съкращава без основание. Ако може да се докаже намаляване обема на работата, тогава предизвестието е 1 месец и след него работодателят дължи още 1 заплата ако служителя не си намери нова работа. След това може да се получава обезщетение за безработица. Най-добре се консултирайте и с адвокат преди да се взимат каквито и да е решения

 9. Димитър ДИМИТРОВ Says:

  Когато лице работи по трудов договор и е осигурено за всички осигурителни случаи и едновременно е управите на ЕТ-какъв осигурителен стаж му се зачита?

  • Alexander Todorov Network Says:

   След очакваните промени, вратичката да се признават 5 години за 4 при този начин на осигуряване, ще се затвори и стажът ще бъде 1 месец за 1 месец труд.
   Разбира се за допълнителните вноски като самоосигуряващо се лице ще се увеличи индивидуалния коефициент

 10. stanislav Says:

  zdravei te.imam edin vapros.ne mi dostigat 3 meseca sosiguritelen staj,moga li da si kupia i ot kade .blagodaria predvbaritelno

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, може да се купи стаж в НОИ. Из КСО:

   Зачитане на осигурителен стаж със заплащане на осигурителни вноски от лицата
   Чл. 9а. (Нов – ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) За осигурителен стаж при пенсиониране, ако не е зачетен на друго основание, се зачита:
   1. времето на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование, но за не повече от срока на обучение, предвиден по учебния план за завършената специалност;
   2. времето на докторантурата, определено в нормативен акт за лицата, придобили образователна и научна степен „доктор“.
   (2) За осигурителен стаж при пенсиониране се зачита и времето, за което лицата са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1, но на които не им достигат до 5 години осигурителен стаж за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1, и са внесени осигурителни вноски, изчислени върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към датата на внасянето на вноските.
   (3) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Внасянето на осигурителните вноски по ал. 1 и 2 се извършва по банков път след подадена декларация по ред, определен с наредбата, издадена от министъра на финансите по чл. 5, ал. 6.
   (4) (Изм. – ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) В случаите по ал. 2 недостигащият осигурителен стаж се преценява към датата на заявлението. Пенсията се отпуска от датата на заявлението, след като са внесени дължимите осигурителни вноски.
   (5) Когато са внесени осигурителни вноски по ал. 1 за периоди на обучение, по-малки от 5 години, лицето има право да внесе осигурителни вноски по ал. 2 за разликата до 5 години.
   (6) (Изм. – ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) За осигурителен стаж по ал. 1 и 2 се зачитат периодите, за които са внесени осигурителни вноски. Вноските са изцяло за сметка на лицата и се внасят върху минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване в размера, определен за фонд „Пенсии“ за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., към датата на внасянето им.

 11. Николова Says:

  Здравейте, искам да попитам няколко неща:
  Извинявам се ако не са точно по темата.

  Бях дисциплинарно уволнена, спечелих делото ,уволнението е отменено от съда като незаконно и сега работодателя иска да ми признае времето от незаконното уволнение до освобождаването само за осигурителен стаж, ще внесе осигуровки само по фонд “Пенсии”, но в кодекса на труда е записано , че това време се признава за трудов стаж, а не за осигурителен. Каква е разликата? При признаване на трудов стаж какви осигуровки се внасят и по кои фондове? Как трябва да бъде оформен в трудовата книжка? Трябва ли да бъдат внесени осигуровки и за другите фондове в моят случай или само фонд “Пенсии” и ако е така, това не е ли равносилно на осигуряването по граждански договор,т.е признава се само за осигурителен стаж, като в този случай не се попълва трудовата книжка. При трудов договор задължително ли се внасят осигуровки по всички фондове-
  1.Фонд”Пенсии”
  2.Фонд”Общо заболяване и майчинство”
  3.Фонд „Безработица”
  4.Фонд „Трудови злопулука и професионална болест”.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, осигурителят е длъжен да внесе осигуровките за всички рискове. При гражданския договор се внасят осигуровки само за пенсия и здравни. Трудовия договор покрива всички рискове.
   В случая осигурителния стаж трябва да се признае, както и трудовия. Ако договора е на 8 часа осигурителния стаж е равен на трудовия.

 12. Milena Says:

  Здравейте Александър, бих искала да Ви запитам дали ако баща ми, който последните 5 години не се е осигурявал, може сега 5 години до пенсията да се осигурява на по-висок доход (например 600 лева …като се направи на два договора от 8 часа и 3 часа, за да се спести време) и това да повлия положително върху пенсията му. Или няма смисул да се осигурява на по-висок доход? Благодаря Ви предварително! Милена

 13. Михаела Says:

  Здравейте! Статията ви е страхотна, най-накрая намирам нещо на достъпен език 🙂

  На мен ми стана интересно има ли разлика, ако собственикът (в случая И управител) на ЕООД се самоосигурява на минимален осигурителен доход 420лв или по Договор за управление и контрол (ДУК) на минимална работна заплата 240лв, разходите за осигуряване ще са по-малки? Благодаря предварително!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, масовия случай е да се избягва декларирането на доход по ДУК, защото осигуровките трябва да са на минималните прагове за управители, които са от порядъка на 800-900 лева месечно. Затова се избира самоосигуряването върху 420 лева

 14. Milena Says:

  Zdraveite Alexander, opisanoto v statijata validno li e sled promenite v pensionnata sistema kum dneshna data 2014?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, валидно е, въпреки, че цифрите са малко по-различни поради повишаването на минималната заплата

 15. 2 работиш – 1 получаваш, да си по-среден от средното и други подобни | Alexander Todorov Network Says:

  […] Вместо да се мери стаж, който може да се придобива по най-различни начини и с най-различни усилия, трябва да се мери единствено […]

 16. Петя Says:

  Много харесах Вашия сайт. И се опитвам да достигна до една истина: ако ми предстои пенсиониране след 1 година, работя по ТД за средно 700 лева бруто и сега започна допълнителна работа по ТД за 350 лева бруто, то тази 1 година допълнителен труд ще окаже ли въздействие върху моята бъдеща пенсия, и с колко? Опитах се да направя данните в екселската таблица, но не успявам нещо 😦
  Мерси за отговора!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, трудно е да се прецени с колко точно ще се отрази на бъдещата пенсия, но в случая допълнителната работа и плащането на допълнително осигуровки ще доведе до по-голяма пенсия един ден

 17. paola Says:

  Много полезна статия!Браво!Горещо ще я препоръчам на приятелите си .Ще им е от полза както и на мен.
  Искам да попитам за гражданският договор(ГД).Разбрах от статията ,че е най-изгоден за мен тъй като работя от вкъщи,не винаги имам работа понякога има много,друг път с месеци няма изобщо.Но не разбрах ако изляза в майчинство като ДНИ преди раждане се осигурявам по трудов договор(за да мога да се възползвам от обещетение) какво ще ми навреди гражданският договор?Как ще се калкулира сумата която трябва да получавам първата година от майчинството?Периода в които съм била по ГД как вреди на обещетението ми.Това че ГД- Осигуряване за майчинство няма,как ще ми навреди?Не съм счетоводител-инженер съм и изобщо не ги разбирам тези неща,а искам да намеря най-правилния път за бъдещето си.А всяко познаване на закона се отразява на джоба :).

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, гражданския договор по никакъв начин не би трябвало да се отрази на получаването на обезщетение за майчинство, тъй като по граждански договор нито се внасят осигуровки за майчинство, нито осигурителния доход от гражданските договори се включва при изчисляването на обезщетението. Във всеки случай ако се работи само по граждански договор (без трудов и/или самоосигуряване за майчинство), обезщетение за майчинство няма да може да се получава.
   Повече за обезщетението за майчинство: https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2013/07/02/maternity-fund-draining/

 18. Suzana Says:

  Здравейте, не мога да намеря актуален калкулатор за 2013 г., затова се обръщам към Вас. Ако не Ви затруднява, бихте ли ми отговорили, при брутна заплата 1100 лв., за роден преди 1960 г., при трета категория труд, за всички осигурителни случаи, колко са социалните и здравни отигуровки и от работника и от работодателя взети заедно. За информация, според счетоводителката ми, общата сума осигуровки (работник + работодател) е 440,19 лв. Вярна или грешна е тази цифра? Благодаря Ви предварително!

  • Alexander Todorov Network Says:

   12.9% осигуровки за сметка на работника = 141.90
   данъчна основа = 1100 – 141.90 = 958.10 и данък върху дохода = 95.81
   17.8% осигуровки за сметка на работодателя = 195.80
   Общо данъци = 433.51

   • Suzana Says:

    Много Ви благодаря! И на мен така ми го сметна един от калкулаторите, но допуснах, че може да не е актуализиран, тъй като не съвпада със сметките на счетоводителката ми, но исках наистина да съм сигурна, затова се обърнах и към Вас. Благодаря Ви още веднъж за отзивчивостта!!!

 19. Suzana Says:

  За пояснение, осигурявам се чрез фиктивен трудов договор, а въпросът не съм го задала правилно. Естествено, че коефициента ми ще се намали, защото една година няма да имам вноски в НОЙ. По-скоро въпросът ми е кой вариант е по-оптимален според Вас. Или, струва ли си човек да „дои“ една година НОЙ. Извинявам се за наглостта.

 20. Suzana Says:

  Здравейте, “трупам” осигурителен стаж по трудов договор, като се осигурявам върху 1200 лв. за всички осигурителни случаи. Ако една година преди пенсиониране ме съкратят и започна да получавам обезщетение за безработица, тази година ще се отрази ли на размера на пенсията ми, предвид че тогава няма да внасям осигуровки, а напротив, ще получавам обезщетение. Или е по-добре да не ме съкращават, да си внасям осигуровките и последната година, с цел да получа по-висока пенсия. В смисъл, коефициента на пенсиониране намалява ли се, при положение, че лицето е получавало една година обезщетение от фонд безработица. Благодаря Ви предварително.

 21. Suzana Says:

  Здравейте, „трупам“ осигурителен стаж по трудов договор, като се осигурявам върху 1200 лв. за всички осигурителни случаи. Ако една година преди пенсиониране ме съкратят и започна да получавам обезщетение за безработица, тази година ще се отрази ли на размера на пенсията ми, предвид че тогава няма да внасям осигуровки, а напротив, ще получавам обезщетение. Или е по-добре да не ме съкращават, да си внасям осигуровките и последната година, с цел да получа по-висока пенсия. В смисъл, коефициента на пенсиониране намалява ли се, при положение, че лицето е получавало една година обезщетение от фонд безработица. Благодаря Ви предварително.

 22. Съдържание на блога « Alexander Todorov Network Says:

  […] най-голяма пенсия (изчисляване размера на пенсията) Как да трупаме осигурителен стаж най-евтино Какво означава нулев естествен прираст за […]

 23. Renate Says:

  Ето, че стигнах до задънена улица… До сега съм била осигурявана върху максималния осиг. доход, при сегашната пенсионна система и да предположим, че продължа да се осигурявам в/у макс. осиг. доход, навършени 52 год., колко ще ми струва и колко години трябва да продължи това „упражнение“

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, пенсионната възраст за жените ще е след няколко години 63, което значи, че пенсия в случая ще може да се получава след 11. Минималния стаж за пенсиониране за жените ще е 37 години. Не е нужно през цялото време човек да се осигурява на максималния осигурителен доход. Затова когато човек няма работа за известно време може да се регистрира като свободна професия и да се самоосигурява: https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2012/02/22/freelancer-registration/
   Това упражнение ще струва 8% върху 420 лева за здраве и 17,8% върху 420 за пенсия, или 108,36 лева месечно
   https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2012/04/21/freelancer-taxes/

 24. Renate Says:

  Здравейте,
  Към момента имам 30 год. тр. стаж, но от няколко месеца живея в САЩ. Както знаете няма сключена спогодба между двете държави за признаване на тр. стаж. За да получа право на пенсия там трябва да работя минимум 10 год. Доколкото разбирам е възможно да изгубя, ако не се осигурявам в БГ. Какъв е Вашия съвет в този случай?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Регистрация на свободна професия и самоосигуряване всеки месец. Няма проблем след като се направи регистрацията плащането на осигуровки и подаването на декларации, включително годишната да се случва по електронен път с електронен подпис. Като има връщане в България пък се отива до НОИ да се завери осигурителната книжка

   • Renate Says:

    Благодаря Ви за бързия отговор, но се замислих, че фактически доход няма да има, няма да се ползват здравни услуги, а в този случай няма ли как да се избегнат поне тези плащания. И не е ли по-добър варианта да се направи допълнително добровно пенсионно осигуряване? Извинявайте , ако задавам глупав въпрос!

    • Alexander Todorov Network Says:

     Здравейте, доход и да няма, за да се трупа принос(стаж по сегашната система) трябва да се правят осигурителните вноски. Няма как да се избегне здравното осигуряване. Относно допълнителното доброволно пенсионно осигуряване… това няма нищо общо с правата за държавна пенсия. Тези доброволни частни пенсионни фондове са нищо по-различно от взаимен фонд. Препоръка – независимо къде, дали в САЩ или в България – частните пенсионни фондове трябва да се избягват на всяка цена, по-добре човек да си държи парите в банка. Колкото до ДЗПО фондовете (които са принудителни за родените след 1959 г.), ето малко информация за тях: https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2012/11/12/leeches-fack-private-funds/

 25. Vena Says:

  Izvinete – az sam neosigureno lice v momenta

 26. Vena Says:

  Iskam da tepopitam kakvo moga da napravia za da vzemam niakakvi bolni4ni i mai4inski po kasno – dali da se samoosiguriavam ili da otkria ET / EOOD koiato deinost 6te zapo4ne sled 4 mececa. BlagodARIA PREDVARITELNO

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, за да се получават обезщетения за майчинство лицето трябва да е осигурено за общо заболяване и майчинство. Дори и да се открие ЕТ/ЕООД лицето е длъжно да се самоосигурява. Затова решението е във всички случаи самоосигуряване и да се избере опцията за осигуряване и за общо заболяване и майчинство.
   https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2012/02/22/freelancer-registration/

 27. Пенсионни реформи – година поредна 2012 « Alexander Todorov Network Says:

  […] да работя повече, а да получавам по-ниска пенсия, и Как да трупаме осигурителен стаж най-евтино. Така и е възможно немалко хора, възползвайки се от […]

 28. iva Says:

  Аз съм на граждански договор, който преподписвам на 3 месеца. Имам и булстат за целта. Искам да разбера колко лева на месец ще ми струват осигуровките и вс. други ангажименти към хазната, ако се осигурявам върху минималния осигурителен доход. Също ме интересува имам ли право на това, ако получавам повече пари или тр. да се асигурявам на база на цялата сума. И на финала – в кои институции трябва да се случат тези месечни плащания! Благодаря!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Минималния осигурителен доход за самоосигуряващо се лице е 420 лева, като върху тази сума осигуровките струват 108,36 лева месечно.
   Ако се получават от граждански договор като самоосигуряващо се лице 420 лева, то тези 108,36 осигуровки се приспадат от 75% от 420 лева
   315 е базата за облагане, след приспадане на осигуровките от 108,36 остават 206,64, които подлежат на още едно облагане с „плосък данък“ 10%.
   Или още 20,66 лева данъци. Общо данъци 108,36+20,66 = 129.02 лева месечно ако се работи 1 месец по граждански договор като самоосигуряващо се лице на 420 лева.

   Ако се получават повече пари, тогава „плоския данък“ се плаща авансово след всяко тримесечие, а след края на годината се прави годишно изравняване и на
   осигуровките върху реалния доход.
   Ето една статия за данъците при самоосигуряващите се лица – https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2012/04/21/freelancer-taxes/

 29. Александър Спасов Says:

  Имам доходи и съответните осигуровки като сценарист на граждански договори.Проблемът ми е,че през 2-3 месеца в годината нямам договор и ми се губи стаж.Кака да постъпя,възможно ли е да се регистрирам като самоосигуряващо се лице и да плащам осигуровки като такова само за месеците,в които нямам граждански договор?

  • Alexander Todorov Network Says:

   В този случай трябва да се прави прекъсване на самоосигуряването и след това да се възобновява. Напълно е възможно

 30. toni Says:

  Здравейте, поздравления! Толкова полезна информация на едно място не съм откривала до сега.
  Самоосигуряващ или гр.договор? Може ли счетоводните услуги да се избира как да се предлагат- като самоосигуряващ или по ГД, предвид констатациите?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Граждански договор е винаги най-доброто. Обаче ако човек няма постоянно сключени граждански договори с някой, може би ще трябва и самоосигуряване (да върви нужния по сегашната система стаж).
   Приходите от самоосигуряването ползват 25% признати разходи, както е и при гражданските договори. Лошото при самоосигуряването е, че и да има приходи и да няма, трябва да се внасят осигуровки, но пък бъдещето е на свободните професии, не на наетите по трудов договор.

 31. qvor Says:

  dobar den!!! na trudov dogovor kolko pari mese4no trqbva da vnasqm za staj osigo i t.n

  • Alexander Todorov Network Says:

   В статията по-горе са дадени ставките. Зависи на каква заплата, зависи на каква длъжност, минимални прагове и т.н.

 32. Как е възможно да работя повече, а да получавам по-ниска пенсия « Alexander Todorov Network Says:

  […] Виж още: Как да получим най-голяма пенсия и Как да трупаме осигурителен стаж най-евтино […]

 33. ajt Says:

  Здравейте ,
  Ако се осигурявам на два трудови договора в един месец, счита ли се стажа за двоен?

  Поздрави за чудесния сайт.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, без значение колко договора са, не може да се натрупа повече от 1 месец осигурителен стаж от 1 месец, при трета категория труд.

 34. Таня Says:

  По трудов договор осигуряването не е върху мин.раб.заплата, а върху минималния осигурителен доход. Така че сметките Ви не са съвсем точни.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Човек винаги може да си намери длъжност, при която минималния осигурителен доход съвпада с минималната работна заплата

 35. От къде идват дупките в бюджета на НОИ и как да се затворят « Alexander Todorov Network Says:

  […] от системата на осигурителния стаж и от морална гледна точка, и като загуба на доверие в […]

 36. elica Says:

  iskam da te popitam ako iskam sama da se osigyrqvam kolko 6te trqbva da pla6tam na mesec za pensionnite osigyrovki

  • Alexander Todorov Network Says:

   Самоосигуряващите се лица трябва да плащат задължително осигуровка за пенсия 17,8% и 8% за здраве. Общо 25,8%.
   Това се плаща върху минимум 420 лева, или разходите са 108,36 лева. Иначе в статията са дадени и други варианти.

 37. Румяна Says:

  В масовия случай за трупане на стаж се ползва регистрацията като земеделски производител


Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d блогъра харесват това: