Нов модел съдебна система в България

Очевидно е – съдебната система не работи.

Един от вариантите, този огромен проблем да се оправи е промяна в конституцията. Но момента не е подходящ.

Освен това и да се промени конституцията юристите трудно ще могат да се подменят изведнъж. Десетилетия трябва да минат. И пак не е сигурно, че нещата ще тръгнат към по-добро.
Затова решението е по-просто. Тъй като има съдии, които страдат от непоправими дефекти и зависимости(без уточнение какви), то при едно дело съдията вместо да го обвиняват, че е отсъдил вярно или невярно, за да е обективен – нищо няма да зависи от него.
Съдебната власт ще си е независима. Ще си има самостоятелен бюджет. Обаче когато има дело, съдията само ще го води и ще има съвещателен глас при вземането на решението като компетентен юрист.
Кой ще вземе решението „виновен“ или „невинен“?
9 съдебни заседатели с единодушие. На всяко дело ще има поканени и по 2-ма резервни заседатели, които ще заменят липсващи или болни съдебни заседатели и няма да има отлагания на делото.
Ако съдебен заседател не се яви на делото без основателна причина ще му се налага глоба от 2 до 20 средни работни заплати в страната.
Ако не могат да се съберат 9 съдебни заседатели, въпреки 2-та човека резерви, то кворума пада и решенията ще се вземат отново с единодушие, като трябва да присъстват при всички положения не по-малко от 5 съдебни заседатели.
За всяко дело с компютър ще се изтеглят ЕГН-та на 11 цивилни граждани(9 титуляра + 2 резерви) на възраст между 21-65 години, които не са осъждани и не са им повдигнати обвинения към момента на жребия.
Тези заседатели ще бъдат длъжни да се явят на делото(2 седмици предварително уведомени).
Ще бъдат в платен отпуск през деня на делото и ще им се плати по 1/20 от средната работна заплата в страната, за да не губят от пропуснатия ден.
За делата, които са за леки престъпления(предвижда се затвор до 3 години или са нанесени щети за по-малко от 10 средни работни заплати), съдебните заседатели ще бъдат 5 + 1 резервен.
Съдията на делото ще има функцията да го ръководи, и да разпише крайното решение на съдебните заседатели.
В деня на делото, съдебните заседатели трябва да вземат решение. Делото не може да бъде отлагано.
Щом се внесе в съда, целия ден ще се заседава, ако трябва, заседателите не могат да си тръгнат преди да се даде оправдателна или осъдителна присъда.
Това е начина да се справи държавата с дефектите в съдебната система.
Този модел не противоречи на конституцията по никакъв начин. Няма намеса на изпълнителната власт в съдебната, цивилни и независими граждани ще взимат решение. Тъй като всичко ще бъде много динамично, трудно ще има възможност на тези заседатели да се влияе от престъпни елементи.
Съдията няма да бъде подлаган под натиск, защото нищо няма да зависи от него. Всичко ще се оставя на съвестта на случайно избрани граждани. В името на републиката – това е лекарството за съдебната власт.
И разбира се нов наказателен кодекс, който е достатъчно справедлив, че риска от извършване на престъпление да може да се определи като твърде висок и престъпността да изчезне:
Постепенно съдилищата ще се разтоварят от дела, защото решението ще се взима в рамките на 1 ден, отлагане е невъзможно. Хората ще знаят, че правосъдието е в техни ръце и ще се върне доверието в системата.

––––––––––

Locations of visitors to this page
Tyxo.bg counter
Site Meter
Google Analytics Alternative
Clicky

Реклама