Големите лобисти в „Кодекса за социално осигуряване“

Хайде да намалим осигуровките с 5% от 2012 г. и това да се отрази дори благотворно на държавното обществено осигуряване. Тук се крие отговора как да се случи това и почти всички да са доволни.
Радост за работодателите и обикновените хора и
Песента на големите лобисти, в изпълнение на „Хора на свободните певцопойци“.
Настоящото по никакъв начин не представлява реклама или антиреклама на когото и да било.
Всяка прилика с реални лица и събития трябва да бъде напълно случайна.
Кои са „Те“?
На някои от тях майките им в глобален мащаб се славят като едни от титаните във финансовия свят.
Срещу най-големите пък във финансовия свят глобално(мегагигантите), ако има продължителни следствия и производства през годините, една част от големите в „КСО“ са с всички шансове да се хвалят един ден с майки не просто едни от най-големите, а – „най-големите гиганти във финансовия свят“.
Когато през 1999 г. в България бил замислен „тристълбов“ пенсионен модел, на хората се казвало: „Държавата е лош стопанин, трябва да има диверсификация, професионалистите в частния сектор знаят как да управляват пари и ще осигурят по-големи пенсии на пенсионерите. Те ще се возят на старини във Ferrari или Porsche или каквото друго пожелаят“.
Повече от 10 години по-късно, тази песен продължава с: „държавата е лош стопанин, дайте повече пари в частните фондове, дайте парите на професионалистите да ги управляват, за да се возят хората във Ferrari или Porsche на старини, по-малко държава, по-малко неефективност“.
Много хубаво това. Тогава няма да е зле да се види колко добре управляват професионалистите в частните пенсионни фондове. Хората вече са почнали да мечтаят за Ferrari и Porsche, които за 10 години до някъде трябва да са поне проектирани.
В таблицата по-долу са данни от Комисията по финансов надзор(за по-лесно тук ще се намери същата таблица), каква част от Ferrari и Porsche професионалистите в частните пенсионни фондове са успели да създадат за пет годишния период 2005-2009 професионално управление:
Фонд

2005

2006 2007 2008 2009 Средно-годишна доходност
„ЦКБ Сила“ 6.87% 18.94% 13.25% -18.98% 7.02% 4.53%
„ЛУКойл Гарант“ 10.34% 4.42% 24.91% -22.18% 6.65% 3.62%
ING 8.20% 7.20% 16.02% -17.96% 7.49% 3.48%
„Съгласие“ 8.18% 15.10% 15.33% -24.51% 8.64% 3.33%
„ДСК – Родина“ 6.78% 7.20% 17.67% -17.62% 5.47% 3.20%
„Бъдеще“ 10.13% 7.40% 21.14% -29.31% 13.69% 2.86%
„Доверие“ 7.15% 6.27% 13.51% -18.62% 9.05% 2.78%
„Алианц“ 7.63% 3.73% 15.73% -21.72% 6.72% 1.54%
„Пенсионно-осигурителен институт“ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 8.45% 1.64%
„Топлина“ 0.00% 0.00% 0.00% -19.34% 7.76% -2.76%

Както се казва: „капка по капка, вир става“. Явно за момента на пенсионерите им е приготвена по една детска количка Ferrari или Porsche. Ще си я подарят на внуците да има с какво да си играят. Но да мислим позитивно, детската количка за 40 години може и да порасне.
Преди да видим колко голяма ще стане като порасне, трябва да преизчислим едно Ferrari днес как би трябвало да изглежда след 40 години примерно, защото на внуците… е, вярно, че да си играят с Ferrari модел 40 години по-рано ще е за едно дете също толкова интересно, колкото да си играе и с последен модел, но все пак.
Трябва да вземем инфлацията предвид. Като я насложим се получава по-обективна снимка на бъдещото Ferrari за пенсионерите:
Таблицата отново е за периода 2005-2009, но този път снимката е подложена на анализ:
Фонд Средно-годишна доходност Средно-годишна инфлация Реална средно-годишна доходност
„ЦКБ Сила“ 4.53% 6.66% -2.13%
„ЛУКойл Гарант“ 3.62% 6.66% -3.04%
ING 3.48% 6.66% -3.18%
„Съгласие“ 3.33% 6.66% -3.33%
„ДСК – Родина“ 3.20% 6.66% -3.46%
„Бъдеще“ 2.86% 6.66% -3.80%
„Доверие“ 2.78% 6.66% -3.88%
„Алианц“ 1.54% 6.66% -5.12%
„Пенсионно-осигурителен институт“ 1.64% 6.66% -5.02%
„Топлина“ -2.76% 6.66% -9.42%

Малко притеснително. Както изглежда Ferrari-то на пенсионера благодарение на професионалното управление, се смалява всяка година бавно и сигурно.
Ако умножим пет годишния период 8 пъти, сигурно ще видим бъдещото Ferrari на пенсионера след 40 години?
Да затаим дъх и да го видим:
Фонд Реална средно-годишна доходност Реална доходност за 40 години?
„ЦКБ Сила“ -2.12% -84.66%
„ЛУКойл Гарант“ -3.03% -121.30%
ING -3.17% -126.67%
„Съгласие“ -3.32% -132.97%
„ДСК – Родина“ -3.45% -138.18%
„Бъдеще“ -3.79% -151.51%
„Доверие“ -3.87% -154.73%
„Алианц“ -5.11% -204.41%
„Пенсионно-осигурителен институт“ -5.01% -200.58%
„Топлина“ -9.41% -376.60%

Ето това явно ще се нарича професионално управление. Да успееш да смалиш едно Ferrari за 40 години от 100% от размера му до -100%, -200%.
По принцип такова нещо на теория е невъзможно, но за професионалисти няма невъзможни неща. Те пишат новата теория сега.
Пенсионера явно ще трябва да подарява на внучето тератехнологичен микроскоп, защото играчката Ferrari ще бъде с размер по-малък от нищото(което в случая щеше да бъде равно на абсолютната нула).
Много добре, по всичко изглежда, че ще се инвестира в нови технологии, защото за пенсионерите след 40 години на мода се очаква да бъде нещото с отрицателна стойност. Професионалното управление ще допринесе за производството на най-нови технологии, които да издържат на всякакъв професионализъм.
––
„За“ и „против“ частните пенсионни фондове
Професионалистите
Те казват: „нас трябва да ни има, ние управляваме по-добре от държавата, ние сме професионалисти“
Таблиците по-горе го доказват напълно. Държавата никога не би могла да смали нещо от 100% до отрицателно число.
Това само супер професионално управление може да го направи. От частните пенсионни фондове казват истината.
Стабилност за капитала
Те казват: „ние не можем да фалираме, каквото и да стане, всеки пенсионер си има собствена индивидуална партида“
Точно така – частен пенсионен фонд каквото и да стане няма как да фалира. Но как е възможно такова нещо в природата?
Възможно ли е това изобщо? Разбира се, че е възможно.
Схемата е следната:
Всеки месец определен брой бъдещи пенсионери внасят определена сума в частната си сметка 100%.
От тези 100%, 5% или по-малко на мига да речем, че отиват за такси за издръжка.
Към това прибавяме професионалното управление.
Отделно от това всяка година се отделят до 1%, от това, което е останало, за професионално управление.
От тази схема на пенсионерите след пенсиониране(40 години по-късно да речем) се дава каквото имат по личните си частни сметки.
Тази схема не може да фалира, защото всеки месец се наливат нови ресурси.
Винаги ще има нещо по сметките, и номинално ще е повече от 0,00.
Прилича на финансова пирамида, но не е, нали е регламентирано всичко от закона?
Развиват капиталовия пазар и са гарант за стабилността на капиталовия пазар
Те казват: „няма да се плашите, ако борсата почне да пада много, ние ще я подпрем“
Индексът Sofix от върха си през 2007 г. (близо 2000 пункта), към края на 2010 г. е подпрян стабилно на около 350-400. Загубите за пазара са някакви си 80-85%. Те удържат на думата си – гарант са за развитието на капиталовия пазар.
А тия загуби, колко да са загуби? Никакви загуби не са. Обикновено преразпределяне на богатство. Един го ограбват, друг отива да пие коктейли на Хаваите с неговите пари.
Политически риск
Те казват: „правителствата могат да бъдат изнудвани от хората, да дават повече пари за пенсии, а при нас няма такова нещо, всеки си има отделна сметка и не може да бърка в сметката на другарчето“
Към края на 2010 г. частните пенсионни фондове (някои ще кажат: „благодарение на професионалното управление“, други: „въпреки професионалното управление“, но факт е, че) вече са натрупали активи за 4 милиарда лева. И това е съвсем разбираемо.
От 2000 г. те могат само да натрупват(изземват без насилие, законно), а пенсии ще почнат да изплащат след 2020 г. Значи още 10 години натрупване и професионално управление. Политически риск никакъв.
Обикновено държавата се намесва, когато частник, без значение кой е той, започне да разполага с твърде много капитал. Не е от ревност или завист. Много капитал струпан на едно място е опасен за всички останали. Хората се борят с всички сили срещу монопол или олигопол, няма нищо по-нормално от това.
Това е инстинкта за самосъхранение на държавата, за да опази населението си от професионалистите, защото в даден момент Те могат да кажат: „Слушай какво, държаво, ние тук държим едни милиарди – парите на пенсионерите. Или правиш каквото кажем, или можем да ги изгубим нарочно. Да, правилно ни чу, нарочно ще ги загубим законно. След това ще си пием коктейлите на Хаваите, а ти ще обясняваш на пенсионерите, които ще са много ядосани заради играчката Ferrari, която плануваха да подарят на внуците, защо трябва да им купуват тератехнологичен микроскоп, за да си играят с Ferrari, което е с отрицателен размер. Разбра ли държаво? И всичко ще стане законно. „Кодекса за социално осигуряване“ е нашият кодекс в момента“.
В този натиск от частни корпоративни интереси разбира се не се крие и грам политически риск?
Как могат да загубят парите на пенсионерите законно
(не правете това у дома си, то е само за професионалисти)
Схемата е много проста. Надува се един балон на капиталовия пазар, отново, с активи, които не струват нищо и само глупак може да ги купи. Глупак или професионалист обаче(който много добре знае какво прави и печели от загубите на другите). Професионалистът ще ги купи нарочно, когато са на най-висока цена, обяснявайки какъв удар е направил. Някой в същия момент ще ги продаде на най-високата цена и веднага ще замине след това да пие коктейли на Хаваите. Малко след това и професионалистите ще го последват. След което пазарът рязко се срива и Ferrari-тата на пенсионерите се смаляват.
Но това е измама!
А, не, когато напълно законно може да се прави всичко, за каква измама може да става дума? В „Кодекса за социално осигуряване“ никъде не е написано каква точно минимална доходност трябва да правят частните пенсионни фондове. Те са поставени при условия да се „конкурират“, със себе си. Въпроса е само доходността на никой от конкурентите да не се различава твърде много(да няма самоотлъчки) от средната в бранша. Това означава, че ако всички частни пенсионни фондове се уговорят(но не е морално такива неща да правят, нали?) и реализират през някой период доходност от -80%, това ще си бъде напълно законно и комисията за финансов надзор ще им каже „браво, никой не се издъни през тази година“.
„Глупости, фантасмагории. Това не е възможно да стане никога, има контролни органи, които следят постоянно.“
Може би не толкова фрапантно, но през 2008 г. от таблицата може много добре да се види каква доходност реализираха частните пенсионни фондове. И КФН определено каза в превод: „браво, одобряваме двуцифрена отрицателна доходност, а за тия, дето се отклониха от стандарта – порицание с перо от паун, да се вземат в ръце веднага“.
Комисията за финансов надзор трябва да спазва в случая „Кодекса за социално осигуряване“, а кодекса за социално осигуряване защитава интересите на крайно нуждаещите се частни пенсионни фондове. Няма лошо, нищо ново под слънцето – Те като всеки частен субект си гледат собствения интерес, през 2000 г. са си прокарали собствен кодекс, усъвършенстван през 2005 г. Какво по-хубаво от това задължително на населението да му се изземват по 3,4,5% от дохода, които да отидат във виртуална частни партиди и да се управляват професионално след това?
И населението чака Ferrari, и частните пенсионни фондове управляват професионално. Всички са доволни.
За какво социално осигуряване става дума изобщо с тези частни сметки в частни пенсионни фондове?
Социално осигуряване е. Подпомагат се бедните частни пенсионни фондове. Всеки месец 5% от дохода на гражданите отиват в частните им виртуални сметки в частните пенсионни фондове, които те започват да управляват професионално. Ако това не е социална помощ, какво е тогава? Допълнителна-задължителна социална помощ.
Не, трябва да ги има, да се върви към ЧАСТНО СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ е правилната посока дадена през 2000 г.
Много интересно, как така може частните сметки да се водят за социално осигуряване. Какво му е социалното на това осигуряване? Нали частни сметки? Но как може да говорим за частно, като на някой му казват, че трябва задължително да инвестира дългосрочно?Ами ако не иска? Изглежда „частното социално осигуряване“ не е нито солидарно, нито социално, нито на средния капиталист обичат да му казват къде задължително да си влага парите, и защо се прави тогава? А да, разбира се – трябва да се подпомагат бедните частни пенсионни дружества, защото те са най-нуждаещи се от подкрепа, от солидарност, от социална политика от капитала.
Правили ли сте си депозит за 40 години?
Който е роден след 1959 г. в България със сигурност трябва вече да си има нещо такова. И да иска, и да не иска, в закона за защита на крайно нуждаещите се частни пенсионни фондове – наименован „Кодекс за социално осигуряване“, е записано, че който работи(и да предположим е в началото на кариерата си), трябва да отделя 5% от дохода си в 40 годишен депозит в частен пенсионен фонд, без фиксирана доходност и очаквайки едно професионално управление на средствата, че на старини да се вози на Ferrari.
Защо малцина се решават да си открият 40 годишен депозит с неясна доходност доброволно? Ferrari-та се очакват, а кандидатите не са на тълпи. До 10% от доходите вложени в доброволен 40 годишен депозит с неясна доходност не се облагат с данък, но кандидатите отново не са на тълпи. Странни хора, трябва да се вразумят някак.
Затова вместо да се обикаля и да се рекламира по този начин: „40 годишни депозити с неясна доходност молииим“(защото нали не е красиво, даже е забранено точно така да се прави), се измисля „Кодекса за социално осигуряване“ – задължително доброволно да се открие дъъъъългогодишен  депозит с неясна доходност на всеки и след това всеки месец – по 5%, по 5%, по 5% от доходите да отиват в този депозит. В името на светата конкуренция ако на някой не му харесва, от един 40 годишен депозит с неясна доходност има право да се прехвърли в друг 40 годишен депозит с неясна доходност. Ferrari-тата и Porsche-тата чакат на изхода.
Хайде да намалим осигуровките от 2012 г. с 5%
Бизнеса страшно ще се зарадва. Бюджета на държавното обществено осигуряване няма да пострада изобщо, даже укриването на доходи ще спадне рязко. И е много просто това да се случи – доброволното задължително допълнително пенсионно осигуряване ще бъде в размер на 0%(а сега е 5%). Преференциите за признаване на до 10% от внесените пари в 40 годишен депозит с неясна доходност ще продължат да важат за желаещите да си спестяват за Ferrari по този начин. Всеки има право да си мечтае. А 5-те процента спестени осигуровки на хората и бизнеса ще увеличат на първите доходите, а на последните ще намалят разходите.
Хората ще решат какво да правят с допълнителните средства – могат да си ги инвестират доброволно и незадължително в 40 годишен депозит, могат да инвестират в нещо доброволно и незадължително. Нали това е демокрацията? Нали това е пазарната икономика? Да имаш право да избираш доброволно и незадължително.
Може ли да съществува по време на капитализъм понятието „доброволно-задължително“?
Кои са тези, които убеждават ли убеждават отчаяно, колко добре професионалистите управляват и как не просто трябва да е 5% доброволно-задължителната вноска в частен пенсионен фонд, а трябва да се увеличи тази вноска, дори само в частни фондове да се правят вноски, а държавни да няма. Да не забравяме, че 2020 наближава. Тези, които само са изземвали доброволно-задължително, трябва да почнат и да плащат. И колкото повече наближава този момент, толкова повече ще се увеличава състава на хора с певцопойци, които ще обясняват наляво и надясно, колко е хубаво да се откриват и поддържат 40 годишни доброволно-задължителни депозити с неясна доходност, толкова по-агресивна ще става и песента им, с намеци, със заплахи към държавата колко е опасно да се правят промени на точно тези осигуровки – да се пипат социалните помощи за крайно нуждаещите се.
Песента на големите
(в изпълнение на Хора на свободните певцопойци)
Молим ви молиииим, не им отнемайте социалните помощи.
От какво ще живеят? Трябва да ги има. Социална политика трябва да има.
Нали видяхте как храбро защитиха капиталовия пазар?
Падна само с 90%, и светкавично за само няколко години стабилизира на -85%.
Нали виждате какви Ferrari-та са приготвили за пенсионерите?
И все по-нови модели ще има.
Само дайте им повече париии-и
Милим ви молиииим, не посягайте на частна собственост.
Да не би да искате да ни развалите  партито?
Коктейлите на Хаваите?
Какво ще кажат техните мами?
Ще ги е срам от нас и ще ни се карат.
Молим ви молииим, не ни причинявайте това.
Дайте им повече париии-и
С кръпки лобисткия „Кодекс за социално осигуряване“ от 2000 г. не може да се оправи по никакъв начин – неспасяем е.
Но винаги може да се приеме нов кодекс, без лобизъм в него, частните пенсионни фондове да си бъдат частни, без да получават социално подпомагане.

Locations of visitors to this page
Tyxo.bg counter
Site Meter
Google Analytics Alternative
Clicky

Project Better Place – Автомобилната революция в България и по света

Искате ли да получите безплатно чисто нова кола?

И то не каква да е кола, а последен писък на технологиите?
А какво ще кажете ако новата ви кола изглежда по този начин?

Целта на този проект е масовото навлизане на електрическите коли на пазара. Едно от ограниченията, които има електрическата кола в момента е, че може да измине 200 км с
едно зареждане(смяна на батерията). Този проблем може да се реши като се изгради масова инфраструктура от станции за зареждане в страната и станции за смяна на батериите по магистралите.

Проектът предлага нов бизнес модел – колата става собственост на човека, но не и батерията, която остава собственост на фирмата, предоставила безплатно автомобила. Точно както мобилните оператори предоставят телефоните почти за без пари, но с абонамент, така и ползването на автомобила(получен за без пари) ще е обвързан с абонамент за определен брой изминати километри.

Тъй като движението с електрическа кола струва към днешна дата повече от 4 пъти по-евтино за всеки изминат километър, спрямо колата, която върви на бензин, разликата ще се прибира от фирмата предоставила автомобила до момента, в който се изпълнят условията по абонамента. След това собственика на автомобила ще се вози за над 4 пъти по-евтино спрямо днес, като с всяка изминала година цената на километър с електрическа кола ще пада(по закона на Мур двойно на всеки 2 години), защото технологиите напредват, батериите се усъвършенстват.

Дилемата за обикновения човек, който днес ползва автомобил всеки ден, но зарежда с бензин е:
– дали да си вземе чисто нова и високотехнологична и екосъобразна кола безплатно
– за определен километраж да плаща не повече, от колкото би плащал за бензина на старата си трошка, а след изпълнение на абонаментния план да се вози за пъти по-евтино

Как ще се отрази тази революция на икономика на България, например?

За проекта са планирани да се инвестират стотици милиони щатски долара. Изцяло частен проект, за който държавата няма да осигурява финансиране.

С масовото навлизане на електрически коли ще намалее търговския дефицит, защото вноса на горива ще намалее.

Нов бизнес модел

Днес клиента купува скъпа електрическа кола, която се изплаща от намалените разходи за гориво. Better Place ползва модела на мобилните оператори, при които цената на скъпите телефони се изплаща от разговорите с тях. Better Place възнамеряват колите да са безплатни при подписване  на абонаментен договор. Месечната вноска по абонаментния договор, която включва лизинга на колата, електричеството и амортизацията на батерията,  ще е дори по-малка от цената на бензина за същите километри.

Почти никакви разходи за поддръжка на колата

При електрическите коли няма разходи за моторно масло, за антифриз, свещи, филтри и т.н. По-простото устройство намалява разходите от повреди на двигателя и други поддържащи системи. Регенеративните спирачки спестяват електричество и намаляват износването на накладките.

Нарастване на вътрешното потребление

Домакинствата и фирмите, които ползват безплатна кола, ще могат да похарчат или инвестират спестените средства. С повишаването на потреблението ще се стимулира икономиката, а при инвестициите от страна на фирмите ще се отварят нови работни места и ще се повишава конкурентоспособността им.

Екологични приемущества

Електрическите коли се захранват с електроенергия и няма да отделят вредни емисии в атмосферата. Ще намалее замърсяването в градовете, което ще доведе до намаляване и на белодробните заболявания.

Политическите предимства:
– Намаляването на въглеродните емисии ще помогне за изпълняването на ангажиментите поети в протоколите от Киото, Бали и Копенхаген
– България ще намали търговския си дефицит и енергийна зависимост от други държави
– „Зелена България“ няма да бъде само на хартия.

Хайде да сме лидерите този път като държава, да ни дишат електричеството

Повече по темата:

Better Place

Web 2.0 Summit 08: Shai Agassi (Better Place), Tim O’Reilly (O’Reilly Media)

Shai Agassi: A bold plan for mass adoption of electric cars

LeWeb 2010 – Shai Agassi, Founder & CEO, Better Place – Making a Difference
Locations of visitors to this page
Tyxo.bg counter
Site Meter
Google Analytics Alternative
Clicky

Публикувано в Реформи. 4 коментара »

За частен остров в Ада – малките лобисти

Традиционно, ако има нещо, което индивидите мразят да правят – това е да дават.
Те не са виновни, вродено им е, инстинкт за самосъхранение някакъв.
Ако има пък нещо, за което най-много мразят да дават – това са данъците.
Имало едно време индивиди, които мислили как законно да не плащат данъци и измислили понятието „осигуровки“.
По същността си осигуровките са задължително изземване от доходите на населението, което може да се използва само целево(например за пенсии, за здравеопазване, за безработица).
Фактически осигуровките са данъци. Обаче са с друго(марково) име, защото това е легалния начин определени лица да не плащат данъци както всички останали.

България се слави, че от следващата година ще бъде с най-ниското данъчно бреме в Европа.
И това наистина е така, но за някои това бреме ще бъде адски ниско. В ада много ще им завидят като разберат.

Какво се постига с марковите данъци наречени осигуровки, от както са измислени?

Промяна на цялостната система хората да плащат данъци според възможностите си.
Процесът е започнал преди много време(и не само в България). Сегашния кодекс за „социално осигуряване“ е от 2000 г.
Толкова е пропит от лобизъм, че трудно може да се намери нещо, което да е написано в него без задни мисли и с добри намерения.
Няма как да не се забележи как някои са успели успешно да реализират голямата си мечта:
законно да не плащат данъци както го правят всички останали.

Лобистите казват – „осигуровките не са данъци, осигуровки са“.
Лобистите слагат таван на осигуровките и казват:
„тъй като осигуровките не са данъци, а осигуровки(маркови данъци), ще се плащат само до определен доход и най-вече от богатите“

Таван на осигурителния доход

За толкова сложен проблем като неплащането на данъци е намерено толкова просто решение.
Лобистите обаче не желаят да бъдат обвинени в лобизъм, за това винаги са настоявали всички да плащат според възможностите си. Да няма такива, които да не плащат.
„Да плащат според възможностите си“. Обаче не и като става дума за марковия данък – осигуровки.
С цифри проблема изглежда по следния начин.

Нека си представим, че съществуват двама индивида.
На единия заплатата е 240 лева на месец, на другия е 200 000 лева на месец.
Лобистите настояват всеки да плаща според възможностите си и какво се получава:
При заплата от 240 лева месечно, човекът трябва да плати за този месец през 2010 г.:
осигуровки за Пенсии – 4,9% или 11,76 лева
осигуровки за Общо заболяване и майчинство – 1,4% или 3,36 лева
осигуровки за Безработица 0,4% или 0,96 лева
осигуровки за частен пенсионен фонд 2,2% или 5,28 лева
осигуровки за здраве 3,2% или 7,68 лева
Общо осигуровки(марков данък) 12,1% или 29,04 лева
От заплатата си след плащане на марковите данъци трябва да отдели и още 10% за данък общ доход или 21,10 лева
В крайна сметка човекът с 240 лева заплата ще разполага с 189,86 лева или 79% от заплатата си.

Явно е много богат, защото може да си позволи да плати за преки данъци и преки маркови данъци 21% от доходите си.

Нека да видим индивидът с 200 000 лева месечна заплата. Какво трябва той да плати за всеки месец през 2010 г.
Първо, трябва да е ясно, че индивидът е със скромни възможности. Не може да си позволи нищо марково в големи размери.
Затова с цел да се облекчи тежкото му финансово положение, в кодекса за „социално осигуряване“ е написано, че марковите данъци се плащат върху максимален доход от 2000 лева. А който получава над това, държавата ще му направи преференция – един вид социални помощи за бедни.
И така индивидът с месечна заплата от 200 000 лева, трябва да плати:
осигуровки за Пенсии – 4,9%(от 2000) или 48 лева
осигуровки за Общо заболяване и майчинство(от 2000) – 1,4% или 28 лева
осигуровки за Безработица 0,4%(от 2000) или 8 лева
осигуровки за частен пенсионен фонд 2,2%(от 2000) или 44 лева
осигуровки за здраве 3,2%(от 2000) или 64 лева
Общо осигуровки(марков данък) 12,1%(от 2000) или 242 лева
От заплатата си след плащане на марковите данъци трябва да отдели и още 10% за данък общ доход или 19975,80 лева.
В крайна сметка беднякът с 200 000 лева месечно ще разполага с 179782,20 лева или 89,89% от заплатата си.

Явно е много беден, защото може да си позволи да плати за преки данъци и преки маркови данъци скромните 10,11% от доходите си.

Явно богаташът с 240 лева месечна заплата харчи безогледно за маркови данъци, а бедният с 200 000 лева месечна заплата е така притиснат финансово, че има нужда от социално подпомагане, защото за маркови данъци може да си позволи само 0,11% от дохода. Да си припомним, че богаташът пръскаше 12,1% за маркови данъци.

Следователно човекът с 240 лева заплата е пропилял 110 пъти повече пари за маркови данъци от изпадналия в тежко социално положение индивид с 200 000 лева месечна заплата.

Браво, държавата подпомага социално слабия, а богаташа принуждава да си плати всички маркови данъци.
И вместо да си купи хляб, ще ходи да търси пасти.

Какво ще стане, ако изведнъж държавата реши да бъде с неутрална позиция и да не подпомага социално най-нуждаещите се слоеве от обществото, като индивида с месечна заплата от 200 000 лева например?

На богаташа с 240 лева месечна заплата, ще му е все едно. Като всеки богат човек, ще махне високомерно с ръка, защото не му пука за бедните. Той така или иначе маркови данъци може да си позволи. Купува си ги с огромно удоволствие.

Бедния с 200 000 лева месечна заплата обаче ще се разквичи със сълзи:
„Нек, нек, как така ще плащам както богаташа? Не може така. Марковите данъци са само за богатите.
Къде отиде социалната държава, социалното подпомагане на крайно нуждаещите се?
Капиталисти мръсни, нямате ли сърце? Нямате ли душа?
Не, нямате, иначе щяхте да разберете какво е чувството да не можеш да си купиш най-необходимото. Какво е да си скъсваш пържолите от работа, а накрая да ти отнемат най-ценното – мечтата да си купиш частен слънчев остров в ада.“

До кога с тази социална държава? Наистина е нехуманно да отнемеш на някой частния остров, но в името на капитализма, нека бедни и богати да си купуват обикновени и маркови данъци според възможностите си. Не може за бедните да има преференции повече, колкото и да са в нужда.

Плоско данъчно облагане не само за обикновените данъци, но и за марковите(осигуровките). Без тавани и дъна повече.
Locations of visitors to this page
Tyxo.bg counter
Site Meter
Google Analytics Alternative
Clicky

Публикувано в Анализ. 20 коментара »