Големите лобисти в „Кодекса за социално осигуряване“

Хайде да намалим осигуровките с 5% от 2012 г. и това да се отрази дори благотворно на държавното обществено осигуряване. Тук се крие отговора как да се случи това и почти всички да са доволни.
Радост за работодателите и обикновените хора и
Песента на големите лобисти, в изпълнение на „Хора на свободните певцопойци“.
Настоящото по никакъв начин не представлява реклама или антиреклама на когото и да било.
Всяка прилика с реални лица и събития трябва да бъде напълно случайна.
Кои са „Те“?
На някои от тях майките им в глобален мащаб се славят като едни от титаните във финансовия свят.
Срещу най-големите пък във финансовия свят глобално(мегагигантите), ако има продължителни следствия и производства през годините, една част от големите в „КСО“ са с всички шансове да се хвалят един ден с майки не просто едни от най-големите, а – „най-големите гиганти във финансовия свят“.
Когато през 1999 г. в България бил замислен „тристълбов“ пенсионен модел, на хората се казвало: „Държавата е лош стопанин, трябва да има диверсификация, професионалистите в частния сектор знаят как да управляват пари и ще осигурят по-големи пенсии на пенсионерите. Те ще се возят на старини във Ferrari или Porsche или каквото друго пожелаят“.
Повече от 10 години по-късно, тази песен продължава с: „държавата е лош стопанин, дайте повече пари в частните фондове, дайте парите на професионалистите да ги управляват, за да се возят хората във Ferrari или Porsche на старини, по-малко държава, по-малко неефективност“.
Много хубаво това. Тогава няма да е зле да се види колко добре управляват професионалистите в частните пенсионни фондове. Хората вече са почнали да мечтаят за Ferrari и Porsche, които за 10 години до някъде трябва да са поне проектирани.
В таблицата по-долу са данни от Комисията по финансов надзор(за по-лесно тук ще се намери същата таблица), каква част от Ferrari и Porsche професионалистите в частните пенсионни фондове са успели да създадат за пет годишния период 2005-2009 професионално управление:
Фонд

2005

2006 2007 2008 2009 Средно-годишна доходност
„ЦКБ Сила“ 6.87% 18.94% 13.25% -18.98% 7.02% 4.53%
„ЛУКойл Гарант“ 10.34% 4.42% 24.91% -22.18% 6.65% 3.62%
ING 8.20% 7.20% 16.02% -17.96% 7.49% 3.48%
„Съгласие“ 8.18% 15.10% 15.33% -24.51% 8.64% 3.33%
„ДСК – Родина“ 6.78% 7.20% 17.67% -17.62% 5.47% 3.20%
„Бъдеще“ 10.13% 7.40% 21.14% -29.31% 13.69% 2.86%
„Доверие“ 7.15% 6.27% 13.51% -18.62% 9.05% 2.78%
„Алианц“ 7.63% 3.73% 15.73% -21.72% 6.72% 1.54%
„Пенсионно-осигурителен институт“ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 8.45% 1.64%
„Топлина“ 0.00% 0.00% 0.00% -19.34% 7.76% -2.76%

Както се казва: „капка по капка, вир става“. Явно за момента на пенсионерите им е приготвена по една детска количка Ferrari или Porsche. Ще си я подарят на внуците да има с какво да си играят. Но да мислим позитивно, детската количка за 40 години може и да порасне.
Преди да видим колко голяма ще стане като порасне, трябва да преизчислим едно Ferrari днес как би трябвало да изглежда след 40 години примерно, защото на внуците… е, вярно, че да си играят с Ferrari модел 40 години по-рано ще е за едно дете също толкова интересно, колкото да си играе и с последен модел, но все пак.
Трябва да вземем инфлацията предвид. Като я насложим се получава по-обективна снимка на бъдещото Ferrari за пенсионерите:
Таблицата отново е за периода 2005-2009, но този път снимката е подложена на анализ:
Фонд Средно-годишна доходност Средно-годишна инфлация Реална средно-годишна доходност
„ЦКБ Сила“ 4.53% 6.66% -2.13%
„ЛУКойл Гарант“ 3.62% 6.66% -3.04%
ING 3.48% 6.66% -3.18%
„Съгласие“ 3.33% 6.66% -3.33%
„ДСК – Родина“ 3.20% 6.66% -3.46%
„Бъдеще“ 2.86% 6.66% -3.80%
„Доверие“ 2.78% 6.66% -3.88%
„Алианц“ 1.54% 6.66% -5.12%
„Пенсионно-осигурителен институт“ 1.64% 6.66% -5.02%
„Топлина“ -2.76% 6.66% -9.42%

Малко притеснително. Както изглежда Ferrari-то на пенсионера благодарение на професионалното управление, се смалява всяка година бавно и сигурно.
Ако умножим пет годишния период 8 пъти, сигурно ще видим бъдещото Ferrari на пенсионера след 40 години?
Да затаим дъх и да го видим:
Фонд Реална средно-годишна доходност Реална доходност за 40 години?
„ЦКБ Сила“ -2.12% -84.66%
„ЛУКойл Гарант“ -3.03% -121.30%
ING -3.17% -126.67%
„Съгласие“ -3.32% -132.97%
„ДСК – Родина“ -3.45% -138.18%
„Бъдеще“ -3.79% -151.51%
„Доверие“ -3.87% -154.73%
„Алианц“ -5.11% -204.41%
„Пенсионно-осигурителен институт“ -5.01% -200.58%
„Топлина“ -9.41% -376.60%

Ето това явно ще се нарича професионално управление. Да успееш да смалиш едно Ferrari за 40 години от 100% от размера му до -100%, -200%.
По принцип такова нещо на теория е невъзможно, но за професионалисти няма невъзможни неща. Те пишат новата теория сега.
Пенсионера явно ще трябва да подарява на внучето тератехнологичен микроскоп, защото играчката Ferrari ще бъде с размер по-малък от нищото(което в случая щеше да бъде равно на абсолютната нула).
Много добре, по всичко изглежда, че ще се инвестира в нови технологии, защото за пенсионерите след 40 години на мода се очаква да бъде нещото с отрицателна стойност. Професионалното управление ще допринесе за производството на най-нови технологии, които да издържат на всякакъв професионализъм.
––
„За“ и „против“ частните пенсионни фондове
Професионалистите
Те казват: „нас трябва да ни има, ние управляваме по-добре от държавата, ние сме професионалисти“
Таблиците по-горе го доказват напълно. Държавата никога не би могла да смали нещо от 100% до отрицателно число.
Това само супер професионално управление може да го направи. От частните пенсионни фондове казват истината.
Стабилност за капитала
Те казват: „ние не можем да фалираме, каквото и да стане, всеки пенсионер си има собствена индивидуална партида“
Точно така – частен пенсионен фонд каквото и да стане няма как да фалира. Но как е възможно такова нещо в природата?
Възможно ли е това изобщо? Разбира се, че е възможно.
Схемата е следната:
Всеки месец определен брой бъдещи пенсионери внасят определена сума в частната си сметка 100%.
От тези 100%, 5% или по-малко на мига да речем, че отиват за такси за издръжка.
Към това прибавяме професионалното управление.
Отделно от това всяка година се отделят до 1%, от това, което е останало, за професионално управление.
От тази схема на пенсионерите след пенсиониране(40 години по-късно да речем) се дава каквото имат по личните си частни сметки.
Тази схема не може да фалира, защото всеки месец се наливат нови ресурси.
Винаги ще има нещо по сметките, и номинално ще е повече от 0,00.
Прилича на финансова пирамида, но не е, нали е регламентирано всичко от закона?
Развиват капиталовия пазар и са гарант за стабилността на капиталовия пазар
Те казват: „няма да се плашите, ако борсата почне да пада много, ние ще я подпрем“
Индексът Sofix от върха си през 2007 г. (близо 2000 пункта), към края на 2010 г. е подпрян стабилно на около 350-400. Загубите за пазара са някакви си 80-85%. Те удържат на думата си – гарант са за развитието на капиталовия пазар.
А тия загуби, колко да са загуби? Никакви загуби не са. Обикновено преразпределяне на богатство. Един го ограбват, друг отива да пие коктейли на Хаваите с неговите пари.
Политически риск
Те казват: „правителствата могат да бъдат изнудвани от хората, да дават повече пари за пенсии, а при нас няма такова нещо, всеки си има отделна сметка и не може да бърка в сметката на другарчето“
Към края на 2010 г. частните пенсионни фондове (някои ще кажат: „благодарение на професионалното управление“, други: „въпреки професионалното управление“, но факт е, че) вече са натрупали активи за 4 милиарда лева. И това е съвсем разбираемо.
От 2000 г. те могат само да натрупват(изземват без насилие, законно), а пенсии ще почнат да изплащат след 2020 г. Значи още 10 години натрупване и професионално управление. Политически риск никакъв.
Обикновено държавата се намесва, когато частник, без значение кой е той, започне да разполага с твърде много капитал. Не е от ревност или завист. Много капитал струпан на едно място е опасен за всички останали. Хората се борят с всички сили срещу монопол или олигопол, няма нищо по-нормално от това.
Това е инстинкта за самосъхранение на държавата, за да опази населението си от професионалистите, защото в даден момент Те могат да кажат: „Слушай какво, държаво, ние тук държим едни милиарди – парите на пенсионерите. Или правиш каквото кажем, или можем да ги изгубим нарочно. Да, правилно ни чу, нарочно ще ги загубим законно. След това ще си пием коктейлите на Хаваите, а ти ще обясняваш на пенсионерите, които ще са много ядосани заради играчката Ferrari, която плануваха да подарят на внуците, защо трябва да им купуват тератехнологичен микроскоп, за да си играят с Ferrari, което е с отрицателен размер. Разбра ли държаво? И всичко ще стане законно. „Кодекса за социално осигуряване“ е нашият кодекс в момента“.
В този натиск от частни корпоративни интереси разбира се не се крие и грам политически риск?
Как могат да загубят парите на пенсионерите законно
(не правете това у дома си, то е само за професионалисти)
Схемата е много проста. Надува се един балон на капиталовия пазар, отново, с активи, които не струват нищо и само глупак може да ги купи. Глупак или професионалист обаче(който много добре знае какво прави и печели от загубите на другите). Професионалистът ще ги купи нарочно, когато са на най-висока цена, обяснявайки какъв удар е направил. Някой в същия момент ще ги продаде на най-високата цена и веднага ще замине след това да пие коктейли на Хаваите. Малко след това и професионалистите ще го последват. След което пазарът рязко се срива и Ferrari-тата на пенсионерите се смаляват.
Но това е измама!
А, не, когато напълно законно може да се прави всичко, за каква измама може да става дума? В „Кодекса за социално осигуряване“ никъде не е написано каква точно минимална доходност трябва да правят частните пенсионни фондове. Те са поставени при условия да се „конкурират“, със себе си. Въпроса е само доходността на никой от конкурентите да не се различава твърде много(да няма самоотлъчки) от средната в бранша. Това означава, че ако всички частни пенсионни фондове се уговорят(но не е морално такива неща да правят, нали?) и реализират през някой период доходност от -80%, това ще си бъде напълно законно и комисията за финансов надзор ще им каже „браво, никой не се издъни през тази година“.
„Глупости, фантасмагории. Това не е възможно да стане никога, има контролни органи, които следят постоянно.“
Може би не толкова фрапантно, но през 2008 г. от таблицата може много добре да се види каква доходност реализираха частните пенсионни фондове. И КФН определено каза в превод: „браво, одобряваме двуцифрена отрицателна доходност, а за тия, дето се отклониха от стандарта – порицание с перо от паун, да се вземат в ръце веднага“.
Комисията за финансов надзор трябва да спазва в случая „Кодекса за социално осигуряване“, а кодекса за социално осигуряване защитава интересите на крайно нуждаещите се частни пенсионни фондове. Няма лошо, нищо ново под слънцето – Те като всеки частен субект си гледат собствения интерес, през 2000 г. са си прокарали собствен кодекс, усъвършенстван през 2005 г. Какво по-хубаво от това задължително на населението да му се изземват по 3,4,5% от дохода, които да отидат във виртуална частни партиди и да се управляват професионално след това?
И населението чака Ferrari, и частните пенсионни фондове управляват професионално. Всички са доволни.
За какво социално осигуряване става дума изобщо с тези частни сметки в частни пенсионни фондове?
Социално осигуряване е. Подпомагат се бедните частни пенсионни фондове. Всеки месец 5% от дохода на гражданите отиват в частните им виртуални сметки в частните пенсионни фондове, които те започват да управляват професионално. Ако това не е социална помощ, какво е тогава? Допълнителна-задължителна социална помощ.
Не, трябва да ги има, да се върви към ЧАСТНО СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ е правилната посока дадена през 2000 г.
Много интересно, как така може частните сметки да се водят за социално осигуряване. Какво му е социалното на това осигуряване? Нали частни сметки? Но как може да говорим за частно, като на някой му казват, че трябва задължително да инвестира дългосрочно?Ами ако не иска? Изглежда „частното социално осигуряване“ не е нито солидарно, нито социално, нито на средния капиталист обичат да му казват къде задължително да си влага парите, и защо се прави тогава? А да, разбира се – трябва да се подпомагат бедните частни пенсионни дружества, защото те са най-нуждаещи се от подкрепа, от солидарност, от социална политика от капитала.
Правили ли сте си депозит за 40 години?
Който е роден след 1959 г. в България със сигурност трябва вече да си има нещо такова. И да иска, и да не иска, в закона за защита на крайно нуждаещите се частни пенсионни фондове – наименован „Кодекс за социално осигуряване“, е записано, че който работи(и да предположим е в началото на кариерата си), трябва да отделя 5% от дохода си в 40 годишен депозит в частен пенсионен фонд, без фиксирана доходност и очаквайки едно професионално управление на средствата, че на старини да се вози на Ferrari.
Защо малцина се решават да си открият 40 годишен депозит с неясна доходност доброволно? Ferrari-та се очакват, а кандидатите не са на тълпи. До 10% от доходите вложени в доброволен 40 годишен депозит с неясна доходност не се облагат с данък, но кандидатите отново не са на тълпи. Странни хора, трябва да се вразумят някак.
Затова вместо да се обикаля и да се рекламира по този начин: „40 годишни депозити с неясна доходност молииим“(защото нали не е красиво, даже е забранено точно така да се прави), се измисля „Кодекса за социално осигуряване“ – задължително доброволно да се открие дъъъъългогодишен  депозит с неясна доходност на всеки и след това всеки месец – по 5%, по 5%, по 5% от доходите да отиват в този депозит. В името на светата конкуренция ако на някой не му харесва, от един 40 годишен депозит с неясна доходност има право да се прехвърли в друг 40 годишен депозит с неясна доходност. Ferrari-тата и Porsche-тата чакат на изхода.
Хайде да намалим осигуровките от 2012 г. с 5%
Бизнеса страшно ще се зарадва. Бюджета на държавното обществено осигуряване няма да пострада изобщо, даже укриването на доходи ще спадне рязко. И е много просто това да се случи – доброволното задължително допълнително пенсионно осигуряване ще бъде в размер на 0%(а сега е 5%). Преференциите за признаване на до 10% от внесените пари в 40 годишен депозит с неясна доходност ще продължат да важат за желаещите да си спестяват за Ferrari по този начин. Всеки има право да си мечтае. А 5-те процента спестени осигуровки на хората и бизнеса ще увеличат на първите доходите, а на последните ще намалят разходите.
Хората ще решат какво да правят с допълнителните средства – могат да си ги инвестират доброволно и незадължително в 40 годишен депозит, могат да инвестират в нещо доброволно и незадължително. Нали това е демокрацията? Нали това е пазарната икономика? Да имаш право да избираш доброволно и незадължително.
Може ли да съществува по време на капитализъм понятието „доброволно-задължително“?
Кои са тези, които убеждават ли убеждават отчаяно, колко добре професионалистите управляват и как не просто трябва да е 5% доброволно-задължителната вноска в частен пенсионен фонд, а трябва да се увеличи тази вноска, дори само в частни фондове да се правят вноски, а държавни да няма. Да не забравяме, че 2020 наближава. Тези, които само са изземвали доброволно-задължително, трябва да почнат и да плащат. И колкото повече наближава този момент, толкова повече ще се увеличава състава на хора с певцопойци, които ще обясняват наляво и надясно, колко е хубаво да се откриват и поддържат 40 годишни доброволно-задължителни депозити с неясна доходност, толкова по-агресивна ще става и песента им, с намеци, със заплахи към държавата колко е опасно да се правят промени на точно тези осигуровки – да се пипат социалните помощи за крайно нуждаещите се.
Песента на големите
(в изпълнение на Хора на свободните певцопойци)
Молим ви молиииим, не им отнемайте социалните помощи.
От какво ще живеят? Трябва да ги има. Социална политика трябва да има.
Нали видяхте как храбро защитиха капиталовия пазар?
Падна само с 90%, и светкавично за само няколко години стабилизира на -85%.
Нали виждате какви Ferrari-та са приготвили за пенсионерите?
И все по-нови модели ще има.
Само дайте им повече париии-и
Милим ви молиииим, не посягайте на частна собственост.
Да не би да искате да ни развалите  партито?
Коктейлите на Хаваите?
Какво ще кажат техните мами?
Ще ги е срам от нас и ще ни се карат.
Молим ви молииим, не ни причинявайте това.
Дайте им повече париии-и
С кръпки лобисткия „Кодекс за социално осигуряване“ от 2000 г. не може да се оправи по никакъв начин – неспасяем е.
Но винаги може да се приеме нов кодекс, без лобизъм в него, частните пенсионни фондове да си бъдат частни, без да получават социално подпомагане.

Locations of visitors to this page
Tyxo.bg counter
Site Meter
Google Analytics Alternative
Clicky

Реклама

18 коментара to “Големите лобисти в „Кодекса за социално осигуряване“”

 1. Шарлатаните – задължителни “частни пенсионни фондове” към декември 2012 г. « Alexander Todorov Network Says:

  […] задължителните частни пенсионни фондове реализират номинални загуби до 30% от парите за пенсии, като управителите им се биеха в каквото имат там, че […]

 2. Съдържание на блога « Alexander Todorov Network Says:

  […] пенсионно осигуряване е една много добра идея Големите лобисти в “Кодекса за социално осигуряване” За частен остров в Ада – малките лобисти Нов Кодекс за […]

 3. Ищван Чурка Says:

  Здравейте!
  А какво ще кажете за варианта да няма каквато и да било осигурителна система? Няма ДЗПО, няма НОИ, няма професионалисти, няма администрация, няма банкови такси, няма глупости. Никой нищо не дължи на държавата и държавата не дължи нищо на никого. Със спестените от липсващата администрация пари държавата може да поеме инвалидните пенсии например. А всеки нормален и работещ човек се оправя сам.

 4. Петър Says:

  Отново нещо е сбъркана математиката, как може да има -200% доходност? За „Пенсионно-осигурителен институт“ например изчислих -93%. Няма как да е по-малка от -100%.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Разбира се не е възможно да изгубиш повече от 100%, но при определен начин на смятане на доходността излиза, че е възможно поне като цифри. И как става – ами хората ако спрат да правят принудителни вноски, най-много ще им загубят 100% от парите. Обаче ако продължат да правят принудителни вноски, то ще има възможност да им загубят още повече пари. Тъй като за една кариера, средния човек е възможно да прави вноски около 40 години, а дадената „доходност“ от статията е за 5 годишен период, то значи, че има потенциал да му се загубят в пъти повече пари. Ако тези принудителни фондове бъдат спрени днес, загубите могат да са до 100%. Ако им се наливат още пари, загубите е възможно да са над 100% спрямо щетите към днешна дата, тъй като идват като допълнителни загуби

 5. Veselin Says:

  Здравейте,
  Искам да попитам следното:
  Защо аз като се пенсионирах 2009 г. по първа категория (р.1960г.) получавам по-малка пенсия от моя колега (р.1959 г.) и той пенсионер от 2009 г. по първа категория, като той поне последните 10 г. получаваше много по-малка заплата от мен(по-малки осигуровки)?
  От частния фонд ми казаха, че парите ще си ги видя след 10 години, като ме успокоиха, че са наследсвени!?
  Допълвам, че двамата имаме еднакъв стаж +- 1 година

 6. Пенсионни „мултифондове“ – оправданието защо парите за пенсия са изчезнали « Alexander Todorov Network Says:

  […] –          Подкрепа на частната собственост (ама тази на гражданите, а не на собствениците на принудителни задължителни „ч…) […]

 7. Как да получим най-голяма пенсия « Alexander Todorov Network Says:

  […] 2000 проявява социалност към малките лобисти и към големите лобисти, а на хората дава каквото […]

 8. Nick Cave Says:

  „Изчисляването на размера на пенсията не трябва да се прави на база осигурителния стаж и заплатата…“
  Господине, само това Ваше твърдение прави безмислени каквито и да е коментари по „анализираната“ от Вас тема.
  Моят съвет все пак е – опитайте късмета си в друга професионална сфера ! С тези си познания в областа на социалното осигуряване бихте „жънали успехи“ само под опеката на г-жа Митрева :)))

  • alexanderbtodorov Says:

   Точно така, а явно липсата на знания колко порочна система е сегашната може да кара някой да се съмнява в познанията на други.
   Сегашната система измерва колко години е работил еди кой си. Не измерва приноса му към системата. Това е останало от соц. време,
   когато хората са били длъжни да работят. Приноса го измерват в годините робия.
   В новия предложен модел, човек може да изработи парите си за пенсия за 1 месец. Няма нужда да работи 40 години, всячески да се
   скатава на минимални доходи и това да се признае за по-голям принос, от някой работил много по-малко като време, но плащал много повече данъци.
   Системата по новия модел е точкова. Когато работиш през един месец и получаваш средния осигурителен доход в страната, това означава, че получаваш
   1 точка към приноса нужен за пенсия. Ако получаваш същия доход следващия месец, в страната средния осигурителен доход ще се е променил,
   ако се е увеличил, значи приноса през следващия месец е по-малък и ще получиш примерно 0,98 точки принос.
   Ако получаваш през един месец доходи равни на 100 пъти средния осигурителен доход през съответния месец, това са 100 точки заработени само от един месец.
   Този модел означава, че инфлацията не влияе, хората си събират събират точките осигурителен принос реално. И при навършване на пенсионната възраст,
   срещу всяка точка ще получат измерима в пари пенсия – дял от бъдещето. Колкото повече данъци плащаш през всеки месец от кариерата, толкова по-голям
   реален дял ще получиш от бъдещето.
   Трябва да се чете повече, преди да се правят необмислени коментари.

   • Nick Cave Says:

    „Това е останало от соц. време,
    когато хората са били длъжни да работят.“
    Точно така, Вие явно наблягате на писането !
    Дано с 1 месец писане успеете да стигнете тиража….на Хари Потър и да осигурите парите си за пенсия 🙂
    …не сте длъжен да работите.
    Успех !

 9. alexanderbtodorov Says:

  Всяка статия, приказка или коментар е вид манипулация, защото така или иначе говорещия(пишещия), оказва определено влияние иска или не иска върху този, който чете или слуша.

  Специално съм разгледал пенсионните системи по света. Всички имат един основен дефект, който е отстранен с модела пенсионна система, който предлагам за алтернативен – https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2010/08/08/pensions/

  Каквото наследство е оставило предишния строй, е било ограбено през 90-те, това е ясно.
  По политически причини професията „безработен“ се заменя с професията „пенсионер“ и това е ясно, даже от НОИ го признават. Няма какво да говорим за тавани за пенсии, защото никой не може да очаква система със социални
  функции като държавното обществено осигуряване да да осигурява супер благоденствие на пенсиониралите се.

  Капиталова пенсионна система? За частна пенсионна система става дума. За частна.
  А принципите в социалното осигуряване, много е ключово: „социално осигуряване“ е да се осигури
  минимума социалност и солидарност за всеки, който на стари години не може да се грижи за себе си.
  Може да е работил яко, може да се е скатавал повече, но като човешко същество, системата трябва да се
  погрижи за всеки, поне с минимума, а над това за всеки според труда.

  „Да сте чували, че демокрацията не е перфектния обществен модел, но за сега по-добър не се е намерен.“
  Точно така, значи си говорим сериозно сега. Каква демокрация има, когато моите пари и парите на всеки
  трябва да се обложат задължително с 5% данък(наречен осигуровка) и да отидат в моя или на всеки друг
  виртуална сметка в частен пенсионен фонд, като още на входа тези пари са 95%, заради таксите, а после
  всяка година управленците им ще си взимат по 1% от каквото е останало от тях. Нали за демокрация говорим?
  В частните партиди няма социалност, няма солидарност. Моята си частна партида си е моя, нали така?
  Това наричат капиталов стълб. И всичко щеше да е много хубаво, ако по моя воля сам съм решил да внасям
  тези 5% в 40 годишен депозит.

  Не е ли логично? Демокрация – искам да спестявам в частен пенсионен фонд – спестявам. Не искам, тия 5% си
  остават в мен(може да ги изям или да ги инвестирам, каквото искам ще ги направя) – а когато
  изляза в пенсия ще получавам от солидарното ДОО малка пенсия. Имам възможност на избор.

  Тази „демокрация“ със задължително допълнително не е никаква демокрация, а най-обикновен грабеж. Щом пък се краде, някой трябва да отговаря. Няма да има абсолютно никакъв проблем, ако частните пенсионни фондове са доброволни и 5-те процента задължителна „осигуровка“ отпаднат. Който иска ще ги внася и ще получава преференции, който не иска няма да ги внася.
  Нали „осигуровка“ му викат. Това е като застраховка. Ако искам се застраховам, ако не искам не се застраховам.
  Извън данъците и осигуровките за ДОО(които отново са си данъци) всяко допълнително бреме трябва да е по избор
  на отделния човек, а не всеки да е задължен да си закопава парите в 40 годишен депозит с неясна доходност.

  „Кажете ми, коя според вас е перфектната пенсионна система? При застаряващо и намаляващо население на България, с демографски промени, които след 30-40 години може да оставят българите в малцинство. Какво предлагате?“
  https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2010/10/27/social_security_code/
  Това предлагам. Хубаво ще е да се прочете и осмисли внимателно. Това е действително Кодекс за социално осигуряване, където няма лобизъм. Иска ли някой по-ранно пенсиониране или по-високи пенсии от ДОО, ще плаща през кариерата си по-високи данъци измервани реално, а не номинално. Така ще си е заработил всичко и системата ще работи на 0, както и трябва да бъде.

  „Ясно ми е, че частните пенсионни фондове са ви трън в окото, зашото видите ли, загубили пари през 2008 година.“
  Те си гледат интереса, това е ясно. Ако съм им поверил парите си доброволно, няма да има проблем, но не е възможно
  да се говори за капиталова система, за демокрация, когато на капитала му се казва: „ти ще инвестираш 5% всеки месец в депозит за 40 години в частен пенсионен фонд доброволно задължително“.
  Това са противоречащи си неща.

  „Понеже сте много отворен, кажете ми има ли пенсионен фонд, фонд за управление на активи или каквото
  и да било инвестиционно дружество, който/което да не е загубил/о пари през 2008г.?“
  В природата нищо не се губи. Един го ограбват, а друг пие с парите му коктейли на Хаваите.

  „Кой е обещавал Ферарита и Поршета на пенсионерите? Това е ваша измислица. Сравнението ви е меко казано неуместно!“
  Но не по-малко неуместно е, когато пенсионните фондове рекламират без да се натрапват каква доходност докарват
  и как е в пъти по-голяма от лошото управление на държавата.
  Явно се вижда какво предлагат частните пенсионни фондове – реална отрицателна доходност. От тук нататък за никакъв капиталов стълб не може да се говори, защото парите на отделния човек се смаляват всяка година.

  Но тъй като все пак някой говорят за капитал – е да, когато на отделния човек капитала намалява всяка година,
  на лобистите капитала се увеличава(разбираемо е, гледат си интереса), но се внушава на отделния човек, че частната му партида е недосегаема, натрупваща се и с толкова добро управление не Ферарита и Поршета, ами космически кораб ще има за всеки. Това се внушава – нали човек трябва да знае защо влага в 40 годишен депозит с неясна доходност все пак.

  „Кажете вие, колко пари ще ви са необходими да живеете достойно „когато му дойде времето“?“
  „Достойно“ е думичка, когато някой скромничи и не иска да си каже каква заплата иска, очаквайки отсрещната страна да се сети сама.
  Ами да видим – достойно е, когато човек може да бъде свободен да избира, но не между две или повече от две неща,
  а когато може да не избере и нищо. Достойно е, когато не се налага да работиш за пари, когато утре можеш да не отидеш на работа, защото те експлоатират или не ти достигат сили. Можеш да си позволиш храна, която няма да те отрови, и да се развиваш в същото време.

  „Какъв процент от заплатата, която сте получавали в активна възраст.
  Смятам, че не можете да ми отговорите на този въпрос, защото житейския ви опит е доста оскъден.“
  Ако разбирам правилно въпроса – той е колко процента да плащам данъци днес, за да живея достойно утре.
  Времената се менят. Утре няма да съществува, ако днес не работя, значи каквото и да има утре, то ще е благодарение на днес.
  Теоретично, ако спестявам 40 години по 12,5% от заплатата си и тези пари запазят своята стойност(значи някой не ги открадне законно), в продължение на 10 години ще мога да имам 50% от доходите си реално и ако съм средния гражданин.

  https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2010/08/08/pensions/
  Това обаче е възможно да се случи единствено благодарение на държавното обществено осигуряване
  и по предложения модел за пенсионна система.
  Никой не знае дали тези 50% от средния реален доход през всичките тези десетилетия ще са достатъчни, но каквото, такова. В предложения модел пенсионна система няма спестяване, за да не може да се окраде спестеното. Гаранция за бъдещето дава това, че данъците през този период ще бъдат ниски, всеки ще допринася солидарно за настоящето и ако се изгради бъдещето, ще се ползва от плодовете му.

  „Първо, манипулативно е, да вземете 3 поредни години и да и екстраполирате върху 40!
  Пазарът на задължителното допълнително осигуряване съществува от едва 10 години.
  Направете анализ върху тях, драги господине. Ако ли не, вземете статистики от развити пазари,
  където ще намерите необходимите данни за подобни интерполации, анализи и заключения.“
  Взети са данните от 5 поредни години, от които ясно се вижда, че ако има капиталово натрупване за някой,
  то това не е за този, от който доброволно задължително му се взимат 5% от доходите.
  Отново ще повторя, че никакъв проблем няма, само частните пенсионни партиди да си бъдат само за този,
  който иска да спестява по този начин. Ако им има доверие, ще спестява, ако няма ще инвестира сам на борсата,
  или ще повери парите си на взаимен фонд или ще ги сложи в банка или ще започне собствен бизнес и т.н.
  Ето това е частно, тогава може да говорим и за демокрация и за капиталово натрупване и т.н.
  Останало са лобистките приказки на финансови пирамиди.

  „Второ, направете си труда да изчислите колко струва един пенсионер на държавата,
  т.е. на обикновенния данъкоплатец. Защото пенсии днес не се плащат само от осигуровки,
  а от бюджетни трансфери в ДОО от над 2 млрд лева. Може да си зададете въпроса защо е така.“
  Защото средната пенсионна възраст е 56 години. Невъзможно е държавното обществено осигуряване
  да не е на огромен дефицит, когато безработните ги правят пенсионери или инвалиди с пенсии.
  Затова и пенсиите са ниски. А дефицита на ДОО не е 2 милиарда, а над 4 милиарда лева или 60%.
  Това не е от неефективност, а защото има твърде много пенсионери на трапезата.
  Принципа е, че работещите трябва да са 4 пъти повече от пенсионерите, за да няма дефицит в системата
  и средния гражданин да получава при 12,5% данък за пенсии(осигуровка) 50% от доходите си.

  „Що се отнася за таксите и комисионите на фондовете, вземете да си направите труда какви са
  разходите на пенсионните компании за управлението активите на управляваните от тях фондове
  и си задайте въпроса адекватни ли са те на таксите и комисионите които събират.
  Да „mаy be you have a point here“, но го докажете емперично.“
  Това е много интересен казус. Да не би въпроса да е защо частните пенсионни фондове правят толкова
  големи разходи, когато успяват да постигнат средно и реално отрицателна доходност?
  И нали говорим за капитализъм, за частно? Ако са толкова неефективни, че 5% от петте процента от дохода
  на всички работещи свежи пари + 1% от това, което е останало на година не им е достатъчно, могат да напуснат пазара.

  „Може би вие сте най-добрия инвестиционен менеджер на света защото доходността,
  която пенсионните дружества постигат или са постигнали не ви харесва и сигурно вие
  сте постигнали много повече. Но замисляли ли сте се къде са имали право да инвестират
  пенсионните фондове (къде на кои пазари) или в какви инструменти.
  И този процес господине е еволюирал от ДЦК-та до почти всичко възможно към днешна дата.“
  Да разбираме, че частните пенсионни фондове вече могат да „инвестират“ в почти всичко възможно към днешна дата?
  А отрицателна доходност, надали може да се харесва на който и да е капиталист, освен за този,
  който губи парите, за да ги изпие на Хаваите.

  „Да си бяхте направили труда да видите инструменти с алтернативна доходност.
  Та дори да ги бяхте сравнили с „plain vanila deposit rates“ и тогава да говорите това е добре, а това е зле.“
  Много добре, да предположим, че всеки вместо да му бяха удържани 5% от доходите за 40 годишен депозит
  с неясна доходност ги беше инвестирал в едногодишен депозит в банка, което е лоша инвестиция, но която си има
  множество предимства. Депозитът е за кратък период, човекът знае колко ще получи, влага парите доброволно и
  след 3, 6 месеца или една година може да прави с тях каквото иска. Доходността, която ще получи разбира се е близка до нулата, защото има инфлация, но да предположим, че е 0. Парите му запазват стойността си, може да ги ползва както пожелае след до 1 година(може да започне бизнес, отново да ги инвестира, да си купи глезотийка или да ги изяде), а не да очаква каквото е останало от тях 40 години по-късно.

  „Частните пенсионни фондове не са на хранилка господине, както се опитвате да внушавате.“
  Ако е така, защо са 5-те процента доброволно задължително изземване от дохода?
  От тези пари моментално 5% отиват за такси, които изхранват професионализма.
  И след това по 1% на година от каквото е останало отново потъва.

  „В интерес на осигурените лица е да имат по-голяма вноска в частните пенсионни фондове.“
  В интерес на хората е да имат по-голяма вноска, но ако те решат така да спестяват. Ако решат друго,
  като си говорим за частно, те трябва да имат избора да не спестяват по този начин. В момента хората
  не могат да избират и това е проблема, а не че частните пенсионни фондове съществуват. Нека да си ги
  има и който иска да ползва услугите им. Докарват ли висока доходност – печелят клиенти. Не докарват ли – няма клиенти. Не е ли това частното? Пазарното? Правото на избор?

  „Защо? Ами защото с текущите им вноски в ДОО се плащат пенсии, средствата дори не се инвестират.“
  И как може да се инвестира нещо, което го няма? ДОО е на дефицит всяка година и няма какво да се натрупва,
  а и държавата не е търговско дружество и не трябва да натрупва, а да изпълнява с парите, които събира от данъци
  функциите за които е създадена.

  „Няма до преди 1997 година информация в НОИ кой какво е плащал като осигуровки. Т.е. „черна дупка“.
  Не знам какъв е проблема ви с индивидуалните партиди. Това, че осигурените лица получават информация
  дали им плащат осигурителните вноски, на реален доход ли ги осигуряват, колко средства са се натрупали, каква доходност е постигната. Ако тази прозрачност и обем от информация ви изглеждат излишни, не разбирам за какво се борите. Не разбирам и какво се опитвате да докажете.“
  Това за НОИ е тема на отделен разговор. Черната дупка е по политически причини. А прозрачността е хубаво нещо.

  „Лобизъм. Лобизмът е присъщ на всяка една група със общи интереси. Ще ми е интересно вие какъв лобист ще станете, ако вече не сте такъв. Нямам нищо против критични статии и блогове, но написани грамотно, с адекватна аргументация и конструктивни предложения. Не ми е ясно какво предлагате.“
  Държавно обществено осигуряване, което осигурява на средния гражданин 50% от дохода при пенсиониране. Солидарност. Система, която работи на 0. Без да натрупва, но и без да излиза на дефицит.
  Частните пенсионни фондове могат да бъдат начин за спестяване, но хората ще решат дали да спестяват в тях или не. И тъй като управляват пари за пенсии, ще бъдат задължени да постигат минимална доходност, която да осигурява запазване на спестените пари във времето. Който частен пенсионен фонд не може да постигне поне това, значи по-добре да напусне пазара.

  „След порочна порция от“бла-бла“, лаика по темата казва, „ей, колко е готин тоя Александър Тодоров, как ги разбира тия работи. Ония са лошите…, мамка им…“ Така че блогът ви по тази тема е сбирщина от лобистки идеи на някаква друга група която ви използва за frontman. Ако не е така, аргументирайте се по-добре и с най-голямо удоволствие ще ви подам ръка. Поздрави,“
  Мисля, че бях достатъчно ясен. След като си говорим за частно и за демокрация, в тези случаи хората правят нещата доброволно, трупат капитал доброволно и по начин, който смятат за най-добър за тях. Не им се казва „ще инвестираш доброволно задължително за 40 години по 5% от доходите си в частна партида в частен пенсионен фонд“.

  Всеки сам да избере как ще инвестира: за допълнителна пенсия или в бизнес, на борсата, в банката и т.н. или да изяде евентуалното си благоденствие предварително. Всеки сам да си избере.

 10. Николай Марев Says:

  Ако тази прозрачност и обем от информация ви изглеждат излишни, не разбирам за какво се борите. Не разбирам и какво се опитвате да докажете.

  Лобизъм. Лобизмът е присъщ на всяка една група със общи интереси. Ще ми е интересно вие какъв лобист ще станете, ако вече не сте такъв.

  Нямам нищо против критични статии и блогове, но написани грамотно, с адекватна аргументация и конструктивни предложения. Не ми е ясно какво предлагате. След порочна порция от“бла-бла“, лаика по темата казва, „ей, колко е готин тоя Александър Тодоров, как ги разбира тия работи. Ония са лошите…, мамка им…“

  Така че блогът ви по тази тема е сбирщина от лобистки идеи на някаква друга група която ви използва за frontman. Ако не е така, аргументирайте се по-добре и с най-голямо удоволствие ще ви подам ръка.

  Поздрави,

 11. Николай Марев Says:

  Господине. Статията ви е доста манипулативна. Не зная чии интереси обслужвате и за какво се борите. Виждам, че сте млад човек и разбирате от музика, космос, счетоводство и икономика. Браво! Моите адмирации.
  Говорите английски браво! Дотук добре. Надявам се да го използвате за да си правите справки за това как стоят нещата извън България. Надявам се да познавате пенсионните системи по света и можете да анализирате плюсовете и минусите на всяка една. Ако се напънете и направите такъв анализ, ще видите, че пенсионна система „one hat fits all“ няма. Всяка е еволюирала от някъде. Може би сте доста млад, за да сте наясно какво наследство оставиха 40 години социализъм за тези които се пенсионираха след 1990 година. Може да се поразтърсите и да видите тавани на пенсии смешни за хора, които са работили яко и са носили отговорност. Не говоря за тези които са се скатавали.

  Сега, за капиталовата пенсионна система. Да сте чували, че демокрацията не е перфектния обществен модел, но за сега по-добър не се е намерен. Кажете ми, коя според вас е перфектната пенсионна система? При застаряващо и намаляващо население на България, с демографски промени, които след 30-40 години може да оставят българите в малцинство. Какво предлагате?

  Ясно ми е, че частните пенсионни форндове са ви трън в окото, зашото видите ли, загубили пари през 2008 година. Понеже сте много отворен, кажете ми има ли пенсионен фонд, фонд за управление на активи или каквото и да било инвестиционно дружество, който/което да не е загубил/о пари през 2008г.?

  Кой е обещавал Ферарита и Поршета на пенсионерите? Това е ваша измислица. Сравнението ви е меко казано неуместно! Кажете вие, колко пари ще ви са необходими да живеете достойно „когато му дойде времето“? Какъв процент от заплатата, която сте получавали в активна възраст. Смятам, че не можете да ми отговорите на този въпрос, защото житейския ви опит е доста оскъден.

  Да философстваме и да се упражняваме във вербално „онаниране“ сме много добри… Да, ние българите. Но да говорим позитивно и конструктивно, в това не ни бива. Разбирам желанието ви да бъдете духовит и оригинален. Само, че зад това ви желание прозира доста повърхностност.

  Сега по същество:

  Първо, манипулативно е, да вземете 3 поредни години и да и екстраполирате върху 40! Пазарът на задължителното допълнително осигуряване съществува от едва 10 години. Направете анализ върху тях, драги господине. Ако ли не, вземете статистики от развити пазари, където ще намерите необходимите данни за подобни интерполации, анализи и заключения.

  Второ, направете си труда да изчислите колко струва един пенсионер на държавата, т.е. на обикновенния данъкоплатец. Защото пенсии днес не се плащат само от осигуровки, а от бюджетни трансфери в ДОО от над 2 млрд лева. Може да си зададете въпроса защо е така.

  Що се отнася за таксите и комисионите на фондовете, вземете да си направите труда какви са разходите на пенсионните компании за управлението активите на управляваните от тях фондове и си задайте въпроса адекватни ли са те на таксите и комисионите които събират. Да „mаy be you have a point here“, но го докажете емперично.

  Може би вие сте най-добрия инвестиционен менеджер на света защото доходността, която пенсионните дружества постигат или са постигнали не ви харесва и сигурно вие сте постигнали много повече. Но замисляли ли сте се къде са имали право да инвестират пенсионните фондове (къде на кои пазари) или в какви инструменти. И този процес господине е еволюирал от ДЦК-та до почти всичко възможно към днешна дата.

  Да си бяхте направили труда да видите инструменти с алтернативна доходност. Та дори да ги бяхте сравнили с „plain vanila deposit rates“ и тогава да говорите това е добре, а това е зле.

  Частните пенсионни фондове не са на хранилка господине, както се опитвате да внушавате. В интерес на осигурените лица е да имат по-голяма вноска в частните пенсионни фондове. Защо? Ами защото с текушите им вноски в ДОО се плащат пенсии, средствата дори не се инвестират. Няма до преди 1997 година информация в НОИ кой какво е плащал като осигуровки. Т.е. „черна дупка“. Не знам какъв е проблема ви с индивидуалните партиди. Това, че осигурените лица получават информация дали им плащат осигурителните вноски, на реален доход ли ги осигуряват, колко цредства са се натрупали, каква доходност е постигната.

  Ако това вси

  • Veselin Says:

   Здравейте,
   Искам да попитам следното:
   Защо аз като се пенсионирах 2009 г. по първа категория (р.1960г.) получавам по-малка пенсия от моя колега (р.1959 г.) и той пенсионер от 2009 г. по първа категория, като той поне последните 10 г. получаваше много по-малка заплата от мен(по-малки осигуровки)?
   От частния фонд ми казаха, че парите ще си ги видя след 10 години, като ме успокоиха, че са наследсвени!?


Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d блогъра харесват това: