„Амортизация като пречка“ или „Хайде разходите за Дълготрайни активи да се признават веднага“

Учителите по счетоводство винаги обясняват на децата колко хубаво нещо е амортизацията.

„Тя дава възможност на фирмите да си връщат част от направените разходи предварително“

„Има възможност дори амортизацията да се начислява ускорено, което още по-бързо връща инвестициите на фирмите“

Ужас, на това ги учат децата, че е добро. Амортизацията(умъртвяване – от латински) била добро.

Инвестираш печалбата си днес в дълготрайни активи с цел да имаш най-доброто оборудване, да предлагаш най-добрата продукция на пазара, а за награда ти се признава част от направените инвестиции. Месец след месец, години наред. И някой ден може би цялата направена инвестиция ще се признае… Така е прието и така трябва да бъде.

Но добро ли е това? Е как да не е добро. Някой си е правил такива хубави раздели за амортизации в законодателството. Трябва такива хубави амортизационни планове да се правят, документация допълнителна, има ли по-добро от това? От къде на къде ще е по-лесно, ако може да е излишно затормозяващо? Дори и цял счетоводен стандарт има посветен на „умъртвяването“. Не може да не е добро.

Така няма да се допуска фирмите вместо да плащат данъци върху печалбата да харчат, да инвестират в края на годината. Нали е по-добре да им се изземат едни пари за данъци, вместо да ги инвестират в икономиката? Я да проверим най-добре.

Заложените в бюджет 2010 приходи от корпоративен данък са 1,6 милиарда лева.

Нека да пресметнем какво би станало ако всички фирми в България вместо да си платят данъка, решат да купуват дълготрайни материални активи, за да избегнат плоския данък.

Не плащаш корпоративен данък, но наливаш в дълготрайни активи, а не в „услуги“.

Приема се хипотезата, че никой не иска да плати 10% данък печалба и е готов да инвестира цялата си печалба в активи в края на годината.

1,6 милиарда ако бъдат похарчени в края на годината за ДА(вместо за някакви дреболии, защото инвестирането в машини ще генерира повече печалба в бъдеще), това ще означава автоматично, че към тези пари трябва да се начисли и 20% ДДС, което ще влезе в хазната(което преди това е било върнато на фирмата продавач).

1,6 милиарда * 20% = 320 милиона лева приток на ДДС(а е известно, че държавата по-лесно взима ДДС, отколкото връща надвнесено).

Само че щом някой е изхарчил печалбата си за 1,6 милиарда + 20% ДДС(което ще бъде връщано в последствие, в случай, че фирмата е регистрирана по ДДС), значи и, че някой е направил приходи за 1,6 милиарда и трябва отчаяно да търси да се отърве от нея, за да не плати корпоративен данък.

Значи да предположим, че тези 1,6 милиарда печалба още веднъж бъдат похарчени до края на годината. Върху тях трябва да се сложи и 20% ДДС.

1,6 милиарда * 20% = 320 милиона лева приходи от ДДС още веднъж(една част ще се приспадне, а друга ще се връща, но това връщане е по-късно).

Да предположим, че вече е края на годината. Направилите печалба за 1,6 милиарда няма да има за какво да я похарчат в последния момент, защото са заети да празнуват.

И така тези 1,6 милиарда в крайна сметка ще си бъдат платени от фирмите, които не могат да харчат или са продали последни, като корпоративен данък.

Държавата също ще има за какво да празнува, защото с улесняването на фирмите да похарчат печалбата си за дълготрайни активи, вместо за данъци в икономиката, ще се генерират повече обороти, повече печалба и ще се платят повече данъци.

Значи децата ги учат, че „умъртвяването“ е добро, плащането на корпоративен данък е по-добро, отколкото да реинвестират в икономиката. За да има повече заетост, трябва да има излишна бумащина, допълнително документация, защото е много еко да се изсичат дървета за излишно похабена хартия. Ето на това ги учат децата, но цифрите показват друго.

Амортизацията е излишна и само допълнително усложнява живота, като се търсят алтернативни начини да се правят „разходи“. Ако тази спънка отпадне, а разходите за Дълготрайни активи се признават веднага, ще се инвестира допълнително в икономиката, ще се увеличат приходите от ДДС, а и корпоративния данък така или иначе ще се събере в не много по-малки размери, защото все някой ще остане последен, който няма да успее да си похарчи печалбата или няма да има нужда да я харчи за дълготрайни активи.

Locations of visitors to this page
Tyxo.bg counter
Site Meter
Google Analytics Alternative
Clicky

Публикувано в Анализ. 9 коментара »