Ускоряване на ученето в екипите

Ускоряване на ученето в екипите(реферат)

Ейми Едмъндсън, Ричард Бомър, Гари Писано

Сърдечната хирургия е едно от чудесата на съвременната медицина. В операционна зала, умишлено се предизвиква функционална смърт, докато хирургичният екип възстановява или заменя увредените артерии или клапи на пациента. Всяка операция изисква във висша степен екипна работа. Една единствена грешка може да бъде фатална. Хирургичните екипи не се различават от междуфункционалните екипи, които са с толкова критично значение за успеха в бизнеса. Предизвикателство пред управлението на екипи в днешно време е да се използват нови процеси – колкото се може по-бързо. Внедряването на високи технологии обаче разстройва всяка една организация.

Авторите изследват хирургични екипи в 16 големи медицински центъра, които внедряват нова процедура в сърдечната хирургия. Те установяват, че най-успешните екипи имат лидери, активно управляващи усилията на групата да учи. Най-успешно ползващите новата технология имат три същностни характеристики: създадени са да учат; техният лидер формулира предизвикателствата така, че всички в екипа са силно мотивирани да учат; средата на психологическа сигурност подпомага общуването и нововъведенията.

В изследването на хирургични екипи в 16 големи медицински центъра се прилага нова процедура в сърдечната хирургия. Сравнението с бизнес средата е дадено, защото развитието на обществото е свързано с непрекъснато технологично развитие. Това води до постоянното навлизане на нови технологии, с които екипите както в областта на медицината, така и във всяка друга сфера, трябва да се приспособят.

Повечето екипи овладяват новите технологии с течение на времето. То обаче е лукс, който малко компании притежават. Ако се движите недостатъчно бързо, конкурентите най-вероятно вече ползват благата на новостите. Предизвикателствата на управление в днешно време е във внедряването на новите процеси и технологии колкото е възможно по-бързо.

Екипната работа в действие

Традиционната сърдечна операция продължава обикновено до 4 часа, обединява четирима специалисти и голямо количество специализирана апаратура във внимателно планирани рутинни действия. Екип в типично отделение за сърдечна фирургия изпълнява годишно стотици операции с отваряне на гръдния кош. Добре дефинираната последователност от задачи по време на операцията става напълно рутинна. Членовете на екипа могат да се разбират с поглед.

Сърдечните операции с отваряне на гръдния кош са спасили безброй животи, но след тях е необходимо болезнено и продължително възстановяване.

Новите технологии дават възможност хирургичните екипи да работят през малък разрез между ребрата. Процедурата е въведена в болниците в края на 90-те на 20-ти век. При нея възстановяването е много по-кратко и безболезнено, като представлява и конкурентно предимство за болниците, които я прилагат.

Въпреки че участниците остават същите, новата технология променя работата на екипа. Отделните членове трябва да се научат да решават нови задачи. Хирурга вече не вижда сърцето пред себе си. Анестезиологът трябва да ползва ултразвукова апаратура, която преди това не се е ползвала при сърдечните операции. В новата процедура освен това познатите задачи се появяват в различна последователност и екипа трябва да забрави старите навици, за да научи новата рутина.

Новата технология изисква по-голяма комуникация между членовете на екипа. Голяма част от информацията за сърцето на пациента се осигурява от дигитални показания и ултразвукови образи, която се излъчва на монитори извън периметъра на хирурга. Той трябва да разчита на екипа за тази информация. Това веднага отменя статута му на „върховен главнокомандващ“, защото за постигането на крайната цел всеки член на екипа е от изключителна важност.

Изолиране на „бързите фактори“

Всичките 16 изследвани екипа внедряват новата процедура. Заради сложността й, се проверява многократно всяка стъпка. На екипите обаче е било нужно твърде много време. Във всяка от изследваните болници операциите по новата технология са отнемали до три пъти повече време, отколкото при традиционните операции с отваряне на гръдния кош.

В сърдечната хирургия времето е от особено важно значение. Продължителните операции поставят пациента на риск и натоварват екипите физически и психически. Освен това болниците имат интерес да максимизират броя на операциите, които се извършват всеки ден. С времето екипите овладяващи новата процедура стават все по бързи. Ключов принцип на ученето: „колкото повече правите нещо, толкова по-добри ставате“. В изследванията обаче скоростта на „задобряване“ в различните екипи е много различно. Целта на изследването е да се установи какво позволява на едни екипи да учат по-бързо от колегите си в други болници.

Нов прочит на стари истини

Изненадващо някои фактори не влияят върху бързината на учене на екипите. Например разликите между екипите по отношение на образованието и хирургичния опит нямат някакво особено въздействие върху кривата на ученето.

Събрани са доказателства, които противоречат на идеи за начина, по който екипите възприемат нови технологии и процеси. Подкрепата на висшето ръководство за новата технология при сърдечните операции не е от решаващо значение за успеха на болниците във внедряването й. В някои болници въвеждането на новата технология не е успешно въпреки силната подкрепа от ръководството. В други, екипите се радват на голям успех, въпреки незначителната подкрепа от ръководството.

Статусът на хирурга ръководещ екипа също няма значение. Общоприетото мислене е, че екип, който трябва да въведе нова технология или процес, трябва да има лидер с влияние в организацията. В изследването обаче се наблюдават ситуации, в които световноизвестни хирурзи не успяват да накарат екипите си да се адаптират към новата технология. На други места млади хирурзи, без подкрепата на ръководството успяват бързо да въведат новата технология в екипа си.

Изграждане на учещ се екип

Успехът в ученето се свежда до начина, по който се сформират екипите и използват опита си, с други думи – зависи от планирането на екипите и тяхното управление. Екипите, които овладяват най-бързо новите процедури са проектирани да учат, лидерите им представят предизвикателството така, че членовете да са силно мотивирани да учат и поведението на лидерите създава среда на психологическа сигурност, подпомагаща комуникацията и нововъведенията.

Проектиране на екипа за учене

Обикновено лидерите имат значителна власт при определянето на членовете в екипа и какви познания и умения трябва да има всеки един. В изследването екипите нямат такава свобода на действие – сърдечната хирургия изисква хирург, анестезиолог, перфузионист и сестра.

В някои от екипите лидерите-хирурзи поемат инициативата при избора на членовете на екипа. В друга болница членовете на персонала избрани за обучение по новата процедура са тези, които са били свободни през уикенда, в който се провежда обучението.

В няколко екипа изборът се провежда прецизно. Подборът се основава не само на компетентност, но и на способността на човека да работи с другите, готовността му да се справя с нови и неопределени ситуации и на увереността му да отправя предложения към членове на екипа с по-висок статус.

Друг важен аспект при проектирането на екипа е до каква степен се позволяват замествания. В конвенционалната хирургия се приема, че всички членове на екипа са лесно заменяеми. Логично е да се приеме, че обучаването на допълнителни членове на екипа ще позволи да се извършват повече операции по новата процедура, но се установява, че това си има цена. Намаляването на средното време за процедурата се постига там, където се поддържа цялостта на първоначалните екипи. В една от болниците, където състава се променя постоянно, всеки път екипите трябва да се учат от нулата как да работят заедно. След десетия път хирургът изисква фиксиран екип винаги когато използва новата процедура и след това операциите протичат по-гладко.

Формулиране на предизвикателството

Лидерите на екипите, които успешно прилагат новата технология характеризират внедряването и като организационно предизвикателство, а не техническо. Подчертават важността да се създадат нови начини за съвместна работа, а не само да се придобият нови умения. Дават ясно да се разбере, че изграждането на работни взаимоотношения ще изисква приноса на всеки член в екипа.

Трудността на новата процедура прави сърдечната хирургия още по-стресираща. Много хирурзи обаче не признават по-високото ниво на стрес и не помагат на екипите си да осмислят причините за внедряването на новата технология. Това разстройва хората в екипа и предизвиква съпротивата им.

В някои от болниците обаче членовете на екипа са вдъхновени от идеята да са част от нещо ново. Една от медицинските сестри споделя, че е чест да бъде част от екипа, защото изпитва вълнение, когато вижда пациентите да се възстановяват толкова добре. Лидерите на екипи с положителни нагласи към предизвикателството признават, че задачата е трудна и изтъкват важността от приноса на всеки член от екипа.

Създаване на среда на психологическа безопасност

Екипите учат чрез пробите и грешките. Поради множеството взаимодействия между членовете е много трудно да изпълняват задачите гладко от първия път, независимо от предварителната подготовка. Най-бързо учещите екипи опитват различни подходи в усилието си да спестят време от операцията, без да поставят на риск пациентите. Членовете на екипите подчертават колко е важно да се експериментира, за да се подобри работата, дори и да се окаже, че някои нови начини не вършат работа. Това учене в действие е по-ефективно, отколкото анализът след действието.

Когато отделният човек учи, процесът на предлагане на пробите и грешките се осъществява насаме. В екипа обаче хората рискуват да изглеждат некомпетентни, когато предлагат или опитват нещо ново. Страхът да не изпаднат в неловка ситуация трябва да се потисне, за да се постигне двупосочна комуникация между членовете на екипа нужна за ученето в реално време.

В един от успешните екипи хирурга казва постоянно на екипа си: „Изразявайте свободно своите наблюдения, защото е възможно да пропусна някои неща“. Важно е самото повторение. Ако хората го чуят само веднъж са склонни да не възприемат и да не повярват на послание противоречащо на стари норми.

Ръководство за учене

Екипите учат по-бързо, ако ръководството залага на ученето. Лидерите на екипи в бизнеса са избирани повече заради техническите си знания и умения. Те трябва да се научат да изграждат способстваща ученето среда, а висшите управленци трябва да погледнат отвъд техническата компетентност на своите хора и да открият сред тях лидери, които могат да мотивират и да управляват екипи, съставени от различни специалисти.

Как да станете лидер?

Трябва да създадете среда, която да подтиква към развитие на екипа.

Лидерът трябва да бъде достъпен. Винаги да може да отдели няколко минути, като не кара подчинените си да се чувстват глупави.

Лидерът трябва да търси мнението на другите. Трябва да подтиква екипа да изразява свободно мнението си.

Лидерът трябва да бъде модел на погрешимост. Да признава грешките си пред екипа. Това е знак към всички в екипа, че грешките и притесненията трябва да се обсъждат без неоснователен страх от наказание.

Locations of visitors to this page
Tyxo.bg counter
Site Meter
Google Analytics Alternative
Clicky

Реклама
Публикувано в Казуси. 1 Comment »

Един коментар to “Ускоряване на ученето в екипите”

  1. Съдържание на блога « Alexander Todorov Network Says:

    […] веднага” Слабите играчи и новите планове на отбора Ускоряване на ученето в екипите Човекът, технологията и музиката Анализ на част от […]


Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d блогъра харесват това: