Големите лобисти в „Кодекса за социално осигуряване“

Хайде да намалим осигуровките с 5% от 2012 г. и това да се отрази дори благотворно на държавното обществено осигуряване. Тук се крие отговора как да се случи това и почти всички да са доволни.
Радост за работодателите и обикновените хора и
Песента на големите лобисти, в изпълнение на „Хора на свободните певцопойци“.
Настоящото по никакъв начин не представлява реклама или антиреклама на когото и да било.
Всяка прилика с реални лица и събития трябва да бъде напълно случайна.
Кои са „Те“?
На някои от тях майките им в глобален мащаб се славят като едни от титаните във финансовия свят.
Срещу най-големите пък във финансовия свят глобално(мегагигантите), ако има продължителни следствия и производства през годините, една част от големите в „КСО“ са с всички шансове да се хвалят един ден с майки не просто едни от най-големите, а – „най-големите гиганти във финансовия свят“.
Когато през 1999 г. в България бил замислен „тристълбов“ пенсионен модел, на хората се казвало: „Държавата е лош стопанин, трябва да има диверсификация, професионалистите в частния сектор знаят как да управляват пари и ще осигурят по-големи пенсии на пенсионерите. Те ще се возят на старини във Ferrari или Porsche или каквото друго пожелаят“.
Повече от 10 години по-късно, тази песен продължава с: „държавата е лош стопанин, дайте повече пари в частните фондове, дайте парите на професионалистите да ги управляват, за да се возят хората във Ferrari или Porsche на старини, по-малко държава, по-малко неефективност“.
Много хубаво това. Тогава няма да е зле да се види колко добре управляват професионалистите в частните пенсионни фондове. Хората вече са почнали да мечтаят за Ferrari и Porsche, които за 10 години до някъде трябва да са поне проектирани.
В таблицата по-долу са данни от Комисията по финансов надзор(за по-лесно тук ще се намери същата таблица), каква част от Ferrari и Porsche професионалистите в частните пенсионни фондове са успели да създадат за пет годишния период 2005-2009 професионално управление:
Фонд

2005

2006 2007 2008 2009 Средно-годишна доходност
„ЦКБ Сила“ 6.87% 18.94% 13.25% -18.98% 7.02% 4.53%
„ЛУКойл Гарант“ 10.34% 4.42% 24.91% -22.18% 6.65% 3.62%
ING 8.20% 7.20% 16.02% -17.96% 7.49% 3.48%
„Съгласие“ 8.18% 15.10% 15.33% -24.51% 8.64% 3.33%
„ДСК – Родина“ 6.78% 7.20% 17.67% -17.62% 5.47% 3.20%
„Бъдеще“ 10.13% 7.40% 21.14% -29.31% 13.69% 2.86%
„Доверие“ 7.15% 6.27% 13.51% -18.62% 9.05% 2.78%
„Алианц“ 7.63% 3.73% 15.73% -21.72% 6.72% 1.54%
„Пенсионно-осигурителен институт“ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 8.45% 1.64%
„Топлина“ 0.00% 0.00% 0.00% -19.34% 7.76% -2.76%

Както се казва: „капка по капка, вир става“. Явно за момента на пенсионерите им е приготвена по една детска количка Ferrari или Porsche. Ще си я подарят на внуците да има с какво да си играят. Но да мислим позитивно, детската количка за 40 години може и да порасне.
Преди да видим колко голяма ще стане като порасне, трябва да преизчислим едно Ferrari днес как би трябвало да изглежда след 40 години примерно, защото на внуците… е, вярно, че да си играят с Ferrari модел 40 години по-рано ще е за едно дете също толкова интересно, колкото да си играе и с последен модел, но все пак.
Трябва да вземем инфлацията предвид. Като я насложим се получава по-обективна снимка на бъдещото Ferrari за пенсионерите:
Таблицата отново е за периода 2005-2009, но този път снимката е подложена на анализ:
Фонд Средно-годишна доходност Средно-годишна инфлация Реална средно-годишна доходност
„ЦКБ Сила“ 4.53% 6.66% -2.13%
„ЛУКойл Гарант“ 3.62% 6.66% -3.04%
ING 3.48% 6.66% -3.18%
„Съгласие“ 3.33% 6.66% -3.33%
„ДСК – Родина“ 3.20% 6.66% -3.46%
„Бъдеще“ 2.86% 6.66% -3.80%
„Доверие“ 2.78% 6.66% -3.88%
„Алианц“ 1.54% 6.66% -5.12%
„Пенсионно-осигурителен институт“ 1.64% 6.66% -5.02%
„Топлина“ -2.76% 6.66% -9.42%

Малко притеснително. Както изглежда Ferrari-то на пенсионера благодарение на професионалното управление, се смалява всяка година бавно и сигурно.
Ако умножим пет годишния период 8 пъти, сигурно ще видим бъдещото Ferrari на пенсионера след 40 години?
Да затаим дъх и да го видим:
Фонд Реална средно-годишна доходност Реална доходност за 40 години?
„ЦКБ Сила“ -2.12% -84.66%
„ЛУКойл Гарант“ -3.03% -121.30%
ING -3.17% -126.67%
„Съгласие“ -3.32% -132.97%
„ДСК – Родина“ -3.45% -138.18%
„Бъдеще“ -3.79% -151.51%
„Доверие“ -3.87% -154.73%
„Алианц“ -5.11% -204.41%
„Пенсионно-осигурителен институт“ -5.01% -200.58%
„Топлина“ -9.41% -376.60%

Ето това явно ще се нарича професионално управление. Да успееш да смалиш едно Ferrari за 40 години от 100% от размера му до -100%, -200%.
По принцип такова нещо на теория е невъзможно, но за професионалисти няма невъзможни неща. Те пишат новата теория сега.
Пенсионера явно ще трябва да подарява на внучето тератехнологичен микроскоп, защото играчката Ferrari ще бъде с размер по-малък от нищото(което в случая щеше да бъде равно на абсолютната нула).
Много добре, по всичко изглежда, че ще се инвестира в нови технологии, защото за пенсионерите след 40 години на мода се очаква да бъде нещото с отрицателна стойност. Професионалното управление ще допринесе за производството на най-нови технологии, които да издържат на всякакъв професионализъм.
––
„За“ и „против“ частните пенсионни фондове
Професионалистите
Те казват: „нас трябва да ни има, ние управляваме по-добре от държавата, ние сме професионалисти“
Таблиците по-горе го доказват напълно. Държавата никога не би могла да смали нещо от 100% до отрицателно число.
Това само супер професионално управление може да го направи. От частните пенсионни фондове казват истината.
Стабилност за капитала
Те казват: „ние не можем да фалираме, каквото и да стане, всеки пенсионер си има собствена индивидуална партида“
Точно така – частен пенсионен фонд каквото и да стане няма как да фалира. Но как е възможно такова нещо в природата?
Възможно ли е това изобщо? Разбира се, че е възможно.
Схемата е следната:
Всеки месец определен брой бъдещи пенсионери внасят определена сума в частната си сметка 100%.
От тези 100%, 5% или по-малко на мига да речем, че отиват за такси за издръжка.
Към това прибавяме професионалното управление.
Отделно от това всяка година се отделят до 1%, от това, което е останало, за професионално управление.
От тази схема на пенсионерите след пенсиониране(40 години по-късно да речем) се дава каквото имат по личните си частни сметки.
Тази схема не може да фалира, защото всеки месец се наливат нови ресурси.
Винаги ще има нещо по сметките, и номинално ще е повече от 0,00.
Прилича на финансова пирамида, но не е, нали е регламентирано всичко от закона?
Развиват капиталовия пазар и са гарант за стабилността на капиталовия пазар
Те казват: „няма да се плашите, ако борсата почне да пада много, ние ще я подпрем“
Индексът Sofix от върха си през 2007 г. (близо 2000 пункта), към края на 2010 г. е подпрян стабилно на около 350-400. Загубите за пазара са някакви си 80-85%. Те удържат на думата си – гарант са за развитието на капиталовия пазар.
А тия загуби, колко да са загуби? Никакви загуби не са. Обикновено преразпределяне на богатство. Един го ограбват, друг отива да пие коктейли на Хаваите с неговите пари.
Политически риск
Те казват: „правителствата могат да бъдат изнудвани от хората, да дават повече пари за пенсии, а при нас няма такова нещо, всеки си има отделна сметка и не може да бърка в сметката на другарчето“
Към края на 2010 г. частните пенсионни фондове (някои ще кажат: „благодарение на професионалното управление“, други: „въпреки професионалното управление“, но факт е, че) вече са натрупали активи за 4 милиарда лева. И това е съвсем разбираемо.
От 2000 г. те могат само да натрупват(изземват без насилие, законно), а пенсии ще почнат да изплащат след 2020 г. Значи още 10 години натрупване и професионално управление. Политически риск никакъв.
Обикновено държавата се намесва, когато частник, без значение кой е той, започне да разполага с твърде много капитал. Не е от ревност или завист. Много капитал струпан на едно място е опасен за всички останали. Хората се борят с всички сили срещу монопол или олигопол, няма нищо по-нормално от това.
Това е инстинкта за самосъхранение на държавата, за да опази населението си от професионалистите, защото в даден момент Те могат да кажат: „Слушай какво, държаво, ние тук държим едни милиарди – парите на пенсионерите. Или правиш каквото кажем, или можем да ги изгубим нарочно. Да, правилно ни чу, нарочно ще ги загубим законно. След това ще си пием коктейлите на Хаваите, а ти ще обясняваш на пенсионерите, които ще са много ядосани заради играчката Ferrari, която плануваха да подарят на внуците, защо трябва да им купуват тератехнологичен микроскоп, за да си играят с Ferrari, което е с отрицателен размер. Разбра ли държаво? И всичко ще стане законно. „Кодекса за социално осигуряване“ е нашият кодекс в момента“.
В този натиск от частни корпоративни интереси разбира се не се крие и грам политически риск?
Как могат да загубят парите на пенсионерите законно
(не правете това у дома си, то е само за професионалисти)
Схемата е много проста. Надува се един балон на капиталовия пазар, отново, с активи, които не струват нищо и само глупак може да ги купи. Глупак или професионалист обаче(който много добре знае какво прави и печели от загубите на другите). Професионалистът ще ги купи нарочно, когато са на най-висока цена, обяснявайки какъв удар е направил. Някой в същия момент ще ги продаде на най-високата цена и веднага ще замине след това да пие коктейли на Хаваите. Малко след това и професионалистите ще го последват. След което пазарът рязко се срива и Ferrari-тата на пенсионерите се смаляват.
Но това е измама!
А, не, когато напълно законно може да се прави всичко, за каква измама може да става дума? В „Кодекса за социално осигуряване“ никъде не е написано каква точно минимална доходност трябва да правят частните пенсионни фондове. Те са поставени при условия да се „конкурират“, със себе си. Въпроса е само доходността на никой от конкурентите да не се различава твърде много(да няма самоотлъчки) от средната в бранша. Това означава, че ако всички частни пенсионни фондове се уговорят(но не е морално такива неща да правят, нали?) и реализират през някой период доходност от -80%, това ще си бъде напълно законно и комисията за финансов надзор ще им каже „браво, никой не се издъни през тази година“.
„Глупости, фантасмагории. Това не е възможно да стане никога, има контролни органи, които следят постоянно.“
Може би не толкова фрапантно, но през 2008 г. от таблицата може много добре да се види каква доходност реализираха частните пенсионни фондове. И КФН определено каза в превод: „браво, одобряваме двуцифрена отрицателна доходност, а за тия, дето се отклониха от стандарта – порицание с перо от паун, да се вземат в ръце веднага“.
Комисията за финансов надзор трябва да спазва в случая „Кодекса за социално осигуряване“, а кодекса за социално осигуряване защитава интересите на крайно нуждаещите се частни пенсионни фондове. Няма лошо, нищо ново под слънцето – Те като всеки частен субект си гледат собствения интерес, през 2000 г. са си прокарали собствен кодекс, усъвършенстван през 2005 г. Какво по-хубаво от това задължително на населението да му се изземват по 3,4,5% от дохода, които да отидат във виртуална частни партиди и да се управляват професионално след това?
И населението чака Ferrari, и частните пенсионни фондове управляват професионално. Всички са доволни.
За какво социално осигуряване става дума изобщо с тези частни сметки в частни пенсионни фондове?
Социално осигуряване е. Подпомагат се бедните частни пенсионни фондове. Всеки месец 5% от дохода на гражданите отиват в частните им виртуални сметки в частните пенсионни фондове, които те започват да управляват професионално. Ако това не е социална помощ, какво е тогава? Допълнителна-задължителна социална помощ.
Не, трябва да ги има, да се върви към ЧАСТНО СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ е правилната посока дадена през 2000 г.
Много интересно, как така може частните сметки да се водят за социално осигуряване. Какво му е социалното на това осигуряване? Нали частни сметки? Но как може да говорим за частно, като на някой му казват, че трябва задължително да инвестира дългосрочно?Ами ако не иска? Изглежда „частното социално осигуряване“ не е нито солидарно, нито социално, нито на средния капиталист обичат да му казват къде задължително да си влага парите, и защо се прави тогава? А да, разбира се – трябва да се подпомагат бедните частни пенсионни дружества, защото те са най-нуждаещи се от подкрепа, от солидарност, от социална политика от капитала.
Правили ли сте си депозит за 40 години?
Който е роден след 1959 г. в България със сигурност трябва вече да си има нещо такова. И да иска, и да не иска, в закона за защита на крайно нуждаещите се частни пенсионни фондове – наименован „Кодекс за социално осигуряване“, е записано, че който работи(и да предположим е в началото на кариерата си), трябва да отделя 5% от дохода си в 40 годишен депозит в частен пенсионен фонд, без фиксирана доходност и очаквайки едно професионално управление на средствата, че на старини да се вози на Ferrari.
Защо малцина се решават да си открият 40 годишен депозит с неясна доходност доброволно? Ferrari-та се очакват, а кандидатите не са на тълпи. До 10% от доходите вложени в доброволен 40 годишен депозит с неясна доходност не се облагат с данък, но кандидатите отново не са на тълпи. Странни хора, трябва да се вразумят някак.
Затова вместо да се обикаля и да се рекламира по този начин: „40 годишни депозити с неясна доходност молииим“(защото нали не е красиво, даже е забранено точно така да се прави), се измисля „Кодекса за социално осигуряване“ – задължително доброволно да се открие дъъъъългогодишен  депозит с неясна доходност на всеки и след това всеки месец – по 5%, по 5%, по 5% от доходите да отиват в този депозит. В името на светата конкуренция ако на някой не му харесва, от един 40 годишен депозит с неясна доходност има право да се прехвърли в друг 40 годишен депозит с неясна доходност. Ferrari-тата и Porsche-тата чакат на изхода.
Хайде да намалим осигуровките от 2012 г. с 5%
Бизнеса страшно ще се зарадва. Бюджета на държавното обществено осигуряване няма да пострада изобщо, даже укриването на доходи ще спадне рязко. И е много просто това да се случи – доброволното задължително допълнително пенсионно осигуряване ще бъде в размер на 0%(а сега е 5%). Преференциите за признаване на до 10% от внесените пари в 40 годишен депозит с неясна доходност ще продължат да важат за желаещите да си спестяват за Ferrari по този начин. Всеки има право да си мечтае. А 5-те процента спестени осигуровки на хората и бизнеса ще увеличат на първите доходите, а на последните ще намалят разходите.
Хората ще решат какво да правят с допълнителните средства – могат да си ги инвестират доброволно и незадължително в 40 годишен депозит, могат да инвестират в нещо доброволно и незадължително. Нали това е демокрацията? Нали това е пазарната икономика? Да имаш право да избираш доброволно и незадължително.
Може ли да съществува по време на капитализъм понятието „доброволно-задължително“?
Кои са тези, които убеждават ли убеждават отчаяно, колко добре професионалистите управляват и как не просто трябва да е 5% доброволно-задължителната вноска в частен пенсионен фонд, а трябва да се увеличи тази вноска, дори само в частни фондове да се правят вноски, а държавни да няма. Да не забравяме, че 2020 наближава. Тези, които само са изземвали доброволно-задължително, трябва да почнат и да плащат. И колкото повече наближава този момент, толкова повече ще се увеличава състава на хора с певцопойци, които ще обясняват наляво и надясно, колко е хубаво да се откриват и поддържат 40 годишни доброволно-задължителни депозити с неясна доходност, толкова по-агресивна ще става и песента им, с намеци, със заплахи към държавата колко е опасно да се правят промени на точно тези осигуровки – да се пипат социалните помощи за крайно нуждаещите се.
Песента на големите
(в изпълнение на Хора на свободните певцопойци)
Молим ви молиииим, не им отнемайте социалните помощи.
От какво ще живеят? Трябва да ги има. Социална политика трябва да има.
Нали видяхте как храбро защитиха капиталовия пазар?
Падна само с 90%, и светкавично за само няколко години стабилизира на -85%.
Нали виждате какви Ferrari-та са приготвили за пенсионерите?
И все по-нови модели ще има.
Само дайте им повече париии-и
Милим ви молиииим, не посягайте на частна собственост.
Да не би да искате да ни развалите  партито?
Коктейлите на Хаваите?
Какво ще кажат техните мами?
Ще ги е срам от нас и ще ни се карат.
Молим ви молииим, не ни причинявайте това.
Дайте им повече париии-и
С кръпки лобисткия „Кодекс за социално осигуряване“ от 2000 г. не може да се оправи по никакъв начин – неспасяем е.
Но винаги може да се приеме нов кодекс, без лобизъм в него, частните пенсионни фондове да си бъдат частни, без да получават социално подпомагане.

Locations of visitors to this page
Tyxo.bg counter
Site Meter
Google Analytics Alternative
Clicky

Реклама